วันหยุดประจำปีและงานเฉลิมฉลองในโลก
แองกวิลลา, วันนี้เป็นวันหยุดประจำชาติคุณ! EDIT ขอแสดงความปราถนาดีในโอกาสวันพิเศษนี้

มอนเตเนโกร : ตารางที่สมบูรณ์ของวันหยุดนักขัตฤกษ์, วันที่ธนาคารและตลาดหลักทรัพย์ปิดทำการ, วันโรงเรียนปิด, เทรดแฟร์, งานแข่งกีฬาและวันสำคัญทางประเพณี, เทศกาล, งานเฉลิมฉลอง, การเลือกตั้งในช่วง 3 เดือนข้างหน้า

 • ค่าเงิน: Euro (EUR)
 • Internet domain: .me - Telephone code: +381 - International dialing code: 99
 • สัปดาห์สิ้น: วันเสาร์และวันอาทิตย์
 • วันชื่อชนิดอื่นๆ
  วันจันทร์ 1 พฤษภาคม, 2023³ëµ¿Àýวันหยุดฆราวาส
  view more
  วันอังคาร 2 พฤษภาคม, 2023³ëµ¿Àýวันหยุดฆราวาส
  view more
  วันจันทร์ 22 พฤษภาคม, 2023ตถธณผฑพ๐ภฯวันหยุดประจำชาติ
  view more
  วันอังคาร 23 พฤษภาคม, 2023ตถธณผฑพ๐ภฯวันหยุดประจำชาติ
  view more
  วันอาทิตย์ 11 มิถุนายน, 2023เลือกตั้งรัฐสภาเหตุการณ์แตกต่าง
  view more
  วันอังคาร 13 มิถุนายน, 2023วันหยุดเทศกาลฤดูร้อน (เริ่มต้น)School holidays
  view more
  วันอังคาร 11 กรกฎาคม, 2023วันไว้อาลัยแก่เหตุการณ์การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์มนุษย์ในสงครามโลกครั้งที่หนี่งและสองเหตุการณ์แตกต่าง
  view more
  วันพฤหัสบดี 13 กรกฎาคม, 2023ฐวฑน ฑโณไภฯวันหยุดฆราวาส
  view more
  วันศุกร์ 14 กรกฎาคม, 2023ฐวฑน ฑโณไภฯวันหยุดฆราวาส
  view more
  วันพุธ 19 กรกฎาคม, 2023ปีใหม่ อีล อัม ฮาจิฬ (อาจเปลี่ยนเป็นวันที่ใกล้ที่สุด)โปสการ์ดดอกไม้
  view more
  วันศุกร์ 1 กันยายน, 2023วันหยุดเทศกาลฤดูร้อน (สิ้นสุด)School holidays
  view more
  วันเสาร์ 16 กันยายน, 2023ปีใหม่ของชาวยิวrโปสการ์ดดอกไม้
  view more
  วันจันทร์ 25 กันยายน, 2023ถือศีลโปสการ์ดดอกไม้
  view more
  วันอาทิตย์ 29 ตุลาคม, 2023ปรับเวลาตามฤดูกาลเหตุการณ์แตกต่าง
  view more
  วันอาทิตย์ 5 พฤศจิกายน, 2023พอดกอรีตซามาราธอนrกีฬาเหตุการณ์ต่างๆ
  view more
  วันจันทร์ 13 พฤศจิกายน, 2023วัน Njegosวันหยุดฆราวาส
  view more

  ³ëµ¿Àý

  -
  วันจันทร์ 1 พฤษภาคม, 2023
  วันหยุดฆราวาส :

  ³ëµ¿Àý

  -
  วันอังคาร 2 พฤษภาคม, 2023
  วันหยุดฆราวาส :

  ตถธณผฑพ๐ภฯ

  -
  วันจันทร์ 22 พฤษภาคม, 2023
  วันหยุดฆราวาส : Celebrates the 2006 referendum on independence. From 2007 onwards.

  ตถธณผฑพ๐ภฯ

  -
  วันอังคาร 23 พฤษภาคม, 2023
  วันหยุดฆราวาส : Celebrates the 2006 referendum on independence. From 2007 onwards.

