วันหยุดประจำปีและงานเฉลิมฉลองในโลก
แองกวิลลา, วันนี้เป็นวันหยุดประจำชาติคุณ! EDIT ขอแสดงความปราถนาดีในโอกาสวันพิเศษนี้

linkเยอรมนี (บาวาเรีย) : วันหยุดนักขัตฤกษ์, ธนาคารปิดทำการ, วันโรงเรียนปิด

เยอรมนี (บาวาเรีย) : ตารางที่สมบูรณ์ของวันหยุดนักขัตฤกษ์, วันที่ธนาคารและตลาดหลักทรัพย์ปิดทำการ, วันโรงเรียนปิด, เทรดแฟร์, งานแข่งกีฬาและวันสำคัญทางประเพณี, เทศกาล, งานเฉลิมฉลอง, การเลือกตั้งในช่วง 3 เดือนข้างหน้า

 • ค่าเงิน: Euro (EUR)
 • ยุโรปธนาคารเป้าหมาย: ปีใหม่, วันศุกร์ที่ดี, อีสเตอร์วันจันทร์, วันแรงงาน, คริสต์มาส, ธันวาคม 26
 • สัปดาห์สิ้น: วันเสาร์และวันอาทิตย์
 • IF YOU NEED TRANSLATION INTO THIS COUNTRY's LANGUAGE(S): เยอรมัน(90 ล้านลำโพง 5 ประเทศ), ครอบครัวตุรกี (90 ล้านลำโพง), ฟรีสแลนด์เทิร์ (0.3 ล้านลำโพง) ...
  ติดต่อ edit!
 • วันชื่อชนิดอื่นๆ
  วันจันทร์ 1 พฤษภาคม, 2023วันแรงงานวันหยุดฆราวาส
  view more
  วันพุธ 17 พฤษภาคม, 2023เสด็จขึ้นสู่สวรรค์วันหยุด (เริ่มต้น)School holidays
  view more
  วันพฤหัสบดี 18 พฤษภาคม, 2023ฟนผ๖ฝยรตภฯหรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก
  view more
  วันอาทิตย์ 21 พฤษภาคม, 2023มาราธอน Regensburgrกีฬาเหตุการณ์ต่างๆ
  view more
  วันจันทร์ 22 พฤษภาคม, 2023วันหยุดเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ (จบ)School holidays
  view more
  วันศุกร์ 26 พฤษภาคม, 2023คริสตชนวันหยุด (เริ่มต้น)School holidays
  view more
  วันจันทร์ 29 พฤษภาคม, 2023วิท มันเดย์ของชาวคริสต์หรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก
  view more
  วันพฤหัสบดี 8 มิถุนายน, 2023ฑืธฎฝบตตภว ธ๖ (Corpus Christi)นิกายโรมันคาทอลิก
  view more
  วันจันทร์ 12 มิถุนายน, 2023คริสตชนวันหยุด (จบ)School holidays
  view more
  วันเสาร์ 22 กรกฎาคม, 2023เทศกาลไบrเหตุการณ์สำคัญ
  view more
  วันศุกร์ 28 กรกฎาคม, 2023วันหยุดเทศกาลฤดูร้อน (เริ่มต้น)School holidays
  view more
  วันอังคาร 15 สิงหาคม, 2023คาทอลิกอัสสัมชัญนิกายโรมันคาทอลิก
  view more
  วันอังคาร 5 กันยายน, 2023IAA Mobilityธนาคารเท่านั้น
  view more
  วันอังคาร 5 กันยายน, 2023IAA Mobilityธนาคารเท่านั้น
  view more
  วันอังคาร 12 กันยายน, 2023วันหยุดเทศกาลฤดูร้อน (สิ้นสุด)School holidays
  view more
  วันเสาร์ 16 กันยายน, 2023เทศกาลเบียร์ (เริ่มต้น) - ไม่ใช่วันหยุดธนาคารเหตุการณ์สำคัญ
  view more
  วันอาทิตย์ 1 ตุลาคม, 2023เทศกาลเบียร์ (สิ้นสุด) - ไม่ใช่วันหยุดธนาคารเหตุการณ์สำคัญ
  view more
  วันอังคาร 3 ตุลาคม, 2023วันของความสามัคคีที่เยอรมันวันหยุดประจำชาติ
  view more
  วันพุธ 4 ตุลาคม, 2023EXPO REALrธนาคารเท่านั้น
  view more
  วันอาทิตย์ 8 ตุลาคม, 2023มาราธอนมิวนิคrกีฬาเหตุการณ์ต่างๆ
  view more
  วันพฤหัสบดี 26 ตุลาคม, 2023Rally Championshipกีฬาเหตุการณ์ต่างๆ
  view more
  วันศุกร์ 27 ตุลาคม, 2023วันระลึกถึงนักบุญทั้งหมด - (เริ่มต้น)School holidays
  view more
  วันพุธ 1 พฤศจิกายน, 2023ถวตตฝบ ฟภฝบ ป๊ลไฝบภว ณฏนิกายโรมันคาทอลิก
  view more
  วันจันทร์ 6 พฤศจิกายน, 2023วันระลึกถึงนักบุญทั้งหมด (สิ้นสุด)School holidays
  view more
  วันพุธ 22 พฤศจิกายน, 2023วันแสดงความเสียใจและสำนึกผิดSchool holidays
  view more

  วันแรงงาน

  -
  วันจันทร์ 1 พฤษภาคม, 2023
  วันหยุดฆราวาส : [Wikipedia]

  เสด็จขึ้นสู่สวรรค์วันหยุด (เริ่มต้น)

  -
  วันพุธ 17 พฤษภาคม, 2023
  เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น :

  ฟนผ๖ฝยรตภฯ

  -
  วันพฤหัสบดี 18 พฤษภาคม, 2023
  หรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก : Forty days after Easter, always on a Thursday. After his resurrection, Jesus appeared before his disciples and gathered them to tell them to baptize and spread the good word. He then ascended to heaven on a cloud.

