วันหยุดประจำปีและงานเฉลิมฉลองในโลก

สวิตเซอร์แลนด์ : ตารางที่สมบูรณ์ของวันหยุดนักขัตฤกษ์, วันที่ธนาคารและตลาดหลักทรัพย์ปิดทำการ, วันโรงเรียนปิด, เทรดแฟร์, งานแข่งกีฬาและวันสำคัญทางประเพณี, เทศกาล, งานเฉลิมฉลอง, การเลือกตั้งในช่วง 3 เดือนข้างหน้า

 • ค่าเงิน: South Africa Rand (ZAR)
 • Internet domain: .sz - Telephone code: +268 - International dialing code: 00
 • สัปดาห์สิ้น: วันเสาร์และวันอาทิตย์
 • ฟริกัน(15 ล้านคน), อังกฤษ(350 ล้านลำโพงใน 47 ประเทศ), สวาซิแลนด์ (2.5 ล้านลำโพง) ...
  ติดต่อ edit!
 • วันชื่อชนิดอื่นๆ
  วันศุกร์ 29 มีนาคม, 2024นศุกร์ดีหรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก
  view more
  วันจันทร์ 1 เมษายน, 2024คนโง่เมษายนวันโปสการ์ดดอกไม้
  view more
  วันจันทร์ 1 เมษายน, 2024อีสเตอร์วันจันทร์หรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก
  view more
  วันพฤหัสบดี 11 เมษายน, 2024วันหยุดกลางภาคการศึกษา (เริ่มต้น)School holidays
  view more
  วันศุกร์ 19 เมษายน, 2024วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาองค์พระมหากษัตริย์วันหยุดฆราวาส
  view more
  วันพฤหัสบดี 25 เมษายน, 2024วันธงชาติวันหยุดประจำชาติ
  view more
  วันพุธ 1 พฤษภาคม, 2024วันแรงงานวันหยุดฆราวาส
  view more
  วันพฤหัสบดี 9 พฤษภาคม, 2024ฟนผ๖ฝยรตภฯหรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก
  view more
  วันจันทร์ 13 พฤษภาคม, 2024วันหยุดกลางภาคการศึกษา (สิ้นสุด)School holidays
  view more
  วันศุกร์ 31 พฤษภาคม, 2024บุชไฟเทศกาลนานาชาติrเหตุการณ์สำคัญ
  view more
  วันจันทร์ 22 กรกฎาคม, 2024วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบิดาของกษัตริย์วันหยุดฆราวาส
  view more
  วันศุกร์ 2 สิงหาคม, 2024วันหยุดเทศกาลฤดูหนาว (เริ่มต้น)School holidays
  view more
  วันศุกร์ 23 สิงหาคม, 2024พอใช้การค้าระหว่างประเทศธนาคารเท่านั้น
  view more

  นศุกร์ดี

  -
  วันศุกร์ 29 มีนาคม, 2024
  หรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก : The First Council of Nicaea (a gathering of bishops in the early days of Christianity) wanted to find a day to commemorate the crucifixion and resurrection of Christ. This commemoration had to be linked to Jewish holiday traditions, since the last supper of Christ was believed to be a Jewish Passover meal. But the Jewish calendar is based on lunar and solar cycles, so the Easter celebration had to follow the same calendar.

  คนโง่เมษายนวัน

  -
  วันจันทร์ 1 เมษายน, 2024
  โปสการ์ดดอกไม้ : As the story goes, in 1564, France was one of the first nations to make January 1 officially New Year's Day, instead of the last week of March which was previously observed. In 1582, the Pope followed suit. Those who went on celebrating April 1st were mocked. As the zodiacal sign was the fish, The French placed dead fish on the backs of one another. Traditions vary from country to country.

  อีสเตอร์วันจันทร์

  -
  วันจันทร์ 1 เมษายน, 2024
  หรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก : In the year 325, the Council of Nic้e determined a date fo Easter. Full Moon would fall the 14th day of a moon month . Easter would be marked by the dominical letter and the epactus. With the establishment of the equinox ne variatur on March 21, algorithms where elaborated to attribuate a date for Easter whatever the year. Time between two consecutive new moons: 20 days 12 hours 44 minutes 2.8 - Gives a letter code for the year's calendar Age of the moon on January 1st, minus one unity, 0 being the new moon's age.

  วันหยุดกลางภาคการศึกษา (เริ่มต้น)

  -
  วันพฤหัสบดี 11 เมษายน, 2024
  เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น :

  วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาองค์พระมหากษัตริย์

  -
  วันศุกร์ 19 เมษายน, 2024
  วันหยุดฆราวาส :

  วันธงชาติ

  -
  วันพฤหัสบดี 25 เมษายน, 2024
  วันหยุดฆราวาส :

  วันแรงงาน

  -
  วันพุธ 1 พฤษภาคม, 2024
  วันหยุดฆราวาส : [Wikipedia]

  ฟนผ๖ฝยรตภฯ

  -
  วันพฤหัสบดี 9 พฤษภาคม, 2024
  หรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก : Forty days after Easter, always on a Thursday. After his resurrection, Jesus appeared before his disciples and gathered them to tell them to baptize and spread the good word. He then ascended to heaven on a cloud.

  วันหยุดกลางภาคการศึกษา (สิ้นสุด)

  -
  วันจันทร์ 13 พฤษภาคม, 2024
  เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น :

  บุชไฟเทศกาลนานาชาติr

  -
  วันศุกร์ 31 พฤษภาคม, 2024
  วัฒนธรรม : Www.bushfire.co.sz lasts 2 days - in Mbabane 2024 edition confirmed

  วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบิดาของกษัตริย์

  -
  วันจันทร์ 22 กรกฎาคม, 2024
  วันหยุดฆราวาส : ฉลองวันเกิดของพระมหากษัตริย์ในช่วงปลาย Sobhuza Not a public holiday when falling on Saturday and Sunday

  วันหยุดเทศกาลฤดูหนาว (เริ่มต้น)

  -
  วันศุกร์ 2 สิงหาคม, 2024
  เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น :

  พอใช้การค้าระหว่างประเทศ

  -
  วันศุกร์ 23 สิงหาคม, 2024
  ธนาคารเท่านั้น : Lasts 3 days - http://sitf.co.sz/ in Manzini