วันหยุดประจำปีและงานเฉลิมฉลองในโลก
สหรัฐอเมริกา (ฮาวาย), อัฟกานิสถาน (อิสลามเอมิเรต), วันนี้เป็นวันหยุดประจำชาติคุณ! EDIT ขอแสดงความปราถนาดีในโอกาสวันพิเศษนี้

อัฟกานิสถาน (อิสลามเอมิเรต) : วันหยุดนักขัตฤกษ์, ธนาคารปิดทำการ, วันโรงเรียนปิด

อัฟกานิสถาน (อิสลามเอมิเรต) : ตารางที่สมบูรณ์ของวันหยุดนักขัตฤกษ์, วันที่ธนาคารและตลาดหลักทรัพย์ปิดทำการ, วันโรงเรียนปิด, เทรดแฟร์, งานแข่งกีฬาและวันสำคัญทางประเพณี, เทศกาล, งานเฉลิมฉลอง, การเลือกตั้งในช่วง 3 เดือนข้างหน้า


ค่าเงิน: Afghani (AFA)

โดเมนอินเทอร์เน็ต: .af - รหัสโทรศัพท์: +93
สุดสัปดาห์: วันศุกร์

IF YOU NEED TRANSLATION INTO THIS COUNTRY's LANGUAGE(S): ซานดิโอ, ภาษาพาชตู (ลำโพง 18 ล้าน), ทาจิกิสถาน(5 ล้านคน) ...
ติดต่อ edit!
วันชื่อชนิดอื่นๆ
วันศุกร์ 19 สิงหาคม, 2022ตถธณผฑพ๐ภฯวันหยุดประจำชาติ
view more
วันพุธ 31 สิงหาคม, 2022วันแพชตัน (อาจเป็นวันก่อนหน้านี้หรือวันถัดไป)วันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 20 กันยายน, 2022วันไว้ทุกข์หรือไว้อาลัยโปสการ์ดดอกไม้
view more
วันจันทร์ 24 ตุลาคม, 2022บาภว วเทฤ รเมฆ (Deepavali/Dipabali)โปสการ์ดดอกไม้
view more
วันศุกร์ 30 ธันวาคม, 2022สิ้นสุดปีการศึกษาSchool holidays
view more
วันอาทิตย์ 1 มกราคม, 2023วันหยุดโรงเรียนSchool holidays
view more
วันพุธ 15 กุมภาพันธ์, 2023วุนๆ ฑโณไภฯวันหยุดฆราวาส
view more

ตถธณผฑพ๐ภฯ

-
วันศุกร์ 19 สิงหาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : Commemorates the 1919 Treaty of Rawalpindi in 1919 which granted independence from Britain. The day was celebrated until 1992, when mujahedeen overthrew the former communist regime. The Taliban restored the celebration in 1996.

วันแพชตัน (อาจเป็นวันก่อนหน้านี้หรือวันถัดไป)

-
วันพุธ 31 สิงหาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส :

วันไว้ทุกข์หรือไว้อาลัย

-
วันอังคาร 20 กันยายน, 2022
โปสการ์ดดอกไม้ : President of the Islamic State of Afghanistan from 1992 to 1996. On 20 September 2011, Rabbani was assassinated by a suicide bomber entering his home in Kabul.

บาภว วเทฤ รเมฆ (Deepavali/Dipabali)

-
วันจันทร์ 24 ตุลาคม, 2022
โปสการ์ดดอกไม้ : The Light festival starts with festivities. The week celebrates 1.Dhanteras, 2.Kali Chaudas, 3.Deepavali, 4.Navu-Varsha (new year), 5.Bhai-beej. The Vai cast is mainly concerned. May last several days. NOT a public holiday

สิ้นสุดปีการศึกษา

-
วันศุกร์ 30 ธันวาคม, 2022
เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น :

วันหยุดโรงเรียน

-
วันอาทิตย์ 1 มกราคม, 2023
เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น : Schools have been shut 33 weeks due to Covid epidemics
Girls may not attend school after the age of eleven
number of instructional days per year in lower secondary education: between 200 and 230 days (prior to Taliban takeover)

Dates confirmed till Oct 2021

วุนๆ ฑโณไภฯ

-
วันพุธ 15 กุมภาพันธ์, 2023
วันหยุดฆราวาส : From 2007 on, celebrates the end of Soviet occupation.