วันหยุดประจำปีและงานเฉลิมฉลองในโลก
มอนเตเนโกร, วันนี้เป็นวันหยุดประจำชาติคุณ! EDIT ขอแสดงความปราถนาดีในโอกาสวันพิเศษนี้

อาร์เมเนีย : วันหยุดนักขัตฤกษ์, ธนาคารปิดทำการ, วันโรงเรียนปิด

link

อาร์เมเนีย : ตารางที่สมบูรณ์ของวันหยุดนักขัตฤกษ์, วันที่ธนาคารและตลาดหลักทรัพย์ปิดทำการ, วันโรงเรียนปิด, เทรดแฟร์, งานแข่งกีฬาและวันสำคัญทางประเพณี, เทศกาล, งานเฉลิมฉลอง, การเลือกตั้งในช่วง 3 เดือนข้างหน้า


ค่าเงิน: Dram (AMD)

โดเมนอินเทอร์เน็ต: .am - รหัสโทรศัพท์: +374 - รหัสโทรศัพท์ระหว่างประเทศ: 00
สัปดาห์สิ้น: วันเสาร์และวันอาทิตย์

IF YOU NEED TRANSLATION INTO THIS COUNTRY's LANGUAGE(S): อาร์เมเนีย (ลำโพง 6 ล้าน), รัสเซีย (165 ล้านลำโพง) ...
ติดต่อ edit!
วันชื่อชนิดอื่นๆ
วันอาทิตย์ 1 พฤษภาคม, 2022วันแรงงานวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 9 พฤษภาคม, 2022วันสันติภาพวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 27 พฤษภาคม, 2022วันหยุดเทศกาลฤดูร้อน (เริ่มต้น)School holidays
view more
วันเสาร์ 28 พฤษภาคม, 2022วันชาติวันแรกวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 5 กรกฎาคม, 2022วันรัฐธรรมนูญวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 10 กรกฎาคม, 2022เทศกาลภาพยนตร์โกลเด้นแอปริคอทเหตุการณ์สำคัญ
view more
วันอังคาร 19 กรกฎาคม, 2022เปลี่ยนแปลงวันเหตุการณ์สำคัญ
view more
วันจันทร์ 15 สิงหาคม, 2022ข้อสมมติเหตุการณ์สำคัญ
view more
วันพฤหัสบดี 1 กันยายน, 2022วันหยุดเทศกาลฤดูร้อน (สิ้นสุด)School holidays
view more
วันศุกร์ 2 กันยายน, 2022วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาควันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 12 กันยายน, 2022ถวายพระเกียรติแห่งกางเขนอย่างปกติชนทั้งหลาย
view more
วันอังคาร 13 กันยายน, 2022วันวิญญาณทั้งหมดโปสการ์ดดอกไม้
view more
วันศุกร์ 16 กันยายน, 2022อาร์เมเนียเอ็กซ์โปธนาคารเท่านั้น
view more
วันพุธ 21 กันยายน, 2022ตถธณผฑพ๐ภฯวันหยุดประจำชาติ
view more
วันเสาร์ 1 ตุลาคม, 2022สูง Festเหตุการณ์สำคัญ
view more
วันอาทิตย์ 2 ตุลาคม, 2022วันชนกลุ่มน้อยแห่งชาติวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 4 ตุลาคม, 2022การรื้อถอนรัฐสภา (สิ้นสุด)เหตุการณ์แตกต่าง
view more
วันเสาร์ 8 ตุลาคม, 2022วันพระผู้แปลเหตุการณ์สำคัญ
view more
วันศุกร์ 28 ตุลาคม, 2022วันหยุดกลางภาคการศึกษา (เริ่มต้น)School holidays
view more
วันอาทิตย์ 30 ตุลาคม, 2022ปรับเวลาตามฤดูกาลเหตุการณ์แตกต่าง
view more
วันจันทร์ 7 พฤศจิกายน, 2022วันหยุดกลางภาคการศึกษา (สิ้นสุด)School holidays
view more

วันแรงงาน

-
วันอาทิตย์ 1 พฤษภาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : [Wikipedia]

