วันหยุดประจำปีและงานเฉลิมฉลองในโลก

มาซิโดเนียตอนเหนือ (สาธารณรัฐ) : ตารางที่สมบูรณ์ของวันหยุดนักขัตฤกษ์, วันที่ธนาคารและตลาดหลักทรัพย์ปิดทำการ, วันโรงเรียนปิด, เทรดแฟร์, งานแข่งกีฬาและวันสำคัญทางประเพณี, เทศกาล, งานเฉลิมฉลอง, การเลือกตั้งในช่วง 3 เดือนข้างหน้า

 • ค่าเงิน: Denar (MKD)
 • สัปดาห์สิ้น: วันเสาร์และวันอาทิตย์
 • IF YOU NEED TRANSLATION INTO THIS COUNTRY's LANGUAGE(S): เนส(ลำโพง 4 ล้าน), ซานดิโอ, คำมาซิโดเนีย, เซอร์เบีย(14 ล้านลำโพง) ...
  ติดต่อ edit!
 • วันชื่อชนิดอื่นๆ
  วันพฤหัสบดี 8 ธันวาคม, 2022เซนต์ผ่อนผันโอห์อย่างปกติชนทั้งหลาย
  view more
  วันพุธ 21 ธันวาคม, 2022สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุดวันหยุดฆราวาส
  view more
  วันอาทิตย์ 25 ธันวาคม, 2022สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุดหรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก
  view more
  วันเสาร์ 31 ธันวาคม, 2022วันหยุดเทศกาลฤดูหนาว (เริ่มต้น)School holidays
  view more
  วันอาทิตย์ 1 มกราคม, 2023วันปีใหม่วันหยุดฆราวาส
  view more
  วันศุกร์ 6 มกราคม, 2023สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุดอย่างปกติชนทั้งหลาย
  view more
  วันเสาร์ 7 มกราคม, 2023วันคริสต์มาสนิกายออร์ธอด็อกซ์อย่างปกติชนทั้งหลาย
  view more
  วันพุธ 18 มกราคม, 2023วันหยุดเทศกาลฤดูหนาว (สิ้นสุด)School holidays
  view more
  วันพฤหัสบดี 19 มกราคม, 2023วันสมโภชพระคริสตเจ้าแสดงองค์ของนิกายออร์ธอด็อกซ์อย่างปกติชนทั้งหลาย
  view more
  วันศุกร์ 27 มกราคม, 2023เซนต์โยชิซาวาSchool holidays
  view more
  วันจันทร์ 30 มกราคม, 2023สามเซนต์สโปสการ์ดดอกไม้
  view more
  วันจันทร์ 20 กุมภาพันธ์, 2023งานรื่นเริงเหตุการณ์สำคัญ
  view more
  วันอาทิตย์ 12 มีนาคม, 2023วันปลูกต้นไม้เหตุการณ์สำคัญ
  view more
  วันอาทิตย์ 26 มีนาคม, 2023ปรับเวลาตามฤดูกาลเหตุการณ์แตกต่าง
  view more
  วันเสาร์ 8 เมษายน, 2023สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุดวันหยุดฆราวาส
  view more
  วันเสาร์ 8 เมษายน, 2023ระหว่างวัน Romaเหตุการณ์สำคัญ
  view more
  วันอาทิตย์ 9 เมษายน, 2023อีสเตอร์หรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก
  view more
  วันอาทิตย์ 9 เมษายน, 2023อาทิตย์ปาล์มเหตุการณ์สำคัญ
  view more
  วันจันทร์ 10 เมษายน, 2023สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุดนิกายโรมันคาทอลิก
  view more
  วันพุธ 12 เมษายน, 2023เทศกาลปัสกาโปสการ์ดดอกไม้
  view more
  วันศุกร์ 14 เมษายน, 2023สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุดอย่างปกติชนทั้งหลาย
  view more
  วันอาทิตย์ 16 เมษายน, 2023Á¤Åë ºÎÈ°Àýเหตุการณ์สำคัญ
  view more
  วันจันทร์ 17 เมษายน, 2023วันอีสเตอร์มันเดย์ของนิกายออร์ธอด็อกซ์อย่างปกติชนทั้งหลาย
  view more
  วันศุกร์ 21 เมษายน, 2023สิ้นสุดเทศกาลถือศีลอดของชาวมุสลิม (อาจเปลี่ยนเป็นวันที่ใกล้ที่สุด)อิสลาม
  view more
  วันจันทร์ 1 พฤษภาคม, 2023วันแรงงานวันหยุดฆราวาส
  view more
  วันอังคาร 23 พฤษภาคม, 2023สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุดวันหยุดฆราวาส
  view more
  วันพุธ 24 พฤษภาคม, 2023¼º ½Ã¸±¸®¿ì½º & ¼º ¸ÞÅ͵ð¿ì½ºÀÇ ³¯ (St Cyrilus and St Methodius)อย่างปกติชนทั้งหลาย
  view more
  วันศุกร์ 2 มิถุนายน, 2023สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุดแสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ
  view more
  วันศุกร์ 9 มิถุนายน, 2023วันหยุดเทศกาลฤดูร้อน (เริ่มต้น)School holidays
  view more
  วันพฤหัสบดี 29 มิถุนายน, 2023สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุดอิสลาม
  view more

