วันหยุดประจำปีและงานเฉลิมฉลองในโลก

linkรัสเซีย(บิโรบิดจาน) : วันหยุดนักขัตฤกษ์, ธนาคารปิดทำการ, วันโรงเรียนปิด

รัสเซีย(บิโรบิดจาน) : ตารางที่สมบูรณ์ของวันหยุดนักขัตฤกษ์, วันที่ธนาคารและตลาดหลักทรัพย์ปิดทำการ, วันโรงเรียนปิด, เทรดแฟร์, งานแข่งกีฬาและวันสำคัญทางประเพณี, เทศกาล, งานเฉลิมฉลอง, การเลือกตั้งในช่วง 3 เดือนข้างหน้า

 • ค่าเงิน: Ruble (RUR)
 • สัปดาห์สิ้น: วันเสาร์และวันอาทิตย์
 • ซานดิโอ, ชาวรุสเซีย, พวกตาด, สเตฟาน (ลำโพง 1 ล้าน), บูร์ยัต(0.5 ล้านลำโพง) ...
  ติดต่อ edit!
 • วันชื่อชนิดอื่นๆ
  วันจันทร์ 1 เมษายน, 2024วันหยุดเทศกาลฤดูใบไม้ผลิ (สิ้นสุด)School holidays
  view more
  วันศุกร์ 19 เมษายน, 2024วันของการภาคยานุวัติขของแหลมไครเมีย, ทามานและคูบังไปยังจักรวรรดิรัสเซียเหตุการณ์สำคัญ
  view more
  วันอังคาร 23 เมษายน, 2024วันแรกของเปสซาห์/ปัสกาชาวยิว
  view more
  วันเสาร์ 27 เมษายน, 2024วันทำงานวันหยุดฆราวาส
  view more
  วันจันทร์ 29 เมษายน, 2024เปสซาห์/ปัสกาชาวยิว
  view more
  วันจันทร์ 29 เมษายน, 2024ธนาคารได้ปิดแล้ววันหยุดฆราวาส
  view more
  วันอังคาร 30 เมษายน, 2024ธนาคารได้ปิดแล้ววันหยุดฆราวาส
  view more
  วันพุธ 1 พฤษภาคม, 2024วันแรงงานวันหยุดฆราวาส
  view more
  วันพฤหัสบดี 9 พฤษภาคม, 2024ฝยธฎภว ณฏวันหยุดฆราวาส
  view more
  วันศุกร์ 10 พฤษภาคม, 2024ฝยธฎภว ณฏวันหยุดฆราวาส
  view more
  วันศุกร์ 24 พฤษภาคม, 2024วันหยุดเทศกาลฤดูร้อน (เริ่มต้น)School holidays
  view more
  วันอาทิตย์ 26 พฤษภาคม, 2024เทศกาลที่ชาวยิวเหตุการณ์สำคัญ
  view more
  วันพุธ 12 มิถุนายน, 2024เทศกาลชาเวาท์ชาวยิว
  view more
  วันพุธ 12 มิถุนายน, 2024ฐวฑน ฑโณไภฯวันหยุดประจำชาติ
  view more
  วันอังคาร 13 สิงหาคม, 2024วันถือศีลอดเพื่อไว้อาลัยของศาสนายิวชาวยิว
  view more
  วันจันทร์ 2 กันยายน, 2024วันหยุดเทศกาลฤดูร้อน (สิ้นสุด)School holidays
  view more
  วันอังคาร 3 กันยายน, 2024วันหยุดเทศกาลฤดูร้อน (สิ้นสุด)School holidays
  view more
  วันพฤหัสบดี 3 ตุลาคม, 2024รอช ฮาชานาห์/ปีใหม่ชาวยิวชาวยิว
  view more
  วันศุกร์ 4 ตุลาคม, 2024รอช ฮาชานาห์/ปีใหม่ชาวยิวชาวยิว
  view more
  วันเสาร์ 12 ตุลาคม, 2024ผำมหภฯชาวยิว
  view more
  วันพฤหัสบดี 17 ตุลาคม, 2024Sukkotชาวยิว
  view more
  วันศุกร์ 18 ตุลาคม, 2024Sukkotชาวยิว
  view more
  วันพฤหัสบดี 24 ตุลาคม, 2024เชมินิ อัตเซเรต และ ซิมคัท โทราห์ชาวยิว
  view more

