วันหยุดประจำปีและงานเฉลิมฉลองในโลก

linkอินเดีย (มิโซรัม) : วันหยุดนักขัตฤกษ์, ธนาคารปิดทำการ, วันโรงเรียนปิด

อินเดีย (มิโซรัม) : ตารางที่สมบูรณ์ของวันหยุดนักขัตฤกษ์, วันที่ธนาคารและตลาดหลักทรัพย์ปิดทำการ, วันโรงเรียนปิด, เทรดแฟร์, งานแข่งกีฬาและวันสำคัญทางประเพณี, เทศกาล, งานเฉลิมฉลอง, การเลือกตั้งในช่วง 3 เดือนข้างหน้า

 • ค่าเงิน: Rupee (INR)
 • สัปดาห์สิ้น: วันเสาร์และวันอาทิตย์
 • IF YOU NEED TRANSLATION INTO THIS COUNTRY's LANGUAGE(S): อังกฤษ(350 ล้านลำโพงใน 47 ประเทศ), บังคลาเทศ, อัสสัม (180 ล้านลำโพง), ภาษาฮินดี (200 ล้านลำโพง), ปัญจาบ (85 ล้านลำโพง), ทมิฬ(55 ล้านลำโพง), เตลูกู (70 ล้านลำโพง) ...
  ติดต่อ edit!
 • วันชื่อชนิดอื่นๆ
  วันอังคาร 4 เมษายน, 2023มหาวีร ชยันติเชน
  view more
  วันพุธ 5 เมษายน, 2023เริ่มต้นปีการศึกษาใหม่School holidays
  view more
  วันศุกร์ 7 เมษายน, 2023นศุกร์ดีหรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก
  view more
  วันเสาร์ 22 เมษายน, 2023สิ้นสุดเทศกาลถือศีลอดของชาวมุสลิม (อาจเปลี่ยนเป็นวันที่ใกล้ที่สุด)อิสลาม
  view more
  วันศุกร์ 5 พฤษภาคม, 2023ผฎฐก ลบฝลภฯพุทธศาสนา (พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท)
  view more
  วันพฤหัสบดี 15 มิถุนายน, 2023YMA วันแสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ
  view more
  วันพฤหัสบดี 29 มิถุนายน, 2023งานเลี้ยงของการเสียสละ (อาจเปลี่ยนเป็นวันที่ใกล้ที่สุด)อิสลาม
  view more
  วันศุกร์ 30 มิถุนายน, 2023วันสนธิสัญญาสันติภาพวันหยุดฆราวาส
  view more
  วันเสาร์ 1 กรกฎาคม, 2023การปิดบัญชีธนาคารสำรองประจำปีของอินเดียแสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ
  view more
  วันพฤหัสบดี 6 กรกฎาคม, 2023วัน MHIPวันหยุดฆราวาส
  view more
  วันพฤหัสบดี 27 กรกฎาคม, 2023วันหยุดเทศกาลฤดูร้อน (เริ่มต้น)School holidays
  view more
  วันเสาร์ 29 กรกฎาคม, 2023เอาวัล มุฮัรรอม (มาอัล ฮิจราห์)อิสลาม
  view more
  วันอังคาร 1 สิงหาคม, 2023วันหยุดเทศกาลฤดูร้อน (สิ้นสุด)School holidays
  view more
  วันอังคาร 15 สิงหาคม, 2023วันเอกราชวันหยุดประจำชาติ
  view more
  วันจันทร์ 28 สิงหาคม, 2023วันประสูติพระกฤษณะ (จมัสตามี)โปสการ์ดดอกไม้
  view more
  วันเสาร์ 16 กันยายน, 2023สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุดศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
  view more
  วันพฤหัสบดี 28 กันยายน, 2023วันคล้ายวันประสูติศาสนฑูต - นบีมูฮัมมัดอิสลาม
  view more
  วันเสาร์ 30 กันยายน, 2023สินค้าคงคลังของธนาคารแสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ
  view more

  มหาวีร ชยันติ

  -
  วันอังคาร 4 เมษายน, 2023
  เชน : Jain festival honoring Lord Mahavira on the founder's birthday.

  เริ่มต้นปีการศึกษาใหม่

  -
  วันพุธ 5 เมษายน, 2023
  เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น :

  นศุกร์ดี

  -
  วันศุกร์ 7 เมษายน, 2023
  หรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก : The First Council of Nicaea (a gathering of bishops in the early days of Christianity) wanted to find a day to commemorate the crucifixion and resurrection of Christ. This commemoration had to be linked to Jewish holiday traditions, since the last supper of Christ was believed to be a Jewish Passover meal. But the Jewish calendar is based on lunar and solar cycles, so the Easter celebration had to follow the same calendar.

