วันหยุดประจำปีและงานเฉลิมฉลองในโลก

linkโมร๊อกโก : วันหยุดนักขัตฤกษ์, ธนาคารปิดทำการ, วันโรงเรียนปิด

โมร๊อกโก : ตารางที่สมบูรณ์ของวันหยุดนักขัตฤกษ์, วันที่ธนาคารและตลาดหลักทรัพย์ปิดทำการ, วันโรงเรียนปิด, เทรดแฟร์, งานแข่งกีฬาและวันสำคัญทางประเพณี, เทศกาล, งานเฉลิมฉลอง, การเลือกตั้งในช่วง 3 เดือนข้างหน้า

 • ค่าเงิน: Dirham (MAD)
 • Internet domain: .ma - Telephone code: +212 - International dialing code: 00
 • สัปดาห์สิ้น: วันเสาร์และวันอาทิตย์
 • ภาษาอาหรับ(104 ล้านลำโพง 21 ประเทศ), เบอร์เบอร์ (20 ล้านลำโพง), ฝรั่งเศส( 150 ล้านลำโพง 30 ประเทศ), ซานดิโอ, เบอร์เบอร์(0.1 ล้านบาทลำโพง), Hassani แอฟริกาเอเซีย ...
  ติดต่อ edit!
 • วันชื่อชนิดอื่นๆ
  วันอังคาร 30 กรกฎาคม, 2024วันราชาภิเษกหรือวันขึ้นครองราชบัลลังก์วันหยุดฆราวาส
  view more
  วันอังคาร 20 สิงหาคม, 2024ว๕ธํ ฑโณไภฯวันหยุดฆราวาส
  view more
  วันพุธ 21 สิงหาคม, 2024วันเยาวชนวันหยุดฆราวาส
  view more
  วันจันทร์ 16 กันยายน, 2024วันคล้ายวันประสูติศาสนฑูต - นบีมูฮัมมัดอิสลาม
  view more
  วันอังคาร 17 กันยายน, 2024วันคล้ายวันประสูติศาสนฑูต - นบีมูฮัมมัดอิสลาม
  view more
  วันเสาร์ 19 ตุลาคม, 2024วันหยุดฤดูใบไม้ร่วง (ต้น) - โรงเรียนภาษาฝรั่งเศสSchool holidays
  view more
  วันเสาร์ 19 ตุลาคม, 2024วันหยุดเทศกาลฤดูใบไม้ร่วง (เริ่มต้น)School holidays
  view more
  วันอาทิตย์ 27 ตุลาคม, 2024ปรับเวลาตามฤดูกาลเหตุการณ์แตกต่าง
  view more
  วันจันทร์ 28 ตุลาคม, 2024วันหยุดเทศกาลฤดูใบไม้ร่วง (สิ้นสุด)School holidays
  view more
  วันจันทร์ 18 พฤศจิกายน, 2024ตถธณฑโณไภฯวันหยุดประจำชาติ
  view more
  วันจันทร์ 16 ธันวาคม, 2024วันหยุดกลางภาคการศึกษา (สิ้นสุด)School holidays
  view more
  วันเสาร์ 21 ธันวาคม, 2024วันหยุดฤดูหนาว (ต้น) -- โรงเรียนฝรั่งเศสSchool holidays
  view more
  วันเสาร์ 28 ธันวาคม, 2024วันหยุดเทศกาลฤดูหนาว (เริ่มต้น)School holidays
  view more
  วันพุธ 1 มกราคม, 2025วันปีใหม่วันหยุดฆราวาส
  view more
  วันพฤหัสบดี 2 มกราคม, 2025วันหยุดเทศกาลฤดูหนาว (สิ้นสุด)School holidays
  view more
  วันจันทร์ 6 มกราคม, 2025วันหยุดฤดูหนาว (สิ้นสุด) - โรงเรียนฝรั่งเศสSchool holidays
  view more
  วันเสาร์ 11 มกราคม, 2025คำประกาศ อิสรภาพวันหยุดฆราวาส
  view more
  วันอังคาร 14 มกราคม, 2025เบอร์เบอร์วันขึ้นปีใหม่rวันหยุดฆราวาส
  view more
  วันศุกร์ 24 มกราคม, 2025วันหยุดกลางภาคการศึกษา (เริ่มต้น)School holidays
  view more
  วันอาทิตย์ 26 มกราคม, 2025มาราธอนมาร์ราเกชrกีฬาเหตุการณ์ต่างๆ
  view more

