วันหยุดประจำปีและงานเฉลิมฉลองในโลก

วันหยุดฆราวาส : ปฏิทินงานพิธีและวันสำคัญทางศาสนาจากทั่วโลกใน 3 เดือนข้างหน้า

วันชื่อชนิดอื่นๆ
วันพุธ 7 ธันวาคม, 2022วันเดลาแวร์วันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 7 ธันวาคม, 2022ราชการลูกจ้างมีวันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 7 ธันวาคม, 2022วันหยุดท้องถิ่นวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 7 ธันวาคม, 2022วันรำลึกถึงทหารที่ตายในสงครามวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 8 ธันวาคม, 2022วันพระแม่คามาริน*วันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 8 ธันวาคม, 2022วันรัฐธรรมนูญวันหยุดประจำชาติ
view more
วันพฤหัสบดี 8 ธันวาคม, 2022วันคำสอนขององค์พระคริสตเจ้าวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 8 ธันวาคม, 2022ประจัญบานวัน*วันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 8 ธันวาคม, 2022วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค**วันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 8 ธันวาคม, 2022วันเยาวชนวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 8 ธันวาคม, 2022วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาควันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 8 ธันวาคม, 2022วันแม่วันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 8 ธันวาคม, 2022รัฐธรรมนูญวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 9 ธันวาคม, 2022ยุทธการอายาคูโชวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 9 ธันวาคม, 2022วันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 9 ธันวาคม, 2022ตถธณฑโณไภฯวันหยุดประจำชาติ
view more
วันเสาร์ 10 ธันวาคม, 2022เทศกาลตรองซา เซชูวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 10 ธันวาคม, 2022ภฮฑวภว ณฏวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 11 ธันวาคม, 2022เทศกาลตรองซา เซชูวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 11 ธันวาคม, 2022วันเกิดของสุลต่านแห่งลังงอร์วันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 12 ธันวาคม, 2022เทศกาลตรองซา เซชูวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 12 ธันวาคม, 2022อิงค์วาลา (เฉลิมฉลองราชาธิไตย)วันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 12 ธันวาคม, 2022วันประกาศการเป็นสาธารณรัฐวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 12 ธันวาคม, 2022ม฿ธณภว ณฏ*วันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 12 ธันวาคม, 2022ตถธณ ฑโณไภฯวันหยุดประจำชาติ
view more
วันจันทร์ 12 ธันวาคม, 2022วันรัฐธรรมนูญวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 12 ธันวาคม, 2022วันเกิดของสุลต่านแห่งลังงอร์วันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 12 ธันวาคม, 2022การเฉลิมฉลองของพระเอกวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 13 ธันวาคม, 2022รถไฟหยุดงานประท้วงวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 13 ธันวาคม, 2022เทศกาลตรองซา เซชูวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 13 ธันวาคม, 2022วันนักบุญเซนต์ลูเซียวันหยุดประจำชาติ
view more
วันอังคาร 13 ธันวาคม, 2022ฐ๘ศญฑน ฑโณไภฯ**วันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 14 ธันวาคม, 2022รถไฟหยุดงานประท้วงวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 14 ธันวาคม, 2022วันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 15 ธันวาคม, 2022ต้อนรับวัน*วันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 15 ธันวาคม, 2022ราชการลูกจ้างมีวันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 16 ธันวาคม, 2022ทั่วไปโขกวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 16 ธันวาคม, 2022วันชาติวันหยุดประจำชาติ
view more
วันศุกร์ 16 ธันวาคม, 2022ตถธณฑโณไภฯวันหยุดประจำชาติ
view more
วันศุกร์ 16 ธันวาคม, 2022วันสมานฉันท์วันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 16 ธันวาคม, 2022วันชัยชนะ - ไบจอย บิโดช**วันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 16 ธันวาคม, 2022รถไฟหยุดงานประท้วงวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 17 ธันวาคม, 2022วันชาติวันหยุดประจำชาติ
view more
วันเสาร์ 17 ธันวาคม, 2022คาร์นิวอลวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 17 ธันวาคม, 2022รถไฟหยุดงานประท้วงวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 17 ธันวาคม, 2022ว๕ธํ ฑโณไภฯวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 17 ธันวาคม, 2022±¹°¡ ÈÞÀÏวันหยุดประจำชาติ
view more
วันอาทิตย์ 18 ธันวาคม, 2022ฐวฑน ฑโณไภฯวันหยุดประจำชาติ
view more
วันอาทิตย์ 18 ธันวาคม, 2022วันชาติวันหยุดประจำชาติ
view more
วันอาทิตย์ 18 ธันวาคม, 2022ครบรอบของภาษาคาซีกวี*วันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 18 ธันวาคม, 2022วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาควันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 18 ธันวาคม, 2022ฐ๘ศญฑน ผฑพ๐ภว ณฏวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 19 ธันวาคม, 2022วันแห่งการฟื้นฟูประชาธิปไตยวันหยุดประจำชาติ
view more
วันจันทร์ 19 ธันวาคม, 2022วันชาติวันหยุดประจำชาติ
view more
วันจันทร์ 19 ธันวาคม, 2022วันแบ่งแยกดินแดนวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 19 ธันวาคม, 2022วุนๆ ฑโณไภฯวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 19 ธันวาคม, 2022วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาควันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 19 ธันวาคม, 2022วันรัฐแห่งชาติวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 20 ธันวาคม, 2022การยกเลิกการเป็นทาส*วันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 20 ธันวาคม, 2022วันเขตบริหารพิเศษ (เอสเออาร์)*วันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 20 ธันวาคม, 2022วันไว้ทุกข์หรือไว้อาลัยวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 21 ธันวาคม, 2022สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 22 ธันวาคม, 2022วันหยุดข้าราชการวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 22 ธันวาคม, 2022ราศีมังกรวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 22 ธันวาคม, 2022ราชการลูกจ้างมีวันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 22 ธันวาคม, 2022วันขึ้นปีใหม่รัฐคะยาวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 22 ธันวาคม, 2022วันเอกภาพวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 23 ธันวาคม, 2022ราชการลูกจ้างมีวันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 23 ธันวาคม, 2022วันหยุดราชการ (ครึ่งวัน)วันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 24 ธันวาคม, 2022สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 24 ธันวาคม, 2022วันรัฐธรรมนูญของรัฐแย็พวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 24 ธันวาคม, 2022ราชการลูกจ้างมีวันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 24 ธันวาคม, 2022มฆวๅภวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 24 ธันวาคม, 2022ลฉธฎฝบธถฝบ ภฬบ๊วันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 24 ธันวาคม, 2022วันหยุดครึ่งวันวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 24 ธันวาคม, 2022วันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 24 ธันวาคม, 2022ตถธณฑโณไภฯวันหยุดประจำชาติ
view more
วันเสาร์ 24 ธันวาคม, 2022ลฉธฎฝบธถฝบ ภฬบ๊วันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 24 ธันวาคม, 2022วันคริสต์มาสอีฟ (1/2 วัน)วันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 24 ธันวาคม, 2022วันเกิดของวอชิงตันวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 25 ธันวาคม, 2022วันเกิดเควด-อี-อซัมวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 25 ธันวาคม, 2022ลฉธฎฝบธถฝบ ณฏวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 26 ธันวาคม, 2022Federal Reserve Banksวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 26 ธันวาคม, 2022วันคริสต์มาส (เลื่อนไปวันจันทร์)วันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 26 ธันวาคม, 2022วันขอบคุณพระเจ้าวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 26 ธันวาคม, 2022วันนักบุญเซนต์สตีเฟ่นวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 26 ธันวาคม, 2022วันหยุดราชการวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 26 ธันวาคม, 2022สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 26 ธันวาคม, 2022วันแกะห่อของขวัญคริสต์มาสวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 26 ธันวาคม, 2022สองวันคริสต์มาสวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 26 ธันวาคม, 2022วันคริสต์มาสวันที่สองวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 26 ธันวาคม, 2022บ็อกซิ่งเดย์วันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 26 ธันวาคม, 2022บ็อกซิ่งเดย์*วันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 26 ธันวาคม, 2022วันครอบครัววันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 26 ธันวาคม, 2022วันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 26 ธันวาคม, 2022วันแห่งความนิยมวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 26 ธันวาคม, 2022บ็อกซิ่งเดย์วันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 26 ธันวาคม, 2022ราชการลูกจ้างมีวันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 26 ธันวาคม, 2022ชาฮีด อุดแฮม สิงห์ จายันติวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 26 ธันวาคม, 2022หน่วยงานภาครัฐมีการปิดวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 27 ธันวาคม, 2022วันคริสต์มาส (ส่งต่อไปยังวันอังคาร)วันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 27 ธันวาคม, 2022บ็อกซิ่งเดย์*วันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 27 ธันวาคม, 2022วันหยุดข้าราชการวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 27 ธันวาคม, 2022วันขอบคุณพระเจ้าวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 27 ธันวาคม, 2022ราชการลูกจ้างมีวันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 27 ธันวาคม, 2022บ็อกซิ่งเดย์วันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 27 ธันวาคม, 2022วันครอบครัววันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 27 ธันวาคม, 2022วันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 27 ธันวาคม, 2022วันนักบุญเซนต์สตีเฟ่นวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 27 ธันวาคม, 2022วันแรกของการแข่งขันสแตนลีย์วันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 27 ธันวาคม, 2022บ็อกซิ่งเดย์วันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 27 ธันวาคม, 2022ฑนฐกภ๛ภฮ ฟตฟ๕ภป ฑโธฎดย ณฏวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 27 ธันวาคม, 2022วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาควันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 27 ธันวาคม, 2022วันรัฐธรรมนูญวันหยุดประจำชาติ
view more
วันอังคาร 27 ธันวาคม, 2022วันแกะห่อของขวัญคริสต์มาส/วันครอบครัววันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 28 ธันวาคม, 2022วันที่สองของการแข่งขันสแตนลีย์วันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 28 ธันวาคม, 2022ราชการลูกจ้างมีวันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 28 ธันวาคม, 2022วันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 29 ธันวาคม, 2022วันหยุดราชการวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 29 ธันวาคม, 2022ราชการลูกจ้างมีวันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 29 ธันวาคม, 2022วันคืนแห่งชาติเสรีภาพและความเป็นอิสระวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 30 ธันวาคม, 2022วันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 30 ธันวาคม, 2022วันหยุดราชการวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 30 ธันวาคม, 2022วันริซัลวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 30 ธันวาคม, 2022วันสิ้นปีวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 30 ธันวาคม, 2022เทศกาลชาติพันธุ์วันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 30 ธันวาคม, 2022วันวีรบุรุษภาษาคาซีวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 31 ธันวาคม, 2022วันสิ้นปีวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 31 ธันวาคม, 2022วันสิ้นปีวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 31 ธันวาคม, 2022วันรักสามัคคีวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 31 ธันวาคม, 2022วันวีรชนแห่งชาติวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 31 ธันวาคม, 2022วันหยุดครึ่งวันวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 31 ธันวาคม, 2022วันฟื้นฟูสาธารณรัฐวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 1 มกราคม, 2023วุนๆ ฑโณไภฯวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 1 มกราคม, 2023±¹°¡ ÈÞÀÏวันหยุดประจำชาติ
view more
วันอาทิตย์ 1 มกราคม, 2023ราชการลูกจ้างมีวันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 1 มกราคม, 2023วันขึ้นปีใหม่วันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 1 มกราคม, 2023วันปีใหม่วันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 1 มกราคม, 2023ป๕วุวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 1 มกราคม, 2023ตถธณฑโณไภฯวันหยุดประจำชาติ
view more
วันอาทิตย์ 1 มกราคม, 2023ต้นกำเนิดสาธารณรัฐสโลวักวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 2 มกราคม, 2023วันต่อไปนี้วันปีใหม่วันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 2 มกราคม, 2023วันที่ 2 มกราคมวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 2 มกราคม, 2023ป๕วุวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 2 มกราคม, 2023สิ้นสุดสองอาทิตย์เทศกาลคาร์นิวัลวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 2 มกราคม, 2023วันที่ดวงอาทิตย์อยู่ห่างจากเส้นศูนย์วันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 2 มกราคม, 2023วันขึ้นปีใหม่ (เลื่อนไปวันจันทร์)วันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 2 มกราคม, 2023วันขึ้นปีใหม่ (เลื่อนไปวันจันทร์)วันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 2 มกราคม, 2023วันหลังวันขึ้นปีใหม่วันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 2 มกราคม, 2023วันที่ 2 มกราคมวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 2 มกราคม, 2023วันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 2 มกราคม, 2023ฐ๘ศญฑน ฑโณไภฯ*วันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 2 มกราคม, 2023วันขึ้นปีใหม่วันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 2 มกราคม, 2023บรรพบุรุษของวันวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 3 มกราคม, 2023วันขึ้นปีใหม่ (เลื่อนไปเป็นวันอังคาร)วันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 3 มกราคม, 20232 มกราคม (ธนาคารยังคงเปิด)วันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 3 มกราคม, 2023วันที่ 2 มกราคมวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 3 มกราคม, 2023Iratpa Imoinuวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 3 มกราคม, 2023จราจลประชาชนวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 3 มกราคม, 2023วันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 3 มกราคม, 2023วันหลังวันขึ้นปีใหม่วันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 3 มกราคม, 2023ธนาคารได้ปิดแล้ววันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 3 มกราคม, 2023วันที่ 2 มกราคม(ในควิเบกขณะที่)วันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 4 มกราคม, 2023วันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 4 มกราคม, 2023เทศกาลของชาวฮินดูวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 4 มกราคม, 2023คัพเดวอนวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 4 มกราคม, 2023วันเรียกร้องเอกราชวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 4 มกราคม, 2023วันหยุดคณะกรรมการทาไควันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 4 มกราคม, 2023วันหยุดrวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 4 มกราคม, 2023วันรัฐแห่งชาติวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 5 มกราคม, 2023วันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 5 มกราคม, 2023ธนาคารได้ปิดแล้ววันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 5 มกราคม, 2023วันหยุดครึ่งวันวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 6 มกราคม, 2023ธนาคารได้ปิดแล้ววันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 6 มกราคม, 2023สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 7 มกราคม, 2023วันได้รับชัยชนะเหนือลัทธิการปกครองฆาล้างเผ่าพันธุ์วันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 7 มกราคม, 2023Á¦ÇåÀýวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 7 มกราคม, 2023วันทำงานวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 9 มกราคม, 2023วันเกิดคิมจองอุนวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 9 มกราคม, 2023เทศกาลของชาวฮินดูวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 9 มกราคม, 2023Á¦ÇåÀýวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 9 มกราคม, 2023ชุมชนไทย - ญี่ปุ่นวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 9 มกราคม, 2023วันสมโภชพระคริสตเจ้าแสดงองค์ (เลื่อนไปวันจันทร์)วันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 9 มกราคม, 2023วันบรรลุนิติภาวะ (เซยจิน โนะ ฮิ)วันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 9 มกราคม, 2023ฐ๘ศญฑน ฑโณไภฯวันหยุดประจำชาติ
view more
วันอังคาร 10 มกราคม, 2023การเฉลิมฉลองของรัฐวันหยุดประจำชาติ
view more
วันอังคาร 10 มกราคม, 2023วันวีรชนแห่งชาติวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 10 มกราคม, 2023การเฉลิมฉลองวูดูวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 11 มกราคม, 2023วันมิชชันนารีวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 11 มกราคม, 2023วันรัฐธรรมนูญแห่งคอสเร่วันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 11 มกราคม, 2023วันประกาศเอกราชวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 11 มกราคม, 2023คำประกาศ อิสรภาพวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 12 มกราคม, 2023เบอร์เบอร์วันขึ้นปีใหม่วันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 12 มกราคม, 2023การปฏิวัติของแซนซิบาร์วันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 13 มกราคม, 2023สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 13 มกราคม, 2023วันสถาปนาระบอบประชาธิปไตยวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 14 มกราคม, 2023ครบรอบปีของวิภูวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 14 มกราคม, 2023สร้างโลกวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 14 มกราคม, 2023วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาควันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 14 มกราคม, 2023วันขึ้นปีใหม่ของนิกายออร์ธอด็อกซ์วันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 14 มกราคม, 2023เทศกามักห์ บิหุ/ทูสุ บูชา - ปอนกัลวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 15 มกราคม, 2023วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาควันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 15 มกราคม, 2023สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 15 มกราคม, 2023George Price Dayวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 15 มกราคม, 2023เทศกาลของชาวฮินดูวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 15 มกราคม, 2023เทศกามักห์ บิหุ/ทูสุ บูชา - ปอนกัลวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 16 มกราคม, 2023โลลอง คาบิลา ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐคองโกถูกลอบสังหารวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 16 มกราคม, 2023วันสิทธิมนุษยชนวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 16 มกราคม, 2023วันของวีรบุรุษ (John Chilibwe)วันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 16 มกราคม, 2023โรเบิร์ตอีวันเกิด / มาร์ตินลูเธอร์คิงวันเกิดวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 16 มกราคม, 2023วันแกะของพระเจ้าวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 16 มกราคม, 2023ราชการลูกจ้างมีวันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 16 มกราคม, 2023วันโรเบิร์ต อี ลีวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 16 มกราคม, 2023Idaho Human Rights Dayวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 16 มกราคม, 2023มาร์ตินลูเธอร์คิงจูเนียร์วันวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 17 มกราคม, 2023วันแห่งวีรบุรุษของชาติวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 17 มกราคม, 2023วันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 17 มกราคม, 2023วันเข้ายึดครองโดยกัปตันคุกวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 19 มกราคม, 2023วันโรเบิร์ต อี ลีวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 19 มกราคม, 2023ราชการลูกจ้างมีวันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 20 มกราคม, 2023วันคาทอลิกวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 20 มกราคม, 2023วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาควันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 20 มกราคม, 2023ฑนฐกภ๛ภฮ ฟตฟ๕ภป ฑโธฎดย ณฏวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 20 มกราคม, 2023วันกองทัพวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 20 มกราคม, 2023วันตรุษจีนวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 21 มกราคม, 2023วันตรุษจีนวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 21 มกราคม, 2023วันส่งท้ายปีเก่าของจีนวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 21 มกราคม, 2023วันเอิลโรล บาร์โรว์วันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 21 มกราคม, 2023ผณณฏวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 21 มกราคม, 2023ราศีกุมภ์วันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 21 มกราคม, 2023พระแม่อัลทากราเซียวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 22 มกราคม, 2023ผณณฏวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 22 มกราคม, 2023วันตรุษจีนวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 22 มกราคม, 2023นักบุญผู้เสียสละเซนต์วินเซนต์ (เฉพาะวาเลนเซีย)วันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 23 มกราคม, 2023สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 23 มกราคม, 2023วันตรุษจีนวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 23 มกราคม, 2023วันจงรักภักดีวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 23 มกราคม, 2023ผณณฏวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 23 มกราคม, 2023วันวีรชนแห่งชาติวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 23 มกราคม, 2023วันตรุษจีนวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 23 มกราคม, 2023วันเวลลิงตัน (เฉพาะเวลลิงตัน)วันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 23 มกราคม, 2023วันคำสอนขององค์พระคริสตเจ้าวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 23 มกราคม, 2023ผลไม้วันวันหยุดประจำชาติ
view more
วันจันทร์ 23 มกราคม, 2023วันเกิดของเนตาชิ - สุภาช จันทร โภชยานันติ - วีร์สุเรนทร์วันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 24 มกราคม, 2023เต๊ด เหงวียน ด๋าน (ปีใหม่เวียดนาม)วันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 24 มกราคม, 2023ผณณฏวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 24 มกราคม, 2023วันบัลแกเรียกับรูเมเลียตะวันออกรวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 24 มกราคม, 2023วันตรุษจีนวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 25 มกราคม, 2023เต๊ด เหงวียน ด๋าน (ปีใหม่เวียดนาม)วันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 25 มกราคม, 2023วันตรุษจีนวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 25 มกราคม, 2023วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาควันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 25 มกราคม, 2023ครบรอบ Betico Croes*วันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 26 มกราคม, 2023วัน ตำรวจวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 26 มกราคม, 2023ผู้ว่าราชการของวันครบรอบปีวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 26 มกราคม, 2023เต๊ด เหงวียน ด๋าน (ปีใหม่เวียดนาม)วันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 26 มกราคม, 2023วันตรุษจีนวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 26 มกราคม, 2023ศฃมึภว ณฏวันหยุดประจำชาติ
view more
วันพฤหัสบดี 26 มกราคม, 2023ฐ๘ศญฑน ฑโณไภฯ*วันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 27 มกราคม, 2023วันตรุษจีนวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 28 มกราคม, 2023วันของทหารวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 28 มกราคม, 2023วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาควันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 28 มกราคม, 2023วันตรุษจีนวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 29 มกราคม, 2023วันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 30 มกราคม, 2023วันฉลองครบรอบปี (โอ๊คแลนด์)วันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 30 มกราคม, 2023วันเกิดดัวร์เตวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 30 มกราคม, 2023วันประธานาธิบดีแฟรงกิน ดี รูสเวลท์วันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 31 มกราคม, 2023วันเอกราชวันหยุดประจำชาติ
view more
วันพุธ 1 กุมภาพันธ์, 2023วันสหพันธรัฐ (กัวลาลัมเปอร์ และลาบวน)วันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 1 กุมภาพันธ์, 2023ฑนฐกภ๛ภฮ ฟตฟ๕ภป ฑโธฎดย ณฏวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 1 กุมภาพันธ์, 2023วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาควันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 2 กุมภาพันธ์, 2023วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาควันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 2 กุมภาพันธ์, 2023วันพระนางผู้ปกป้องนาวิกโยธิน (เฉพาะปอร์ตู ตูอาเลเกร)วันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 3 กุมภาพันธ์, 2023ตถธณฑโณไภฯวันหยุดประจำชาติ
view more
วันศุกร์ 3 กุมภาพันธ์, 2023ฑนฐกภ๛ภฮ ฟตฟ๕ภป ฑโธฎดย ณฏวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 3 กุมภาพันธ์, 2023วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาควันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 3 กุมภาพันธ์, 2023วันหยุดท้องถิ่นวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 3 กุมภาพันธ์, 2023ผ๘ฑณภฺภว ณฏวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 4 กุมภาพันธ์, 2023วันทำงานวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 4 กุมภาพันธ์, 2023ช่วงต้นของการปฏิวัติวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 5 กุมภาพันธ์, 2023Bir Chilarai Divasวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 5 กุมภาพันธ์, 2023เซนต์ อกาต้าวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 5 กุมภาพันธ์, 2023เทศกาลพื้นบ้านวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 5 กุมภาพันธ์, 2023วันแคชเมียร์วันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 6 กุมภาพันธ์, 2023ฟอภฬลมฑโ (ดบม๚ทฃตๅภว ณฏ)วันหยุดประจำชาติ
view more
วันจันทร์ 6 กุมภาพันธ์, 2023วันเอกภาพวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 6 กุมภาพันธ์, 2023วันรัฐธรรมนูญวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 7 กุมภาพันธ์, 2023ตถธณฑโณไภฯวันหยุดประจำชาติ
view more
วันพุธ 8 กุมภาพันธ์, 2023การยกเลิกการเป็นทาสวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 8 กุมภาพันธ์, 2023ฝฝทฮบฃดฯพฦ นฎศญภว ณฏวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 10 กุมภาพันธ์, 2023วันนักบุญเซนต์ปอลเรือล่มวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 11 กุมภาพันธ์, 2023วันของทหารวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 11 กุมภาพันธ์, 2023ฐวฑนฑโณไภว ณฏวันหยุดประจำชาติ
view more
วันเสาร์ 11 กุมภาพันธ์, 2023วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาควันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 11 กุมภาพันธ์, 2023สนธิสัญญาลาเตรันวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 11 กุมภาพันธ์, 2023วันเยาวชนวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 12 กุมภาพันธ์, 2023ฟฌนๆภฯวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 13 กุมภาพันธ์, 2023วันเกิดลิน คอล์นวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 13 กุมภาพันธ์, 2023วันประเพณีแข่งเรือ (โฮบาร์ท)วันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 14 กุมภาพันธ์, 2023วันกีฬาแห่งชาติวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 14 กุมภาพันธ์, 2023วันไว้ทุกข์หรือไว้อาลัยวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 14 กุมภาพันธ์, 2023วันเกิดของ ทาคุร์ ปันชนานันท์ บาร์มวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 15 กุมภาพันธ์, 2023เมล็ด sowing เทศกาลวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 15 กุมภาพันธ์, 2023วุนๆ ฑโณไภฯวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 15 กุมภาพันธ์, 2023วันชาติเซอเบียวันหยุดประจำชาติ
view more
วันพุธ 15 กุมภาพันธ์, 2023วันซูซาน บี แอนโทนี่วันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 16 กุมภาพันธ์, 2023วันชาติเซอเบียวันหยุดประจำชาติ
view more
วันพฤหัสบดี 16 กุมภาพันธ์, 2023วันเอกราชวันหยุดประจำชาติ
view more
วันพฤหัสบดี 16 กุมภาพันธ์, 2023วันครบรอบของประธานาธิบดี คิม จอง ที่ 2วันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 16 กุมภาพันธ์, 2023วันรำลึกถึงทหารที่ตายในสงครามวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 17 กุมภาพันธ์, 2023สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 17 กุมภาพันธ์, 2023ตถธณฑโณไภฯวันหยุดประจำชาติ
view more
