วันหยุดประจำปีและงานเฉลิมฉลองในโลก
มอนเตเนโกร, เยเมน, วันนี้เป็นวันหยุดประจำชาติคุณ! EDIT ขอแสดงความปราถนาดีในโอกาสวันพิเศษนี้

linkอินโดนีเซีย (บาหลี) : วันหยุดนักขัตฤกษ์, ธนาคารปิดทำการ, วันโรงเรียนปิด

อินโดนีเซีย (บาหลี) : ตารางที่สมบูรณ์ของวันหยุดนักขัตฤกษ์, วันที่ธนาคารและตลาดหลักทรัพย์ปิดทำการ, วันโรงเรียนปิด, เทรดแฟร์, งานแข่งกีฬาและวันสำคัญทางประเพณี, เทศกาล, งานเฉลิมฉลอง, การเลือกตั้งในช่วง 3 เดือนข้างหน้า

 • ค่าเงิน: Rupiah (IDR)
 • สัปดาห์สิ้น: วันเสาร์และวันอาทิตย์
 • อินโดนีเซียมาเลย์ (ลำโพง 190 ล้าน), ซานดิโอ ...
  ติดต่อ edit!
 • วันชื่อชนิดอื่นๆ
  วันพุธ 1 พฤษภาคม, 2024วันแรงงานวันหยุดฆราวาส
  view more
  วันพฤหัสบดี 9 พฤษภาคม, 2024ฟนผ๖ฝยรตภฯหรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก
  view more
  วันศุกร์ 10 พฤษภาคม, 2024ราชการลูกจ้างมีวันหยุดวันหยุดฆราวาส
  view more
  วันจันทร์ 13 พฤษภาคม, 2024วันหยุดกลางภาค (จบ) - โรงเรียนภาษาฝรั่งเศสSchool holidays
  view more
  วันพฤหัสบดี 23 พฤษภาคม, 2024วิสาขบูชาพุทธศาสนา (พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท)
  view more
  วันศุกร์ 24 พฤษภาคม, 2024ราชการลูกจ้างมีวันหยุดวันหยุดฆราวาส
  view more
  วันเสาร์ 1 มิถุนายน, 2024ปัญจศีลวันหยุดฆราวาส
  view more
  วันจันทร์ 17 มิถุนายน, 2024อีดุลอัฎฮา - การถือศีลอดของชาวมุสลิม (อา#อิสลาม
  view more
  วันพุธ 26 มิถุนายน, 2024สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุดวันหยุดฆราวาส
  view more
  วันพุธ 26 มิถุนายน, 2024สิ้นปีการศึกษา - โรงเรียนภาษาฝรั่งเศสSchool holidays
  view more
  วันเสาร์ 29 มิถุนายน, 2024สิ้นสุดปีการศึกษาSchool holidays
  view more
  วันอาทิตย์ 7 กรกฎาคม, 2024ปีใหม่ อีล อัม ฮาจิฬ (อาจเปลี่ยนเป็นวันที่ใกล้ที่สุด)อิสลาม
  view more
  วันพฤหัสบดี 11 กรกฎาคม, 2024เริ่มต้นปีการศึกษาใหม่School holidays
  view more
  วันเสาร์ 17 สิงหาคม, 2024วันเอกราชวันหยุดประจำชาติ
  view more
  วันอาทิตย์ 25 สิงหาคม, 2024มาราธอนrกีฬาเหตุการณ์ต่างๆ
  view more
  วันพฤหัสบดี 5 กันยายน, 2024จุดเริ่มต้นของปีการศึกษา - โรงเรียนภาษาฝรั่งเศสSchool holidays
  view more
  วันจันทร์ 16 กันยายน, 2024วันคล้ายวันประสูติศาสนฑูต - นบีมูฮัมมัดอิสลาม
  view more
  วันศุกร์ 18 ตุลาคม, 2024กลางเทอม (ต้น) -- โรงเรียนภาษาฝรั่งเศสSchool holidays
  view more
  วันเสาร์ 26 ตุลาคม, 2024วันหยุดกลางภาคการศึกษา (เริ่มต้น)School holidays
  view more
  วันศุกร์ 1 พฤศจิกายน, 2024สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุดศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
  view more
  วันจันทร์ 4 พฤศจิกายน, 2024วันหยุดกลางภาค (จบ) - โรงเรียนภาษาฝรั่งเศสSchool holidays
  view more
  วันเสาร์ 9 พฤศจิกายน, 2024เทศกาลฮินดูเหตุการณ์สำคัญ
  view more
  วันอังคาร 12 พฤศจิกายน, 2024วันหยุดกลางภาคการศึกษา (สิ้นสุด)School holidays
  view more
  วันพุธ 27 พฤศจิกายน, 2024วันหยุดวันหยุดฆราวาส
  view more

  วันแรงงาน

  -
  วันพุธ 1 พฤษภาคม, 2024
  วันหยุดฆราวาส : From 2014 onwards

  ฟนผ๖ฝยรตภฯ

  -
  วันพฤหัสบดี 9 พฤษภาคม, 2024
  หรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก : Forty days after Easter, always on a Thursday. After his resurrection, Jesus appeared before his disciples and gathered them to tell them to baptize and spread the good word. He then ascended to heaven on a cloud.