  เลือกตั้งรัฐสภา

  -
  วันอาทิตย์ 11 มิถุนายน, 2023
  เหตุการณ์แตกต่าง :

  วันหยุดเทศกาลฤดูร้อน (เริ่มต้น)

  -
  วันอังคาร 13 มิถุนายน, 2023
  เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น :

  วันไว้อาลัยแก่เหตุการณ์การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์มนุษย์ในสงครามโลกครั้งที่หนี่งและสอง

  -
  วันอังคาร 11 กรกฎาคม, 2023
  เหตุการณ์แตกต่าง : Remembrance for the victims of the 1995 Srebenica (Bosnia)genocide of over 8,000 Muslim men and boys from 2021

  ฐวฑน ฑโณไภฯ

  -
  วันพฤหัสบดี 13 กรกฎาคม, 2023
  วันหยุดฆราวาส : ในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 กษัตริย์มอนเตเนโกร โดยพระเจ้านิโคลัสที่ 1 แห่งราชวงศ์นีเยกอช ทรงพยายามปลดแอกประเทศจากการอยู่ใต้อำนาจการปกครองของจักรวรรดิออตโตมันหลายครั้ง ซึ่งในที่สุดแล้วเมื่อปี พ.ศ. 2421 (ค.ศ. 1878) รัสเซียซึ่งได้ทำสงครามกับจักรวรรดิออตโตมันได้รับชัยชนะและส่งผลให้มีการตกลงสนธิสัญญาซานสเตฟาโน ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้รัสเซียมีอิทธิพลมากขึ้นในกลุ่มรัฐบอลข่าน อังกฤษและออสเตรีย-ฮังการีจึงคัดค้านและนำไปสู่การประชุมใหญ่แห่งเบอร์ลิน เพื่อทบทวนสนธิสัญญาซานสเตฟาโนและจัดทำสนธิสัญญาเบอร์ลินขึ้นแทน ซึ่งสนธิสัญญฉบับนี้ส่งผลให้มอนเตเนโกรได้รับดินแดนเพิ่มเติมพร้อมเป็นเอกราชจากออตโตมัน Paid holiday when falling on Saturday or Sunday [Wikipedia]

  ฐวฑน ฑโณไภฯ

  -
  วันศุกร์ 14 กรกฎาคม, 2023
  วันหยุดฆราวาส : ในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 กษัตริย์มอนเตเนโกร โดยพระเจ้านิโคลัสที่ 1 แห่งราชวงศ์นีเยกอช ทรงพยายามปลดแอกประเทศจากการอยู่ใต้อำนาจการปกครองของจักรวรรดิออตโตมันหลายครั้ง ซึ่งในที่สุดแล้วเมื่อปี พ.ศ. 2421 (ค.ศ. 1878) รัสเซียซึ่งได้ทำสงครามกับจักรวรรดิออตโตมันได้รับชัยชนะและส่งผลให้มีการตกลงสนธิสัญญาซานสเตฟาโน ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้รัสเซียมีอิทธิพลมากขึ้นในกลุ่มรัฐบอลข่าน อังกฤษและออสเตรีย-ฮังการีจึงคัดค้านและนำไปสู่การประชุมใหญ่แห่งเบอร์ลิน เพื่อทบทวนสนธิสัญญาซานสเตฟาโนและจัดทำสนธิสัญญาเบอร์ลินขึ้นแทน ซึ่งสนธิสัญญฉบับนี้ส่งผลให้มอนเตเนโกรได้รับดินแดนเพิ่มเติมพร้อมเป็นเอกราชจากออตโตมัน Paid holiday when falling on Saturday or Sunday [Wikipedia]

  ปีใหม่ อีล อัม ฮาจิฬ (อาจเปลี่ยนเป็นวันที่ใกล้ที่สุด)

  -
  วันพุธ 19 กรกฎาคม, 2023
  โปสการ์ดดอกไม้ :

  วันหยุดเทศกาลฤดูร้อน (สิ้นสุด)

  -
  วันศุกร์ 1 กันยายน, 2023
  เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น :

  ปีใหม่ของชาวยิวr

  -
  วันเสาร์ 16 กันยายน, 2023
  โปสการ์ดดอกไม้ : Jewish New Year

  ถือศีล

  -
  วันจันทร์ 25 กันยายน, 2023
  โปสการ์ดดอกไม้ :

  ปรับเวลาตามฤดูกาล

  -
  วันอาทิตย์ 29 ตุลาคม, 2023
  เหตุการณ์แตกต่าง : At 1:00 a.m. local times

  พอดกอรีตซามาราธอนr

  -
  วันอาทิตย์ 5 พฤศจิกายน, 2023
  กีฬาเหตุการณ์ต่างๆ : Www.maraton.co.me 2023 edition confirmed

  วัน Njegos

  -
  วันจันทร์ 13 พฤศจิกายน, 2023
  วันหยุดฆราวาส : Petar II Petrović-Njegoš 13 พฤศจิกายน ค.ศ. 1813 – 31 ตุลาคม ค.ศ. 1851) หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า Njegoš เป็นเจ้าชาย-บิชอป (vladika) แห่งมอนเตเนโกร กวีและนักปรัชญาที่มีผลงานที่ได้รับการพิจารณาอย่างกว้างขวางว่าสําคัญที่สุดในวรรณคดีมอนเตเนโกรและเซอร์เบีย จาก 2023