วันหยุดประจำปีและงานเฉลิมฉลองในโลก

linkอาร์เมเนีย : วันหยุดนักขัตฤกษ์, ธนาคารปิดทำการ, วันโรงเรียนปิด

อาร์เมเนีย : ตารางที่สมบูรณ์ของวันหยุดนักขัตฤกษ์, วันที่ธนาคารและตลาดหลักทรัพย์ปิดทำการ, วันโรงเรียนปิด, เทรดแฟร์, งานแข่งกีฬาและวันสำคัญทางประเพณี, เทศกาล, งานเฉลิมฉลอง, การเลือกตั้งในช่วง 3 เดือนข้างหน้า

 • ค่าเงิน: Dram (AMD)

 • โดเมนอินเทอร์เน็ต: .am - รหัสโทรศัพท์: +374 - รหัสโทรศัพท์ระหว่างประเทศ: 00
 • สัปดาห์สิ้น: วันเสาร์และวันอาทิตย์
 • อาร์เมเนีย (ลำโพง 6 ล้าน), รัสเซีย (165 ล้านลำโพง) ...
  ติดต่อ edit!
 • วันชื่อชนิดอื่นๆ
  วันจันทร์ 1 เมษายน, 2024วันหยุดเทศกาลฤดูใบไม้ผลิ (สิ้นสุด)School holidays
  view more
  วันเสาร์ 6 เมษายน, 2024วันแม่โปสการ์ดดอกไม้
  view more
  วันศุกร์ 19 เมษายน, 2024กลางเทอม (ต้น) -- โรงเรียนภาษาฝรั่งเศสSchool holidays
  view more
  วันพุธ 24 เมษายน, 2024วันไว้อาลัยแก่เหตุการณ์การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์มนุษย์ในสงครามโลกครั้งที่หนี่งและสองวันหยุดฆราวาส
  view more
  วันเสาร์ 27 เมษายน, 2024วันพลเมืองวันหยุดฆราวาส
  view more
  วันพุธ 1 พฤษภาคม, 2024วันแรงงานวันหยุดฆราวาส
  view more
  วันจันทร์ 6 พฤษภาคม, 2024อีสเตอร์วันจันทร์โปสการ์ดดอกไม้
  view more
  วันพฤหัสบดี 9 พฤษภาคม, 2024วันสันติภาพวันหยุดฆราวาส
  view more
  วันจันทร์ 13 พฤษภาคม, 2024วันหยุดกลางภาค (จบ) - โรงเรียนภาษาฝรั่งเศสSchool holidays
  view more
  วันศุกร์ 24 พฤษภาคม, 2024วันหยุดเทศกาลฤดูร้อน (เริ่มต้น)School holidays
  view more
  วันอังคาร 28 พฤษภาคม, 2024วันชาติวันแรกวันหยุดฆราวาส
  view more
  วันศุกร์ 28 มิถุนายน, 2024Summer holiday (beginning) - French schoolsSchool holidays
  view more
  วันศุกร์ 5 กรกฎาคม, 2024วันรัฐธรรมนูญวันหยุดฆราวาส
  view more
  วันอาทิตย์ 7 กรกฎาคม, 2024เทศกาลภาพยนตร์โกลเด้นแอปริคอทrเหตุการณ์สำคัญ
  view more
  วันศุกร์ 19 กรกฎาคม, 2024เปลี่ยนแปลงวันเหตุการณ์สำคัญ
  view more
  วันพฤหัสบดี 15 สิงหาคม, 2024ข้อสมมติเหตุการณ์สำคัญ
  view more
  วันอาทิตย์ 1 กันยายน, 2024วันหยุดเทศกาลฤดูร้อน (สิ้นสุด)School holidays
  view more
  วันจันทร์ 2 กันยายน, 2024วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาควันหยุดฆราวาส
  view more
  วันอังคาร 3 กันยายน, 2024วันหยุดฤดูร้อน (สิ้นสุด) - โรงเรียนภาษาฝรั่งเศสSchool holidays
  view more
  วันศุกร์ 6 กันยายน, 2024อาร์เมเนียเอ็กซ์โปธนาคารเท่านั้น
  view more
  วันศุกร์ 13 กันยายน, 2024วันวิญญาณทั้งหมดโปสการ์ดดอกไม้
  view more
  วันจันทร์ 16 กันยายน, 2024ถวายพระเกียรติแห่งกางเขนโปสการ์ดดอกไม้
  view more
  วันเสาร์ 21 กันยายน, 2024ตถธณผฑพ๐ภฯวันหยุดประจำชาติ
  view more
  วันอังคาร 1 ตุลาคม, 2024สูง Festrเหตุการณ์สำคัญ
  view more
  วันอาทิตย์ 6 ตุลาคม, 2024วันชนกลุ่มน้อยแห่งชาติวันหยุดฆราวาส
  view more
  วันเสาร์ 12 ตุลาคม, 2024วันพระผู้แปลเหตุการณ์สำคัญ
  view more
  วันศุกร์ 25 ตุลาคม, 2024วันหยุดนักขัตฤกษ์ (จุดเริ่มต้น) - โรงเรียนภาษาฝรั่งเศสSchool holidays
  view more
  วันศุกร์ 25 ตุลาคม, 2024วันหยุดกลางภาคการศึกษา (เริ่มต้น)School holidays
  view more
  วันอาทิตย์ 27 ตุลาคม, 2024ปรับเวลาตามฤดูกาลเหตุการณ์แตกต่าง
  view more

