วันหยุดประจำปีและงานเฉลิมฉลองในโลก

linkหมู่เกาะโซโลมอน : วันหยุดนักขัตฤกษ์, ธนาคารปิดทำการ, วันโรงเรียนปิด

หมู่เกาะโซโลมอน : ตารางที่สมบูรณ์ของวันหยุดนักขัตฤกษ์, วันที่ธนาคารและตลาดหลักทรัพย์ปิดทำการ, วันโรงเรียนปิด, เทรดแฟร์, งานแข่งกีฬาและวันสำคัญทางประเพณี, เทศกาล, งานเฉลิมฉลอง, การเลือกตั้งในช่วง 3 เดือนข้างหน้า

 • ค่าเงิน: Dollar (SBD)
 • สัปดาห์สิ้น: วันเสาร์และวันอาทิตย์
 • IF YOU NEED TRANSLATION INTO THIS COUNTRY's LANGUAGE(S): อังกฤษ(350 ล้านลำโพงใน 47 ประเทศ), พื้นถิ่น Melanesian ...
  ติดต่อ edit!
 • วันชื่อชนิดอื่นๆ
  วันจันทร์ 1 พฤษภาคม, 2023วันหยุดกลางภาคการศึกษา (สิ้นสุด)School holidays
  view more
  วันพุธ 17 พฤษภาคม, 2023เสด็จขึ้นสู่สวรรค์วันหยุด (เริ่มต้น)School holidays
  view more
  วันจันทร์ 22 พฤษภาคม, 2023วันหยุดเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ (จบ)School holidays
  view more
  วันศุกร์ 26 พฤษภาคม, 2023รรษทานวันหยุด (ตอนต้น)School holidays
  view more
  วันอังคาร 30 พฤษภาคม, 2023หรรษทานวันหยุด (จบ)School holidays
  view more
  วันศุกร์ 2 มิถุนายน, 2023วันหยุดท้องถิ่นวันหยุดฆราวาส
  view more
  วันพฤหัสบดี 8 มิถุนายน, 2023วันหยุดท้องถิ่นวันหยุดฆราวาส
  view more
  วันอังคาร 20 มิถุนายน, 2023วันหยุดท้องถิ่นวันหยุดฆราวาส
  view more
  วันพฤหัสบดี 29 มิถุนายน, 2023วันหยุดท้องถิ่นวันหยุดฆราวาส
  view more
  วันศุกร์ 7 กรกฎาคม, 2023ตถธณฑโณไภฯวันหยุดประจำชาติ
  view more
  วันศุกร์ 28 กรกฎาคม, 2023วันหยุดกลางภาคการศึกษา (เริ่มต้น)School holidays
  view more
  วันอังคาร 1 สิงหาคม, 2023วันหยุดท้องถิ่นวันหยุดฆราวาส
  view more
  วันพฤหัสบดี 3 สิงหาคม, 2023วันหยุดท้องถิ่นวันหยุดฆราวาส
  view more
  วันอังคาร 15 สิงหาคม, 2023วันหยุดท้องถิ่นวันหยุดฆราวาส
  view more
  วันจันทร์ 28 สิงหาคม, 2023วันหยุดกลางภาคการศึกษา (สิ้นสุด)School holidays
  view more
  วันศุกร์ 27 ตุลาคม, 2023วันหยุดกลางภาคการศึกษา (เริ่มต้น)School holidays
  view more
  วันจันทร์ 30 ตุลาคม, 2023วันหยุดกลางภาคการศึกษา (สิ้นสุด)School holidays
  view more
  วันศุกร์ 17 พฤศจิกายน, 2023สิ้นสุดปีการศึกษาSchool holidays
  view more
  วันอาทิตย์ 19 พฤศจิกายน, 2023เกมแปซิฟิกกีฬาเหตุการณ์ต่างๆ
  view more

  วันหยุดกลางภาคการศึกษา (สิ้นสุด)

  -
  วันจันทร์ 1 พฤษภาคม, 2023
  เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น :

  เสด็จขึ้นสู่สวรรค์วันหยุด (เริ่มต้น)

  -
  วันพุธ 17 พฤษภาคม, 2023
  เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น :

  วันหยุดเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ (จบ)

  -
  วันจันทร์ 22 พฤษภาคม, 2023
  เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น :

  รรษทานวันหยุด (ตอนต้น)

  -
  วันศุกร์ 26 พฤษภาคม, 2023
  เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น :

  หรรษทานวันหยุด (จบ)

  -
  วันอังคาร 30 พฤษภาคม, 2023
  เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น :

  วันหยุดท้องถิ่น

  -
  วันศุกร์ 2 มิถุนายน, 2023
  วันหยุดฆราวาส : Province Day (Isable only)

  วันหยุดท้องถิ่น

  -
  วันพฤหัสบดี 8 มิถุนายน, 2023
  วันหยุดฆราวาส : Province Day (Temotu only)

  วันหยุดท้องถิ่น

  -
  วันอังคาร 20 มิถุนายน, 2023
  วันหยุดฆราวาส : Province Day (Rennell only)

  วันหยุดท้องถิ่น

  -
  วันพฤหัสบดี 29 มิถุนายน, 2023
  วันหยุดฆราวาส : Province Day (Central Solomon Island only)

  ตถธณฑโณไภฯ

  -
  วันศุกร์ 7 กรกฎาคม, 2023
  วันหยุดฆราวาส : The United Kingdom established a protectorate over the Solomon Islands in the 1890s. Some of the bitterest fighting of World War II occurred on these islands. Self-government was achieved in 1976 and full independence was granted two years later on 7 July, 1978. Not a paid holiday when falling on Saturday or Sunday [Wikipedia]

  วันหยุดกลางภาคการศึกษา (เริ่มต้น)

  -
  วันศุกร์ 28 กรกฎาคม, 2023
  เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น :

  วันหยุดท้องถิ่น

  -
  วันอังคาร 1 สิงหาคม, 2023
  วันหยุดฆราวาส : Province Day (Guadalcanal only)

  วันหยุดท้องถิ่น

  -
  วันพฤหัสบดี 3 สิงหาคม, 2023
  วันหยุดฆราวาส : Province Day (Makira/Ulawa only)

  วันหยุดท้องถิ่น

  -
  วันอังคาร 15 สิงหาคม, 2023
  วันหยุดฆราวาส : Province Day (Malaita only)

  วันหยุดกลางภาคการศึกษา (สิ้นสุด)

  -
  วันจันทร์ 28 สิงหาคม, 2023
  เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น :

  วันหยุดกลางภาคการศึกษา (เริ่มต้น)

  -
  วันศุกร์ 27 ตุลาคม, 2023
  เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น :

  วันหยุดกลางภาคการศึกษา (สิ้นสุด)

  -
  วันจันทร์ 30 ตุลาคม, 2023
  เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น :

  สิ้นสุดปีการศึกษา

  -
  วันศุกร์ 17 พฤศจิกายน, 2023
  เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น :

  เกมแปซิฟิก

  -
  วันอาทิตย์ 19 พฤศจิกายน, 2023
  กีฬาเหตุการณ์ต่างๆ : Https://www.sol2023.com.sb/ last 2 weeks 2023 edition confirmed