วันสันติภาพ

-
วันจันทร์ 9 พฤษภาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : Marks the capitulation of Nazi forces to the Allies (the Soviet Union, the United Kingdom, the United States and other principal Allied nations) in Berlin on May 8, 1945. It is celebrated in the successor states to the Soviet Union on May 9, because when the German Instrument of Surrender was signed (in the midnight), it was already May 9 in the USSR and Eastern Europe

วันหยุดเทศกาลฤดูร้อน (เริ่มต้น)

-
วันศุกร์ 27 พฤษภาคม, 2022
เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น :

วันชาติวันแรก

-
วันเสาร์ 28 พฤษภาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : In tribute to the 1918 Declaration of First Armenian Republic Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันรัฐธรรมนูญ

-
วันอังคาร 5 กรกฎาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : Adopted by referendum on July 5, 1995.

เทศกาลภาพยนตร์โกลเด้นแอปริคอท

-
วันอาทิตย์ 10 กรกฎาคม, 2022
วัฒนธรรม : Https://www.gaiff.am/ lasts 10 days - in Erevan 2022 edition confirmed

เปลี่ยนแปลงวัน

-
วันอังคาร 19 กรกฎาคม, 2022
วัฒนธรรม : This celebration Vardavar is linked to pagan Goddess Astghik. According to the legend she spread love on earth, walking over roses that turn red from her blood. As goddess of fertility she is associated with water. Traditional water splashing. www.yerevan.am

ข้อสมมติ

-
วันจันทร์ 15 สิงหาคม, 2022
วัฒนธรรม :

วันหยุดเทศกาลฤดูร้อน (สิ้นสุด)

-
วันพฤหัสบดี 1 กันยายน, 2022
เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น :

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันศุกร์ 2 กันยายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : Nagorno-Karabakh independence day

ถวายพระเกียรติแห่งกางเขน

-
วันจันทร์ 12 กันยายน, 2022
อย่างปกติชนทั้งหลาย : The last of the five major feasts of the Armenian Apostolic Church. It is the most important feast among the feasts dedicated to the Holy Cross, as it is dedicated to the history of the return of the Holy Cross from imprisonment, its elevation and glorification.

วันวิญญาณทั้งหมด

-
วันอังคาร 13 กันยายน, 2022
โปสการ์ดดอกไม้ : Commemoration of the Faithful Departed Day (Merelots)

อาร์เมเนียเอ็กซ์โป

-
วันศุกร์ 16 กันยายน, 2022
ธนาคารเท่านั้น : Http://expo.am/ lasts 3 days - in Yerevan 2022 edition confirmed

ตถธณผฑพ๐ภฯ

-
วันพุธ 21 กันยายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : On 21 September, 1991 a referendum called for secession from the Soviet Union. Independence was restored to the Republic of Armenia after 70 years of sovietization.

สูง Fest

-
วันเสาร์ 1 ตุลาคม, 2022
วัฒนธรรม : Http://www.highfest.am lasts 10 days - in Erevan 2022 edition confirmed

วันชนกลุ่มน้อยแห่งชาติ

-
วันอาทิตย์ 2 ตุลาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : เพื่อดึงดูดความสนใจให้กับชนกลุ่มน้อยของชาติความต้องการและปัญหาของพวกเขามากขึ้นและช่วยหาทางแก้ปัญหาให้กับพวกเขา

การรื้อถอนรัฐสภา (สิ้นสุด)

-
วันอังคาร 4 ตุลาคม, 2022
เหตุการณ์แตกต่าง :

วันพระผู้แปล

-
วันเสาร์ 8 ตุลาคม, 2022
วัฒนธรรม : Religious holiday celebrating Mesrop Mashtots, who did the first translations after the Armenian alphabet was created.

วันหยุดกลางภาคการศึกษา (เริ่มต้น)

-
วันศุกร์ 28 ตุลาคม, 2022
เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น :

ปรับเวลาตามฤดูกาล

-
วันอาทิตย์ 30 ตุลาคม, 2022
เหตุการณ์แตกต่าง : At 1:00 a.m. local times

วันหยุดกลางภาคการศึกษา (สิ้นสุด)

-
วันจันทร์ 7 พฤศจิกายน, 2022
เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น :