วันหยุดประจำปีและงานเฉลิมฉลองในโลก
จิบูตี, วันนี้เป็นวันหยุดประจำชาติคุณ! EDIT ขอแสดงความปราถนาดีในโอกาสวันพิเศษนี้

อาร์เจนตินา (ราเรียวฮา) : วันหยุดนักขัตฤกษ์, ธนาคารปิดทำการ, วันโรงเรียนปิด

link

อาร์เจนตินา (ราเรียวฮา) : ตารางที่สมบูรณ์ของวันหยุดนักขัตฤกษ์, วันที่ธนาคารและตลาดหลักทรัพย์ปิดทำการ, วันโรงเรียนปิด, เทรดแฟร์, งานแข่งกีฬาและวันสำคัญทางประเพณี, เทศกาล, งานเฉลิมฉลอง, การเลือกตั้งในช่วง 3 เดือนข้างหน้า


ค่าเงิน: Peso (ARS)
互联网域名:.ar-电话代码:+54-国际拨号代码:00
สัปดาห์สิ้น: วันเสาร์และวันอาทิตย์

IF YOU NEED TRANSLATION INTO THIS COUNTRY's LANGUAGE(S): สเปน (315 ล้านลำโพงใน 20 ประเทศ) ...
ติดต่อ edit!
วันชื่อชนิดอื่นๆ
วันศุกร์ 17 มิถุนายน, 2022วันเดกวยเมสวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 20 มิถุนายน, 2022วันธงชาติวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 27 มิถุนายน, 2022สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 8 กรกฎาคม, 2022วันหยุดเทศกาลฤดูหนาว (เริ่มต้น)School holidays
view more
วันเสาร์ 9 กรกฎาคม, 2022ตถธณฑโณไภฯวันหยุดประจำชาติ
view more
วันจันทร์ 25 กรกฎาคม, 2022วันหยุดเทศกาลฤดูหนาว (สิ้นสุด)School holidays
view more
วันจันทร์ 15 สิงหาคม, 2022ขั้นตอนสู่ความเป็นอมตะของนายพลซานมาร์ตินวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 11 กันยายน, 2022วันครูSchool holidays
view more
วันศุกร์ 7 ตุลาคม, 2022วันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 10 ตุลาคม, 2022วันของการเคารพความหลากหลายทางวัฒนธรรมวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 20 พฤศจิกายน, 2022วันอำนาจอธิปไตยแห่งชาติวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 21 พฤศจิกายน, 2022วันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 8 ธันวาคม, 2022วันพระแม่มารีพ้นมลทินนิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันศุกร์ 9 ธันวาคม, 2022วันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 20 ธันวาคม, 2022สิ้นสุดปีการศึกษาSchool holidays
view more
วันอาทิตย์ 25 ธันวาคม, 2022ลฉธฎฝบธถฝบ ณฏหรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันศุกร์ 30 ธันวาคม, 2022ธนาคารได้ปิดแล้วแสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ
view more
วันเสาร์ 31 ธันวาคม, 2022วันสิ้นปีวันหยุดฆราวาส
view more

วันเดกวยเมส

-
วันศุกร์ 17 มิถุนายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : 8 February 1785 – 17 June 1821) was a military leader and popular caudillo who defended northwestern Argentina from the Spanish during the Argentine War of Independence [Wikipedia]

วันธงชาติ

-
วันจันทร์ 20 มิถุนายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : เอกราชการตายของมานูเอล Belgrano (1770 - 1820)

สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุด

-
วันจันทร์ 27 มิถุนายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : feriado turistico (tourism day) for civil servants only

วันหยุดเทศกาลฤดูหนาว (เริ่มต้น)

-
วันศุกร์ 8 กรกฎาคม, 2022
เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น :

ตถธณฑโณไภฯ

-
วันเสาร์ 9 กรกฎาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : Obtained from Spain in 1810

วันหยุดเทศกาลฤดูหนาว (สิ้นสุด)

-
วันจันทร์ 25 กรกฎาคม, 2022
เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น :

ขั้นตอนสู่ความเป็นอมตะของนายพลซานมาร์ติน

-
วันจันทร์ 15 สิงหาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : Jos้ Francisco de San Martํn y Matorras (Yapey๚, Viceroyalty of the Rio de la Plata, 25 February 1778 – Boulogne-sur-Mer, France, 17 August 1850), known simply as Jos้ de San Martํn or El Libertador of Argentina, Chile and Peru, was a Spanish-Argentine general and the prime leader of the southern and central parts of South America's successful struggle for independence from the Spanish Empire who served as the Protector of Peru. Born in Yapey๚, Corrientes, in modern-day Argentina, he left his mother country at the early age of seven to study in Mแlaga, Spain.

