วันหยุดประจำปีและงานเฉลิมฉลองในโลก

linkเบลารุส (เบลารุส) : วันหยุดนักขัตฤกษ์, ธนาคารปิดทำการ, วันโรงเรียนปิด

เบลารุส (เบลารุส) : ตารางที่สมบูรณ์ของวันหยุดนักขัตฤกษ์, วันที่ธนาคารและตลาดหลักทรัพย์ปิดทำการ, วันโรงเรียนปิด, เทรดแฟร์, งานแข่งกีฬาและวันสำคัญทางประเพณี, เทศกาล, งานเฉลิมฉลอง, การเลือกตั้งในช่วง 3 เดือนข้างหน้า

 • ค่าเงิน: Ruble (BYR)
 • Internet domain: .by - telephone code: +375 - International dialing code: 8-10
 • สัปดาห์สิ้น: วันเสาร์และวันอาทิตย์
 • IF YOU NEED TRANSLATION INTO THIS COUNTRY's LANGUAGE(S): เบลารุส (ลำโพง 7 ล้าน), ชาวรุสเซีย ...
  ติดต่อ edit!
 • วันชื่อชนิดอื่นๆ
  วันจันทร์ 3 เมษายน, 2023วันหยุดเทศกาลฤดูใบไม้ผลิ (สิ้นสุด)School holidays
  view more
  วันอาทิตย์ 9 เมษายน, 2023อาทิตย์ปาล์มเหตุการณ์สำคัญ
  view more
  วันพุธ 12 เมษายน, 2023เทศกาลปัสกาrโปสการ์ดดอกไม้
  view more
  วันเสาร์ 22 เมษายน, 2023สิ้นสุดเทศกาลถือศีลอดของชาวมุสลิม (อาจเปลี่ยนเป็นวันที่ใกล้ที่สุด)โปสการ์ดดอกไม้
  view more
  วันอังคาร 25 เมษายน, 2023ถวตตฝบ ฟภฝบ ป๊ลไฝบภว ณฏอย่างปกติชนทั้งหลาย
  view more
  วันพุธ 26 เมษายน, 2023วันครบรอบเหตุระเบิดนิวเคลียร์ที่เชอรเหตุการณ์สำคัญ
  view more
  วันจันทร์ 1 พฤษภาคม, 2023วันแรงงานวันหยุดฆราวาส
  view more
  วันจันทร์ 8 พฤษภาคม, 2023วันหยุดวันหยุดฆราวาส
  view more
  วันอังคาร 9 พฤษภาคม, 2023ฝยธฎภว ณฏวันหยุดฆราวาส
  view more
  วันอาทิตย์ 14 พฤษภาคม, 2023วันธงชาติเหตุการณ์สำคัญ
  view more
  วันพุธ 31 พฤษภาคม, 2023วันหยุดเทศกาลฤดูร้อน (เริ่มต้น)School holidays
  view more
  วันพุธ 21 มิถุนายน, 2023เทศกาลคนป่าเถื่อนเหตุการณ์สำคัญ
  view more
  วันพฤหัสบดี 22 มิถุนายน, 2023วันไว้อาลัยแก่สงครามโลกครั้งที่หนี่งเหตุการณ์สำคัญ
  view more
  วันจันทร์ 3 กรกฎาคม, 2023ตถธณฑโณไภฯวันหยุดประจำชาติ
  view more
  วันพฤหัสบดี 13 กรกฎาคม, 2023ระหว่างเทศกาล ศิลปะ สลาฟ ท์บาซาร์เหตุการณ์สำคัญ
  view more
  วันศุกร์ 1 กันยายน, 2023วันหยุดเทศกาลฤดูร้อน (สิ้นสุด)School holidays
  view more
  วันอาทิตย์ 17 กันยายน, 2023วันเอกภาพแห่งชาติเหตุการณ์สำคัญ
  view more
  วันจันทร์ 25 กันยายน, 2023ถือศีลโปสการ์ดดอกไม้
  view more

  วันหยุดเทศกาลฤดูใบไม้ผลิ (สิ้นสุด)

  -
  วันจันทร์ 3 เมษายน, 2023
  เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น :

  อาทิตย์ปาล์ม

  -
  วันอาทิตย์ 9 เมษายน, 2023
  วัฒนธรรม :

  เทศกาลปัสกาr

  -
  วันพุธ 12 เมษายน, 2023
  โปสการ์ดดอกไม้ : Deliverance of the Jewish people from Egypt. The Seder service on the first two evenings recounts the story of the Exodus

  สิ้นสุดเทศกาลถือศีลอดของชาวมุสลิม (อาจเปลี่ยนเป็นวันที่ใกล้ที่สุด)

