วันหยุดประจำปีและงานเฉลิมฉลองในโลก

มาซิโดเนียตอนเหนือ (สาธารณรัฐ) : ตารางที่สมบูรณ์ของวันหยุดนักขัตฤกษ์, วันที่ธนาคารและตลาดหลักทรัพย์ปิดทำการ, วันโรงเรียนปิด, เทรดแฟร์, งานแข่งกีฬาและวันสำคัญทางประเพณี, เทศกาล, งานเฉลิมฉลอง, การเลือกตั้งในช่วง 3 เดือนข้างหน้า

 • ค่าเงิน: Denar (MKD)
 • สัปดาห์สิ้น: วันเสาร์และวันอาทิตย์
 • IF YOU NEED TRANSLATION INTO THIS COUNTRY's LANGUAGE(S): เนส(ลำโพง 4 ล้าน), ซานดิโอ, คำมาซิโดเนีย, เซอร์เบีย(14 ล้านลำโพง) ...
  ติดต่อ edit!
 • วันชื่อชนิดอื่นๆ
  วันจันทร์ 1 พฤษภาคม, 2023วันแรงงานวันหยุดฆราวาส
  view more
  วันอังคาร 23 พฤษภาคม, 2023สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุดวันหยุดฆราวาส
  view more
  วันพุธ 24 พฤษภาคม, 2023¼º ½Ã¸±¸®¿ì½º & ¼º ¸ÞÅ͵ð¿ì½ºÀÇ ³¯ (St Cyrilus and St Methodius)อย่างปกติชนทั้งหลาย
  view more
  วันศุกร์ 2 มิถุนายน, 2023สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุดแสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ
  view more
  วันศุกร์ 9 มิถุนายน, 2023วันหยุดเทศกาลฤดูร้อน (เริ่มต้น)School holidays
  view more
  วันพฤหัสบดี 29 มิถุนายน, 2023สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุดอิสลาม
  view more
  วันพุธ 19 กรกฎาคม, 2023ปีใหม่ อีล อัม ฮาจิฬ (อาจเปลี่ยนเป็นวันที่ใกล้ที่สุด)โปสการ์ดดอกไม้
  view more
  วันพุธ 2 สิงหาคม, 2023อิลินเดนวันหยุดฆราวาส
  view more
  วันจันทร์ 28 สิงหาคม, 2023สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุดอย่างปกติชนทั้งหลาย
  view more
  วันจันทร์ 4 กันยายน, 2023วันหยุดเทศกาลฤดูร้อน (สิ้นสุด)School holidays
  view more
  วันศุกร์ 8 กันยายน, 2023ตถธณฑโณไภฯวันหยุดฆราวาส
  view more
  วันเสาร์ 16 กันยายน, 2023ปีใหม่ของชาวยิวrโปสการ์ดดอกไม้
  view more
  วันจันทร์ 25 กันยายน, 2023สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุดชาวยิว
  view more
  วันพฤหัสบดี 28 กันยายน, 2023ระหว่างวัน ของ บอสเนียโปสการ์ดดอกไม้
  view more
  วันพุธ 11 ตุลาคม, 2023จราจลประชาชนวันหยุดฆราวาส
  view more
  วันจันทร์ 23 ตุลาคม, 2023ว๕ธํ ฑโณไภฯวันหยุดประจำชาติ
  view more
  วันอาทิตย์ 29 ตุลาคม, 2023ปรับเวลาตามฤดูกาลเหตุการณ์แตกต่าง
  view more
  วันพุธ 1 พฤศจิกายน, 2023สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุดนิกายโรมันคาทอลิก
  view more
  วันพุธ 22 พฤศจิกายน, 2023สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุดวันหยุดฆราวาส
  view more
  วันเสาร์ 25 พฤศจิกายน, 2023วันที่ 2 มกราคมแสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ
  view more
  วันจันทร์ 27 พฤศจิกายน, 2023วันปลูกต้นไม้เหตุการณ์สำคัญ
  view more

  วันแรงงาน

  -
  วันจันทร์ 1 พฤษภาคม, 2023
  วันหยุดฆราวาส : [Wikipedia]

  สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุด

  -
  วันอังคาร 23 พฤษภาคม, 2023
  วันหยุดฆราวาส : National Day of the Vlachs

  ¼º ½Ã¸±¸®¿ì½º & ¼º ¸ÞÅ͵ð¿ì½ºÀÇ ³¯ (St Cyrilus and St Methodius)

  -
  วันพุธ 24 พฤษภาคม, 2023
  อย่างปกติชนทั้งหลาย : Commemorates the creation of the Slavic Glagolitic and Cyrillic alphabets by the brothers Saints Cyril and Methodius. The celebration also commemorates the introduction of literacy and the preaching of the gospels in the Slavonic language by the brothers.

  สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุด

  -
  วันศุกร์ 2 มิถุนายน, 2023
  แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ : All Souls' Day only observed by the Orthodox community

  วันหยุดเทศกาลฤดูร้อน (เริ่มต้น)

  -
  วันศุกร์ 9 มิถุนายน, 2023
  เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น :

  สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุด

  -
  วันพฤหัสบดี 29 มิถุนายน, 2023
  อิสลาม : Eid Al-Adha also written Id al'Adha (or Eid Al-Adha) is the Feast of the Sacrifice , the second main celebration of Islam. It takes place on the tenth day of the twelfth -- last month of the Islamic calendar and celebrates Abraham's (also written Ibrahim) willingness to sacrifice his son in obedience to God. Muslims make their annual pilgrimage, or the Hajj , to Makkah (Mecca) in Saudi Arabia. The Prophet Muhammad called Eid Al-Adha the best day of the year, since it is the last and biggest day of the annual pilgrimage. observed by the Muslim community

  ปีใหม่ อีล อัม ฮาจิฬ (อาจเปลี่ยนเป็นวันที่ใกล้ที่สุด)

  -
  วันพุธ 19 กรกฎาคม, 2023
  โปสการ์ดดอกไม้ :

  อิลินเดน

  -
  วันพุธ 2 สิงหาคม, 2023
  วันหยุดฆราวาส : Commemorates the Ilinden-Preobrazhenie Uprising (Ilinden Uprising) of August 1903 which was an organized revolt against the Ottoman Empire. Wikipedia

  สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุด

  -
  วันจันทร์ 28 สิงหาคม, 2023
  อย่างปกติชนทั้งหลาย : Golema Bogorodica (Dormition of the Holy Mother of God) only observed by the Orthodox community

  วันหยุดเทศกาลฤดูร้อน (สิ้นสุด)

  -
  วันจันทร์ 4 กันยายน, 2023
  เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น :

  ตถธณฑโณไภฯ

  -
  วันศุกร์ 8 กันยายน, 2023
  วันหยุดฆราวาส : Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

  ปีใหม่ของชาวยิวr

  -
  วันเสาร์ 16 กันยายน, 2023
  โปสการ์ดดอกไม้ : Jewish New Year

  สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุด

  -
  วันจันทร์ 25 กันยายน, 2023
  ชาวยิว : Yom Kippur

  ระหว่างวัน ของ บอสเนีย

  -
  วันพฤหัสบดี 28 กันยายน, 2023
  โปสการ์ดดอกไม้ :

  จราจลประชาชน

  -
  วันพุธ 11 ตุลาคม, 2023
  วันหยุดฆราวาส :

  ว๕ธํ ฑโณไภฯ

  -
  วันจันทร์ 23 ตุลาคม, 2023
  วันหยุดฆราวาส :

  ปรับเวลาตามฤดูกาล

  -
  วันอาทิตย์ 29 ตุลาคม, 2023
  เหตุการณ์แตกต่าง : At 1:00 a.m. local times

  สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุด

  -
  วันพุธ 1 พฤศจิกายน, 2023
  นิกายโรมันคาทอลิก : All Saints Day observed by the Catholic community only

  สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุด

  -
  วันพุธ 22 พฤศจิกายน, 2023
  วันหยุดฆราวาส : แอลเบเนียอักษรวันหยุดนักขัตฤกษ์สำหรับชุมชนชาวแอลเบเนีย

  วันที่ 2 มกราคม

  -
  วันเสาร์ 25 พฤศจิกายน, 2023
  แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ :

  วันปลูกต้นไม้

  -
  วันจันทร์ 27 พฤศจิกายน, 2023
  วัฒนธรรม : Autumn tree-planting day - from 2013 onwards