วันหยุดประจำปีและงานเฉลิมฉลองในโลก
กินีบิสเซา, วันนี้เป็นวันหยุดประจำชาติคุณ! EDIT ขอแสดงความปราถนาดีในโอกาสวันพิเศษนี้

linkอินเดีย (ราชสถาน) : วันหยุดนักขัตฤกษ์, ธนาคารปิดทำการ, วันโรงเรียนปิด

อินเดีย (ราชสถาน) : ตารางที่สมบูรณ์ของวันหยุดนักขัตฤกษ์, วันที่ธนาคารและตลาดหลักทรัพย์ปิดทำการ, วันโรงเรียนปิด, เทรดแฟร์, งานแข่งกีฬาและวันสำคัญทางประเพณี, เทศกาล, งานเฉลิมฉลอง, การเลือกตั้งในช่วง 3 เดือนข้างหน้า

 • ค่าเงิน: Rupee (INR)
 • สัปดาห์สิ้น: วันเสาร์และวันอาทิตย์
 • IF YOU NEED TRANSLATION INTO THIS COUNTRY's LANGUAGE(S): อังกฤษ(350 ล้านลำโพงใน 47 ประเทศ), บังคลาเทศ, อัสสัม (180 ล้านลำโพง), ภาษาฮินดี (200 ล้านลำโพง), ปัญจาบ (85 ล้านลำโพง), ทมิฬ(55 ล้านลำโพง), เตลูกู (70 ล้านลำโพง) ...
  ติดต่อ edit!
 • วันชื่อชนิดอื่นๆ
  วันจันทร์ 25 กันยายน, 2023ฉลองฮินดูวันหยุดฆราวาส
  view more
  วันจันทร์ 25 กันยายน, 2023ธนาคารยังคงเปิดแสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ
  view more
  วันพฤหัสบดี 28 กันยายน, 2023วันคล้ายวันประสูติศาสนฑูต - นบีมูฮัมมัดอิสลาม
  view more
  วันเสาร์ 30 กันยายน, 2023สินค้าคงคลังของธนาคารแสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ
  view more
  วันอังคาร 24 ตุลาคม, 2023พระแม่อุมาเทวีศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
  view more
  วันอังคาร 24 ตุลาคม, 2023พระแม่อุมาเทวีเหตุการณ์สำคัญ
  view more
  วันจันทร์ 30 ตุลาคม, 2023วันหยุดกลางภาคการศึกษา (สิ้นสุด)School holidays
  view more
  วันจันทร์ 27 พฤศจิกายน, 2023คุรุ นานัก/เทศกาลเกอร์ติก/ปาร์สวานาถ ราถ ยาตรา/โพยา 2แขกซิก
  view more
  วันจันทร์ 25 ธันวาคม, 2023ลฉธฎฝบธถฝบ ณฏหรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก
  view more
  วันจันทร์ 1 มกราคม, 2024วันปีใหม่วันหยุดฆราวาส
  view more
  วันจันทร์ 1 มกราคม, 2024วันหยุดโรงเรียนSchool holidays
  view more
  วันเสาร์ 20 มกราคม, 2024วันคล้ายวันเกิดของ คุรุ โกบินณ์ สิงห์ จิแขกซิก
  view more
  วันศุกร์ 26 มกราคม, 2024ฐ๘ศญฑน ฑโณไภฯ*วันหยุดฆราวาส
  view more
  วันอังคาร 30 มกราคม, 2024วันแห้ง (ไม่มีแอลกอฮอล์)เหตุการณ์แตกต่าง
  view more
  วันพฤหัสบดี 1 กุมภาพันธ์, 2024งานวรรณกรรมเหตุการณ์สำคัญ
  view more
  วันพฤหัสบดี 15 กุมภาพันธ์, 2024แฟร์ Nagaurrเหตุการณ์สำคัญ
  view more
  วันพฤหัสบดี 22 กุมภาพันธ์, 2024เทศกาล Jaisalmer ทะเลทรายrเหตุการณ์สำคัญ
  view more
  วันศุกร์ 8 มีนาคม, 2024มหาชีวาราตรีศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
  view more
  วันจันทร์ 25 มีนาคม, 2024ช้างที่ยิ่งใหญ่เดือนมีนาคมของอินเดียrเหตุการณ์สำคัญ
  view more
  วันจันทร์ 25 มีนาคม, 2024โฮลีศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
  view more
  วันศุกร์ 29 มีนาคม, 2024นศุกร์ดีหรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก
  view more
  วันเสาร์ 30 มีนาคม, 2024ท่องเที่ยววันชาติเหตุการณ์สำคัญ
  view more

