วันหยุดประจำปีและงานเฉลิมฉลองในโลก

linkเบลเยียม : วันหยุดนักขัตฤกษ์, ธนาคารปิดทำการ, วันโรงเรียนปิด

เบลเยียม : ตารางที่สมบูรณ์ของวันหยุดนักขัตฤกษ์, วันที่ธนาคารและตลาดหลักทรัพย์ปิดทำการ, วันโรงเรียนปิด, เทรดแฟร์, งานแข่งกีฬาและวันสำคัญทางประเพณี, เทศกาล, งานเฉลิมฉลอง, การเลือกตั้งในช่วง 3 เดือนข้างหน้า

 • ค่าเงิน: Euro (EUR)
 • ยุโรปธนาคารเป้าหมาย: ปีใหม่, วันศุกร์ที่ดี, อีสเตอร์วันจันทร์, วันแรงงาน, คริสต์มาส, ธันวาคม 26
 • สัปดาห์สิ้น: วันเสาร์และวันอาทิตย์
 • IF YOU NEED TRANSLATION INTO THIS COUNTRY's LANGUAGE(S): เยอรมัน(90 ล้านลำโพง 5 ประเทศ), ฟลาม(ลำโพง 5 ล้าน), ฝรั่งเศส( 150 ล้านลำโพง 30 ประเทศ) ...
  ติดต่อ edit!
 • วันชื่อชนิดอื่นๆ
  วันจันทร์ 1 พฤษภาคม, 2023วันแรงงานวันหยุดฆราวาส
  view more
  วันจันทร์ 8 พฤษภาคม, 2023วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาควันหยุดฆราวาส
  view more
  วันอาทิตย์ 14 พฤษภาคม, 2023วันแม่โปสการ์ดดอกไม้
  view more
  วันจันทร์ 15 พฤษภาคม, 2023วันหยุดกลางภาค (จบ) - โรงเรียนภาษาฝรั่งเศสSchool holidays
  view more
  วันพุธ 17 พฤษภาคม, 2023แอสเซนชันฮอลิเดย์School holidays
  view more
  วันพฤหัสบดี 18 พฤษภาคม, 2023ขบวนบรูจส์เลือดบริสุทธิ์เหตุการณ์สำคัญ
  view more
  วันพฤหัสบดี 18 พฤษภาคม, 2023ฟนผ๖ฝยรตภฯหรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก
  view more
  วันศุกร์ 19 พฤษภาคม, 2023ธนาคารจะปิดแสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ
  view more
  วันจันทร์ 22 พฤษภาคม, 2023แอสเซนชันฮอลิเดย์School holidays
  view more
  วันศุกร์ 26 พฤษภาคม, 2023รรษทานวันหยุด (ตอนต้น)School holidays
  view more
  วันอาทิตย์ 28 พฤษภาคม, 2023วันสมโภชพระจิตเจ้าของศาสนาคริสต์หรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก
  view more
  วันจันทร์ 29 พฤษภาคม, 2023วิท มันเดย์ของชาวคริสต์หรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก
  view more
  วันอังคาร 30 พฤษภาคม, 2023หรรษทานวันหยุด (จบ)School holidays
  view more
  วันศุกร์ 9 มิถุนายน, 2023เลือกตั้งรัฐสภาเหตุการณ์แตกต่าง
  view more
  วันอาทิตย์ 11 มิถุนายน, 2023วันพ่อโปสการ์ดดอกไม้
  view more
  วันศุกร์ 30 มิถุนายน, 2023วันหยุดฤดูร้อน (ต้น) - โรงเรียนเฟลมิชSchool holidays
  view more
  วันศุกร์ 7 กรกฎาคม, 2023วันหยุดเทศกาลฤดูร้อน (เริ่มต้น)School holidays
  view more
  วันอังคาร 11 กรกฎาคม, 2023วันเอกภาพชาวประชาคมเฟลมมิช (เฉพาะรัฐแฟลนเดอร์ส)วันหยุดฆราวาส
  view more
  วันศุกร์ 14 กรกฎาคม, 2023ระหว่างเทศกาล ถนน โรงละครrเหตุการณ์สำคัญ
  view more
  วันศุกร์ 21 กรกฎาคม, 2023ฐวฑน ฑโณไภฯวันหยุดประจำชาติ
  view more
  วันอาทิตย์ 30 กรกฎาคม, 2023กรังปรีซ์ F1 แกรนด์rกีฬาเหตุการณ์ต่างๆ
  view more
  วันอังคาร 15 สิงหาคม, 2023ผบธ๐ ฝยรต ด๋รเภฯนิกายโรมันคาทอลิก
  view more
  วันจันทร์ 28 สิงหาคม, 2023วันหยุดเทศกาลฤดูร้อน (สิ้นสุด)School holidays
  view more
  วันศุกร์ 1 กันยายน, 2023วันหยุดฤดูร้อน (สิ้นสุด) - โรงเรียนภาษาเฟลมิชSchool holidays
  view more
  วันพุธ 6 กันยายน, 2023Matexpoธนาคารเท่านั้น
  view more
  วันเสาร์ 16 กันยายน, 2023ปีใหม่ของชาวยิวrโปสการ์ดดอกไม้
  view more
  วันพุธ 27 กันยายน, 2023วันเอกภาพชุมชนชาวฝรั่งเศสวันหยุดฆราวาส
  view more
  วันศุกร์ 29 กันยายน, 2023นามูร์ - เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติดูrเหตุการณ์สำคัญ
  view more
  วันอาทิตย์ 1 ตุลาคม, 2023มาราธอนบรัสเซลส์rกีฬาเหตุการณ์ต่างๆ
  view more
  วันอังคาร 10 ตุลาคม, 2023เทศกาลภาพยนตร์แฟลนเดอเกนท์เหตุการณ์สำคัญ
  view more
  วันจันทร์ 16 ตุลาคม, 2023European Openกีฬาเหตุการณ์ต่างๆ
  view more
  วันศุกร์ 20 ตุลาคม, 2023วันหยุดนักขัตฤกษ์ (จุดเริ่มต้น) - โรงเรียนภาษาฝรั่งเศสSchool holidays
  view more
  วันอาทิตย์ 22 ตุลาคม, 2023มาราธอนแอนต์เวิร์ปrกีฬาเหตุการณ์ต่างๆ
  view more
  วันศุกร์ 27 ตุลาคม, 2023วันระลึกถึงนักบุญทั้งหมด - วันหยุดช่วงฤSchool holidays
  view more
  วันอาทิตย์ 29 ตุลาคม, 2023ปรับเวลาตามฤดูกาลเหตุการณ์แตกต่าง
  view more
  วันพุธ 1 พฤศจิกายน, 2023ถวตตฝบ ฟภฝบ ป๊ลไฝบภว ณฏนิกายโรมันคาทอลิก
  view more
  วันพฤหัสบดี 2 พฤศจิกายน, 2023ราชการลูกจ้างมีวันหยุดวันหยุดฆราวาส
  view more
  วันเสาร์ 4 พฤศจิกายน, 2023วันออลโซลโปสการ์ดดอกไม้
  view more
  วันจันทร์ 6 พฤศจิกายน, 2023วันระลึกถึงนักบุญทั้งหมด (จบ) - โรงเรียนภาษาฝรั่งเศสSchool holidays
  view more
  วันจันทร์ 6 พฤศจิกายน, 2023วันระลึกถึงนักบุญทั้งหมด - วันหยุดช่วงฤSchool holidays
  view more
  วันเสาร์ 11 พฤศจิกายน, 2023วันเสรีภาพ ค.ศ.1918วันหยุดฆราวาส
  view more
  วันพุธ 15 พฤศจิกายน, 2023ราชการลูกจ้างมีวันหยุดวันหยุดฆราวาส
  view more