วันศุกร์ 17 กุมภาพันธ์, 2023วันครบรอบของประธานาธิบดี คิม จอง ที่ 2วันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 18 กุมภาพันธ์, 2023วันของทหารวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 18 กุมภาพันธ์, 2023วันทำงานวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 20 กุมภาพันธ์, 2023คาร์นิวอล (ราชการเท่านั้น)วันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 20 กุมภาพันธ์, 2023ผลการค้นหาคำศัพท์วันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 20 กุมภาพันธ์, 2023วันหยุดครึ่งวันวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 20 กุมภาพันธ์, 2023วันเกิดวอชิงตันวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 20 กุมภาพันธ์, 2023วันครอบครัววันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 20 กุมภาพันธ์, 2023วันรัฐปกครองอิสระวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 20 กุมภาพันธ์, 2023การเล่นสนุกสนาน(เฉพาะในเมืองหลวงแห่ง)วันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 20 กุมภาพันธ์, 2023Opบริดจ์วัน (อุปกรณ์เสริม)วันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 20 กุมภาพันธ์, 2023วันหยุดประเพณี (ธนาคารยังคงเปิดอยู่)วันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 20 กุมภาพันธ์, 2023คาร์นิวอลวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 20 กุมภาพันธ์, 2023วันประธานาธิบดีวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 20 กุมภาพันธ์, 2023วันที่ลิงคอล์น/วอชิงตัน/ประธานาธิบดีวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 20 กุมภาพันธ์, 2023ช่วงพักฤดูหนาววันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 20 กุมภาพันธ์, 2023วันหลุยส์เรียลวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 20 กุมภาพันธ์, 2023สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 20 กุมภาพันธ์, 2023คาร์นิวอลวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 20 กุมภาพันธ์, 2023วันครอบครัววันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 20 กุมภาพันธ์, 2023ชาวเกาะวันวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 20 กุมภาพันธ์, 2023วันรัฐปกครองอิสระวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 20 กุมภาพันธ์, 2023วันมรดกวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 20 กุมภาพันธ์, 2023ราศีมีนวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 21 กุมภาพันธ์, 2023ราชการลูกจ้างมีวันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 21 กุมภาพันธ์, 2023วันภาษาแม่วันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 21 กุมภาพันธ์, 2023คาร์นิวัลวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 21 กุมภาพันธ์, 2023พระบิดาแห่งเอกราชวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 21 กุมภาพันธ์, 2023วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาองค์พระมหวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 21 กุมภาพันธ์, 2023วันเยาวชนแห่งชาติวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 21 กุมภาพันธ์, 2023ฮอลิเดย์จารีตประเพณีวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 21 กุมภาพันธ์, 2023คาร์นิวอลวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 21 กุมภาพันธ์, 2023คาร์นิวอลวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 21 กุมภาพันธ์, 2023วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาควันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 21 กุมภาพันธ์, 2023วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาควันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 21 กุมภาพันธ์, 2023การเล่นสนุกสนานวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 21 กุมภาพันธ์, 2023การเล่นสนุกสนาน(เฉพาะในเมืองหลวงแห่ง)วันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 21 กุมภาพันธ์, 2023เทศกาลมาร์ดิ กราส์วันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 22 กุมภาพันธ์, 2023วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาควันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 22 กุมภาพันธ์, 2023ราชการลูกจ้างมีวันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 22 กุมภาพันธ์, 2023วันก่อตั้งวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 22 กุมภาพันธ์, 2023วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาองค์พระมหวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 22 กุมภาพันธ์, 2023ตถธณผฑพ๐ภฯวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 22 กุมภาพันธ์, 2023วันลอนเซสตันคัพวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 23 กุมภาพันธ์, 2023วันผู้ปกป้องประเทศวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 23 กุมภาพันธ์, 2023ตถธณฑโณไภฯ (ดูท็ฝาถ๗)วันหยุดประจำชาติ
view more
วันพฤหัสบดี 23 กุมภาพันธ์, 2023ปกป้องดินแดนแม่วันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 23 กุมภาพันธ์, 2023วันชาติวันหยุดประจำชาติ
view more
วันพฤหัสบดี 23 กุมภาพันธ์, 2023เปิดสภาประชาชนวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 23 กุมภาพันธ์, 2023วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาองค์พระมหวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 23 กุมภาพันธ์, 2023วันเกิดของจักรพรรดิวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 24 กุมภาพันธ์, 2023วันไว้ทุกข์หรือไว้อาลัยวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 24 กุมภาพันธ์, 2023วันหยุดrวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 24 กุมภาพันธ์, 2023วันผู้ปกป้องประเทศวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 25 กุมภาพันธ์, 2023วันหยุดrวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 25 กุมภาพันธ์, 2023ฐวฑน ฑโณไภฯวันหยุดประจำชาติ
view more
วันเสาร์ 25 กุมภาพันธ์, 2023วันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 25 กุมภาพันธ์, 2023วันหยุดท้องถิ่นวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 25 กุมภาพันธ์, 2023ว๕ธํ ฑโณไภฯวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 26 กุมภาพันธ์, 2023วันหยุดrวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 26 กุมภาพันธ์, 2023วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาควันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 27 กุมภาพันธ์, 2023วันประกาศเอกราชวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 27 กุมภาพันธ์, 2023ประจัญบานวันวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 27 กุมภาพันธ์, 2023วันโชรฟมันเดย์/กรีนมันเดย์วันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 27 กุมภาพันธ์, 2023เทศกาลพระเจดีย์วันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 28 กุมภาพันธ์, 2023วันดาลูเซียวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 28 กุมภาพันธ์, 2023วันรักสันติและรำลึกถึงทหารที่ตายในสงครามวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 28 กุมภาพันธ์, 2023วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาควันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 1 มีนาคม, 2023วันรัฐแย็พวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 1 มีนาคม, 2023วันเหยื่อระเบิดนิวเคลียร์วันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 1 มีนาคม, 2023วันชาติวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 1 มีนาคม, 2023วันชาติแบลีแอริกวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 1 มีนาคม, 2023วันก้าวเข้าสู่เอกราช (ซามิลโจล)วันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 2 มีนาคม, 2023วันเกษตรกรวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 2 มีนาคม, 2023ประจัญบานวันวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 2 มีนาคม, 2023พระบิดาแห่งเอกราชวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 2 มีนาคม, 2023ราชการลูกจ้างมีวันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 3 มีนาคม, 2023วุนๆ ฑโณไภฯวันหยุดประจำชาติ
view more
วันศุกร์ 3 มีนาคม, 2023วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาควันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 3 มีนาคม, 2023ปลดปล่อยและเสรีภาพวัน (ชาร์ลอตต์สวิลล์เท่านั้น)วันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 3 มีนาคม, 2023วันทหารผ่านศึกวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 3 มีนาคม, 2023วันแม่วันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 4 มีนาคม, 2023ราชการลูกจ้างมีวันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 4 มีนาคม, 2023วันครบรอบการติดตั้งของสุลต่านวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 5 มีนาคม, 2023ปานชญาตถิรเวชวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 5 มีนาคม, 2023วันจราจลวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 5 มีนาคม, 2023วันเดือนเพ็ญพระตะบองวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 5 มีนาคม, 2023วันหัวหน้าเผ่าตามประเพณีนิยมวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 6 มีนาคม, 2023วันมาฆบูชาวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 6 มีนาคม, 2023วันเอกราชวันหยุดประจำชาติ
view more
วันจันทร์ 6 มีนาคม, 2023วันสถาปนาวันหยุดประจำชาติ
view more
วันจันทร์ 6 มีนาคม, 2023ว๕ธํ ฑโณไภฯวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 6 มีนาคม, 2023วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาควันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 6 มีนาคม, 2023ฟฉผบภว ณฏวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 6 มีนาคม, 2023วันคล้ายวันเกิดเฮชลาวิตี้สเตาต์วันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 6 มีนาคม, 2023วันหัวหน้าเผ่าตามประเพณีนิยมวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 6 มีนาคม, 2023วันค้นพบเกาะกวมวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 6 มีนาคม, 2023วันแรงงานวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 6 มีนาคม, 2023วีรบุรุษแห่งชาติและวันนอนด์วันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 8 มีนาคม, 2023ฟฉผบภวณฏ - 1/2 วันสำหรับคนทำงานวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 8 มีนาคม, 2023ฟฉผบภว ณฏวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 8 มีนาคม, 2023ราชการลูกจ้างมีวันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 8 มีนาคม, 2023ฟฉผบภวณฏ (เฉพาะผู้หญิง)วันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 8 มีนาคม, 2023ฟฉผบภว ณฏวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 8 มีนาคม, 2023วันรำลึกถึงวีรชนผู้ตายในสงครามวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 8 มีนาคม, 2023วันปฏิวัติวันหยุดประจำชาติ
view more
วันศุกร์ 10 มีนาคม, 2023วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาควันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 11 มีนาคม, 2023ฐ๘ศญฑน ฑโณไภฯวันหยุดประจำชาติ
view more
วันเสาร์ 11 มีนาคม, 2023วันกษัตริย์โมเชชูวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 11 มีนาคม, 2023วันบูรณาการณ์รัฐลิทัวเนียวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 11 มีนาคม, 2023วันทำงานวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 13 มีนาคม, 2023ถ้วยกำจัดเจ้าวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 13 มีนาคม, 2023วันเครือจักรภพหรือสหพันธรัฐวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 13 มีนาคม, 2023วันเครือจักรภพหรือสหพันธรัฐวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 13 มีนาคม, 2023วันเยาวชนวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 13 มีนาคม, 2023แคนเบอร์ราวันวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 13 มีนาคม, 2023วันต้นกำเนิดแนวคิดการทำงานวันละ 8 ชั่วโมงวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 13 มีนาคม, 2023วันเมลียาวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 13 มีนาคม, 2023ประจัญบานวัน*วันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 13 มีนาคม, 2023วันครบรอบของจุดเริ่มต้นของสังฆราชสมเด็จพระสันตะปาปาวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 13 มีนาคม, 2023วันแรงงานวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 14 มีนาคม, 2023วันร้อนวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 14 มีนาคม, 2023ฑนฐกภ๛ภฮ ฟตฟ๕ภป ฑโธฎดย ณฏวันหยุดประจำชาติ
view more
วันอังคาร 14 มีนาคม, 2023วันรัฐธรรมนูญวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 15 มีนาคม, 2023วันเยาวชนวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 15 มีนาคม, 2023วันครบรอบวันเกิด เจ เจ โรเบิร์ตวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 16 มีนาคม, 2023วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาควันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 17 มีนาคม, 2023วันนักบุญเซนค์แพททริควันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 17 มีนาคม, 2023วันวีรบุรุษความเป็นอิสระวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 17 มีนาคม, 2023วันนักบุญเซนค์แพททริควันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 17 มีนาคม, 2023วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาควันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 18 มีนาคม, 2023วันแห่งการชุมนุมอีกครั้งของแหลมไครเมียกับรัสเซียวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 18 มีนาคม, 2023วันธงชาติและเพลงชาติวันหยุดประจำชาติ
view more
วันเสาร์ 18 มีนาคม, 2023ประธานของวันครบรอบปีวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 19 มีนาคม, 2023ฝยธฎภว ณฏวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 19 มีนาคม, 2023ผบ ฟไผมภว ณฏวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 19 มีนาคม, 2023เทศกาลฟาลาซวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 20 มีนาคม, 2023ซาน โจเซ่วันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 20 มีนาคม, 2023วันเฉลิมพระชนมพรรษาของ Benito Juarezวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 20 มีนาคม, 2023ธนาคารได้ปิดแล้ววันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 20 มีนาคม, 2023วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาควันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 20 มีนาคม, 2023ตถธณฑโณไภฯวันหยุดประจำชาติ
view more
วันจันทร์ 20 มีนาคม, 2023³ëµ¿Àýวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 20 มีนาคม, 2023วันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 21 มีนาคม, 2023พ๎ธำดฯภว ณฏวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 21 มีนาคม, 2023ภฮฑวภว ณฏวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 21 มีนาคม, 2023พ็ภฺธฎวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 21 มีนาคม, 2023ตถธณฑโณไภฯวันหยุดประจำชาติ
view more
วันพุธ 22 มีนาคม, 2023กุฎี ปาดาวาวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 22 มีนาคม, 2023ฮินดู, นวราตรี, ทมิฬ, เตลูกู, อุงกาดีปีใหม่วันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 22 มีนาคม, 2023วันแบ่งแยกดินแดนวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 23 มีนาคม, 2023วุนๆ ฑโณไภฯวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 23 มีนาคม, 2023ของสิงห์ Bhagatวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 23 มีนาคม, 2023วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาควันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 23 มีนาคม, 2023ฦฤลฐฝบลบ ว๕ธํ ฑโณไภฯวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 23 มีนาคม, 2023เกิดการปฏิวัติของวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 23 มีนาคม, 2023วันเกิดของยะโฮร์สุลต่านวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 24 มีนาคม, 2023Tribal festivalวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 24 มีนาคม, 2023ซาร์ฮูลวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 24 มีนาคม, 2023วันพันธสัญญาวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 24 มีนาคม, 2023วันวีรบุรุษแห่งชาติ โจเซฟ คาซา-วูบูวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 24 มีนาคม, 2023วันชาติหน่วยความจำด้วยความจริงและความยุติธรรมวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 25 มีนาคม, 2023ตถธณฑโณไภฯวันหยุดประจำชาติ
view more
วันเสาร์ 25 มีนาคม, 2023วันเอกราชชาติกรีกวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 25 มีนาคม, 2023วันครบรอบปีของการชุมนุมวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 25 มีนาคม, 2023วันทำงานวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 25 มีนาคม, 2023การ ประกาศ ของ เทพวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 25 มีนาคม, 2023วันรัฐแห่งชาติวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 26 มีนาคม, 2023เทศกาลแข่งเรือของฮาวาย (วันแข่งเรือ)วันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 26 มีนาคม, 2023ผ๘ฑณภฺภว ณฏวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 26 มีนาคม, 2023ตถธณฑโณไภฯวันหยุดประจำชาติ
view more
วันจันทร์ 27 มีนาคม, 2023วันซีวาร์ดวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 27 มีนาคม, 2023เทศกาลแข่งเรือของฮาวาย (วันแข่งเรือ)วันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 27 มีนาคม, 2023วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาควันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 27 มีนาคม, 2023วันของทหารวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 29 มีนาคม, 2023วันบรรจบครบรอบของปี 1947 การจลาจลวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 29 มีนาคม, 2023ประธานของวันครบรอบปีวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 30 มีนาคม, 2023วันแห่งแผ่นดิน - ยม อัร อัฎวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 30 มีนาคม, 2023สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 31 มีนาคม, 2023ไมโครนีเซียวัฒนธรรมและประเพณีวันวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 31 มีนาคม, 2023วันซีซาร์ ชาเวซ (เฉพาะข้าราชการพลเรือน)วันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 31 มีนาคม, 2023วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาควันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 31 มีนาคม, 2023ราชการลูกจ้างมีวันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 31 มีนาคม, 2023วันโอนย้ายแลกเปลี่ยนวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 31 มีนาคม, 2023ภฺภฏภว ณฏ (Jum il-Helsien)วันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 1 เมษายน, 2023วันรัฐแห่งชาติวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 1 เมษายน, 2023วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาควันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 1 เมษายน, 2023การเลือกตั้งของทั้งสองประมุขของรัฐวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 1 เมษายน, 2023วัน EOKAวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 1 เมษายน, 2023วันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 2 เมษายน, 2023วันมัลวินัสวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 3 เมษายน, 2023วันครบรอบที่สองของสาธารณรัฐวันหยุดประจำชาติ
view more
วันจันทร์ 3 เมษายน, 2023ราชการลูกจ้างมีวันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 4 เมษายน, 2023วันหยุดราชการวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 4 เมษายน, 2023วันสันติภาพและสามัคคีปรองดองวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 4 เมษายน, 2023วันเยาวชนวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 4 เมษายน, 2023วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาควันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 4 เมษายน, 2023ตถธณฑโณไภฯวันหยุดประจำชาติ
view more
วันพุธ 5 เมษายน, 2023เทศกาลฤดูใบไม้ผลิวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 5 เมษายน, 2023วันหยุดราชการวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 5 เมษายน, 2023ราชการลูกจ้างมีวันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 5 เมษายน, 2023วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาควันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 5 เมษายน, 2023วันเกิดของนายรามวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 6 เมษายน, 2023วันรำลึกถึงการต่อสู้ระหว่างกลุ่มชาวกลารัสกับสวิซวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 6 เมษายน, 2023วันจักรีวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 6 เมษายน, 2023ราชการลูกจ้างมีวันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 6 เมษายน, 2023ฮินดูเทศกาลวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 6 เมษายน, 2023การกระทำของตนเองกำหนดวันหยุดประจำชาติ
view more
วันพฤหัสบดี 6 เมษายน, 2023วันไว้ทุกข์หรือไว้อาลัยวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 7 เมษายน, 2023สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 7 เมษายน, 2023ฟฉผบภว ณฏวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 7 เมษายน, 2023ฮอลิเดย์จารีตประเพณีวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 7 เมษายน, 2023ว๕ธํ ฑโณไภฯวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 7 เมษายน, 2023วัน Karumeวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 7 เมษายน, 2023วันร่วมรำลึกถึงเหตุการณ์การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์วันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 8 เมษายน, 2023สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 8 เมษายน, 2023วันชาติวันหยุดประจำชาติ
view more
วันอาทิตย์ 9 เมษายน, 2023ผ๘ฑณภฺภว ณฏวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 9 เมษายน, 2023วันขึ้นปีใหม่ของสหภาพพม่า - มหาติงจังวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 9 เมษายน, 2023วันล่มสลายของซัดดัม ฮุดเซนวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 9 เมษายน, 2023วันบูรณาการณ์ฟื้นฟูวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 10 เมษายน, 2023วันขึ้นปีใหม่ของสหภาพพม่า - มหาติงจังวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 10 เมษายน, 2023ฑนฐกภ๛ภฮ ฟตฟ๕ภป ฑโธฎดย ณฏวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 10 เมษายน, 2023วันวีรชนวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 10 เมษายน, 2023มฆวๅภวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 10 เมษายน, 2023วันหยุดประจำฤดูใบไม้ร่วงของธนาคารวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 10 เมษายน, 2023วันครอบครัววันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 11 เมษายน, 2023วันขึ้นปีใหม่ของสหภาพพม่า - มหาติงจังวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 11 เมษายน, 2023วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาควันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 11 เมษายน, 2023วันอีสเตอร์ทิวส์เดย์วันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 11 เมษายน, 2023Á¦ÇåÀýวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 12 เมษายน, 2023วันขึ้นปีใหม่ของสหภาพพม่า - มหาติงจังวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 12 เมษายน, 2023วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาควันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 13 เมษายน, 2023วันเฉลิมพระชนมพรรษาองค์สมเด็จพระบรมราชินีวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 13 เมษายน, 2023วันก่อนวันปีใหม่ของสิงหลและทมิฬวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 13 เมษายน, 2023เทศกาลติงจังหรือสงกรานต์วันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 13 เมษายน, 2023วันขึ้นปีใหม่ของสหภาพพม่า - มหาติงจังวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 13 เมษายน, 2023วันขึ้นปีใหม่ลาว (ปีใหม่)วันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 13 เมษายน, 2023วันเกิดโทมัส เจฟเฟอร์สันวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 14 เมษายน, 2023อเมริกาวันวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 14 เมษายน, 2023วันขึ้นปีใหม่ลาว (ปีใหม่)วันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 14 เมษายน, 2023วันถือศีลอดวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 14 เมษายน, 2023เทศกาลติงจังหรือสงกรานต์วันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 14 เมษายน, 2023เทศกาลไวสะกีของศาสนาซิกซ์วันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 14 เมษายน, 2023วันขึ้นปีใหม่ของสหภาพพม่า - มหาติงจังวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 14 เมษายน, 2023ฮินดูเทศกาลวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 14 เมษายน, 2023วันขึ้นปีใหม่เนปาลวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 14 เมษายน, 2023งานเทศกาลท้องถิ่นวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 14 เมษายน, 2023วันเกิดดร. พิมเรา อัมเบดการ์ - มหา วิสุว สัวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 15 เมษายน, 2023วันปีใหม่ของบังคลาเทศวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 15 เมษายน, 2023วันขึ้นปีใหม่ของสหภาพพม่า - มหาติงจังวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 15 เมษายน, 2023วันปีใหม่ของบังคลาเทศวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 15 เมษายน, 2023Sun/Kim Il Sung's Birthdayวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 15 เมษายน, 2023วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาควันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 15 เมษายน, 2023วันหิมาจัลวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 15 เมษายน, 2023เทศกาลติงจังหรือสงกรานต์วันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 15 เมษายน, 2023วันขึ้นปีใหม่ลาว (ปีใหม่)วันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 15 เมษายน, 2023ประกาศของมะละกา เมืองโบราณวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 16 เมษายน, 2023วันขึ้นปีใหม่ของสหภาพพม่า - มหาติงจังวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 16 เมษายน, 2023ฝยธฎภว ณฏวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 16 เมษายน, 2023วันหยุดราชการวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 16 เมษายน, 2023เทศกาลติงจังหรือสงกรานต์วันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 17 เมษายน, 2023วันปลดแอกหรือวันเลิกทาสวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 17 เมษายน, 2023ราชการลูกจ้างมีวันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 17 เมษายน, 2023วันหยุดราชการวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 17 เมษายน, 2023วันธงชาติวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 17 เมษายน, 2023สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 17 เมษายน, 2023ฟฉผบภว ณฏวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 17 เมษายน, 2023วันสุขภาพแห่งชาติวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 17 เมษายน, 2023วันวีรบุรุษทั้ง 33 ของชาติวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 17 เมษายน, 2023วันขึ้นปีใหม่ของสหภาพพม่า - มหาติงจังวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 17 เมษายน, 2023วันถอนกำลังทหารวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 18 เมษายน, 2023วันหยุดราชการวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 18 เมษายน, 2023ตถธณฑโณไภฯวันหยุดประจำชาติ
view more
วันพุธ 19 เมษายน, 2023วันปลดแอกหรือวันเลิกทาสวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 19 เมษายน, 2023วันหยุดrวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 19 เมษายน, 2023วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาองค์พระมหากษัตริย์วันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 19 เมษายน, 2023วันหยุดราชการวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 20 เมษายน, 2023เฉลิมฉลองวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 20 เมษายน, 2023วันเริ่มต้นของคิมหันต์ฤดูหรือฤดูร้อน (ธนาคารอาจเปิดทำการ)วันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 20 เมษายน, 2023ราศีพฤษภวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 21 เมษายน, 2023¿©¿ÕÀÇ »ýÀÏวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 21 เมษายน, 2023วันวีรชนทีราเดนทส์วันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 22 เมษายน, 2023สิ้นสุดเทศกาลถือศีลอดของชาวมุสลิม (อาจ&วันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 22 เมษายน, 2023วันโอกลาโฮม่าวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 23 เมษายน, 2023วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาควันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 23 เมษายน, 2023วันหยุดประจำชาติแห่งอำนาจอธิปไตยและผองมวลชนวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 23 เมษายน, 2023วันเด็กวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 23 เมษายน, 2023สุริยุปราคาวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 23 เมษายน, 2023นักบุญเซนต์จอร์จวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 23 เมษายน, 2023วันเซนต์จอร์จวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 24 เมษายน, 2023อิสระชุมชนวันวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 24 เมษายน, 2023นักบุญเซนต์จอร์จ (ทุกจังหวัด)วันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 24 เมษายน, 2023สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 24 เมษายน, 2023วันบูรณาการณ์ฟื้นฟูวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 24 เมษายน, 2023วันไว้อาลัยแก่เหตุการณ์การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์มนุษย์ในสงครามโลกครั้งที่หนี่งและสองวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 24 เมษายน, 2023วันสามัคคีแห่งชาติวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 24 เมษายน, 2023วันขึ้นปีใหม่ (เลื่อนไปวันจันทร์)วันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 24 เมษายน, 2023สิ้นสุดเทศกาลถือศีลอดของชาวมุสลิม (อาจเปลี่ยนเป็นวันที่ใกล้ที่สุด)วันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 25 เมษายน, 2023วันธงชาติวันหยุดประจำชาติ
view more
วันอังคาร 25 เมษายน, 2023วันสถาปนากองทัพประชาชนวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 25 เมษายน, 2023ราชการลูกจ้างมีวันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 25 เมษายน, 2023นแซควู้วันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 25 เมษายน, 2023ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์กองทัพ (ANZAC)วันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 25 เมษายน, 2023วันเสรีภาพวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 25 เมษายน, 2023วุนๆ ฑโณไภฯวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 26 เมษายน, 2023วันรินคอนวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 26 เมษายน, 2023วุนๆ ฑโณไภฯวันหยุดประจำชาติ
