วันหยุดประจำปีและงานเฉลิมฉลองในโลก

linkหมู่เกาะโซโลมอน : วันหยุดนักขัตฤกษ์, ธนาคารปิดทำการ, วันโรงเรียนปิด

หมู่เกาะโซโลมอน : ตารางที่สมบูรณ์ของวันหยุดนักขัตฤกษ์, วันที่ธนาคารและตลาดหลักทรัพย์ปิดทำการ, วันโรงเรียนปิด, เทรดแฟร์, งานแข่งกีฬาและวันสำคัญทางประเพณี, เทศกาล, งานเฉลิมฉลอง, การเลือกตั้งในช่วง 3 เดือนข้างหน้า

 • ค่าเงิน: Dollar (SBD)
 • สัปดาห์สิ้น: วันเสาร์และวันอาทิตย์
 • อังกฤษ(350 ล้านลำโพงใน 47 ประเทศ), พื้นถิ่น Melanesian ...
  ติดต่อ edit!
 • วันชื่อชนิดอื่นๆ
  วันจันทร์ 1 เมษายน, 2024อีสเตอร์วันจันทร์หรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก
  view more
  วันอังคาร 2 เมษายน, 2024วันหยุดกลางภาคการศึกษา (สิ้นสุด)School holidays
  view more
  วันพุธ 17 เมษายน, 2024วันหยุดวันหยุดฆราวาส
  view more
  วันพุธ 17 เมษายน, 2024เลือกตั้งรัฐสภาเหตุการณ์แตกต่าง
  view more
  วันพุธ 8 พฤษภาคม, 2024เสด็จขึ้นสู่สวรรค์วันหยุด (เริ่มต้น)School holidays
  view more
  วันจันทร์ 13 พฤษภาคม, 2024วันหยุดเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ (จบ)School holidays
  view more
  วันศุกร์ 17 พฤษภาคม, 2024รรษทานวันหยุด (ตอนต้น)School holidays
  view more
  วันอังคาร 21 พฤษภาคม, 2024หรรษทานวันหยุด (จบ)School holidays
  view more
  วันจันทร์ 3 มิถุนายน, 2024วันหยุดท้องถิ่นวันหยุดฆราวาส
  view more
  วันศุกร์ 7 มิถุนายน, 2024วันหยุดกลางภาคการศึกษา (เริ่มต้น)School holidays
  view more
  วันศุกร์ 7 มิถุนายน, 2024วันหยุดท้องถิ่นวันหยุดฆราวาส
  view more
  วันศุกร์ 14 มิถุนายน, 2024วันเกิดผู้นำประเทศวันหยุดฆราวาส
  view more
  วันศุกร์ 28 มิถุนายน, 2024วันหยุดท้องถิ่นวันหยุดฆราวาส
  view more
  วันอาทิตย์ 7 กรกฎาคม, 2024ตถธณฑโณไภฯวันหยุดประจำชาติ
  view more
  วันจันทร์ 8 กรกฎาคม, 2024ตถธณฑโณไภฯวันหยุดประจำชาติ
  view more
  วันอังคาร 9 กรกฎาคม, 2024วันหยุดกลางภาคการศึกษา (สิ้นสุด)School holidays
  view more
  วันศุกร์ 19 กรกฎาคม, 2024วันหยุดท้องถิ่นวันหยุดฆราวาส
  view more
  วันพฤหัสบดี 1 สิงหาคม, 2024วันหยุดท้องถิ่นวันหยุดฆราวาส
  view more
  วันศุกร์ 2 สิงหาคม, 2024วันหยุดท้องถิ่นวันหยุดฆราวาส
  view more
  วันพฤหัสบดี 15 สิงหาคม, 2024วันหยุดท้องถิ่นวันหยุดฆราวาส
  view more
  วันศุกร์ 13 กันยายน, 2024วันหยุดกลางภาคการศึกษา (เริ่มต้น)School holidays
  view more
  วันจันทร์ 23 กันยายน, 2024วันหยุดกลางภาคการศึกษา (สิ้นสุด)School holidays
  view more

  อีสเตอร์วันจันทร์

  -
  วันจันทร์ 1 เมษายน, 2024
  หรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก : In the year 325, the Council of Nic้e determined a date fo Easter. Full Moon would fall the 14th day of a moon month . Easter would be marked by the dominical letter and the epactus. With the establishment of the equinox ne variatur on March 21, algorithms where elaborated to attribuate a date for Easter whatever the year. Time between two consecutive new moons: 20 days 12 hours 44 minutes 2.8 - Gives a letter code for the year's calendar Age of the moon on January 1st, minus one unity, 0 being the new moon's age.