  วันแรงงาน

  -
  วันจันทร์ 1 พฤษภาคม, 2023
  วันหยุดฆราวาส : [Wikipedia]

  วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

  -
  วันจันทร์ 8 พฤษภาคม, 2023
  วันหยุดฆราวาส : Https://fetedeliris.brussels/ in Brussels only - lasts 2 days 2023 edition confirmed

  วันแม่

  -
  วันอาทิตย์ 14 พฤษภาคม, 2023
  โปสการ์ดดอกไม้ : Probably linked with a celebration in England in the 1600s ( Mothering Sunday ). Honored all mothers in England. Mothering Sunday gave poor servants who lived and worked for the wealthy a day off to actually go home and dedicate time to their mothers. Mothering Cake , a special cake, was common for the celebration.

  วันหยุดกลางภาค (จบ) - โรงเรียนภาษาฝรั่งเศส

  -
  วันจันทร์ 15 พฤษภาคม, 2023
  เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น :

  แอสเซนชันฮอลิเดย์

  -
  วันพุธ 17 พฤษภาคม, 2023
  เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น : บางโรงเรียนอาจทำงานในวันศุกร์

  ขบวนบรูจส์เลือดบริสุทธิ์

  -
  วันพฤหัสบดี 18 พฤษภาคม, 2023
  วัฒนธรรม : Sanguis Christi

  ฟนผ๖ฝยรตภฯ

  -
  วันพฤหัสบดี 18 พฤษภาคม, 2023
  หรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก : Forty days after Easter, always on a Thursday. After his resurrection, Jesus appeared before his disciples and gathered them to tell them to baptize and spread the good word. He then ascended to heaven on a cloud.