  -
  วันเสาร์ 22 เมษายน, 2023
  โปสการ์ดดอกไม้ : The month of Ramadan is that in which was revealed the Quran; a guidance for mankind, and clear proofs of the guidance, and the criterion (of right and wrong). And whosoever of you is present, let him fast the month, and whosoever of you is sick or on a journey, a number of other days. Allah desires for you ease; He desires not hardship for you; and that you should complete the period, and that you should magnify Allah for having guided you, and that perhaps you may be thankful [Wikipedia]

  ถวตตฝบ ฟภฝบ ป๊ลไฝบภว ณฏ

  -
  วันอังคาร 25 เมษายน, 2023
  อย่างปกติชนทั้งหลาย : The day now honors all saints of the church, even those not known by name. The first All Saints' Day occurred on May 13, 609 (C.E.) when Pope Boniface IV accepted the Pantheon as a gift from the Emperor Phocas. Boniface dedicated it as the Church of Santa Maria Rotonda in honor of the Blessed Virgin and all martyrs. During Pope Gregory III's reign (731-741), the festival was expanded to include all saints and a chapel in St. Peter's church was dedicated accordingly. Pope Gregory IV officially designated the day in 837. banks remain open

  วันครบรอบเหตุระเบิดนิวเคลียร์ที่เชอร

  -
  วันพุธ 26 เมษายน, 2023
  วัฒนธรรม : Day of Remembrance of the Chernobyl tragedy

  วันแรงงาน

  -
  วันจันทร์ 1 พฤษภาคม, 2023
  วันหยุดฆราวาส : [Wikipedia]

  วันหยุด

  -
  วันจันทร์ 8 พฤษภาคม, 2023
  วันหยุดฆราวาส :

  ฝยธฎภว ณฏ

  -
  วันอังคาร 9 พฤษภาคม, 2023
  วันหยุดฆราวาส : Marks the capitulation of Nazi forces to the Allies (the Soviet Union, the United Kingdom, the United States and other principal Allied nations) in Berlin on May 8, 1945. It is celebrated in the successor states to the Soviet Union on May 9, because when the German Instrument of Surrender was signed (in the midnight), it was already May 9 in the USSR and Eastern Europe.

  วันธงชาติ

  -
  วันอาทิตย์ 14 พฤษภาคม, 2023
  วัฒนธรรม : This holiday is dedicated to the main symbols of the country which embody the ideas of national unity and are the major attributes of sovereignty and independence in Belarus. [www.belarus.by]

  วันหยุดเทศกาลฤดูร้อน (เริ่มต้น)

  -
  วันพุธ 31 พฤษภาคม, 2023
  เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น :

  เทศกาลคนป่าเถื่อน

  -
  วันพุธ 21 มิถุนายน, 2023
  วัฒนธรรม : The most popular celebration in contemporary Belarus. It is a hedonistic summer celebration of fertility in the name of a female God: Kupala

  วันไว้อาลัยแก่สงครามโลกครั้งที่หนี่ง

  -
  วันพฤหัสบดี 22 มิถุนายน, 2023
  วัฒนธรรม : Day of Remembrance of the victims of the Great Patriotic War

  ตถธณฑโณไภฯ

  -
  วันจันทร์ 3 กรกฎาคม, 2023
  วันหยุดฆราวาส : Belarus celebrate their independence on July 3, commemorating that date in 1944, when as part of the huge Soviet offensive Operation Bagration the Soviet Republic of Belarus was liberated from German occupation. Post-Soviet Belarus gained their independence on August 25, 1991. Belarussians therefore celebrate their independence on the day when the Soviets liberated them, rather than the day on which they received independence from the Soviet Union. [Wikipedia]

  ระหว่างเทศกาล ศิลปะ สลาฟ ท์บาซาร์

  -
  วันพฤหัสบดี 13 กรกฎาคม, 2023
  วัฒนธรรม : Lasts 3 days - http://www.belarus.by/ in Vitebsk 2015 edition confirmed

  วันหยุดเทศกาลฤดูร้อน (สิ้นสุด)

  -
  วันศุกร์ 1 กันยายน, 2023
  เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น :

  วันเอกภาพแห่งชาติ

  -
  วันอาทิตย์ 17 กันยายน, 2023
  วัฒนธรรม : On September 17, 1939, the reunification of the Western and Eastern Belarus began. For nearly 20 years half of the republic, with a population of nearly 4 million people, had been under the jurisdiction of the Polish State. It was the consequence of the Riga Peace Treaty. from 2021

  ถือศีล

  -
  วันจันทร์ 25 กันยายน, 2023
  โปสการ์ดดอกไม้ :