  วันหยุดเทศกาลฤดูใบไม้ผลิ (สิ้นสุด)

  -
  วันจันทร์ 1 เมษายน, 2024
  เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น :

  วันของการภาคยานุวัติขของแหลมไครเมีย, ทามานและคูบังไปยังจักรวรรดิรัสเซีย

  -
  วันศุกร์ 19 เมษายน, 2024
  วัฒนธรรม : On April 19, 1783, Crimea entered under the protection of the Russian Empire at the request of its residents suffering from wars, which became a legitimate form of Crimea’s incorporation into Russia

  วันแรกของเปสซาห์/ปัสกา

  -
  วันอังคาร 23 เมษายน, 2024
  ชาวยิว :

  วันทำงาน

  -
  วันเสาร์ 27 เมษายน, 2024
  วันหยุดฆราวาส :

  เปสซาห์/ปัสกา

  -
  วันจันทร์ 29 เมษายน, 2024
  ชาวยิว : การปลดปล่อยชาวยิวจากอียิปต์ บริการ Seder ในสองเย็นแรกเล่าเรื่องราวของการอพยพ

  ธนาคารได้ปิดแล้ว

  -
  วันจันทร์ 29 เมษายน, 2024
  วันหยุดฆราวาส :

  ธนาคารได้ปิดแล้ว

  -
  วันอังคาร 30 เมษายน, 2024
  วันหยุดฆราวาส :

  วันแรงงาน

  -
  วันพุธ 1 พฤษภาคม, 2024
  วันหยุดฆราวาส : [Wikipedia]

  ฝยธฎภว ณฏ

  -
  วันพฤหัสบดี 9 พฤษภาคม, 2024
  วันหยุดฆราวาส : The fighting of WWII tn Europe ended on May 2nd, 1945. The surrender of German troops was signed on May 4th and 5th but officially the war ended at midnight on May 8th 1945. To remember this important event, the Russians created a national holiday called Victory Day which is celebrated on May 9th in Russia. Russia mainly fought a war to defend itself, which is called a "patriotic war". In Russia almost all the families have at least one person who took part in the war. The other old citizens who did not fight during the war had to work in factories to make guns and preparations, which wasn't easier than fighting. They too are honored on Victory Day. The main reason for the celebration of Victory Day was to remember the people who died in the war. On that day, flowers are laid on their graves and veterans that are still alive go out on the streets wearing their medals and orders. There are few of them left now days and the number is getting smaller every year.
  work on weekends and non-working holidays is not overtime work.

  ฝยธฎภว ณฏ

  -
  วันศุกร์ 10 พฤษภาคม, 2024
  วันหยุดฆราวาส : The fighting of WWII tn Europe ended on May 2nd, 1945. The surrender of German troops was signed on May 4th and 5th but officially the war ended at midnight on May 8th 1945. To remember this important event, the Russians created a national holiday called Victory Day which is celebrated on May 9th in Russia. Russia mainly fought a war to defend itself, which is called a "patriotic war". In Russia almost all the families have at least one person who took part in the war. The other old citizens who did not fight during the war had to work in factories to make guns and preparations, which wasn't easier than fighting. They too are honored on Victory Day. The main reason for the celebration of Victory Day was to remember the people who died in the war. On that day, flowers are laid on their graves and veterans that are still alive go out on the streets wearing their medals and orders. There are few of them left now days and the number is getting smaller every year.
  work on weekends and non-working holidays is not overtime work.