view more
วันพุธ 26 เมษายน, 2023ฟฌนๆภฯวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 27 เมษายน, 2023วันเสรีภาพของซีไนวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 27 เมษายน, 2023วันเกิดของกษัตริย์วันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 27 เมษายน, 2023ภฺภฏภว ณฏวันหยุดประจำชาติ
view more
วันพฤหัสบดี 27 เมษายน, 2023วันเอกราชวันหยุดประจำชาติ
view more
วันพฤหัสบดี 27 เมษายน, 2023ของที่ระลึกขบถวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 28 เมษายน, 2023วันวีรชนแห่งชาติวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 28 เมษายน, 2023วันเซนต์ปิแอร์-ชาเนลวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 28 เมษายน, 2023วันแรงงานวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 28 เมษายน, 2023วันประธานาธิบดีวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 29 เมษายน, 2023วันทำงานวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 29 เมษายน, 2023วันพลเมืองวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 29 เมษายน, 2023วันหยุดrวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 29 เมษายน, 2023ฟฉผบภว ณฏวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 29 เมษายน, 2023การเฉลิมฉลองของกษัตริย์วันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 29 เมษายน, 2023คาร์นิวอลวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 29 เมษายน, 2023ฮ่องเต้วันวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 29 เมษายน, 2023ชัยชนะวันวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 30 เมษายน, 2023วันหยุดrวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 30 เมษายน, 2023³ëµ¿Àýวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 30 เมษายน, 2023วันของคนเลี้ยงแกะเอเชียกลางวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 30 เมษายน, 2023เทศกาลชับดรัก คูโชวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 1 พฤษภาคม, 2023³ëµ¿Àýวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 1 พฤษภาคม, 2023วันหยุดธนาคารฤดูใบไม้ผลิวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 1 พฤษภาคม, 2023Á¦ÇåÀýวันหยุดประจำชาติ
view more
วันจันทร์ 1 พฤษภาคม, 2023วันมหาราชา/วันแรงงานวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 1 พฤษภาคม, 2023พฤษภาคมวันวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 1 พฤษภาคม, 2023วันแรงงานสากลวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 1 พฤษภาคม, 2023วันแรงงานสากลวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 1 พฤษภาคม, 2023วันหยุดธนาคารต้นเดือนพฤษภาคมวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 1 พฤษภาคม, 2023วันแรงงานวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 1 พฤษภาคม, 2023ฑนนฮภว ณฏวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 1 พฤษภาคม, 2023วันหยุดแรงงานวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 1 พฤษภาคม, 2023วันนักบุญเซนต์โยเซฟ คราฟท์แมนวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 1 พฤษภาคม, 2023แรงงานและวันสมานฉันท์rวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 1 พฤษภาคม, 2023วันแรงงานวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 2 พฤษภาคม, 2023วันแรงงานสากลวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 2 พฤษภาคม, 2023ฝยธฎภว ณฏวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 2 พฤษภาคม, 2023วันเฉลิมพระชนมายุกษัตริย์องค์ที่สามวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 2 พฤษภาคม, 2023³ëµ¿Àýวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 2 พฤษภาคม, 2023อิสระชุมชนวันวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 3 พฤษภาคม, 2023ฮินดูฉลองวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 3 พฤษภาคม, 2023วันรัฐธรรมนูญวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 3 พฤษภาคม, 2023วันรัฐธรรมนูญ (วันรัฐธรรมนูญโปแลนด์)วันหยุดประจำชาติ
view more
วันพฤหัสบดี 4 พฤษภาคม, 2023วันสีเขียววันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 4 พฤษภาคม, 2023วันอิสรภาพ (วันรำลึกและไว้อาลัย) - ไว้อาลัยเป็นเวลา 2 นาทีวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 4 พฤษภาคม, 2023ของวัน Cassingaวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 4 พฤษภาคม, 2023วันฉัตรมงคลวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 4 พฤษภาคม, 2023วันฟื้นฟูเอกราชวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 5 พฤษภาคม, 2023วันชาตินิยมวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 5 พฤษภาคม, 2023วันเสรีภาพ (วันเสมอภาคทางสิทธิและเสรีภาพ) - ไม่ใช่วันหยุดบังคับวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 5 พฤษภาคม, 2023วันอนุรักษ์มรดกอินเดียวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 5 พฤษภาคม, 2023วันผู้สูงอายุวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 5 พฤษภาคม, 2023เทศกาลการแสดงด้านการเกษตรวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 5 พฤษภาคม, 2023วันเด็กวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 5 พฤษภาคม, 2023วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาควันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 5 พฤษภาคม, 2023พ๎ธฐภฬ ณฏวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 5 พฤษภาคม, 2023วันฟื้นฟูเอกราชวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 6 พฤษภาคม, 2023วันหยุดrวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 6 พฤษภาคม, 2023วันนักบุญเซนต์จอร์จ / วันกองทัพทหารวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 6 พฤษภาคม, 2023ผ๘ฑณภฺภว ณฏวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 7 พฤษภาคม, 2023วันรัฐวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 7 พฤษภาคม, 2023วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาควันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 7 พฤษภาคม, 2023วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาควันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 7 พฤษภาคม, 2023ปกป้องดินแดนแม่วันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 7 พฤษภาคม, 2023วันแม่วันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 7 พฤษภาคม, 2023วันหยุดrวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 7 พฤษภาคม, 2023ความต้านทานและวันปลดปล่อยวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 8 พฤษภาคม, 2023วันพระราชพิธีจรดพระนังคัล, แรกนาขวัญวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 8 พฤษภาคม, 2023วันฉัตรมงคลวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 8 พฤษภาคม, 2023วันแม่วันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 8 พฤษภาคม, 2023วันนักบุญเซนต์จอร์จ / วันกองทัพทหารวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 8 พฤษภาคม, 2023วันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 8 พฤษภาคม, 2023วันหยุดrวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 8 พฤษภาคม, 2023ปกป้องดินแดนแม่วันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 8 พฤษภาคม, 2023วันแม่ของประเทศซามัววันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 8 พฤษภาคม, 2023วันชัยชนะ 1945วันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 8 พฤษภาคม, 2023ฐ๘ศญฑน วุนๆ ฑโณไภฯวันหยุดประจำชาติ
view more
วันอังคาร 9 พฤษภาคม, 2023วันสันติภาพวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 9 พฤษภาคม, 2023ฝยธฎภว ณฏวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 9 พฤษภาคม, 2023วันยุโรปวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 9 พฤษภาคม, 2023วันเกิดของรพินทรนาถฐากูรวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 9 พฤษภาคม, 2023วุนๆ ฑโณไภฯวันหยุดประจำชาติ
view more
วันอังคาร 9 พฤษภาคม, 2023วันรำลึกถึงทหารที่ตายในสงครามวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 9 พฤษภาคม, 2023วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาควันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 10 พฤษภาคม, 2023วุนๆ ฑโณไภฯวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 10 พฤษภาคม, 2023ราชการลูกจ้างมีวันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 10 พฤษภาคม, 2023วันก่อตั้งรัฐไมโครนีเซียวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 10 พฤษภาคม, 2023สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 10 พฤษภาคม, 2023วันแม่วันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 12 พฤษภาคม, 2023วันเซนต์แอนดรูวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 13 พฤษภาคม, 2023วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาควันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 13 พฤษภาคม, 2023การเลือกตั้งเทศบาลวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 13 พฤษภาคม, 2023วันทำงานวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 13 พฤษภาคม, 2023ฟฉผบภว ณฏวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 14 พฤษภาคม, 2023พ๎ธำดฯภว ณฏวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 14 พฤษภาคม, 2023วันเสรีภาพเลบานอนใต้วันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 14 พฤษภาคม, 2023วันเอกราชวันหยุดประจำชาติ
view more
วันอาทิตย์ 14 พฤษภาคม, 2023วันเกิดของกษัตริย์วันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 15 พฤษภาคม, 2023วันของประธานาธิบดีวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 15 พฤษภาคม, 2023วันเอกภาพวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 15 พฤษภาคม, 2023วันคำสอนขององค์พระคริสตเจ้าวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 15 พฤษภาคม, 2023วันค้นพบวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 15 พฤษภาคม, 2023พ๎ธำดฯภว ณฏวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 16 พฤษภาคม, 2023วัน SPLAวันหยุดประจำชาติ
view more
วันอังคาร 16 พฤษภาคม, 2023วันรัฐปกครองอิสระวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 17 พฤษภาคม, 2023วันสิทธิมนุษยชนแห่งชาวกัลลิเชียนวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 17 พฤษภาคม, 2023วันรัฐธรรมนูญวันหยุดประจำชาติ
view more
วันพุธ 17 พฤษภาคม, 2023วันเสรีภาพแห่งชาติวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 18 พฤษภาคม, 2023วันรัฐธรรมนูญวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 18 พฤษภาคม, 2023วันธงชาติและมหาวิทยาลัยวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 18 พฤษภาคม, 2023ฟื้นฟูโซมาลิแลนด์อธิปไตยวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 19 พฤษภาคม, 2023ฟื้นฟูโซมาลิแลนด์อธิปไตยวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 19 พฤษภาคม, 2023วันเยาวชนวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 19 พฤษภาคม, 2023วันหยุดท้องถิ่นวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 20 พฤษภาคม, 2023วันยุโรปวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 20 พฤษภาคม, 2023วุนๆ ฑโณไภฯวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 20 พฤษภาคม, 2023วันหยุดประจำชาติวันหยุดประจำชาติ
view more
วันเสาร์ 20 พฤษภาคม, 2023วันทำงานวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 21 พฤษภาคม, 2023ราศีเมถุนวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 21 พฤษภาคม, 2023วันแห่งทะเลวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 22 พฤษภาคม, 2023วันวิคตอเรียวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 22 พฤษภาคม, 2023วันชาตินิยมวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 22 พฤษภาคม, 2023วิกตอเรียวัน(เอดินบะระเท่านั้น)วันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 22 พฤษภาคม, 2023เฮเลนาเซนต์วันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 22 พฤษภาคม, 2023วันหยุดของรัฐวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 22 พฤษภาคม, 2023วันเลิกทาสวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 22 พฤษภาคม, 2023ตถธณผฑพ๐ภฯวันหยุดประจำชาติ
view more
วันอังคาร 23 พฤษภาคม, 2023Colonization of the Espํrito Santo soilวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 23 พฤษภาคม, 2023สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 23 พฤษภาคม, 2023วันธงชาติวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 23 พฤษภาคม, 2023วันแรงงานวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 23 พฤษภาคม, 2023วันวีรชนผู้เสียสละ ศรี คุรุ อัรยัน เดว ยิวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 24 พฤษภาคม, 2023วันอิสลามวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 24 พฤษภาคม, 2023วันบัลแกเรียวัฒนธรรมวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 24 พฤษภาคม, 2023วันหยุดท้องถิ่นวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 25 พฤษภาคม, 2023แอฟริกาวันวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 25 พฤษภาคม, 2023วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาควันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 25 พฤษภาคม, 2023แอฟริกาวันวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 25 พฤษภาคม, 2023วันปฏิวัติวันหยุดประจำชาติ
view more
วันศุกร์ 26 พฤษภาคม, 2023ประจัญบานวันวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 26 พฤษภาคม, 2023หมู่เกาะเบอร์มูดาส์วันวันหยุดประจำชาติ
view more
วันศุกร์ 26 พฤษภาคม, 2023ล่าหนูวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 27 พฤษภาคม, 2023การยกเลิกการเป็นทาสวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 28 พฤษภาคม, 2023สิ้นสุดการปกครองระบอบทหารวันหยุดประจำชาติ
view more
วันอาทิตย์ 28 พฤษภาคม, 2023วันหยุดธนาคาร (เฉพาะกาซาเรส)วันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 28 พฤษภาคม, 2023มฆภฯ นฮมึฐ๘ศญฑน ผฑพ๐ภว ณฏวันหยุดประจำชาติ
view more
วันอาทิตย์ 28 พฤษภาคม, 2023การยกเลิกการเป็นทาสวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 28 พฤษภาคม, 2023วันชาติวันแรกวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 29 พฤษภาคม, 2023วันชาติของหมู่เกาะอะซอร์สวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 29 พฤษภาคม, 2023วันระลึกถึงวันจุติของพระวิญญาณในศาสนาคริสต์วันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 29 พฤษภาคม, 2023วันรำลึกถึงทหารที่ตายในสงครามวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 29 พฤษภาคม, 2023วันหยุดธนาคารฤดูใบไม้ผลิวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 29 พฤษภาคม, 2023มฆภฯ นฮมึฐ๘ศญฑน ผฑพ๐ภว ณฏวันหยุดประจำชาติ
view more
วันจันทร์ 29 พฤษภาคม, 2023วันสมานฉันท์วันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 29 พฤษภาคม, 2023วันหยุดธนาคารฤดูใบไม้ผลิ (สก็อตแลนด์)วันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 29 พฤษภาคม, 2023วันวีรชนแห่งชาติวันหยุดประจำชาติ
view more
วันจันทร์ 29 พฤษภาคม, 2023วันประธานาธิบดีสหรัฐฯสาบานตนเข้ารับตวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 30 พฤษภาคม, 2023วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาควันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 30 พฤษภาคม, 2023วันรัฐแห่งชาติวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 30 พฤษภาคม, 2023วันชาติแองกวิลลาวันหยุดประจำชาติ
view more
วันอังคาร 30 พฤษภาคม, 2023นกคีรีบูนวันวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 30 พฤษภาคม, 2023ราชการลูกจ้างมีวันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 30 พฤษภาคม, 2023เทศกาลเก็บเกี่ยววันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 30 พฤษภาคม, 2023วันรำลึกถึงวันแรกที่ชาวอินเดียเข้าสู่ประเทศวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 31 พฤษภาคม, 2023วันของทหารวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 31 พฤษภาคม, 2023มัญจาคาสตีลลาวันวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 31 พฤษภาคม, 2023วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาควันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 1 มิถุนายน, 2023งานเฉลิมฉลองของชาวดายักวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 1 มิถุนายน, 2023ปัญจศีลวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 1 มิถุนายน, 2023ตถธณผฑพ๐ภฯวันหยุดประจำชาติ
view more
วันพฤหัสบดี 1 มิถุนายน, 2023วันเยาวชนวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 1 มิถุนายน, 2023รฅภำภว ณฏวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 1 มิถุนายน, 2023วันประธานาธิบดีวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 1 มิถุนายน, 2023วันเด็กวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 1 มิถุนายน, 2023สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 1 มิถุนายน, 2023วันแม่และเด็กวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 2 มิถุนายน, 2023เทศกาลเก็บเกี่ยววันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 2 มิถุนายน, 2023วันแรงงานวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 2 มิถุนายน, 2023วันก่อตัวของพรรคเตลังวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 2 มิถุนายน, 2023วันชาติวันหยุดประจำชาติ
view more
วันศุกร์ 2 มิถุนายน, 2023วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาควันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 2 มิถุนายน, 2023วันหยุดท้องถิ่นวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 3 มิถุนายน, 2023วันเจฟเฟอร์สัน ดาวิสวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 3 มิถุนายน, 2023วันวีรชนแห่งอูกันดาวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 4 มิถุนายน, 2023วันพ่อวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 4 มิถุนายน, 2023คริสตชนดั้งเดิมวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 5 มิถุนายน, 2023วันรัฐธรรมนูญ (ช่วงบ่าย)วันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 5 มิถุนายน, 2023วันประธานาธิบดีวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 5 มิถุนายน, 2023วันปลดแอกหรือวันเลิกทาสวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 5 มิถุนายน, 2023วันเกิดของกษัตริย์วันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 5 มิถุนายน, 2023วันเทิร์นออสเตรเลียวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 5 มิถุนายน, 2023วันรัฐธรรมนูญวันหยุดประจำชาติ
view more
วันจันทร์ 5 มิถุนายน, 2023ธิติของศรีมัธเวเดฟวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 5 มิถุนายน, 2023สมเด็จพระราชินีวันเกิดวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 5 มิถุนายน, 2023วันเฉลิมพระชนมพรรษายาง ดี เปอร์ตวน อากงวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 6 มิถุนายน, 2023วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาองค์พระมหากษัตริย์*วันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 6 มิถุนายน, 2023วันเด็กวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 6 มิถุนายน, 2023วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาควันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 6 มิถุนายน, 2023ฐวฑน ฑโณไภฯวันหยุดประจำชาติ
view more
วันอังคาร 6 มิถุนายน, 2023วันรำลึกวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 7 มิถุนายน, 2023เฉลิมพระเกียรติ 1919 จลาจลวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 8 มิถุนายน, 2023ผลไม้วันวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 8 มิถุนายน, 2023วันหยุดท้องถิ่นวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 9 มิถุนายน, 2023วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระราชินีวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 9 มิถุนายน, 2023วันผู้สูงอายุวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 9 มิถุนายน, 2023ฉลองของเอกราช (Sjaelvstaendighetsdagen)วันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 9 มิถุนายน, 2023วันวีรชนแห่งชาติวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 9 มิถุนายน, 2023วันเกิดผู้นำประเทศวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 9 มิถุนายน, 2023วันเรียวโอฮ่าวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 9 มิถุนายน, 2023วันเมอร์เซียวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 10 มิถุนายน, 2023วันสมานฉันท์วันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 10 มิถุนายน, 2023ฐวฑน ฑโณไภฯวันหยุดประจำชาติ
view more
วันเสาร์ 10 มิถุนายน, 2023เลิกทาสวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 10 มิถุนายน, 2023Festival Appleby (no RU)วันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 10 มิถุนายน, 2023วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาควันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 10 มิถุนายน, 2023วันหยุดrวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 11 มิถุนายน, 2023วันหยุดrวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 12 มิถุนายน, 2023วันเกิดของกษัตริย์วันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 12 มิถุนายน, 2023วันเกิดผู้นำประเทศวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 12 มิถุนายน, 2023ฐวฑน ฑโณไภฯวันหยุดประจำชาติ
view more
วันจันทร์ 12 มิถุนายน, 2023วันสถาปนาระบอบประชาธิปไตยวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 12 มิถุนายน, 2023วันกษัตริย์กาเมฮาเมฮาวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 12 มิถุนายน, 2023วันสันติภาพแห่งชาโควันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 12 มิถุนายน, 2023¿Õºñ ź»ýÀÏวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 12 มิถุนายน, 2023วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระราชินีวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 12 มิถุนายน, 2023ตถธณฑโณไภฯวันหยุดประจำชาติ
view more
วันจันทร์ 12 มิถุนายน, 2023วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาองค์พระมหากษัตริย์*วันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 12 มิถุนายน, 2023วันเกิดของพระราชินีวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 13 มิถุนายน, 2023วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาควันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 14 มิถุนายน, 2023วันธงชาติ (ธนาคารเปิดทำการ)วันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 14 มิถุนายน, 2023วันเสรีภาพวันหยุดประจำชาติ
view more
วันพฤหัสบดี 15 มิถุนายน, 2023ราชาวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 15 มิถุนายน, 2023วันหยุดท้องถิ่นวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 15 มิถุนายน, 2023วันร่วมช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ให้พ้นภัยแห่งชาติวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 15 มิถุนายน, 2023วันรัฐแห่งชาติวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 16 มิถุนายน, 2023วันวีรชนผู้เสียสละ ศรี คุรุ อัรยัน เดว ยิวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 16 มิถุนายน, 2023วันเกิดของกษัตริย์วันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 16 มิถุนายน, 2023วันเยาวชนวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 16 มิถุนายน, 2023วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาควันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 16 มิถุนายน, 2023ขับออกจากโคโซโววันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 16 มิถุนายน, 2023เทศกาลนิมาลัง เซชูวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 17 มิถุนายน, 2023วันเดกวยเมสวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 17 มิถุนายน, 2023เนินเขาเตาวันวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 17 มิถุนายน, 2023วันพ่อวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 17 มิถุนายน, 2023จราจลในเซ็มลาวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 17 มิถุนายน, 2023ฐ๘ศญฑน ผฑพ๐ภว ณฏวันหยุดประจำชาติ
view more
วันเสาร์ 17 มิถุนายน, 2023วันทำงานวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 17 มิถุนายน, 2023วันของมิดซัมเมอร์วันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 18 มิถุนายน, 2023วันพ่อวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 18 มิถุนายน, 2023วันเฉลิมพระชนมพรรษาสุลต่านวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 18 มิถุนายน, 2023วันเกิดของพระราชินีวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 18 มิถุนายน, 2023แห่งชาติโปรเตสแตนต์และวันคริสตจักรพรวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 18 มิถุนายน, 2023วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาควันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 19 มิถุนายน, 2023ปลดปล่อยวันวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 19 มิถุนายน, 2023วันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 19 มิถุนายน, 2023ฑนฐก ฟตฟ๕ ภฯวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 19 มิถุนายน, 2023วันรัฐธรรมนูญวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 19 มิถุนายน, 2023วันเกิดของพระราชินีวันหยุดประจำชาติ
view more
วันจันทร์ 19 มิถุนายน, 2023วันแรงงานวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 20 มิถุนายน, 2023วันหยุดท้องถิ่นวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 20 มิถุนายน, 2023วันเวอร์จิเนียวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 20 มิถุนายน, 2023ผ๘ฑณภฺภว ณฏวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 20 มิถุนายน, 2023ราชการลูกจ้างมีวันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 20 มิถุนายน, 2023วันธงชาติวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 21 มิถุนายน, 2023อายมาราปีใหม่วันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 21 มิถุนายน, 2023วันชาติสงวนวันหยุดประจำชาติ
view more
วันพุธ 21 มิถุนายน, 2023International Day of the World's Indigenous Peoplesวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 21 มิถุนายน, 2023ราศีกรกฏวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 21 มิถุนายน, 2023ผ๘ฑณภฺภว ณฏวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 21 มิถุนายน, 2023วันชาติกรีนแลนด์ (วันชาติ)วันหยุดประจำชาติ
view more
วันพฤหัสบดี 22 มิถุนายน, 2023เทศกาลตวง งะ (เรือมังกร)วันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 22 มิถุนายน, 2023วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาควันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 22 มิถุนายน, 2023ฝ่าฟันฟาสซิสต์วันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 23 มิถุนายน, 2023วันลัตเวียวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 23 มิถุนายน, 2023วันชัยชนะ / วันก่อนกลางฤดูร้อน - วันแห่งชัยชนะวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 23 มิถุนายน, 2023ร่วมรำลึกถึงประชามติวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 23 มิถุนายน, 2023เทศกาลตวง งะ (เรือมังกร)วันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 23 มิถุนายน, 2023ฐวฑน ฑโณไภฯวันหยุดประจำชาติ
view more
วันศุกร์ 23 มิถุนายน, 2023วันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 23 มิถุนายน, 2023วันหยุดประจำชาติ - นักบุญเซนต์จอห์น เดอะ แบพติสท์ (ควีเบ็ค)วันหยุดประจำชาติ
view more
วันเสาร์ 24 มิถุนายน, 2023ประจัญบานวันวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 24 มิถุนายน, 2023วันมะนิลาวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 24 มิถุนายน, 2023วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาควันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 24 มิถุนายน, 2023วันนักบุญเซนต์จอห์น (เฉพาะเซนต์ เจา ดา มาเดย์รา)วันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 24 มิถุนายน, 2023วันนักบุญเซนต์จอห์นวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 24 มิถุนายน, 2023ยอห์นผู้ให้บัพติศมาวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 25 มิถุนายน, 2023เลือกตั้งเฉพาะเขตวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 25 มิถุนายน, 2023ตถธณ ผฑพ๐ภว ณฏวันหยุดประจำชาติ
view more
วันจันทร์ 26 มิถุนายน, 2023วันของทหารวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 26 มิถุนายน, 2023เทศกาลของชาวฮินดูวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 26 มิถุนายน, 2023ตถธณผฑพ๐ภฯวันหยุดประจำชาติ
view more
วันจันทร์ 26 มิถุนายน, 2023วันค้นพบ (นิวฟาวด์แลนด์)วันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 26 มิถุนายน, 2023วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาควันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 26 มิถุนายน, 2023วันเอกราชวันหยุดประจำชาติ
view more
วันอังคาร 27 มิถุนายน, 2023วันเอกภาพวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 27 มิถุนายน, 2023วันเมาท์ อาราฟัดวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 27 มิถุนายน, 2023ตถธณฑโณไภฯวันหยุดประจำชาติ
view more
วันพุธ 28 มิถุนายน, 2023วันที่ระลึกวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 28 มิถุนายน, 2023ตถธณฑโณไภฯวันหยุดประจำชาติ
view more
วันพุธ 28 มิถุนายน, 2023มฆวๅภ?วันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 29 มิถุนายน, 2023ตถธณฑโณไภฯวันหยุดประจำชาติ
view more
วันพฤหัสบดี 29 มิถุนายน, 2023วันหยุดท้องถิ่นวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 29 มิถุนายน, 2023วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาควันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 29 มิถุนายน, 2023วันเอกราชวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 29 มิถุนายน, 2023วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาควันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 30 มิถุนายน, 2023วันสนธิสัญญาสันติภาพวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 30 มิถุนายน, 2023วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาควันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 30 มิถุนายน, 2023ตถธณฑโณไภฯวันหยุดประจำชาติ
view more
วันศุกร์ 30 มิถุนายน, 2023วันร่วมสวดแผ่เมตตาแห่งชาติวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 30 มิถุนายน, 2023วันมาตาริกิ (ปีใหม่เมารี)วันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 30 มิถุนายน, 2023วันจราจลวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 30 มิถุนายน, 2023วันกองทัพวันหยุดฆราวาส
view more

