วันหยุดประจำปีและงานเฉลิมฉลองในโลก
ศรีลังกา, วันนี้เป็นวันหยุดประจำชาติคุณ! EDIT ขอแสดงความปราถนาดีในโอกาสวันพิเศษนี้

linkศรีลังกา : วันหยุดนักขัตฤกษ์, ธนาคารปิดทำการ, วันโรงเรียนปิด

ศรีลังกา : ตารางที่สมบูรณ์ของวันหยุดนักขัตฤกษ์, วันที่ธนาคารและตลาดหลักทรัพย์ปิดทำการ, วันโรงเรียนปิด, เทรดแฟร์, งานแข่งกีฬาและวันสำคัญทางประเพณี, เทศกาล, งานเฉลิมฉลอง, การเลือกตั้งในช่วง 3 เดือนข้างหน้า

 • ค่าเงิน: Rupee (LKR)
 • สัปดาห์สิ้น: วันเสาร์และวันอาทิตย์
 • IF YOU NEED TRANSLATION INTO THIS COUNTRY's LANGUAGE(S): อังกฤษ(350 ล้านลำโพงใน 47 ประเทศ), ชาวสิงหล(16 million speakers), ทมิฬ(55 ล้านลำโพง) ...
  ติดต่อ edit!
 • วันชื่อชนิดอื่นๆ
  วันเสาร์ 4 กุมภาพันธ์, 2023ตถธณฑโณไภฯวันหยุดประจำชาติ
  view more
  วันอาทิตย์ 5 กุมภาพันธ์, 2023วันเทศกาลนาวัม โพยาพุทธศาสนา (พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท)
  view more
  วันเสาร์ 18 กุมภาพันธ์, 2023มหาชีวาราตรีศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
  view more
  วันจันทร์ 6 มีนาคม, 2023ฮินดูฉลองพุทธศาสนา (พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท)
  view more
  วันศุกร์ 31 มีนาคม, 2023รอมฎอน (ต้น) - โรงเรียนมุสลิมSchool holidays
  view more
  วันพุธ 5 เมษายน, 2023วันหยุดเทศกาลฤดูใบไม้ผลิ (เริ่มต้น)School holidays
  view more
  วันพุธ 5 เมษายน, 2023ฮินดูฉลองพุทธศาสนา (พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท)
  view more
  วันศุกร์ 7 เมษายน, 2023นศุกร์ดีหรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก
  view more
  วันพุธ 12 เมษายน, 2023วันหยุดกลางภาค (เริ่มต้น) - โรงเรียนมุสลิมSchool holidays
  view more
  วันพฤหัสบดี 13 เมษายน, 2023วันก่อนวันปีใหม่ของสิงหลและทมิฬวันหยุดฆราวาส
  view more
  วันศุกร์ 14 เมษายน, 2023วันปีใหม่ของชนชาติทมิฬและสิงหลพุทธศาสนา (พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท)
  view more
  วันพฤหัสบดี 20 เมษายน, 2023วันหยุดกลางภาค (จบ) - โรงเรียนมุสลิมSchool holidays
  view more
  วันเสาร์ 22 เมษายน, 2023สิ้นสุดเทศกาลถือศีลอดของชาวมุสลิมอิสลาม
  view more
  วันจันทร์ 24 เมษายน, 2023วันหยุดเทศกาลฤดูใบไม้ผลิ (สิ้นสุด)School holidays
  view more
  วันจันทร์ 24 เมษายน, 2023รอมฎอน (end) - โรงเรียนมุสลิมSchool holidays
  view more
  วันจันทร์ 1 พฤษภาคม, 2023พฤษภาคมวันวันหยุดฆราวาส
  view more
  วันศุกร์ 5 พฤษภาคม, 2023วิสาขบูชาพุทธศาสนา (พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท)
  view more
  วันเสาร์ 6 พฤษภาคม, 2023วันหลังวันวิสาข์แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ
  view more
  วันอาทิตย์ 14 พฤษภาคม, 2023พ๎ธำดฯภว ณฏโปสการ์ดดอกไม้
  view more
  วันเสาร์ 3 มิถุนายน, 2023โปซอง พูยาพุทธศาสนา (พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท)
  view more
  วันอาทิตย์ 18 มิถุนายน, 2023วันของบิดาโปสการ์ดดอกไม้
  view more
  วันพฤหัสบดี 29 มิถุนายน, 2023งานเลี้ยงของการเสียสละ (อาจเปลี่ยนเป็นวันที่ใกล้ที่สุด)อิสลาม
  view more
  วันจันทร์ 3 กรกฎาคม, 2023ฮินดูพิธีพุทธศาสนา (รถเพชร)
  view more
  วันพุธ 5 กรกฎาคม, 2023วันหยุดเทศกาลฤดูร้อน (เริ่มต้น)School holidays
  view more
  วันพฤหัสบดี 17 สิงหาคม, 2023วันหยุดฤดูร้อน (สิ้นสุด) - โรงเรียนมุสลิมSchool holidays
  view more
  วันศุกร์ 25 สิงหาคม, 2023Summer holiday (beginning)- Muslim schoolsวันหยุดฤดูร้อน (เริ่มต้น)- โรงเรียนมุสลิมSchool holidays
  view more
  วันพุธ 30 สิงหาคม, 2023เทศกาลรักชา แบนฮาน / นิกินิ โพยา เทศกาลจาศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
  view more
  วันพฤหัสบดี 31 สิงหาคม, 2023วันหยุดเทศกาลฤดูร้อน (สิ้นสุด)School holidays
  view more

  ตถธณฑโณไภฯ

  -
  วันเสาร์ 4 กุมภาพันธ์, 2023
  วันหยุดฆราวาส : Celebrating the anniversary of independence from Britain in 1948 not a paid holiday when falling on Saturday or Sunday

  วันเทศกาลนาวัม โพยา

  -
  วันอาทิตย์ 5 กุมภาพันธ์, 2023
  พุทธศาสนา (พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท) : Celebrates the following events in Buddhist history: Entrance into the order of two leading disciples of The Buddha (Sariputta and Maha Moggalana), The Buddha proclaims for the first time a code of fundamental ethical precepts for the monks. The Buddha announces that within three months His Parinibbana (death) will take place. http://www.mysrilanka.com/travel/lanka/festivals/POSON.HTM

  มหาชีวาราตรี

  -
  วันเสาร์ 18 กุมภาพันธ์, 2023
  ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ : A Hindu festival in honor of Lord Shiva and his marriage to Goddess Parvati. Ceremonies involving prayers and hymns take place mostly at night.

  ฮินดูฉลอง

  -
  วันจันทร์ 6 มีนาคม, 2023
  พุทธศาสนา (พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท) : Commemorates the visit of The Buddha to his home to preach to his father King Suddhodana and other relatives and show them the path to enlightenment and final deliverance.

  รอมฎอน (ต้น) - โรงเรียนมุสลิม

  -
  วันศุกร์ 31 มีนาคม, 2023
  เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น :

  วันหยุดเทศกาลฤดูใบไม้ผลิ (เริ่มต้น)

  -
  วันพุธ 5 เมษายน, 2023
  เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น :

  ฮินดูฉลอง

  -
  วันพุธ 5 เมษายน, 2023
  พุทธศาสนา (พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท) : Hanumanji is said to be Chiranjivi (immortal) and is present in the world even today. He is the link between the devotees and God, for, as instructed by the Lord, he serves, protects and inspires the servants of God. Saints like Tulasidas had the darshan (divine vision) of the Lord through the grace of Hanumanji.

  นศุกร์ดี

  -
  วันศุกร์ 7 เมษายน, 2023
  หรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก : แรกสภาของไนเซีย (การชุมนุมของบาทหลวงในยุคแรกของศาสนาคริสต์) ต้องการหาวันเพื่อรำลึกถึงการตรึงกางเขนและพระเยซูคืนชีพการฉลองนี้มีการเชื่อมโยงกับประเพณียิวฮอลิเดย์ ตั้งแต่ซุปเปอร์ล่าสุดของคริสต์ที่เชื่อกันว่าเป็นอาหารยิวปัส แต่ Jewish ปฏิทินตามจันทรคติ และแสงอาทิตย์รอบ เพื่อให้มีการเฉลิมฉลองอีสเตอร์ตามปฏิทินเดียวกัน

  วันหยุดกลางภาค (เริ่มต้น) - โรงเรียนมุสลิม

  -
  วันพุธ 12 เมษายน, 2023
  เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น :

  วันก่อนวันปีใหม่ของสิงหลและทมิฬ

  -
  วันพฤหัสบดี 13 เมษายน, 2023
  วันหยุดฆราวาส :

  วันปีใหม่ของชนชาติทมิฬและสิงหล

  -
  วันศุกร์ 14 เมษายน, 2023
  พุทธศาสนา (พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท) : Sri Lankans and Tamilnadu people celebrate their national new year's day (Puththandu in Tamil and Aluth Avurudhu in Sinhala). The specific time of the New Year is set by astrologers on the 13th or 14th. The sun moving from the house of Pisces to the house of Aries signals the dawn of the new year.

  วันหยุดกลางภาค (จบ) - โรงเรียนมุสลิม

  -
  วันพฤหัสบดี 20 เมษายน, 2023
  เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น :

  สิ้นสุดเทศกาลถือศีลอดของชาวมุสลิม

  -
  วันเสาร์ 22 เมษายน, 2023
  อิสลาม : เราะมะฎอน (อาหรับ: ฆ | อังกฤษ: Ramadan) หรือสะกด รอมะฏอน หรือ รอมฎอน คือเดือนที่ 9 ของปฏิทินฮิจญ์เราะฮ์หรือปฏิทินอิสลาม เป็นเดือนที่มุสลิมถือศีลอดทั้งเดือน ด้วยเหตุนี้จึงเรียกกันอีกชื่อหนึ่งว่า เดือนบวช และถือว่าเป็นเดือนที่สำคัญที่สุดเดือนหนึ่ง มุสลิมจะต้องอดอาหารเพื่อที่จะได้มีความรู้สึกถึงคนที่ไม่ได้รับการดูแลจากสังคม เช่น คนยากจน เป็นต้น และเดือนนี้ยังเป็นเดือนที่อัลกรุอานได้ถูกประทานลงมาเป็นทางนำให้กับมนุษย์ มุสลิมจึงต้องอ่านอัลกุรอาน เพื่อศึกษาถึงสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้มนุษย์รู้ว่าการเป็นอยู่ในโลกนี้และโลกหน้าจะเป็นอย่างไร และจะต้องทำตัวอย่างไรบ้าง กิจกรรมพิเศษของมุสลิมนิกายซุนนะหฺคือการละหมาดตะรอเวียะฮ์ในยามค่ำของเดือนนี้ เมื่อสิ้นเดือนเราะมะฎอนแล้ว จะมีการเฉลิมฉลองในวันที่ 1 เดือนเชาวาล เรียกว่า อีดุลฟิฏริหรือวันอีดเล็ก [Wikipedia]

  วันหยุดเทศกาลฤดูใบไม้ผลิ (สิ้นสุด)

  -
  วันจันทร์ 24 เมษายน, 2023
  เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น :

  รอมฎอน (end) - โรงเรียนมุสลิม

  -
  วันจันทร์ 24 เมษายน, 2023
  เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น :

  พฤษภาคมวัน

  -
  วันจันทร์ 1 พฤษภาคม, 2023
  วันหยุดฆราวาส : Chicago, Saturday May 1st, 1886: 350,000 workers go on strike to call for an 8-hour working day. Industries are paralyzed nationwide. On Monday, as demonstrations go on, the police open fire. On Tuesday, Chicago is again on strike. Following a bomb launched against them, the police shoot again. 12 dead, of which 7 policemen. 8 anarchists will be condemned and executed. In 1889, the Socialist International Movement met in Paris and declared this day international workers' day . The Soviets will follow suit, just as the Nazis. In France, under the Vichy regime (1940-1944), the celebration is renamed Labour Day .

  วิสาขบูชา

  -
  วันศุกร์ 5 พฤษภาคม, 2023
  พุทธศาสนา (พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท) : เทศกาลสำคัญทางพุทธอนุสรณ์เกิดการตรัสรู้และการตายของพระพุทธรูปและมีการเฉลิมฉลองในคืนพระจันทร์เต็มดวงในเดือนที่อินเดีย Vaisakha (เดือนเมษายนถึงพฤษภาคม) หนึ่งในเทศกาลที่สำคัญที่สุดของทั้งหมดคือวิสาขบูชาที่พระจันทร์เต็มดวงพฤษภาคมเมื่อประสูติตรัสรู้และความตายของพระพุทธเจ้าจะจำ

  วันหลังวันวิสาข์

  -
  วันเสาร์ 6 พฤษภาคม, 2023
  แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ :

  พ๎ธำดฯภว ณฏ

  -
  วันอาทิตย์ 14 พฤษภาคม, 2023
  โปสการ์ดดอกไม้ : Mother’s day has evolved in many countries in different ways. This is because mother’s day has different origins in different countries and therefore occurs on different days in the year. One school of thought claims that this day emerged from the custom of mother worship in ancient Greece. Mother worship which kept a festival to Cybele, a great mother of gods, and Rhea, the wife of Cronus, was held on March 15 to March 18 around Asia Minor. They insist that this custom spread around the world. Mothering Sunday is the celebration of motherhood in the United Kingdom. It is also known as Mid-lent Sunday, Rose Sunday and Laetare Sunday. It originally comes from the Victorian practice of allowing servants to return home to visit their mothers on this day. In the United States, Julia Ward Howe (May 27, 1819 - October 17, 1910) was a prominent American abolitionist, social activist, and poet. Howe’s Battle Hymn of the Republic was first published in the Atlantic Monthly in 1862 and quickly became one of the most popular songs for the Union during the American Civil War. After the war she focused her activities on the causes of Pacifism and women’s suffrage. In 1870 she was the first to proclaim Mother’s Day, with her Mother’s Day Proclamation. U.S. President Woodrow Wilson approved Mother’s Day in 1914

  โปซอง พูยา

  -
  วันเสาร์ 3 มิถุนายน, 2023
  พุทธศาสนา (พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท) : Commemorates the introduction of Buddhism to Sri Lanka by Arahat Maha Mahinda (son of King Asoka of India) at Mihintale in the third century B.C. Ven Mahinda established the Dispensation of The Buddha (Buddhasasana) in Sri Lanka.

  วันของบิดา

  -
  วันอาทิตย์ 18 มิถุนายน, 2023
  โปสการ์ดดอกไม้ :

  งานเลี้ยงของการเสียสละ (อาจเปลี่ยนเป็นวันที่ใกล้ที่สุด)

  -
  วันพฤหัสบดี 29 มิถุนายน, 2023
  อิสลาม :

  ฮินดูพิธี

  -
  วันจันทร์ 3 กรกฎาคม, 2023
  พุทธศาสนา (รถเพชร) : On the Esala full moon, the Kandy Esala Perahera takes place. The most important and spectacular festival in SL, it is the climax of 10 days and nights of increasing frenetic activity in Kandy. Thousands of dancers, drummers, and temple chieftains take part in the parade that also features 50 or more magnificently decorated elephants honouring the Sacred Tooth relic of the Golden Temple. Smaller peraheras are held at this time at other locations in the island.

  วันหยุดเทศกาลฤดูร้อน (เริ่มต้น)

  -
  วันพุธ 5 กรกฎาคม, 2023
  เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น : Tamil & Sinhala schools

  วันหยุดฤดูร้อน (สิ้นสุด) - โรงเรียนมุสลิม

  -
  วันพฤหัสบดี 17 สิงหาคม, 2023
  เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น :

  Summer holiday (beginning)- Muslim schoolsวันหยุดฤดูร้อน (เริ่มต้น)- โรงเรียนมุสลิม

  -
  วันศุกร์ 25 สิงหาคม, 2023
  เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น :

  เทศกาลรักชา แบนฮาน / นิกินิ โพยา เทศกาลจา

  -
  วันพุธ 30 สิงหาคม, 2023
  ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ : The annual festival of Raksha Bandhan, which is meant to commemorate the abiding ties between siblings of opposite sex, usually takes place in late August, and is marked by a very simple ceremony in which a woman ties a rakhi — which may be a colorful thread, a simple bracelet, or a decorative string — around the wrist of her brother(s). The word raksha signifies protection, and bandhan is an association signifying an enduring sort of bond; and so, when a woman ties a rakhi around the waist of her brother, she signifies her loving attachment to him. He, likewise, recognizes the special bonds between them, and by extending his wrist forward, he in fact extends the hand of his protection over her.

  วันหยุดเทศกาลฤดูร้อน (สิ้นสุด)

  -
  วันพฤหัสบดี 31 สิงหาคม, 2023
  เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น : In August, three-day school week