  เซนต์ผ่อนผันโอห์

  -
  วันพฤหัสบดี 8 ธันวาคม, 2022
  อย่างปกติชนทั้งหลาย : (ca. 840–916), was a medieval Bulgarian[2] scholar and writer, the first Bulgarian archbishop. Evidence about his life before his return from Great Moravia to Bulgaria is scarce but according to his hagiography by Theophylact of Bulgaria, Clement was born in southwestern part of the Bulgarian Empire, in the region of Kutmichevitsa (present day Macedonia). (Wikipedia) Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

  สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุด

  -
  วันพุธ 21 ธันวาคม, 2022
  วันหยุดฆราวาส : วันภาษาตุรกีสังเกตโดยชุมชนที่พูดภาษาตุรกี

  สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุด

  -
  วันอาทิตย์ 25 ธันวาคม, 2022
  หรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก : Christmas

  วันหยุดเทศกาลฤดูหนาว (เริ่มต้น)

  -
  วันเสาร์ 31 ธันวาคม, 2022
  เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น :

  วันปีใหม่

  -
  วันอาทิตย์ 1 มกราคม, 2023
  วันหยุดฆราวาส : สอดคล้อง ลงนามเมื่อ 22 ธันวาคม 1987 โดยประธานาธิบดีโรเบิร์ตมุและสายโจชัว Nkomo สร้างการสู้รบระหว่างทั้งสองฝ่ายคู่แข่งทางการเมือง (ZANU & ZAPU) Paid holiday when falling on Saturday or Sunday [Wikipedia]

  สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุด

  -
  วันศุกร์ 6 มกราคม, 2023
  อย่างปกติชนทั้งหลาย : วันคริสมาสต์ดั้งเดิม สังเกตได้โดยเฉพาะชุมชนดั้งเดิม

  วันคริสต์มาสนิกายออร์ธอด็อกซ์

  -
  วันเสาร์ 7 มกราคม, 2023
  อย่างปกติชนทั้งหลาย : Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

  วันหยุดเทศกาลฤดูหนาว (สิ้นสุด)

  -
  วันพุธ 18 มกราคม, 2023
  เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น : Http://orcenikolov.edu.mk
  Official calendar gazetted by the Ministry of education
  study programs are not aligned with the requirements of the Bologna Process
  PISA ranking (average 493): 384
  Languages: Macedonian, Serbian, Albanian, Romani, Bosnian, Turkish, Aromanian
  Schooling is mandatory till age 16
  number of teaching days: 172
  Some classes work on Saturday
  School uniform may be required required

  We carry confirmed dates till July 2023; Further dates are projected dates based on previous years

  Please note that authorities may take last-minute decisions; please double-check if this information is vital to you
  Make a Paypal donation of euros 50 to [email protected] to purchase the full calendar for 5 countries, including North Macedonian schools
  Contact [email protected] to purchase a file containing confirmed calendars of 550 countries and regions.

  วันสมโภชพระคริสตเจ้าแสดงองค์ของนิกายออร์ธอด็อกซ์

  -
  วันพฤหัสบดี 19 มกราคม, 2023
  อย่างปกติชนทั้งหลาย : Also called Vodici

  เซนต์โยชิซาวา

  -
  วันศุกร์ 27 มกราคม, 2023
  เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น : (1175 - January 14, 1235), originally the prince Rastko Nemanjić (Serbian: Растко Немањић) (son of the Serbian ruler and founder of the Serbian medieval state Stefan Nemanja and brother of Stefan Prvovenčani, first Serbian king), is the first Archbishop of Serbia (1219-1233), the most important saint in the Serbian Orthodox Church (Wikipedia)

  สามเซนต์ส

  -
  วันจันทร์ 30 มกราคม, 2023
  โปสการ์ดดอกไม้ : Refers to Basil the Great (also known as Basil of Caesarea), Gregory the Theologian (also known as Gregory of Nazianzus) and John Chrysostom. They were highly influential bishops of the early church who played pivotal roles in shaping Christian theology. Wikipedia

  งานรื่นเริง

  -
  วันจันทร์ 20 กุมภาพันธ์, 2023
  วัฒนธรรม : Maslenitsa (also known as Butter Week, Pancake week, or Cheesefare Week) has its origins in both pagan and Christian traditions. In Slavic mythology, Maslenitsa is a sun festival, celebrating the imminent end of the winter. corresponds to the Western Christian Carnival.

