วันหยุดประจำปีและงานเฉลิมฉลองในโลก

linkเอธิโอเปีย : วันหยุดนักขัตฤกษ์, ธนาคารปิดทำการ, วันโรงเรียนปิด

เอธิโอเปีย : ตารางที่สมบูรณ์ของวันหยุดนักขัตฤกษ์, วันที่ธนาคารและตลาดหลักทรัพย์ปิดทำการ, วันโรงเรียนปิด, เทรดแฟร์, งานแข่งกีฬาและวันสำคัญทางประเพณี, เทศกาล, งานเฉลิมฉลอง, การเลือกตั้งในช่วง 3 เดือนข้างหน้า

 • ค่าเงิน: Birr (ETB)
 • สุดสัปดาห์: วันอาทิตย์
 • อัมฮาริก (20 ล้านคน), ซานดิโอ ...
  ติดต่อ edit!
 • วันชื่อชนิดอื่นๆ
  วันพุธ 21 สิงหาคม, 2024ต้นปีการศึกษา (โรงเรียนนานาชาติ)School holidays
  view more
  วันจันทร์ 26 สิงหาคม, 2024เริ่มต้นปีการศึกษาใหม่School holidays
  view more
  วันจันทร์ 16 กันยายน, 2024วันคล้ายวันประสูติศาสนฑูต - นบีมูฮัมมัดอิสลาม
  view more
  วันศุกร์ 27 กันยายน, 2024เทศกาลรำลึกถึงพระเยซูถูกตรึงกางเขน (เมสเคล)ภาษา เอธิโอเปีย
  view more
  วันเสาร์ 28 กันยายน, 2024เทศกาลรำลึกถึงพระเยซูถูกตรึงกางเขน (เมสเคล) - เลื่อนไปข้างหน้าภาษา เอธิโอเปีย
  view more
  วันศุกร์ 20 ธันวาคม, 2024Å©¸®½º¸¶½º ¹æÇÐ (½ÃÀÛ)School holidays
  view more
  วันพุธ 1 มกราคม, 2025วันหยุดโรงเรียนSchool holidays
  view more
  วันอังคาร 7 มกราคม, 2025วันคริสต์มาสนิกายออร์ธอด็อกซ์อย่างปกติชนทั้งหลาย
  view more
  วันอาทิตย์ 19 มกราคม, 2025วันสมโภชพระคริสตเจ้าแสดงองค์ของนิกายออร์ธอด็อกซ์อย่างปกติชนทั้งหลาย
  view more

  ต้นปีการศึกษา (โรงเรียนนานาชาติ)

  -
  วันพุธ 21 สิงหาคม, 2024
  เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น :

  เริ่มต้นปีการศึกษาใหม่

  -
  วันจันทร์ 26 สิงหาคม, 2024
  เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น :

  วันคล้ายวันประสูติศาสนฑูต - นบีมูฮัมมัด

  -
  วันจันทร์ 16 กันยายน, 2024
  อิสลาม :

  เทศกาลรำลึกถึงพระเยซูถูกตรึงกางเขน (เมสเคล)

  -
  วันศุกร์ 27 กันยายน, 2024
  ภาษา เอธิโอเปีย : Observance of the Feast of the Exaltation of the Cross, according to the Julian Calendar

  เทศกาลรำลึกถึงพระเยซูถูกตรึงกางเขน (เมสเคล) - เลื่อนไปข้างหน้า

  -
  วันเสาร์ 28 กันยายน, 2024
  ภาษา เอธิโอเปีย :

  Å©¸®½º¸¶½º ¹æÇÐ (½ÃÀÛ)

  -
  วันศุกร์ 20 ธันวาคม, 2024
  เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น :

  วันหยุดโรงเรียน

  -
  วันพุธ 1 มกราคม, 2025
  เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น : Www.moe.gov.et
  in the public schools, no mid-term holidays except public holidays during the school year
  the French Lycée www.guebre-mariam.org follows the French Zone A calendar
  This calendar applies to the International Community school https://www.icsaddis.org/
  Schooling is mandatory till age 18
  schools close on Saturday
  school uniforms required
  Teaching languages: Amarigna 32.7%, Oromigna 31.6%, Tigrigna 6.1%, Somaligna 6%, Guaragigna 3.5%, Sidamigna 3.5%, Hadiyigna 1.7%, other 14.8%, English (major foreign language taught in schools)

  We carry confirmed dates till August 2024 ; Further dates are projected dates based on previous years

  Please note that authorities may take last-minute decisions; please double-check if this information is vital to you
  Make a Paypal donation of euros 50 to [email protected] to purchase the full calendar for 5 countries, including Ethiopian schools
  Contact [email protected] to purchase a file containing confirmed calendars of 550 countries and regions.

  วันคริสต์มาสนิกายออร์ธอด็อกซ์

  -
  วันอังคาร 7 มกราคม, 2025
  อย่างปกติชนทั้งหลาย : Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

  วันสมโภชพระคริสตเจ้าแสดงองค์ของนิกายออร์ธอด็อกซ์

  -
  วันอาทิตย์ 19 มกราคม, 2025
  อย่างปกติชนทั้งหลาย : Timket: A Christian holiday (from the Greek word epiphaneia meaning manifestation or to appear) commemorating the presentation of the infant Jesus to the Magi, or three wise men. It marks the end of the twelve days of Christmas and is also called The Adoration of the Magi or The Manifestation of God . According to legend based on a Bible story, three kings (or wise men/magi), Caspar, Melchior and Balthasar saw a bright star on the night that Christ was born. They followed the star to Bethlehem where they found the baby Jesus and presented him with gold, frankincense and myrrh.