วันหยุดประจำปีและงานเฉลิมฉลองในโลก

linkอินเดีย (อัสสัม) : วันหยุดนักขัตฤกษ์, ธนาคารปิดทำการ, วันโรงเรียนปิด

อินเดีย (อัสสัม) : ตารางที่สมบูรณ์ของวันหยุดนักขัตฤกษ์, วันที่ธนาคารและตลาดหลักทรัพย์ปิดทำการ, วันโรงเรียนปิด, เทรดแฟร์, งานแข่งกีฬาและวันสำคัญทางประเพณี, เทศกาล, งานเฉลิมฉลอง, การเลือกตั้งในช่วง 3 เดือนข้างหน้า

 • ค่าเงิน: Rupee (INR)
 • สัปดาห์สิ้น: วันเสาร์และวันอาทิตย์
 • อังกฤษ(350 ล้านลำโพงใน 47 ประเทศ), บังคลาเทศ, อัสสัม (180 ล้านลำโพง), ภาษาฮินดี (200 ล้านลำโพง), ปัญจาบ (85 ล้านลำโพง), ทมิฬ(55 ล้านลำโพง), เตลูกู (70 ล้านลำโพง) ...
  ติดต่อ edit!
 • วันชื่อชนิดอื่นๆ
  วันจันทร์ 1 เมษายน, 2024สินค้าคงคลังของธนาคารแสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ
  view more
  วันพฤหัสบดี 11 เมษายน, 2024สิ้นสุดเทศกาลถือศีลอดของชาวมุสลิม (อาจเปลี่ยนเป็นวันที่ใกล้ที่สุด)อิสลาม
  view more
  วันเสาร์ 13 เมษายน, 2024วันพืชศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
  view more
  วันอาทิตย์ 14 เมษายน, 2024วันพืชศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
  view more
  วันจันทร์ 15 เมษายน, 2024วันพืชศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
  view more
  วันศุกร์ 19 เมษายน, 2024วันเลือกตั้งใหญ่School holidays
  view more
  วันศุกร์ 19 เมษายน, 2024เลือกตั้งรัฐสภาเหตุการณ์แตกต่าง
  view more
  วันอาทิตย์ 21 เมษายน, 2024ซาติ สดานี ดีวาสศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
  view more
  วันอาทิตย์ 21 เมษายน, 2024มหาวีร ชยันติเชน
  view more
  วันศุกร์ 26 เมษายน, 2024เลือกตั้งรัฐสภาเหตุการณ์แตกต่าง
  view more
  วันศุกร์ 26 เมษายน, 2024วันหยุดเทศกาลฤดูร้อน (เริ่มต้น)School holidays
  view more
  วันพุธ 1 พฤษภาคม, 2024วันแรงงานวันหยุดฆราวาส
  view more
  วันอังคาร 7 พฤษภาคม, 2024เลือกตั้งรัฐสภาเหตุการณ์แตกต่าง
  view more
  วันพุธ 8 พฤษภาคม, 2024ธนาคารยังคงเปิดrแสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ
  view more
  วันพุธ 8 พฤษภาคม, 2024เฉลิมฉลองวันหยุดฆราวาส
  view more
  วันพุธ 15 พฤษภาคม, 2024ธนาคารยังคงเปิดrแสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ
  view more
  วันพุธ 15 พฤษภาคม, 2024วันปีใหม่ของบังคลาเทศวันหยุดฆราวาส
  view more
  วันพฤหัสบดี 23 พฤษภาคม, 2024ธนาคารยังคงเปิดrแสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ
  view more
  วันพฤหัสบดี 23 พฤษภาคม, 2024ผฎฐก ลบฝลภฯศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
  view more
  วันศุกร์ 24 พฤษภาคม, 2024ธนาคารยังคงเปิดrแสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ
  view more
  วันศุกร์ 24 พฤษภาคม, 2024ฮินดูเทศกาลวันหยุดฆราวาส
  view more
  วันจันทร์ 17 มิถุนายน, 2024วันหยุดเทศกาลฤดูร้อน (สิ้นสุด)School holidays
  view more