  วันหยุดเทศกาลฤดูใบไม้ผลิ (สิ้นสุด)

  -
  วันจันทร์ 1 เมษายน, 2024
  เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น :

  วันแม่

  -
  วันเสาร์ 6 เมษายน, 2024
  โปสการ์ดดอกไม้ : ดอกมะลิ สัญลักษณ์หนึ่งของวันแม่ในประเทศไทย วันแม่ เป็นวันที่สำคัญในหลายประเทศทั่วโลกจัดขึ้นเพื่อให้เกียรติแม่และความเป็นแม่ ในประเทศ ประเทศไทย ในประเทศไทย เดิมมีการจัดงานวันแม่ โดยสำนักวัฒนธรรมฝ่ายหญิง สภาวัฒนธรรมแห่งชาติ ตรงกับวันที่ 15 เมษายน ของทุกปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2493 ตามมติคณะรัฐมนตรี ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2493 ในคณะรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม ต่อมาในปี พ.ศ. 2519 ได้เปลี่ยนมาเป็นวันที่ 12 สิงหาคม ตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษาในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พร้อมกับได้กำหนดให้ดอกมะลิเป็นดอกไม้สัญลักษณ์แทนวันแม่ เนื่องจากเป็นดอกไม้ที่มีสีขาว มีกลิ่นหอมและออกดอกได้ตลอดทั้งปี เปรียบได้กับความรักอันบริสุทธิ์ของแม่ที่มีต่อลูก [Wikipedia]

  กลางเทอม (ต้น) -- โรงเรียนภาษาฝรั่งเศส

  -
  วันศุกร์ 19 เมษายน, 2024
  เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น :

  วันไว้อาลัยแก่เหตุการณ์การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์มนุษย์ในสงครามโลกครั้งที่หนี่งและสอง

  -
  วันพุธ 24 เมษายน, 2024
  วันหยุดฆราวาส : In tribute to the Armenians killed by the Turks in 1915 and 1916

  วันพลเมือง

  -
  วันเสาร์ 27 เมษายน, 2024
  วันหยุดฆราวาส : To bring about the non-violent velvet revolution after weeks of rallies and demonstration in 2019 to raise numerous socio-political, legal and political problems demanding an urgent solution.

  วันแรงงาน

  -
  วันพุธ 1 พฤษภาคม, 2024
  วันหยุดฆราวาส : [Wikipedia]

  อีสเตอร์วันจันทร์

  -
  วันจันทร์ 6 พฤษภาคม, 2024
  โปสการ์ดดอกไม้ :

  วันสันติภาพ

  -
  วันพฤหัสบดี 9 พฤษภาคม, 2024
  วันหยุดฆราวาส : Marks the capitulation of Nazi forces to the Allies (the Soviet Union, the United Kingdom, the United States and other principal Allied nations) in Berlin on May 8, 1945. It is celebrated in the successor states to the Soviet Union on May 9, because when the German Instrument of Surrender was signed (in the midnight), it was already May 9 in the USSR and Eastern Europe

  วันหยุดกลางภาค (จบ) - โรงเรียนภาษาฝรั่งเศส

  -
  วันจันทร์ 13 พฤษภาคม, 2024
  เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น :

  วันหยุดเทศกาลฤดูร้อน (เริ่มต้น)

  -
  วันศุกร์ 24 พฤษภาคม, 2024
  เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น :

  วันชาติวันแรก

  -
  วันอังคาร 28 พฤษภาคม, 2024
  วันหยุดฆราวาส : In tribute to the 1918 Declaration of First Armenian Republic Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

  Summer holiday (beginning) - French schools

  -
  วันศุกร์ 28 มิถุนายน, 2024
  เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น :

  วันรัฐธรรมนูญ

  -
  วันศุกร์ 5 กรกฎาคม, 2024
  วันหยุดฆราวาส : Adopted by referendum on July 5, 1995.

