วันหยุดประจำปีและงานเฉลิมฉลองในโลก
มอนเตเนโกร, วันนี้เป็นวันหยุดประจำชาติคุณ! EDIT ขอแสดงความปราถนาดีในโอกาสวันพิเศษนี้

มาซิโดเนียตอนเหนือ (สาธารณรัฐ) : วันหยุดนักขัตฤกษ์, ธนาคารปิดทำการ, วันโรงเรียนปิด

มาซิโดเนียตอนเหนือ (สาธารณรัฐ) : ตารางที่สมบูรณ์ของวันหยุดนักขัตฤกษ์, วันที่ธนาคารและตลาดหลักทรัพย์ปิดทำการ, วันโรงเรียนปิด, เทรดแฟร์, งานแข่งกีฬาและวันสำคัญทางประเพณี, เทศกาล, งานเฉลิมฉลอง, การเลือกตั้งในช่วง 3 เดือนข้างหน้า


ค่าเงิน: Denar (MKD)

สัปดาห์สิ้น: วันเสาร์และวันอาทิตย์

IF YOU NEED TRANSLATION INTO THIS COUNTRY's LANGUAGE(S): เนส(ลำโพง 4 ล้าน), ซานดิโอ, คำมาซิโดเนีย, เซอร์เบีย(14 ล้านลำโพง) ...
ติดต่อ edit!
วันชื่อชนิดอื่นๆ
วันอาทิตย์ 1 พฤษภาคม, 2022วันแรงงานวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 2 พฤษภาคม, 2022วันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 2 พฤษภาคม, 2022สิ้นสุดเทศกาลถือศีลอดของชาวมุสลิม (อาจเปลี่ยนเป็นวันที่ใกล้ที่สุด)อิสลาม
view more
วันจันทร์ 23 พฤษภาคม, 2022สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 24 พฤษภาคม, 2022¼º ½Ã¸±¸®¿ì½º & ¼º ¸ÞÅ͵ð¿ì½ºÀÇ ³¯ (St Cyrilus and St Methodius)อย่างปกติชนทั้งหลาย
view more
วันศุกร์ 10 มิถุนายน, 2022สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุดแสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ
view more
วันศุกร์ 10 มิถุนายน, 2022วันหยุดเทศกาลฤดูร้อน (เริ่มต้น)School holidays
view more
วันอาทิตย์ 10 กรกฎาคม, 2022สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุดอิสลาม
view more
วันเสาร์ 30 กรกฎาคม, 2022ปีใหม่ อีล อัม ฮาจิฬ (อาจเปลี่ยนเป็นวันที่ใกล้ที่สุด)โปสการ์ดดอกไม้
view more
วันอังคาร 2 สิงหาคม, 2022อิลินเดนวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 28 สิงหาคม, 2022การเฉลิมฉลองทางศาสนา (นี้ไม่ได้เป็นวันหยุดแห่งชาติ)อย่างปกติชนทั้งหลาย
view more
วันพฤหัสบดี 1 กันยายน, 2022วันหยุดเทศกาลฤดูร้อน (สิ้นสุด)School holidays
view more
วันพฤหัสบดี 8 กันยายน, 2022ตถธณฑโณไภฯวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 26 กันยายน, 2022ปีใหม่ของชาวยิวโปสการ์ดดอกไม้
view more
วันพุธ 28 กันยายน, 2022ระหว่างวัน ของ บอสเนียโปสการ์ดดอกไม้
view more
วันพุธ 5 ตุลาคม, 2022สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุดชาวยิว
view more
วันอังคาร 11 ตุลาคม, 2022จราจลประชาชนวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 24 ตุลาคม, 2022ว๕ธํ ฑโณไภฯวันหยุดประจำชาติ
view more
วันอาทิตย์ 30 ตุลาคม, 2022ปรับเวลาตามฤดูกาลเหตุการณ์แตกต่าง
view more
วันอังคาร 1 พฤศจิกายน, 2022การเฉลิมฉลองทางศาสนา (นี้ไม่ได้เป็นวันหยุดแห่งชาติ)นิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันอังคาร 22 พฤศจิกายน, 2022สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 30 พฤศจิกายน, 2022วันปลูกต้นไม้เหตุการณ์สำคัญ
view more

วันแรงงาน

-
วันอาทิตย์ 1 พฤษภาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : [Wikipedia]

วันหยุด

-
วันจันทร์ 2 พฤษภาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส :

สิ้นสุดเทศกาลถือศีลอดของชาวมุสลิม (อาจเปลี่ยนเป็นวันที่ใกล้ที่สุด)

-
วันจันทร์ 2 พฤษภาคม, 2022
อิสลาม : Ends the ninth month in the Islamic calendar. There were 30 days of strict fasting from sunup to sundown in honor of the first revelation to the Prophet Mohammed.

สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุด

-
วันจันทร์ 23 พฤษภาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : National Day of the Vlachs

¼º ½Ã¸±¸®¿ì½º & ¼º ¸ÞÅ͵ð¿ì½ºÀÇ ³¯ (St Cyrilus and St Methodius)

-
วันอังคาร 24 พฤษภาคม, 2022
อย่างปกติชนทั้งหลาย : Commemorates the creation of the Slavic Glagolitic and Cyrillic alphabets by the brothers Saints Cyril and Methodius. The celebration also commemorates the introduction of literacy and the preaching of the gospels in the Slavonic language by the brothers.

สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุด

-
วันศุกร์ 10 มิถุนายน, 2022
แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ : All Souls' Day only observed by the Orthodox community

วันหยุดเทศกาลฤดูร้อน (เริ่มต้น)

-
วันศุกร์ 10 มิถุนายน, 2022
เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น :

สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุด

-
วันอาทิตย์ 10 กรกฎาคม, 2022
อิสลาม : Eid Al-Adha also written Id al'Adha (or Eid Al-Adha) is the Feast of the Sacrifice , the second main celebration of Islam. It takes place on the tenth day of the twelfth -- last month of the Islamic calendar and celebrates Abraham's (also written Ibrahim) willingness to sacrifice his son in obedience to God. Muslims make their annual pilgrimage, or the Hajj , to Makkah (Mecca) in Saudi Arabia. The Prophet Muhammad called Eid Al-Adha the best day of the year, since it is the last and biggest day of the annual pilgrimage. observed by the Muslim community

ปีใหม่ อีล อัม ฮาจิฬ (อาจเปลี่ยนเป็นวันที่ใกล้ที่สุด)

-
วันเสาร์ 30 กรกฎาคม, 2022
โปสการ์ดดอกไม้ :

อิลินเดน

-
วันอังคาร 2 สิงหาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : Commemorates the Ilinden-Preobrazhenie Uprising (Ilinden Uprising) of August 1903 which was an organized revolt against the Ottoman Empire. Wikipedia

การเฉลิมฉลองทางศาสนา (นี้ไม่ได้เป็นวันหยุดแห่งชาติ)

-
วันอาทิตย์ 28 สิงหาคม, 2022
อย่างปกติชนทั้งหลาย : Golema Bogorodica (Dormition of the Holy Mother of God) only observed by the Orthodox community

วันหยุดเทศกาลฤดูร้อน (สิ้นสุด)

-
วันพฤหัสบดี 1 กันยายน, 2022
เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น :

ตถธณฑโณไภฯ

-
วันพฤหัสบดี 8 กันยายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

ปีใหม่ของชาวยิว

-
วันจันทร์ 26 กันยายน, 2022
โปสการ์ดดอกไม้ : Jewish New Year NOT a public holiday

ระหว่างวัน ของ บอสเนีย

-
วันพุธ 28 กันยายน, 2022
โปสการ์ดดอกไม้ :

สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุด

-
วันพุธ 5 ตุลาคม, 2022
ชาวยิว : Yom Kippur

จราจลประชาชน

-
วันอังคาร 11 ตุลาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส :

ว๕ธํ ฑโณไภฯ

-
วันจันทร์ 24 ตุลาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส :

ปรับเวลาตามฤดูกาล

-
วันอาทิตย์ 30 ตุลาคม, 2022
เหตุการณ์แตกต่าง : At 1:00 a.m. local times

การเฉลิมฉลองทางศาสนา (นี้ไม่ได้เป็นวันหยุดแห่งชาติ)

-
วันอังคาร 1 พฤศจิกายน, 2022
นิกายโรมันคาทอลิก : All Saints Day observed by the Catholic community only

สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุด

-
วันอังคาร 22 พฤศจิกายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : แอลเบเนียอักษรวันหยุดนักขัตฤกษ์สำหรับชุมชนชาวแอลเบเนีย

วันปลูกต้นไม้

-
วันพุธ 30 พฤศจิกายน, 2022
วัฒนธรรม : Autumn tree-planting day - from 2013 onwards