วันหยุดประจำปีและงานเฉลิมฉลองในโลก
จีน, จีน (กวางตุ้ง), จีน (กวางสี), วันนี้เป็นวันหยุดประจำชาติคุณ! EDIT ขอแสดงความปราถนาดีในโอกาสวันพิเศษนี้

มาซิโดเนียตอนเหนือ (สาธารณรัฐ) : ตารางที่สมบูรณ์ของวันหยุดนักขัตฤกษ์, วันที่ธนาคารและตลาดหลักทรัพย์ปิดทำการ, วันโรงเรียนปิด, เทรดแฟร์, งานแข่งกีฬาและวันสำคัญทางประเพณี, เทศกาล, งานเฉลิมฉลอง, การเลือกตั้งในช่วง 3 เดือนข้างหน้า

 • ค่าเงิน: Denar (MKD)
 • สัปดาห์สิ้น: วันเสาร์และวันอาทิตย์
 • IF YOU NEED TRANSLATION INTO THIS COUNTRY's LANGUAGE(S): เนส(ลำโพง 4 ล้าน), ซานดิโอ, คำมาซิโดเนีย, เซอร์เบีย(14 ล้านลำโพง) ...
  ติดต่อ edit!
 • วันชื่อชนิดอื่นๆ
  วันพุธ 11 ตุลาคม, 2023จราจลประชาชนวันหยุดฆราวาส
  view more
  วันจันทร์ 23 ตุลาคม, 2023ว๕ธํ ฑโณไภฯวันหยุดประจำชาติ
  view more
  วันอาทิตย์ 29 ตุลาคม, 2023ปรับเวลาตามฤดูกาลเหตุการณ์แตกต่าง
  view more
  วันพุธ 22 พฤศจิกายน, 2023สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุดวันหยุดฆราวาส
  view more
  วันเสาร์ 25 พฤศจิกายน, 2023วันที่ 2 มกราคมแสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ
  view more
  วันจันทร์ 27 พฤศจิกายน, 2023วันปลูกต้นไม้เหตุการณ์สำคัญ
  view more
  วันศุกร์ 8 ธันวาคม, 2023เซนต์ผ่อนผันโอห์อย่างปกติชนทั้งหลาย
  view more
  วันพฤหัสบดี 21 ธันวาคม, 2023สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุดวันหยุดฆราวาส
  view more
  วันจันทร์ 25 ธันวาคม, 2023สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุดหรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก
  view more
  วันศุกร์ 29 ธันวาคม, 2023วันหยุดเทศกาลฤดูหนาว (เริ่มต้น)School holidays
  view more
  วันจันทร์ 1 มกราคม, 2024วันปีใหม่วันหยุดฆราวาส
  view more
  วันเสาร์ 6 มกราคม, 2024สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุดอย่างปกติชนทั้งหลาย
  view more
  วันอาทิตย์ 7 มกราคม, 2024วันคริสต์มาสนิกายออร์ธอด็อกซ์อย่างปกติชนทั้งหลาย
  view more
  วันจันทร์ 8 มกราคม, 2024วันหยุดวันหยุดฆราวาส
  view more
  วันศุกร์ 19 มกราคม, 2024สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุดอย่างปกติชนทั้งหลาย
  view more
  วันจันทร์ 22 มกราคม, 2024วันหยุดเทศกาลฤดูหนาว (สิ้นสุด)School holidays
  view more
  วันอังคาร 30 มกราคม, 2024สามเซนต์สโปสการ์ดดอกไม้
  view more
  วันจันทร์ 11 มีนาคม, 2024งานรื่นเริงเหตุการณ์สำคัญ
  view more
  วันอังคาร 12 มีนาคม, 2024วันปลูกต้นไม้เหตุการณ์สำคัญ
  view more
  วันอาทิตย์ 31 มีนาคม, 2024อีสเตอร์หรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก
  view more
  วันอาทิตย์ 31 มีนาคม, 2024ปรับเวลาตามฤดูกาลเหตุการณ์แตกต่าง
  view more

  จราจลประชาชน

  -
  วันพุธ 11 ตุลาคม, 2023
  วันหยุดฆราวาส :

  ว๕ธํ ฑโณไภฯ

  -
  วันจันทร์ 23 ตุลาคม, 2023
  วันหยุดฆราวาส :

  ปรับเวลาตามฤดูกาล

  -
  วันอาทิตย์ 29 ตุลาคม, 2023
  เหตุการณ์แตกต่าง : At 1:00 a.m. local times

  สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุด

  -
  วันพุธ 22 พฤศจิกายน, 2023
  วันหยุดฆราวาส : แอลเบเนียอักษรวันหยุดนักขัตฤกษ์สำหรับชุมชนชาวแอลเบเนีย