วันเดลาแวร์

-
วันพุธ 7 ธันวาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : Delaware

ราชการลูกจ้างมีวันหยุด

-
วันพุธ 7 ธันวาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส :

วันหยุดท้องถิ่น

-
วันพุธ 7 ธันวาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : Province Day (Western Province only)

วันรำลึกถึงทหารที่ตายในสงคราม

-
วันพุธ 7 ธันวาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส :

วันพระแม่คามาริน*

-
วันพฤหัสบดี 8 ธันวาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : นอกจากนี้ยังเป็นที่รู้จักกันเป็นซานตาแม Kamalen, นักบุญอุปถัมภ์ของเกาะกวม ปากเกี่ยวข้องว่าซานตาแม Kamalen ลอยเข้ามาชายฝั่งพาสองปูกับจุดเทียนเกี่ยวกับคำปฏิญาณบนหลังศตวรรษที่ผ่านมา

วันรัฐธรรมนูญ

-
วันพฤหัสบดี 8 ธันวาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส :

วันคำสอนขององค์พระคริสตเจ้า

-
วันพฤหัสบดี 8 ธันวาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : Known as the Nuku, this is religious drama. Islanders act out biblical stories. Pukapuka only http://www.ck/events.htm

ประจัญบานวัน*

-
วันพฤหัสบดี 8 ธันวาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 1914 ในครั้งที่สองมีส่วนร่วมของทหารเรือที่สำคัญของสงครามโลกครั้งที่หนึ่งใกล้กับชายฝั่งของหมู่เกาะฟอล์คแลนด์เล็กอังกฤษอย่างรวดเร็วทำลายเยอรมันใต้มหาสมุทรแอตแลนติกฝูงบินที่นำโดยพลเรือโทกราฟที่มีชื่อเสียงฟอน Spee หลังจากที่สงคราม 8 ธันวาคมหรือวันรบกลายเป็นวันหยุดประจำชาติหมู่เกาะฟอล์คแลนด์ 'ของตัวเอง

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค**

-
วันพฤหัสบดี 8 ธันวาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : วันครบรอบของ Sapucaia

วันเยาวชน

-
วันพฤหัสบดี 8 ธันวาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : Not a paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันพฤหัสบดี 8 ธันวาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : Dia de Nossa Sra. da Concei็ใo Immaculate Conception) (Aracaju only)

วันแม่

-
วันพฤหัสบดี 8 ธันวาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : Initially set in May, the date was judged to only concern Americans living in the Canal Zone. In was then changed to Immaculate's Conception celebration and gazetted a public holiday. Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

รัฐธรรมนูญ

-
วันพฤหัสบดี 8 ธันวาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : Adopted on December 8, 1992. Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

ยุทธการอายาคูโช

-
วันศุกร์ 9 ธันวาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : การเผชิญหน้าทางทหารอย่างเด็ดขาดในช่วงสงครามอิสรภาพของเปรู การต่อสู้ครั้งนี้รักษาเอกราชของเปรูและรับประกันความเป็นอิสระสําหรับส่วนที่เหลือของอเมริกาใต้ ในเปรูถือเป็นจุดสิ้นสุดของสงครามอิสรภาพของชาวอเมริกันสเปนแม้ว่าการรณรงค์ของผู้ชนะอันโตนิโอโฮเซเดอซูเครยังคงดําเนินต่อไปจนถึงปี 1825 ในเปรูตอนบนและการล้อมป้อมปราการ Chiloé และ Callao ในที่สุดก็สิ้นสุดลงในปี 1826 [Wikipedia]

วันหยุด

-
วันศุกร์ 9 ธันวาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส :

ตถธณฑโณไภฯ

-
วันศุกร์ 9 ธันวาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : Tanzania obtained independence from the UK in 1961 Paid holiday when falling on Friday or Saturday

เทศกาลตรองซา เซชู

-
วันเสาร์ 10 ธันวาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : in Trongsa

ภฮฑวภว ณฏ

-
วันเสาร์ 10 ธันวาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : Not a paid holiday when falling on Saturday or Sunday

เทศกาลตรองซา เซชู

-
วันอาทิตย์ 11 ธันวาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : in Trongsa

วันเกิดของสุลต่านแห่งลังงอร์

-
วันอาทิตย์ 11 ธันวาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส :

เทศกาลตรองซา เซชู

-
วันจันทร์ 12 ธันวาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : in Trongsa

อิงค์วาลา (เฉลิมฉลองราชาธิไตย)

-
วันจันทร์ 12 ธันวาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : The Incwala or first fruit ceremony is the most sacred of all the Swazi ceremonies in which the King plays a dominant part. date is usually set just a few days prior to celebration date to be confirmed

วันประกาศการเป็นสาธารณรัฐ

-
วันจันทร์ 12 ธันวาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส :

ม฿ธณภว ณฏ*

-
วันจันทร์ 12 ธันวาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 1995 ที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติมีมติตระหนักถึงสถานะของเติร์กเมนิสถานของความเป็นกลางถาวร

ตถธณ ฑโณไภฯ

-
วันจันทร์ 12 ธันวาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : ตถธณภบ 1963 ณโฟก ฟตฑนฟก ภววุ บฮฟฉ ว฿ดู.

วันรัฐธรรมนูญ

-
วันจันทร์ 12 ธันวาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : Wan-rath-ธรรมเที่ยง รัฐธรรมนูญฉบับแรกถูกนำเสนอโดยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวในปี 1932 Not a paid holiday when falling on Saturday or Sunday [Wikipedia]

วันเกิดของสุลต่านแห่งลังงอร์

-
วันจันทร์ 12 ธันวาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส :

การเฉลิมฉลองของพระเอก

-
วันจันทร์ 12 ธันวาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : Togan Sangma เป็นชายหนุ่มที่อยู่ในคำสั่งของนักรบที่ต่อสู้ Garo อังกฤษ เขาล้มลงต่อสู้กับความกล้าหาญและความกล้าหาญที่ไม่ตรงกันในธันวาคม 1872

รถไฟหยุดงานประท้วง

-
วันอังคาร 13 ธันวาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส :

เทศกาลตรองซา เซชู

-
วันอังคาร 13 ธันวาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : in Trongsa

วันนักบุญเซนต์ลูเซีย

-
วันอังคาร 13 ธันวาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : Celebrates Columbus discovery of the island in 1502. The focus on National Day is building pride in the country with sporting, cultural, religious, social, and commercial activities, such as the Festival of Lights (Lucia meaning light in Latin), featuring a lantern-making competition and the decoration of towns and villages with lights. http://www.wiol.com/st-lucia/history.html

ฐ๘ศญฑน ฑโณไภฯ**

-
วันอังคาร 13 ธันวาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : สิบปีหลังจากได้รับเอกราชมอลตาเลือกออกจากเครือจักรภพและตัดสินใจที่จะกลายเป็นสาธารณรัฐ (1974)

รถไฟหยุดงานประท้วง

-
วันพุธ 14 ธันวาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส :

วันหยุด

-
วันพุธ 14 ธันวาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : Election day

ต้อนรับวัน*

-
วันพฤหัสบดี 15 ธันวาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : Since the end of the occupation, the anniversary of Liberation Day (9 May) has been celebrated as a national holiday. But in Alderney there was no official local population to be liberated, so Alderney celebrates Homecoming Day to commemorate the return of the evacuated population. The first shipload of evacuated citizens from Alderney returned on this day. Paid holiday when falling on Saturday or Sunday [Wikipedia]

ราชการลูกจ้างมีวันหยุด

-
วันพฤหัสบดี 15 ธันวาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : Kingdom Day

ทั่วไปโขก

-
วันศุกร์ 16 ธันวาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส :

วันชาติ

-
วันศุกร์ 16 ธันวาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : Independence obtained from the United Kingdom in 1971

ตถธณฑโณไภฯ

-
วันศุกร์ 16 ธันวาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : Native Kazakhs, a mix of Turkic and Mongol nomadic tribes who migrated into the region in the 13th century, were rarely united as a single nation. The area was conquered by Russia in the 18th century, and Kazakhstan became a Soviet Republic in 1936. It became an Independent Republic on 16 December, 1991, the last of the Soviet Republics to gain independence. Immediately after independence it joined the Commonwealth of Independent States Not a paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันสมานฉันท์

-
วันศุกร์ 16 ธันวาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : เริ่มต้นในปี 1994 (ในตอนท้ายของการแบ่งแยกสีผิว) เพื่อส่งเสริมให้เกิดความสามัคคีในชาติระหว่างชุมชนชาวแอฟริกาใต้ Not a paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันชัยชนะ - ไบจอย บิโดช**

-
วันศุกร์ 16 ธันวาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : หลังจากการประกาศ Sheikh Mujib ของความเป็นอิสระของปากีสถานประธานาธิบดียาห์ข่านกรรม Awami ลีกและจับกุมผู้นำ การรบแบบนักรบยังคงต่อสู้กับกองทัพปากีสถานส่งผลให้ในรอบเกือบสิบล้านผู้ลี้ภัยหนีไปยังประเทศอินเดีย อินเดียประกาศสงครามกับประเทศปากีสถานเมื่อวันที่ 4 ธันวาคมและปากีสถานยอมจำนนหลังจากนั้นไม่นานในวันที่ 16 ธันวาคม 1971 Mujib กลับจะกลายเป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกของประเทศบังคลาเทศ

รถไฟหยุดงานประท้วง

-
วันศุกร์ 16 ธันวาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส :

วันชาติ

-
วันเสาร์ 17 ธันวาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : Independence obtained from the United Kingdom in 1971

คาร์นิวอล

-
วันเสาร์ 17 ธันวาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : 60th ANNIVERSARY CARNIVAL lasts one week

รถไฟหยุดงานประท้วง

-
วันเสาร์ 17 ธันวาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส :

ว๕ธํ ฑโณไภฯ

-
วันเสาร์ 17 ธันวาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : Anniversary of the 2010 revolution (Dec 17 - Jan 14) from 2020

±¹°¡ ÈÞÀÏ

-
วันเสาร์ 17 ธันวาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : Celebrates the installation of the first hereditary King of Bhutan in 1907

ฐวฑน ฑโณไภฯ

-
วันอาทิตย์ 18 ธันวาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : 1971 ณโฟก ฟตฑนฟกผญ พ๒ภบ ตถธณ

วันชาติ

-
วันอาทิตย์ 18 ธันวาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : As of 2007. In Tribute to Sheikh Jassem bin Mohamed bin Thani, founder of the State of Qatar, who had assumed power on December 18, 1878.

ครบรอบของภาษาคาซีกวี*

-
วันอาทิตย์ 18 ธันวาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : Soso ถ้ำ (1873-1940) เป็นราชาภิเษกแม้ว่าจะได้รับรางวัลกวีได้รับการยอมรับของ Khasis

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันอาทิตย์ 18 ธันวาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : Len็๓is Day Len็๓is only

ฐ๘ศญฑน ผฑพ๐ภว ณฏ

-
วันอาทิตย์ 18 ธันวาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : The date of December 18, 1958 was the date of the proclamation of the Republic of Niger. Niger becomes an autonomous republic within the French Community

วันแห่งการฟื้นฟูประชาธิปไตย

-
วันจันทร์ 19 ธันวาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : คำเตือนบนว่าอำนาจควรคำนึงถึงมติมหาชน

วันชาติ

-
วันจันทร์ 19 ธันวาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : Independence obtained from the United Kingdom in 1971

วันแบ่งแยกดินแดน

-
วันจันทร์ 19 ธันวาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส :

วุนๆ ฑโณไภฯ

-
วันจันทร์ 19 ธันวาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส :

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันจันทร์ 19 ธันวาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : มguas Mornas Day มguas Mornas only

วันรัฐแห่งชาติ

-
วันจันทร์ 19 ธันวาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส :

การยกเลิกการเป็นทาส*

-
วันอังคาร 20 ธันวาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : การเลิกทาสในวันฝรั่งเศสดินแดนโพ้นทะเล: 27 พฤษภาคมในลุป 22 พฤษภาคมในมาร์ตินีที่ 10 มิถุนายนในเฟรนช์เกีย 20 ธันวาคมในเกาะเรอูนียง 27 เมษายนนี้ในมายอต 23 พฤษภาคมในประเทศฝรั่งเศสแผ่นดินใหญ่ (ที่มันไม่ได้เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์) ในความเป็นจริงการยกเลิกพระราชกฤษฎีกาสองได้ลงนามในกรุงปารีสโดยวิกเตอร์ Schoelcher บน 27 เมษายน 1848 พระราชกฤษฎีกาแรกที่ได้รับการลงนามในกรุงปารีสโดยการปฏิวัติฝรั่งเศสใน 4 กุมภาพันธ์ 1794 แต่ได้ถูกยกเลิกโดยนโปเลียนใน 20 พฤษภาคม 1802

วันเขตบริหารพิเศษ (เอสเออาร์)*

-
วันอังคาร 20 ธันวาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : ฉลองการกลับมาของมาเก๊าไปยังประเทศจีนโดยสหราชอาณาจักร (1999)

วันไว้ทุกข์หรือไว้อาลัย

-
วันอังคาร 20 ธันวาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : To commemorate Panamanians who died during the 1989 U.S. invasion of the country from 2022

สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุด

-
วันพุธ 21 ธันวาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : วันภาษาตุรกีสังเกตโดยชุมชนที่พูดภาษาตุรกี

วันหยุดข้าราชการ

-
วันพฤหัสบดี 22 ธันวาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส :

ราศีมังกร

-
วันพฤหัสบดี 22 ธันวาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : The Goat: December 22 to January 19

ราชการลูกจ้างมีวันหยุด

-
วันพฤหัสบดี 22 ธันวาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส :

วันขึ้นปีใหม่รัฐคะยา

-
วันพฤหัสบดี 22 ธันวาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : ปีใหม่กะเหรี่ยงจัดขึ้นในวันข้างขึ้นแรกของปีโท เกือบจะเป็นวันหยุดประจำชาติ ชุมชนกะเหรี่ยงทั่วพม่าเฉลิมฉลองด้วยการสวมชุดพื้นเมืองของพวกเขาที่ทอด้วยเสื้อตัวยาวเหนือลองยีสสีแดง และด้วยการจัดเต้นรำพื้นบ้านและการแสดงร้องเพลง การเฉลิมฉลองที่ใหญ่ที่สุดจะจัดขึ้นในเขตชานเมือง Kayin ของ Insein ทางเหนือของย่างกุ้ง และในเมือง Hpaan เมืองหลวงของรัฐ Kayin

วันเอกภาพ

-
วันพฤหัสบดี 22 ธันวาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : Accord signed on December 22, 1987, by President Robert Mugabe and the late Joshua Nkomo, establishing a truce between the two rival political parties (ZANU & ZAPU). Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

ราชการลูกจ้างมีวันหยุด

-
วันศุกร์ 23 ธันวาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส :

วันหยุดราชการ (ครึ่งวัน)

-
วันศุกร์ 23 ธันวาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส :

สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุด

-
วันเสาร์ 24 ธันวาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส :

วันรัฐธรรมนูญของรัฐแย็พ

-
วันเสาร์ 24 ธันวาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : paid holiday when falling on Saturday or Sunday. Yap only.