  วันปลูกต้นไม้

  -
  วันอาทิตย์ 12 มีนาคม, 2023
  วัฒนธรรม : From 2008 onwards

  ปรับเวลาตามฤดูกาล

  -
  วันอาทิตย์ 26 มีนาคม, 2023
  เหตุการณ์แตกต่าง : At 1:00 am local times

  สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุด

  -
  วันเสาร์ 8 เมษายน, 2023
  วันหยุดฆราวาส : Commemorates the First Rom World Congress in London in 1971. Marks the beginning of the first International Roma organization and the introduction of the name Rom (instead of Gypsy), and of the Romani anthem and flag, observed by the Roma community only

  ระหว่างวัน Roma

  -
  วันเสาร์ 8 เมษายน, 2023
  วัฒนธรรม : Celebrated by the Roma community only

  อีสเตอร์

  -
  วันอาทิตย์ 9 เมษายน, 2023
  หรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก : Not a paid holiday

  อาทิตย์ปาล์ม

  -
  วันอาทิตย์ 9 เมษายน, 2023
  วัฒนธรรม :

  สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุด

  -
  วันจันทร์ 10 เมษายน, 2023
  นิกายโรมันคาทอลิก : Easter Monday only observed by the Catholic community

  เทศกาลปัสกา

  -
  วันพุธ 12 เมษายน, 2023
  โปสการ์ดดอกไม้ : Deliverance of the Jewish people from Egypt. The Seder service on the first two evenings recounts the story of the Exodus NOT a public holiday

  สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุด

  -
  วันศุกร์ 14 เมษายน, 2023
  อย่างปกติชนทั้งหลาย : Orthodox Good Friday only observed by the Orthodox community

  Á¤Åë ºÎÈ°Àý

  -
  วันอาทิตย์ 16 เมษายน, 2023
  วัฒนธรรม : not a paid holiday

  วันอีสเตอร์มันเดย์ของนิกายออร์ธอด็อกซ์

  -
  วันจันทร์ 17 เมษายน, 2023
  อย่างปกติชนทั้งหลาย : Vtor den Veligden

  สิ้นสุดเทศกาลถือศีลอดของชาวมุสลิม (อาจเปลี่ยนเป็นวันที่ใกล้ที่สุด)

  -
  วันศุกร์ 21 เมษายน, 2023
  อิสลาม : Ends the ninth month in the Islamic calendar. There were 30 days of strict fasting from sunup to sundown in honor of the first revelation to the Prophet Mohammed.

  วันแรงงาน

  -
  วันจันทร์ 1 พฤษภาคม, 2023
  วันหยุดฆราวาส : [Wikipedia]

  สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุด

  -
  วันอังคาร 23 พฤษภาคม, 2023
  วันหยุดฆราวาส : National Day of the Vlachs

  ¼º ½Ã¸±¸®¿ì½º & ¼º ¸ÞÅ͵ð¿ì½ºÀÇ ³¯ (St Cyrilus and St Methodius)

  -
  วันพุธ 24 พฤษภาคม, 2023
  อย่างปกติชนทั้งหลาย : Commemorates the creation of the Slavic Glagolitic and Cyrillic alphabets by the brothers Saints Cyril and Methodius. The celebration also commemorates the introduction of literacy and the preaching of the gospels in the Slavonic language by the brothers.

  สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุด

  -
  วันศุกร์ 2 มิถุนายน, 2023
  แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ : All Souls' Day only observed by the Orthodox community

  วันหยุดเทศกาลฤดูร้อน (เริ่มต้น)

  -
  วันศุกร์ 9 มิถุนายน, 2023
  เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น :

  สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุด

  -
  วันพฤหัสบดี 29 มิถุนายน, 2023
  อิสลาม : Eid Al-Adha also written Id al'Adha (or Eid Al-Adha) is the Feast of the Sacrifice , the second main celebration of Islam. It takes place on the tenth day of the twelfth -- last month of the Islamic calendar and celebrates Abraham's (also written Ibrahim) willingness to sacrifice his son in obedience to God. Muslims make their annual pilgrimage, or the Hajj , to Makkah (Mecca) in Saudi Arabia. The Prophet Muhammad called Eid Al-Adha the best day of the year, since it is the last and biggest day of the annual pilgrimage. observed by the Muslim community