วันหยุดประจำปีและงานเฉลิมฉลองในโลก
มอนเตเนโกร, วันนี้เป็นวันหยุดประจำชาติคุณ! EDIT ขอแสดงความปราถนาดีในโอกาสวันพิเศษนี้

มาเลเซีย (มะละกา) : วันหยุดนักขัตฤกษ์, ธนาคารปิดทำการ, วันโรงเรียนปิด

link

มาเลเซีย (มะละกา) : ตารางที่สมบูรณ์ของวันหยุดนักขัตฤกษ์, วันที่ธนาคารและตลาดหลักทรัพย์ปิดทำการ, วันโรงเรียนปิด, เทรดแฟร์, งานแข่งกีฬาและวันสำคัญทางประเพณี, เทศกาล, งานเฉลิมฉลอง, การเลือกตั้งในช่วง 3 เดือนข้างหน้า


ค่าเงิน: Ringgit (MYR)

สัปดาห์สิ้น: วันเสาร์และวันอาทิตย์

IF YOU NEED TRANSLATION INTO THIS COUNTRY's LANGUAGE(S): อังกฤษ(350 ล้านลำโพงใน 47 ประเทศ), ซานดิโอ, มาเลย์อินโด(190 ล้านลำโพง 4 ประเทศ), Dayak มาเลย์-โพลินีเชีย ...
ติดต่อ edit!
วันชื่อชนิดอื่นๆ
วันอาทิตย์ 1 พฤษภาคม, 2022วันแรงงานวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 2 พฤษภาคม, 2022วันแรงงานวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 3 พฤษภาคม, 2022วันขึ้นปีใหม่มุสลิมอิสลาม
view more
วันพุธ 4 พฤษภาคม, 2022วันขึ้นปีใหม่มุสลิมอิสลาม
view more
วันอาทิตย์ 15 พฤษภาคม, 2022วิสาขพุทธศาสนา (พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท)
view more
วันจันทร์ 16 พฤษภาคม, 2022วันวิสาข์ - พระพุทธเจ้าประสูติ ตรัสรู้และปรินิพพาน - วิสาขบูชาพุทธศาสนา (พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท)
view more
วันศุกร์ 3 มิถุนายน, 2022วันหยุดกลางภาคการศึกษา (เริ่มต้น)School holidays
view more
วันจันทร์ 6 มิถุนายน, 2022วันเฉลิมพระชนมพรรษายาง ดี เปอร์ตวน อากงวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 13 มิถุนายน, 2022วันหยุดกลางภาคการศึกษา (สิ้นสุด)School holidays
view more
วันอาทิตย์ 10 กรกฎาคม, 2022วันขึ้นปีใหม่มุสลิมอิสลาม
view more
วันจันทร์ 11 กรกฎาคม, 2022วันขึ้นปีใหม่มุสลิมอิสลาม
view more
วันเสาร์ 30 กรกฎาคม, 2022เอาวัล มุฮัรรอม (มาอัล ฮิจราห์)อิสลาม
view more
วันพุธ 24 สิงหาคม, 2022วันเกิดของสุลต่านแห่งมะละกาวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 31 สิงหาคม, 2022ฐวฑน ฑโณไภฯวันหยุดประจำชาติ
view more
วันศุกร์ 2 กันยายน, 2022วันหยุดกลางภาคการศึกษา (เริ่มต้น)School holidays
view more
วันจันทร์ 12 กันยายน, 2022วันหยุดกลางภาคการศึกษา (สิ้นสุด)School holidays
view more
วันศุกร์ 16 กันยายน, 2022วันมาเลเซียวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 9 ตุลาคม, 2022วันคล้ายวันประสูติศาสนฑูต - นบีมูฮัมมัดอิสลาม
view more
วันจันทร์ 10 ตุลาคม, 2022วันคล้ายวันประสูติศาสนฑูต - นบีมูฮัมมัดอิสลาม
view more
วันจันทร์ 24 ตุลาคม, 2022บาภว วเทฤ รเมฆ (Deepavali/Dipabali)ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more