  วันราชาภิเษกหรือวันขึ้นครองราชบัลลังก์

  -
  วันอังคาร 30 กรกฎาคม, 2024
  วันหยุดฆราวาส : Celebrates the accession to the throne, of King Mohammed VI on July 3O, 1999, who succeeded his father King Hassan II.

  ว๕ธํ ฑโณไภฯ

  -
  วันอังคาร 20 สิงหาคม, 2024
  วันหยุดฆราวาส : On August 20th 1953, The Revolution began when the colonial residence surrounded the Royal palace and enjoined the legitimate Sultan Mohamed V to surrender or be exiled. This event contributed to strengthen the domestic front in Morocco and the unity of Moroccans behind the Sultan. After two years, this victorious revolution succeeded in freeing the country from the yoke and tutelage of the French Protectorate, paving the way for the advent of the era of freedom and independence.

  วันเยาวชน

  -
  วันพุธ 21 สิงหาคม, 2024
  วันหยุดฆราวาส : Celebrates the Revolution of the King and the People, a landmark in Morocco's history, that illustrates the struggle of the Alaouite Throne and the Moroccan people against occupation. On August 20, 1953 the French colonial authorities exiled the Late King Mohammed V and the Royal Family, after the Late king had refused to disavow the action of the national movement and to sign decrees consecrating French domination over Morocco. Celebration of the Revolution of the King and People

  วันคล้ายวันประสูติศาสนฑูต - นบีมูฮัมมัด

  -
  วันจันทร์ 16 กันยายน, 2024
  อิสลาม : Birthday of the Prophet, Mohammed. For nine days there are Parties with fairs, feasting, and parades. Stories are told about how the mountains danced when Mohammed was born, and sang, There is no god but Allah. The trees answered, And Mohammed is his Prophet. Then 7,000 angels brought a golden vase filled with heavenly dew, and his mother bathed the new baby in it. Many stories like these are told to Arab children on the Prophet's Birthday, the happiest day in the Moslem year.

  วันคล้ายวันประสูติศาสนฑูต - นบีมูฮัมมัด

  -
  วันอังคาร 17 กันยายน, 2024
  อิสลาม : Birthday of the Prophet, Mohammed. For nine days there are Parties with fairs, feasting, and parades. Stories are told about how the mountains danced when Mohammed was born, and sang, There is no god but Allah. The trees answered, And Mohammed is his Prophet. Then 7,000 angels brought a golden vase filled with heavenly dew, and his mother bathed the new baby in it. Many stories like these are told to Arab children on the Prophet's Birthday, the happiest day in the Moslem year.

  วันหยุดฤดูใบไม้ร่วง (ต้น) - โรงเรียนภาษาฝรั่งเศส

  -
  วันเสาร์ 19 ตุลาคม, 2024
  เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น :

  วันหยุดเทศกาลฤดูใบไม้ร่วง (เริ่มต้น)

  -
  วันเสาร์ 19 ตุลาคม, 2024
  เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น :

  ปรับเวลาตามฤดูกาล

  -
  วันอาทิตย์ 27 ตุลาคม, 2024
  เหตุการณ์แตกต่าง : From 2008 onwards

  วันหยุดเทศกาลฤดูใบไม้ร่วง (สิ้นสุด)

  -
  วันจันทร์ 28 ตุลาคม, 2024
  เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น :

