วันหยุดประจำปีและงานเฉลิมฉลองในโลก

linkเนเธอร์แลนด์ : วันหยุดนักขัตฤกษ์, ธนาคารปิดทำการ, วันโรงเรียนปิด

เนเธอร์แลนด์ : ตารางที่สมบูรณ์ของวันหยุดนักขัตฤกษ์, วันที่ธนาคารและตลาดหลักทรัพย์ปิดทำการ, วันโรงเรียนปิด, เทรดแฟร์, งานแข่งกีฬาและวันสำคัญทางประเพณี, เทศกาล, งานเฉลิมฉลอง, การเลือกตั้งในช่วง 3 เดือนข้างหน้า

 • ค่าเงิน: Euro (EUR)
 • สัปดาห์สิ้น: วันเสาร์และวันอาทิตย์
 • IF YOU NEED TRANSLATION INTO THIS COUNTRY's LANGUAGE(S): ดัตช์(23 ล้านลำโพง 4 ประเทศ), ฟรีสแลนด์เทิร์(0,3 ล้านลำโพง) ...
  ติดต่อ edit!
 • วันชื่อชนิดอื่นๆ
  วันจันทร์ 1 พฤษภาคม, 2023³ëµ¿Àýเหตุการณ์สำคัญ
  view more
  วันพฤหัสบดี 4 พฤษภาคม, 2023วันอิสรภาพ (วันรำลึกและไว้อาลัย) - ไว้อาลัยเป็นเวลา 2 นาทีวันหยุดฆราวาส
  view more
  วันศุกร์ 5 พฤษภาคม, 2023วันเสรีภาพ (วันเสมอภาคทางสิทธิและเสรีภาพ) - ไม่ใช่วันหยุดบังคับวันหยุดฆราวาส
  view more
  วันอาทิตย์ 14 พฤษภาคม, 2023พ๎ธำดฯภว ณฏโปสการ์ดดอกไม้
  view more
  วันพฤหัสบดี 18 พฤษภาคม, 2023ฟนผ๖ฝยรตภฯหรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก
  view more
  วันอาทิตย์ 28 พฤษภาคม, 2023วันสมโภชพระจิตเจ้าของศาสนาคริสต์หรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก
  view more
  วันจันทร์ 29 พฤษภาคม, 2023วิท มันเดย์ของชาวคริสต์หรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก
  view more
  วันเสาร์ 10 มิถุนายน, 2023ลิเบมา เทนนิส โอเพ่นกีฬาเหตุการณ์ต่างๆ
  view more
  วันอาทิตย์ 18 มิถุนายน, 2023วันของบิดาโปสการ์ดดอกไม้
  view more
  วันอาทิตย์ 25 มิถุนายน, 2023รถจักรยานยนต์กรังด์ปรีซ์rกีฬาเหตุการณ์ต่างๆ
  view more
  วันอาทิตย์ 27 สิงหาคม, 2023กรังปรีซ์ F1 แกรนด์rกีฬาเหตุการณ์ต่างๆ
  view more
  วันพุธ 30 สิงหาคม, 2023HISWA แสดงเรืออัมสเตอร์ดัมrธนาคารเท่านั้น
  view more
  วันเสาร์ 16 กันยายน, 2023ปีใหม่ของชาวยิวrโปสการ์ดดอกไม้
  view more
  วันอาทิตย์ 17 กันยายน, 2023วันของเจ้าชายเหตุการณ์สำคัญ
  view more
  วันพุธ 4 ตุลาคม, 2023วันสัตว์เหตุการณ์สำคัญ
  view more
  วันอาทิตย์ 8 ตุลาคม, 2023มาราธอนไอน์โฮเฟนrกีฬาเหตุการณ์ต่างๆ
  view more
  วันอาทิตย์ 15 ตุลาคม, 2023มาราธอนอัมสเตอร์ดัมrกีฬาเหตุการณ์ต่างๆ
  view more
  วันอาทิตย์ 29 ตุลาคม, 2023ปรับเวลาตามฤดูกาลเหตุการณ์แตกต่าง
  view more
  วันเสาร์ 11 พฤศจิกายน, 2023มาร์ตินเซนต์เหตุการณ์สำคัญ
  view more
  วันอาทิตย์ 12 พฤศจิกายน, 2023บาภว วเทฤ รเมฆ (Deepavali/Dipabali)โปสการ์ดดอกไม้
  view more

  ³ëµ¿Àý

  -
  วันจันทร์ 1 พฤษภาคม, 2023
  วัฒนธรรม : This is not a public holiday

  วันอิสรภาพ (วันรำลึกและไว้อาลัย) - ไว้อาลัยเป็นเวลา 2 นาที

  -
  วันพฤหัสบดี 4 พฤษภาคม, 2023
  วันหยุดฆราวาส : In commemoration of those who were killed during World War 2 and other armed conflicts. There is 2 minute silence at 20:00 hrs, but it is not a holiday; flags are flown halfway the pole from 18:00 till dusk.

