วันหยุดประจำปีและงานเฉลิมฉลองในโลก
ศรีลังกา, วันนี้เป็นวันหยุดประจำชาติคุณ! EDIT ขอแสดงความปราถนาดีในโอกาสวันพิเศษนี้

linkวานูอาตู : วันหยุดนักขัตฤกษ์, ธนาคารปิดทำการ, วันโรงเรียนปิด

วานูอาตู : ตารางที่สมบูรณ์ของวันหยุดนักขัตฤกษ์, วันที่ธนาคารและตลาดหลักทรัพย์ปิดทำการ, วันโรงเรียนปิด, เทรดแฟร์, งานแข่งกีฬาและวันสำคัญทางประเพณี, เทศกาล, งานเฉลิมฉลอง, การเลือกตั้งในช่วง 3 เดือนข้างหน้า

 • ค่าเงิน: Vatu (VUV)
 • Internet domain: .vu - telephone code: +678 - International dialing code: 00
 • สัปดาห์สิ้น: วันเสาร์และวันอาทิตย์
 • IF YOU NEED TRANSLATION INTO THIS COUNTRY's LANGUAGE(S): อังกฤษ(350 ล้านลำโพงใน 47 ประเทศ), ฝรั่งเศส( 150 ล้านลำโพง 30 ประเทศ), พิด-บิสลา (ลำโพง 1 ล้าน), พื้นถิ่น Melanesian ...
  ติดต่อ edit!
 • วันชื่อชนิดอื่นๆ
  วันจันทร์ 6 กุมภาพันธ์, 2023วันหยุดเทศกาลฤดูร้อน (สิ้นสุด)School holidays
  view more
  วันอังคาร 21 กุมภาพันธ์, 2023พระบิดาแห่งเอกราชวันหยุดฆราวาส
  view more
  วันอาทิตย์ 5 มีนาคม, 2023วันหัวหน้าเผ่าตามประเพณีนิยมวันหยุดฆราวาส
  view more
  วันจันทร์ 6 มีนาคม, 2023วันหัวหน้าเผ่าตามประเพณีนิยมวันหยุดฆราวาส
  view more
  วันศุกร์ 7 เมษายน, 2023นศุกร์ดีหรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก
  view more
  วันจันทร์ 10 เมษายน, 2023อีสเตอร์วันจันทร์หรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก
  view more
  วันจันทร์ 1 พฤษภาคม, 2023วันแรงงานวันหยุดฆราวาส
  view more
  วันจันทร์ 1 พฤษภาคม, 2023วันแรงงานวันหยุดฆราวาส
  view more
  วันศุกร์ 5 พฤษภาคม, 2023วันหยุดกลางภาคการศึกษา (เริ่มต้น)School holidays
  view more
  วันพฤหัสบดี 18 พฤษภาคม, 2023ฟนผ๖ฝยรตภฯหรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก
  view more
  วันจันทร์ 22 พฤษภาคม, 2023วันหยุดกลางภาคการศึกษา (สิ้นสุด)School holidays
  view more
  วันจันทร์ 24 กรกฎาคม, 2023วันเด็กวันหยุดฆราวาส
  view more
  วันอาทิตย์ 30 กรกฎาคม, 2023ตถธณฑโณไภฯวันหยุดประจำชาติ
  view more
  วันจันทร์ 31 กรกฎาคม, 2023ตถธณฑโณไภฯวันหยุดประจำชาติ
  view more
  วันอังคาร 15 สิงหาคม, 2023ผบธ๐ ฝยรต ด๋รเภฯหรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก
  view more
  วันศุกร์ 18 สิงหาคม, 2023วันหยุดกลางภาคการศึกษา (เริ่มต้น)School holidays
  view more

  วันหยุดเทศกาลฤดูร้อน (สิ้นสุด)

  -
  วันจันทร์ 6 กุมภาพันธ์, 2023
  เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น : Http://education.gov.vu
  official calendar gazetted by the Ministry of Education
  Schooling is mandatory till age 12
  Teaching languages: English, French, Bislama
  schools closed Saturday & Sunday
  school uniforms required

  We carry confirmed dates till March 2023

  Please note that authorities may take last-minute decisions; please double-check if this information is vital to you
  Make a Paypal donation of euros 50 to [email protected] to purchase the full calendar for 5 countries or regions, including Vanuatu schools
  Contact [email protected] to purchase a file containing confirmed calendars of 550 countries and regions.

