วันหยุดประจำปีและงานเฉลิมฉลองในโลก

linkเยอรมนี (บาวาเรีย) : วันหยุดนักขัตฤกษ์, ธนาคารปิดทำการ, วันโรงเรียนปิด

เยอรมนี (บาวาเรีย) : ตารางที่สมบูรณ์ของวันหยุดนักขัตฤกษ์, วันที่ธนาคารและตลาดหลักทรัพย์ปิดทำการ, วันโรงเรียนปิด, เทรดแฟร์, งานแข่งกีฬาและวันสำคัญทางประเพณี, เทศกาล, งานเฉลิมฉลอง, การเลือกตั้งในช่วง 3 เดือนข้างหน้า

 • ค่าเงิน: Euro (EUR)
 • ยุโรปธนาคารเป้าหมาย: ปีใหม่, วันศุกร์ที่ดี, อีสเตอร์วันจันทร์, วันแรงงาน, คริสต์มาส, ธันวาคม 26
 • สัปดาห์สิ้น: วันเสาร์และวันอาทิตย์
 • เยอรมัน(90 ล้านลำโพง 5 ประเทศ), ครอบครัวตุรกี (90 ล้านลำโพง), ฟรีสแลนด์เทิร์ (0.3 ล้านลำโพง) ...
  ติดต่อ edit!
 • วันชื่อชนิดอื่นๆ
  วันจันทร์ 1 เมษายน, 2024อีสเตอร์วันจันทร์หรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก
  view more
  วันจันทร์ 8 เมษายน, 2024วันหยุดเทศกาลอีสเตอร์ (สิ้นสุด)School holidays
  view more
  วันจันทร์ 15 เมษายน, 2024BMW เปิดสนามเทนนิสมิวนิคrกีฬาเหตุการณ์ต่างๆ
  view more
  วันพุธ 1 พฤษภาคม, 2024วันแรงงานวันหยุดฆราวาส
  view more
  วันพุธ 8 พฤษภาคม, 2024เสด็จขึ้นสู่สวรรค์วันหยุด (เริ่มต้น)School holidays
  view more
  วันพฤหัสบดี 9 พฤษภาคม, 2024ฟนผ๖ฝยรตภฯหรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก
  view more
  วันอาทิตย์ 12 พฤษภาคม, 2024มาราธอน Regensburgrกีฬาเหตุการณ์ต่างๆ
  view more
  วันจันทร์ 13 พฤษภาคม, 2024วันหยุดเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ (จบ)School holidays
  view more
  วันจันทร์ 13 พฤษภาคม, 2024Ifatrธนาคารเท่านั้น
  view more
  วันศุกร์ 17 พฤษภาคม, 2024คริสตชนวันหยุด (เริ่มต้น)School holidays
  view more
  วันจันทร์ 20 พฤษภาคม, 2024วิท มันเดย์ของชาวคริสต์หรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก
  view more
  วันอาทิตย์ 26 พฤษภาคม, 2024มาราธอน Wurzburgrกีฬาเหตุการณ์ต่างๆ
  view more
  วันพฤหัสบดี 30 พฤษภาคม, 2024ฑืธฎฝบตตภว ธ๖ (Corpus Christi)นิกายโรมันคาทอลิก
  view more
  วันจันทร์ 3 มิถุนายน, 2024คริสตชนวันหยุด (จบ)School holidays
  view more
  วันพฤหัสบดี 25 กรกฎาคม, 2024เทศกาลไบrเหตุการณ์สำคัญ
  view more
  วันศุกร์ 26 กรกฎาคม, 2024วันหยุดเทศกาลฤดูร้อน (เริ่มต้น)School holidays
  view more
  วันพฤหัสบดี 15 สิงหาคม, 2024ผบธ๐ ฝยรต ด๋รเภฯนิกายโรมันคาทอลิก
  view more
  วันอังคาร 3 กันยายน, 2024IAA Mobilityธนาคารเท่านั้น
  view more
  วันอังคาร 10 กันยายน, 2024วันหยุดเทศกาลฤดูร้อน (สิ้นสุด)School holidays
  view more
  วันอังคาร 17 กันยายน, 2024IAA Mobilityธนาคารเท่านั้น
  view more
  วันเสาร์ 21 กันยายน, 2024เทศกาลเบียร์ (เริ่มต้น) - ไม่ใช่วันหยุดธนาคารเหตุการณ์สำคัญ
  view more
  วันพฤหัสบดี 3 ตุลาคม, 2024วันของความสามัคคีที่เยอรมันวันหยุดประจำชาติ
  view more
  วันอาทิตย์ 6 ตุลาคม, 2024เทศกาลเบียร์ (สิ้นสุด) - ไม่ใช่วันหยุดธนาคารเหตุการณ์สำคัญ
  view more
  วันจันทร์ 7 ตุลาคม, 2024EXPO REALrธนาคารเท่านั้น
  view more
  วันอาทิตย์ 13 ตุลาคม, 2024มาราธอนมิวนิคrกีฬาเหตุการณ์ต่างๆ
  view more
  วันศุกร์ 25 ตุลาคม, 2024วันระลึกถึงนักบุญทั้งหมด - (เริ่มต้น)School holidays
  view more
  วันพฤหัสบดี 31 ตุลาคม, 2024Central European Rallyกีฬาเหตุการณ์ต่างๆ
  view more