  สิ้นสุดเทศกาลถือศีลอดของชาวมุสลิม (อาจเปลี่ยนเป็นวันที่ใกล้ที่สุด)

  -
  วันเสาร์ 22 เมษายน, 2023
  อิสลาม : เราะมะฎอน (อาหรับ: ฆ | อังกฤษ: Ramadan) หรือสะกด รอมะฏอน หรือ รอมฎอน คือเดือนที่ 9 ของปฏิทินฮิจญ์เราะฮ์หรือปฏิทินอิสลาม เป็นเดือนที่มุสลิมถือศีลอดทั้งเดือน ด้วยเหตุนี้จึงเรียกกันอีกชื่อหนึ่งว่า เดือนบวช และถือว่าเป็นเดือนที่สำคัญที่สุดเดือนหนึ่ง มุสลิมจะต้องอดอาหารเพื่อที่จะได้มีความรู้สึกถึงคนที่ไม่ได้รับการดูแลจากสังคม เช่น คนยากจน เป็นต้น และเดือนนี้ยังเป็นเดือนที่อัลกรุอานได้ถูกประทานลงมาเป็นทางนำให้กับมนุษย์ มุสลิมจึงต้องอ่านอัลกุรอาน เพื่อศึกษาถึงสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้มนุษย์รู้ว่าการเป็นอยู่ในโลกนี้และโลกหน้าจะเป็นอย่างไร และจะต้องทำตัวอย่างไรบ้าง กิจกรรมพิเศษของมุสลิมนิกายซุนนะหฺคือการละหมาดตะรอเวียะฮ์ในยามค่ำของเดือนนี้ เมื่อสิ้นเดือนเราะมะฎอนแล้ว จะมีการเฉลิมฉลองในวันที่ 1 เดือนเชาวาล เรียกว่า อีดุลฟิฏริหรือวันอีดเล็ก [Wikipedia]

  ผฎฐก ลบฝลภฯ

  -
  วันศุกร์ 5 พฤษภาคม, 2023
  พุทธศาสนา (พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท) :

  YMA วัน

  -
  วันพฤหัสบดี 15 มิถุนายน, 2023
  แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ :

  งานเลี้ยงของการเสียสละ (อาจเปลี่ยนเป็นวันที่ใกล้ที่สุด)

  -
  วันพฤหัสบดี 29 มิถุนายน, 2023
  อิสลาม :

  วันสนธิสัญญาสันติภาพ

  -
  วันศุกร์ 30 มิถุนายน, 2023
  วันหยุดฆราวาส : Commemorates the signing of the Mizo Peace Accord on June 30, 1986, signed by Rajiv Gandhi.

  การปิดบัญชีธนาคารสำรองประจำปีของอินเดีย

  -
  วันเสาร์ 1 กรกฎาคม, 2023
  แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ :

  วัน MHIP

  -
  วันพฤหัสบดี 6 กรกฎาคม, 2023
  วันหยุดฆราวาส : The Mizo Hmeichhe Insuihkhawm Pawl (MHIP) Day, the anniversary of the state's apex women body

  วันหยุดเทศกาลฤดูร้อน (เริ่มต้น)

  -
  วันพฤหัสบดี 27 กรกฎาคม, 2023
  เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น :

  เอาวัล มุฮัรรอม (มาอัล ฮิจราห์)

  -
  วันเสาร์ 29 กรกฎาคม, 2023
  อิสลาม : The first day of the year is observed on the first day of Muharram, the first month in the Islamic calendar. The first Islamic year beginning in 610 AD during which the emigration of Muhammad from Mecca to Medina, known as the Hijra

  วันหยุดเทศกาลฤดูร้อน (สิ้นสุด)

  -
  วันอังคาร 1 สิงหาคม, 2023
  เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น :

  วันเอกราช

  -
  วันอังคาร 15 สิงหาคม, 2023
  วันหยุดฆราวาส : Commemorates the day in 1947 when India achieved freedom from British rule

  วันประสูติพระกฤษณะ (จมัสตามี)

  -
  วันจันทร์ 28 สิงหาคม, 2023
  โปสการ์ดดอกไม้ : Krishna (literally black , dark , dark-blue ) is a Hindu deity, regarded as an avatar of Vishnu and in some traditions considered the Supreme Being. Krishna is often depicted as an infant or young boy playing a flute as in the Bhagavata Purana or as a youthful prince giving direction and guidance as in the Bhagavad Gita. The stories of Krishna appear across a broad spectrum of Hindu philosophical and theological traditions.They portray him in various perspectives: a god-child, a prankster, a model lover, a divine hero and the Supreme Being.

  สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุด

  -
  วันเสาร์ 16 กันยายน, 2023
  ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ : Third Onam

  วันคล้ายวันประสูติศาสนฑูต - นบีมูฮัมมัด

  -
  วันพฤหัสบดี 28 กันยายน, 2023
  อิสลาม :

  สินค้าคงคลังของธนาคาร

  -
  วันเสาร์ 30 กันยายน, 2023
  แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ :