วันหยุดประจำปีและงานเฉลิมฉลองในโลก
กาบอง, อินโดนีเซีย (บาหลี), วันนี้เป็นวันหยุดประจำชาติคุณ! EDIT ขอแสดงความปราถนาดีในโอกาสวันพิเศษนี้

สาธารณรัฐอาหรับซีเรีย : วันหยุดนักขัตฤกษ์, ธนาคารปิดทำการ, วันโรงเรียนปิด

สาธารณรัฐอาหรับซีเรีย : ตารางที่สมบูรณ์ของวันหยุดนักขัตฤกษ์, วันที่ธนาคารและตลาดหลักทรัพย์ปิดทำการ, วันโรงเรียนปิด, เทรดแฟร์, งานแข่งกีฬาและวันสำคัญทางประเพณี, เทศกาล, งานเฉลิมฉลอง, การเลือกตั้งในช่วง 3 เดือนข้างหน้า


ค่าเงิน: Pound (SYP)

โดเมนอินเทอร์เน็ต: .sy - รหัสโทรศัพท์: +963 - รหัสโทรศัพท์ระหว่างประเทศ: 00
วันหยุด: วันศุกร์และวันเสาร์

IF YOU NEED TRANSLATION INTO THIS COUNTRY's LANGUAGE(S): ภาษาอาหรับ(104 ล้านลำโพง 21 ประเทศ), อาร์เมเนีย (ลำโพง 6 ล้าน), เคิร์ด(20 ล้านลำโพง) ...
ติดต่อ edit!
วันชื่อชนิดอื่นๆ
วันพฤหัสบดี 27 ตุลาคม, 2022ปรับเวลาตามฤดูกาลเหตุการณ์แตกต่าง
view more
วันอาทิตย์ 25 ธันวาคม, 2022ลฉธฎฝบธถฝบ ณฏหรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันพุธ 28 ธันวาคม, 2022ลฉธฎฝบธถฝบ นๆวะ (ณก)School holidays
view more
วันอาทิตย์ 1 มกราคม, 2023Çб³ ÈÞÀÏSchool holidays
view more
วันอาทิตย์ 1 มกราคม, 2023วันปีใหม่วันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 19 มกราคม, 2023วันหยุดเดือนรอมฎอน (เริ่มต้น)School holidays
view more
วันพฤหัสบดี 19 มกราคม, 2023วันหยุดกลางภาคการศึกษา (เริ่มต้น)School holidays
view more
วันเสาร์ 28 มกราคม, 2023วันหยุดกลางภาคการศึกษา (สิ้นสุด)School holidays
view more
วันจันทร์ 30 มกราคม, 2023สามเซนต์สโปสการ์ดดอกไม้
view more

ปรับเวลาตามฤดูกาล

-
วันพฤหัสบดี 27 ตุลาคม, 2022
เหตุการณ์แตกต่าง :

