วันหยุดประจำปีและงานเฉลิมฉลองในโลก

linkคิริบาส : วันหยุดนักขัตฤกษ์, ธนาคารปิดทำการ, วันโรงเรียนปิด

คิริบาส : ตารางที่สมบูรณ์ของวันหยุดนักขัตฤกษ์, วันที่ธนาคารและตลาดหลักทรัพย์ปิดทำการ, วันโรงเรียนปิด, เทรดแฟร์, งานแข่งกีฬาและวันสำคัญทางประเพณี, เทศกาล, งานเฉลิมฉลอง, การเลือกตั้งในช่วง 3 เดือนข้างหน้า

 • ค่าเงิน: Dollar (AUD)
 • Internet domain: .ki - Telephone code: +686 - International dialing code: 00
 • สัปดาห์สิ้น: วันเสาร์และวันอาทิตย์
 • อังกฤษ(350 ล้านลำโพงใน 47 ประเทศ), พื้นถิ่น Melanesian ...
  ติดต่อ edit!
 • วันชื่อชนิดอื่นๆ
  วันจันทร์ 4 มีนาคม, 2024ฟฉผบภว ณฏวันหยุดฆราวาส
  view more
  วันศุกร์ 29 มีนาคม, 2024นศุกร์ดีหรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก
  view more
  วันอาทิตย์ 31 มีนาคม, 2024อีสเตอร์หรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก
  view more
  วันจันทร์ 1 เมษายน, 2024อีสเตอร์วันจันทร์หรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก
  view more
  วันพุธ 17 เมษายน, 2024วันสุขภาพแห่งชาติวันหยุดฆราวาส
  view more
  วันจันทร์ 8 กรกฎาคม, 2024วันเป็นพลเมืองวันหยุดฆราวาส
  view more
  วันอังคาร 9 กรกฎาคม, 2024วันวัฒนธรรมแห่งชาติวันหยุดฆราวาส
  view more
  วันพฤหัสบดี 11 กรกฎาคม, 2024วันคำสอนขององค์พระคริสตเจ้าวันหยุดฆราวาส
  view more
  วันจันทร์ 15 กรกฎาคม, 2024ตถธณผฑพ๐ภฯวันหยุดประจำชาติ
  view more
  วันอังคาร 16 กรกฎาคม, 2024วันเคารพต่อบุรุษสูงวัยวันหยุดฆราวาส
  view more
  วันพุธ 17 กรกฎาคม, 2024วันเคารพต่อสตรีสูงวัยวันหยุดฆราวาส
  view more
  วันจันทร์ 5 สิงหาคม, 2024วันเยาวชนแห่งชาติวันหยุดฆราวาส
  view more

  ฟฉผบภว ณฏ

  -
  วันจันทร์ 4 มีนาคม, 2024
  วันหยุดฆราวาส : The idea of an international women's day was first put forward at the turn of the 20th century amid rapid world industrialization and economic expansion that led to protests over working conditions. Women from clothing and textile factories staged one such protest on 8 March 1857 in New York City. The garment workers were protesting what they saw as very poor working conditions and low wages. The protesters were attacked and dispersed by police. These women established their first labor union two years later. Wikipedia

  นศุกร์ดี

  -
  วันศุกร์ 29 มีนาคม, 2024
  หรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก : The First Council of Nicaea (a gathering of bishops in the early days of Christianity) wanted to find a day to commemorate the crucifixion and resurrection of Christ. This commemoration had to be linked to Jewish holiday traditions, since the last supper of Christ was believed to be a Jewish Passover meal. But the Jewish calendar is based on lunar and solar cycles, so the Easter celebration had to follow the same calendar.

  อีสเตอร์

  -
  วันอาทิตย์ 31 มีนาคม, 2024
  หรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก : Not a paid holiday

  อีสเตอร์วันจันทร์

  -
  วันจันทร์ 1 เมษายน, 2024
  หรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก : In the year 325, the Council of Nic้e determined a date fo Easter. Full Moon would fall the 14th day of a moon month . Easter would be marked by the dominical letter and the epactus. With the establishment of the equinox ne variatur on March 21, algorithms where elaborated to attribuate a date for Easter whatever the year. Time between two consecutive new moons: 20 days 12 hours 44 minutes 2.8 - Gives a letter code for the year's calendar Age of the moon on January 1st, minus one unity, 0 being the new moon's age.

  วันสุขภาพแห่งชาติ

  -
  วันพุธ 17 เมษายน, 2024
  วันหยุดฆราวาส : Dedicated to local health situation.

  วันเป็นพลเมือง

  -
  วันจันทร์ 8 กรกฎาคม, 2024
  วันหยุดฆราวาส :

  วันวัฒนธรรมแห่งชาติ

  -
  วันอังคาร 9 กรกฎาคม, 2024
  วันหยุดฆราวาส :

  วันคำสอนขององค์พระคริสตเจ้า

  -
  วันพฤหัสบดี 11 กรกฎาคม, 2024
  วันหยุดฆราวาส : Celebrates the arrival of Christianity.

  ตถธณผฑพ๐ภฯ

  -
  วันจันทร์ 15 กรกฎาคม, 2024
  วันหยุดฆราวาส : ได้รับเอกราชจากสหราชอาณาจักรในปีค.ศ. 1979

  วันเคารพต่อบุรุษสูงวัย

  -
  วันอังคาร 16 กรกฎาคม, 2024
  วันหยุดฆราวาส : วันหยุด ecular: ในปี 1892 หมู่เกาะกิลเบิร์กลายเป็นรัฐในอารักขาของอังกฤษร่วมกับ Ellice เกาะอยู่บริเวณใกล้เคียง พวกเขากลายเป็นอาณานิคมในปี 1916 และในที่สุดก็กลายเป็นอิสระในปี 1971 ในปี 1978 ที่หมู่เกาะ Ellice กลายเป็นประเทศเอกราชของประเทศตูวาลู, และความเป็นอิสระของประเทศคิริบาสตามมาในวันที่ 12 กรกฏาคม 1979 http://www.sheppardsoftware.com/Oceaniaweb/snapshot/ ภาพรวมโอเชียเนีย-6.htm

  วันเคารพต่อสตรีสูงวัย

  -
  วันพุธ 17 กรกฎาคม, 2024
  วันหยุดฆราวาส :

  วันเยาวชนแห่งชาติ

  -
  วันจันทร์ 5 สิงหาคม, 2024
  วันหยุดฆราวาส : The youth in Kiribati comprises half of the national population and is administered through the Ministry of Environment and Social Development with the aim of developing the well-being of I-Kiribati youth and maintaining culture existing amongst the youth. National Youth Day emphasizes the role of the youth of today.