  วันจันทร์ 17 มิถุนายน, 2024งานเลี้ยงของการเสียสละ (อาจเปลี่ยนเป็นวันที่ใกล้ที่สุด)อิสลาม
  view more
  วันจันทร์ 1 กรกฎาคม, 2024การปิดบัญชีธนาคารสำรองประจำปีของอินเดียแสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ
  view more
  วันอังคาร 2 กรกฎาคม, 2024สินค้าคงคลังของธนาคารแสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ
  view more
  วันพุธ 7 สิงหาคม, 2024เทศกาลของชาวฮินดูศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
  view more
  วันพุธ 7 สิงหาคม, 2024ธนาคารยังคงเปิดrแสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ
  view more
  วันพฤหัสบดี 15 สิงหาคม, 2024วันขึ้นปีใหม่ชาวฟาร์ซีจำเป็นต้อง
  view more
  วันพฤหัสบดี 15 สิงหาคม, 2024วันเอกราชวันหยุดประจำชาติ
  view more
  วันจันทร์ 19 สิงหาคม, 2024เทศกาลของชาวฮินดูศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
  view more
  วันศุกร์ 23 สิงหาคม, 2024ธิติของศรีมัธเวเดฟวันหยุดฆราวาส
  view more
  วันจันทร์ 26 สิงหาคม, 2024ธนาคารยังคงเปิดrแสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ
  view more
  วันจันทร์ 26 สิงหาคม, 2024วันประสูติพระกฤษณะ (จมัสตามี)ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
  view more
  วันจันทร์ 26 สิงหาคม, 2024โรงเรียนเปิดใหม่School holidays
  view more
  วันพุธ 4 กันยายน, 2024วันของฮีโร่ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
  view more
  วันพุธ 4 กันยายน, 2024วันของฮีโร่วันหยุดฆราวาส
  view more
  วันพุธ 4 กันยายน, 2024ธนาคารยังคงเปิดrแสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ
  view more
  วันเสาร์ 14 กันยายน, 2024คารม พูจาวันหยุดฆราวาส
  view more
  วันอังคาร 17 กันยายน, 2024ราชการลูกจ้างมีวันหยุดวันหยุดฆราวาส
  view more
  วันจันทร์ 30 กันยายน, 2024สินค้าคงคลังของธนาคารแสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ
  view more
  วันพุธ 2 ตุลาคม, 2024ธถวฯฦฎธถ ฐฃต๐ ฑโณไฝฤวันหยุดฆราวาส
  view more
  วันพุธ 9 ตุลาคม, 2024วันหยุดกลางภาคการศึกษา (เริ่มต้น)School holidays
  view more
  วันเสาร์ 12 ตุลาคม, 2024พระแม่อุมาเทวีศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
  view more
  วันอาทิตย์ 13 ตุลาคม, 2024บูชาพระแม่กาลี อัศตามี (นวมี)ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
  view more
  วันจันทร์ 14 ตุลาคม, 2024วันหยุดกลางภาคการศึกษา (สิ้นสุด)School holidays
  view more
  วันพฤหัสบดี 17 ตุลาคม, 2024คาติวันหยุดฆราวาส
  view more
  วันพฤหัสบดี 31 ตุลาคม, 2024บาภว วเทฤ รเมฆ (Deepavali/Dipabali)ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
  view more

  สินค้าคงคลังของธนาคาร

  -
  วันจันทร์ 1 เมษายน, 2024
  แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ :

  สิ้นสุดเทศกาลถือศีลอดของชาวมุสลิม (อาจเปลี่ยนเป็นวันที่ใกล้ที่สุด)