วันแรงงาน

-
วันอาทิตย์ 1 พฤษภาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : paid holiday when falling on a Saturday

วันแรงงาน

-
วันจันทร์ 2 พฤษภาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส :

วันขึ้นปีใหม่มุสลิม

-
วันอังคาร 3 พฤษภาคม, 2022
อิสลาม : เราะมะฎอน (อาหรับ: ฆ | อังกฤษ: Ramadan) หรือสะกด รอมะฏอน หรือ รอมฎอน คือเดือนที่ 9 ของปฏิทินฮิจญ์เราะฮ์หรือปฏิทินอิสลาม เป็นเดือนที่มุสลิมถือศีลอดทั้งเดือน ด้วยเหตุนี้จึงเรียกกันอีกชื่อหนึ่งว่า เดือนบวช และถือว่าเป็นเดือนที่สำคัญที่สุดเดือนหนึ่ง มุสลิมจะต้องอดอาหารเพื่อที่จะได้มีความรู้สึกถึงคนที่ไม่ได้รับการดูแลจากสังคม เช่น คนยากจน เป็นต้น และเดือนนี้ยังเป็นเดือนที่อัลกรุอานได้ถูกประทานลงมาเป็นทางนำให้กับมนุษย์ มุสลิมจึงต้องอ่านอัลกุรอาน เพื่อศึกษาถึงสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้มนุษย์รู้ว่าการเป็นอยู่ในโลกนี้และโลกหน้าจะเป็นอย่างไร และจะต้องทำตัวอย่างไรบ้าง กิจกรรมพิเศษของมุสลิมนิกายซุนนะหฺคือการละหมาดตะรอเวียะฮ์ในยามค่ำของเดือนนี้ เมื่อสิ้นเดือนเราะมะฎอนแล้ว จะมีการเฉลิมฉลองในวันที่ 1 เดือนเชาวาล เรียกว่า อีดุลฟิฏริหรือวันอีดเล็ก [Wikipedia]

วันขึ้นปีใหม่มุสลิม

-
วันพุธ 4 พฤษภาคม, 2022
อิสลาม : เราะมะฎอน (อาหรับ: ฆ | อังกฤษ: Ramadan) หรือสะกด รอมะฏอน หรือ รอมฎอน คือเดือนที่ 9 ของปฏิทินฮิจญ์เราะฮ์หรือปฏิทินอิสลาม เป็นเดือนที่มุสลิมถือศีลอดทั้งเดือน ด้วยเหตุนี้จึงเรียกกันอีกชื่อหนึ่งว่า เดือนบวช และถือว่าเป็นเดือนที่สำคัญที่สุดเดือนหนึ่ง มุสลิมจะต้องอดอาหารเพื่อที่จะได้มีความรู้สึกถึงคนที่ไม่ได้รับการดูแลจากสังคม เช่น คนยากจน เป็นต้น และเดือนนี้ยังเป็นเดือนที่อัลกรุอานได้ถูกประทานลงมาเป็นทางนำให้กับมนุษย์ มุสลิมจึงต้องอ่านอัลกุรอาน เพื่อศึกษาถึงสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้มนุษย์รู้ว่าการเป็นอยู่ในโลกนี้และโลกหน้าจะเป็นอย่างไร และจะต้องทำตัวอย่างไรบ้าง กิจกรรมพิเศษของมุสลิมนิกายซุนนะหฺคือการละหมาดตะรอเวียะฮ์ในยามค่ำของเดือนนี้ เมื่อสิ้นเดือนเราะมะฎอนแล้ว จะมีการเฉลิมฉลองในวันที่ 1 เดือนเชาวาล เรียกว่า อีดุลฟิฏริหรือวันอีดเล็ก [Wikipedia]