  ตถธณฑโณไภฯ

  -
  วันจันทร์ 18 พฤศจิกายน, 2024
  วันหยุดฆราวาส : Independence was acknowledged by France in 1956 Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

  วันหยุดกลางภาคการศึกษา (สิ้นสุด)

  -
  วันจันทร์ 16 ธันวาคม, 2024
  เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น :

  วันหยุดฤดูหนาว (ต้น) -- โรงเรียนฝรั่งเศส

  -
  วันเสาร์ 21 ธันวาคม, 2024
  เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น :

  วันหยุดเทศกาลฤดูหนาว (เริ่มต้น)

  -
  วันเสาร์ 28 ธันวาคม, 2024
  เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น :

  วันปีใหม่

  -
  วันพุธ 1 มกราคม, 2025
  วันหยุดฆราวาส : สอดคล้อง ลงนามเมื่อ 22 ธันวาคม 1987 โดยประธานาธิบดีโรเบิร์ตมุและสายโจชัว Nkomo สร้างการสู้รบระหว่างทั้งสองฝ่ายคู่แข่งทางการเมือง (ZANU & ZAPU) Paid holiday when falling on Saturday or Sunday [Wikipedia]

  วันหยุดเทศกาลฤดูหนาว (สิ้นสุด)

  -
  วันพฤหัสบดี 2 มกราคม, 2025
  เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น : Https://www.men.gov.ma
  official Education Department calendar (non-French schools)
  https://www.lycee-descartes.ac.ma (French schools)

  Schooling is mandatory till age 13
  Teaching language: French, Arabic, Berber
  Schools are open on Saturday
  2022 PISA ranking: #76 with a 356 score
  School uniforms sometimes required

  We carry confirmed dates till June 2025 -- and till Aug 2025 for French schools

  Please note that authorities may take last-minute decisions; please double-check if this information is vital to you
  Make a Paypal donation of euros 50 to [email protected] to purchase the full calendar for 5 countries, including Moroccan schools
  Contact [email protected] to purchase a file containing confirmed calendars of 550 countries and region

  วันหยุดฤดูหนาว (สิ้นสุด) - โรงเรียนฝรั่งเศส

  -
  วันจันทร์ 6 มกราคม, 2025
  เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น :

  คำประกาศ อิสรภาพ

  -
  วันเสาร์ 11 มกราคม, 2025
  วันหยุดฆราวาส : เมื่อวันที่ 11 มกราคม 1944 , 66 ชาวโมร็อกโกบุคคลได้มีการเสนอขอพระมะหะหมัดของฝรั่งเศสและเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ. พวกเขาต้องการความเป็นอิสระของโมร็อกโก. การประกาศกําหนดไว้ว่าพระราชาทรงพระมะหะหมัด v เป็นแต่เพียงผู้เดียวผู้แทนของชาติ เขาก็จะมีสิทธิได้รับร่างรัฐธรรมนูญที่จะยอมรับนับถือสิทธิของพลเมืองของเขาในระบอบการปกครองที่ ระบอบการปกครองของเขาจะได้รับการก่อตั้งขึ้นบนหลักการของอิสลาม.

  เบอร์เบอร์วันขึ้นปีใหม่r

  -
  วันอังคาร 14 มกราคม, 2025
  วันหยุดฆราวาส : Amazigh New Year - Yennayer is the first month of the Berber Year or the Berber year used since antiquity by the Berbers in North Africa. Its first day corresponds to the first day of January of the Julian Calendar, which is shifted thirteen days compared to the Gregorian calendar, i.e. 14 January of every year. [Wikipedia]

  วันหยุดกลางภาคการศึกษา (เริ่มต้น)

  -
  วันศุกร์ 24 มกราคม, 2025
  เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น :

  มาราธอนมาร์ราเกชr

  -
  วันอาทิตย์ 26 มกราคม, 2025
  กีฬาเหตุการณ์ต่างๆ : Www.marathon-marrakech.com/ 2025 edition confirmed