วันหยุดประจำปีและงานเฉลิมฉลองในโลก
สหรัฐอเมริกา (ฮาวาย), อัฟกานิสถาน (อิสลามเอมิเรต), วันนี้เป็นวันหยุดประจำชาติคุณ! EDIT ขอแสดงความปราถนาดีในโอกาสวันพิเศษนี้

ปากีสถาน : วันหยุดนักขัตฤกษ์, ธนาคารปิดทำการ, วันโรงเรียนปิด

link

ปากีสถาน : ตารางที่สมบูรณ์ของวันหยุดนักขัตฤกษ์, วันที่ธนาคารและตลาดหลักทรัพย์ปิดทำการ, วันโรงเรียนปิด, เทรดแฟร์, งานแข่งกีฬาและวันสำคัญทางประเพณี, เทศกาล, งานเฉลิมฉลอง, การเลือกตั้งในช่วง 3 เดือนข้างหน้า


ค่าเงิน: Rupee (PKR)
Internet domain: .pk - Telephone code: +92 - International dialing code: 00
สัปดาห์สิ้น: วันเสาร์และวันอาทิตย์

วันชื่อชนิดอื่นๆ
วันจันทร์ 24 ตุลาคม, 2022วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาควันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 24 ตุลาคม, 2022สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุดศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more
วันจันทร์ 24 ตุลาคม, 2022บาภว วเทฤ รเมฆ (Deepavali/Dipabali)ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more
วันศุกร์ 25 พฤศจิกายน, 2022ดำวันศุกร์เหตุการณ์แตกต่าง
view more
วันอังคาร 20 ธันวาคม, 2022วันหยุดฤดูหนาว (เริ่มต้น) - สินธุSchool holidays
view more
วันพฤหัสบดี 22 ธันวาคม, 2022Å©¸®½º¸¶½º ¹æÇÐ (½ÃÀÛ)School holidays
view more
วันพฤหัสบดี 22 ธันวาคม, 2022วันทำงานของผู้หญิงโปสการ์ดดอกไม้
view more
วันอาทิตย์ 25 ธันวาคม, 2022วันเกิดเควด-อี-อซัมวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 26 ธันวาคม, 2022สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุดนิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันอังคาร 27 ธันวาคม, 2022วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาควันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 28 ธันวาคม, 2022วันหยุดฤดูหนาว (ต้น) - ปัญจาบSchool holidays
view more
วันอาทิตย์ 1 มกราคม, 2023ธนาคารจะปิดแสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ
view more
วันอาทิตย์ 1 มกราคม, 2023วันหยุดโรงเรียนSchool holidays
view more
วันจันทร์ 2 มกราคม, 2023ธนาคารได้ปิดแล้วแสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ
view more
วันจันทร์ 2 มกราคม, 2023ธนาคารได้ปิดแล้วแสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ
view more
วันจันทร์ 2 มกราคม, 2023วันหยุดฤดูหนาว (สิ้นสุด) - สินธุSchool holidays
view more
วันจันทร์ 2 มกราคม, 2023วันหยุดฤดูหนาว (ปลาย) - ปัญจาบSchool holidays
view more
วันอาทิตย์ 5 กุมภาพันธ์, 2023วันแคชเมียร์วันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 19 กุมภาพันธ์, 2023สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุดศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันจันทร์ 24 ตุลาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : Founding Day of Azad Jammu and Kashmir state Azad Jammu and Kashmir state only

สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุด

-
วันจันทร์ 24 ตุลาคม, 2022
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ : Diwali Hindu community only in the State of Sindh

บาภว วเทฤ รเมฆ (Deepavali/Dipabali)

-
วันจันทร์ 24 ตุลาคม, 2022
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ : From 2019 onwards

ดำวันศุกร์

-
วันศุกร์ 25 พฤศจิกายน, 2022
เหตุการณ์แตกต่าง : Day of sales and bargains

วันหยุดฤดูหนาว (เริ่มต้น) - สินธุ

-
วันอังคาร 20 ธันวาคม, 2022
เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น :

Å©¸®½º¸¶½º ¹æÇÐ (½ÃÀÛ)

-
วันพฤหัสบดี 22 ธันวาคม, 2022
เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น :

วันทำงานของผู้หญิง

-
วันพฤหัสบดี 22 ธันวาคม, 2022
โปสการ์ดดอกไม้ :

วันเกิดเควด-อี-อซัม

-
วันอาทิตย์ 25 ธันวาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : Muhammad Ali Jinnah (1876 - 1948) was an Indian Muslim and statesman who led the All India Muslim League and founded Pakistan, serving as its first Governor-General. He is commonly known in Pakistan as Quaid-i-Azam (Urdu:- Great Leader ) and Baba-i-Qaum ( Father of the Nation. ). [Wikipedia]

สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุด

-
วันจันทร์ 26 ธันวาคม, 2022
นิกายโรมันคาทอลิก : Boxing Day Christian community only

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันอังคาร 27 ธันวาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : black Day to pay homage to former prime minister Shaheed Benazir Bhutto on her martyrdom anniversary (in 2007). Sindh province only

วันหยุดฤดูหนาว (ต้น) - ปัญจาบ

-
วันพุธ 28 ธันวาคม, 2022
เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น :

ธนาคารจะปิด

-
วันอาทิตย์ 1 มกราคม, 2023
แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ :

วันหยุดโรงเรียน

-
วันอาทิตย์ 1 มกราคม, 2023
เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น : Http://www.mofept.gov.pk/
https://habib.edu.pk/

Schools have been shut 23 weeks due to Covid epidemics
Schooling is mandatory till age 16
Teaching language: Urdu, English, Punjabi, Sindhi, Pashto
schools close on Saturday & Sunday
Instructional hours in Punjab: 07:30 - 13:00
Instructional hours in Sindh: 08:00 - 14:00
school uniforms required


Dates confirmed till Oct 2022 in Sindh and April 2023 in Punjab; Further dates are projected dates based on previous years

Please note that authorities may take last-minute decisions; please double-check if this information is vital to you
Make a Paypal donation of euros 50 to [email protected] to purchase the full calendar for 5 countries, including Pakistani schools
Contact [email protected] to purchase a file containing confirmed calendars of 550 countries and regions.

ธนาคารได้ปิดแล้ว

-
วันจันทร์ 2 มกราคม, 2023
แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ :

ธนาคารได้ปิดแล้ว

-
วันจันทร์ 2 มกราคม, 2023
แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ :

วันหยุดฤดูหนาว (สิ้นสุด) - สินธุ

-
วันจันทร์ 2 มกราคม, 2023
เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น :

วันหยุดฤดูหนาว (ปลาย) - ปัญจาบ

-
วันจันทร์ 2 มกราคม, 2023
เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น :

วันแคชเมียร์

-
วันอาทิตย์ 5 กุมภาพันธ์, 2023
วันหยุดฆราวาส : paid holiday when falling on Saturday or Sunday

สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุด

-
วันอาทิตย์ 19 กุมภาพันธ์, 2023
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ : Maha Shivaratri Hindu community