วันหยุดประจำปีและงานเฉลิมฉลองในโลก

linkเยอรมนี : วันหยุดนักขัตฤกษ์, ธนาคารปิดทำการ, วันโรงเรียนปิด

เยอรมนี : ตารางที่สมบูรณ์ของวันหยุดนักขัตฤกษ์, วันที่ธนาคารและตลาดหลักทรัพย์ปิดทำการ, วันโรงเรียนปิด, เทรดแฟร์, งานแข่งกีฬาและวันสำคัญทางประเพณี, เทศกาล, งานเฉลิมฉลอง, การเลือกตั้งในช่วง 3 เดือนข้างหน้า

 • ค่าเงิน: Euro (EUR)
 • ยุโรปธนาคารเป้าหมาย: ปีใหม่, วันศุกร์ที่ดี, อีสเตอร์วันจันทร์, วันแรงงาน, คริสต์มาส, ธันวาคม 26
 • สัปดาห์สิ้น: วันเสาร์และวันอาทิตย์
 • IF YOU NEED TRANSLATION INTO THIS COUNTRY's LANGUAGE(S): เยอรมัน(90 ล้านลำโพง 5 ประเทศ), ครอบครัวตุรกี (90 ล้านลำโพง), ฟรีสแลนด์เทิร์ (0.3 ล้านลำโพง) ...
  ติดต่อ edit!
 • วันชื่อชนิดอื่นๆ
  วันจันทร์ 1 พฤษภาคม, 2023วันแรงงานวันหยุดฆราวาส
  view more
  วันอาทิตย์ 14 พฤษภาคม, 2023พ๎ธำดฯภว ณฏโปสการ์ดดอกไม้
  view more
  วันจันทร์ 15 พฤษภาคม, 2023รถไฟหยุดงานประท้วงวันหยุดฆราวาส
  view more
  วันอังคาร 16 พฤษภาคม, 2023รถไฟหยุดงานประท้วงวันหยุดฆราวาส
  view more
  วันพฤหัสบดี 18 พฤษภาคม, 2023วันพ่อโปสการ์ดดอกไม้
  view more
  วันพฤหัสบดี 18 พฤษภาคม, 2023ฟนผ๖ฝยรตภฯหรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก
  view more
  วันจันทร์ 29 พฤษภาคม, 2023วิท มันเดย์ของชาวคริสต์หรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก
  view more
  วันพฤหัสบดี 8 มิถุนายน, 2023วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาคหรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก
  view more
  วันพฤหัสบดี 8 มิถุนายน, 2023ฑืธฎฝบตตภว ธ๖ (Corpus Christi)โปสการ์ดดอกไม้
  view more
  วันอังคาร 15 สิงหาคม, 2023ผบธ๐ ฝยรต ด๋รเภฯโปสการ์ดดอกไม้
  view more
  วันเสาร์ 16 กันยายน, 2023ปีใหม่ของชาวยิวrโปสการ์ดดอกไม้
  view more
  วันจันทร์ 25 กันยายน, 2023ถือศีลโปสการ์ดดอกไม้
  view more
  วันพุธ 27 กันยายน, 2023วันคล้ายวันประสูติศาสนฑูต - นบีมูฮัมมัดโปสการ์ดดอกไม้
  view more
  วันอาทิตย์ 1 ตุลาคม, 2023วันขอบคุณพระเจ้าเหตุการณ์สำคัญ
  view more
  วันอังคาร 3 ตุลาคม, 2023วันของความสามัคคีที่เยอรมันวันหยุดประจำชาติ
  view more
  วันอาทิตย์ 29 ตุลาคม, 2023ปรับเวลาตามฤดูกาลเหตุการณ์แตกต่าง
  view more
  วันอังคาร 31 ตุลาคม, 2023ฮาโลวีนโปสการ์ดดอกไม้
  view more
  วันพุธ 1 พฤศจิกายน, 2023ถวตตฝบ ฟภฝบ ป๊ลไฝบภว ณฏโปสการ์ดดอกไม้
  view more
  วันพฤหัสบดี 9 พฤศจิกายน, 2023การตกลงมาของกำแพงเบอร์ลินโปสการ์ดดอกไม้
  view more
  วันเสาร์ 11 พฤศจิกายน, 2023วันนักบุญเซนต์มาร์ตินrโปสการ์ดดอกไม้
  view more
  วันอาทิตย์ 19 พฤศจิกายน, 2023วันไว้อาลัยของคนเหตุการณ์สำคัญ
  view more
  วันอาทิตย์ 19 พฤศจิกายน, 2023วันอาทิตย์สุดท้ายของเหตุการณ์สำคัญ
  view more

  วันแรงงาน

  -
  วันจันทร์ 1 พฤษภาคม, 2023
  วันหยุดฆราวาส : [Wikipedia]

  พ๎ธำดฯภว ณฏ

  -
  วันอาทิตย์ 14 พฤษภาคม, 2023
  โปสการ์ดดอกไม้ : Mother’s day has evolved in many countries in different ways. This is because mother’s day has different origins in different countries and therefore occurs on different days in the year. One school of thought claims that this day emerged from the custom of mother worship in ancient Greece. Mother worship which kept a festival to Cybele, a great mother of gods, and Rhea, the wife of Cronus, was held on March 15 to March 18 around Asia Minor. They insist that this custom spread around the world. Mothering Sunday is the celebration of motherhood in the United Kingdom. It is also known as Mid-lent Sunday, Rose Sunday and Laetare Sunday. It originally comes from the Victorian practice of allowing servants to return home to visit their mothers on this day. In the United States, Julia Ward Howe (May 27, 1819 - October 17, 1910) was a prominent American abolitionist, social activist, and poet. Howe’s Battle Hymn of the Republic was first published in the Atlantic Monthly in 1862 and quickly became one of the most popular songs for the Union during the American Civil War. After the war she focused her activities on the causes of Pacifism and women’s suffrage. In 1870 she was the first to proclaim Mother’s Day, with her Mother’s Day Proclamation. U.S. President Woodrow Wilson approved Mother’s Day in 1914