ลฉธฎฝบธถฝบ ณฏ

-
วันอาทิตย์ 25 ธันวาคม, 2022
หรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก : คริสต์มาส (อังกฤษ: Christmas; อังกฤษเก่า: Crstesmsse, หมายถึง พิธีมิสซาของพระคริสต์ ) หรือ วันสมโภชพระคริสตสมภพ (อังกฤษ: Feast of the Nativity) จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อเฉลิมฉลองการประสูติของพระเยซู เป็นวันหยุดทางศาสนาและวัฒนธรรม ประชากรหลายพันล้านคนทั่วโลกจัดการเฉลิมฉลองในวันที่ 25 ธันวาคม วันดังกล่าวเน้นปีพิธีกรรมของคริสต์ศาสนิกชนเป็นสำคัญ วันคริสต์มาสเป็นวันปิดเทศกาลเตรียมการรับเสด็จ (Advent) และวันเริ่มต้นเทศกาลพระคริสตสมภพ (Christmastide) สิบสองวัน[8] คริสต์มาสเป็นวันหยุดราชการในหลายประเทศทั่วโลก และมีผู้ที่ไม่ใช่คริสต์ศาสนิกชนหันมาเฉลิมฉลองกันมากขึ้น และเป็นส่วนสำคัญในคริสต์มาสและฤดูวันหยุด วันที่พระเยซูประสูติจริง ๆ นั้นไม่ทราบแน่ชัด แต่นักประวัติศาสตร์สมัยใหม่คะเนไว้ว่าราว 2 ปีก่อน ค.ศ. และ ค.ศ. 7 ในช่วงต้นถึงกลางคริสต์ศตวรรษที่ 4 ศาสนาคริสต์ตะวันตกกำหนดวันคริสต์มาสตรงกับวันที่ 25 ธันวาคม ซึ่งต่อมาศาสนาคริสต์ตะวันออกได้รับวันดังกล่าวไปด้วย มีทฤษฎีอธิบายว่า เหตุผลที่เลือกวันที่ 25 ธันวาคมเป็นวันเฉลิมฉลองคริสตสมภพนั้นเพราะเป็นเวลาเก้าเดือนพอดีหลังคริสต์ศาสนิกชนสมัยแรกเฉลิมฉลองวันแม่พระรับสาร หรือตรงกับวันเหมายันของโรมัน หรือเทศกาลฤดูหนาวเพเกินโบราณเพื่อยุติการเฉลิมฉลองเหล่านี้และแทนที่ด้วยการฉลองของคริสต์ศาสนิกชน [Wikipedia]

ลฉธฎฝบธถฝบ นๆวะ (ณก)

-
วันพุธ 28 ธันวาคม, 2022
เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น : Https://www.zarkachat.com/
Schooling mandatory till age 12
Teaching language: Arabic
schools are closed on Friday & Saturday
school uniforms may be required

dates confirmed till March 2023

Make a Paypal donation of euros 50 to [email protected] to purchase the full calendar for Syrian schools
Contact [email protected] to purchase a file containing confirmed calendars of 550 countries and regions.

Çб³ ÈÞÀÏ

-
วันอาทิตย์ 1 มกราคม, 2023
เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น : Https://www.zarkachat.com/
Schooling is mandatory till age 12
Teaching language: Arabic
schools are closed on Friday & Saturday
school uniforms may be required

dates confirmed till Feb 2022

Make a Paypal donation of euros 50 to [email protected] to purchase the full calendar for Syrian schools
Contact [email protected] to purchase a file containing confirmed calendars of 550 countries and regions.

วันปีใหม่

-
วันอาทิตย์ 1 มกราคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : สอดคล้อง ลงนามเมื่อ 22 ธันวาคม 1987 โดยประธานาธิบดีโรเบิร์ตมุและสายโจชัว Nkomo สร้างการสู้รบระหว่างทั้งสองฝ่ายคู่แข่งทางการเมือง (ZANU & ZAPU) Paid holiday when falling on Saturday or Sunday [Wikipedia]

วันหยุดเดือนรอมฎอน (เริ่มต้น)

-
วันพฤหัสบดี 19 มกราคม, 2023
เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น :

วันหยุดกลางภาคการศึกษา (เริ่มต้น)

-
วันพฤหัสบดี 19 มกราคม, 2023
เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น : Https://www.zarkachat.com/
official calendar gazetted by the Ministry of Education
Schooling mandatory till age 12
Teaching language: Arabic
schools are closed on Friday & Saturday
school uniforms may be required

dates confirmed till Oct 2022

Make a Paypal donation of euros 10 to [email protected] to purchase the full calendar for Syrian schools
Contact [email protected] to purchase a file containing confirmed calendars of 550 countries and regions.

วันหยุดกลางภาคการศึกษา (สิ้นสุด)

-
วันเสาร์ 28 มกราคม, 2023
เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น :

สามเซนต์ส

-
วันจันทร์ 30 มกราคม, 2023
โปสการ์ดดอกไม้ : Refers to Basil the Great (also known as Basil of Caesarea), Gregory the Theologian (also known as Gregory of Nazianzus) and John Chrysostom. They were highly influential bishops of the early church who played pivotal roles in shaping Christian theology. Wikipedia