วันหยุดประจำปีและงานเฉลิมฉลองในโลก
แอฟริกากลาง, วันนี้เป็นวันหยุดประจำชาติคุณ! EDIT ขอแสดงความปราถนาดีในโอกาสวันพิเศษนี้

ไซปรัส (เหนือ) : วันหยุดนักขัตฤกษ์, ธนาคารปิดทำการ, วันโรงเรียนปิด

link

ไซปรัส (เหนือ) : ตารางที่สมบูรณ์ของวันหยุดนักขัตฤกษ์, วันที่ธนาคารและตลาดหลักทรัพย์ปิดทำการ, วันโรงเรียนปิด, เทรดแฟร์, งานแข่งกีฬาและวันสำคัญทางประเพณี, เทศกาล, งานเฉลิมฉลอง, การเลือกตั้งในช่วง 3 เดือนข้างหน้า


ค่าเงิน: Euro (EUR)
Internet domain: .cy - telephone code: +357 - International dialing code: 00
สัปดาห์สิ้น: วันเสาร์และวันอาทิตย์

IF YOU NEED TRANSLATION INTO THIS COUNTRY's LANGUAGE(S): กรีก(ลำโพง 10 ล้าน), ครอบครัวตุรกี (90 ล้านลำโพง) ...
ติดต่อ edit!
วันชื่อชนิดอื่นๆ
วันพุธ 17 สิงหาคม, 2022เริ่มต้นปีการศึกษาใหม่School holidays
view more
วันอังคาร 30 สิงหาคม, 2022ฝยธฎภว ณฏวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 29 ตุลาคม, 2022ฐ๘ศญฑน ฑโณไภฯวันหยุดประจำชาติ
view more
วันอังคาร 15 พฤศจิกายน, 2022ประกาศเขตการปกครองไซปรัสตอนเหนือวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 18 พฤศจิกายน, 2022วันหยุดกลางภาคการศึกษา (เริ่มต้น)School holidays
view more
วันจันทร์ 28 พฤศจิกายน, 2022วันหยุดกลางภาคการศึกษา (สิ้นสุด)School holidays
view more
วันอาทิตย์ 1 มกราคม, 2023วันหยุดโรงเรียนSchool holidays
view more
วันอาทิตย์ 1 มกราคม, 2023วันปีใหม่วันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 2 กุมภาพันธ์, 2023วันหยุดกลางภาคการศึกษา (เริ่มต้น)School holidays
view more
วันพฤหัสบดี 16 กุมภาพันธ์, 2023วันหยุดกลางภาคการศึกษา (สิ้นสุด)School holidays
view more

เริ่มต้นปีการศึกษาใหม่

-
วันพุธ 17 สิงหาคม, 2022
เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น :

ฝยธฎภว ณฏ

-
วันอังคาร 30 สิงหาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส :

ฐ๘ศญฑน ฑโณไภฯ

-
วันเสาร์ 29 ตุลาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส :

ประกาศเขตการปกครองไซปรัสตอนเหนือ

-
วันอังคาร 15 พฤศจิกายน, 2022
วันหยุดฆราวาส :

วันหยุดกลางภาคการศึกษา (เริ่มต้น)

-
วันศุกร์ 18 พฤศจิกายน, 2022
เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น :

วันหยุดกลางภาคการศึกษา (สิ้นสุด)

-
วันจันทร์ 28 พฤศจิกายน, 2022
เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น :

วันหยุดโรงเรียน

-
วันอาทิตย์ 1 มกราคม, 2023
เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น : Http://www.mebnet.net
Official calendar gazetted by the Ministry of Education
Teaching languages: Turjish, English
School uniforms required
School is compulsory until the age of 15

Dates confirmed till July 2022

Please note that authorities may take last-minute decisions; please double-check if this information is vital to you
Make a Paypal donation of euros 10 to [email protected] to purchase the full calendar for North Cyprus schools
Contact [email protected] to purchase a file containing confirmed calendars of 550 countries and regions.

วันปีใหม่

-
วันอาทิตย์ 1 มกราคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : สอดคล้อง ลงนามเมื่อ 22 ธันวาคม 1987 โดยประธานาธิบดีโรเบิร์ตมุและสายโจชัว Nkomo สร้างการสู้รบระหว่างทั้งสองฝ่ายคู่แข่งทางการเมือง (ZANU & ZAPU) Paid holiday when falling on Saturday or Sunday [Wikipedia]

วันหยุดกลางภาคการศึกษา (เริ่มต้น)

-
วันพฤหัสบดี 2 กุมภาพันธ์, 2023
เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น :

วันหยุดกลางภาคการศึกษา (สิ้นสุด)

-
วันพฤหัสบดี 16 กุมภาพันธ์, 2023
เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น :