วันหยุดประจำปีและงานเฉลิมฉลองในโลก
มอนเตเนโกร, วันนี้เป็นวันหยุดประจำชาติคุณ! EDIT ขอแสดงความปราถนาดีในโอกาสวันพิเศษนี้

แอนติกาและบาร์บูดา : วันหยุดนักขัตฤกษ์, ธนาคารปิดทำการ, วันโรงเรียนปิด

link

แอนติกาและบาร์บูดา : ตารางที่สมบูรณ์ของวันหยุดนักขัตฤกษ์, วันที่ธนาคารและตลาดหลักทรัพย์ปิดทำการ, วันโรงเรียนปิด, เทรดแฟร์, งานแข่งกีฬาและวันสำคัญทางประเพณี, เทศกาล, งานเฉลิมฉลอง, การเลือกตั้งในช่วง 3 เดือนข้างหน้า


ค่าเงิน: East Caribbean Dollar (XCD)
domain: .ag - Telephone code: +1-268 - International dialing code: 011
สัปดาห์สิ้น: วันเสาร์และวันอาทิตย์

IF YOU NEED TRANSLATION INTO THIS COUNTRY's LANGUAGE(S): อังกฤษ(350 ล้านลำโพงใน 47 ประเทศ), ครีโอล ...
ติดต่อ edit!
วันชื่อชนิดอื่นๆ
วันจันทร์ 2 พฤษภาคม, 2022วันแรงงานวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 12 พฤษภาคม, 2022Antigua to Bermuda Raceกีฬาเหตุการณ์ต่างๆ
view more
วันพุธ 25 พฤษภาคม, 2022เสด็จขึ้นสู่สวรรค์วันหยุด (เริ่มต้น)School holidays
view more
วันจันทร์ 30 พฤษภาคม, 2022วันหยุดเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ (จบ)School holidays
view more
วันศุกร์ 3 มิถุนายน, 2022รรษทานวันหยุด (ตอนต้น)School holidays
view more
วันจันทร์ 6 มิถุนายน, 2022วิท มันเดย์ของชาวคริสต์หรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันอังคาร 7 มิถุนายน, 2022หรรษทานวันหยุด (จบ)School holidays
view more
วันอาทิตย์ 19 มิถุนายน, 2022วันของบิดาโปสการ์ดดอกไม้
view more
วันพฤหัสบดี 23 มิถุนายน, 2022วันหยุดเทศกาลฤดูร้อน (เริ่มต้น)School holidays
view more
วันจันทร์ 1 สิงหาคม, 2022คาร์นิวอลวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 2 สิงหาคม, 2022คาร์นิวอลวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 1 กันยายน, 2022วันหยุดเทศกาลฤดูร้อน (สิ้นสุด)School holidays
view more
วันศุกร์ 7 ตุลาคม, 2022วันหยุดธุรกิจการค้าเหตุการณ์สำคัญ
view more
วันเสาร์ 22 ตุลาคม, 2022วันหยุดกลางภาคการศึกษา (เริ่มต้น)School holidays
view more
วันอังคาร 1 พฤศจิกายน, 2022ตถธณฑโณไภฯวันหยุดประจำชาติ
view more
วันพุธ 2 พฤศจิกายน, 2022วันหยุดกลางภาคการศึกษา (สิ้นสุด)School holidays
view more

วันแรงงาน

-
วันจันทร์ 2 พฤษภาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส :

Antigua to Bermuda Race

-
วันพฤหัสบดี 12 พฤษภาคม, 2022
กีฬาเหตุการณ์ต่างๆ : Https://lvyachting.com/events/antigua-bermuda-race/ 2022 edition confirmed

เสด็จขึ้นสู่สวรรค์วันหยุด (เริ่มต้น)

-
วันพุธ 25 พฤษภาคม, 2022
เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น :

วันหยุดเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ (จบ)

-
วันจันทร์ 30 พฤษภาคม, 2022
เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น :

รรษทานวันหยุด (ตอนต้น)

-
วันศุกร์ 3 มิถุนายน, 2022
เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น :

วิท มันเดย์ของชาวคริสต์

-
วันจันทร์ 6 มิถุนายน, 2022
หรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก : Seven weeks after Easter Monday -Marking the day the Holy Spirit entered the disciples left behind and the beginning of their ministry.

หรรษทานวันหยุด (จบ)

-
วันอังคาร 7 มิถุนายน, 2022
เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น :

วันของบิดา

-
วันอาทิตย์ 19 มิถุนายน, 2022
โปสการ์ดดอกไม้ :

วันหยุดเทศกาลฤดูร้อน (เริ่มต้น)

-
วันพฤหัสบดี 23 มิถุนายน, 2022
เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น :

คาร์นิวอล

-
วันจันทร์ 1 สิงหาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : The first day of carnival is called J'ouvert

คาร์นิวอล

-
วันอังคาร 2 สิงหาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : The last day of carnival is called Last Lap http://www.antiguacarnival.com/

วันหยุดเทศกาลฤดูร้อน (สิ้นสุด)

-
วันพฤหัสบดี 1 กันยายน, 2022
เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น :

วันหยุดธุรกิจการค้า

-
วันศุกร์ 7 ตุลาคม, 2022
วัฒนธรรม :

วันหยุดกลางภาคการศึกษา (เริ่มต้น)

-
วันเสาร์ 22 ตุลาคม, 2022
เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น :

ตถธณฑโณไภฯ

-
วันอังคาร 1 พฤศจิกายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : Granted by the UK in 1981

วันหยุดกลางภาคการศึกษา (สิ้นสุด)

-
วันพุธ 2 พฤศจิกายน, 2022
เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น :