ราชการลูกจ้างมีวันหยุด

-
วันเสาร์ 24 ธันวาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส :

มฆวๅภ

-
วันเสาร์ 24 ธันวาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส :

ลฉธฎฝบธถฝบ ภฬบ๊

-
วันเสาร์ 24 ธันวาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันหยุดครึ่งวัน

-
วันเสาร์ 24 ธันวาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส :

วันหยุด

-
วันเสาร์ 24 ธันวาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส :

ตถธณฑโณไภฯ

-
วันเสาร์ 24 ธันวาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : On 24 December 1951, Libya declared its independence as the United Kingdom of Libya, a constitutional and hereditary monarchy under King Idris, Libya's first and only monarch.

ลฉธฎฝบธถฝบ ภฬบ๊

-
วันเสาร์ 24 ธันวาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส :

วันคริสต์มาสอีฟ (1/2 วัน)

-
วันเสาร์ 24 ธันวาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส :

วันเกิดของวอชิงตัน

-
วันเสาร์ 24 ธันวาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส :

วันเกิดเควด-อี-อซัม

-
วันอาทิตย์ 25 ธันวาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : Muhammad Ali Jinnah (1876 - 1948) was an Indian Muslim and statesman who led the All India Muslim League and founded Pakistan, serving as its first Governor-General. He is commonly known in Pakistan as Quaid-i-Azam (Urdu:- Great Leader ) and Baba-i-Qaum ( Father of the Nation. ). [Wikipedia]

ลฉธฎฝบธถฝบ ณฏ

-
วันอาทิตย์ 25 ธันวาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส :

Federal Reserve Banks

-
วันจันทร์ 26 ธันวาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส :

วันคริสต์มาส (เลื่อนไปวันจันทร์)

-
วันจันทร์ 26 ธันวาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส :

วันขอบคุณพระเจ้า

-
วันจันทร์ 26 ธันวาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส :

วันนักบุญเซนต์สตีเฟ่น

-
วันจันทร์ 26 ธันวาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส :

วันหยุดราชการ

-
วันจันทร์ 26 ธันวาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส :

สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุด

-
วันจันทร์ 26 ธันวาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส :

วันแกะห่อของขวัญคริสต์มาส

-
วันจันทร์ 26 ธันวาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส :

สองวันคริสต์มาส

-
วันจันทร์ 26 ธันวาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : Tweede Kerstdag

วันคริสต์มาสวันที่สอง

-
วันจันทร์ 26 ธันวาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส :

บ็อกซิ่งเดย์

-
วันจันทร์ 26 ธันวาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : The day after Christmas, the Feast of St. Stephen, the first Christian martyr, is better known as Boxing Day. The term may come from the opening of church poor boxes that day; maybe from the earthenware boxes with which boy apprentices collected money at the doors of their masters' clients. Sometimes called National Whiner's Day in the U.S.A.

บ็อกซิ่งเดย์*

-
วันจันทร์ 26 ธันวาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : อาลซัสและโมเซลถือว่าเป็นนิติบุคคลภูมิภาคที่ไม่ซ้ำกันในสาธารณรัฐฝรั่งเศสเนื่องจากการบำรุงรักษาของความจำเพาะทางกฎหมายได้มาจากดินแดนเหล่านี้ระหว่าง 1871-1918 เมื่อพวกเขาดินแดนเยอรมัน: ข้อตกลงทางกฎหมายกับวาติกันระบบทางวิชาการเฉพาะทางรถไฟสถาบันทางสังคมอื่น ๆ . นี้จำเพาะทางกฎหมายในท้องถิ่นและผิดปกติภายในกรอบของสาธารณรัฐฝรั่งเศสถูกเก็บรักษาไว้เพราะความปรารถนาที่ชัดเจนแสดงโดยอัลเซเชี่ยนและโมเซลประชากรเมื่อดินแดน reintegrated ฝรั่งเศสหลังจากสงครามโลกครั้งที่หนึ่งที่พวกเขาอยากจะรักษาวัฒนธรรม idiosyncracy ภูมิภาคของพวกเขาและ ไม่เฉพาะเจาะจงสังคมของพวกเขา (เช่นล้มละลายส่วนบุคคลหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์เฉพาะ)

วันครอบครัว

-
วันจันทร์ 26 ธันวาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส :

วันหยุด

-
วันจันทร์ 26 ธันวาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส :

วันแห่งความนิยม

-
วันจันทร์ 26 ธันวาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : บ็อกซิ่งเดย์ได้เปลี่ยนชื่อเป็นวันของค่าความนิยมในปี 1994 ที่จะแยกออกจากอดีตอาณานิคมและจะรวมทุกแอฟริกาใต้

บ็อกซิ่งเดย์

-
วันจันทร์ 26 ธันวาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส :

ราชการลูกจ้างมีวันหยุด

-
วันจันทร์ 26 ธันวาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : Boxing Day

ชาฮีด อุดแฮม สิงห์ จายันติ

-
วันจันทร์ 26 ธันวาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส :

หน่วยงานภาครัฐมีการปิด

-
วันจันทร์ 26 ธันวาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส :

วันคริสต์มาส (ส่งต่อไปยังวันอังคาร)

-
วันอังคาร 27 ธันวาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส :

บ็อกซิ่งเดย์*

-
วันอังคาร 27 ธันวาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : Boxing Day is a holiday celebrated on the day following Christmas Day, when servants and tradesmen would traditionally receive gifts known as a Christmas box from their masters, employers or customers. Due to historical reasons, depending on the year, Boxing Day can be celebrated BEFORE Christmas in the UK.

วันหยุดข้าราชการ

-
วันอังคาร 27 ธันวาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส :

วันขอบคุณพระเจ้า

-
วันอังคาร 27 ธันวาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส :

ราชการลูกจ้างมีวันหยุด

-
วันอังคาร 27 ธันวาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส :

บ็อกซิ่งเดย์

-
วันอังคาร 27 ธันวาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส :

วันครอบครัว

-
วันอังคาร 27 ธันวาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส :

วันหยุด

-
วันอังคาร 27 ธันวาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส :

วันนักบุญเซนต์สตีเฟ่น

-
วันอังคาร 27 ธันวาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : Remembrance of St Stephen, the first Christian martyr.

วันแรกของการแข่งขันสแตนลีย์

-
วันอังคาร 27 ธันวาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : http://www.falklands.info/factfile/holidays.html

บ็อกซิ่งเดย์

-
วันอังคาร 27 ธันวาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส :

ฑนฐกภ๛ภฮ ฟตฟ๕ภป ฑโธฎดย ณฏ

-
วันอังคาร 27 ธันวาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : The Greater Poland Uprising, which was one of the two successful Polish uprisings, ended in the triumph of Polish insurgents over the Germans. The uprising broke out on December 27, 1918, in Poznań (western Poland) after a patriotic speech by Ignacy Paderewski, the famous pianist and diplomat, who became the Polish prime minister in 1919. The city was liberated on January 6, 1919. Almost the entire province was liberated by mid-January. from 2021

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันอังคาร 27 ธันวาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : black Day to pay homage to former prime minister Shaheed Benazir Bhutto on her martyrdom anniversary (in 2007). Sindh province only

วันรัฐธรรมนูญ

-
วันอังคาร 27 ธันวาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : On December 27, 1972, the Fifth Supreme People's Assembly ratified a new constitution to replace the first constitution, promulgated in 1948. Innovations of the 1972 constitution included the establishment of the positions of president and vice presidents and a super-cabinet called the Central People's Committee (CPC). The 1972 constitution was revised in April 1992. http://countrystudies.us/north-korea/58.htm

วันแกะห่อของขวัญคริสต์มาส/วันครอบครัว

-
วันอังคาร 27 ธันวาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส :

วันที่สองของการแข่งขันสแตนลีย์

-
วันพุธ 28 ธันวาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส :

ราชการลูกจ้างมีวันหยุด

-
วันพุธ 28 ธันวาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส :

วันหยุด

-
วันพุธ 28 ธันวาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส :

วันหยุดราชการ

-
วันพฤหัสบดี 29 ธันวาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส :

ราชการลูกจ้างมีวันหยุด

-
วันพฤหัสบดี 29 ธันวาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส :

วันคืนแห่งชาติเสรีภาพและความเป็นอิสระ

-
วันพฤหัสบดี 29 ธันวาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : On Dec. 29, 1911, Mongolia declared its independence from the Manchu King Dynasty Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันหยุด

-
วันศุกร์ 30 ธันวาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส :

วันหยุดราชการ

-
วันศุกร์ 30 ธันวาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส :

วันริซัล

-
วันศุกร์ 30 ธันวาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : Born 19 June 1861 in Calamba, Philippines- executed on 30 December 1896, Manila. Patriot, physician (educated in Germany and France) and man of letters whose life and literary work was an inspiration to the Philippine nationalist movement Paid holiday when falling on Saturday or Sunday Araw ng Kabayanihan ni Dr. Jose Rizal

วันสิ้นปี

-
วันศุกร์ 30 ธันวาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส :

เทศกาลชาติพันธุ์

-
วันศุกร์ 30 ธันวาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : Marks the beginning of the Tamu Sambat or Gurung Calendar Year

วันวีรบุรุษภาษาคาซี

-
วันศุกร์ 30 ธันวาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : U Kiang Nangbah fought against the British imperialism in 1861-62 and was sentenced to death by hanging at Yawmusiang on 30.12.1862.

วันสิ้นปี

-
วันเสาร์ 31 ธันวาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส :

วันสิ้นปี

-
วันเสาร์ 31 ธันวาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : New Year in Armenia (Amanor) is celebrated the whole week starting from December 31. During this week people present gifts and congratulate each other, and their homes are open to welcome everyone. Armenian children write about their wishes in the letters addressed to Dzmer Papik (Santa Clause) and believe that they will come true on the New Year’s Eve. Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันรักสามัคคี

-
วันเสาร์ 31 ธันวาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : In November of 1989 in Nakhchivan (autonomous republic of the Republic of Azerbaijan), people destroyed watchtowers and barbed wires on the border with Iran. Relatives and compatriots living on both sides of the Araz River were able to communicate with each other for the fist time.

วันวีรชนแห่งชาติ

-
วันเสาร์ 31 ธันวาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส :

วันหยุดครึ่งวัน

-
วันเสาร์ 31 ธันวาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส :

วันฟื้นฟูสาธารณรัฐ

-
วันเสาร์ 31 ธันวาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : Only in Geneva

วุนๆ ฑโณไภฯ

-
วันอาทิตย์ 1 มกราคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Ousting of Fulgencio Batista by Fidel Castro Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

±¹°¡ ÈÞÀÏ

-
วันอาทิตย์ 1 มกราคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Celebrates the day when American forces returned the presidential palace to the Iraqi authorities on Dec. 31, 2008.

ราชการลูกจ้างมีวันหยุด

-
วันอาทิตย์ 1 มกราคม, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วันขึ้นปีใหม่

-
วันอาทิตย์ 1 มกราคม, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วันปีใหม่

-
วันอาทิตย์ 1 มกราคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : สอดคล้อง ลงนามเมื่อ 22 ธันวาคม 1987 โดยประธานาธิบดีโรเบิร์ตมุและสายโจชัว Nkomo สร้างการสู้รบระหว่างทั้งสองฝ่ายคู่แข่งทางการเมือง (ZANU & ZAPU) Paid holiday when falling on Saturday or Sunday [Wikipedia]

ป๕วุ

-
วันอาทิตย์ 1 มกราคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : The world's most widely celebrated holiday, New Years was set on January 1 by Julius Caesar because that was the date the Roman consuls took over their duties.

ตถธณฑโณไภฯ

-
วันอาทิตย์ 1 มกราคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Anniversary of the day in 1804 when Jean-Jacques Dessalines declared independence and restored the country's original name Haiti , from the Indian vernacular for land of mountains

ต้นกำเนิดสาธารณรัฐสโลวัก

-
วันอาทิตย์ 1 มกราคม, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วันต่อไปนี้วันปีใหม่

-
วันจันทร์ 2 มกราคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : A derivation of Middle High German berhttac or berhteltac, which translated the Greek epiphanias [Wikipedia]

วันที่ 2 มกราคม

-
วันจันทร์ 2 มกราคม, 2023
วันหยุดฆราวาส :

ป๕วุ

-
วันจันทร์ 2 มกราคม, 2023
วันหยุดฆราวาส :

สิ้นสุดสองอาทิตย์เทศกาลคาร์นิวัล

-
วันจันทร์ 2 มกราคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Http://www.stkittscarnival.com/

วันที่ดวงอาทิตย์อยู่ห่างจากเส้นศูนย์

-
วันจันทร์ 2 มกราคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : The winter solstice is the moment when the earth is at a point in its orbit where one hemisphere is most inclined away from the Sun. This causes the Sun to appear at its farthest below the celestial equator when viewed from the far hemisphere. Solstice is a Latin borrowing and means sun stand still , referring to the appearance that the Sun's noontime elevation change stops its progress, either northerly or southerly. The day of the winter solstice is the shortest day and the longest night of the year.

วันขึ้นปีใหม่ (เลื่อนไปวันจันทร์)

-
วันจันทร์ 2 มกราคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : AK, AL, AZ, CA, CO, CT, DE, FL, GA, ID, IA, IL, IN, MD, ME, MS, ND, NV, NM, NY, OH, OK, OR, RI, SD, TN, UT, VA, VT, WV, WI, WY

วันขึ้นปีใหม่ (เลื่อนไปวันจันทร์)

-
วันจันทร์ 2 มกราคม, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วันหลังวันขึ้นปีใหม่

-
วันจันทร์ 2 มกราคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Re-established in 2017

วันที่ 2 มกราคม

-
วันจันทร์ 2 มกราคม, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วันหยุด

-
วันจันทร์ 2 มกราคม, 2023
วันหยุดฆราวาส :

ฐ๘ศญฑน ฑโณไภฯ*

-
วันจันทร์ 2 มกราคม, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วันขึ้นปีใหม่

-
วันจันทร์ 2 มกราคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : The world's most widely celebrated holiday, New Years was set on January 1 by Julius Caesar because that was the date the Roman consuls took over their duties. Not a paid holiday when falling on Saturday or Sunday

บรรพบุรุษของวัน

-
วันจันทร์ 2 มกราคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : ยังเรียกว่า วีรบุรุษวัน

วันขึ้นปีใหม่ (เลื่อนไปเป็นวันอังคาร)

-
วันอังคาร 3 มกราคม, 2023
วันหยุดฆราวาส :

2 มกราคม (ธนาคารยังคงเปิด)

-
วันอังคาร 3 มกราคม, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วันที่ 2 มกราคม

-
วันอังคาร 3 มกราคม, 2023
วันหยุดฆราวาส :

Iratpa Imoinu

-
วันอังคาร 3 มกราคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Imoinu Iratpa is an ancestral deity who is venerated in every household of Manipur on phunga lairu. The deity was venerated first by the Luwang dynasty, the then Khumans and subsequently by Meitei King Chalamba at Kangla.

จราจลประชาชน

-
วันอังคาร 3 มกราคม, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วันหยุด

-
วันอังคาร 3 มกราคม, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วันหลังวันขึ้นปีใหม่

-
วันอังคาร 3 มกราคม, 2023
วันหยุดฆราวาส :

ธนาคารได้ปิดแล้ว

-
วันอังคาร 3 มกราคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : work on weekends and non-working holidays is not overtime work.

วันที่ 2 มกราคม(ในควิเบกขณะที่)

-
วันอังคาร 3 มกราคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : เพียงในควิเบกขณะที่เมือง

วันหยุด

-
วันพุธ 4 มกราคม, 2023
วันหยุดฆราวาส :

เทศกาลของชาวฮินดู

-
วันพุธ 4 มกราคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : The biggest annual festival of the Zeliangrong community in Manipur.

คัพเดวอน

-
วันพุธ 4 มกราคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : ในเดวอนเท่านั้น

วันเรียกร้องเอกราช

-
วันพุธ 4 มกราคม, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วันหยุดคณะกรรมการทาไค

-
วันพุธ 4 มกราคม, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วันหยุดr

-
วันพุธ 4 มกราคม, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วันรัฐแห่งชาติ

-
วันพุธ 4 มกราคม, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วันหยุด

-
วันพฤหัสบดี 5 มกราคม, 2023
วันหยุดฆราวาส :

ธนาคารได้ปิดแล้ว

-
วันพฤหัสบดี 5 มกราคม, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วันหยุดครึ่งวัน

-
วันพฤหัสบดี 5 มกราคม, 2023
วันหยุดฆราวาส :

ธนาคารได้ปิดแล้ว

-
วันศุกร์ 6 มกราคม, 2023
วันหยุดฆราวาส :

สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุด

-
วันศุกร์ 6 มกราคม, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วันได้รับชัยชนะเหนือลัทธิการปกครองฆาล้างเผ่าพันธุ์

-
วันเสาร์ 7 มกราคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : ร่วมรำลึกการล่มสลายของเขมรหม้อสีแดงของพล.ต.ในปี 1979 จากการรุกรานของเวียดนามโดยกองทัพ. not a paid holiday when falling on Saturday or Sunday

Á¦ÇåÀý

-
วันเสาร์ 7 มกราคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Constitution Day

วันทำงาน

-
วันเสาร์ 7 มกราคม, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วันเกิดคิมจองอุน

-
วันจันทร์ 9 มกราคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : North Korean's current leader. But which year he was born remains a state secret. It is believed he was born in 1983 or 1984.

เทศกาลของชาวฮินดู

-
วันจันทร์ 9 มกราคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Chinglen Nongdrenkhomba (1788–1834), also known as Maharaja Gambhir Singh. He abdicated the throne with the arrival of a Burmese force. Along with the British, he participated in the liberation of Manipur. [Wikipedia]

Á¦ÇåÀý

-
วันจันทร์ 9 มกราคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Constitution Day

ชุมชนไทย - ญี่ปุ่น

-
วันจันทร์ 9 มกราคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับพิธีของวันถัดไป

วันสมโภชพระคริสตเจ้าแสดงองค์ (เลื่อนไปวันจันทร์)

-
วันจันทร์ 9 มกราคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : The term comes from ancient Greek and means appearance. Celebrated on the 6th January, this feast corresponds to the presentation of Child Jesus to the Magi. This is the day of Jesus' first miracle, the Wedding in Cana , and the day of his own baptism.

วันบรรลุนิติภาวะ (เซยจิน โนะ ฮิ)

-
วันจันทร์ 9 มกราคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : อายุการยกย่องของคนส่วนใหญ่ (20 ปี)

ฐ๘ศญฑน ฑโณไภฯ

-
วันจันทร์ 9 มกราคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : On 9 January 1992, Bosnian Serb authorities declared the creation of the Serbian Republic of Bosnia and Herzegovina, now called Republika Srpska

การเฉลิมฉลองของรัฐ

-
วันอังคาร 10 มกราคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : State of Kachin day, not celebrated every year

วันวีรชนแห่งชาติ

-
วันอังคาร 10 มกราคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : To recognise and reflect upon the greatest, most defining moment in all of Bahamian history: the attainment of Majority Rule on January 10, 1967.

การเฉลิมฉลองวูดู

-
วันอังคาร 10 มกราคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : In tribute to Vodoun, a traditional West African religion also known as Voodoo.

วันมิชชันนารี

-
วันพุธ 11 มกราคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : In 1894, two British Missionaries – Rev JH Lorrain, fondly called by the Mizos as ‘Pu Buanga’ and Rev FW Savidge, known to the Mizos as ‘Sap Upa’ arrived at Sairang village, about 30 km west from Aizawl, by boat.

วันรัฐธรรมนูญแห่งคอสเร่

-
วันพุธ 11 มกราคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Kosrae only www.kosrae.com

วันประกาศเอกราช

-
วันพุธ 11 มกราคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : as observed in Morocco

คำประกาศ อิสรภาพ

-
วันพุธ 11 มกราคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : เมื่อวันที่ 11 มกราคม 1944 , 66 ชาวโมร็อกโกบุคคลได้มีการเสนอขอพระมะหะหมัดของฝรั่งเศสและเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ. พวกเขาต้องการความเป็นอิสระของโมร็อกโก. การประกาศกําหนดไว้ว่าพระราชาทรงพระมะหะหมัด v เป็นแต่เพียงผู้เดียวผู้แทนของชาติ เขาก็จะมีสิทธิได้รับร่างรัฐธรรมนูญที่จะยอมรับนับถือสิทธิของพลเมืองของเขาในระบอบการปกครองที่ ระบอบการปกครองของเขาจะได้รับการก่อตั้งขึ้นบนหลักการของอิสลาม.

เบอร์เบอร์วันขึ้นปีใหม่

-
วันพฤหัสบดี 12 มกราคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : The Berber calendar, a legacy of Roman Mauretania, is a surviving form of the ancient Julian calendar, the calendar used in Europe before the introduction of the Gregorian calendar. with month names derived from Latin.It is employed to regulate the seasonal agricultural works, in place of the Islamic calendar, a lunar calendar considered ill-adapted for agriculture.

การปฏิวัติของแซนซิบาร์

-
วันพฤหัสบดี 12 มกราคม, 2023
วันหยุดฆราวาส :

สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุด

-
วันศุกร์ 13 มกราคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Amazigh New Year - Yennayer is the first month of the Berber Year or the Berber year used since antiquity by the Berbers in North Africa. Its first day corresponds to the first day of January of the Julian Calendar, which is shifted thirteen days compared to the Gregorian calendar, i.e. 14 January of every year. [Wikipedia]

วันสถาปนาระบอบประชาธิปไตย

-
วันศุกร์ 13 มกราคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

ครบรอบปีของวิภู

-
วันเสาร์ 14 มกราคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : ตั้งแต่ 2010

สร้างโลก

-
วันเสาร์ 14 มกราคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันเสาร์ 14 มกราคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : New Amazigh year in Amazigh towns only

วันขึ้นปีใหม่ของนิกายออร์ธอด็อกซ์

-
วันเสาร์ 14 มกราคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Called Saint Sava in Serbia and Republika Srpska. Saint Sava is celebrated as the founder of the independent Serbian Orthodox Church and as patron saint of education and medicine among Serbs. His day is observed on January 27th of the Gregorian calendar (January 14th of the Julian calendar still observed by the Serbian Church). Since the 1830's, Saint Sava has become the patron saint of Serb schools. Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

เทศกามักห์ บิหุ/ทูสุ บูชา - ปอนกัล

-
วันเสาร์ 14 มกราคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Celebration of the harvest, which is observed for three days: Bhogi Pongal, Surya Pongal and Mattu Pongal. A colourful and traditional festival with many a ceremony devoted to various deities and cattle races.

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันอาทิตย์ 15 มกราคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Santo Amaro da Imperatriz Day Santo Amaro only

สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุด

-
วันอาทิตย์ 15 มกราคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : The Former Combatants and Veterans of the Motherland Day

George Price Day

-
วันอาทิตย์ 15 มกราคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : A statesman who served twice as the head of government of Belize from 1961–1984 and 1989–1993. He served as First Minister and Premier under British rule until independence in 1981 and was the nations first prime minister after independence that year. He is considered to have been one of the principal architects of Belizean independence. Today he is referred to by many as the Father of the Nation . Price effectively dominated Belizean politics from the early 1960s until his 1996 retirement from party leadership, serving as the nations head of government under various titles for most of that period. from 2021

เทศกาลของชาวฮินดู

-
วันอาทิตย์ 15 มกราคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : A celebrated Tamil poet who wrote the Thirukkural, a work on ethics in Tamil literature. [Wikipedia]

เทศกามักห์ บิหุ/ทูสุ บูชา - ปอนกัล

-
วันอาทิตย์ 15 มกราคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Celebration of the harvest, which is observed for three days: Bhogi Pongal, Surya Pongal and Mattu Pongal. A colourful and traditional festival with many a ceremony devoted to various deities and cattle races.

โลลอง คาบิลา ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐคองโกถูกลอบสังหาร

-
วันจันทร์ 16 มกราคม, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วันสิทธิมนุษยชน

-
วันจันทร์ 16 มกราคม, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วันของวีรบุรุษ (John Chilibwe)

-
วันจันทร์ 16 มกราคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : (1871 – February 3, 1915) was a Baptist educator and an early figure in resistance to colonialism in Nyasaland, now Malawi. Today John Chilembwe is celebrated as a hero for independence, and John Chilembwe Day is observed annually on January 15 in Malawi. Wikipedia

โรเบิร์ตอีวันเกิด / มาร์ตินลูเธอร์คิงวันเกิด

-
วันจันทร์ 16 มกราคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : การรวมกันของวันเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้นำสงครามกลางเมืองความขัดแย้งกระตุ้นอย่างน้อยในส่วนของภาคใต้ไม่เต็มใจที่จะให้ขึ้นเป็นเจ้าของทาสและสิทธิมนุษยชนผู้นำที่ต่อสู้เพื่อสิทธิของชาวอเมริกันแอฟริกัน

วันแกะของพระเจ้า

-
วันจันทร์ 16 มกราคม, 2023
วันหยุดฆราวาส :

ราชการลูกจ้างมีวันหยุด

-
วันจันทร์ 16 มกราคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : From 2009 onwards

วันโรเบิร์ต อี ลี

-
วันจันทร์ 16 มกราคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : ( 1807 - 1870 )เป็นผู้นำ brillant พลเรือนในช่วงระหว่างสงคราม. เขาเป็นปริญญาโทของโรงเรียนจุด ตะวันตก . เขาเริ่มอาชีพทางด้านการทหารของเขาในสงครามในเม็กซิโก. เขาเป็นคน loyalist . แต่เขาไม่มีทาส. เขาได้อุทิศชีวิตของเขาให้หน่วยงานของรัฐเวอร์จิเนีย Alabama, Arkansas, Georgia, Kentucky, Louisiana, Mississipi, North Carolina, South Carolina

Idaho Human Rights Day

-
วันจันทร์ 16 มกราคม, 2023
วันหยุดฆราวาส :

มาร์ตินลูเธอร์คิงจูเนียร์วัน

-
วันจันทร์ 16 มกราคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Martin Luther King was a U.S civil rights leader and American clergyman. His non-violent demonstrations against racial inequality led to civil rights legislation. He was assassinated in 1968. called "Civil Rights Day" in Arizona, Virginia and New Hampshire called "Robert E. Lee day" in Alabama and Mississipi called "Human Rights Day" in Idaho

วันแห่งวีรบุรุษของชาติ

-
วันอังคาร 17 มกราคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Patrice Lumumba

วันหยุด

-
วันอังคาร 17 มกราคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : To celebrate the former Chief Minister and AIADMK founder M G Ramachandran’s birth centenary

วันเข้ายึดครองโดยกัปตันคุก

-
วันอังคาร 17 มกราคม, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วันโรเบิร์ต อี ลี

-
วันพฤหัสบดี 19 มกราคม, 2023
วันหยุดฆราวาส :

ราชการลูกจ้างมีวันหยุด

-
วันพฤหัสบดี 19 มกราคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Confederate Heroes Day: Celebrates the surrender of Confederate General Joseph E. Johnston to Union General William Sherman on April 26, 1865

วันคาทอลิก

-
วันศุกร์ 20 มกราคม, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันศุกร์ 20 มกราคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : San Sebastian in Rio de Janeiro only

ฑนฐกภ๛ภฮ ฟตฟ๕ภป ฑโธฎดย ณฏ

-
วันศุกร์ 20 มกราคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : อ้างอิงถึงนาย amilcar cabral ,เป็นคนที่มีส่วนทำให้ความเป็นอิสระของเคปเวิร์ดและหนู ตะเภา - bisau . Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันกองทัพ

-
วันศุกร์ 20 มกราคม, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วันตรุษจีน

-
วันศุกร์ 20 มกราคม, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วันตรุษจีน

-
วันเสาร์ 21 มกราคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Paid holiday when falling on Saturday or Sunday employers who require employees to work during the holiday must pay twice their normal wages. It is customary to provide employees in Taiwan with a bonus payment around Chinese New Year

วันส่งท้ายปีเก่าของจีน

-
วันเสาร์ 21 มกราคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Employers who require employees to work during the holiday must pay three times the normal wages

วันเอิลโรล บาร์โรว์

-
วันเสาร์ 21 มกราคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : In 1966 Barbados gained independence from Britain under the leadership of Errol Barrow of the Democratic Labour Party. Barrow served as prime minister from 1966-1976 and from 1986 to 1987, when he died in office. He has been honoured by the granting of a public holiday Nor a paid holiday when falling on Saturday or Sunday

ผณณฏ

-
วันเสาร์ 21 มกราคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Korean New Year Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

ราศีกุมภ์

-
วันเสาร์ 21 มกราคม, 2023
วันหยุดฆราวาส :

พระแม่อัลทากราเซีย

-
วันเสาร์ 21 มกราคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : A Catholic Marian devotion regarded as the protective and spiritual mother of the Dominican people . The many faithful devotees of the Virgin attend from all over Dominican territory to the Basilica of Higüey, in the province La Altagracia. Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

ผณณฏ

-
วันอาทิตย์ 22 มกราคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Korean New Year Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันตรุษจีน

-
วันอาทิตย์ 22 มกราคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : At New Year during the night, the Jade Emperor conveyed all animals. Only 12 showed up. To thank them, Buddha dedicated one symbolic year per visitor. Each new born would inherit the relevant animal's characteristics. Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

นักบุญผู้เสียสละเซนต์วินเซนต์ (เฉพาะวาเลนเซีย)

-
วันอาทิตย์ 22 มกราคม, 2023
วันหยุดฆราวาส :

สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุด

-
วันจันทร์ 23 มกราคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Lunar New Year

วันตรุษจีน

-
วันจันทร์ 23 มกราคม, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วันจงรักภักดี

-
วันจันทร์ 23 มกราคม, 2023
วันหยุดฆราวาส :

ผณณฏ

-
วันจันทร์ 23 มกราคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Korean New Year Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันวีรชนแห่งชาติ

-
วันจันทร์ 23 มกราคม, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วันตรุษจีน

-
วันจันทร์ 23 มกราคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : At New Year during the night, the Jade Emperor conveyed all animals. Only 12 showed up. To thank them, Buddha dedicated one symbolic year per visitor. Each new born would inherit the relevant animal's characteristics. Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันเวลลิงตัน (เฉพาะเวลลิงตัน)

-
วันจันทร์ 23 มกราคม, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วันคำสอนขององค์พระคริสตเจ้า

-
วันจันทร์ 23 มกราคม, 2023
วันหยุดฆราวาส :

ผลไม้วัน

-
วันจันทร์ 23 มกราคม, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วันเกิดของเนตาชิ - สุภาช จันทร โภชยานันติ - วีร์สุเรนทร์

-
วันจันทร์ 23 มกราคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Subhas Chandra Bose (23 January 1897 – 18 August 1945) was an Indian nationalist whose defiant patriotism made him a hero in India, but whose attempt during World War II to rid India of British rule with the help of Nazi Germany and Imperial Japan left a troubled legacy. The honorific Netaji (Hindustani: Respected Leader ), first applied in early 1942 to Bose in Germany by the Indian soldiers of the Indische Legion and by the German and Indian officials in the Special Bureau for India in Berlin, was later used throughout India. [Wikipedia]

เต๊ด เหงวียน ด๋าน (ปีใหม่เวียดนาม)

-
วันอังคาร 24 มกราคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : The most important celebration in Vietnamese culture. The word is a shortened form of Tết Nguy๊n Đแn, which is Sino-Vietnamese for Feast of the First Morning of the First Day . Tết celebrates the arrival of spring based on the Vietnamese variation of the Chinese lunisolar calendar. Employers who require employees to work must pay three times normal wages. A customary Tet bonus is often paid to employees prior to their leaving for the lunar new year holiday. Paid holiday when falling on Sunday

ผณณฏ

-
วันอังคาร 24 มกราคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Korean New Year Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันบัลแกเรียกับรูเมเลียตะวันออกรวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

-
วันอังคาร 24 มกราคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : January 24, 1859, the two principalities of Moldova and Wallachia had a moment of brilliance- the type that makes history: both of them elected general Alexandru Ioan Cuza as prince or 'domnitor' therefore becoming The United Principalities of Moldavia and Wallachia.

วันตรุษจีน

-
วันอังคาร 24 มกราคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : At New Year during the night, the Jade Emperor conveyed all animals. Only 12 showed up. To thank them, Buddha dedicated one symbolic year per visitor. Each new born would inherit the relevant animal's characteristics. Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

เต๊ด เหงวียน ด๋าน (ปีใหม่เวียดนาม)

-
วันพุธ 25 มกราคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : The most important celebration in Vietnamese culture. The word is a shortened form of Tết Nguy๊n Đแn, which is Sino-Vietnamese for Feast of the First Morning of the First Day . Tết celebrates the arrival of spring based on the Vietnamese variation of the Chinese lunisolar calendar. Employers who require employees to work must pay three times normal wages. A customary Tet bonus is often paid to employees prior to their leaving for the lunar new year holiday. Paid holiday when falling on Sunday

วันตรุษจีน

-
วันพุธ 25 มกราคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : The Chinese calendar combines lunar and solar movements. The lunar cycle is about 29.5 days. To match the solar calendar, an extra month is added once every few years (seven years out of a 19-year cycle). Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันพุธ 25 มกราคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : St Paul anniversay in Sao Paulo only

ครบรอบ Betico Croes*

-
วันพุธ 25 มกราคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : นักการเมือง (เกิดในปี 1938) ที่อุทิศตัวเองเพื่อตัวเองตัดสินใจของคน Aruban ในปี 1976 เขาเอาความคิดริเริ่มที่จะนำธงชาติ Aruban และเพลงสรรเสริญพระบารมี Aruban ในเดือนมีนาคมของปี 1977 ในความคิดริเริ่มของเขาประชามติ

วัน ตำรวจ

-
วันพฤหัสบดี 26 มกราคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : จาก 2,010 Commemorates the massacre of over 50 policemen in Ismailiyya by British forces on that day in 1952.

ผู้ว่าราชการของวันครบรอบปี

-
วันพฤหัสบดี 26 มกราคม, 2023
วันหยุดฆราวาส :

เต๊ด เหงวียน ด๋าน (ปีใหม่เวียดนาม)

-
วันพฤหัสบดี 26 มกราคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : The most important celebration in Vietnamese culture. The word is a shortened form of Tết Nguy๊n Đแn, which is Sino-Vietnamese for Feast of the First Morning of the First Day . Tết celebrates the arrival of spring based on the Vietnamese variation of the Chinese lunisolar calendar. Employers who require employees to work must pay three times normal wages. A customary Tet bonus is often paid to employees prior to their leaving for the lunar new year holiday. Paid holiday when falling on Sunday

วันตรุษจีน

-
วันพฤหัสบดี 26 มกราคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : The Chinese calendar combines lunar and solar movements. The lunar cycle is about 29.5 days. To match the solar calendar, an extra month is added once every few years (seven years out of a 19-year cycle). Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

ศฃมึภว ณฏ

-
วันพฤหัสบดี 26 มกราคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Celebrates the first settlement by the British lead by captain Arthur Phillip (1788)

ฐ๘ศญฑน ฑโณไภฯ*

-
วันพฤหัสบดี 26 มกราคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : It was the Lahore Session of the Indian National Congress at midnight of December 31, 1929 - January 1, 1930, that the Tri-Colour Flag was unfurled by the nationalists and a pledge taken that every year on January 26, the Independence Day would be celebrated and that the people would unceasingly strive for the establishment of a Sovereign Democratic Republic of India. The professed pledge was successfully redeemed on January 26, 1950, when the Constitution of India framed by the Constituent Assembly of India came into force, although the Independence from the British rule was achieved on August 15, 1947. It is because of this that August 15 is celebrated as Independence Day, while January 26 as Republic Day.

วันตรุษจีน

-
วันศุกร์ 27 มกราคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : The Chinese calendar combines lunar and solar movements. The lunar cycle is about 29.5 days. To match the solar calendar, an extra month is added once every few years (seven years out of a 19-year cycle). Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันของทหาร

-
วันเสาร์ 28 มกราคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Celebrates the establishment of independent Republic of Armenia's Armed Forces on 28 January, 1992. paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันเสาร์ 28 มกราคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : St Julian in Cuenca only

วันตรุษจีน

-
วันเสาร์ 28 มกราคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Paid holiday when falling on Saturday or Sunday employers who require employees to work during the holiday must pay twice their normal wages. It is customary to provide employees in Taiwan with a bonus payment around Chinese New Year

วันหยุด

-
วันอาทิตย์ 29 มกราคม, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วันฉลองครบรอบปี (โอ๊คแลนด์)

-
วันจันทร์ 30 มกราคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : On that day, HMS Herald, bearing the Governor-to-be, Captain Hobson, dropped anchor in the Bay of Islands. If that event, rather than the ceremony at Waitangi eight days later, marks the establishment of this colony .

วันเกิดดัวร์เต

-
วันจันทร์ 30 มกราคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Juan Pablo Duarte is considered the architect of the Dominican Republic and its independence from Haitian rule in 1844.

วันประธานาธิบดีแฟรงกิน ดี รูสเวลท์

-
วันจันทร์ 30 มกราคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Kentucky

วันเอกราช

-
วันอังคาร 31 มกราคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Granted by Australia in 1968

วันสหพันธรัฐ (กัวลาลัมเปอร์ และลาบวน)

-
วันพุธ 1 กุมภาพันธ์, 2023
วันหยุดฆราวาส :

ฑนฐกภ๛ภฮ ฟตฟ๕ภป ฑโธฎดย ณฏ

-
วันพุธ 1 กุมภาพันธ์, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันพุธ 1 กุมภาพันธ์, 2023
วันหยุดฆราวาส : Suyapa Day , in tribute to the Virgen de Suyapa, the patron saint of Honduras Suyapa only

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันพฤหัสบดี 2 กุมภาพันธ์, 2023
วันหยุดฆราวาส : Suyapa Day , in tribute to the Virgen de Suyapa, the patron saint of Honduras Suyapa only

วันพระนางผู้ปกป้องนาวิกโยธิน (เฉพาะปอร์ตู ตูอาเลเกร)

-
วันพฤหัสบดี 2 กุมภาพันธ์, 2023
วันหยุดฆราวาส :

ตถธณฑโณไภฯ

-
วันศุกร์ 3 กุมภาพันธ์, 2023
วันหยุดฆราวาส : Celebrating the anniversary of independence from Britain in 1948 not a paid holiday when falling on Saturday or Sunday

ฑนฐกภ๛ภฮ ฟตฟ๕ภป ฑโธฎดย ณฏ

-
วันศุกร์ 3 กุมภาพันธ์, 2023
วันหยุดฆราวาส : Marks the assassination of Frelimo's leader Eduardo Mondlane in 1969. Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันศุกร์ 3 กุมภาพันธ์, 2023
วันหยุดฆราวาส : Suyapa Day , in tribute to the Virgen de Suyapa, the patron saint of Honduras Suyapa only

วันหยุดท้องถิ่น

-
วันศุกร์ 3 กุมภาพันธ์, 2023
วันหยุดฆราวาส : Urubici Day (Urubici only)

ผ๘ฑณภฺภว ณฏ

-
วันศุกร์ 3 กุมภาพันธ์, 2023
วันหยุดฆราวาส : Commemoration of the Batepแ massacre in Feb 1953 Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันทำงาน

-
วันเสาร์ 4 กุมภาพันธ์, 2023
วันหยุดฆราวาส :

ช่วงต้นของการปฏิวัติ

-
วันเสาร์ 4 กุมภาพันธ์, 2023
วันหยุดฆราวาส : Anniversary of the 4 February of 1961 uprising, which marked the beginning of the armed struggle for the national liberation of Angola, in the history of the Portuguese fascist colonial regime, for the achievement of the national independence paid holiday when falling on Saturday or Sunday

Bir Chilarai Divas

-
วันอาทิตย์ 5 กุมภาพันธ์, 2023
วันหยุดฆราวาส : Commenrates the birth anniversary of Bir Chilaray (Shukladhwaja) born in 1510 AD. He was the prince of the Koch dynasty of the Kamata kingdom.

เซนต์ อกาต้า

-
วันอาทิตย์ 5 กุมภาพันธ์, 2023
วันหยุดฆราวาส : Separation from Cardinal Alberoni's protectorate in 1740

เทศกาลพื้นบ้าน

-
วันอาทิตย์ 5 กุมภาพันธ์, 2023
วันหยุดฆราวาส : Jongwol Daeborum ได้รับการตั้งข้อสังเกตมานานกว่า 1,000 ปี มันเป็นคืนพระจันทร์เต็มดวงครั้งแรกของปีใหม่ทางจันทรคติ มันเป็นวันที่จะขับรถออกไปความโชคร้ายและความชั่วร้าย

วันแคชเมียร์

-
วันอาทิตย์ 5 กุมภาพันธ์, 2023
วันหยุดฆราวาส : paid holiday when falling on Saturday or Sunday

ฟอภฬลมฑโ (ดบม๚ทฃตๅภว ณฏ)

-
วันจันทร์ 6 กุมภาพันธ์, 2023
วันหยุดฆราวาส : 1840 Treaty of Waitangi between Maoris and British government

วันเอกภาพ

-
วันจันทร์ 6 กุมภาพันธ์, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วันรัฐธรรมนูญ

-
วันจันทร์ 6 กุมภาพันธ์, 2023
วันหยุดฆราวาส : รัฐธรรมนูญ 1917 เป็นเกณฑ์ในซันติอาโกเดอเกเรตาโรในช่วงปฏิวัติเม็กซิกัน มันได้รับการอนุมัติจากสภาคองเกรสของรัฐธรรมนูญที่ 5 กุมภาพันธ์ 1917 กับ Venustiano Carranza ให้บริการเป็นครั้งแรกที่ประธานาธิบดี

ตถธณฑโณไภฯ

-
วันอังคาร 7 กุมภาพันธ์, 2023
วันหยุดฆราวาส : Granted by the UK in 1974

การยกเลิกการเป็นทาส

-
วันพุธ 8 กุมภาพันธ์, 2023
วันหยุดฆราวาส : 8 กุมภาพันธ์ 1856

ฝฝทฮบฃดฯพฦ นฎศญภว ณฏ

-
วันพุธ 8 กุมภาพันธ์, 2023
วันหยุดฆราวาส : Commemorates the death of Slovenian poet France Prešeren. It was established as a national cultural day in 1944, and was declared public holiday in 1991. [Wikipedia]

วันนักบุญเซนต์ปอลเรือล่ม

-
วันศุกร์ 10 กุมภาพันธ์, 2023
วันหยุดฆราวาส : In the year 60 AD, an event took place that is comprehensively described in the New Testament: the shipwreck of the apostle Paul. According to the legend this shipwreck took place at St Paul's Bay. Saint Paul stayed in Malta for three months and performed a number of miracles, like the healing of the father of Publius, the Roman governor. St. Paul converted the Maltese to christianity.

วันของทหาร

-
วันเสาร์ 11 กุมภาพันธ์, 2023
วันหยุดฆราวาส : Not a paid holiday when falling on Saturday or Sunday

ฐวฑนฑโณไภว ณฏ

-
วันเสาร์ 11 กุมภาพันธ์, 2023
วันหยุดฆราวาส : °øÈÞÀÏ¿¡ °üÇÑ ¹ý·ü Á¦2Á¶¿¡¼­´Â ÀÌ ³¯ÀÇ ÃëÁö¿¡ ´ëÇØ '°Ç±¹À» ±â³äÇϸç, ³ª¶ó¸¦ »ç¶ûÇÏ´Â ¸¶À½À» ±â¸¥´Ù.'°í ±ÔÁ¤ÇÏ°í ÀÖ´Ù. 1966³âÀÇ ¹ý·ü °³Á¤¿¡ ÀÇÇØ °øÈÞÀÏ¿¡ Ãß°¡µÇ°í ´ÙÀ½ ÇØÀÎ 1967³â 2¿ù 11ÀϺÎÅÍ Àû¿ëµÇ¾ú´Ù. ´Ù¸¥ °øÈÞÀÏÀº °øÈÞÀϹý¿¡ ³¯Â¥°¡ ÁöÁ¤µÇ¾î ÀÖ´Â µ¥ ºñÇØ, ÀÌ ³¯¸¸Àº ¡®Á¤·É(ïÙÖµ)ÀÌ Á¤ÇÏ´Â ³¯¡¯À̶ó ±ÔÁ¤ÇÏ°í ÀÖ´Ù. ÀÌ ±ÔÁ¤À» ¹ÙÅÁÀ¸·Î, Á¦1Â÷ »çÅä³»°¢ÀÌ °Ç±¹±â³äÀÏÀÇ ³¯Â¥¸¦ Á¤ÇÏ´Â Á¤·É(1966³â Á¤·É Á¦376È£)¸¦ Á¤ÇØ, ¡®°Ç±¹±â³äÀÏÀº 2¿ù 12ÀÏ¡¯·Î ÇÏ¿´´Ù. 2¿ù 11ÀÏÀ̶ó´Â ³¯Â¥´Â, ¸ÞÀÌÁö ½Ã´ë Ãʱ⠿¡ Á¤ÇØÁ® 1948³â¿¡ ÆóÁöµÈ ±â¿øÀý(Ѻêªï½)°ú °°´Ù. ±â¿øÀýÀÇ ³¯Â¥´Â ¡¶ÀϺ»¼­±â¡·ÀÇ Áø¹« õȲÀÌ ÁïÀ§ÇÑ ³¯(½ÅÀ¯³â º½ Á¤¿ù °æÁø ±×¹Ê)¿¡¼­ À¯·¡ÇÑ´Ù. ÀÌ ³¯¿¡´Â °Ç±¹±â³äÀÏÀ» ÃàÇÏÇÏ´Â °¢Á¾ Çà»ç³ª Áýȸ°¡ ¿­¸®°í, ÀÌ ³¯¿¡ ´ëÇØ ¹Ý´ëÇÏ´Â Áýȸµµ °¢Áö¿¡¼­ ¿­¸°´Ù. ¶ÇÇÑ °¢ÁöÀÇ ½Å»ç »ç¿ø¿¡¼­´Â ¡®°Ç±¹Á¦(Ëïð®)¡¯ µîÀÇ ÃàÁ¦°¡ °ÅÇàµÈ´Ù. Not a paid holiday when falling on Saturday or Sunday [Wikipedia]

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันเสาร์ 11 กุมภาพันธ์, 2023
วันหยุดฆราวาส : Gov. Evelio B. Javier Memorial Day a public holiday only in the provinces of Antique, Capiz, Aklan and Iloilo (Panay Island)

สนธิสัญญาลาเตรัน

-
วันเสาร์ 11 กุมภาพันธ์, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วันเยาวชน

-
วันเสาร์ 11 กุมภาพันธ์, 2023
วันหยุดฆราวาส : Not a paid holiday when falling on Saturday or Sunday

ฟฌนๆภฯ

-
วันอาทิตย์ 12 กุมภาพันธ์, 2023
วันหยุดฆราวาส : Celebrates Bogyoke Aung San's short-lived achievement of unifying Myanmar's disparate racial groups. For two weeks preceding Union Day, the national flag is paraded from town to town.

วันเกิดลิน คอล์น

-
วันจันทร์ 13 กุมภาพันธ์, 2023
วันหยุดฆราวาส : In honor of Abraham Lincoln, who was the nation’s 16th president and was known as the Great Emancipator.

วันประเพณีแข่งเรือ (โฮบาร์ท)

-
วันจันทร์ 13 กุมภาพันธ์, 2023
วันหยุดฆราวาส : All parts of south Tasmania, including Oatlands and Swansea excluding Bronte Park, Catagunya, Strathgordon, Tarraleah, Wayatinah and the West Coast

วันกีฬาแห่งชาติ

-
วันอังคาร 14 กุมภาพันธ์, 2023
วันหยุดฆราวาส : From 2012 onwards

วันไว้ทุกข์หรือไว้อาลัย

-
วันอังคาร 14 กุมภาพันธ์, 2023
วันหยุดฆราวาส : In tribute to the late President Hariri

วันเกิดของ ทาคุร์ ปันชนานันท์ บาร์ม

-
วันอังคาร 14 กุมภาพันธ์, 2023
วันหยุดฆราวาส : หรือที่รู้จักกันในชื่อ Thakur Panchanan และ Roy Saheb เป็นผู้นําราชบาชิและปฏิรูปจาก Cooch Behar เขาก่อตั้ง Kshatriya Sabhā เพื่อปลูกฝังค่านิยมและการปฏิบัติในคนในวรรณะของเขาเอง [Wikipedia]

เมล็ด sowing เทศกาล

-
วันพุธ 15 กุมภาพันธ์, 2023
วันหยุดฆราวาส : Lui-Ngai-Ni: god’s grace and blessing are evoked on the new seeds sown so that they may grow to bear abundant fruits for a bumper harvest in order that the general well being of the people I ensured. The blessing of the supreme God is besought with expression through dance, songs and other customary rituals presented by the Lui-Ngai-Ni every year.

วุนๆ ฑโณไภฯ

-
วันพุธ 15 กุมภาพันธ์, 2023
วันหยุดฆราวาส : From 2007 on, celebrates the end of Soviet occupation.

วันชาติเซอเบีย

-
วันพุธ 15 กุมภาพันธ์, 2023
วันหยุดฆราวาส : Anniversary of the First Serbian Uprising in 1804 and the first Serbian Constitution in 1835

วันซูซาน บี แอนโทนี่

-
วันพุธ 15 กุมภาพันธ์, 2023
วันหยุดฆราวาส : 1920 certification of the 19th Amendment to the US Constitution giving women the right to vote

วันชาติเซอเบีย

-
วันพฤหัสบดี 16 กุมภาพันธ์, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วันเอกราช

-
วันพฤหัสบดี 16 กุมภาพันธ์, 2023
วันหยุดฆราวาส : Anniversary of Lithuania's declaration of independence in 1918. However, it became a republic of the USSR in 1940, after a secret treaty between Stalin and Hitler. The country regained independence in 1990.

วันครบรอบของประธานาธิบดี คิม จอง ที่ 2

-
วันพฤหัสบดี 16 กุมภาพันธ์, 2023
วันหยุดฆราวาส : Kim Jong-il (born in 1941) has been the leader of North Korea since 1994. He holds the title of Chairman of the National Defense Commission of the Democratic People's Republic of Korea, Supreme Commander of the Korean People's Army, and General Secretary of the Workers' Party of Korea (the ruling party since 1948). He succeeded his father Kim Il-sung, the founder of North Korea, upon the latter's death in 1994.

วันรำลึกถึงทหารที่ตายในสงคราม

-
วันพฤหัสบดี 16 กุมภาพันธ์, 2023
วันหยุดฆราวาส : Janani Jakaliya Luwum (c. 1922 – 17 February 1977) was the archbishop of the Church of Uganda from 1974 to 1977 and one of the most influential leaders of the modern church in Africa. He was arrested in February 1977 and died shortly after. Although the official account describes a car crash, it is generally accepted that he was murdered on the orders of then-President Idi Amin. [Wikipedia]

สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุด

-
วันศุกร์ 17 กุมภาพันธ์, 2023
วันหยุดฆราวาส :

ตถธณฑโณไภฯ

-
วันศุกร์ 17 กุมภาพันธ์, 2023
วันหยุดฆราวาส : Not a paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันครบรอบของประธานาธิบดี คิม จอง ที่ 2

-
วันศุกร์ 17 กุมภาพันธ์, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วันของทหาร

-
วันเสาร์ 18 กุมภาพันธ์, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วันทำงาน

-
วันเสาร์ 18 กุมภาพันธ์, 2023
วันหยุดฆราวาส :

คาร์นิวอล (ราชการเท่านั้น)

-
วันจันทร์ 20 กุมภาพันธ์, 2023
วันหยุดฆราวาส : Government employees and civil servants only

ผลการค้นหาคำศัพท์

-
วันจันทร์ 20 กุมภาพันธ์, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วันหยุดครึ่งวัน

-
วันจันทร์ 20 กุมภาพันธ์, 2023
วันหยุดฆราวาส : Lundi Gras, afternoon only

วันเกิดวอชิงตัน

-
วันจันทร์ 20 กุมภาพันธ์, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วันครอบครัว

-
วันจันทร์ 20 กุมภาพันธ์, 2023
วันหยุดฆราวาส : Post office to remain open

วันรัฐปกครองอิสระ

-
วันจันทร์ 20 กุมภาพันธ์, 2023
วันหยุดฆราวาส :

การเล่นสนุกสนาน(เฉพาะในเมืองหลวงแห่ง)

-
วันจันทร์ 20 กุมภาพันธ์, 2023
วันหยุดฆราวาส : ธนาคารจะยังคงเปิด

Opบริดจ์วัน (อุปกรณ์เสริม)

-
วันจันทร์ 20 กุมภาพันธ์, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วันหยุดประเพณี (ธนาคารยังคงเปิดอยู่)

-
วันจันทร์ 20 กุมภาพันธ์, 2023
วันหยุดฆราวาส : Carnival not an official public holiday, but de facto holiday

คาร์นิวอล

-
วันจันทร์ 20 กุมภาพันธ์, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วันประธานาธิบดี

-
วันจันทร์ 20 กุมภาพันธ์, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วันที่ลิงคอล์น/วอชิงตัน/ประธานาธิบดี

-
วันจันทร์ 20 กุมภาพันธ์, 2023
วันหยุดฆราวาส :

ช่วงพักฤดูหนาว

-
วันจันทร์ 20 กุมภาพันธ์, 2023
วันหยุดฆราวาส : เคยถูกเรียกว่าวันเครือจักรภพ

วันหลุยส์เรียล

-
วันจันทร์ 20 กุมภาพันธ์, 2023
วันหยุดฆราวาส : Riel was the undisputed spiritual and political head of the short-lived 1885 Rebellion. He never carried arms and hindered the work of his military head, Gabriel Dumont. Riel was increasingly influenced by his belief that he was chosen to lead the M้tis people. On May 15, shortly after the fall of Batoche, Riel surrendered to Canadian forces and was taken to Regina to stand trial for treason. At his trial, Riel gave two long speeches which demonstrated his powerful rhetorical abilities. He personally rejected attempts by his defence counsel to prove he was not guilty by reason of insanity. On 1 August 1885, a jury of six English-speaking Protestants found Riel guilty but recommended mercy. Judge Hugh Richardson sentenced him to death. Attempted appeals were dismissed and a special re-examination of Riel's mental state by government appointed doctors found him sane. He was hanged in Regina on 16 November, 1885. His execution was widely opposed in Quebec and had lasting political ramifications.

สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุด

-
วันจันทร์ 20 กุมภาพันธ์, 2023
วันหยุดฆราวาส :

คาร์นิวอล

-
วันจันทร์ 20 กุมภาพันธ์, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วันครอบครัว

-
วันจันทร์ 20 กุมภาพันธ์, 2023
วันหยุดฆราวาส :

ชาวเกาะวัน

-
วันจันทร์ 20 กุมภาพันธ์, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วันรัฐปกครองอิสระ

-
วันจันทร์ 20 กุมภาพันธ์, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วันมรดก

-
วันจันทร์ 20 กุมภาพันธ์, 2023
วันหยุดฆราวาส : From 2015 onwards from 2015 onwards [Wikipedia]

ราศีมีน

-
วันจันทร์ 20 กุมภาพันธ์, 2023
วันหยุดฆราวาส :

ราชการลูกจ้างมีวันหยุด

-
วันอังคาร 21 กุมภาพันธ์, 2023
วันหยุดฆราวาส : Carnival Tuesday except in Sใo Vicente

วันภาษาแม่

-
วันอังคาร 21 กุมภาพันธ์, 2023
วันหยุดฆราวาส : This day commemorates the lives sacrificed to make Bengali one of the national languages when Bangladesh was part of Pakistan. The West Pakistani regime tried to force Urdu as the national language. A demonstration by Bengalis was shot at by police, leading to the death of 4 demonstrators. The nascent Bengali patriotism lead to the birth of Bangladesh. Shaheed Dibosh (Martyrs' Day)

คาร์นิวัล

-
วันอังคาร 21 กุมภาพันธ์, 2023
วันหยุดฆราวาส :

พระบิดาแห่งเอกราช

-
วันอังคาร 21 กุมภาพันธ์, 2023
วันหยุดฆราวาส : Former Prime Minister Father Walter Lini (1942 - 1999) is considered to be the father of independence

วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาองค์พระมห

-
วันอังคาร 21 กุมภาพันธ์, 2023
วันหยุดฆราวาส : Current king is known as Druk Gyalpo (the Dragon King)

วันเยาวชนแห่งชาติ

-
วันอังคาร 21 กุมภาพันธ์, 2023
วันหยุดฆราวาส :

ฮอลิเดย์จารีตประเพณี

-
วันอังคาร 21 กุมภาพันธ์, 2023
วันหยุดฆราวาส : Shrove Tuesday Carnival

คาร์นิวอล

-
วันอังคาร 21 กุมภาพันธ์, 2023
วันหยุดฆราวาส :

คาร์นิวอล

-
วันอังคาร 21 กุมภาพันธ์, 2023
วันหยุดฆราวาส : The Gualeguaychu Carnival: groups of people dance dressed in colorful suits. Murgas bands of street musicians participate in giant parades or Corsos.

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันอังคาร 21 กุมภาพันธ์, 2023
วันหยุดฆราวาส : Second day of Carnival Petite Martinique and Carriacou only

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันอังคาร 21 กุมภาพันธ์, 2023
วันหยุดฆราวาส : Carnival in Santa Cruz only

การเล่นสนุกสนาน

-
วันอังคาร 21 กุมภาพันธ์, 2023
วันหยุดฆราวาส :

การเล่นสนุกสนาน(เฉพาะในเมืองหลวงแห่ง)

-
วันอังคาร 21 กุมภาพันธ์, 2023
วันหยุดฆราวาส :

เทศกาลมาร์ดิ กราส์

-
วันอังคาร 21 กุมภาพันธ์, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันพุธ 22 กุมภาพันธ์, 2023
วันหยุดฆราวาส : Ash Wednesday in Pontevedra only

ราชการลูกจ้างมีวันหยุด

-
วันพุธ 22 กุมภาพันธ์, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วันก่อตั้ง

-
วันพุธ 22 กุมภาพันธ์, 2023
วันหยุดฆราวาส : สร้างขึ้นเพื่อรับรู้ถึงการก่อตั้งรัฐซาอุดิอาระเบียแห่งแรกในปี ค.ศ. 1727 โดยอิหม่ามโมฮัมเหม็ด อิบน์ โซอูด from 2022

วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาองค์พระมห

-
วันพุธ 22 กุมภาพันธ์, 2023
วันหยุดฆราวาส : Current king is known as Druk Gyalpo (the Dragon King)

ตถธณผฑพ๐ภฯ

-
วันพุธ 22 กุมภาพันธ์, 2023
วันหยุดฆราวาส : Obtained in 1979

วันลอนเซสตันคัพ

-
วันพุธ 22 กุมภาพันธ์, 2023
วันหยุดฆราวาส : All Day - Municipal areas of Break O Day, Dorset, George Town, Glamorgan-Spring Bay (north of and including Cranbrook), Launceston excluding Launceston City centre and some suburbs, Meander Valley excluding suburbs and some townships, Northern Midlands, Southern Midlands north of but not including Oatlands, West Tamar excluding some townships. From 11 am for – Launceston City centre and the following suburbs and townships: Alanvale, Blackstone Heights, East Launceston, Elphin, Franklin Village, Glen Dhu, Inveresk, Invermay, Killafaddy, Kings Meadows, Mayfield, Mowbray, Mowbray Heights, Newnham, Newstead, North Riverside, Norwood, Prospect, Prospect Vale, Punchbowl, Ravenswood, Riverside, Rocherlea, St Leonards, Sandhill, South Launceston, Summerhill, Trevallyn, Vermont, Waverley, West Launceston, West Riverside, Youngtown.

วันผู้ปกป้องประเทศ

-
วันพฤหัสบดี 23 กุมภาพันธ์, 2023
วันหยุดฆราวาส :

ตถธณฑโณไภฯ (ดูท็ฝาถ๗)

-
วันพฤหัสบดี 23 กุมภาพันธ์, 2023
วันหยุดฆราวาส : Obtained from the United Kingdom on Jan. 1, 1984

ปกป้องดินแดนแม่

-
วันพฤหัสบดี 23 กุมภาพันธ์, 2023
วันหยุดฆราวาส : First celebrated in 1919 the holiday marks the date in 1918 during the Russian Civil War when the first mass draft into the Red Army occurred in Petrograd and Moscow. In January 1919 it was decided to combine the celebration that day with the anniversary of the publication of the decree on the establishment of the Red Army (of 18 February 1918). Since then it stayed that day. In 1923 it was officially named the Day of the Red Army and the Navy. In 1949, it was renamed Soviet Army and Navy Day. Following the fall of the Soviet Union in 1991, the holiday was given its current name in 2002. work on weekends and non-working holidays is not overtime work.

วันชาติ

-
วันพฤหัสบดี 23 กุมภาพันธ์, 2023
วันหยุดฆราวาส : In 1970, status of sovereign democratic state within the British Commonwealth

เปิดสภาประชาชน

-
วันพฤหัสบดี 23 กุมภาพันธ์, 2023
วันหยุดฆราวาส : ร่างกายสภา unicameral มัลดีฟส์

วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาองค์พระมห

-
วันพฤหัสบดี 23 กุมภาพันธ์, 2023
วันหยุดฆราวาส : Current king is known as Druk Gyalpo (the Dragon King)

วันเกิดของจักรพรรดิ

-
วันพฤหัสบดี 23 กุมภาพันธ์, 2023
วันหยุดฆราวาส : สมเด็จพระจักรพรรดิอะกิฮิโตะ เป็นสมเด็จพระจักรพรรดิพระองค์ปัจจุบันของประเทศญี่ปุ่น และเป็นจักรพรรดิพระองค์ที่ 125 ตั้งแต่โบราณกาลของญี่ปุ่น ในปัจจุบันนี้พระองค์เป็นพระประมุขเพียงพระองค์เดียวในโลกที่ทรงดำรงพระอิสริยยศเป็น สมเด็จพระจักรพรรดิ Not a paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันไว้ทุกข์หรือไว้อาลัย

-
วันศุกร์ 24 กุมภาพันธ์, 2023
วันหยุดฆราวาส : In tribute to the late Chief Michael Somare

วันหยุดr

-
วันศุกร์ 24 กุมภาพันธ์, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วันผู้ปกป้องประเทศ

-
วันศุกร์ 24 กุมภาพันธ์, 2023
วันหยุดฆราวาส : not a paid holiday when falling on Sunday

วันหยุดr

-
วันเสาร์ 25 กุมภาพันธ์, 2023
วันหยุดฆราวาส :

ฐวฑน ฑโณไภฯ

-
วันเสาร์ 25 กุมภาพันธ์, 2023
วันหยุดฆราวาส : In tribute to Sheik Abdallah Al-Salim al-Sabah

วันหยุด

-
วันเสาร์ 25 กุมภาพันธ์, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วันหยุดท้องถิ่น

-
วันเสาร์ 25 กุมภาพันธ์, 2023
วันหยุดฆราวาส : Province Day (Choiseul only)

ว๕ธํ ฑโณไภฯ

-
วันเสาร์ 25 กุมภาพันธ์, 2023
วันหยุดฆราวาส : EDSA Revolution Anniversary (overthrow of ex-president Marcos) - from 2011 onwards Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันหยุดr

-
วันอาทิตย์ 26 กุมภาพันธ์, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันอาทิตย์ 26 กุมภาพันธ์, 2023
วันหยุดฆราวาส : Dia de la Ciudad de Zamboanga Zamboanga only

วันประกาศเอกราช

-
วันจันทร์ 27 กุมภาพันธ์, 2023
วันหยุดฆราวาส : according to the Polisario

ประจัญบานวัน

-
วันจันทร์ 27 กุมภาพันธ์, 2023
วันหยุดฆราวาส : Commemorates the battle (and defeat) of Cerro Cora in 1870, during the War of the Triple Alliance, which pitted the combined forces of Brazil, Argentina, and Uruguay against Paraguay.

วันโชรฟมันเดย์/กรีนมันเดย์

-
วันจันทร์ 27 กุมภาพันธ์, 2023
วันหยุดฆราวาส : Green Monday is the first day of the Eastern Orthodox Christian Great Lent. Traditionally it is considered to mark the beginning of the spring season.

เทศกาลพระเจดีย์

-
วันจันทร์ 27 กุมภาพันธ์, 2023
วันหยุดฆราวาส : A festival that lasts 2 weeks.

วันดาลูเซีย

-
วันอังคาร 28 กุมภาพันธ์, 2023
วันหยุดฆราวาส : Commemorates the day when the Andalucian people voted for autonomy on Feb. 28, 1980

วันรักสันติและรำลึกถึงทหารที่ตายในสงคราม

-
วันอังคาร 28 กุมภาพันธ์, 2023
วันหยุดฆราวาส : Commemorates the 228 Massacre - an uprising in Taiwan that began on February 28, 1947 and was repressed by the Kuomintang government, resulting in thirty-thousand civilians killed. The number 228 refers to the date of the incident, February 28.

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันอังคาร 28 กุมภาพันธ์, 2023
วันหยุดฆราวาส : el Grito de Asencio y la toma de la Capilla Nueva in the Soriano district only (Mercedes)

วันรัฐแย็พ

-
วันพุธ 1 มีนาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Yap only www.visityap.com

วันเหยื่อระเบิดนิวเคลียร์

-
วันพุธ 1 มีนาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Between 1946 and 1958, the USA conducted 67 nuclear tests in the Marshall Islands, all of which were considered atmospheric. The most powerful of those tests was the Bravo shot, a 15 megaton device detonated on March 1, 1954, at Bikini atoll. That test alone was equivalent to 1,000 Hiroshima bombs. This public holiday is a tribute to those who died or were injured as a consequence of these tests.

วันชาติ

-
วันพุธ 1 มีนาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วันชาติแบลีแอริก

-
วันพุธ 1 มีนาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วันก้าวเข้าสู่เอกราช (ซามิลโจล)

-
วันพุธ 1 มีนาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Riots in 1919 against Japanese rule

วันเกษตรกร

-
วันพฤหัสบดี 2 มีนาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : In tribute the the country's main human resource.

ประจัญบานวัน

-
วันพฤหัสบดี 2 มีนาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : 1 March 1896, between the forces of General Oreste Baratieri, Italian governor of Eritrea, and Menelik II, Emperor of Ethiopia.

พระบิดาแห่งเอกราช

-
วันพฤหัสบดี 2 มีนาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : James Ronald Webster was Anguilla’s first chief minister (1976-1984). From 2010 onwards.

ราชการลูกจ้างมีวันหยุด

-
วันพฤหัสบดี 2 มีนาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Texas Independence Day - On March 2, 1836, Texas declared its independence from Mexico and became the Republic of Texas.