  ธนาคารจะปิด

  -
  วันศุกร์ 19 พฤษภาคม, 2023
  แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ :

  แอสเซนชันฮอลิเดย์

  -
  วันจันทร์ 22 พฤษภาคม, 2023
  เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น :

  รรษทานวันหยุด (ตอนต้น)

  -
  วันศุกร์ 26 พฤษภาคม, 2023
  เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น :

  วันสมโภชพระจิตเจ้าของศาสนาคริสต์

  -
  วันอาทิตย์ 28 พฤษภาคม, 2023
  หรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก : Not a paid holiday

  วิท มันเดย์ของชาวคริสต์

  -
  วันจันทร์ 29 พฤษภาคม, 2023
  หรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก : Seven weeks after Easter Monday -Marking the day the Holy Spirit entered the disciples left behind and the beginning of their ministry.

  หรรษทานวันหยุด (จบ)

  -
  วันอังคาร 30 พฤษภาคม, 2023
  เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น :

  เลือกตั้งรัฐสภา

  -
  วันศุกร์ 9 มิถุนายน, 2023
  เหตุการณ์แตกต่าง :

  วันพ่อ

  -
  วันอาทิตย์ 11 มิถุนายน, 2023
  โปสการ์ดดอกไม้ : except in Antwert

  วันหยุดฤดูร้อน (ต้น) - โรงเรียนเฟลมิช

  -
  วันศุกร์ 30 มิถุนายน, 2023
  เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น :

  วันหยุดเทศกาลฤดูร้อน (เริ่มต้น)

  -
  วันศุกร์ 7 กรกฎาคม, 2023
  เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น :

  วันเอกภาพชาวประชาคมเฟลมมิช (เฉพาะรัฐแฟลนเดอร์ส)

  -
  วันอังคาร 11 กรกฎาคม, 2023
  วันหยุดฆราวาส : Applies to the Flemish-speaking civil servants Celebrates the Battle of the Golden Spurs (11 July 1302)

  ระหว่างเทศกาล ถนน โรงละครr

  -
  วันศุกร์ 14 กรกฎาคม, 2023
  วัฒนธรรม : Lasts 5 days - www.gentsefeesten.be in Ghent 2023 edition confirmed

  ฐวฑน ฑโณไภฯ

  -
  วันศุกร์ 21 กรกฎาคม, 2023
  วันหยุดฆราวาส : ณืด๚ถ๕ตๅฟกผญ 1831 บะธฎธฆ ฑโณไ Paid holiday when falling on Sunday (Labour law 4 Jan 1974)

  กรังปรีซ์ F1 แกรนด์r

  -
  วันอาทิตย์ 30 กรกฎาคม, 2023
  กีฬาเหตุการณ์ต่างๆ : Www.formula1.com in Spa-Francorchamps - Circuit de Spa-Francorchamps 2023 edition confirmed

  ผบธ๐ ฝยรต ด๋รเภฯ

  -
  วันอังคาร 15 สิงหาคม, 2023
  นิกายโรมันคาทอลิก : ความเชื่อที่กำหนดโดยคริสตจักรคาทอลิกเมื่อ 1 พฤศจิกายน 1950: สมเด็จพระสันตะปาปาปิอุสสิบบอกว่าในตอนท้ายของชีวิตของเธอ, ร่างกายของแมรี่และจิตวิญญาณได้รับการสันนิษฐานว่าเป็นสวรรค์

  วันหยุดเทศกาลฤดูร้อน (สิ้นสุด)

  -
  วันจันทร์ 28 สิงหาคม, 2023
  เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น :

  วันหยุดฤดูร้อน (สิ้นสุด) - โรงเรียนภาษาเฟลมิช

  -
  วันศุกร์ 1 กันยายน, 2023
  เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น :

  Matexpo

  -
  วันพุธ 6 กันยายน, 2023
  ธนาคารเท่านั้น : Lasts 5 days - in Kortrijk, West Flander (odd years only) www.matexpo.com/ 2023 edition confirmed