  วันหยุดกลางภาคการศึกษา (สิ้นสุด)

  -
  วันอังคาร 2 เมษายน, 2024
  เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น :

  วันหยุด

  -
  วันพุธ 17 เมษายน, 2024
  วันหยุดฆราวาส : Election day

  เลือกตั้งรัฐสภา

  -
  วันพุธ 17 เมษายน, 2024
  เหตุการณ์แตกต่าง :

  เสด็จขึ้นสู่สวรรค์วันหยุด (เริ่มต้น)

  -
  วันพุธ 8 พฤษภาคม, 2024
  เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น :

  วันหยุดเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ (จบ)

  -
  วันจันทร์ 13 พฤษภาคม, 2024
  เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น :

  รรษทานวันหยุด (ตอนต้น)

  -
  วันศุกร์ 17 พฤษภาคม, 2024
  เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น :

  หรรษทานวันหยุด (จบ)

  -
  วันอังคาร 21 พฤษภาคม, 2024
  เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น :

  วันหยุดท้องถิ่น

  -
  วันจันทร์ 3 มิถุนายน, 2024
  วันหยุดฆราวาส : Province Day (Isable only)

  วันหยุดกลางภาคการศึกษา (เริ่มต้น)

  -
  วันศุกร์ 7 มิถุนายน, 2024
  เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น :

  วันหยุดท้องถิ่น

  -
  วันศุกร์ 7 มิถุนายน, 2024
  วันหยุดฆราวาส : Province Day (Temotu only)

  วันเกิดผู้นำประเทศ

  -
  วันศุกร์ 14 มิถุนายน, 2024
  วันหยุดฆราวาส :

  วันหยุดท้องถิ่น

  -
  วันศุกร์ 28 มิถุนายน, 2024
  วันหยุดฆราวาส : Province Day (Central Solomon Island only)

  ตถธณฑโณไภฯ

  -
  วันอาทิตย์ 7 กรกฎาคม, 2024
  วันหยุดฆราวาส : The United Kingdom established a protectorate over the Solomon Islands in the 1890s. Some of the bitterest fighting of World War II occurred on these islands. Self-government was achieved in 1976 and full independence was granted two years later on 7 July, 1978. Not a paid holiday when falling on Saturday or Sunday [Wikipedia]

  ตถธณฑโณไภฯ

  -
  วันจันทร์ 8 กรกฎาคม, 2024
  วันหยุดฆราวาส : The United Kingdom established a protectorate over the Solomon Islands in the 1890s. Some of the bitterest fighting of World War II occurred on these islands. Self-government was achieved in 1976 and full independence was granted two years later on 7 July, 1978. Not a paid holiday when falling on Saturday or Sunday [Wikipedia]

  วันหยุดกลางภาคการศึกษา (สิ้นสุด)

  -
  วันอังคาร 9 กรกฎาคม, 2024
  เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น :

  วันหยุดท้องถิ่น

  -
  วันศุกร์ 19 กรกฎาคม, 2024
  วันหยุดฆราวาส : Province Day (Rennell only)

  วันหยุดท้องถิ่น

  -
  วันพฤหัสบดี 1 สิงหาคม, 2024
  วันหยุดฆราวาส : Province Day (Guadalcanal only)

  วันหยุดท้องถิ่น

  -
  วันศุกร์ 2 สิงหาคม, 2024
  วันหยุดฆราวาส : Province Day (Makira/Ulawa only)

  วันหยุดท้องถิ่น

  -
  วันพฤหัสบดี 15 สิงหาคม, 2024
  วันหยุดฆราวาส : Province Day (Malaita only)

  วันหยุดกลางภาคการศึกษา (เริ่มต้น)

  -
  วันศุกร์ 13 กันยายน, 2024
  เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น :

  วันหยุดกลางภาคการศึกษา (สิ้นสุด)

  -
  วันจันทร์ 23 กันยายน, 2024
  เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น :