  -
  วันพฤหัสบดี 11 เมษายน, 2024
  อิสลาม : เราะมะฎอน (อาหรับ: ฆ | อังกฤษ: Ramadan) หรือสะกด รอมะฏอน หรือ รอมฎอน คือเดือนที่ 9 ของปฏิทินฮิจญ์เราะฮ์หรือปฏิทินอิสลาม เป็นเดือนที่มุสลิมถือศีลอดทั้งเดือน ด้วยเหตุนี้จึงเรียกกันอีกชื่อหนึ่งว่า เดือนบวช และถือว่าเป็นเดือนที่สำคัญที่สุดเดือนหนึ่ง มุสลิมจะต้องอดอาหารเพื่อที่จะได้มีความรู้สึกถึงคนที่ไม่ได้รับการดูแลจากสังคม เช่น คนยากจน เป็นต้น และเดือนนี้ยังเป็นเดือนที่อัลกรุอานได้ถูกประทานลงมาเป็นทางนำให้กับมนุษย์ มุสลิมจึงต้องอ่านอัลกุรอาน เพื่อศึกษาถึงสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้มนุษย์รู้ว่าการเป็นอยู่ในโลกนี้และโลกหน้าจะเป็นอย่างไร และจะต้องทำตัวอย่างไรบ้าง กิจกรรมพิเศษของมุสลิมนิกายซุนนะหฺคือการละหมาดตะรอเวียะฮ์ในยามค่ำของเดือนนี้ เมื่อสิ้นเดือนเราะมะฎอนแล้ว จะมีการเฉลิมฉลองในวันที่ 1 เดือนเชาวาล เรียกว่า อีดุลฟิฏริหรือวันอีดเล็ก [Wikipedia]

  วันพืช

  -
  วันเสาร์ 13 เมษายน, 2024
  ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ : This is the beginning of the agricultural season.Bihu is celebrated by the all parts of Assam and all cast and religion.Directly we can say that Bihu is secular festival which brings the humanity,peace and brotherhood among the various cast and religion. [Wikipedia]

  วันพืช

  -
  วันอาทิตย์ 14 เมษายน, 2024
  ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ : This is the beginning of the agricultural season.Bihu is celebrated by the all parts of Assam and all cast and religion.Directly we can say that Bihu is secular festival which brings the humanity,peace and brotherhood among the various cast and religion. [Wikipedia]

  วันพืช

  -
  วันจันทร์ 15 เมษายน, 2024
  ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ : This is the beginning of the agricultural season.Bihu is celebrated by the all parts of Assam and all cast and religion.Directly we can say that Bihu is secular festival which brings the humanity,peace and brotherhood among the various cast and religion. [Wikipedia]

  วันเลือกตั้งใหญ่

  -
  วันศุกร์ 19 เมษายน, 2024
  เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น :

  เลือกตั้งรัฐสภา

  -
  วันศุกร์ 19 เมษายน, 2024
  เหตุการณ์แตกต่าง :

  ซาติ สดานี ดีวาส

  -
  วันอาทิตย์ 21 เมษายน, 2024
  ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ : เพื่อเป็นเกียรติแก่ราชินีองค์สุดท้ายของราชวงศ์ชูเทีย เธอเป็นลูกสาวของ Chutia King Dharmadhwajpal หรือที่รู้จักกันในชื่อ Dhirnarayan เกิดที่ซาดิยะ เธอแต่งงานกับนิติพาลหรือนิไท ในปี 1524 เนื่องจากความเป็นผู้นําที่อ่อนแอของ Nityapal Ahoms ได้เปรียบและโจมตีอาณาจักรในรัฐที่อ่อนแอที่สุดพวกเขาเอาชนะซาดิยาและฆ่า Nityapal.By โจมตีอาณาจักรชูเทียที่เต็มไปด้วยการแก้แค้นของพวกเขาเพราะไท - ahoms king syutupha ถูกฆ่าโดยกษัตริย์ชูเตีย sanghadhwazpal ในแม่น้ําโซฟรายโดยสมรู้ร่วมคิด ดังนั้น Sadhani ที่มีบทบาทสําคัญในการต่อสู้กับ Ahoms ถูกขอให้แต่งงานกับ Sadiyakhowa Gohain ผู้ว่าการอาฮอมของซาดิยา ซาดานีต้องการความตายเพื่อความไม่สุจริตและเสียสละชีวิตของตัวเองโดยการกระโดดจากด้านบนของเนินเขาจันทรากิริใกล้กับซาดิยาในปี 1524 [Wikipedia]

  มหาวีร ชยันติ

  -
  วันอาทิตย์ 21 เมษายน, 2024
  เชน : Jain festival honoring Lord Mahavira on the founder's birthday.

  เลือกตั้งรัฐสภา

  -
  วันศุกร์ 26 เมษายน, 2024
  เหตุการณ์แตกต่าง :

  วันหยุดเทศกาลฤดูร้อน (เริ่มต้น)

  -
  วันศุกร์ 26 เมษายน, 2024
  เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น :

  วันแรงงาน

  -
  วันพุธ 1 พฤษภาคม, 2024
  วันหยุดฆราวาส : [Wikipedia]

  เลือกตั้งรัฐสภา

  -
  วันอังคาร 7 พฤษภาคม, 2024
  เหตุการณ์แตกต่าง :

  ธนาคารยังคงเปิดr

  -
  วันพุธ 8 พฤษภาคม, 2024
  แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ :

  เฉลิมฉลอง

  -
  วันพุธ 8 พฤษภาคม, 2024
  วันหยุดฆราวาส : Damodardev (1488–1598) was sixteenth century Ekasarana preceptor from Nalaca, Nagaon. Damodardev was contemporary of Sankardeva and influenced litterateur's like Bhattadeva.

  ธนาคารยังคงเปิดr

  -
  วันพุธ 15 พฤษภาคม, 2024
  แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ :

  วันปีใหม่ของบังคลาเทศ

  -
  วันพุธ 15 พฤษภาคม, 2024
  วันหยุดฆราวาส : Under the Mughals, agricultural taxes were collected according to the Hijri calendar. However, as the Hijri calendar is a lunar calendar, it does not coincide with the harvest. As a result, farmers were hard-pressed to pay taxes out of season. In order to streamline tax collection, the Mughal Emperor Akbar ordered a reform of the calendar. Accordingly, Fatehullah Shirazi, a renowned scholar and astronomer, formulated the Bangla year on the basis of the lunar Hijri and Bangla solar calendars. The new year subsequently became known as B๔ngabdo or Bengali year

  ธนาคารยังคงเปิดr

  -
  วันพฤหัสบดี 23 พฤษภาคม, 2024
  แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ :

  ผฎฐก ลบฝลภฯ

  -
  วันพฤหัสบดี 23 พฤษภาคม, 2024
  ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ : Celebration of the ancient Gurus, in particular Sage Ved Vyas. A Guru is seen as a remover of darkness, a teacher. The date is the full moon of the month Asadha.

  ธนาคารยังคงเปิดr

  -
  วันศุกร์ 24 พฤษภาคม, 2024
  แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ :

  ฮินดูเทศกาล

  -
  วันศุกร์ 24 พฤษภาคม, 2024
  วันหยุดฆราวาส : Sri Sri Madhabdeva is an important preceptor of the Ekasarana Dharma known for his loyalty to his guru, Srimanta Sankardev as well as his artistic brilliance. Initially a sakta worshipper, he was converted to Ekasarana Dharma by the Sankardev and became his most prominent disciple. He became the religious as well as artistic successor of Sankardeva after the later's death in 1568. He is known particularly for his book of hymns, the Naam Ghoxa, as well as a large selection of songs called Borgeets. |Wikipedia]

  วันหยุดเทศกาลฤดูร้อน (สิ้นสุด)

  -
  วันจันทร์ 17 มิถุนายน, 2024
  เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น :

  งานเลี้ยงของการเสียสละ (อาจเปลี่ยนเป็นวันที่ใกล้ที่สุด)

  -
  วันจันทร์ 17 มิถุนายน, 2024
  อิสลาม :