  ปีใหม่ของชาวยิวr

  -
  วันเสาร์ 16 กันยายน, 2023
  โปสการ์ดดอกไม้ : Jewish New Year

  วันเอกภาพชุมชนชาวฝรั่งเศส

  -
  วันพุธ 27 กันยายน, 2023
  วันหยุดฆราวาส : Applies to the French-speaking community civil servants

  นามูร์ - เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติดูr

  -
  วันศุกร์ 29 กันยายน, 2023
  วัฒนธรรม : Www.fiff.be in Namur 2023 edition confirmed

  มาราธอนบรัสเซลส์r

  -
  วันอาทิตย์ 1 ตุลาคม, 2023
  กีฬาเหตุการณ์ต่างๆ : Www.bruxelles.be 2023 edition confirmed

  เทศกาลภาพยนตร์แฟลนเดอเกนท์

  -
  วันอังคาร 10 ตุลาคม, 2023
  วัฒนธรรม : Http://www.filmfestival.be in Gent 2023 edition confirmed

  European Open

  -
  วันจันทร์ 16 ตุลาคม, 2023
  กีฬาเหตุการณ์ต่างๆ : Https://www.atptour.com in Antwerp 2023 edition confirmed

  วันหยุดนักขัตฤกษ์ (จุดเริ่มต้น) - โรงเรียนภาษาฝรั่งเศส

  -
  วันศุกร์ 20 ตุลาคม, 2023
  เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น :

  มาราธอนแอนต์เวิร์ปr

  -
  วันอาทิตย์ 22 ตุลาคม, 2023
  กีฬาเหตุการณ์ต่างๆ : Https://antwerpmarathon.com 2023 edition confirmed

  วันระลึกถึงนักบุญทั้งหมด - วันหยุดช่วงฤ

  -
  วันศุกร์ 27 ตุลาคม, 2023
  เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น :

  ปรับเวลาตามฤดูกาล

  -
  วันอาทิตย์ 29 ตุลาคม, 2023
  เหตุการณ์แตกต่าง : At 1:00 a.m. local times

  ถวตตฝบ ฟภฝบ ป๊ลไฝบภว ณฏ

  -
  วันพุธ 1 พฤศจิกายน, 2023
  นิกายโรมันคาทอลิก : วันนี้ได้รับเกียรตินิยมบรรดาวิสุทธิชนของคริสตจักรแม้ผู้ที่ไม่ได้รู้จักกันในชื่อ ครั้งแรกวันออลเซนต์เกิดขึ้นในวันที่ 13 พฤษภาคม 609 (C.E. ) เมื่อสมเด็จพระสันตะปาปาโบนิ IV ยอมรับ Pantheon เป็นของขวัญจากจักรพรรดิ Phocas โบนิทุ่มเทเป็นโบสถ์ซานตามาเรีย Rotonda ในเกียรติของพระแม่มารีและสักขีทั้งหมด ในช่วงรัชสมัยสมเด็จพระสันตะปาปาเกรกอรีที่สาม (731-741) เทศกาลยังขยายไปถึงบรรดาวิสุทธิชนและในโบสถ์เซนต์ คริสตจักรปีเตอร์เป็นคนที่อุทิศตาม สมเด็จพระสันตะปาปาเกรกอรี่ IV มอบหมายอย่างเป็นทางการวันที่ 837

  ราชการลูกจ้างมีวันหยุด

  -
  วันพฤหัสบดี 2 พฤศจิกายน, 2023
  วันหยุดฆราวาส :

  วันออลโซล

  -
  วันเสาร์ 4 พฤศจิกายน, 2023
  โปสการ์ดดอกไม้ :

  วันระลึกถึงนักบุญทั้งหมด (จบ) - โรงเรียนภาษาฝรั่งเศส

  -
  วันจันทร์ 6 พฤศจิกายน, 2023
  เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น :

  วันระลึกถึงนักบุญทั้งหมด - วันหยุดช่วงฤ

  -
  วันจันทร์ 6 พฤศจิกายน, 2023
  เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น :

  วันเสรีภาพ ค.ศ.1918

  -
  วันเสาร์ 11 พฤศจิกายน, 2023
  วันหยุดฆราวาส : Commemmorates the end of World War I on 11th November 1918. The armistice was signed between the Allies and Germany at Compi่gne, France, for the cessation of hostilities on the Western Front, which took effect at eleven o'clock in the morning - the eleventh hour of the eleventh day of the eleventh month. Paid holiday when falling on Sunday (Labour law 4 Jan 1974)

  ราชการลูกจ้างมีวันหยุด

  -
  วันพุธ 15 พฤศจิกายน, 2023
  วันหยุดฆราวาส : Dynasty Day German-speaking community celebration