วันหยุดประจำปีและงานเฉลิมฉลองในโลก
จีน, จีน (กวางตุ้ง), จีน (กวางสี), วันนี้เป็นวันหยุดประจำชาติคุณ! EDIT ขอแสดงความปราถนาดีในโอกาสวันพิเศษนี้

linkเอธิโอเปีย : วันหยุดนักขัตฤกษ์, ธนาคารปิดทำการ, วันโรงเรียนปิด

เอธิโอเปีย : ตารางที่สมบูรณ์ของวันหยุดนักขัตฤกษ์, วันที่ธนาคารและตลาดหลักทรัพย์ปิดทำการ, วันโรงเรียนปิด, เทรดแฟร์, งานแข่งกีฬาและวันสำคัญทางประเพณี, เทศกาล, งานเฉลิมฉลอง, การเลือกตั้งในช่วง 3 เดือนข้างหน้า

 • ค่าเงิน: Birr (ETB)
 • สุดสัปดาห์: วันอาทิตย์
 • IF YOU NEED TRANSLATION INTO THIS COUNTRY's LANGUAGE(S): อัมฮาริก (20 ล้านคน), ซานดิโอ ...
  ติดต่อ edit!
 • วันชื่อชนิดอื่นๆ
  วันจันทร์ 1 มกราคม, 2024วันหยุดโรงเรียนSchool holidays
  view more
  วันอาทิตย์ 7 มกราคม, 2024วันคริสต์มาสนิกายออร์ธอด็อกซ์อย่างปกติชนทั้งหลาย
  view more
  วันเสาร์ 20 มกราคม, 2024วันสมโภชพระคริสตเจ้าแสดงองค์ของนิกายออร์ธอด็อกซ์อย่างปกติชนทั้งหลาย
  view more
  วันศุกร์ 9 กุมภาพันธ์, 2024วันหยุดกลางภาคการศึกษา (เริ่มต้น)School holidays
  view more
  วันจันทร์ 19 กุมภาพันธ์, 2024วันหยุดกลางภาคการศึกษา (สิ้นสุด)School holidays
  view more
  วันเสาร์ 24 กุมภาพันธ์, 2024พอใช้การค้าระหว่างประเทศrธนาคารเท่านั้น
  view more
  วันเสาร์ 2 มีนาคม, 2024ประจัญบานวันวันหยุดฆราวาส
  view more

  วันหยุดโรงเรียน

  -
  วันจันทร์ 1 มกราคม, 2024
  เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น : Www.moe.gov.et
  in the public schools, no mid-term holidays except public holidays during the school year
  the French Lycée www.guebre-mariam.org follows the French Zone A calendar
  This calendar applies to the International Community school https://www.icsaddis.org/
  Schooling is mandatory till age 18
  schools close on Saturday
  school uniforms required
  Teaching languages: Amarigna 32.7%, Oromigna 31.6%, Tigrigna 6.1%, Somaligna 6%, Guaragigna 3.5%, Sidamigna 3.5%, Hadiyigna 1.7%, other 14.8%, English (major foreign language taught in schools)

  We carry confirmed dates till August 2024 ; Further dates are projected dates based on previous years

  Please note that authorities may take last-minute decisions; please double-check if this information is vital to you
  Make a Paypal donation of euros 50 to [email protected] to purchase the full calendar for 5 countries, including Ethiopian schools
  Contact [email protected] to purchase a file containing confirmed calendars of 550 countries and regions.

  วันคริสต์มาสนิกายออร์ธอด็อกซ์

  -
  วันอาทิตย์ 7 มกราคม, 2024
  อย่างปกติชนทั้งหลาย : Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

  วันสมโภชพระคริสตเจ้าแสดงองค์ของนิกายออร์ธอด็อกซ์

  -
  วันเสาร์ 20 มกราคม, 2024
  อย่างปกติชนทั้งหลาย : Timket: A Christian holiday (from the Greek word epiphaneia meaning manifestation or to appear) commemorating the presentation of the infant Jesus to the Magi, or three wise men. It marks the end of the twelve days of Christmas and is also called The Adoration of the Magi or The Manifestation of God . According to legend based on a Bible story, three kings (or wise men/magi), Caspar, Melchior and Balthasar saw a bright star on the night that Christ was born. They followed the star to Bethlehem where they found the baby Jesus and presented him with gold, frankincense and myrrh.

  วันหยุดกลางภาคการศึกษา (เริ่มต้น)

  -
  วันศุกร์ 9 กุมภาพันธ์, 2024
  เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น :

  วันหยุดกลางภาคการศึกษา (สิ้นสุด)

  -
  วันจันทร์ 19 กุมภาพันธ์, 2024
  เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น :

  พอใช้การค้าระหว่างประเทศr

  -
  วันเสาร์ 24 กุมภาพันธ์, 2024
  ธนาคารเท่านั้น : Lasts 1 week - www.africantradefairs.com in Addis Ababa 2024 edition NOT YET confirmed

  ประจัญบานวัน

  -
  วันเสาร์ 2 มีนาคม, 2024
  วันหยุดฆราวาส : 1 March 1896, between the forces of General Oreste Baratieri, Italian governor of Eritrea, and Menelik II, Emperor of Ethiopia.