วันหยุดประจำปีและงานเฉลิมฉลองในโลก
สหรัฐอเมริกา (ฮาวาย), อัฟกานิสถาน (อิสลามเอมิเรต), วันนี้เป็นวันหยุดประจำชาติคุณ! EDIT ขอแสดงความปราถนาดีในโอกาสวันพิเศษนี้

อียิปต์ : วันหยุดนักขัตฤกษ์, ธนาคารปิดทำการ, วันโรงเรียนปิด

link

อียิปต์ : ตารางที่สมบูรณ์ของวันหยุดนักขัตฤกษ์, วันที่ธนาคารและตลาดหลักทรัพย์ปิดทำการ, วันโรงเรียนปิด, เทรดแฟร์, งานแข่งกีฬาและวันสำคัญทางประเพณี, เทศกาล, งานเฉลิมฉลอง, การเลือกตั้งในช่วง 3 เดือนข้างหน้า


ค่าเงิน: Pound (EGP)
Internet domain: .eg - Telephone code: +20 - International dialing code: 00
วันหยุด: วันศุกร์และวันเสาร์

IF YOU NEED TRANSLATION INTO THIS COUNTRY's LANGUAGE(S): ภาษาอาหรับ(104 ล้านลำโพง 21 ประเทศ), ซานดิโอ ...
ติดต่อ edit!
วันชื่อชนิดอื่นๆ
วันเสาร์ 24 กันยายน, 2022วันหยุดเทศกาลฤดูร้อน (สิ้นสุด)School holidays
view more
วันพฤหัสบดี 29 กันยายน, 2022ปรับเวลาตามฤดูกาลเหตุการณ์แตกต่าง
view more
วันอาทิตย์ 25 ธันวาคม, 2022ลฉธฎฝบธถฝบ ณฏโปสการ์ดดอกไม้
view more
วันอาทิตย์ 1 มกราคม, 2023วันหยุดโรงเรียนSchool holidays
view more
วันอาทิตย์ 1 มกราคม, 2023ธนาคารได้ปิดแล้วแสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ
view more
วันเสาร์ 7 มกราคม, 2023ฤ฿ฦฝ ลฉธฎฝบธถฝบอย่างปกติชนทั้งหลาย
view more
วันศุกร์ 13 มกราคม, 2023มาราธอนอียิปต์rกีฬาเหตุการณ์ต่างๆ
view more
วันอาทิตย์ 15 มกราคม, 2023วันปลูกต้นไม้โปสการ์ดดอกไม้
view more
วันพฤหัสบดี 26 มกราคม, 2023วันหยุดเทศกาลฤดูหนาว (เริ่มต้น)School holidays
view more
วันเสาร์ 28 มกราคม, 2023วัน ตำรวจวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 12 กุมภาพันธ์, 2023วันหยุดเทศกาลฤดูหนาว (สิ้นสุด)School holidays
view more

วันหยุดเทศกาลฤดูร้อน (สิ้นสุด)

-
วันเสาร์ 24 กันยายน, 2022
เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น :

ปรับเวลาตามฤดูกาล

-
วันพฤหัสบดี 29 กันยายน, 2022
เหตุการณ์แตกต่าง :

ลฉธฎฝบธถฝบ ณฏ

-
วันอาทิตย์ 25 ธันวาคม, 2022
โปสการ์ดดอกไม้ : Not a bank holiday, but increasingly popular.

วันหยุดโรงเรียน

-
วันอาทิตย์ 1 มกราคม, 2023
เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น : Www.moe.gov.eg
information provided by the Ministry of Education number of instructional weeks per year in lower secondary education: 35
Number of teaching days: 199
Cairo University ranking: Times Higher Education #800/QS ranking #485-490/Shanghai #301-400

Dates confirmed till July 2023

Please note that authorities may take last-minute decisions; please double-check if this information is vital to you
Make a Paypal donation of euros 50 to [email protected] to purchase the full calendar for 5 countries, including Egyptian schools
Contact [email protected] to purchase a file containing confirmed calendars of 550 countries and regions.

ธนาคารได้ปิดแล้ว

-
วันอาทิตย์ 1 มกราคม, 2023
แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ :

ฤ฿ฦฝ ลฉธฎฝบธถฝบ

-
วันเสาร์ 7 มกราคม, 2023
อย่างปกติชนทั้งหลาย :

มาราธอนอียิปต์r

-
วันศุกร์ 13 มกราคม, 2023
กีฬาเหตุการณ์ต่างๆ : Www.egyptianmarathon.com/ in Luxor 2023 edition confirmed

วันปลูกต้นไม้

-
วันอาทิตย์ 15 มกราคม, 2023
โปสการ์ดดอกไม้ :

วันหยุดเทศกาลฤดูหนาว (เริ่มต้น)

-
วันพฤหัสบดี 26 มกราคม, 2023
เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น :

วัน ตำรวจ

-
วันเสาร์ 28 มกราคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : จาก 2,010 Commemorates the massacre of over 50 policemen in Ismailiyya by British forces on that day in 1952.

วันหยุดเทศกาลฤดูหนาว (สิ้นสุด)

-
วันอาทิตย์ 12 กุมภาพันธ์, 2023
เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น :