  การปิดบัญชีธนาคารสำรองประจำปีของอินเดีย

  -
  วันจันทร์ 1 กรกฎาคม, 2024
  แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ :

  สินค้าคงคลังของธนาคาร

  -
  วันอังคาร 2 กรกฎาคม, 2024
  แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ : Annual Closing of the Royal Bank of India (RBI)

  เทศกาลของชาวฮินดู

  -
  วันพุธ 7 สิงหาคม, 2024
  ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ : Teej, Hartalika. On this day Goddess Parvati is worshipped. Women, married and unmarried, mainly of Khas ethnicity, assemble at one place, in their finest attire and start dancing and singing devotional songs. Amidst all this, the grand feast takes place. The jollity often goes on till midnight, after which the 24hour fast starts. observed by women only

  ธนาคารยังคงเปิดr

  -
  วันพุธ 7 สิงหาคม, 2024
  แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ :

  วันขึ้นปีใหม่ชาวฟาร์ซี

  -
  วันพฤหัสบดี 15 สิงหาคม, 2024
  จำเป็นต้อง :

  วันเอกราช

  -
  วันพฤหัสบดี 15 สิงหาคม, 2024
  วันหยุดฆราวาส : Commemorates the day in 1947 when India achieved freedom from British rule

  เทศกาลของชาวฮินดู

  -
  วันจันทร์ 19 สิงหาคม, 2024
  ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ : The annual festival of Raksha Bandhan, which is meant to commemorate the abiding ties between siblings of opposite sex, usually takes place in late August, and is marked by a very simple ceremony in which a woman ties a rakhi — which may be a colorful thread, a simple bracelet, or a decorative string — around the wrist of her brother(s). The word raksha signifies protection, and bandhan is an association signifying an enduring sort of bond; and so, when a woman ties a rakhi around the waist of her brother, she signifies her loving attachment to him. He, likewise, recognizes the special bonds between them, and by extending his wrist forward, he in fact extends the hand of his protection over her.

  ธิติของศรีมัธเวเดฟ

  -
  วันศุกร์ 23 สิงหาคม, 2024
  วันหยุดฆราวาส : พริบตาสําคัญของ Ekasarana Dharma ที่รู้จักกันดีในเรื่องความจงรักภักดีต่อกูรูของเขาศรีมันตาซานคาร์เดฟรวมถึงความฉลาดทางศิลปะของเขา ในตอนแรกผู้นมัสการ Sakta เขาถูกเปลี่ยนเป็น Ekasarana Dharma โดย Sankardev และกลายเป็นสานุศิษย์ที่โดดเด่นที่สุดของเขา เขากลายเป็นผู้สืบทอดทางศาสนาและศิลปะของ Sankardeva หลังจากการตายของหลังในปี 1568 เขาเป็นที่รู้จักโดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับหนังสือเพลงสวดของเขา Naam Ghosa เช่นเดียวกับเพลงมากมายที่เรียกว่า Borgeets [Wikipedia]

  ธนาคารยังคงเปิดr

  -
  วันจันทร์ 26 สิงหาคม, 2024
  แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ :

  วันประสูติพระกฤษณะ (จมัสตามี)

  -
  วันจันทร์ 26 สิงหาคม, 2024
  ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ :

  โรงเรียนเปิดใหม่

  -
  วันจันทร์ 26 สิงหาคม, 2024
  เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น :

  วันของฮีโร่

  -
  วันพุธ 4 กันยายน, 2024
  ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ : 15th–16th century Assamese polymath: a saint-scholar, poet, playwright, social-religious reformer and a figure of importance in the cultural and religious history of Assam

  วันของฮีโร่

  -
  วันพุธ 4 กันยายน, 2024
  วันหยุดฆราวาส : (1449–1568) saint-scholar, poet, playwright, dancer, actor, musician, artist social-religious reformer and a figure of importance in the cultural and religious history of Assam

  ธนาคารยังคงเปิดr

  -
  วันพุธ 4 กันยายน, 2024
  แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ :

  คารม พูจา

  -
  วันเสาร์ 14 กันยายน, 2024
  วันหยุดฆราวาส : A harvest festival celebrated by many groups of people in Jharkhand and areas, and it is dedicated to the worship of the god of power, youth and youthfulness.

