วันหยุดประจำปีและงานเฉลิมฉลองในโลก
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์, วันนี้เป็นวันหยุดประจำชาติคุณ! EDIT ขอแสดงความปราถนาดีในโอกาสวันพิเศษนี้

linkศรีลังกา : วันหยุดนักขัตฤกษ์, ธนาคารปิดทำการ, วันโรงเรียนปิด

ศรีลังกา : ตารางที่สมบูรณ์ของวันหยุดนักขัตฤกษ์, วันที่ธนาคารและตลาดหลักทรัพย์ปิดทำการ, วันโรงเรียนปิด, เทรดแฟร์, งานแข่งกีฬาและวันสำคัญทางประเพณี, เทศกาล, งานเฉลิมฉลอง, การเลือกตั้งในช่วง 3 เดือนข้างหน้า

 • ค่าเงิน: Rupee (LKR)
 • สัปดาห์สิ้น: วันเสาร์และวันอาทิตย์
 • IF YOU NEED TRANSLATION INTO THIS COUNTRY's LANGUAGE(S): อังกฤษ(350 ล้านลำโพงใน 47 ประเทศ), ชาวสิงหล(16 million speakers), ทมิฬ(55 ล้านลำโพง) ...
  ติดต่อ edit!
 • วันชื่อชนิดอื่นๆ
  วันศุกร์ 22 ธันวาคม, 2023วันหยุดเทศกาลขึ้นปีใหม่ (เริ่มต้น)School holidays
  view more
  วันจันทร์ 25 ธันวาคม, 2023ลฉธฎฝบธถฝบ ณฏหรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก
  view more
  วันอังคาร 26 ธันวาคม, 2023วันต้นโพธิ์ศักดิ์สิทธิ์ของชาวพุทธพุทธศาสนา (พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท)
  view more
  วันอังคาร 2 มกราคม, 2024วันหยุดเทศกาลขึ้นปีใหม่ (สิ้นสุด)School holidays
  view more
  วันจันทร์ 15 มกราคม, 2024เทศกามักห์ บิหุ/ทูสุ บูชา - ปอนกัลวันหยุดฆราวาส
  view more
  วันพฤหัสบดี 25 มกราคม, 2024วันพระจันทร์เต็มดวงพุทธศาสนา (พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท)
  view more
  วันอาทิตย์ 4 กุมภาพันธ์, 2024ตถธณฑโณไภฯวันหยุดประจำชาติ
  view more
  วันศุกร์ 9 กุมภาพันธ์, 2024วันหยุดกลางภาคการศึกษา (เริ่มต้น)School holidays
  view more
  วันศุกร์ 23 กุมภาพันธ์, 2024วันเทศกาลนาวัม โพยาพุทธศาสนา (พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท)
  view more
  วันศุกร์ 8 มีนาคม, 2024มหาชีวาราตรีศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
  view more
  วันจันทร์ 18 มีนาคม, 2024รอมฎอน (ต้น) - โรงเรียนมุสลิมSchool holidays
  view more
  วันอาทิตย์ 24 มีนาคม, 2024ฮินดูฉลองพุทธศาสนา (พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท)
  view more
  วันศุกร์ 29 มีนาคม, 2024นศุกร์ดีหรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก
  view more
  วันศุกร์ 5 เมษายน, 2024มาราธอนโคลอมโบrกีฬาเหตุการณ์ต่างๆ
  view more
  วันพุธ 10 เมษายน, 2024วันหยุดกลางภาค (เริ่มต้น) - โรงเรียนมุสลิมSchool holidays
  view more
  วันพฤหัสบดี 11 เมษายน, 2024สิ้นสุดเทศกาลถือศีลอดของชาวมุสลิมอิสลาม
  view more
  วันพฤหัสบดี 11 เมษายน, 2024รอมฎอน (end) - โรงเรียนมุสลิมSchool holidays
  view more
  วันศุกร์ 12 เมษายน, 2024วันก่อนวันปีใหม่ของสิงหลและทมิฬวันหยุดฆราวาส
  view more
  วันอาทิตย์ 14 เมษายน, 2024วันปีใหม่ของชนชาติทมิฬและสิงหลพุทธศาสนา (พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท)
  view more
  วันพฤหัสบดี 18 เมษายน, 2024วันหยุดกลางภาค (จบ) - โรงเรียนมุสลิมSchool holidays
  view more
  วันศุกร์ 19 เมษายน, 2024วันหยุดเทศกาลฤดูใบไม้ผลิ (เริ่มต้น)School holidays
  view more
  วันอังคาร 23 เมษายน, 2024ฮินดูฉลองพุทธศาสนา (พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท)
  view more
  วันจันทร์ 29 เมษายน, 2024วันหยุดเทศกาลฤดูใบไม้ผลิ (สิ้นสุด)School holidays
  view more
  วันพุธ 1 พฤษภาคม, 2024พฤษภาคมวันวันหยุดฆราวาส
  view more
  วันอาทิตย์ 12 พฤษภาคม, 2024พ๎ธำดฯภว ณฏโปสการ์ดดอกไม้
  view more
  วันพฤหัสบดี 23 พฤษภาคม, 2024วิสาขบูชาพุทธศาสนา (พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท)
  view more
  วันศุกร์ 24 พฤษภาคม, 2024วันหลังวันวิสาข์แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ
  view more

  วันหยุดเทศกาลขึ้นปีใหม่ (เริ่มต้น)

  -
  วันศุกร์ 22 ธันวาคม, 2023
  เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น : Tamil, Sinhala & Muslim schools

  ลฉธฎฝบธถฝบ ณฏ

  -
  วันจันทร์ 25 ธันวาคม, 2023
  หรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก : คริสต์มาส (อังกฤษ: Christmas; อังกฤษเก่า: Crstesmsse, หมายถึง พิธีมิสซาของพระคริสต์ ) หรือ วันสมโภชพระคริสตสมภพ (อังกฤษ: Feast of the Nativity) จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อเฉลิมฉลองการประสูติของพระเยซู เป็นวันหยุดทางศาสนาและวัฒนธรรม ประชากรหลายพันล้านคนทั่วโลกจัดการเฉลิมฉลองในวันที่ 25 ธันวาคม วันดังกล่าวเน้นปีพิธีกรรมของคริสต์ศาสนิกชนเป็นสำคัญ วันคริสต์มาสเป็นวันปิดเทศกาลเตรียมการรับเสด็จ (Advent) และวันเริ่มต้นเทศกาลพระคริสตสมภพ (Christmastide) สิบสองวัน[8] คริสต์มาสเป็นวันหยุดราชการในหลายประเทศทั่วโลก และมีผู้ที่ไม่ใช่คริสต์ศาสนิกชนหันมาเฉลิมฉลองกันมากขึ้น และเป็นส่วนสำคัญในคริสต์มาสและฤดูวันหยุด วันที่พระเยซูประสูติจริง ๆ นั้นไม่ทราบแน่ชัด แต่นักประวัติศาสตร์สมัยใหม่คะเนไว้ว่าราว 2 ปีก่อน ค.ศ. และ ค.ศ. 7 ในช่วงต้นถึงกลางคริสต์ศตวรรษที่ 4 ศาสนาคริสต์ตะวันตกกำหนดวันคริสต์มาสตรงกับวันที่ 25 ธันวาคม ซึ่งต่อมาศาสนาคริสต์ตะวันออกได้รับวันดังกล่าวไปด้วย มีทฤษฎีอธิบายว่า เหตุผลที่เลือกวันที่ 25 ธันวาคมเป็นวันเฉลิมฉลองคริสตสมภพนั้นเพราะเป็นเวลาเก้าเดือนพอดีหลังคริสต์ศาสนิกชนสมัยแรกเฉลิมฉลองวันแม่พระรับสาร หรือตรงกับวันเหมายันของโรมัน หรือเทศกาลฤดูหนาวเพเกินโบราณเพื่อยุติการเฉลิมฉลองเหล่านี้และแทนที่ด้วยการฉลองของคริสต์ศาสนิกชน [Wikipedia]

  วันต้นโพธิ์ศักดิ์สิทธิ์ของชาวพุทธ

  -
  วันอังคาร 26 ธันวาคม, 2023
  พุทธศาสนา (พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท) : Arrival of the Bo-tree sapling. This was brought to Sri Lanka from India by Buddhist Theri Sanghamitta, and it is this very tree that is venerated by Buddhists in Anuradhapura. It is also the oldest documented tree in the world. Sanghamitta Theri established the Bhikkhuni Sasana (the Order of Nuns). paid holiday when falling on Saturday or Sunday

  วันหยุดเทศกาลขึ้นปีใหม่ (สิ้นสุด)

  -
  วันอังคาร 2 มกราคม, 2024
  เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น : Www.moe.gov.lk
  International schools may carry different calendars

  Schools have been shut 46 weeks due to Covid epidemics

  gazetted by the Ministry of Education
  dates may vary according to the religion
  Schooling mandatory till age 14
  number of instructional days per year in lower secondary education: 204
  Teaching languages: Sinhala, Tamil, English
  schools are closed on Sunday
  school uniforms required

  We carry confirmed dates till March 2024

  Please note that authorities may take last-minute decisions; please double-check if this information is vital to you
  Make a Paypal donation of euros 50 to [email protected] to purchase the full calendar for 5 countries, including Sri Lankan schools
  Contact [email protected] to purchase a file containing confirmed calendars of 550 countries and regions.

  เทศกามักห์ บิหุ/ทูสุ บูชา - ปอนกัล

  -
  วันจันทร์ 15 มกราคม, 2024
  วันหยุดฆราวาส : Celebration of the harvest, which is observed for three days: Bhogi Pongal, Surya Pongal and Mattu Pongal. A colourful and traditional festival with many a ceremony devoted to various deities and cattle races.

  วันพระจันทร์เต็มดวง

  -
  วันพฤหัสบดี 25 มกราคม, 2024
  พุทธศาสนา (พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท) : เอกราชครั้งแรกของพระพุทธเจ้าไปศรีลังกา เยี่ยมชมนี้ก็เกิดขึ้นในปีแรกของพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้า http://www.mysrilanka.com/travel/lanka/festivals/POSON.HTM

  ตถธณฑโณไภฯ

  -
  วันอาทิตย์ 4 กุมภาพันธ์, 2024
  วันหยุดฆราวาส : Celebrating the anniversary of independence from Britain in 1948 not a paid holiday when falling on Saturday or Sunday

  วันหยุดกลางภาคการศึกษา (เริ่มต้น)

  -
  วันศุกร์ 9 กุมภาพันธ์, 2024
  เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น :

  วันเทศกาลนาวัม โพยา

  -
  วันศุกร์ 23 กุมภาพันธ์, 2024
  พุทธศาสนา (พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท) : Celebrates the following events in Buddhist history: Entrance into the order of two leading disciples of The Buddha (Sariputta and Maha Moggalana), The Buddha proclaims for the first time a code of fundamental ethical precepts for the monks. The Buddha announces that within three months His Parinibbana (death) will take place. http://www.mysrilanka.com/travel/lanka/festivals/POSON.HTM

  มหาชีวาราตรี

  -
  วันศุกร์ 8 มีนาคม, 2024
  ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ : A Hindu festival in honor of Lord Shiva and his marriage to Goddess Parvati. Ceremonies involving prayers and hymns take place mostly at night.

  รอมฎอน (ต้น) - โรงเรียนมุสลิม

  -
  วันจันทร์ 18 มีนาคม, 2024
  เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น :

  ฮินดูฉลอง

  -
  วันอาทิตย์ 24 มีนาคม, 2024
  พุทธศาสนา (พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท) : Commemorates the visit of The Buddha to his home to preach to his father King Suddhodana and other relatives and show them the path to enlightenment and final deliverance.

  นศุกร์ดี

  -
  วันศุกร์ 29 มีนาคม, 2024
  หรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก : แรกสภาของไนเซีย (การชุมนุมของบาทหลวงในยุคแรกของศาสนาคริสต์) ต้องการหาวันเพื่อรำลึกถึงการตรึงกางเขนและพระเยซูคืนชีพการฉลองนี้มีการเชื่อมโยงกับประเพณียิวฮอลิเดย์ ตั้งแต่ซุปเปอร์ล่าสุดของคริสต์ที่เชื่อกันว่าเป็นอาหารยิวปัส แต่ Jewish ปฏิทินตามจันทรคติ และแสงอาทิตย์รอบ เพื่อให้มีการเฉลิมฉลองอีสเตอร์ตามปฏิทินเดียวกัน

  มาราธอนโคลอมโบr

  -
  วันศุกร์ 5 เมษายน, 2024
  กีฬาเหตุการณ์ต่างๆ : Https://colombomarathon.com/ 2024 edition confirmed

  วันหยุดกลางภาค (เริ่มต้น) - โรงเรียนมุสลิม

  -
  วันพุธ 10 เมษายน, 2024
  เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น :

  สิ้นสุดเทศกาลถือศีลอดของชาวมุสลิม

  -
  วันพฤหัสบดี 11 เมษายน, 2024
  อิสลาม : เราะมะฎอน (อาหรับ: ฆ | อังกฤษ: Ramadan) หรือสะกด รอมะฏอน หรือ รอมฎอน คือเดือนที่ 9 ของปฏิทินฮิจญ์เราะฮ์หรือปฏิทินอิสลาม เป็นเดือนที่มุสลิมถือศีลอดทั้งเดือน ด้วยเหตุนี้จึงเรียกกันอีกชื่อหนึ่งว่า เดือนบวช และถือว่าเป็นเดือนที่สำคัญที่สุดเดือนหนึ่ง มุสลิมจะต้องอดอาหารเพื่อที่จะได้มีความรู้สึกถึงคนที่ไม่ได้รับการดูแลจากสังคม เช่น คนยากจน เป็นต้น และเดือนนี้ยังเป็นเดือนที่อัลกรุอานได้ถูกประทานลงมาเป็นทางนำให้กับมนุษย์ มุสลิมจึงต้องอ่านอัลกุรอาน เพื่อศึกษาถึงสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้มนุษย์รู้ว่าการเป็นอยู่ในโลกนี้และโลกหน้าจะเป็นอย่างไร และจะต้องทำตัวอย่างไรบ้าง กิจกรรมพิเศษของมุสลิมนิกายซุนนะหฺคือการละหมาดตะรอเวียะฮ์ในยามค่ำของเดือนนี้ เมื่อสิ้นเดือนเราะมะฎอนแล้ว จะมีการเฉลิมฉลองในวันที่ 1 เดือนเชาวาล เรียกว่า อีดุลฟิฏริหรือวันอีดเล็ก [Wikipedia]

  รอมฎอน (end) - โรงเรียนมุสลิม

  -
  วันพฤหัสบดี 11 เมษายน, 2024
  เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น :

  วันก่อนวันปีใหม่ของสิงหลและทมิฬ

  -
  วันศุกร์ 12 เมษายน, 2024
  วันหยุดฆราวาส :

  วันปีใหม่ของชนชาติทมิฬและสิงหล

  -
  วันอาทิตย์ 14 เมษายน, 2024
  พุทธศาสนา (พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท) : Sri Lankans and Tamilnadu people celebrate their national new year's day (Puththandu in Tamil and Aluth Avurudhu in Sinhala). The specific time of the New Year is set by astrologers on the 13th or 14th. The sun moving from the house of Pisces to the house of Aries signals the dawn of the new year.

  วันหยุดกลางภาค (จบ) - โรงเรียนมุสลิม

  -
  วันพฤหัสบดี 18 เมษายน, 2024
  เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น :

  วันหยุดเทศกาลฤดูใบไม้ผลิ (เริ่มต้น)

  -
  วันศุกร์ 19 เมษายน, 2024
  เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น :

  ฮินดูฉลอง

  -
  วันอังคาร 23 เมษายน, 2024
  พุทธศาสนา (พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท) : Hanumanji is said to be Chiranjivi (immortal) and is present in the world even today. He is the link between the devotees and God, for, as instructed by the Lord, he serves, protects and inspires the servants of God. Saints like Tulasidas had the darshan (divine vision) of the Lord through the grace of Hanumanji.

  วันหยุดเทศกาลฤดูใบไม้ผลิ (สิ้นสุด)

  -
  วันจันทร์ 29 เมษายน, 2024
  เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น :

  พฤษภาคมวัน

  -
  วันพุธ 1 พฤษภาคม, 2024
  วันหยุดฆราวาส : Chicago, Saturday May 1st, 1886: 350,000 workers go on strike to call for an 8-hour working day. Industries are paralyzed nationwide. On Monday, as demonstrations go on, the police open fire. On Tuesday, Chicago is again on strike. Following a bomb launched against them, the police shoot again. 12 dead, of which 7 policemen. 8 anarchists will be condemned and executed. In 1889, the Socialist International Movement met in Paris and declared this day international workers' day . The Soviets will follow suit, just as the Nazis. In France, under the Vichy regime (1940-1944), the celebration is renamed Labour Day .

  พ๎ธำดฯภว ณฏ

  -
  วันอาทิตย์ 12 พฤษภาคม, 2024
  โปสการ์ดดอกไม้ : Mother’s day has evolved in many countries in different ways. This is because mother’s day has different origins in different countries and therefore occurs on different days in the year. One school of thought claims that this day emerged from the custom of mother worship in ancient Greece. Mother worship which kept a festival to Cybele, a great mother of gods, and Rhea, the wife of Cronus, was held on March 15 to March 18 around Asia Minor. They insist that this custom spread around the world. Mothering Sunday is the celebration of motherhood in the United Kingdom. It is also known as Mid-lent Sunday, Rose Sunday and Laetare Sunday. It originally comes from the Victorian practice of allowing servants to return home to visit their mothers on this day. In the United States, Julia Ward Howe (May 27, 1819 - October 17, 1910) was a prominent American abolitionist, social activist, and poet. Howe’s Battle Hymn of the Republic was first published in the Atlantic Monthly in 1862 and quickly became one of the most popular songs for the Union during the American Civil War. After the war she focused her activities on the causes of Pacifism and women’s suffrage. In 1870 she was the first to proclaim Mother’s Day, with her Mother’s Day Proclamation. U.S. President Woodrow Wilson approved Mother’s Day in 1914

  วิสาขบูชา

  -
  วันพฤหัสบดี 23 พฤษภาคม, 2024
  พุทธศาสนา (พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท) : เทศกาลสำคัญทางพุทธอนุสรณ์เกิดการตรัสรู้และการตายของพระพุทธรูปและมีการเฉลิมฉลองในคืนพระจันทร์เต็มดวงในเดือนที่อินเดีย Vaisakha (เดือนเมษายนถึงพฤษภาคม) หนึ่งในเทศกาลที่สำคัญที่สุดของทั้งหมดคือวิสาขบูชาที่พระจันทร์เต็มดวงพฤษภาคมเมื่อประสูติตรัสรู้และความตายของพระพุทธเจ้าจะจำ

  วันหลังวันวิสาข์

  -
  วันศุกร์ 24 พฤษภาคม, 2024
  แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ :