วันหยุดประจำปีและงานเฉลิมฉลองในโลก
แอฟริกากลาง, วันนี้เป็นวันหยุดประจำชาติคุณ! EDIT ขอแสดงความปราถนาดีในโอกาสวันพิเศษนี้

ปฏิทินการเลือกตั้งในโลก

ปฏิทินการเลือกตั้งที่สำคัญทั้งหมดในโลกในช่วง 3 เดือนข้างหน้า


วันประเทศชื่ออื่นๆ
วันพุธ 24 สิงหาคม, 2022linkแองโกลาเลือกตั้งรัฐสภา
view more
วันศุกร์ 26 สิงหาคม, 2022linkสหรัฐอเมริกา (อะแลสกา)การเลือกตั้งขั้นต้น
view more
วันพุธ 31 สิงหาคม, 2022linkปารากวัยสำเนา
view more
วันอาทิตย์ 25 กันยายน, 2022linkสวิตเซอร์แลนด์ประชามติ
view more
วันอาทิตย์ 25 กันยายน, 2022linkอิตาลีเลือกตั้งรัฐสภา
view more
วันอาทิตย์ 25 กันยายน, 2022linkรัสเซียเลือกตั้งผู้ว่าการรัฐ
view more
วันอาทิตย์ 23 ตุลาคม, 2022linkสโลวาเนียเลือกตั้งประธานาธิบดี
view more
วันเสาร์ 29 ตุลาคม, 2022linkสโลวาเกียเลือกตั้งเฉพาะเขต
view more
วันอาทิตย์ 30 ตุลาคม, 2022linkบราซิลเลือกตั้งทั่วไป
view more
วันอาทิตย์ 20 พฤศจิกายน, 2022linkเนปาลเลือกตั้งรัฐสภา
view more
วันเสาร์ 26 พฤศจิกายน, 2022linkไตหวันการเลือกตั้งเทศบาล
view more
วันเสาร์ 26 พฤศจิกายน, 2022linkออสเตรเลีย(วิกตอเรีย)State election
view more
วันอาทิตย์ 18 ธันวาคม, 2022linkกินีบิสเซาเลือกตั้งรัฐสภา
view more
วันอาทิตย์ 8 มกราคม, 2023linkเบนินเลือกตั้งรัฐสภา
view more
วันศุกร์ 13 มกราคม, 2023linkเช็กเลือกตั้งประธานาธิบดี
view more
วันเสาร์ 14 มกราคม, 2023linkเช็กเลือกตั้งประธานาธิบดี
view more
วันอาทิตย์ 5 กุมภาพันธ์, 2023linkไซปรัสเลือกตั้งประธานาธิบดี
view more
วันเสาร์ 25 กุมภาพันธ์, 2023linkไนเจอร์เลือกตั้งทั่วไป
view more
วันเสาร์ 25 กุมภาพันธ์, 2023linkไนจิเรียเลือกตั้งรัฐสภา
view more
link

เลือกตั้งรัฐสภา - แองโกลา

วันพุธ 24 สิงหาคม, 2022
เหตุการณ์แตกต่าง :
link

การเลือกตั้งขั้นต้น - สหรัฐอเมริกา (อะแลสกา)

วันศุกร์ 26 สิงหาคม, 2022
เหตุการณ์แตกต่าง :
link

สำเนา - ปารากวัย

วันพุธ 31 สิงหาคม, 2022
เหตุการณ์แตกต่าง :
link

ประชามติ - สวิตเซอร์แลนด์

วันอาทิตย์ 25 กันยายน, 2022
เหตุการณ์แตกต่าง :
link

เลือกตั้งรัฐสภา - อิตาลี

วันอาทิตย์ 25 กันยายน, 2022
เหตุการณ์แตกต่าง :
link

เลือกตั้งผู้ว่าการรัฐ - รัสเซีย

วันอาทิตย์ 25 กันยายน, 2022
เหตุการณ์แตกต่าง : In Buryatia,Karelia,Mari El,Udmurtia,Kaliningrad,Kirov,Novgorod,Ryazan,Saratov,Svardlovsk,Tambov, Tomsk,Vladimir and Yaroslav and Legislative assembly elections in Adygea,North Ossetia-Alania,Udmurtia,Krasnodar,Penza,Saratov and Sakhalin
link

เลือกตั้งประธานาธิบดี - สโลวาเนีย

วันอาทิตย์ 23 ตุลาคม, 2022
เหตุการณ์แตกต่าง :
link

เลือกตั้งเฉพาะเขต - สโลวาเกีย

วันเสาร์ 29 ตุลาคม, 2022
เหตุการณ์แตกต่าง :
link

เลือกตั้งทั่วไป - บราซิล

วันอาทิตย์ 30 ตุลาคม, 2022
เหตุการณ์แตกต่าง :
link

เลือกตั้งรัฐสภา - เนปาล

วันอาทิตย์ 20 พฤศจิกายน, 2022
เหตุการณ์แตกต่าง :
link

การเลือกตั้งเทศบาล - ไตหวัน

วันเสาร์ 26 พฤศจิกายน, 2022
เหตุการณ์แตกต่าง :
link

State election - ออสเตรเลีย(วิกตอเรีย)

วันเสาร์ 26 พฤศจิกายน, 2022
เหตุการณ์แตกต่าง :
หน้าแรก

เลือกตั้งรัฐสภา - กินีบิสเซา

วันอาทิตย์ 18 ธันวาคม, 2022
เหตุการณ์แตกต่าง :
link

เลือกตั้งรัฐสภา - เบนิน

วันอาทิตย์ 8 มกราคม, 2023
เหตุการณ์แตกต่าง :
link

เลือกตั้งประธานาธิบดี - เช็ก

วันศุกร์ 13 มกราคม, 2023
เหตุการณ์แตกต่าง :
link

เลือกตั้งประธานาธิบดี - เช็ก

วันเสาร์ 14 มกราคม, 2023
เหตุการณ์แตกต่าง :
link

เลือกตั้งประธานาธิบดี - ไซปรัส

วันอาทิตย์ 5 กุมภาพันธ์, 2023
เหตุการณ์แตกต่าง :
link

เลือกตั้งทั่วไป - ไนเจอร์

วันเสาร์ 25 กุมภาพันธ์, 2023
เหตุการณ์แตกต่าง :
link

เลือกตั้งรัฐสภา - ไนจิเรีย

วันเสาร์ 25 กุมภาพันธ์, 2023
เหตุการณ์แตกต่าง :