วันหยุดประจำปีและงานเฉลิมฉลองในโลก

linkสโลวาเกีย : วันหยุดนักขัตฤกษ์, ธนาคารปิดทำการ, วันโรงเรียนปิด

สโลวาเกีย : ตารางที่สมบูรณ์ของวันหยุดนักขัตฤกษ์, วันที่ธนาคารและตลาดหลักทรัพย์ปิดทำการ, วันโรงเรียนปิด, เทรดแฟร์, งานแข่งกีฬาและวันสำคัญทางประเพณี, เทศกาล, งานเฉลิมฉลอง, การเลือกตั้งในช่วง 3 เดือนข้างหน้า

 • ค่าเงิน: Euro (EUR)

 • โดเมนอินเทอร์เน็ต: .sk - รหัสโทรศัพท์: +421 - รหัสโทรศัพท์ระหว่างประเทศ: 00
 • สัปดาห์สิ้น: วันเสาร์และวันอาทิตย์
 • ฮังการีฮังการี (14 ล้านลำโพง), สโลวาเกีย (ลำโพง 4 ล้าน), ยิปซี โร, Vlax (ลำโพง 10 ล้าน) ...
  ติดต่อ edit!
 • วันชื่อชนิดอื่นๆ
  วันศุกร์ 1 มีนาคม, 2024วันหยุดเทศกาลฤดูหนาว (เริ่มต้น)School holidays
  view more
  วันจันทร์ 11 มีนาคม, 2024วันหยุดเทศกาลฤดูหนาว (สิ้นสุด)School holidays
  view more
  วันเสาร์ 23 มีนาคม, 2024เลือกตั้งประธานาธิบดีเหตุการณ์แตกต่าง
  view more
  วันจันทร์ 25 มีนาคม, 2024การต่อสู้ในวันสิทธิมนุษยชนในสโลวะเกียเหตุการณ์สำคัญ
  view more
  วันพุธ 27 มีนาคม, 2024วันหยุดเทศกาลอีสเตอร์ (เริ่มต้น)School holidays
  view more
  วันศุกร์ 29 มีนาคม, 2024นศุกร์ดีหรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก
  view more
  วันอาทิตย์ 31 มีนาคม, 2024ปรับเวลาตามฤดูกาลเหตุการณ์แตกต่าง
  view more
  วันจันทร์ 1 เมษายน, 2024อีสเตอร์วันจันทร์หรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก
  view more
  วันพุธ 3 เมษายน, 2024วันหยุดเทศกาลอีสเตอร์ (สิ้นสุด)School holidays
  view more
  วันเสาร์ 6 เมษายน, 2024เลือกตั้งประธานาธิบดีเหตุการณ์แตกต่าง
  view more
  วันเสาร์ 13 เมษายน, 2024วันรำลึกถึงทหารที่ตายในสงครามเหตุการณ์สำคัญ
  view more
  วันพุธ 1 พฤษภาคม, 2024³ëµ¿Àýวันหยุดฆราวาส
  view more
  วันพุธ 8 พฤษภาคม, 2024ฐ๘ศญฑน วุนๆ ฑโณไภฯวันหยุดประจำชาติ
  view more
  วันอาทิตย์ 12 พฤษภาคม, 2024พ๎ธำดฯภว ณฏโปสการ์ดดอกไม้
  view more
  วันพฤหัสบดี 23 พฤษภาคม, 2024วัน Vlachs ชาติเหตุการณ์สำคัญ
  view more
  วันเสาร์ 8 มิถุนายน, 2024การเลือกตั้งในยุโรปเหตุการณ์แตกต่าง
  view more
  วันอาทิตย์ 16 มิถุนายน, 2024วันของบิดาโปสการ์ดดอกไม้
  view more
  วันศุกร์ 21 มิถุนายน, 2024วันออกเดินทางของกองกําลังยึดครองของกองทัพโซเวียตจากเชโกสโลวาเกียเหตุการณ์สำคัญ
  view more
  วันศุกร์ 28 มิถุนายน, 2024วันหยุดเทศกาลฤดูร้อน (เริ่มต้น)School holidays
  view more
  วันศุกร์ 5 กรกฎาคม, 2024วันสโลวักส์อยู่ต่างประเทศเหตุการณ์สำคัญ
  view more
  วันศุกร์ 5 กรกฎาคม, 2024ไซริลและเมโทวันอย่างปกติชนทั้งหลาย
  view more
  วันพุธ 17 กรกฎาคม, 2024ตถธณฑโณไภฯเหตุการณ์สำคัญ
  view more
  วันเสาร์ 10 สิงหาคม, 2024วันของผู้ประสบภัยการทำเหมืองแร่เหตุการณ์แตกต่าง
  view more
  วันพุธ 21 สิงหาคม, 2024วันที่ตกเป็นเหยื่อของการบุกรุกของเชโกสโลวาเกียในปี 1968เหตุการณ์สำคัญ
  view more
  วันพฤหัสบดี 29 สิงหาคม, 2024วันกบฏแห่งชาติสโลวักวันหยุดฆราวาส
  view more

