วันหยุดประจำปีและงานเฉลิมฉลองในโลก

linkรัสเซีย : วันหยุดนักขัตฤกษ์, ธนาคารปิดทำการ, วันโรงเรียนปิด

รัสเซีย : ตารางที่สมบูรณ์ของวันหยุดนักขัตฤกษ์, วันที่ธนาคารและตลาดหลักทรัพย์ปิดทำการ, วันโรงเรียนปิด, เทรดแฟร์, งานแข่งกีฬาและวันสำคัญทางประเพณี, เทศกาล, งานเฉลิมฉลอง, การเลือกตั้งในช่วง 3 เดือนข้างหน้า

 • ค่าเงิน: Ruble (RUR)
 • สัปดาห์สิ้น: วันเสาร์และวันอาทิตย์
 • ซานดิโอ, ชาวรุสเซีย, พวกตาด, สเตฟาน (ลำโพง 1 ล้าน), บูร์ยัต(0.5 ล้านลำโพง) ...
  ติดต่อ edit!
 • วันชื่อชนิดอื่นๆ
  วันพุธ 12 มิถุนายน, 2024BRICS กีฬาเกกีฬาเหตุการณ์ต่างๆ
  view more
  วันพุธ 12 มิถุนายน, 2024ฐวฑน ฑโณไภฯวันหยุดประจำชาติ
  view more
  วันเสาร์ 22 มิถุนายน, 2024Day of Remembrance and Mourningเหตุการณ์สำคัญ
  view more
  วันอาทิตย์ 28 กรกฎาคม, 2024วันพิธีศีลจุ่มrเหตุการณ์สำคัญ
  view more
  วันอังคาร 27 สิงหาคม, 2024วันที่โรงภาพยนตร์รัสเซียเหตุการณ์สำคัญ
  view more
  วันอาทิตย์ 1 กันยายน, 2024ความรู้วันเหตุการณ์สำคัญ
  view more
  วันจันทร์ 2 กันยายน, 2024วันหยุดเทศกาลฤดูร้อน (สิ้นสุด)School holidays
  view more
  วันจันทร์ 2 กันยายน, 2024ฝยธฎภว ณฏเหตุการณ์สำคัญ
  view more
  วันพฤหัสบดี 3 ตุลาคม, 2024ปีใหม่ของชาวยิวrโปสการ์ดดอกไม้
  view more
  วันอาทิตย์ 13 ตุลาคม, 2024ถือศีลโปสการ์ดดอกไม้
  view more
  วันศุกร์ 25 ตุลาคม, 2024วันหยุดเทศกาลฤดูใบไม้ร่วง (เริ่มต้น)School holidays
  view more
  วันเสาร์ 2 พฤศจิกายน, 2024วันทำงานวันหยุดฆราวาส
  view more
  วันจันทร์ 4 พฤศจิกายน, 2024วันเอกภาพวันหยุดฆราวาส
  view more
  วันอังคาร 5 พฤศจิกายน, 2024วันหยุดเทศกาลฤดูใบไม้ร่วง (สิ้นสุด)School holidays
  view more
  วันอาทิตย์ 24 พฤศจิกายน, 2024พ๎ธำดฯภว ณฏโปสการ์ดดอกไม้
  view more
  วันศุกร์ 29 พฤศจิกายน, 2024ดำวันศุกร์เหตุการณ์แตกต่าง
  view more
  วันศุกร์ 6 ธันวาคม, 2024เทศกาลของชาวยิวrโปสการ์ดดอกไม้
  view more
  วันศุกร์ 27 ธันวาคม, 2024วันหยุดเทศกาลฤดูหนาว (เริ่มต้น)School holidays
  view more

  BRICS กีฬาเก

  -
  วันพุธ 12 มิถุนายน, 2024
  กีฬาเหตุการณ์ต่างๆ : Https://dspkazan.com/projects/bricsgames2024/ in Kazan