  ราชการลูกจ้างมีวันหยุด

  -
  วันศุกร์ 10 พฤษภาคม, 2024
  วันหยุดฆราวาส :

  วันหยุดกลางภาค (จบ) - โรงเรียนภาษาฝรั่งเศส

  -
  วันจันทร์ 13 พฤษภาคม, 2024
  เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น :

  วิสาขบูชา

  -
  วันพฤหัสบดี 23 พฤษภาคม, 2024
  พุทธศาสนา (พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท) : เทศกาลสำคัญทางพุทธอนุสรณ์เกิดการตรัสรู้และการตายของพระพุทธรูปและมีการเฉลิมฉลองในคืนพระจันทร์เต็มดวงในเดือนที่อินเดีย Vaisakha (เดือนเมษายนถึงพฤษภาคม) หนึ่งในเทศกาลที่สำคัญที่สุดของทั้งหมดคือวิสาขบูชาที่พระจันทร์เต็มดวงพฤษภาคมเมื่อประสูติตรัสรู้และความตายของพระพุทธเจ้าจะจำ

  ราชการลูกจ้างมีวันหยุด

  -
  วันศุกร์ 24 พฤษภาคม, 2024
  วันหยุดฆราวาส :

  ปัญจศีล

  -
  วันเสาร์ 1 มิถุนายน, 2024
  วันหยุดฆราวาส : Landasan filosofis resmi negara Indonesia. Pancasila terdiri dari dua kata Jawa Kuna (berasal dari bahasa Sansekerta): pa๑ca yang berarti lima, dan sīla yang berarti prinsip. Ini terdiri dari lima prinsip yang dianggap tidak terpisahkan dan saling terkait: - Ketuhanan Yang Maha Esa (dalam bahasa Indonesia, Ketuhanan Yang Maha Esa). - Kemanusiaan yang adil dan beradab (dalam bahasa Indonesia, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab). - Persatuan Indonesia (dalam bahasa Indonesia, Persatuan Indonesia). - Demokrasi yang dipandu oleh hikmat batin dalam kebulatan suara yang timbul dari musyawarah perwakilan (dalam bahasa Indonesia, Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan, Dalam Permusyawaratan Perwakilan). -Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia).

  อีดุลอัฎฮา - การถือศีลอดของชาวมุสลิม (อา#

  -
  วันจันทร์ 17 มิถุนายน, 2024
  อิสลาม :

  สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุด

  -
  วันพุธ 26 มิถุนายน, 2024
  วันหยุดฆราวาส : Election day

  สิ้นปีการศึกษา - โรงเรียนภาษาฝรั่งเศส

  -
  วันพุธ 26 มิถุนายน, 2024
  เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น :

  สิ้นสุดปีการศึกษา

  -
  วันเสาร์ 29 มิถุนายน, 2024
  เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น :

  ปีใหม่ อีล อัม ฮาจิฬ (อาจเปลี่ยนเป็นวันที่ใกล้ที่สุด)

  -
  วันอาทิตย์ 7 กรกฎาคม, 2024
  อิสลาม :

  เริ่มต้นปีการศึกษาใหม่

  -
  วันพฤหัสบดี 11 กรกฎาคม, 2024
  เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น :

  วันเอกราช

  -
  วันเสาร์ 17 สิงหาคม, 2024
  วันหยุดฆราวาส : Granted by the Netherlands in 1945. Actual independence was implemented in 1949.

  มาราธอนr

  -
  วันอาทิตย์ 25 สิงหาคม, 2024
  กีฬาเหตุการณ์ต่างๆ : Https://www.maybank.co.id 2024 edition confirmed

  จุดเริ่มต้นของปีการศึกษา - โรงเรียนภาษาฝรั่งเศส

  -
  วันพฤหัสบดี 5 กันยายน, 2024
  เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น :

  วันคล้ายวันประสูติศาสนฑูต - นบีมูฮัมมัด

  -
  วันจันทร์ 16 กันยายน, 2024
  อิสลาม :

  กลางเทอม (ต้น) -- โรงเรียนภาษาฝรั่งเศส

  -
  วันศุกร์ 18 ตุลาคม, 2024
  เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น :

  วันหยุดกลางภาคการศึกษา (เริ่มต้น)

  -
  วันเสาร์ 26 ตุลาคม, 2024
  เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น :

  สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุด

  -
  วันศุกร์ 1 พฤศจิกายน, 2024
  ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ : Diwali komunitas Hindu saja

  วันหยุดกลางภาค (จบ) - โรงเรียนภาษาฝรั่งเศส

  -
  วันจันทร์ 4 พฤศจิกายน, 2024
  เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น :

  เทศกาลฮินดู

  -
  วันเสาร์ 9 พฤศจิกายน, 2024
  วัฒนธรรม : Kuningan ของถวายพิเศษสีเหลืองข้าว และอาหารพิเศษ เครื่องประดับพิเศษ จิตใจที่ศักดิ์สิทธิ์และสังเวยต่อเทวดาน้อยกลับไปสวรรค์

  วันหยุดกลางภาคการศึกษา (สิ้นสุด)

  -
  วันอังคาร 12 พฤศจิกายน, 2024
  เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น :

  วันหยุด

  -
  วันพุธ 27 พฤศจิกายน, 2024
  วันหยุดฆราวาส : Election day