  วันหยุดเทศกาลฤดูหนาว (เริ่มต้น)

  -
  วันศุกร์ 1 มีนาคม, 2024
  เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น : One week later in Banská Bystrica, Žilina, Trenčín

  วันหยุดเทศกาลฤดูหนาว (สิ้นสุด)

  -
  วันจันทร์ 11 มีนาคม, 2024
  เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น :

  เลือกตั้งประธานาธิบดี

  -
  วันเสาร์ 23 มีนาคม, 2024
  เหตุการณ์แตกต่าง :

  การต่อสู้ในวันสิทธิมนุษยชนในสโลวะเกีย

  -
  วันจันทร์ 25 มีนาคม, 2024
  วัฒนธรรม :

  วันหยุดเทศกาลอีสเตอร์ (เริ่มต้น)

  -
  วันพุธ 27 มีนาคม, 2024
  เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น :

  นศุกร์ดี

  -
  วันศุกร์ 29 มีนาคม, 2024
  หรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก : The First Council of Nicaea (a gathering of bishops in the early days of Christianity) wanted to find a day to commemorate the crucifixion and resurrection of Christ. This commemoration had to be linked to Jewish holiday traditions, since the last supper of Christ was believed to be a Jewish Passover meal. But the Jewish calendar is based on lunar and solar cycles, so the Easter celebration had to follow the same calendar.

  ปรับเวลาตามฤดูกาล

  -
  วันอาทิตย์ 31 มีนาคม, 2024
  เหตุการณ์แตกต่าง : At 1:00 am local times

  อีสเตอร์วันจันทร์

  -
  วันจันทร์ 1 เมษายน, 2024
  หรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก : In the year 325, the Council of Nic้e determined a date fo Easter. Full Moon would fall the 14th day of a moon month . Easter would be marked by the dominical letter and the epactus. With the establishment of the equinox ne variatur on March 21, algorithms where elaborated to attribuate a date for Easter whatever the year. Time between two consecutive new moons: 20 days 12 hours 44 minutes 2.8 - Gives a letter code for the year's calendar Age of the moon on January 1st, minus one unity, 0 being the new moon's age.

  วันหยุดเทศกาลอีสเตอร์ (สิ้นสุด)

  -
  วันพุธ 3 เมษายน, 2024
  เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น :

  เลือกตั้งประธานาธิบดี

  -
  วันเสาร์ 6 เมษายน, 2024
  เหตุการณ์แตกต่าง :

  วันรำลึกถึงทหารที่ตายในสงคราม

  -
  วันเสาร์ 13 เมษายน, 2024
  วัฒนธรรม : Day of victims unjustly prosecuted

  ³ëµ¿Àý

  -
  วันพุธ 1 พฤษภาคม, 2024
  วันหยุดฆราวาส : From 2011 on, this celebration is called the Day of Slovak Accession to the EU

  ฐ๘ศญฑน วุนๆ ฑโณไภฯ

  -
  วันพุธ 8 พฤษภาคม, 2024
  วันหยุดฆราวาส : Marks the capitulation of Nazi forces to the Allies in Berlin on May 8, 1945.

  พ๎ธำดฯภว ณฏ

  -
  วันอาทิตย์ 12 พฤษภาคม, 2024
  โปสการ์ดดอกไม้ : Mother’s day has evolved in many countries in different ways. This is because mother’s day has different origins in different countries and therefore occurs on different days in the year. One school of thought claims that this day emerged from the custom of mother worship in ancient Greece. Mother worship which kept a festival to Cybele, a great mother of gods, and Rhea, the wife of Cronus, was held on March 15 to March 18 around Asia Minor. They insist that this custom spread around the world. Mothering Sunday is the celebration of motherhood in the United Kingdom. It is also known as Mid-lent Sunday, Rose Sunday and Laetare Sunday. It originally comes from the Victorian practice of allowing servants to return home to visit their mothers on this day. In the United States, Julia Ward Howe (May 27, 1819 - October 17, 1910) was a prominent American abolitionist, social activist, and poet. Howe’s Battle Hymn of the Republic was first published in the Atlantic Monthly in 1862 and quickly became one of the most popular songs for the Union during the American Civil War. After the war she focused her activities on the causes of Pacifism and women’s suffrage. In 1870 she was the first to proclaim Mother’s Day, with her Mother’s Day Proclamation. U.S. President Woodrow Wilson approved Mother’s Day in 1914

  วัน Vlachs ชาติ

  -
  วันพฤหัสบดี 23 พฤษภาคม, 2024
  วัฒนธรรม :

  การเลือกตั้งในยุโรป

  -
  วันเสาร์ 8 มิถุนายน, 2024
  เหตุการณ์แตกต่าง :

  วันของบิดา

  -
  วันอาทิตย์ 16 มิถุนายน, 2024
  โปสการ์ดดอกไม้ :

  วันออกเดินทางของกองกําลังยึดครองของกองทัพโซเวียตจากเชโกสโลวาเกีย

  -
  วันศุกร์ 21 มิถุนายน, 2024
  วัฒนธรรม :

  วันหยุดเทศกาลฤดูร้อน (เริ่มต้น)

  -
  วันศุกร์ 28 มิถุนายน, 2024
  เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น :

  วันสโลวักส์อยู่ต่างประเทศ

  -
  วันศุกร์ 5 กรกฎาคม, 2024
  วัฒนธรรม :

  ไซริลและเมโทวัน

  -
  วันศุกร์ 5 กรกฎาคม, 2024
  อย่างปกติชนทั้งหลาย : ไซริลและเมโทมีพี่ชายสองคนที่เกิดในเทสซาโลในจักรวรรดิไบเซนไทน์ในศตวรรษที่ 9 ซึ่งกลายเป็นมิชชันนารีของศาสนาคริสต์ใน Khazaria และโมราเวีย พวกเขาทั้งสองสมบูรณ์แบบตัวอักษรสลาฟซึ่งเป็นที่รู้จักกันในขณะนี้เป็นอักษรซีริลลิสวดและแปลเป็นภาษานี้

  ตถธณฑโณไภฯ

  -
  วันพุธ 17 กรกฎาคม, 2024
  วัฒนธรรม : Day of the Declaration of Independence of the Slovak Republic - Declared on 17th of July 1992

  วันของผู้ประสบภัยการทำเหมืองแร่

  -
  วันเสาร์ 10 สิงหาคม, 2024
  เหตุการณ์แตกต่าง : Since 2011

  วันที่ตกเป็นเหยื่อของการบุกรุกของเชโกสโลวาเกียในปี 1968

  -
  วันพุธ 21 สิงหาคม, 2024
  วัฒนธรรม :

  วันกบฏแห่งชาติสโลวัก

  -
  วันพฤหัสบดี 29 สิงหาคม, 2024
  วันหยุดฆราวาส : [Wikipedia]