วันหยุดประจำปีและงานเฉลิมฉลองในโลก
มอนเตเนโกร, วันนี้เป็นวันหยุดประจำชาติคุณ! EDIT ขอแสดงความปราถนาดีในโอกาสวันพิเศษนี้

ญี่ปุ่น (ภูมิภาคคันไซ) : วันหยุดนักขัตฤกษ์, ธนาคารปิดทำการ, วันโรงเรียนปิด

link

ญี่ปุ่น (ภูมิภาคคันไซ) : ตารางที่สมบูรณ์ของวันหยุดนักขัตฤกษ์, วันที่ธนาคารและตลาดหลักทรัพย์ปิดทำการ, วันโรงเรียนปิด, เทรดแฟร์, งานแข่งกีฬาและวันสำคัญทางประเพณี, เทศกาล, งานเฉลิมฉลอง, การเลือกตั้งในช่วง 3 เดือนข้างหน้า


ค่าเงิน: Yen (JPY)
Internet domain: .jp - Telephone code: +81 - International dialing code: 001
IF YOU NEED TRANSLATION INTO THIS COUNTRY's LANGUAGE(S): ญี่ปุ่น (125 ล้านลำโพง) ...
ติดต่อ edit!
วันชื่อชนิดอื่นๆ
วันอังคาร 3 พฤษภาคม, 2022วันรัฐธรรมนูญวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 4 พฤษภาคม, 2022วันสีเขียววันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 5 พฤษภาคม, 2022วันเด็กวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 20 กรกฎาคม, 2022วันหยุดเทศกาลฤดูร้อน (เริ่มต้น)School holidays
view more
วันพฤหัสบดี 11 สิงหาคม, 2022วันภูเขาวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 31 สิงหาคม, 2022วันหยุดเทศกาลฤดูร้อน (สิ้นสุด)School holidays
view more
วันจันทร์ 19 กันยายน, 2022วันเคารพผู้สูงอายุ (เคอิโระ โนะ ฮิ)วันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 10 ตุลาคม, 2022วันร่างกายแข็งแรง (ไทยกุ โนะ ฮิ )วันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 3 พฤศจิกายน, 2022วันวัฒนธรรมแห่งชาติ (บังกา-โนะ-ฮิ)วันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 23 พฤศจิกายน, 2022วันขอบคุณชนชั้นแรงงาน (คินโร คันฉะ โนะ ฮิ)*วันหยุดฆราวาส
view more

วันรัฐธรรมนูญ

-
วันอังคาร 3 พฤษภาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส :

วันสีเขียว

-
วันพุธ 4 พฤษภาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : เป็นวันหยุดราชการในประเทศญี่ปุ่น มีที่มาจากการเฉลิมฉลองวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระจักรพรรดิโชวะ ซึ่งตรงกับวันที่ 29 เมษายนของทุกปีระหว่างสมัยโชวะ ในปี 2532 หลังสมเด็จพระจักรพรรดิอะกิฮิโตะ สมเด็จพระจักรพรรดิญี่ปุ่นพระองค์ปัจจุบัน ขึ้นเสวยราชย์ วันดังกล่าวจึงเปลี่ยนชื่อจาก วันพระบรมราชสมภพของสมเด็จพระจักรพรรดิ เป็น วันสีเขียว [1] วันดังกล่าวเป็นวันที่จะอยู่ร่วมกับธรรมชาติและขอบคุณพร ชื่อ วันสีเขียว ยังเป็นการยอมรับความรักต่อพืชของสมเด็จพระจักรพรรดิยามสงครามซึ่งก่อให้เกิดการโต้แย้งโดยไม่ออกพระนามของพระองค์โดยตรง[2] อย่างไรก็ดี ในทางปฏิบัติ วันดังกล่าวถูกมองว่าเป็นเพียงอีกวันที่ยืดเทศกาลวันหยุดสัปดาห์ทองญี่ปุ่น [Wikipedia]

วันเด็ก

-
วันพฤหัสบดี 5 พฤษภาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันหยุดเทศกาลฤดูร้อน (เริ่มต้น)

-
วันพุธ 20 กรกฎาคม, 2022
เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น :

วันภูเขา

-
วันพฤหัสบดี 11 สิงหาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : ออกแบบมาเพื่อแบ่งปันโอกาสที่จะได้คุ้นเคยกับภูเขาและชื่นชมพรจากภูเขา Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันหยุดเทศกาลฤดูร้อน (สิ้นสุด)

-
วันพุธ 31 สิงหาคม, 2022
เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น :

วันเคารพผู้สูงอายุ (เคอิโระ โนะ ฮิ)

-
วันจันทร์ 19 กันยายน, 2022
วันหยุดฆราวาส :

วันร่างกายแข็งแรง (ไทยกุ โนะ ฮิ )

-
วันจันทร์ 10 ตุลาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : Commemorates the 1964 Tokyo Olympics

วันวัฒนธรรมแห่งชาติ (บังกา-โนะ-ฮิ)

-
วันพฤหัสบดี 3 พฤศจิกายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : Commemorates the adoption of the Constitution in 1948. The date was also a holiday prior to World War II, having been the birthday of Emperor Meiji. On this date, the Emperor awards the Order of Culture. Paid holiday when falling on Saturday or Sunday [Wikipedia]

วันขอบคุณชนชั้นแรงงาน (คินโร คันฉะ โนะ ฮิ)*

-
วันพุธ 23 พฤศจิกายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : ขอบคุณพระเจ้าสำหรับการเก็บเกี่ยว จักรพรรดิส่งผู้สื่อสารไปยังพระวิหารของ Jingu ที่มีการเก็บเกี่ยวครั้งแรก