  อีสเตอร์วันจันทร์

  -
  วันจันทร์ 1 เมษายน, 2024
  หรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก : In the year 325, the Council of Nic้e determined a date fo Easter. Full Moon would fall the 14th day of a moon month . Easter would be marked by the dominical letter and the epactus. With the establishment of the equinox ne variatur on March 21, algorithms where elaborated to attribuate a date for Easter whatever the year. Time between two consecutive new moons: 20 days 12 hours 44 minutes 2.8 - Gives a letter code for the year's calendar Age of the moon on January 1st, minus one unity, 0 being the new moon's age.

  วันหยุดเทศกาลอีสเตอร์ (สิ้นสุด)

  -
  วันจันทร์ 8 เมษายน, 2024
  เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น :

  BMW เปิดสนามเทนนิสมิวนิคr

  -
  วันจันทร์ 15 เมษายน, 2024
  กีฬาเหตุการณ์ต่างๆ : Www.atptennis.com/ 2024 edition confirmed

  วันแรงงาน

  -
  วันพุธ 1 พฤษภาคม, 2024
  วันหยุดฆราวาส : [Wikipedia]

  เสด็จขึ้นสู่สวรรค์วันหยุด (เริ่มต้น)

  -
  วันพุธ 8 พฤษภาคม, 2024
  เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น :

  ฟนผ๖ฝยรตภฯ

  -
  วันพฤหัสบดี 9 พฤษภาคม, 2024
  หรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก : Forty days after Easter, always on a Thursday. After his resurrection, Jesus appeared before his disciples and gathered them to tell them to baptize and spread the good word. He then ascended to heaven on a cloud.

  มาราธอน Regensburgr

  -
  วันอาทิตย์ 12 พฤษภาคม, 2024
  กีฬาเหตุการณ์ต่างๆ : Www.regensburg-marathon.de/ 2024 edition confirmed

  วันหยุดเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ (จบ)

  -
  วันจันทร์ 13 พฤษภาคม, 2024
  เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น :

  Ifatr

  -
  วันจันทร์ 13 พฤษภาคม, 2024
  ธนาคารเท่านั้น : Https://ifat.de Environment, Waste Water and Waste Disposal lasts 5 days - in Munich 2024 edition CONFIRMED

  คริสตชนวันหยุด (เริ่มต้น)

  -
  วันศุกร์ 17 พฤษภาคม, 2024
  เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น :

  วิท มันเดย์ของชาวคริสต์

  -
  วันจันทร์ 20 พฤษภาคม, 2024
  หรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก : Seven weeks after Easter Monday -Marking the day the Holy Spirit entered the disciples left behind and the beginning of their ministry.