  พระบิดาแห่งเอกราช

  -
  วันอังคาร 21 กุมภาพันธ์, 2023
  วันหยุดฆราวาส : Former Prime Minister Father Walter Lini (1942 - 1999) is considered to be the father of independence

  วันหัวหน้าเผ่าตามประเพณีนิยม

  -
  วันอาทิตย์ 5 มีนาคม, 2023
  วันหยุดฆราวาส :

  วันหัวหน้าเผ่าตามประเพณีนิยม

  -
  วันจันทร์ 6 มีนาคม, 2023
  วันหยุดฆราวาส :

  นศุกร์ดี

  -
  วันศุกร์ 7 เมษายน, 2023
  หรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก : The First Council of Nicaea (a gathering of bishops in the early days of Christianity) wanted to find a day to commemorate the crucifixion and resurrection of Christ. This commemoration had to be linked to Jewish holiday traditions, since the last supper of Christ was believed to be a Jewish Passover meal. But the Jewish calendar is based on lunar and solar cycles, so the Easter celebration had to follow the same calendar.

  อีสเตอร์วันจันทร์

  -
  วันจันทร์ 10 เมษายน, 2023
  หรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก : In the year 325, the Council of Nic้e determined a date fo Easter. Full Moon would fall the 14th day of a moon month . Easter would be marked by the dominical letter and the epactus. With the establishment of the equinox ne variatur on March 21, algorithms where elaborated to attribuate a date for Easter whatever the year. Time between two consecutive new moons: 20 days 12 hours 44 minutes 2.8 - Gives a letter code for the year's calendar Age of the moon on January 1st, minus one unity, 0 being the new moon's age.

  วันแรงงาน

  -
  วันจันทร์ 1 พฤษภาคม, 2023
  วันหยุดฆราวาส :

  วันแรงงาน

  -
  วันจันทร์ 1 พฤษภาคม, 2023
  วันหยุดฆราวาส :

  วันหยุดกลางภาคการศึกษา (เริ่มต้น)

  -
  วันศุกร์ 5 พฤษภาคม, 2023
  เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น :

  ฟนผ๖ฝยรตภฯ

  -
  วันพฤหัสบดี 18 พฤษภาคม, 2023
  หรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก : Forty days after Easter, always on a Thursday. After his resurrection, Jesus appeared before his disciples and gathered them to tell them to baptize and spread the good word. He then ascended to heaven on a cloud.

  วันหยุดกลางภาคการศึกษา (สิ้นสุด)

  -
  วันจันทร์ 22 พฤษภาคม, 2023
  เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น :

  วันเด็ก

  -
  วันจันทร์ 24 กรกฎาคม, 2023
  วันหยุดฆราวาส :

  ตถธณฑโณไภฯ

  -
  วันอาทิตย์ 30 กรกฎาคม, 2023
  วันหยุดฆราวาส : In 1980, after the brief Coconut War , the Republic of Vanuatu was created.

  ตถธณฑโณไภฯ

  -
  วันจันทร์ 31 กรกฎาคม, 2023
  วันหยุดฆราวาส : In 1980, after the brief Coconut War , the Republic of Vanuatu was created.

  ผบธ๐ ฝยรต ด๋รเภฯ

  -
  วันอังคาร 15 สิงหาคม, 2023
  หรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก : The Assumption of the Blessed Virgin is the dogma so far defined by the Church. The definition was made by Pope Pius XII on 1st November 1950. The Pope proclaimed: We pronounce, declare and define it to be a divinely revealed dogma that the Immaculate Mother of God, the ever Virgin Mary, having completed the course of her earthly life was assumed body and soul into heavenly glory.

  วันหยุดกลางภาคการศึกษา (เริ่มต้น)

  -
  วันศุกร์ 18 สิงหาคม, 2023
  เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น :