วันหยุดประจำปีและงานเฉลิมฉลองในโลก
มอนเตเนโกร, วันนี้เป็นวันหยุดประจำชาติคุณ! EDIT ขอแสดงความปราถนาดีในโอกาสวันพิเศษนี้

อุซเบกิสถาน : วันหยุดนักขัตฤกษ์, ธนาคารปิดทำการ, วันโรงเรียนปิด

link

อุซเบกิสถาน : ตารางที่สมบูรณ์ของวันหยุดนักขัตฤกษ์, วันที่ธนาคารและตลาดหลักทรัพย์ปิดทำการ, วันโรงเรียนปิด, เทรดแฟร์, งานแข่งกีฬาและวันสำคัญทางประเพณี, เทศกาล, งานเฉลิมฉลอง, การเลือกตั้งในช่วง 3 เดือนข้างหน้า


ค่าเงิน: Som (UZS)
Internet domain: .uz - telephone code: +998 - International dialing code: 8-10
สุดสัปดาห์: วันศุกร์

IF YOU NEED TRANSLATION INTO THIS COUNTRY's LANGUAGE(S): ซานดิโอ, อุซเบกิ(ลำโพง 2 ล้าน), ชาวรุสเซีย ...
ติดต่อ edit!
วันชื่อชนิดอื่นๆ
วันอังคาร 3 พฤษภาคม, 2022สิ้นสุดเทศกาลถือศีลอดของชาวมุสลิม (อาจ&อิสลาม
view more
วันพุธ 4 พฤษภาคม, 2022สิ้นสุดเทศกาลถือศีลอดของชาวมุสลิม (อาจ&อิสลาม
view more
วันพฤหัสบดี 5 พฤษภาคม, 2022สิ้นสุดเทศกาลถือศีลอดของชาวมุสลิม (อาจ&อิสลาม
view more
วันเสาร์ 7 พฤษภาคม, 2022วันทำงานวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 9 พฤษภาคม, 2022วันรำลึกถึงทหารที่ตายในสงครามวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 14 พฤษภาคม, 2022วันทำงานวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 18 พฤษภาคม, 2022Oil & Gas Uzbekistan - OGUธนาคารเท่านั้น
view more
วันพุธ 15 มิถุนายน, 2022วันหยุดเทศกาลฤดูร้อน (เริ่มต้น)School holidays
view more
วันเสาร์ 9 กรกฎาคม, 2022อีดุลอัฎฮา - การถือศีลอดของชาวมุสลิม (อา#อิสลาม
view more
วันจันทร์ 11 กรกฎาคม, 2022อีดุลอัฎฮา - การถือศีลอดของชาวมุสลิม (อา#อิสลาม
view more
วันอังคาร 12 กรกฎาคม, 2022อีดุลอัฎฮา - การถือศีลอดของชาวมุสลิม (อา#อิสลาม
view more
วันเสาร์ 16 กรกฎาคม, 2022วันทำงานวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 14 สิงหาคม, 2022วันหยุดเทศกาลฤดูร้อน (สิ้นสุด)School holidays
view more
วันอังคาร 16 สิงหาคม, 2022วันหยุดเทศกาลฤดูร้อน (สิ้นสุด)School holidays
view more
วันพฤหัสบดี 1 กันยายน, 2022ตถธณฑโณไภฯวันหยุดประจำชาติ
view more
วันศุกร์ 2 กันยายน, 2022ตถธณฑโณไภฯวันหยุดประจำชาติ
view more
วันเสาร์ 3 กันยายน, 2022ตถธณฑโณไภฯวันหยุดประจำชาติ
view more
วันเสาร์ 1 ตุลาคม, 2022วันครูวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 1 ตุลาคม, 2022วันครูSchool holidays
view more
วันศุกร์ 14 ตุลาคม, 2022วันหยุดเทศกาลฤดูใบไม้ร่วง (เริ่มต้น)School holidays
view more
วันศุกร์ 21 ตุลาคม, 2022Uzbek Language Dayเหตุการณ์สำคัญ
view more
วันจันทร์ 24 ตุลาคม, 2022วันหยุดเทศกาลฤดูใบไม้ร่วง (สิ้นสุด)School holidays
view more

สิ้นสุดเทศกาลถือศีลอดของชาวมุสลิม (อาจ&

-
วันอังคาร 3 พฤษภาคม, 2022
อิสลาม :

สิ้นสุดเทศกาลถือศีลอดของชาวมุสลิม (อาจ&

-
วันพุธ 4 พฤษภาคม, 2022
อิสลาม :

สิ้นสุดเทศกาลถือศีลอดของชาวมุสลิม (อาจ&

-
วันพฤหัสบดี 5 พฤษภาคม, 2022
อิสลาม :

วันทำงาน

-
วันเสาร์ 7 พฤษภาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส :

วันรำลึกถึงทหารที่ตายในสงคราม

-
วันจันทร์ 9 พฤษภาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : Capitulation of Nazi forces to the Allies (the Soviet Union, the United Kingdom, the United States and other principal Allied nations) in Berlin on May 8, 1945. It is celebrated in the successor states to the Soviet Union on May 9, because when the German Instrument of Surrender was signed (in the midnight), it was already May 9 in the USSR and Eastern Europe.

วันทำงาน

-
วันเสาร์ 14 พฤษภาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส :

Oil & Gas Uzbekistan - OGU

-
วันพุธ 18 พฤษภาคม, 2022
ธนาคารเท่านั้น : Http://www.oilgas.uz 2022 edition confirmed

วันหยุดเทศกาลฤดูร้อน (เริ่มต้น)

-
วันพุธ 15 มิถุนายน, 2022
เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น :

อีดุลอัฎฮา - การถือศีลอดของชาวมุสลิม (อา#

-
วันเสาร์ 9 กรกฎาคม, 2022
อิสลาม :

อีดุลอัฎฮา - การถือศีลอดของชาวมุสลิม (อา#

-
วันจันทร์ 11 กรกฎาคม, 2022
อิสลาม :

อีดุลอัฎฮา - การถือศีลอดของชาวมุสลิม (อา#

-
วันอังคาร 12 กรกฎาคม, 2022
อิสลาม :

วันทำงาน

-
วันเสาร์ 16 กรกฎาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส :

วันหยุดเทศกาลฤดูร้อน (สิ้นสุด)

-
วันอาทิตย์ 14 สิงหาคม, 2022
เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น :

วันหยุดเทศกาลฤดูร้อน (สิ้นสุด)

-
วันอังคาร 16 สิงหาคม, 2022
เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น :

ตถธณฑโณไภฯ

-
วันพฤหัสบดี 1 กันยายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : Declared on 31 August,1991. Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

ตถธณฑโณไภฯ

-
วันศุกร์ 2 กันยายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : Declared on 31 August,1991. Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

ตถธณฑโณไภฯ

-
วันเสาร์ 3 กันยายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : Declared on 31 August,1991. Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันครู

-
วันเสาร์ 1 ตุลาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันครู

-
วันเสาร์ 1 ตุลาคม, 2022
เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น :

วันหยุดเทศกาลฤดูใบไม้ร่วง (เริ่มต้น)

-
วันศุกร์ 14 ตุลาคม, 2022
เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น :

Uzbek Language Day

-
วันศุกร์ 21 ตุลาคม, 2022
วัฒนธรรม : The day celebrates the beauty and significance of the Uzbek language and aims to increase the country’s national spirit.

วันหยุดเทศกาลฤดูใบไม้ร่วง (สิ้นสุด)

-
วันจันทร์ 24 ตุลาคม, 2022
เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น :