  มาราธอน Regensburgr

  -
  วันอาทิตย์ 21 พฤษภาคม, 2023
  กีฬาเหตุการณ์ต่างๆ : Www.regensburg-marathon.de/ 2023 edition confirmed

  วันหยุดเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ (จบ)

  -
  วันจันทร์ 22 พฤษภาคม, 2023
  เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น :

  คริสตชนวันหยุด (เริ่มต้น)

  -
  วันศุกร์ 26 พฤษภาคม, 2023
  เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น :

  วิท มันเดย์ของชาวคริสต์

  -
  วันจันทร์ 29 พฤษภาคม, 2023
  หรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก : Seven weeks after Easter Monday -Marking the day the Holy Spirit entered the disciples left behind and the beginning of their ministry.

  ฑืธฎฝบตตภว ธ๖ (Corpus Christi)

  -
  วันพฤหัสบดี 8 มิถุนายน, 2023
  นิกายโรมันคาทอลิก : For six hundred years that feast was observed on the Thursday after Trinity Sunday, but in 1970 the new Roman Missal, while retaining that day for some countries, provided that in others the feast be observed on the Sunday after Trinity. Commemorates the Last supper. Pope Urban IV ordered the observance of such a feast in 1264, and in the following century it became universal in the Western Church.

  คริสตชนวันหยุด (จบ)

  -
  วันจันทร์ 12 มิถุนายน, 2023
  เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น :

  เทศกาลไบr

  -
  วันเสาร์ 22 กรกฎาคม, 2023
  วัฒนธรรม : Www.bayreuther-festspiele.de/ Opera - Lasts 4 weeks 2023 edition confirmed

  วันหยุดเทศกาลฤดูร้อน (เริ่มต้น)

  -
  วันศุกร์ 28 กรกฎาคม, 2023
  เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น :

  คาทอลิกอัสสัมชัญ

  -
  วันอังคาร 15 สิงหาคม, 2023
  นิกายโรมันคาทอลิก : Bavaria and Saarland only

  IAA Mobility

  -
  วันอังคาร 5 กันยายน, 2023
  ธนาคารเท่านั้น : Https://www.iaa.de/en/mobility lasts 5 days -- in Munich

  IAA Mobility

  -
  วันอังคาร 5 กันยายน, 2023
  ธนาคารเท่านั้น : Https://www.iaa.de lasts 4 days - in Munich 2023 edition confirmed

  วันหยุดเทศกาลฤดูร้อน (สิ้นสุด)

  -
  วันอังคาร 12 กันยายน, 2023
  เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น :

  เทศกาลเบียร์ (เริ่มต้น) - ไม่ใช่วันหยุดธนาคาร

  -
  วันเสาร์ 16 กันยายน, 2023
  วัฒนธรรม : Www.oktoberfest.de

  เทศกาลเบียร์ (สิ้นสุด) - ไม่ใช่วันหยุดธนาคาร

  -
  วันอาทิตย์ 1 ตุลาคม, 2023
  วัฒนธรรม :

  วันของความสามัคคีที่เยอรมัน

  -
  วันอังคาร 3 ตุลาคม, 2023
  วันหยุดฆราวาส : เอกราชครบรอบของเยอรมันรวมในปี 1990 เมื่อเป้าหมายของเยอรมนีสหรัฐที่เกิดขึ้นในช่วงกลางของศตวรรษที่ 19 ได้รับการเติมเต็มอีกครั้ง

  EXPO REALr

  -
  วันพุธ 4 ตุลาคม, 2023
  ธนาคารเท่านั้น : Lasts 3 days - www.exporeal.net/ International Commercial Property Exposition in Munich 2023 edition CONFIRMED

  มาราธอนมิวนิคr

  -
  วันอาทิตย์ 8 ตุลาคม, 2023
  กีฬาเหตุการณ์ต่างๆ : Www.muenchenmarathon.de/ 2023 edition confirmed

  Rally Championship

  -
  วันพฤหัสบดี 26 ตุลาคม, 2023
  กีฬาเหตุการณ์ต่างๆ : in Passau 2023 edition confirmed

  วันระลึกถึงนักบุญทั้งหมด - (เริ่มต้น)

  -
  วันศุกร์ 27 ตุลาคม, 2023
  เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น :

  ถวตตฝบ ฟภฝบ ป๊ลไฝบภว ณฏ

  -
  วันพุธ 1 พฤศจิกายน, 2023
  นิกายโรมันคาทอลิก :

  วันระลึกถึงนักบุญทั้งหมด (สิ้นสุด)

  -
  วันจันทร์ 6 พฤศจิกายน, 2023
  เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น :

  วันแสดงความเสียใจและสำนึกผิด

  -
  วันพุธ 22 พฤศจิกายน, 2023
  เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น :