  วันที่ 2 มกราคม

  -
  วันเสาร์ 25 พฤศจิกายน, 2023
  แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ :

  วันปลูกต้นไม้

  -
  วันจันทร์ 27 พฤศจิกายน, 2023
  วัฒนธรรม : Autumn tree-planting day - from 2013 onwards

  เซนต์ผ่อนผันโอห์

  -
  วันศุกร์ 8 ธันวาคม, 2023
  อย่างปกติชนทั้งหลาย : (ca. 840–916), was a medieval Bulgarian[2] scholar and writer, the first Bulgarian archbishop. Evidence about his life before his return from Great Moravia to Bulgaria is scarce but according to his hagiography by Theophylact of Bulgaria, Clement was born in southwestern part of the Bulgarian Empire, in the region of Kutmichevitsa (present day Macedonia). (Wikipedia) Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

  สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุด

  -
  วันพฤหัสบดี 21 ธันวาคม, 2023
  วันหยุดฆราวาส : วันภาษาตุรกีสังเกตโดยชุมชนที่พูดภาษาตุรกี

  สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุด

  -
  วันจันทร์ 25 ธันวาคม, 2023
  หรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก : Christmas

  วันหยุดเทศกาลฤดูหนาว (เริ่มต้น)

  -
  วันศุกร์ 29 ธันวาคม, 2023
  เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น :

  วันปีใหม่

  -
  วันจันทร์ 1 มกราคม, 2024
  วันหยุดฆราวาส : สอดคล้อง ลงนามเมื่อ 22 ธันวาคม 1987 โดยประธานาธิบดีโรเบิร์ตมุและสายโจชัว Nkomo สร้างการสู้รบระหว่างทั้งสองฝ่ายคู่แข่งทางการเมือง (ZANU & ZAPU) Paid holiday when falling on Saturday or Sunday [Wikipedia]

  สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุด

  -
  วันเสาร์ 6 มกราคม, 2024
  อย่างปกติชนทั้งหลาย : วันคริสมาสต์ดั้งเดิม สังเกตได้โดยเฉพาะชุมชนดั้งเดิม

  วันคริสต์มาสนิกายออร์ธอด็อกซ์

  -
  วันอาทิตย์ 7 มกราคม, 2024
  อย่างปกติชนทั้งหลาย : Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

  วันหยุด

  -
  วันจันทร์ 8 มกราคม, 2024
  วันหยุดฆราวาส :

  สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุด

  -
  วันศุกร์ 19 มกราคม, 2024
  อย่างปกติชนทั้งหลาย : Orthodox Epiphany, also called Vodici for the Christian community

  วันหยุดเทศกาลฤดูหนาว (สิ้นสุด)

  -
  วันจันทร์ 22 มกราคม, 2024
  เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น : Http://orcenikolov.edu.mk
  Official calendar gazetted by the Ministry of education
  study programs are not aligned with the requirements of the Bologna Process
  PISA ranking (average 493): 384
  Languages: Macedonian, Serbian, Albanian, Romani, Bosnian, Turkish, Aromanian
  Schooling is mandatory till age 16
  number of teaching days: 172
  Some classes work on Saturday
  School uniform may be required required

  We carry confirmed dates till July 2024; Further dates are projected dates based on previous years

  Please note that authorities may take last-minute decisions; please double-check if this information is vital to you
  Make a Paypal donation of euros 50 to [email protected] to purchase the full calendar for 5 countries, including North Macedonian schools
  Contact [email protected] to purchase a file containing confirmed calendars of 550 countries and regions.

  สามเซนต์ส

  -
  วันอังคาร 30 มกราคม, 2024
  โปสการ์ดดอกไม้ : Refers to Basil the Great (also known as Basil of Caesarea), Gregory the Theologian (also known as Gregory of Nazianzus) and John Chrysostom. They were highly influential bishops of the early church who played pivotal roles in shaping Christian theology. Wikipedia

  งานรื่นเริง

  -
  วันจันทร์ 11 มีนาคม, 2024
  วัฒนธรรม : Maslenitsa (also known as Butter Week, Pancake week, or Cheesefare Week) has its origins in both pagan and Christian traditions. In Slavic mythology, Maslenitsa is a sun festival, celebrating the imminent end of the winter. corresponds to the Western Christian Carnival.

  วันปลูกต้นไม้

  -
  วันอังคาร 12 มีนาคม, 2024
  วัฒนธรรม : From 2008 onwards

  อีสเตอร์

  -
  วันอาทิตย์ 31 มีนาคม, 2024
  หรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก : Not a paid holiday

  ปรับเวลาตามฤดูกาล

  -
  วันอาทิตย์ 31 มีนาคม, 2024
  เหตุการณ์แตกต่าง : At 1:00 am local times