  ราชการลูกจ้างมีวันหยุด

  -
  วันอังคาร 17 กันยายน, 2024
  วันหยุดฆราวาส :

  สินค้าคงคลังของธนาคาร

  -
  วันจันทร์ 30 กันยายน, 2024
  แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ :

  ธถวฯฦฎธถ ฐฃต๐ ฑโณไฝฤ

  -
  วันพุธ 2 ตุลาคม, 2024
  วันหยุดฆราวาส : เขาเป็นคนที่มีบทบาทสำคัญในการ achiveing เอกราชของอินเดียจากจักรวรรดิอังกฤษด้วยความเรียบง่ายและพลังความเข้มแข็งของเขา มหาตมาคานธียังเป็นที่รู้จัก 'Bapu' หรือ 'พระบิดาของชาติ' เกิดเมื่อวันที่ 2 ตุลาคมในปี 1869 ใน Porbunder, Gujarat.truth เขาศึกษากฎหมายในสหราชอาณาจักรและมีประสบการณ์ด้านกฎหมายในแอฟริกาใต้ แต่เขาออกจากอาชีพของเขาและกลับไปยังประเทศอินเดียที่จะเข้าร่วมการต่อสู้เสรีภาพในอินเดีย Gandhiji เป็นนักเทศน์ของความจริงและ 'อหิงสา' (ไม่รุนแรง) เขาเริ่ม 'Satyagraha' เคลื่อนไหวเพื่อเสรีภาพในการต่อสู้อินเดีย เขาเชื่อมั่นในการใช้ชีวิตที่เรียบง่ายและใน Swadeshi ' เขาพิสูจน์ให้โลกเห็นว่าเสรีภาพสามารถทำได้ผ่านเส้นทางของการไม่ใช้ความรุนแรง Gandhiji เป็นสัญลักษณ์ของสันติภาพและความจริง www.indiaa2z.com

  วันหยุดกลางภาคการศึกษา (เริ่มต้น)

  -
  วันพุธ 9 ตุลาคม, 2024
  เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น :

  พระแม่อุมาเทวี

  -
  วันเสาร์ 12 ตุลาคม, 2024
  ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ : The victory of Durga on evil forces, the destruction of Vasanas (subjectivity, selfishness, desires...) and the achievement of the deepest Self. Dominance of Saraswati (pure science) over Lakshmi (applied science) RAJASTHAN, MANIPUR, HIMACHAL PRADESH: preceeded by 1 bank holiday 2 days before (ex. Thursday AND Saturday

  บูชาพระแม่กาลี อัศตามี (นวมี)

  -
  วันอาทิตย์ 13 ตุลาคม, 2024
  ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ : Eighth day of Dashain. This is the day for animal sacrifices in homes all over the country. Some orthodox Hindus fast on this day and others who don't favor animal sacrifice offer vegetables like bottle gourds and radishes, coconuts, or eggs.

  วันหยุดกลางภาคการศึกษา (สิ้นสุด)

  -
  วันจันทร์ 14 ตุลาคม, 2024
  เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น :

  คาติ

  -
  วันพฤหัสบดี 17 ตุลาคม, 2024
  วันหยุดฆราวาส : Celebrated during the time of relocation of the rice sapling during the month of October. The granaries of the farmers usually remain empty during this time, hence it is known as Kongali (poor) Bihu

  บาภว วเทฤ รเมฆ (Deepavali/Dipabali)

  -
  วันพฤหัสบดี 31 ตุลาคม, 2024
  ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ : The Light festival starts with festivities. The week celebrates 1.Dhanteras, 2.Kali Chaudas, 3.Deepavali, 4.Navu-Varsha (new year), 5.Bhai-beej. The Vai cast is mainly concerned. May last several days