วันหยุดประจำปีและงานเฉลิมฉลองในโลก
จีน, จีน (กวางตุ้ง), จีน (กวางสี), วันนี้เป็นวันหยุดประจำชาติคุณ! EDIT ขอแสดงความปราถนาดีในโอกาสวันพิเศษนี้

linkกัมพูชา : วันหยุดนักขัตฤกษ์, ธนาคารปิดทำการ, วันโรงเรียนปิด

กัมพูชา : ตารางที่สมบูรณ์ของวันหยุดนักขัตฤกษ์, วันที่ธนาคารและตลาดหลักทรัพย์ปิดทำการ, วันโรงเรียนปิด, เทรดแฟร์, งานแข่งกีฬาและวันสำคัญทางประเพณี, เทศกาล, งานเฉลิมฉลอง, การเลือกตั้งในช่วง 3 เดือนข้างหน้า

 • ค่าเงิน: Riel (KHR)
 • สัปดาห์สิ้น: วันเสาร์และวันอาทิตย์
 • IF YOU NEED TRANSLATION INTO THIS COUNTRY's LANGUAGE(S): จีนv(1 พันล้านลำโพง 5 ประเทศ), ขอม (ลำโพง 9 ล้าน), เวียตนามv(70 ล้านลำโพง) ...
  ติดต่อ edit!
 • วันชื่อชนิดอื่นๆ
  วันอังคาร 3 ตุลาคม, 2023เทศกาลกลางฤดูใบไม้ร่วงเหตุการณ์สำคัญ
  view more
  วันศุกร์ 13 ตุลาคม, 2023ทำบุญแก่ดวงวิญญาณที่เสียชีวิตพุทธศาสนา (พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท)
  view more
  วันเสาร์ 14 ตุลาคม, 2023ทำบุญแก่ดวงวิญญาณที่เสียชีวิตพุทธศาสนา (พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท)
  view more
  วันอาทิตย์ 15 ตุลาคม, 2023ทำบุญแก่ดวงวิญญาณที่เสียชีวิตพุทธศาสนา (พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท)
  view more
  วันศุกร์ 20 ตุลาคม, 2023กลางเทอม (ต้น) -- โรงเรียนภาษาฝรั่งเศสSchool holidays
  view more
  วันอาทิตย์ 29 ตุลาคม, 2023วันฉัตรมงคลวันหยุดฆราวาส
  view more
  วันจันทร์ 6 พฤศจิกายน, 2023วันหยุดกลางภาค (จบ) - โรงเรียนภาษาฝรั่งเศสSchool holidays
  view more
  วันพฤหัสบดี 9 พฤศจิกายน, 2023ตถธณผฑพ๐ภฯวันหยุดประจำชาติ
  view more
  วันอาทิตย์ 26 พฤศจิกายน, 2023เทศกาลน้ำหรือสงกรานต์วันหยุดฆราวาส
  view more
  วันจันทร์ 27 พฤศจิกายน, 2023เทศกาลน้ำหรือสงกรานต์วันหยุดฆราวาส
  view more
  วันอังคาร 28 พฤศจิกายน, 2023เทศกาลน้ำหรือสงกรานต์วันหยุดฆราวาส
  view more
  วันจันทร์ 11 ธันวาคม, 2023วันสิทธิมนุษยชนขององค์การสหประชาชาติ*เหตุการณ์สำคัญ
  view more
  วันศุกร์ 22 ธันวาคม, 2023วันหยุดคริสต์มาส (ต้น) - โรงเรียนภาษาฝรั่งเศสSchool holidays
  view more
  วันจันทร์ 1 มกราคม, 2024วันปีใหม่วันหยุดฆราวาส
  view more
  วันอาทิตย์ 7 มกราคม, 2024วันได้รับชัยชนะเหนือลัทธิการปกครองฆาล้างเผ่าพันธุ์วันหยุดฆราวาส
  view more
  วันจันทร์ 8 มกราคม, 2024วันหยุดคริสต์มาส (ต้น) - โรงเรียนภาษาฝรั่งเศสSchool holidays
  view more
  วันเสาร์ 10 กุมภาพันธ์, 2024วันตรุษจีนโปสการ์ดดอกไม้
  view more
  วันศุกร์ 16 กุมภาพันธ์, 2024กลางเทอม (ต้น) -- โรงเรียนภาษาฝรั่งเศสSchool holidays
  view more
  วันพฤหัสบดี 29 กุมภาพันธ์, 2024วันหยุดกลางภาค (จบ) - โรงเรียนภาษาฝรั่งเศสSchool holidays
  view more
  วันศุกร์ 8 มีนาคม, 2024ฟฉผบภว ณฏวันหยุดฆราวาส
  view more

  เทศกาลกลางฤดูใบไม้ร่วง

  -
  วันอังคาร 3 ตุลาคม, 2023
  วัฒนธรรม :

  ทำบุญแก่ดวงวิญญาณที่เสียชีวิต

  -
  วันศุกร์ 13 ตุลาคม, 2023
  พุทธศาสนา (พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท) : ไหว้พระสวดมนต์ที่เจดีย์

  ทำบุญแก่ดวงวิญญาณที่เสียชีวิต

  -
  วันเสาร์ 14 ตุลาคม, 2023
  พุทธศาสนา (พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท) : ไหว้พระสวดมนต์ที่เจดีย์

  ทำบุญแก่ดวงวิญญาณที่เสียชีวิต

  -
  วันอาทิตย์ 15 ตุลาคม, 2023
  พุทธศาสนา (พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท) : ไหว้พระสวดมนต์ที่เจดีย์