  ฉลองฮินดู

  -
  วันจันทร์ 25 กันยายน, 2023
  วันหยุดฆราวาส :

  ธนาคารยังคงเปิด

  -
  วันจันทร์ 25 กันยายน, 2023
  แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ :

  วันคล้ายวันประสูติศาสนฑูต - นบีมูฮัมมัด

  -
  วันพฤหัสบดี 28 กันยายน, 2023
  อิสลาม :

  สินค้าคงคลังของธนาคาร

  -
  วันเสาร์ 30 กันยายน, 2023
  แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ :

  พระแม่อุมาเทวี

  -
  วันอังคาร 24 ตุลาคม, 2023
  ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ : The victory of Durga on evil forces, the destruction of Vasanas (subjectivity, selfishness, desires...) and the achievement of the deepest Self. Dominance of Saraswati (pure science) over Lakshmi (applied science) RAJASTHAN, MANIPUR, HIMACHAL PRADESH: preceeded by 1 bank holiday 2 days before (ex. Thursday AND Saturday

  พระแม่อุมาเทวี

  -
  วันอังคาร 24 ตุลาคม, 2023
  วัฒนธรรม : The victory of Durga on evil forces, the destruction of Vasanas (subjectivity, selfishness, desires...) and the achievement of the deepest Self. Dominance of Saraswati (pure science) over Lakshmi (applied science)

  วันหยุดกลางภาคการศึกษา (สิ้นสุด)

  -
  วันจันทร์ 30 ตุลาคม, 2023
  เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น :

  คุรุ นานัก/เทศกาลเกอร์ติก/ปาร์สวานาถ ราถ ยาตรา/โพยา 2

  -
  วันจันทร์ 27 พฤศจิกายน, 2023
  แขกซิก : Guru Nanak Dev (1469-1539) Founder of the religion of Sikhism and the first of ten Sikh Gurus. Sikhs believe that all subsequent Gurus possessed Guru Nanak’s divinity and religious authority Wikipedia

  ลฉธฎฝบธถฝบ ณฏ

  -
  วันจันทร์ 25 ธันวาคม, 2023
  หรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก : คริสต์มาส (อังกฤษ: Christmas; อังกฤษเก่า: Crstesmsse, หมายถึง พิธีมิสซาของพระคริสต์ ) หรือ วันสมโภชพระคริสตสมภพ (อังกฤษ: Feast of the Nativity) จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อเฉลิมฉลองการประสูติของพระเยซู เป็นวันหยุดทางศาสนาและวัฒนธรรม ประชากรหลายพันล้านคนทั่วโลกจัดการเฉลิมฉลองในวันที่ 25 ธันวาคม วันดังกล่าวเน้นปีพิธีกรรมของคริสต์ศาสนิกชนเป็นสำคัญ วันคริสต์มาสเป็นวันปิดเทศกาลเตรียมการรับเสด็จ (Advent) และวันเริ่มต้นเทศกาลพระคริสตสมภพ (Christmastide) สิบสองวัน[8] คริสต์มาสเป็นวันหยุดราชการในหลายประเทศทั่วโลก และมีผู้ที่ไม่ใช่คริสต์ศาสนิกชนหันมาเฉลิมฉลองกันมากขึ้น และเป็นส่วนสำคัญในคริสต์มาสและฤดูวันหยุด วันที่พระเยซูประสูติจริง ๆ นั้นไม่ทราบแน่ชัด แต่นักประวัติศาสตร์สมัยใหม่คะเนไว้ว่าราว 2 ปีก่อน ค.ศ. และ ค.ศ. 7 ในช่วงต้นถึงกลางคริสต์ศตวรรษที่ 4 ศาสนาคริสต์ตะวันตกกำหนดวันคริสต์มาสตรงกับวันที่ 25 ธันวาคม ซึ่งต่อมาศาสนาคริสต์ตะวันออกได้รับวันดังกล่าวไปด้วย มีทฤษฎีอธิบายว่า เหตุผลที่เลือกวันที่ 25 ธันวาคมเป็นวันเฉลิมฉลองคริสตสมภพนั้นเพราะเป็นเวลาเก้าเดือนพอดีหลังคริสต์ศาสนิกชนสมัยแรกเฉลิมฉลองวันแม่พระรับสาร หรือตรงกับวันเหมายันของโรมัน หรือเทศกาลฤดูหนาวเพเกินโบราณเพื่อยุติการเฉลิมฉลองเหล่านี้และแทนที่ด้วยการฉลองของคริสต์ศาสนิกชน [Wikipedia]