  วันหยุดเทศกาลฤดูร้อน (เริ่มต้น)

  -
  วันศุกร์ 24 พฤษภาคม, 2024
  เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น : One week later for 2, 8 & 10 grades

  เทศกาลที่ชาวยิว

  -
  วันอาทิตย์ 26 พฤษภาคม, 2024
  วัฒนธรรม : Marks the hillula (celebration, interpreted by some as anniversary of death) of Rabbi Shimon bar Yochai, a Mishnaic sage and leading disciple of Rabbi Akiva in the 2nd century, and the day on which he revealed the deepest secrets of kabbalah in the form of the Zohar, a landmark text of Jewish mysticism Wikipedia

  เทศกาลชาเวาท์

  -
  วันพุธ 12 มิถุนายน, 2024
  ชาวยิว : Celebration of Moses' descent from Mt Sinai with the ten commandments. Plants and flowers are used in decorations.

  ฐวฑน ฑโณไภฯ

  -
  วันพุธ 12 มิถุนายน, 2024
  วันหยุดฆราวาส : ·¯½Ã¾Æ °øÈ­±¹Àº ¼Ò·Ã¿¡ Á÷¼ÓµÈ ÇüÅÂÀÇ °øÈ­±¹À̾ú±â ¶§¹®¿¡, ·¯½Ã¾Æ °øÈ­±¹ÀÇ µ¶ÀÚÀûÀÎ ´ç ¼­±âÀåÁ÷Àº 1990³â¿¡¾ß ¼º¸³µÇ¾ú´Ù. work on weekends and non-working holidays is not overtime work.

  วันถือศีลอดเพื่อไว้อาลัยของศาสนายิว

  -
  วันอังคาร 13 สิงหาคม, 2024
  ชาวยิว : Commemorates the Wall's profanation

  วันหยุดเทศกาลฤดูร้อน (สิ้นสุด)

  -
  วันจันทร์ 2 กันยายน, 2024
  เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น :

  วันหยุดเทศกาลฤดูร้อน (สิ้นสุด)

  -
  วันอังคาร 3 กันยายน, 2024
  เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น :

  รอช ฮาชานาห์/ปีใหม่ชาวยิว

  -
  วันพฤหัสบดี 3 ตุลาคม, 2024
  ชาวยิว : การปลดปล่อยชาวยิวจากอียิปต์ บริการ Seder ในสองเย็นแรกเล่าเรื่องราวของการอพยพ

  รอช ฮาชานาห์/ปีใหม่ชาวยิว

  -
  วันศุกร์ 4 ตุลาคม, 2024
  ชาวยิว :

  ผำมหภฯ

  -
  วันเสาร์ 12 ตุลาคม, 2024
  ชาวยิว : วันแห่งการชดใช้ วันศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของปีชาวยิวนี้ถือปฏิบัติด้วยการถือศีลอดอย่างเข้มงวดและการกลับใจตามพิธี

  Sukkot

  -
  วันพฤหัสบดี 17 ตุลาคม, 2024
  ชาวยิว : สำหรับเทศกาลปัสกาและเทศกาลชาวูต คำว่า Sukkot มีความหมายสองนัย คือ เกษตรกรรมและประวัติศาสตร์ การเฉลิมฉลอง 40 ปีที่ลูกหลานชาวอิสราเอลใช้เวลาอยู่ในกระท่อมกลางทะเลทราย สิ่งนี้อธิบายถึงประเพณีการอาศัยอยู่ในกระท่อมในช่วงเวลานั้น

  Sukkot

  -
  วันศุกร์ 18 ตุลาคม, 2024
  ชาวยิว : สำหรับเทศกาลปัสกาและเทศกาลชาวูต คำว่า Sukkot มีความหมายสองนัย คือ เกษตรกรรมและประวัติศาสตร์ การเฉลิมฉลอง 40 ปีที่ลูกหลานชาวอิสราเอลใช้เวลาอยู่ในกระท่อมกลางทะเลทราย สิ่งนี้อธิบายถึงประเพณีการอาศัยอยู่ในกระท่อมในช่วงเวลานั้น

  เชมินิ อัตเซเรต และ ซิมคัท โทราห์

  -
  วันพฤหัสบดี 24 ตุลาคม, 2024
  ชาวยิว : การอ่านส่วนโตราห์สุดท้ายและไปยังบทแรกของปฐมกาล (โตราห์ถูกมองว่าเป็นวงกลม) ขบวนร้องเพลงและเต้นรํา (Simkhat Torah = ชื่นชมยินดีในโตราห์)