  กลางเทอม (ต้น) -- โรงเรียนภาษาฝรั่งเศส

  -
  วันศุกร์ 20 ตุลาคม, 2023
  เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น :

  วันฉัตรมงคล

  -
  วันอาทิตย์ 29 ตุลาคม, 2023
  วันหยุดฆราวาส : King Norodom Sihakmoni's Coronation Day The King of Cambodia shall reign but shall not govern; shall be the Head of State for life; shall be inviolable. Not a paid holiday when falling on Saturday or Sunday

  วันหยุดกลางภาค (จบ) - โรงเรียนภาษาฝรั่งเศส

  -
  วันจันทร์ 6 พฤศจิกายน, 2023
  เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น :

  ตถธณผฑพ๐ภฯ

  -
  วันพฤหัสบดี 9 พฤศจิกายน, 2023
  วันหยุดฆราวาส : Celebrates the independence from France on November 9, 1953.

  เทศกาลน้ำหรือสงกรานต์

  -
  วันอาทิตย์ 26 พฤศจิกายน, 2023
  วันหยุดฆราวาส : เทศกาลนี้นับย้อนกลับของกระแสไฟฟ้าในแม่น้ำโตนเลสาบ (แม่น้ำโขง) และจุดเริ่มต้นของฤดูกาลประมง แข่งเรือขนาดยักษ์ Bon Om Touk

  เทศกาลน้ำหรือสงกรานต์

  -
  วันจันทร์ 27 พฤศจิกายน, 2023
  วันหยุดฆราวาส : เทศกาลนี้นับย้อนกลับของกระแสไฟฟ้าในแม่น้ำโตนเลสาบ (แม่น้ำโขง) และจุดเริ่มต้นของฤดูกาลประมง แข่งเรือขนาดยักษ์ Bon Om Touk

  เทศกาลน้ำหรือสงกรานต์

  -
  วันอังคาร 28 พฤศจิกายน, 2023
  วันหยุดฆราวาส : เทศกาลนี้นับย้อนกลับของกระแสไฟฟ้าในแม่น้ำโตนเลสาบ (แม่น้ำโขง) และจุดเริ่มต้นของฤดูกาลประมง แข่งเรือขนาดยักษ์ Bon Om Touk

  วันสิทธิมนุษยชนขององค์การสหประชาชาติ*

  -
  วันจันทร์ 11 ธันวาคม, 2023
  วัฒนธรรม : วันที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อเป็นเกียรติแก่การยอมรับสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติและการประกาศเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 1948 ของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนที่แถลงแรกของโลกสิทธิมนุษยชน ฉลองก่อตั้งขึ้นในปี 1950 Not a public holiday when falling on Saturday or Sunday

  วันหยุดคริสต์มาส (ต้น) - โรงเรียนภาษาฝรั่งเศส

  -
  วันศุกร์ 22 ธันวาคม, 2023
  เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น :

  วันปีใหม่

  -
  วันจันทร์ 1 มกราคม, 2024
  วันหยุดฆราวาส : สอดคล้อง ลงนามเมื่อ 22 ธันวาคม 1987 โดยประธานาธิบดีโรเบิร์ตมุและสายโจชัว Nkomo สร้างการสู้รบระหว่างทั้งสองฝ่ายคู่แข่งทางการเมือง (ZANU & ZAPU) Paid holiday when falling on Saturday or Sunday [Wikipedia]

  วันได้รับชัยชนะเหนือลัทธิการปกครองฆาล้างเผ่าพันธุ์

  -
  วันอาทิตย์ 7 มกราคม, 2024
  วันหยุดฆราวาส : ร่วมรำลึกการล่มสลายของเขมรหม้อสีแดงของพล.ต.ในปี 1979 จากการรุกรานของเวียดนามโดยกองทัพ. not a paid holiday when falling on Saturday or Sunday

  วันหยุดคริสต์มาส (ต้น) - โรงเรียนภาษาฝรั่งเศส

  -
  วันจันทร์ 8 มกราคม, 2024
  เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น : School calendar provided by the lycée français de Phnom-Penh
  https://descartes-cambodge.com/
  Calendar by the Ministry of Education NOT published http://www.moeys.gov.kh
  In most of Cambodia, 20% of children ages 5-9 are employed; 47% of children ages 10-14; and 34% of ages 15-17.
  Only 45% can attend school [International Labour Organization]

  We carry confirmed dates till July 2024 in the French schools

  Please note that authorities may take last-minute decisions; please double-check if this information is vital to you
  Make a Paypal donation of euros 50 to [email protected] to purchase the full calendar for Cambodian schools
  Contact [email protected] to purchase a file containing confirmed calendars of 550 countries and regions.

  วันตรุษจีน

  -
  วันเสาร์ 10 กุมภาพันธ์, 2024
  โปสการ์ดดอกไม้ : At New Year during the night, the Jade Emperor conveyed all animals. Only 12 showed up. To thank them, Buddha dedicated one symbolic year per visitor. Each new born would inherit the relevant animal's characteristics.

  กลางเทอม (ต้น) -- โรงเรียนภาษาฝรั่งเศส

  -
  วันศุกร์ 16 กุมภาพันธ์, 2024
  เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น :

  วันหยุดกลางภาค (จบ) - โรงเรียนภาษาฝรั่งเศส

  -
  วันพฤหัสบดี 29 กุมภาพันธ์, 2024
  เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น :

  ฟฉผบภว ณฏ

  -
  วันศุกร์ 8 มีนาคม, 2024
  วันหยุดฆราวาส :