วันครู

-
วันอาทิตย์ 11 กันยายน, 2022
เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น : observed in primary schools only [Wikipedia]

วันหยุด

-
วันศุกร์ 7 ตุลาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส :

วันของการเคารพความหลากหลายทางวัฒนธรรม

-
วันจันทร์ 10 ตุลาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : เรียกว่า วัน ชาว และที่ จนถึง 2553

วันอำนาจอธิปไตยแห่งชาติ

-
วันอาทิตย์ 20 พฤศจิกายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : From 2010

วันหยุด

-
วันจันทร์ 21 พฤศจิกายน, 2022
วันหยุดฆราวาส :

วันพระแม่มารีพ้นมลทิน

-
วันพฤหัสบดี 8 ธันวาคม, 2022
นิกายโรมันคาทอลิก : Dogma that Mary was from the first moment of conception, totally free from the stain of original sin. Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันหยุด

-
วันศุกร์ 9 ธันวาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส :

สิ้นสุดปีการศึกษา

-
วันอังคาร 20 ธันวาคม, 2022
เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น :

ลฉธฎฝบธถฝบ ณฏ

-
วันอาทิตย์ 25 ธันวาคม, 2022
หรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก : คริสต์มาส (อังกฤษ: Christmas; อังกฤษเก่า: Crstesmsse, หมายถึง พิธีมิสซาของพระคริสต์ ) หรือ วันสมโภชพระคริสตสมภพ (อังกฤษ: Feast of the Nativity) จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อเฉลิมฉลองการประสูติของพระเยซู เป็นวันหยุดทางศาสนาและวัฒนธรรม ประชากรหลายพันล้านคนทั่วโลกจัดการเฉลิมฉลองในวันที่ 25 ธันวาคม วันดังกล่าวเน้นปีพิธีกรรมของคริสต์ศาสนิกชนเป็นสำคัญ วันคริสต์มาสเป็นวันปิดเทศกาลเตรียมการรับเสด็จ (Advent) และวันเริ่มต้นเทศกาลพระคริสตสมภพ (Christmastide) สิบสองวัน[8] คริสต์มาสเป็นวันหยุดราชการในหลายประเทศทั่วโลก และมีผู้ที่ไม่ใช่คริสต์ศาสนิกชนหันมาเฉลิมฉลองกันมากขึ้น และเป็นส่วนสำคัญในคริสต์มาสและฤดูวันหยุด วันที่พระเยซูประสูติจริง ๆ นั้นไม่ทราบแน่ชัด แต่นักประวัติศาสตร์สมัยใหม่คะเนไว้ว่าราว 2 ปีก่อน ค.ศ. และ ค.ศ. 7 ในช่วงต้นถึงกลางคริสต์ศตวรรษที่ 4 ศาสนาคริสต์ตะวันตกกำหนดวันคริสต์มาสตรงกับวันที่ 25 ธันวาคม ซึ่งต่อมาศาสนาคริสต์ตะวันออกได้รับวันดังกล่าวไปด้วย มีทฤษฎีอธิบายว่า เหตุผลที่เลือกวันที่ 25 ธันวาคมเป็นวันเฉลิมฉลองคริสตสมภพนั้นเพราะเป็นเวลาเก้าเดือนพอดีหลังคริสต์ศาสนิกชนสมัยแรกเฉลิมฉลองวันแม่พระรับสาร หรือตรงกับวันเหมายันของโรมัน หรือเทศกาลฤดูหนาวเพเกินโบราณเพื่อยุติการเฉลิมฉลองเหล่านี้และแทนที่ด้วยการฉลองของคริสต์ศาสนิกชน [Wikipedia]

ธนาคารได้ปิดแล้ว

-
วันศุกร์ 30 ธันวาคม, 2022
แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ :

วันสิ้นปี

-
วันเสาร์ 31 ธันวาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส :