วันหยุดประจำปีและงานเฉลิมฉลองในโลก
แอฟริกากลาง, วันนี้เป็นวันหยุดประจำชาติคุณ! EDIT ขอแสดงความปราถนาดีในโอกาสวันพิเศษนี้

ศรีลังกา : วันหยุดนักขัตฤกษ์, ธนาคารปิดทำการ, วันโรงเรียนปิด

link

ศรีลังกา : ตารางที่สมบูรณ์ของวันหยุดนักขัตฤกษ์, วันที่ธนาคารและตลาดหลักทรัพย์ปิดทำการ, วันโรงเรียนปิด, เทรดแฟร์, งานแข่งกีฬาและวันสำคัญทางประเพณี, เทศกาล, งานเฉลิมฉลอง, การเลือกตั้งในช่วง 3 เดือนข้างหน้า


ค่าเงิน: Rupee (LKR)

สัปดาห์สิ้น: วันเสาร์และวันอาทิตย์

IF YOU NEED TRANSLATION INTO THIS COUNTRY's LANGUAGE(S): อังกฤษ(350 ล้านลำโพงใน 47 ประเทศ), ชาวสิงหล(16 million speakers), ทมิฬ(55 ล้านลำโพง) ...
ติดต่อ edit!
วันชื่อชนิดอื่นๆ
วันอาทิตย์ 25 กันยายน, 2022วันหยุดกลางภาคการศึกษา (สิ้นสุด)School holidays
view more
วันศุกร์ 14 ตุลาคม, 2022วันหยุดกลางภาคการศึกษา (เริ่มต้น)School holidays
view more
วันเสาร์ 15 ตุลาคม, 2022วันปลูกต้นไม้โปสการ์ดดอกไม้
view more
วันเสาร์ 15 ตุลาคม, 2022มาราธอนโคลอมโบrกีฬาเหตุการณ์ต่างๆ
view more
วันจันทร์ 24 ตุลาคม, 2022บาภว วเทฤ รเมฆ (Deepavali/Dipabali)ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more
วันพุธ 14 ธันวาคม, 2022วันหยุดเทศกาลขึ้นปีใหม่ (เริ่มต้น)School holidays
view more
วันอาทิตย์ 25 ธันวาคม, 2022ลฉธฎฝบธถฝบ ณฏหรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันจันทร์ 26 ธันวาคม, 2022วันคริสต์มาส (เลื่อนไปวันจันทร์)วันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 6 มกราคม, 2023วันพระจันทร์เต็มดวงพุทธศาสนา (พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท)
view more
วันจันทร์ 9 มกราคม, 2023วันหยุดเทศกาลขึ้นปีใหม่ (สิ้นสุด)School holidays
view more
วันเสาร์ 14 มกราคม, 2023เทศกามักห์ บิหุ/ทูสุ บูชา - ปอนกัลวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 3 กุมภาพันธ์, 2023ตถธณฑโณไภฯวันหยุดประจำชาติ
view more
วันอาทิตย์ 5 กุมภาพันธ์, 2023วันเทศกาลนาวัม โพยาพุทธศาสนา (พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท)
view more
วันอาทิตย์ 19 กุมภาพันธ์, 2023มหาชีวาราตรีศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more

วันหยุดกลางภาคการศึกษา (สิ้นสุด)

-
วันอาทิตย์ 25 กันยายน, 2022
เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น :

วันหยุดกลางภาคการศึกษา (เริ่มต้น)

-
วันศุกร์ 14 ตุลาคม, 2022
เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น :

วันปลูกต้นไม้

-
วันเสาร์ 15 ตุลาคม, 2022
โปสการ์ดดอกไม้ :

มาราธอนโคลอมโบr

-
วันเสาร์ 15 ตุลาคม, 2022
กีฬาเหตุการณ์ต่างๆ : Https://colombomarathon.com/ 2022 edition confirmed

บาภว วเทฤ รเมฆ (Deepavali/Dipabali)

-
วันจันทร์ 24 ตุลาคม, 2022
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ :

วันหยุดเทศกาลขึ้นปีใหม่ (เริ่มต้น)

-
วันพุธ 14 ธันวาคม, 2022
เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น : Tamil, Sinhala & Muslim schools

ลฉธฎฝบธถฝบ ณฏ

-
วันอาทิตย์ 25 ธันวาคม, 2022
หรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก : คริสต์มาส (อังกฤษ: Christmas; อังกฤษเก่า: Crstesmsse, หมายถึง พิธีมิสซาของพระคริสต์ ) หรือ วันสมโภชพระคริสตสมภพ (อังกฤษ: Feast of the Nativity) จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อเฉลิมฉลองการประสูติของพระเยซู เป็นวันหยุดทางศาสนาและวัฒนธรรม ประชากรหลายพันล้านคนทั่วโลกจัดการเฉลิมฉลองในวันที่ 25 ธันวาคม วันดังกล่าวเน้นปีพิธีกรรมของคริสต์ศาสนิกชนเป็นสำคัญ วันคริสต์มาสเป็นวันปิดเทศกาลเตรียมการรับเสด็จ (Advent) และวันเริ่มต้นเทศกาลพระคริสตสมภพ (Christmastide) สิบสองวัน[8] คริสต์มาสเป็นวันหยุดราชการในหลายประเทศทั่วโลก และมีผู้ที่ไม่ใช่คริสต์ศาสนิกชนหันมาเฉลิมฉลองกันมากขึ้น และเป็นส่วนสำคัญในคริสต์มาสและฤดูวันหยุด วันที่พระเยซูประสูติจริง ๆ นั้นไม่ทราบแน่ชัด แต่นักประวัติศาสตร์สมัยใหม่คะเนไว้ว่าราว 2 ปีก่อน ค.ศ. และ ค.ศ. 7 ในช่วงต้นถึงกลางคริสต์ศตวรรษที่ 4 ศาสนาคริสต์ตะวันตกกำหนดวันคริสต์มาสตรงกับวันที่ 25 ธันวาคม ซึ่งต่อมาศาสนาคริสต์ตะวันออกได้รับวันดังกล่าวไปด้วย มีทฤษฎีอธิบายว่า เหตุผลที่เลือกวันที่ 25 ธันวาคมเป็นวันเฉลิมฉลองคริสตสมภพนั้นเพราะเป็นเวลาเก้าเดือนพอดีหลังคริสต์ศาสนิกชนสมัยแรกเฉลิมฉลองวันแม่พระรับสาร หรือตรงกับวันเหมายันของโรมัน หรือเทศกาลฤดูหนาวเพเกินโบราณเพื่อยุติการเฉลิมฉลองเหล่านี้และแทนที่ด้วยการฉลองของคริสต์ศาสนิกชน [Wikipedia]

วันคริสต์มาส (เลื่อนไปวันจันทร์)

-
วันจันทร์ 26 ธันวาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส :

วันพระจันทร์เต็มดวง

-
วันศุกร์ 6 มกราคม, 2023
พุทธศาสนา (พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท) : เอกราชครั้งแรกของพระพุทธเจ้าไปศรีลังกา เยี่ยมชมนี้ก็เกิดขึ้นในปีแรกของพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้า http://www.mysrilanka.com/travel/lanka/festivals/POSON.HTM

วันหยุดเทศกาลขึ้นปีใหม่ (สิ้นสุด)

-
วันจันทร์ 9 มกราคม, 2023
เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น : Www.moe.gov.lk
International schools may carry different calendars

Schools have been shut 46 weeks due to Covid epidemics
gazetted by the Ministry of Education
dates may vary according to the religion
Schooling mandatory till age 14
number of instructional days per year in lower secondary education: 204
Teaching languages: Sinhala, Tamil, English
schools are closed on Sunday
school uniforms required

Dates confirmed till Aug 2023

Please note that authorities may take last-minute decisions; please double-check if this information is vital to you
Make a Paypal donation of euros 10 to [email protected] to purchase the full calendar for Sri Lanka schools
Contact [email protected] to purchase a file containing confirmed calendars of 550 countries and regions.

เทศกามักห์ บิหุ/ทูสุ บูชา - ปอนกัล

-
วันเสาร์ 14 มกราคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Celebration of the harvest, which is observed for three days: Bhogi Pongal, Surya Pongal and Mattu Pongal. A colourful and traditional festival with many a ceremony devoted to various deities and cattle races.

ตถธณฑโณไภฯ

-
วันศุกร์ 3 กุมภาพันธ์, 2023
วันหยุดฆราวาส : Celebrating the anniversary of independence from Britain in 1948 not a paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันเทศกาลนาวัม โพยา

-
วันอาทิตย์ 5 กุมภาพันธ์, 2023
พุทธศาสนา (พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท) : Celebrates the following events in Buddhist history: Entrance into the order of two leading disciples of The Buddha (Sariputta and Maha Moggalana), The Buddha proclaims for the first time a code of fundamental ethical precepts for the monks. The Buddha announces that within three months His Parinibbana (death) will take place. http://www.mysrilanka.com/travel/lanka/festivals/POSON.HTM

มหาชีวาราตรี

-
วันอาทิตย์ 19 กุมภาพันธ์, 2023
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ : A Hindu festival in honor of Lord Shiva and his marriage to Goddess Parvati. Ceremonies involving prayers and hymns take place mostly at night.