วันหยุดประจำปีและงานเฉลิมฉลองในโลก
มอนเตเนโกร, วันนี้เป็นวันหยุดประจำชาติคุณ! EDIT ขอแสดงความปราถนาดีในโอกาสวันพิเศษนี้

ฟินแลนด์ : วันหยุดนักขัตฤกษ์, ธนาคารปิดทำการ, วันโรงเรียนปิด

link

ฟินแลนด์ : ตารางที่สมบูรณ์ของวันหยุดนักขัตฤกษ์, วันที่ธนาคารและตลาดหลักทรัพย์ปิดทำการ, วันโรงเรียนปิด, เทรดแฟร์, งานแข่งกีฬาและวันสำคัญทางประเพณี, เทศกาล, งานเฉลิมฉลอง, การเลือกตั้งในช่วง 3 เดือนข้างหน้า


ค่าเงิน: Euro (EUR)

สัปดาห์สิ้น: วันเสาร์และวันอาทิตย์

IF YOU NEED TRANSLATION INTO THIS COUNTRY's LANGUAGE(S): เอสโตเนียฟินแลนด์(ลำโพง 6 ล้าน), ซานดิโอ, สวีเดน (ลำโพง 8 ล้าน) ...
ติดต่อ edit!
วันชื่อชนิดอื่นๆ
วันอาทิตย์ 1 พฤษภาคม, 2022วันหยุดแรงงานวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 8 พฤษภาคม, 2022วันแม่โปสการ์ดดอกไม้
view more
วันเสาร์ 14 พฤษภาคม, 2022มาราธอนเฮลซิงกิกีฬาเหตุการณ์ต่างๆ
view more
วันพฤหัสบดี 26 พฤษภาคม, 2022ฟนผ๖ฝยรตภฯหรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันศุกร์ 3 มิถุนายน, 2022วันหยุดเทศกาลฤดูร้อน (เริ่มต้น)School holidays
view more
วันอาทิตย์ 5 มิถุนายน, 2022วันสมโภชพระจิตเจ้าของศาสนาคริสต์หรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันจันทร์ 6 มิถุนายน, 2022วิท มันเดย์ของชาวคริสต์เหตุการณ์สำคัญ
view more
วันศุกร์ 24 มิถุนายน, 2022กลางฤดูร้อนของอันธิกา (ธนาคารเท่านั้น)แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ
view more
วันเสาร์ 25 มิถุนายน, 2022วันของมิดซัมเมอร์วันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 27 มิถุนายน, 2022ความภาคภูมิใจในเฮลซิงกิrเหตุการณ์สำคัญ
view more
วันพฤหัสบดี 4 สิงหาคม, 2022น้ำมัน Neste ชุมนุมฟินแลนด์กีฬาเหตุการณ์ต่างๆ
view more
วันพฤหัสบดี 4 สิงหาคม, 2022การแข่งขันในอาร์กติกฟินแลนด์กีฬาเหตุการณ์ต่างๆ
view more
วันพฤหัสบดี 11 สิงหาคม, 2022วันหยุดเทศกาลฤดูร้อน (สิ้นสุด)School holidays
view more
วันเสาร์ 20 สิงหาคม, 2022Paavo Nurmi มาราธอนกีฬาเหตุการณ์ต่างๆ
view more
วันอังคาร 4 ตุลาคม, 2022การรื้อถอนรัฐสภา (สิ้นสุด)เหตุการณ์แตกต่าง
view more
วันจันทร์ 10 ตุลาคม, 2022วันอเล็กซิส กีวีSchool holidays
view more
วันศุกร์ 14 ตุลาคม, 2022วันหยุดเทศกาลฤดูใบไม้ร่วง (เริ่มต้น)School holidays
view more
วันจันทร์ 24 ตุลาคม, 2022วันหยุดเทศกาลฤดูใบไม้ร่วง (สิ้นสุด)School holidays
view more
วันอาทิตย์ 30 ตุลาคม, 2022ปรับเวลาตามฤดูกาลเหตุการณ์แตกต่าง
view more
วันพฤหัสบดี 3 พฤศจิกายน, 2022ถวตตฝบ ฟภฝบ ป๊ลไฝบภว ณฏโปสการ์ดดอกไม้
view more
วันศุกร์ 4 พฤศจิกายน, 2022อีฟเซนต์สทั้งหมด (บริษัท และธนาคารที่ใกล้ชิดก่อนหน้า)แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ
view more
วันเสาร์ 5 พฤศจิกายน, 2022วันออลเซนต์หรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันอาทิตย์ 13 พฤศจิกายน, 2022วันของบิดาโปสการ์ดดอกไม้
view more

วันหยุดแรงงาน

-
วันอาทิตย์ 1 พฤษภาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : Vappu is the night of April 30th until May 1st. Most people do not work the afternoon of April 30th

วันแม่

-
วันอาทิตย์ 8 พฤษภาคม, 2022
โปสการ์ดดอกไม้ : ดอกมะลิ สัญลักษณ์หนึ่งของวันแม่ในประเทศไทย วันแม่ เป็นวันที่สำคัญในหลายประเทศทั่วโลกจัดขึ้นเพื่อให้เกียรติแม่และความเป็นแม่ ในประเทศ ประเทศไทย ในประเทศไทย เดิมมีการจัดงานวันแม่ โดยสำนักวัฒนธรรมฝ่ายหญิง สภาวัฒนธรรมแห่งชาติ ตรงกับวันที่ 15 เมษายน ของทุกปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2493 ตามมติคณะรัฐมนตรี ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2493 ในคณะรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม ต่อมาในปี พ.ศ. 2519 ได้เปลี่ยนมาเป็นวันที่ 12 สิงหาคม ตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษาในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พร้อมกับได้กำหนดให้ดอกมะลิเป็นดอกไม้สัญลักษณ์แทนวันแม่ เนื่องจากเป็นดอกไม้ที่มีสีขาว มีกลิ่นหอมและออกดอกได้ตลอดทั้งปี เปรียบได้กับความรักอันบริสุทธิ์ของแม่ที่มีต่อลูก [Wikipedia]

มาราธอนเฮลซิงกิ

-
วันเสาร์ 14 พฤษภาคม, 2022
กีฬาเหตุการณ์ต่างๆ : Www.helsinkicitymarathon.fi 2022 edition confirmed

ฟนผ๖ฝยรตภฯ

-
วันพฤหัสบดี 26 พฤษภาคม, 2022
หรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก : Forty days after Easter, always on a Thursday. After his resurrection, Jesus appeared before his disciples and gathered them to tell them to baptize and spread the good word. He then ascended to heaven on a cloud.

วันหยุดเทศกาลฤดูร้อน (เริ่มต้น)

-
วันศุกร์ 3 มิถุนายน, 2022
เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น :

วันสมโภชพระจิตเจ้าของศาสนาคริสต์

-
วันอาทิตย์ 5 มิถุนายน, 2022
หรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก : paid holiday

วิท มันเดย์ของชาวคริสต์

-
วันจันทร์ 6 มิถุนายน, 2022
วัฒนธรรม :

กลางฤดูร้อนของอันธิกา (ธนาคารเท่านั้น)

-
วันศุกร์ 24 มิถุนายน, 2022
แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ : อีฟของมิดซัมเมอร์

วันของมิดซัมเมอร์

-
วันเสาร์ 25 มิถุนายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

ความภาคภูมิใจในเฮลซิงกิr

-
วันจันทร์ 27 มิถุนายน, 2022
วัฒนธรรม : Http://www.helsinkipride.fi lasts 1 week 2022 edition confirmed

น้ำมัน Neste ชุมนุมฟินแลนด์

-
วันพฤหัสบดี 4 สิงหาคม, 2022
กีฬาเหตุการณ์ต่างๆ : Www.nesteoilrallyfinland.fi/ last 3 days - in Jyvaskyla 2022 edition confirmed

การแข่งขันในอาร์กติกฟินแลนด์

-
วันพฤหัสบดี 4 สิงหาคม, 2022
กีฬาเหตุการณ์ต่างๆ : Https://www.wrc.com lasts 3 days 2022 edition confirmed

วันหยุดเทศกาลฤดูร้อน (สิ้นสุด)

-
วันพฤหัสบดี 11 สิงหาคม, 2022
เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น :

Paavo Nurmi มาราธอน

-
วันเสาร์ 20 สิงหาคม, 2022
กีฬาเหตุการณ์ต่างๆ : Http://paavonurmimarathon.fi/ 2022 edition confirmed

การรื้อถอนรัฐสภา (สิ้นสุด)

-
วันอังคาร 4 ตุลาคม, 2022
เหตุการณ์แตกต่าง : Sessions start at 14:00 Tuesday-Friday

วันอเล็กซิส กีวี

-
วันจันทร์ 10 ตุลาคม, 2022
เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น : Famous Finnish writer (1834-1872)

วันหยุดเทศกาลฤดูใบไม้ร่วง (เริ่มต้น)

-
วันศุกร์ 14 ตุลาคม, 2022
เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น :

วันหยุดเทศกาลฤดูใบไม้ร่วง (สิ้นสุด)

-
วันจันทร์ 24 ตุลาคม, 2022
เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น :

ปรับเวลาตามฤดูกาล

-
วันอาทิตย์ 30 ตุลาคม, 2022
เหตุการณ์แตกต่าง : At 1:00 a.m. local times

ถวตตฝบ ฟภฝบ ป๊ลไฝบภว ณฏ

-
วันพฤหัสบดี 3 พฤศจิกายน, 2022
โปสการ์ดดอกไม้ :

อีฟเซนต์สทั้งหมด (บริษัท และธนาคารที่ใกล้ชิดก่อนหน้า)

-
วันศุกร์ 4 พฤศจิกายน, 2022
แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ : Celebration combining prayers and merriment involving children and families. It is a prelude to All Saint's Day NOT an official public holiday

วันออลเซนต์

-
วันเสาร์ 5 พฤศจิกายน, 2022
หรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก : paid holiday

วันของบิดา

-
วันอาทิตย์ 13 พฤศจิกายน, 2022
โปสการ์ดดอกไม้ :