  เทศกาลภาพยนตร์โกลเด้นแอปริคอทr

  -
  วันอาทิตย์ 7 กรกฎาคม, 2024
  วัฒนธรรม : Https://www.gaiff.am/ lasts 10 days - in Erevan 2024 edition confirmed

  เปลี่ยนแปลงวัน

  -
  วันศุกร์ 19 กรกฎาคม, 2024
  วัฒนธรรม : This celebration Vardavar is linked to pagan Goddess Astghik. According to the legend she spread love on earth, walking over roses that turn red from her blood. As goddess of fertility she is associated with water. Traditional water splashing. www.yerevan.am

  ข้อสมมติ

  -
  วันพฤหัสบดี 15 สิงหาคม, 2024
  วัฒนธรรม :

  วันหยุดเทศกาลฤดูร้อน (สิ้นสุด)

  -
  วันอาทิตย์ 1 กันยายน, 2024
  เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น :

  วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

  -
  วันจันทร์ 2 กันยายน, 2024
  วันหยุดฆราวาส : Nagorno-Karabakh independence day

  วันหยุดฤดูร้อน (สิ้นสุด) - โรงเรียนภาษาฝรั่งเศส

  -
  วันอังคาร 3 กันยายน, 2024
  เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น :

  อาร์เมเนียเอ็กซ์โป

  -
  วันศุกร์ 6 กันยายน, 2024
  ธนาคารเท่านั้น : Http://expo.am/ lasts 3 days - in Yerevan 2024 edition confirmed

  วันวิญญาณทั้งหมด

  -
  วันศุกร์ 13 กันยายน, 2024
  โปสการ์ดดอกไม้ : Commemoration of the Faithful Departed Day (Merelots)

  ถวายพระเกียรติแห่งกางเขน

  -
  วันจันทร์ 16 กันยายน, 2024
  โปสการ์ดดอกไม้ : The last of the five major feasts of the Armenian Apostolic Church. It is the most important feast among the feasts dedicated to the Holy Cross, as it is dedicated to the history of the return of the Holy Cross from imprisonment, its elevation and glorification.

  ตถธณผฑพ๐ภฯ

  -
  วันเสาร์ 21 กันยายน, 2024
  วันหยุดฆราวาส : On 21 September, 1991 a referendum called for secession from the Soviet Union. Independence was restored to the Republic of Armenia after 70 years of sovietization.

  สูง Festr

  -
  วันอังคาร 1 ตุลาคม, 2024
  วัฒนธรรม : Http://www.highfest.am lasts 10 days - in Erevan 2024 edition confirmed

  วันชนกลุ่มน้อยแห่งชาติ

  -
  วันอาทิตย์ 6 ตุลาคม, 2024
  วันหยุดฆราวาส : เพื่อดึงดูดความสนใจให้กับชนกลุ่มน้อยของชาติความต้องการและปัญหาของพวกเขามากขึ้นและช่วยหาทางแก้ปัญหาให้กับพวกเขา

  วันพระผู้แปล

  -
  วันเสาร์ 12 ตุลาคม, 2024
  วัฒนธรรม : Religious holiday celebrating Mesrop Mashtots, who did the first translations after the Armenian alphabet was created.

  วันหยุดนักขัตฤกษ์ (จุดเริ่มต้น) - โรงเรียนภาษาฝรั่งเศส

  -
  วันศุกร์ 25 ตุลาคม, 2024
  เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น :

  วันหยุดกลางภาคการศึกษา (เริ่มต้น)

  -
  วันศุกร์ 25 ตุลาคม, 2024
  เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น :

  ปรับเวลาตามฤดูกาล

  -
  วันอาทิตย์ 27 ตุลาคม, 2024
  เหตุการณ์แตกต่าง : At 1:00 a.m. local times