วิสาข

-
วันอาทิตย์ 15 พฤษภาคม, 2022
พุทธศาสนา (พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท) :

วันวิสาข์ - พระพุทธเจ้าประสูติ ตรัสรู้และปรินิพพาน - วิสาขบูชา

-
วันจันทร์ 16 พฤษภาคม, 2022
พุทธศาสนา (พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท) :

วันหยุดกลางภาคการศึกษา (เริ่มต้น)

-
วันศุกร์ 3 มิถุนายน, 2022
เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น :

วันเฉลิมพระชนมพรรษายาง ดี เปอร์ตวน อากง

-
วันจันทร์ 6 มิถุนายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : Yang di-Pertuan Agong, a Malay title usually translated as Supreme Head , Supreme Ruler or Paramount Ruler , is the official title of the constitutional head of state of the federation of Malaysia. The position is often categorized as King in English, since from a Western political science perspective, Malaysia is a constitutional monarchy with a monarch as head of state. Since 1993, the full title in Malay has been, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Prior to that the honorific Ke Bawah Duli Yang Maha Mulia was also used. The consort of the Yang di-Pertuan Agong is called the Raja Permaisuri Agong. Both are referred to in English as His/Her Majesty .

วันหยุดกลางภาคการศึกษา (สิ้นสุด)

-
วันจันทร์ 13 มิถุนายน, 2022
เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น :

วันขึ้นปีใหม่มุสลิม

-
วันอาทิตย์ 10 กรกฎาคม, 2022
อิสลาม : Feast of the Sacrifice

วันขึ้นปีใหม่มุสลิม

-
วันจันทร์ 11 กรกฎาคม, 2022
อิสลาม : Feast of the Sacrifice

เอาวัล มุฮัรรอม (มาอัล ฮิจราห์)

-
วันเสาร์ 30 กรกฎาคม, 2022
อิสลาม : ปีใหม่อิสลาม

วันเกิดของสุลต่านแห่งมะละกา

-
วันพุธ 24 สิงหาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส :

ฐวฑน ฑโณไภฯ

-
วันพุธ 31 สิงหาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : ตถธณภบ 1957 ณโฟก ฟตฑนฟก ภววุ บฮฟฉ ว฿ดู paid holiday when falling on a Saturday

วันหยุดกลางภาคการศึกษา (เริ่มต้น)

-
วันศุกร์ 2 กันยายน, 2022
เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น :

วันหยุดกลางภาคการศึกษา (สิ้นสุด)

-
วันจันทร์ 12 กันยายน, 2022
เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น :

วันมาเลเซีย

-
วันศุกร์ 16 กันยายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : Commemorates the establishment of the Malaysian federation on the same date in 1963 paid holiday when falling on a Saturday, except in Johor, Terrenganu, Kedah, Kelantan

วันคล้ายวันประสูติศาสนฑูต - นบีมูฮัมมัด

-
วันอาทิตย์ 9 ตุลาคม, 2022
อิสลาม : Birthday of the Prophet, Mohammed. For nine days there are Parties with fairs, feasting, and parades. Stories are told about how the mountains danced when Mohammed was born, and sang, There is no god but Allah. The trees answered, And Mohammed is his Prophet. Then 7,000 angels brought a golden vase filled with heavenly dew, and his mother bathed the new baby in it. Many stories like these are told to Arab children on the Prophet's Birthday, the happiest day in the Moslem year.

วันคล้ายวันประสูติศาสนฑูต - นบีมูฮัมมัด

-
วันจันทร์ 10 ตุลาคม, 2022
อิสลาม :

บาภว วเทฤ รเมฆ (Deepavali/Dipabali)

-
วันจันทร์ 24 ตุลาคม, 2022
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ : Diwali also called the festival of lights , is an ancient Hindu festival which signifies the victory of light over darkness, knowledge over ignorance, good over evil, and hope over despair.