  มาราธอน Wurzburgr

  -
  วันอาทิตย์ 26 พฤษภาคม, 2024
  กีฬาเหตุการณ์ต่างๆ : Www.wuerzburg-marathon.de/ 2024 edition confirmed

  ฑืธฎฝบตตภว ธ๖ (Corpus Christi)

  -
  วันพฤหัสบดี 30 พฤษภาคม, 2024
  นิกายโรมันคาทอลิก : For six hundred years that feast was observed on the Thursday after Trinity Sunday, but in 1970 the new Roman Missal, while retaining that day for some countries, provided that in others the feast be observed on the Sunday after Trinity. Commemorates the Last supper. Pope Urban IV ordered the observance of such a feast in 1264, and in the following century it became universal in the Western Church.

  คริสตชนวันหยุด (จบ)

  -
  วันจันทร์ 3 มิถุนายน, 2024
  เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น :

  เทศกาลไบr

  -
  วันพฤหัสบดี 25 กรกฎาคม, 2024
  วัฒนธรรม : Www.bayreuther-festspiele.de/ Opera - Lasts 4 weeks 2024 edition confirmed

  วันหยุดเทศกาลฤดูร้อน (เริ่มต้น)

  -
  วันศุกร์ 26 กรกฎาคม, 2024
  เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น :

  ผบธ๐ ฝยรต ด๋รเภฯ

  -
  วันพฤหัสบดี 15 สิงหาคม, 2024
  นิกายโรมันคาทอลิก : The Assumption of the Blessed Virgin is the dogma so far defined by the Church. The definition was made by Pope Pius XII on 1st November 1950. The Pope proclaimed: We pronounce, declare and define it to be a divinely revealed dogma that the Immaculate Mother of God, the ever Virgin Mary, having completed the course of her earthly life was assumed body and soul into heavenly glory.

  IAA Mobility

  -
  วันอังคาร 3 กันยายน, 2024
  ธนาคารเท่านั้น : Https://www.iaa.de/en/mobility lasts 5 days -- in Munich

  วันหยุดเทศกาลฤดูร้อน (สิ้นสุด)

  -
  วันอังคาร 10 กันยายน, 2024
  เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น :

  IAA Mobility

  -
  วันอังคาร 17 กันยายน, 2024
  ธนาคารเท่านั้น : Https://www.iaa.de lasts 4 days - in Munich 2024 edition confirmed

  เทศกาลเบียร์ (เริ่มต้น) - ไม่ใช่วันหยุดธนาคาร

  -
  วันเสาร์ 21 กันยายน, 2024
  วัฒนธรรม : Www.oktoberfest.de

  วันของความสามัคคีที่เยอรมัน

  -
  วันพฤหัสบดี 3 ตุลาคม, 2024
  วันหยุดฆราวาส : เอกราชครบรอบของเยอรมันรวมในปี 1990 เมื่อเป้าหมายของเยอรมนีสหรัฐที่เกิดขึ้นในช่วงกลางของศตวรรษที่ 19 ได้รับการเติมเต็มอีกครั้ง

  เทศกาลเบียร์ (สิ้นสุด) - ไม่ใช่วันหยุดธนาคาร

  -
  วันอาทิตย์ 6 ตุลาคม, 2024
  วัฒนธรรม :

  EXPO REALr

  -
  วันจันทร์ 7 ตุลาคม, 2024
  ธนาคารเท่านั้น : Lasts 3 days - www.exporeal.net/ International Commercial Property Exposition in Munich 2024 edition CONFIRMED

  มาราธอนมิวนิคr

  -
  วันอาทิตย์ 13 ตุลาคม, 2024
  กีฬาเหตุการณ์ต่างๆ : Www.muenchenmarathon.de/ 2024 edition confirmed

  วันระลึกถึงนักบุญทั้งหมด - (เริ่มต้น)

  -
  วันศุกร์ 25 ตุลาคม, 2024
  เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น :

  Central European Rally

  -
  วันพฤหัสบดี 31 ตุลาคม, 2024
  กีฬาเหตุการณ์ต่างๆ : Https://www.wrc.com in Passau 2024 edition confirmed