วันหยุดประจำปีและงานเฉลิมฉลองในโลก
สหรัฐอเมริกา (ฮาวาย), อัฟกานิสถาน (อิสลามเอมิเรต), วันนี้เป็นวันหยุดประจำชาติคุณ! EDIT ขอแสดงความปราถนาดีในโอกาสวันพิเศษนี้

ไทย : วันหยุดนักขัตฤกษ์, ธนาคารปิดทำการ, วันโรงเรียนปิด

link

ไทย : ตารางที่สมบูรณ์ของวันหยุดนักขัตฤกษ์, วันที่ธนาคารและตลาดหลักทรัพย์ปิดทำการ, วันโรงเรียนปิด, เทรดแฟร์, งานแข่งกีฬาและวันสำคัญทางประเพณี, เทศกาล, งานเฉลิมฉลอง, การเลือกตั้งในช่วง 3 เดือนข้างหน้า


ค่าเงิน: Baht (THB)
Internet domain: .th - telephone code: +66 - International dialing code: 001
สัปดาห์สิ้น: วันเสาร์และวันอาทิตย์

IF YOU NEED TRANSLATION INTO THIS COUNTRY's LANGUAGE(S): ซานดิโอ, ไทย(55 ล้านลำโพง) ...
ติดต่อ edit!
วันชื่อชนิดอื่นๆ
วันเสาร์ 24 กันยายน, 2022วันสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 23 ตุลาคม, 2022วันพ่อแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 24 ตุลาคม, 2022วันปิยะมหาราช (เลื่อนไปวันจันทร์)วันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 24 ตุลาคม, 2022วันหยุดกลางภาคการศึกษา (สิ้นสุด)School holidays
view more
วันเสาร์ 24 ธันวาคม, 2022ลฉธฎฝบธถฝบ ภฬบ๊เหตุการณ์สำคัญ
view more
วันอาทิตย์ 25 ธันวาคม, 2022สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุดหรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันศุกร์ 30 ธันวาคม, 2022วันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 31 ธันวาคม, 2022วันสิ้นปีวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 1 มกราคม, 2023วันปีใหม่วันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 2 มกราคม, 2023วันขึ้นปีใหม่ (เลื่อนไปวันจันทร์)วันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 3 มกราคม, 2023ลฉธฎฝบธถฝบ นๆวะ (ณก)School holidays
view more
วันอังคาร 3 มกราคม, 2023ราชการลูกจ้างมีวันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 14 มกราคม, 2023วันเด็กเหตุการณ์สำคัญ
view more
วันจันทร์ 16 มกราคม, 2023วันครูSchool holidays
view more
วันอังคาร 17 มกราคม, 2023วันที่มีการต่อสู้เหตุการณ์สำคัญ
view more
วันอาทิตย์ 22 มกราคม, 2023วันตรุษจีนโปสการ์ดดอกไม้
view more
วันจันทร์ 30 มกราคม, 2023เปิดสนามเทนนิสไทย (กรุงเทพ)กีฬาเหตุการณ์ต่างๆ
view more
วันศุกร์ 3 กุมภาพันธ์, 2023เทศกาลดอกไม้เชียงใหม่rเหตุการณ์สำคัญ
view more
วันอังคาร 14 กุมภาพันธ์, 2023วันวาเลนไทน์โปสการ์ดดอกไม้
view more
วันเสาร์ 25 กุมภาพันธ์, 2023กรุงเทพฯอัญมณีและเครื่องประดับพอใช้rธนาคารเท่านั้น
view more

วันสมเด็จเจ้าฟ้ามหิด

-
วันเสาร์ 24 กันยายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : คุณปู่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันในประเทศไทย จาก ปี 2564

วันพ่อแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

-
วันอาทิตย์ 23 ตุลาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : รัฐบาลได้ปฏิบติโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การเป็นทาสถูกยกเลิก

วันปิยะมหาราช (เลื่อนไปวันจันทร์)

-
วันจันทร์ 24 ตุลาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : วันปิยมหาราช ตรงกับวันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องจากพระองค์ทรงเป็นที่รักใคร่อย่างล้นเหลือของพสกนิกรทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ พระองค์จึงได้รับการถวายพระราชสมัญญานามว่า สมเด็จพระปิยมหาราช ซึ่งมีความหมายว่า พระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัฐบาลจึงได้ประกาศให้วันที่ 23 ตุลาคม เป็น วันปิยมหาราช ในวันปิยมหาราช พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ จะเสด็จฯ ไปวางพวงมาลา ณ พระบรมรูปทรงม้าซึ่งตั้งอยู่ที่หน้าพระที่นั่งอนันตสมาคมเป็นประจำทุกปี

วันหยุดกลางภาคการศึกษา (สิ้นสุด)

-
วันจันทร์ 24 ตุลาคม, 2022
เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น : Thai schools

ลฉธฎฝบธถฝบ ภฬบ๊

-
วันเสาร์ 24 ธันวาคม, 2022
วัฒนธรรม :

สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุด

-
วันอาทิตย์ 25 ธันวาคม, 2022
หรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก : คริสต์มาส (อังกฤษ: Christmas; อังกฤษเก่า: Crstesmsse, หมายถึง พิธีมิสซาของพระคริสต์ ) หรือ วันสมโภชพระคริสตสมภพ (อังกฤษ: Feast of the Nativity) จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อเฉลิมฉลองการประสูติของพระเยซู เป็นวันหยุดทางศาสนาและวัฒนธรรม ประชากรหลายพันล้านคนทั่วโลกจัดการเฉลิมฉลองในวันที่ 25 ธันวาคม วันดังกล่าวเน้นปีพิธีกรรมของคริสต์ศาสนิกชนเป็นสำคัญ วันคริสต์มาสเป็นวันปิดเทศกาลเตรียมการรับเสด็จ (Advent) และวันเริ่มต้นเทศกาลพระคริสตสมภพ (Christmastide) สิบสองวัน[8] คริสต์มาสเป็นวันหยุดราชการในหลายประเทศทั่วโลก และมีผู้ที่ไม่ใช่คริสต์ศาสนิกชนหันมาเฉลิมฉลองกันมากขึ้น และเป็นส่วนสำคัญในคริสต์มาสและฤดูวันหยุด วันที่พระเยซูประสูติจริง ๆ นั้นไม่ทราบแน่ชัด แต่นักประวัติศาสตร์สมัยใหม่คะเนไว้ว่าราว 2 ปีก่อน ค.ศ. และ ค.ศ. 7 ในช่วงต้นถึงกลางคริสต์ศตวรรษที่ 4 ศาสนาคริสต์ตะวันตกกำหนดวันคริสต์มาสตรงกับวันที่ 25 ธันวาคม ซึ่งต่อมาศาสนาคริสต์ตะวันออกได้รับวันดังกล่าวไปด้วย มีทฤษฎีอธิบายว่า เหตุผลที่เลือกวันที่ 25 ธันวาคมเป็นวันเฉลิมฉลองคริสตสมภพนั้นเพราะเป็นเวลาเก้าเดือนพอดีหลังคริสต์ศาสนิกชนสมัยแรกเฉลิมฉลองวันแม่พระรับสาร หรือตรงกับวันเหมายันของโรมัน หรือเทศกาลฤดูหนาวเพเกินโบราณเพื่อยุติการเฉลิมฉลองเหล่านี้และแทนที่ด้วยการฉลองของคริสต์ศาสนิกชน in the provinces of Pattani, Narathiwat, Satun, Yala [Wikipedia]

วันหยุด

-
วันศุกร์ 30 ธันวาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส :

วันสิ้นปี

-
วันเสาร์ 31 ธันวาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส :

วันปีใหม่

-
วันอาทิตย์ 1 มกราคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : สอดคล้อง ลงนามเมื่อ 22 ธันวาคม 1987 โดยประธานาธิบดีโรเบิร์ตมุและสายโจชัว Nkomo สร้างการสู้รบระหว่างทั้งสองฝ่ายคู่แข่งทางการเมือง (ZANU & ZAPU) Paid holiday when falling on Saturday or Sunday [Wikipedia]

วันขึ้นปีใหม่ (เลื่อนไปวันจันทร์)

-
วันจันทร์ 2 มกราคม, 2023
วันหยุดฆราวาส :

ลฉธฎฝบธถฝบ นๆวะ (ณก)

-
วันอังคาร 3 มกราคม, 2023
เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น : Http://www.en.moe.go.th In PISA 2018, Thailand ranked 68th in reading out of the 79 PISA-participating countries and economies, 59th in mathematics and 55th in science, ahead of only Indonesia and the Philippines in the EAP. Students in Thailand scored lower than the OECD average in reading, math, and science

Dates confirmed until Feb 2023; Further dates are projected dates based on previous years

Please note that authorities may take last-minute decisions; please double-check if this information is vital to you

ราชการลูกจ้างมีวันหยุด

-
วันอังคาร 3 มกราคม, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วันเด็ก

-
วันเสาร์ 14 มกราคม, 2023
วัฒนธรรม :

วันครู

-
วันจันทร์ 16 มกราคม, 2023
เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น :

วันที่มีการต่อสู้

-
วันอังคาร 17 มกราคม, 2023
วัฒนธรรม : Commemoration of the battle between French and Thai warships Only in Salak Phet Bay on Ko Chang

วันตรุษจีน

-
วันอาทิตย์ 22 มกราคม, 2023
โปสการ์ดดอกไม้ : Www.tourismthailand.org Chinese community only

เปิดสนามเทนนิสไทย (กรุงเทพ)

-
วันจันทร์ 30 มกราคม, 2023
กีฬาเหตุการณ์ต่างๆ : Www.atptennis.com/ 2023 edition NOT confirmed

เทศกาลดอกไม้เชียงใหม่r

-
วันศุกร์ 3 กุมภาพันธ์, 2023
วัฒนธรรม : Http://chiangmaibest.com 2023 edition confirmed

วันวาเลนไทน์

-
วันอังคาร 14 กุมภาพันธ์, 2023
โปสการ์ดดอกไม้ : Introduced by Pope Gelasus in 498, perhaps in response to a local Roman tradition of lovers writing their names on an urn in February

กรุงเทพฯอัญมณีและเครื่องประดับพอใช้r

-
วันเสาร์ 25 กุมภาพันธ์, 2023
ธนาคารเท่านั้น : Lasts 5 days - https://bkkgems.com/ 2022 edition confirmed