วันหยุดประจำปีและงานเฉลิมฉลองในโลก

linkภูฏาน : วันหยุดนักขัตฤกษ์, ธนาคารปิดทำการ, วันโรงเรียนปิด

ภูฏาน : ตารางที่สมบูรณ์ของวันหยุดนักขัตฤกษ์, วันที่ธนาคารและตลาดหลักทรัพย์ปิดทำการ, วันโรงเรียนปิด, เทรดแฟร์, งานแข่งกีฬาและวันสำคัญทางประเพณี, เทศกาล, งานเฉลิมฉลอง, การเลือกตั้งในช่วง 3 เดือนข้างหน้า

 • ค่าเงิน: Ngultrum (BTN)
 • สัปดาห์สิ้น: วันเสาร์และวันอาทิตย์
 • วันชื่อชนิดอื่นๆ
  วันอาทิตย์ 16 มิถุนายน, 2024วันครบรอบวันเกิด คุรุ รินโปชพุทธศาสนา (พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท)
  view more
  วันศุกร์ 5 กรกฎาคม, 2024วันหยุดเทศกาลฤดูร้อน (เริ่มต้น)School holidays
  view more
  วันพุธ 10 กรกฎาคม, 2024วันปฐมเทศนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพุทธศาสนา (รถเพชร)
  view more
  วันพฤหัสบดี 1 สิงหาคม, 2024วันหยุดเทศกาลฤดูร้อน (สิ้นสุด)School holidays
  view more
  วันจันทร์ 23 กันยายน, 2024วันขอฝนหรือวันแห่นางแมววันหยุดฆราวาส
  view more
  วันเสาร์ 12 ตุลาคม, 2024เทศกาลดาเชนศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
  view more
  วันศุกร์ 1 พฤศจิกายน, 2024วันฉัตรมงคลวันหยุดฆราวาส
  view more
  วันจันทร์ 11 พฤศจิกายน, 2024วันเฉลิมพระชนม์พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันหยุดฆราวาส
  view more
  วันศุกร์ 22 พฤศจิกายน, 2024พระพุทธลงมาจากฟากฟ้าพุทธศาสนา (พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท)
  view more
  วันจันทร์ 16 ธันวาคม, 2024วันหยุดเทศกาลฤดูหนาว (เริ่มต้น)School holidays
  view more
  วันอังคาร 17 ธันวาคม, 2024±¹°¡ ÈÞÀÏวันหยุดประจำชาติ
  view more

  วันครบรอบวันเกิด คุรุ รินโปช

  -
  วันอาทิตย์ 16 มิถุนายน, 2024
  พุทธศาสนา (พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท) : Padmasambhava (in Sanskrit meaning lotus-born ) founded the Tibetan or Tantric school of Buddhism in the 8th century. In Bhutan and Tibet he is better known as Guru Rinpoche ( Precious Master ) where followers of the Nyingma school regard him as the second Buddha.

  วันหยุดเทศกาลฤดูร้อน (เริ่มต้น)

  -
  วันศุกร์ 5 กรกฎาคม, 2024
  เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น :

  วันปฐมเทศนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

  -
  วันพุธ 10 กรกฎาคม, 2024
  พุทธศาสนา (รถเพชร) : เครื่องหมายการปฐมเทศนาว่าเขาทำให้พระปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 . มันมีการเฉลิมฉลองกับแสงเทียนขบวนแห่ต่างๆ.

  วันหยุดเทศกาลฤดูร้อน (สิ้นสุด)

  -
  วันพฤหัสบดี 1 สิงหาคม, 2024
  เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น :

  วันขอฝนหรือวันแห่นางแมว

  -
  วันจันทร์ 23 กันยายน, 2024
  วันหยุดฆราวาส : Natural water sources are blessed. Bathing in the morning is a good omen. Beginning of the harvesting season.

  เทศกาลดาเชน

  -
  วันเสาร์ 12 ตุลาคม, 2024
  ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ : The victory of Durga on evil forces, the destruction of Vasanas (subjectivity, selfishness, desires...) and the achievement of the deepest Self. Dominance of Saraswati (pure science) over Lakshmi (applied science)

  วันฉัตรมงคล

  -
  วันศุกร์ 1 พฤศจิกายน, 2024
  วันหยุดฆราวาส : The fifth King Jigme Singye Wangchuck was crowned on Nov. 6, 2008.

  วันเฉลิมพระชนม์พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

  -
  วันจันทร์ 11 พฤศจิกายน, 2024
  วันหยุดฆราวาส : Celebrates the birthday of Jigme Singye Wangchuck, who became king in 1972

  พระพุทธลงมาจากฟากฟ้า

  -
  วันศุกร์ 22 พฤศจิกายน, 2024
  พุทธศาสนา (พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท) : Celebration of his return to earth from heaven. Lord Buddha was born in Lumbini, Nepal, and his mother expired after seven days. At the age of 41, he ascended to heaven to preach to his mother. Nuns and monks and king Zug Chen Nyingpo were worried because they did not know where hewas. His disciple, the clairvoyant Sharibu, had a vision of the lord to be in heaven. Another disciple of Lord Buddha, Mao gyel ge bu, who was known to possess miraculous powers, ascended to heaven and requested Buddha to return to earth. He agreed to descend.

  วันหยุดเทศกาลฤดูหนาว (เริ่มต้น)

  -
  วันจันทร์ 16 ธันวาคม, 2024
  เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น :

  ±¹°¡ ÈÞÀÏ

  -
  วันอังคาร 17 ธันวาคม, 2024
  วันหยุดฆราวาส : Celebrates the installation of the first hereditary King of Bhutan in 1907