  ฐวฑน ฑโณไภฯ

  -
  วันพุธ 12 มิถุนายน, 2024
  วันหยุดฆราวาส : ·¯½Ã¾Æ °øÈ­±¹Àº ¼Ò·Ã¿¡ Á÷¼ÓµÈ ÇüÅÂÀÇ °øÈ­±¹À̾ú±â ¶§¹®¿¡, ·¯½Ã¾Æ °øÈ­±¹ÀÇ µ¶ÀÚÀûÀÎ ´ç ¼­±âÀåÁ÷Àº 1990³â¿¡¾ß ¼º¸³µÇ¾ú´Ù. work on weekends and non-working holidays is not overtime work.

  Day of Remembrance and Mourning

  -
  วันเสาร์ 22 มิถุนายน, 2024
  วัฒนธรรม : Anniversary of the beginning of the Great Patriotic War in 1942

  วันพิธีศีลจุ่มr

  -
  วันอาทิตย์ 28 กรกฎาคม, 2024
  วัฒนธรรม : To celebrate the he anniversary of the Christianization of Russia in 988

  วันที่โรงภาพยนตร์รัสเซีย

  -
  วันอังคาร 27 สิงหาคม, 2024
  วัฒนธรรม : On this day in 1919 Lenin signed a Decree about the nationalization of the cinematograph, therefore in USSR and later also in Russia this date received the status of the Russian filmmaker’s holiday.

  ความรู้วัน

  -
  วันอาทิตย์ 1 กันยายน, 2024
  วัฒนธรรม : Beginning of school year

  วันหยุดเทศกาลฤดูร้อน (สิ้นสุด)

  -
  วันจันทร์ 2 กันยายน, 2024
  เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น :

  ฝยธฎภว ณฏ

  -
  วันจันทร์ 2 กันยายน, 2024
  วัฒนธรรม : From 2010 - Celebrates the capitulation of Japan on Sept. 2, 1945

  ปีใหม่ของชาวยิวr

  -
  วันพฤหัสบดี 3 ตุลาคม, 2024
  โปสการ์ดดอกไม้ : Jewish New Year

  ถือศีล

  -
  วันอาทิตย์ 13 ตุลาคม, 2024
  โปสการ์ดดอกไม้ :

  วันหยุดเทศกาลฤดูใบไม้ร่วง (เริ่มต้น)

  -
  วันศุกร์ 25 ตุลาคม, 2024
  เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น :

  วันทำงาน

  -
  วันเสาร์ 2 พฤศจิกายน, 2024
  วันหยุดฆราวาส :

  วันเอกภาพ

  -
  วันจันทร์ 4 พฤศจิกายน, 2024
  วันหยุดฆราวาส : This Unity Day replaces the former Day of Reconciliation which had already replaced the Soviet October Revolution Day . Celebrates the 1612 victory over Polish/Lithuanian invaders attempting to capture Moscow. Not a paid holiday when falling on Saturday or Sunday

  วันหยุดเทศกาลฤดูใบไม้ร่วง (สิ้นสุด)

  -
  วันอังคาร 5 พฤศจิกายน, 2024
  เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น :

  พ๎ธำดฯภว ณฏ

  -
  วันอาทิตย์ 24 พฤศจิกายน, 2024
  โปสการ์ดดอกไม้ :

  ดำวันศุกร์

  -
  วันศุกร์ 29 พฤศจิกายน, 2024
  เหตุการณ์แตกต่าง : Day of sales and bargains

  เทศกาลของชาวยิวr

  -
  วันศุกร์ 6 ธันวาคม, 2024
  โปสการ์ดดอกไม้ : Commemorates the rededication of the Holy Temple in Jerusalem during the Maccabean Revolt (2nd century BC)

  วันหยุดเทศกาลฤดูหนาว (เริ่มต้น)

  -
  วันศุกร์ 27 ธันวาคม, 2024
  เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น :