วันหยุดประจำปีและงานเฉลิมฉลองในโลก

มาซิโดเนียตอนเหนือ (สาธารณรัฐ) : ตารางที่สมบูรณ์ของวันหยุดนักขัตฤกษ์, วันที่ธนาคารและตลาดหลักทรัพย์ปิดทำการ, วันโรงเรียนปิด, เทรดแฟร์, งานแข่งกีฬาและวันสำคัญทางประเพณี, เทศกาล, งานเฉลิมฉลอง, การเลือกตั้งในช่วง 3 เดือนข้างหน้า

 • ค่าเงิน: Denar (MKD)
 • สัปดาห์สิ้น: วันเสาร์และวันอาทิตย์
 • เนส(ลำโพง 4 ล้าน), ซานดิโอ, คำมาซิโดเนีย, เซอร์เบีย(14 ล้านลำโพง) ...
  ติดต่อ edit!
 • วันชื่อชนิดอื่นๆ
  วันจันทร์ 1 เมษายน, 2024สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุดนิกายโรมันคาทอลิก
  view more
  วันจันทร์ 8 เมษายน, 2024สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุดวันหยุดฆราวาส
  view more
  วันจันทร์ 8 เมษายน, 2024ระหว่างวัน Romaเหตุการณ์สำคัญ
  view more
  วันพุธ 10 เมษายน, 2024สิ้นสุดเทศกาลถือศีลอดของชาวมุสลิม (อาจเปลี่ยนเป็นวันที่ใกล้ที่สุด)อิสลาม
  view more
  วันพุธ 24 เมษายน, 2024เลือกตั้งประธานาธิบดีเหตุการณ์แตกต่าง
  view more
  วันพุธ 24 เมษายน, 2024วันหยุดวันหยุดฆราวาส
  view more
  วันอาทิตย์ 28 เมษายน, 2024อาทิตย์ปาล์มเหตุการณ์สำคัญ
  view more
  วันจันทร์ 29 เมษายน, 2024เทศกาลปัสกาrโปสการ์ดดอกไม้
  view more
  วันพุธ 1 พฤษภาคม, 2024วันแรงงานวันหยุดฆราวาส
  view more
  วันศุกร์ 3 พฤษภาคม, 2024สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุดอย่างปกติชนทั้งหลาย
  view more
  วันอาทิตย์ 5 พฤษภาคม, 2024Á¤Åë ºÎÈ°Àýเหตุการณ์สำคัญ
  view more
  วันจันทร์ 6 พฤษภาคม, 2024วันอีสเตอร์มันเดย์ของนิกายออร์ธอด็อกซ์อย่างปกติชนทั้งหลาย
  view more
  วันพุธ 8 พฤษภาคม, 2024เลือกตั้งประธานาธิบดีเหตุการณ์แตกต่าง
  view more
  วันพุธ 8 พฤษภาคม, 2024วันหยุดวันหยุดฆราวาส
  view more
  วันพฤหัสบดี 23 พฤษภาคม, 2024สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุดวันหยุดฆราวาส
  view more
  วันศุกร์ 24 พฤษภาคม, 2024¼º ½Ã¸±¸®¿ì½º & ¼º ¸ÞÅ͵ð¿ì½ºÀÇ ³¯ (St Cyrilus and St Methodius)อย่างปกติชนทั้งหลาย
  view more
  วันเสาร์ 15 มิถุนายน, 2024วันหยุดเทศกาลฤดูร้อน (เริ่มต้น)School holidays
  view more
  วันจันทร์ 17 มิถุนายน, 2024สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุดอิสลาม
  view more
  วันศุกร์ 21 มิถุนายน, 2024สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุดแสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ
  view more
  วันจันทร์ 8 กรกฎาคม, 2024ปีใหม่ อีล อัม ฮาจิฬ (อาจเปลี่ยนเป็นวันที่ใกล้ที่สุด)โปสการ์ดดอกไม้
  view more
  วันศุกร์ 2 สิงหาคม, 2024อิลินเดนวันหยุดฆราวาส
  view more
  วันพุธ 28 สิงหาคม, 2024สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุดอย่างปกติชนทั้งหลาย
  view more
  วันจันทร์ 2 กันยายน, 2024วันหยุดเทศกาลฤดูร้อน (สิ้นสุด)School holidays
  view more
  วันอาทิตย์ 8 กันยายน, 2024ตถธณฑโณไภฯวันหยุดฆราวาส
  view more
  วันจันทร์ 9 กันยายน, 2024ตถธณฑโณไภฯวันหยุดฆราวาส
  view more
  วันเสาร์ 28 กันยายน, 2024ระหว่างวัน ของ บอสเนียโปสการ์ดดอกไม้
  view more
  วันพฤหัสบดี 3 ตุลาคม, 2024ปีใหม่ของชาวยิวrโปสการ์ดดอกไม้
  view more
  วันศุกร์ 11 ตุลาคม, 2024จราจลประชาชนวันหยุดฆราวาส
  view more
  วันอาทิตย์ 13 ตุลาคม, 2024สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุดชาวยิว
  view more
  วันพุธ 23 ตุลาคม, 2024ว๕ธํ ฑโณไภฯวันหยุดประจำชาติ
  view more
  วันอาทิตย์ 27 ตุลาคม, 2024ปรับเวลาตามฤดูกาลเหตุการณ์แตกต่าง
  view more

  สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุด

  -
  วันจันทร์ 1 เมษายน, 2024
  นิกายโรมันคาทอลิก : Easter Monday only observed by the Catholic community

  สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุด

  -
  วันจันทร์ 8 เมษายน, 2024
  วันหยุดฆราวาส : Commemorates the First Rom World Congress in London in 1971. Marks the beginning of the first International Roma organization and the introduction of the name Rom (instead of Gypsy), and of the Romani anthem and flag, observed by the Roma community only

  ระหว่างวัน Roma

  -
  วันจันทร์ 8 เมษายน, 2024
  วัฒนธรรม : Celebrated by the Roma community only

  สิ้นสุดเทศกาลถือศีลอดของชาวมุสลิม (อาจเปลี่ยนเป็นวันที่ใกล้ที่สุด)

  -
  วันพุธ 10 เมษายน, 2024
  อิสลาม : Ends the ninth month in the Islamic calendar. There were 30 days of strict fasting from sunup to sundown in honor of the first revelation to the Prophet Mohammed.

  เลือกตั้งประธานาธิบดี

  -
  วันพุธ 24 เมษายน, 2024
  เหตุการณ์แตกต่าง :

  วันหยุด

  -
  วันพุธ 24 เมษายน, 2024
  วันหยุดฆราวาส :

  อาทิตย์ปาล์ม

  -
  วันอาทิตย์ 28 เมษายน, 2024
  วัฒนธรรม :

  เทศกาลปัสกาr

  -
  วันจันทร์ 29 เมษายน, 2024
  โปสการ์ดดอกไม้ : Deliverance of the Jewish people from Egypt. The Seder service on the first two evenings recounts the story of the Exodus

  วันแรงงาน

  -
  วันพุธ 1 พฤษภาคม, 2024
  วันหยุดฆราวาส : [Wikipedia]

  สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุด

  -
  วันศุกร์ 3 พฤษภาคม, 2024
  อย่างปกติชนทั้งหลาย : Orthodox Good Friday only observed by the Orthodox community

  Á¤Åë ºÎÈ°Àý

  -
  วันอาทิตย์ 5 พฤษภาคม, 2024
  วัฒนธรรม : not a paid holiday

  วันอีสเตอร์มันเดย์ของนิกายออร์ธอด็อกซ์

  -
  วันจันทร์ 6 พฤษภาคม, 2024
  อย่างปกติชนทั้งหลาย : Vtor den Veligden

  เลือกตั้งประธานาธิบดี

  -
  วันพุธ 8 พฤษภาคม, 2024
  เหตุการณ์แตกต่าง :

  วันหยุด

  -
  วันพุธ 8 พฤษภาคม, 2024
  วันหยุดฆราวาส :

  สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุด

  -
  วันพฤหัสบดี 23 พฤษภาคม, 2024
  วันหยุดฆราวาส : National Day of the Vlachs

  ¼º ½Ã¸±¸®¿ì½º & ¼º ¸ÞÅ͵ð¿ì½ºÀÇ ³¯ (St Cyrilus and St Methodius)

  -
  วันศุกร์ 24 พฤษภาคม, 2024
  อย่างปกติชนทั้งหลาย : Commemorates the creation of the Slavic Glagolitic and Cyrillic alphabets by the brothers Saints Cyril and Methodius. The celebration also commemorates the introduction of literacy and the preaching of the gospels in the Slavonic language by the brothers.

  วันหยุดเทศกาลฤดูร้อน (เริ่มต้น)

  -
  วันเสาร์ 15 มิถุนายน, 2024
  เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น :

  สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุด

  -
  วันจันทร์ 17 มิถุนายน, 2024
  อิสลาม : Eid Al-Adha also written Id al'Adha (or Eid Al-Adha) is the Feast of the Sacrifice , the second main celebration of Islam. It takes place on the tenth day of the twelfth -- last month of the Islamic calendar and celebrates Abraham's (also written Ibrahim) willingness to sacrifice his son in obedience to God. Muslims make their annual pilgrimage, or the Hajj , to Makkah (Mecca) in Saudi Arabia. The Prophet Muhammad called Eid Al-Adha the best day of the year, since it is the last and biggest day of the annual pilgrimage. observed by the Muslim community

  สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุด

  -
  วันศุกร์ 21 มิถุนายน, 2024
  แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ : All Souls' Day only observed by the Orthodox community

  ปีใหม่ อีล อัม ฮาจิฬ (อาจเปลี่ยนเป็นวันที่ใกล้ที่สุด)

  -
  วันจันทร์ 8 กรกฎาคม, 2024
  โปสการ์ดดอกไม้ :

  อิลินเดน

  -
  วันศุกร์ 2 สิงหาคม, 2024
  วันหยุดฆราวาส : Commemorates the Ilinden-Preobrazhenie Uprising (Ilinden Uprising) of August 1903 which was an organized revolt against the Ottoman Empire. Wikipedia

  สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุด

  -
  วันพุธ 28 สิงหาคม, 2024
  อย่างปกติชนทั้งหลาย : Golema Bogorodica (Dormition of the Holy Mother of God) only observed by the Orthodox community

  วันหยุดเทศกาลฤดูร้อน (สิ้นสุด)

  -
  วันจันทร์ 2 กันยายน, 2024
  เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น :

  ตถธณฑโณไภฯ

  -
  วันอาทิตย์ 8 กันยายน, 2024
  วันหยุดฆราวาส : Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

  ตถธณฑโณไภฯ

  -
  วันจันทร์ 9 กันยายน, 2024
  วันหยุดฆราวาส : Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

  ระหว่างวัน ของ บอสเนีย

  -
  วันเสาร์ 28 กันยายน, 2024
  โปสการ์ดดอกไม้ :

  ปีใหม่ของชาวยิวr

  -
  วันพฤหัสบดี 3 ตุลาคม, 2024
  โปสการ์ดดอกไม้ : Jewish New Year

  จราจลประชาชน

  -
  วันศุกร์ 11 ตุลาคม, 2024
  วันหยุดฆราวาส :

  สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุด

  -
  วันอาทิตย์ 13 ตุลาคม, 2024
  ชาวยิว : Yom Kippur

  ว๕ธํ ฑโณไภฯ

  -
  วันพุธ 23 ตุลาคม, 2024
  วันหยุดฆราวาส :

  ปรับเวลาตามฤดูกาล

  -
  วันอาทิตย์ 27 ตุลาคม, 2024
  เหตุการณ์แตกต่าง : At 1:00 a.m. local times