  รถไฟหยุดงานประท้วง

  -
  วันจันทร์ 15 พฤษภาคม, 2023
  วันหยุดฆราวาส :

  รถไฟหยุดงานประท้วง

  -
  วันอังคาร 16 พฤษภาคม, 2023
  วันหยุดฆราวาส :

  วันพ่อ

  -
  วันพฤหัสบดี 18 พฤษภาคม, 2023
  โปสการ์ดดอกไม้ :

  ฟนผ๖ฝยรตภฯ

  -
  วันพฤหัสบดี 18 พฤษภาคม, 2023
  หรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก : Forty days after Easter, always on a Thursday. After his resurrection, Jesus appeared before his disciples and gathered them to tell them to baptize and spread the good word. He then ascended to heaven on a cloud.

  วิท มันเดย์ของชาวคริสต์

  -
  วันจันทร์ 29 พฤษภาคม, 2023
  หรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก : Seven weeks after Easter Monday -Marking the day the Holy Spirit entered the disciples left behind and the beginning of their ministry.

  วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

  -
  วันพฤหัสบดี 8 มิถุนายน, 2023
  หรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก : Corpus Christi

  ฑืธฎฝบตตภว ธ๖ (Corpus Christi)

  -
  วันพฤหัสบดี 8 มิถุนายน, 2023
  โปสการ์ดดอกไม้ : Makeshift altars are displayed on the previous day. Spectacular processions on the Corpus Christi day.

  ผบธ๐ ฝยรต ด๋รเภฯ

  -
  วันอังคาร 15 สิงหาคม, 2023
  โปสการ์ดดอกไม้ :

  ปีใหม่ของชาวยิวr

  -
  วันเสาร์ 16 กันยายน, 2023
  โปสการ์ดดอกไม้ : Jewish New Year

  ถือศีล

  -
  วันจันทร์ 25 กันยายน, 2023
  โปสการ์ดดอกไม้ :

  วันคล้ายวันประสูติศาสนฑูต - นบีมูฮัมมัด

  -
  วันพุธ 27 กันยายน, 2023
  โปสการ์ดดอกไม้ :

  วันขอบคุณพระเจ้า

  -
  วันอาทิตย์ 1 ตุลาคม, 2023
  วัฒนธรรม : Erntedankfest is a traditional harvest celebration marked by fireworks, parades, dancing and music, still celebrated in rural areas

  วันของความสามัคคีที่เยอรมัน

  -
  วันอังคาร 3 ตุลาคม, 2023
  วันหยุดฆราวาส : เอกราชครบรอบของเยอรมันรวมในปี 1990 เมื่อเป้าหมายของเยอรมนีสหรัฐที่เกิดขึ้นในช่วงกลางของศตวรรษที่ 19 ได้รับการเติมเต็มอีกครั้ง

  ปรับเวลาตามฤดูกาล

  -
  วันอาทิตย์ 29 ตุลาคม, 2023
  เหตุการณ์แตกต่าง : At 1:00 a.m. local times

  ฮาโลวีน

  -
  วันอังคาร 31 ตุลาคม, 2023
  โปสการ์ดดอกไม้ : Halloween originated from a Celtic festival called Samhain, which was celebrated 2,000 years ago and revolved around lighting bonfires and wearing costumes to ward off spirits and fairies— yes, Halloween began because people truly believed that it was a time when dead spirits would rise again, and walk among them. Back then, costumes acted as protection, not just an excuse to show off your Pinterest skills. Not much is known about the ancient holiday since there are no written records, though per Encyclopedia Britannica, it was a time fraught with danger, charged with fear, and full of supernatural episodes.

  ถวตตฝบ ฟภฝบ ป๊ลไฝบภว ณฏ

  -
  วันพุธ 1 พฤศจิกายน, 2023
  โปสการ์ดดอกไม้ :

  การตกลงมาของกำแพงเบอร์ลิน

  -
  วันพฤหัสบดี 9 พฤศจิกายน, 2023
  โปสการ์ดดอกไม้ :

  วันนักบุญเซนต์มาร์ตินr

  -
  วันเสาร์ 11 พฤศจิกายน, 2023
  โปสการ์ดดอกไม้ : The most popular of all saints' days, especially with children. children prepare for the arrival of St. Martin by making paper lanterns. St. Martin arrives to towns at dusk on a big horse named Shimmel. All the children gather with their lit lanterns and parade through town behind him singing songs in his honor.

  วันไว้อาลัยของคน

  -
  วันอาทิตย์ 19 พฤศจิกายน, 2023
  วัฒนธรรม : Commemorates all those who died in armed conflicts or as the victims of violent oppression.

  วันอาทิตย์สุดท้ายของ

  -
  วันอาทิตย์ 19 พฤศจิกายน, 2023
  วัฒนธรรม : General celebration in memorial of the deceased for the Lutherian Church