วันหยุดประจำปีและงานเฉลิมฉลองในโลก
แองกวิลลา, วันนี้เป็นวันหยุดประจำชาติคุณ! EDIT ขอแสดงความปราถนาดีในโอกาสวันพิเศษนี้

linkเอกวาดอร์ : วันหยุดนักขัตฤกษ์, ธนาคารปิดทำการ, วันโรงเรียนปิด

เอกวาดอร์ : ตารางที่สมบูรณ์ของวันหยุดนักขัตฤกษ์, วันที่ธนาคารและตลาดหลักทรัพย์ปิดทำการ, วันโรงเรียนปิด, เทรดแฟร์, งานแข่งกีฬาและวันสำคัญทางประเพณี, เทศกาล, งานเฉลิมฉลอง, การเลือกตั้งในช่วง 3 เดือนข้างหน้า

 • ค่าเงิน: Dollar (USD)
 • สัปดาห์สิ้น: วันเสาร์และวันอาทิตย์
 • IF YOU NEED TRANSLATION INTO THIS COUNTRY's LANGUAGE(S): สเปน (315 ล้านลำโพงใน 20 ประเทศ), ชัว (ลำโพง 10 ล้าน), ภาษาพื้นเมือง ...
  ติดต่อ edit!
 • วันชื่อชนิดอื่นๆ
  วันจันทร์ 1 พฤษภาคม, 2023วันแรงงานวันหยุดฆราวาส
  view more
  วันอาทิตย์ 14 พฤษภาคม, 2023พ๎ธำดฯภว ณฏโปสการ์ดดอกไม้
  view more
  วันศุกร์ 26 พฤษภาคม, 2023ประจัญบานวันวันหยุดฆราวาส
  view more
  วันอาทิตย์ 18 มิถุนายน, 2023วันของบิดาโปสการ์ดดอกไม้
  view more
  วันพุธ 21 มิถุนายน, 2023End of school year (Sierra & Amazonia)School holidays
  view more
  วันศุกร์ 21 กรกฎาคม, 2023วันหยุดกลางภาคการศึกษา (เริ่มต้น)School holidays
  view more
  วันจันทร์ 24 กรกฎาคม, 2023วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาควันหยุดฆราวาส
  view more
  วันจันทร์ 31 กรกฎาคม, 2023วันหยุดกลางภาคการศึกษา (สิ้นสุด)School holidays
  view more
  วันศุกร์ 11 สิงหาคม, 2023วันเอกราชวันหยุดประจำชาติ
  view more
  วันอาทิตย์ 20 สิงหาคม, 2023เลือกตั้งทั่วไปเหตุการณ์แตกต่าง
  view more
  วันอาทิตย์ 20 สิงหาคม, 2023เลือกตั้งทั่วไปเหตุการณ์แตกต่าง
  view more
  วันจันทร์ 4 กันยายน, 2023ต้นปีการศึกษา (Sierra & Amazonia)School holidays
  view more
  วันจันทร์ 9 ตุลาคม, 2023วันเอกราชแห่งกูยาควิลวันหยุดฆราวาส
  view more
  วันศุกร์ 27 ตุลาคม, 2023กลางเทอม (ต้น) (ภูมิภาคชายฝั่ง)School holidays
  view more
  วันพฤหัสบดี 2 พฤศจิกายน, 2023วันสวดแผ่เมตตาแก่วิญญาณและคนตายทั้งหหรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก
  view more
  วันศุกร์ 3 พฤศจิกายน, 2023วันสถาปนาเควงข่าวันหยุดฆราวาส
  view more
  วันจันทร์ 6 พฤศจิกายน, 2023กลางเทอม (ต้น) (ภูมิภาคชายฝั่ง) ...School holidays
  view more

  วันแรงงาน

  -
  วันจันทร์ 1 พฤษภาคม, 2023
  วันหยุดฆราวาส :