  วันปีใหม่

  -
  วันจันทร์ 1 มกราคม, 2024
  วันหยุดฆราวาส : สอดคล้อง ลงนามเมื่อ 22 ธันวาคม 1987 โดยประธานาธิบดีโรเบิร์ตมุและสายโจชัว Nkomo สร้างการสู้รบระหว่างทั้งสองฝ่ายคู่แข่งทางการเมือง (ZANU & ZAPU) Paid holiday when falling on Saturday or Sunday [Wikipedia]

  วันหยุดโรงเรียน

  -
  วันจันทร์ 1 มกราคม, 2024
  เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น : Www.education.rajasthan.gov.in
  http://sppschool.in/
  official calendar gazetted by the Ministry of Education
  Schooling is mandatory till age 14
  Teaching languages: Rajasthani, Hindi, English
  Schools close on Saturday
  School uniforms required

  We carry confirmed dates till July 2024 -- heat waves may affect the calendar

  Please note that authorities may take last-minute decisions; please double-check if this information is vital to you
  Make a Paypal donation of euros 50 to [email protected] to purchase the full calendar for 5 countries, including Rajasthan schools
  Contact [email protected] to purchase a file containing confirmed calendars of 550 countries and regions.

  วันคล้ายวันเกิดของ คุรุ โกบินณ์ สิงห์ จิ

  -
  วันเสาร์ 20 มกราคม, 2024
  แขกซิก :

  ฐ๘ศญฑน ฑโณไภฯ*

  -
  วันศุกร์ 26 มกราคม, 2024
  วันหยุดฆราวาส : It was the Lahore Session of the Indian National Congress at midnight of December 31, 1929 - January 1, 1930, that the Tri-Colour Flag was unfurled by the nationalists and a pledge taken that every year on January 26, the Independence Day would be celebrated and that the people would unceasingly strive for the establishment of a Sovereign Democratic Republic of India. The professed pledge was successfully redeemed on January 26, 1950, when the Constitution of India framed by the Constituent Assembly of India came into force, although the Independence from the British rule was achieved on August 15, 1947. It is because of this that August 15 is celebrated as Independence Day, while January 26 as Republic Day.

  วันแห้ง (ไม่มีแอลกอฮอล์)

  -
  วันอังคาร 30 มกราคม, 2024
  เหตุการณ์แตกต่าง :

  งานวรรณกรรม

  -
  วันพฤหัสบดี 1 กุมภาพันธ์, 2024
  วัฒนธรรม : Http://jaipurliteraturefestival.org/ ในชัยปุระ 2024 edition confirmed

  แฟร์ Nagaurr

  -
  วันพฤหัสบดี 15 กุมภาพันธ์, 2024
  วัฒนธรรม : Https://www.indianholiday.com cattle fair -lasts 4 days 2023, 2024, 2025 editions confirmed

  เทศกาล Jaisalmer ทะเลทรายr

  -
  วันพฤหัสบดี 22 กุมภาพันธ์, 2024
  วัฒนธรรม : Http://desertfestivaljaisalmer.com/ lasts 3 days - 2024 edition confirmed

  มหาชีวาราตรี

  -
  วันศุกร์ 8 มีนาคม, 2024
  ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ : A Hindu festival in honor of Lord Shiva and his marriage to Goddess Parvati. Ceremonies involving prayers and hymns take place mostly at night.

  ช้างที่ยิ่งใหญ่เดือนมีนาคมของอินเดียr

  -
  วันจันทร์ 25 มีนาคม, 2024
  วัฒนธรรม : lasts 3 days - in Jaipur 2024 edition confirmed

  โฮลี

  -
  วันจันทร์ 25 มีนาคม, 2024
  ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ : ความหมายทางศาสนาของการเฉลิมฉลองนี้คือการเผาความวิปริตใด ๆ มันเป็นชัยชนะของความดีเหนือความชั่วร้าย

  นศุกร์ดี

  -
  วันศุกร์ 29 มีนาคม, 2024
  หรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก : แรกสภาของไนเซีย (การชุมนุมของบาทหลวงในยุคแรกของศาสนาคริสต์) ต้องการหาวันเพื่อรำลึกถึงการตรึงกางเขนและพระเยซูคืนชีพการฉลองนี้มีการเชื่อมโยงกับประเพณียิวฮอลิเดย์ ตั้งแต่ซุปเปอร์ล่าสุดของคริสต์ที่เชื่อกันว่าเป็นอาหารยิวปัส แต่ Jewish ปฏิทินตามจันทรคติ และแสงอาทิตย์รอบ เพื่อให้มีการเฉลิมฉลองอีสเตอร์ตามปฏิทินเดียวกัน

  ท่องเที่ยววันชาติ

  -
  วันเสาร์ 30 มีนาคม, 2024
  วัฒนธรรม :