  วันเสรีภาพ (วันเสมอภาคทางสิทธิและเสรีภาพ) - ไม่ใช่วันหยุดบังคับ

  -
  วันศุกร์ 5 พฤษภาคม, 2023
  วันหยุดฆราวาส : Day on which the end of World War 2 is celebrated. This is an official National Holiday, but is also a normal working day. Some businesses has arranged for their employees to have this day off, others have not.

  พ๎ธำดฯภว ณฏ

  -
  วันอาทิตย์ 14 พฤษภาคม, 2023
  โปสการ์ดดอกไม้ : Mother’s day has evolved in many countries in different ways. This is because mother’s day has different origins in different countries and therefore occurs on different days in the year. One school of thought claims that this day emerged from the custom of mother worship in ancient Greece. Mother worship which kept a festival to Cybele, a great mother of gods, and Rhea, the wife of Cronus, was held on March 15 to March 18 around Asia Minor. They insist that this custom spread around the world. Mothering Sunday is the celebration of motherhood in the United Kingdom. It is also known as Mid-lent Sunday, Rose Sunday and Laetare Sunday. It originally comes from the Victorian practice of allowing servants to return home to visit their mothers on this day. In the United States, Julia Ward Howe (May 27, 1819 - October 17, 1910) was a prominent American abolitionist, social activist, and poet. Howe’s Battle Hymn of the Republic was first published in the Atlantic Monthly in 1862 and quickly became one of the most popular songs for the Union during the American Civil War. After the war she focused her activities on the causes of Pacifism and women’s suffrage. In 1870 she was the first to proclaim Mother’s Day, with her Mother’s Day Proclamation. U.S. President Woodrow Wilson approved Mother’s Day in 1914

  ฟนผ๖ฝยรตภฯ

  -
  วันพฤหัสบดี 18 พฤษภาคม, 2023
  หรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก : Forty days after Easter, always on a Thursday. After his resurrection, Jesus appeared before his disciples and gathered them to tell them to baptize and spread the good word. He then ascended to heaven on a cloud.

  วันสมโภชพระจิตเจ้าของศาสนาคริสต์

  -
  วันอาทิตย์ 28 พฤษภาคม, 2023
  หรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก : paid holiday

  วิท มันเดย์ของชาวคริสต์

  -
  วันจันทร์ 29 พฤษภาคม, 2023
  หรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก : Seven weeks after Easter Monday -Marking the day the Holy Spirit entered the disciples left behind and the beginning of their ministry.

  ลิเบมา เทนนิส โอเพ่น

  -
  วันเสาร์ 10 มิถุนายน, 2023
  กีฬาเหตุการณ์ต่างๆ : Https://www.wtatennis.com lasts 6 days - in S-Hertogenbosch 2023 edition confirmed

  วันของบิดา

  -
  วันอาทิตย์ 18 มิถุนายน, 2023
  โปสการ์ดดอกไม้ :

  รถจักรยานยนต์กรังด์ปรีซ์r

  -
  วันอาทิตย์ 25 มิถุนายน, 2023
  กีฬาเหตุการณ์ต่างๆ : Www.motogp.com in ASSEN 2023 edition confirmed

  กรังปรีซ์ F1 แกรนด์r

  -
  วันอาทิตย์ 27 สิงหาคม, 2023
  กีฬาเหตุการณ์ต่างๆ : Https://f1calendar.com 2023 edition confirmed

  HISWA แสดงเรืออัมสเตอร์ดัมr

  -
  วันพุธ 30 สิงหาคม, 2023
  ธนาคารเท่านั้น : Www.hiswa.nl lasts 5 days - 2023 edition confirmed

  ปีใหม่ของชาวยิวr

  -
  วันเสาร์ 16 กันยายน, 2023
  โปสการ์ดดอกไม้ : Jewish New Year

  วันของเจ้าชาย

  -
  วันอาทิตย์ 17 กันยายน, 2023
  วัฒนธรรม :

  วันสัตว์

  -
  วันพุธ 4 ตุลาคม, 2023
  วัฒนธรรม :

  มาราธอนไอน์โฮเฟนr

  -
  วันอาทิตย์ 8 ตุลาคม, 2023
  กีฬาเหตุการณ์ต่างๆ : Www.marathoneindhoven.nl/ 2023 edition confirmed

  มาราธอนอัมสเตอร์ดัมr

  -
  วันอาทิตย์ 15 ตุลาคม, 2023
  กีฬาเหตุการณ์ต่างๆ : Https://www.tcsamsterdammarathon.eu/ 2023 edition confirmed

  ปรับเวลาตามฤดูกาล

  -
  วันอาทิตย์ 29 ตุลาคม, 2023
  เหตุการณ์แตกต่าง : At 1:00 a.m. local times

  มาร์ตินเซนต์

  -
  วันเสาร์ 11 พฤศจิกายน, 2023
  วัฒนธรรม :

  บาภว วเทฤ รเมฆ (Deepavali/Dipabali)

  -
  วันอาทิตย์ 12 พฤศจิกายน, 2023
  โปสการ์ดดอกไม้ : The Light festival starts with festivities. The week celebrates 1.Dhanteras, 2.Kali Chaudas, 3.Deepavali, 4.Navu-Varsha (new year), 5.Bhai-beej. The Vai cast is mainly concerned. May last several days.