  พ๎ธำดฯภว ณฏ

  -
  วันอาทิตย์ 14 พฤษภาคม, 2023
  โปสการ์ดดอกไม้ : Mother’s day has evolved in many countries in different ways. This is because mother’s day has different origins in different countries and therefore occurs on different days in the year. One school of thought claims that this day emerged from the custom of mother worship in ancient Greece. Mother worship which kept a festival to Cybele, a great mother of gods, and Rhea, the wife of Cronus, was held on March 15 to March 18 around Asia Minor. They insist that this custom spread around the world. Mothering Sunday is the celebration of motherhood in the United Kingdom. It is also known as Mid-lent Sunday, Rose Sunday and Laetare Sunday. It originally comes from the Victorian practice of allowing servants to return home to visit their mothers on this day. In the United States, Julia Ward Howe (May 27, 1819 - October 17, 1910) was a prominent American abolitionist, social activist, and poet. Howe’s Battle Hymn of the Republic was first published in the Atlantic Monthly in 1862 and quickly became one of the most popular songs for the Union during the American Civil War. After the war she focused her activities on the causes of Pacifism and women’s suffrage. In 1870 she was the first to proclaim Mother’s Day, with her Mother’s Day Proclamation. U.S. President Woodrow Wilson approved Mother’s Day in 1914

  ประจัญบานวัน

  -
  วันศุกร์ 26 พฤษภาคม, 2023
  วันหยุดฆราวาส : Battle of Pichincha ฉลองที่สเปนในปราชัย 1822

  วันของบิดา

  -
  วันอาทิตย์ 18 มิถุนายน, 2023
  โปสการ์ดดอกไม้ :

  End of school year (Sierra & Amazonia)

  -
  วันพุธ 21 มิถุนายน, 2023
  เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น :

  วันหยุดกลางภาคการศึกษา (เริ่มต้น)

  -
  วันศุกร์ 21 กรกฎาคม, 2023
  เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น :

  วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

  -
  วันจันทร์ 24 กรกฎาคม, 2023
  วันหยุดฆราวาส : Foundation Day - The foundation of Guayaquil was a process of the Spanish conquest in the coastal region of Ecuador. After several transfers and conflicts with native inhabitants of pre-Columbian cultures, the city of Santiago de Guayaquil was finally founded. The conquest took place between 1534 and 1547. in Guayaquil only

  วันหยุดกลางภาคการศึกษา (สิ้นสุด)

  -
  วันจันทร์ 31 กรกฎาคม, 2023
  เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น :

  วันเอกราช

  -
  วันศุกร์ 11 สิงหาคม, 2023
  วันหยุดฆราวาส : Celebrates the first uprising against Spanish rule in 1809

  เลือกตั้งทั่วไป

  -
  วันอาทิตย์ 20 สิงหาคม, 2023
  เหตุการณ์แตกต่าง :

  เลือกตั้งทั่วไป

  -
  วันอาทิตย์ 20 สิงหาคม, 2023
  เหตุการณ์แตกต่าง : president & parliament

  ต้นปีการศึกษา (Sierra & Amazonia)

  -
  วันจันทร์ 4 กันยายน, 2023
  เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น : Applies to Quito

  วันเอกราชแห่งกูยาควิล

  -
  วันจันทร์ 9 ตุลาคม, 2023
  วันหยุดฆราวาส : Celebrated in the whole country

  กลางเทอม (ต้น) (ภูมิภาคชายฝั่ง)

  -
  วันศุกร์ 27 ตุลาคม, 2023
  เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น : Esmeraldas, Guayas, Los Rํos, Manabํ, El Oro, Santa Elena.

  วันสวดแผ่เมตตาแก่วิญญาณและคนตายทั้งห

  -
  วันพฤหัสบดี 2 พฤศจิกายน, 2023
  หรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก :

  วันสถาปนาเควงข่า

  -
  วันศุกร์ 3 พฤศจิกายน, 2023
  วันหยุดฆราวาส : Celebrates the declaration of independence for the city in 1820. Not a paid holiday when falling on Saturday or Sunday

  กลางเทอม (ต้น) (ภูมิภาคชายฝั่ง) ...

  -
  วันจันทร์ 6 พฤศจิกายน, 2023
  เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น : Esmeraldas, Guayas, Los Rํos, Manabํ, El Oro, Santa Elena.