วุนๆ ฑโณไภฯ

-
วันศุกร์ 3 มีนาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Restoration of the third Bulgarian kingdom after almost 500 years of Ottoman rule. The treaty of San Stefano, signed on March 3 1878, was the milestone of this process and the day remains one of the most celebrated in Bulgaria’s history. The San Stefano treaty ended the Russo-Turkish war, which started in 1877. Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันศุกร์ 3 มีนาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Half-day holiday in Bali

ปลดปล่อยและเสรีภาพวัน (ชาร์ลอตต์สวิลล์เท่านั้น)

-
วันศุกร์ 3 มีนาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Swapping out of an official holiday celebrating Thomas Jefferson’s birthday for a day recognizing the emancipation of slaves. from 2019

วันทหารผ่านศึก

-
วันศุกร์ 3 มีนาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันแม่

-
วันศุกร์ 3 มีนาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

ราชการลูกจ้างมีวันหยุด

-
วันเสาร์ 4 มีนาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Idaho Day

วันครบรอบการติดตั้งของสุลต่าน

-
วันเสาร์ 4 มีนาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส :

ปานชญาตถิรเวช

-
วันอาทิตย์ 5 มีนาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Commemorates the 73rd Amendment to the Constitution recognizing a major change in the Panchayat Raj system. Decentralization of power is now in the hands of the people by the State Legislatures

วันจราจล

-
วันอาทิตย์ 5 มีนาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Liberation of Ranya City

วันเดือนเพ็ญพระตะบอง

-
วันอาทิตย์ 5 มีนาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : The lunar month of Tabaung (Taboung) brings the annual Shwedagon Festival, the largest paya pwe (pagoda festival) in Myanmar. The full-moon day in Tabaung is also an auspicious occasion for the construction of new payas and local paya festivals are held. Taboung or Tabaung is a local month fallin in February-March.

วันหัวหน้าเผ่าตามประเพณีนิยม

-
วันอาทิตย์ 5 มีนาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วันมาฆบูชา

-
วันจันทร์ 6 มีนาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : วันมาฆบูชา (บาลี: มาฆปูชา; อักษรโรมัน: Magha Puja) เป็นวันสำคัญของชาวพุทธเถรวาทและวันหยุดราชการในประเทศไทย มาฆบูชา ย่อมาจาก มาฆปูรณมีบูชา หมายถึง การบูชาในวันเพ็ญกลางเดือนมาฆะตามปฏิทินของอินเดีย หรือเดือน 3 ตามปฏิทินจันทรคติของไทย (ตกช่วงเดือนกุมภาพันธ์หรือมีนาคม) ถ้าปีใดมีเดือนอธิกมาส คือ มีเดือน 8 สองหน (ปีอธิกมาส) ก็เลื่อนไปทำในวันเพ็ญเดือน 3 หลัง (วันเพ็ญเดือน 4) วันมาฆบูชาได้รับการยกย่องเป็นวันสำคัญทางศาสนาพุทธ เนื่องจากเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นเมื่อ 2,500 กว่าปีก่อน คือ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข์ท่ามกลางที่ประชุมมหาสังฆสันนิบาตครั้งใหญ่ในพระพุทธศาสนา โดยมีเหตุการณ์เกิดขึ้นพร้อมกัน 4 ประการ คือ พระสงฆ์สาวก 1,250 รูปได้มาประชุมพร้อมกันยังวัดเวฬุวันโดยมิได้นัดหมาย, พระสงฆ์ที่มาประชุมทั้งหมดเป็น เอหิภิกขุอุปสัมปทา หรือผู้ได้รับการอุปสมบทจากพระพุทธเจ้าโดยตรง, พระสงฆ์ที่มาประชุมล้วนเป็นพระอรหันต์ผู้ทรงอภิญญา 6, และวันดังกล่าวตรงกับวันเพ็ญมาฆปุรณมีดิถี ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ดังนั้น จึงเรียกวันนี้อีกอย่างหนึ่งว่า วันจาตุรงคสันนิบาต หรือ วันที่มีการประชุมพร้อมด้วยองค์ 4 [Wikipedia]

วันเอกราช

-
วันจันทร์ 6 มีนาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Granted by the UK in 1957

วันสถาปนา

-
วันจันทร์ 6 มีนาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Commemorates the day on which Lt. Philip Gidley King arrived on the island in 1788, establishing the very first European settlement there. He left Post Jackson earlier that year on the Supply along with 22 people, 15 of whom were convicts

ว๕ธํ ฑโณไภฯ

-
วันจันทร์ 6 มีนาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันจันทร์ 6 มีนาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Fridolinstag in Breitenbach only

ฟฉผบภว ณฏ

-
วันจันทร์ 6 มีนาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : The idea of an international women's day was first put forward at the turn of the 20th century amid rapid world industrialization and economic expansion that led to protests over working conditions. Women from clothing and textile factories staged one such protest on 8 March 1857 in New York City. The garment workers were protesting what they saw as very poor working conditions and low wages. The protesters were attacked and dispersed by police. These women established their first labor union two years later. Wikipedia

วันคล้ายวันเกิดเฮชลาวิตี้สเตาต์

-
วันจันทร์ 6 มีนาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : (1929-1995), chief Minister of BVI 5 times from 1965 until his death.

วันหัวหน้าเผ่าตามประเพณีนิยม

-
วันจันทร์ 6 มีนาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วันค้นพบเกาะกวม

-
วันจันทร์ 6 มีนาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Magellan landed on Guam in 1521

วันแรงงาน

-
วันจันทร์ 6 มีนาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วีรบุรุษแห่งชาติและวันนอนด์

-
วันจันทร์ 6 มีนาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : In tribute to an Englishman, Sir Henry Edward Ernest Victor Bliss, a great benefactor of Belize.

ฟฉผบภวณฏ - 1/2 วันสำหรับคนทำงาน

-
วันพุธ 8 มีนาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส :

ฟฉผบภว ณฏ

-
วันพุธ 8 มีนาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : The idea of an international women's day was first put forward at the turn of the 20th century amid rapid world industrialization and economic expansion that led to protests over working conditions. Women from clothing and textile factories staged one such protest on 8 March 1857 in New York City. The garment workers were protesting what they saw as very poor working conditions and low wages. The protesters were attacked and dispersed by police. These women established their first labor union two years later.

ราชการลูกจ้างมีวันหยุด

-
วันพุธ 8 มีนาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Only concerns female employees

ฟฉผบภวณฏ (เฉพาะผู้หญิง)

-
วันพุธ 8 มีนาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส :

ฟฉผบภว ณฏ

-
วันพุธ 8 มีนาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : In Mainland China, 1/2 day holiday for women only

วันรำลึกถึงวีรชนผู้ตายในสงคราม

-
วันพุธ 8 มีนาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วันปฏิวัติ

-
วันพุธ 8 มีนาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Anniversary of the National Council of Revolution's assumption of power in 1963

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันศุกร์ 10 มีนาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Kaamulan Festival - in honor of San Isidro Labrador, the patron saint of Bukidnon in Bukidnon only - on Midanao island

ฐ๘ศญฑน ฑโณไภฯ

-
วันเสาร์ 11 มีนาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Celebrates the referendum of 1991 when more than 80% of the residents of the peninsula voted for the re-establishment of the autonomy within the USSR, not within Ukraine.

วันกษัตริย์โมเชชู

-
วันเสาร์ 11 มีนาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : In tribute to King Moshoeshoe I who united the Basotho nation. Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันบูรณาการณ์รัฐลิทัวเนีย

-
วันเสาร์ 11 มีนาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : The Act of Reinstating Independence of Lithuania was signed by the Council of Lithuania on February 16, 1918, proclaiming the restoration of an independent State of Lithuania, governed by democratic principles, with Vilnius as its capital. The Act was signed by all twenty representatives of the Council, which was chaired by Jonas Basanavičius. The Act of February 16 was the result of a series of resolutions on the issue, including one issued by the Vilnius Conference and the Act of January 8. The path to the Act was long and complex because the German Empire exerted pressure on the Council to form an alliance. The Council had to carefully maneuver between the Germans, whose troops were present in Lithuania, and the demands of the Lithuanian people. Paid holiday when falling on Saturday or Sunday [Wikipedia]

วันทำงาน

-
วันเสาร์ 11 มีนาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส :

ถ้วยกำจัดเจ้า

-
วันจันทร์ 13 มีนาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วันเครือจักรภพหรือสหพันธรัฐ

-
วันจันทร์ 13 มีนาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วันเครือจักรภพหรือสหพันธรัฐ

-
วันจันทร์ 13 มีนาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Celebrates the nation's British Commonwealth status

วันเยาวชน

-
วันจันทร์ 13 มีนาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส :

แคนเบอร์ราวัน

-
วันจันทร์ 13 มีนาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วันต้นกำเนิดแนวคิดการทำงานวันละ 8 ชั่วโมง

-
วันจันทร์ 13 มีนาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : 1856 April 21: Stonemasons working at the University of Melbourne marched to Parliament House to press their claims for an eight hour working day. Agreement with employers for a 48 hour week was reached.

วันเมลียา

-
วันจันทร์ 13 มีนาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส :

ประจัญบานวัน*

-
วันจันทร์ 13 มีนาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : The Battle of Jenipapo was fought near the river Jenipapo in the then province of Piauํ, on 13 March 1823, between the Brazilian Army and the Portuguese Army during the Brazilian War of Independence. [Wikipedia]

วันครบรอบของจุดเริ่มต้นของสังฆราชสมเด็จพระสันตะปาปา

-
วันจันทร์ 13 มีนาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วันแรงงาน

-
วันจันทร์ 13 มีนาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : 1856 April 21: Stonemasons working at the University of Melbourne marched to Parliament House to press their claims for an eight hour working day. Agreement with employers for a 48 hour week was reached

วันร้อน

-
วันอังคาร 14 มีนาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Dita e Veres: ของประเทศที่ใหญ่ที่สุดป่าเถื่อนเทศกาล มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมฉลองการสิ้นสุดของฤดูหนาว การเกิดใหม่ของธรรมชาติ และฟื้นฟูวิญญาณ

ฑนฐกภ๛ภฮ ฟตฟ๕ภป ฑโธฎดย ณฏ

-
วันอังคาร 14 มีนาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Celebrates paramount Carib Chief, Joseph Chatoyer, the country's sole official national hero, to prevent the Europeans from colonizing St. Vincent and the Grenadines (SVG) in the 18th century.

วันรัฐธรรมนูญ

-
วันอังคาร 14 มีนาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Celebrates the referendum which lead to a written constitution in May 1993

วันเยาวชน

-
วันพุธ 15 มีนาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วันครบรอบวันเกิด เจ เจ โรเบิร์ต

-
วันพุธ 15 มีนาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Joseph Jenkins Roberts (1809 – 1876) was the first (1848–1856) and seventh (1872–1876) President of Liberia.

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันพฤหัสบดี 16 มีนาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Fundation of Petropolis in Petropolis only

วันนักบุญเซนค์แพททริค

-
วันศุกร์ 17 มีนาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : The Irish were some of Montserrat’s earliest settlers, and, on St. Patrick’s Day in 1768, the African slaves on the island planned an uprising that failed—nine slaves were hanged. St. Patrick’s has now become a ten-day festival to honor that rebellion, to celebrate the island’s history, to contend with the lasting Irish influence, and to invest in Montserrat’s future.

วันวีรบุรุษความเป็นอิสระ

-
วันศุกร์ 17 มีนาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : The Aug. 15 holiday was scrapped in 2002 by the government of former Prime Minister Begum Khaleda Zia, after she won a 2001 election by defeating Mujib's daughter Sheikh Hasina, another former prime minister. Mujib was killed with most members of his family in a military coup in 1975, which began years of rule by army generals, including Khaleda's husband Ziaur Rahman, who was killed in a 1981 mutiny. Mujib formally gave the directive for a guerrilla war to gain independence from Pakistan in March 1971. He was arrested by the Pakistani army but his followers led the war to achieve independence in December 1971.

วันนักบุญเซนค์แพททริค

-
วันศุกร์ 17 มีนาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : He was born in Britain and was captured by Celts and taken to Ireland as a slave. When fifteen, he escaped and made his way back to Britain. Later he became trained as a monk, and returned to Ireland. Mainly thanks to Patrick's influence, Ireland had an age of literacy while the rest of Europe plummeted into the Dark Ages. (shagtown.com)

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันศุกร์ 17 มีนาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Aracaju Day Aracaju only

วันแห่งการชุมนุมอีกครั้งของแหลมไครเมียกับรัสเซีย

-
วันเสาร์ 18 มีนาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Moscow took over Crimea in March 2014 after months of tensions with Kiev following the ouster of a pro-Russian leader.

วันธงชาติและเพลงชาติ

-
วันเสาร์ 18 มีนาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

ประธานของวันครบรอบปี

-
วันเสาร์ 18 มีนาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Ahmed Abdallah, the first president of the Comoros, was assassinated by members of the presidential guard at the presidential palace in 1989 Even though this is an official celebration, banks & businesses usually remain open

ฝยธฎภว ณฏ

-
วันอาทิตย์ 19 มีนาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Over the previous President Mouammar Kadhafi

ผบ ฟไผมภว ณฏ

-
วันอาทิตย์ 19 มีนาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

เทศกาลฟาลาซ

-
วันอาทิตย์ 19 มีนาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Big festivities in the region

ซาน โจเซ่

-
วันจันทร์ 20 มีนาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วันเฉลิมพระชนมพรรษาของ Benito Juarez

-
วันจันทร์ 20 มีนาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Benito Pablo Juarez Garcia (1806 - 1872) was an indigenous Zapotec Indian who served two terms (1861-1863 and 1867-1872) as President of Mexico. For his resistance to the French occupation and his efforts to modernize the country, Juarez is regarded as Mexico's greatest and most beloved leader.

ธนาคารได้ปิดแล้ว

-
วันจันทร์ 20 มีนาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันจันทร์ 20 มีนาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Sibghatullah Shah Rashidi's day: a spiritual leader of the Hur Freedom Movement during Pakistan's freedom struggle against British colonialists. Sindh state only [Wikipedia]

ตถธณฑโณไภฯ

-
วันจันทร์ 20 มีนาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Granted by the French in 1956

³ëµ¿Àý

-
วันจันทร์ 20 มีนาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วันหยุด

-
วันจันทร์ 20 มีนาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส :

พ๎ธำดฯภว ณฏ

-
วันอังคาร 21 มีนาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส :

ภฮฑวภว ณฏ

-
วันอังคาร 21 มีนาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : On this day in 1960 the police killed 69 people at Sharpeville who were participating in a protest against the pass laws. Many were shot in the back. The carnage made world headlines. Four days later the government banned black political organizations, many leaders were arrested or went into exile. During the Apartheid era there were human rights abuses by all sides; Human Rights Day is but one step to ensure that the people of South Africa are aware of their human rights and to ensure that such abuses never again occur. [http://africanhistory.about.com]

พ็ภฺธฎ

-
วันอังคาร 21 มีนาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : The Ram: March 21 to April 19-20.

ตถธณฑโณไภฯ

-
วันอังคาร 21 มีนาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : It became the 160th member of the UN on 23 April 1990

กุฎี ปาดาวา

-
วันพุธ 22 มีนาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : เทศกาลฤดูใบไม้ผลิที่ถือเป็นปีใหม่แบบดั้งเดิมสำหรับชาวมราฐีและชาวฮินดูกอนกานี มีการเฉลิมฉลองในรัฐมหาราษฏระและกัวในวันแรกของเดือน Chaitra เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของปีใหม่ตามปฏิทินฮินดู lunisolar หมายถึงวันแรกของปักษ์จันทรคติ เทศกาลนี้มีการประดับประดาพื้นสีสันสดใสที่เรียกว่า rangoli ซึ่งเป็นธงพิเศษของ Gudhi (ประดับด้วยดอกไม้มะม่วงและใบสะเดาประดับด้วยเงินหรือเรือทองแดงที่คว่ำ) ขบวนบนท้องถนนการเต้นรำและอาหารตามเทศกาล

ฮินดู, นวราตรี, ทมิฬ, เตลูกู, อุงกาดีปีใหม่

-
วันพุธ 22 มีนาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : วันขึ้นปีใหม่ของชาวฮินดูหรือที่เรียกว่า Ugadi คือวันถัดจากวันขึ้นค่ำในหรือหลังวันวิษุวัตฤดูใบไม้ผลิ

วันแบ่งแยกดินแดน

-
วันพุธ 22 มีนาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Bihar was carved out from Bengal March 22, 1912

วุนๆ ฑโณไภฯ

-
วันพฤหัสบดี 23 มีนาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : The Cuito Cuanavale Battle in the southwest Cuando Cubango Province between August 14, 1987 and March 23, 1988

ของสิงห์ Bhagat

-
วันพฤหัสบดี 23 มีนาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Bhagat Singh (28 September 1907 – 23 March 1931) was an Indian freedom fighter, considered to be one of the most influential revolutionaries of the Indian independence movement. He is often referred to as Shaheed Bhagat Singh (the word shaheed meaning martyr ).

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันพฤหัสบดี 23 มีนาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Florian๓polis Day (Florian๓polis only)

ฦฤลฐฝบลบ ว๕ธํ ฑโณไภฯ

-
วันพฤหัสบดี 23 มีนาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : On 23rd of March, 1940, at the Muslim League's 27th session, under Quaid-e-Azam's leadership, Mr. A.K. Fazlul Haq moved a resolution and demanded a separate sovereign state for the Muslims in the North West and Eastern zones of the Indian Sub-continent. Actual name of celebration is RESOLUTION DAY.

เกิดการปฏิวัติของ

-
วันพฤหัสบดี 23 มีนาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : (28 September 1907 – 23 March 1931) was an Indian nationalist considered to be one of the most influential revolutionaries of the Indian independence movement. [Wikipedia]

วันเกิดของยะโฮร์สุลต่าน

-
วันพฤหัสบดี 23 มีนาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส :

Tribal festival

-
วันศุกร์ 24 มีนาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : http://www.sarhulfestival.org/

ซาร์ฮูล

-
วันศุกร์ 24 มีนาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : เฉลิมฉลองในช่วงฤดูใบไม้ผลิและต้นซาอูลได้รับดอกไม้ใหม่บนกิ่งไม้ของพวกเขา มันเป็นการนมัสการของเทพเจ้าในหมู่บ้านที่ถือว่าเป็นผู้พิทักษ์ชนเผ่า ผู้คนร้องเพลงและเต้นรํามากเมื่อดอกไม้ใหม่ปรากฏขึ้น เทพเจ้าบูชาด้วยดอกไม้ซาอูล นักบวชหมู่บ้านหรือปาฮันอดอาหารสองสามวัน ในตอนเช้าเขาอาบน้ําและใส่ dhoti ใหม่ที่ทําจากผ้าฝ้ายบริสุทธิ์ (kachha dhaga) เมื่อเย็นที่ผ่านมา Pahan ใช้กระถางดินใหม่สามกระถางและเติมด้วยน้ําจืด เช้าวันรุ่งขึ้นเขาสังเกตเห็นกระถางดินเหล่านี้และระดับน้ําภายใน หากระดับน้ําลดลงเขาคาดการณ์ว่าจะมีฝนตกหรือฝนตกน้อยลงและหากระดับน้ําเป็นปกตินั่นคือสัญญาณของฝนที่ดี ก่อนที่พูจาจะเริ่มต้นภรรยาของปาฮันล้างเท้าของเขาและได้รับพรจากเขา [Wikipedia]

วันพันธสัญญา

-
วันศุกร์ 24 มีนาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : On that day in 1976, President Gerald R. Ford took pen to paper and, surrounded by federal officials and local leaders, signed U.S. Public Law 94-241 into effect, entering the Northern Marianas into a ‘covenant’ of political union with the United States of America Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันวีรบุรุษแห่งชาติ โจเซฟ คาซา-วูบู

-
วันศุกร์ 24 มีนาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : ประธานาธิบดีคนแรกของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก (จากนั้นสาธารณรัฐคองโก) ตั้งแต่ปี 1960 จนถึง 1965

วันชาติหน่วยความจำด้วยความจริงและความยุติธรรม

-
วันศุกร์ 24 มีนาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : ของที่ระลึกในการทำรัฐประหาร 1976 ที่ ushered ในการปกครองแบบเผด็จการสุดท้ายของประเทศ Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

ตถธณฑโณไภฯ

-
วันเสาร์ 25 มีนาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Upraise against the Ottoman rule in 1821 Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันเอกราชชาติกรีก

-
วันเสาร์ 25 มีนาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Upraise against the Ottoman rule in 1821 Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันครบรอบปีของการชุมนุม

-
วันเสาร์ 25 มีนาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : The Arengo, initially formed with the heads of each family, relinquished its power to the Great and General Council. In 1243, the first two Captains Regent were nominated by the Council and this method of nomination is still in use today. The Council is composed of 60 members who are elected every 5 years under a proportional representation system in all nine administrative districts. These districts (Townships) correspond to the old parishes of the Republic, and each one is ruled by a Council which is chaired by a Captain elected every 5 years. The Great and General Council approves the budget as well as the nominations of Captains Regent and heads of the Executive.

วันทำงาน

-
วันเสาร์ 25 มีนาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส :

การ ประกาศ ของ เทพ

-
วันเสาร์ 25 มีนาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : From 2010 onwards Not a paid holiday when falling on Saturday or Sunday joint Muslim-Christian celebration

วันรัฐแห่งชาติ

-
วันเสาร์ 25 มีนาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส :

เทศกาลแข่งเรือของฮาวาย (วันแข่งเรือ)

-
วันอาทิตย์ 26 มีนาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Birthday of Prince Jonah Kuhio Kalanianole who was a prince in the House of Kalakaua when the Kingdom of Hawaii was overthrown in 1893. Kuhio later became a territorial delegate to the US Congress where he authored the first statehood bill in 1919. He also won passage of the 1920 Hawaiian Homes Act which created the Hawaiian Homes Commission and set aside more than 200,000 acres for Hawaiian homesteaders.

ผ๘ฑณภฺภว ณฏ

-
วันอาทิตย์ 26 มีนาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส :

ตถธณฑโณไภฯ

-
วันอาทิตย์ 26 มีนาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : In 1970, East Pakistan's leading political party, the Awami League, won the elections. Its leader, Sheikh Mujibur Rahman, was to become the next Prime Minister, but the President of Pakistan refused. Mujib declared independence for the People's Republic of Bangladesh on March 26, 1971. A nine-month civil war ensued.

วันซีวาร์ด

-
วันจันทร์ 27 มีนาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Commemorating the signing of the treaty by which the United States bought Alaska from Russia on March 30, 1867. Named after the Secretary of State William H. Seward, who negotiated the purchase.

เทศกาลแข่งเรือของฮาวาย (วันแข่งเรือ)

-
วันจันทร์ 27 มีนาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Birthday of Prince Jonah Kuhio Kalanianole who was a prince in the House of Kalakaua when the Kingdom of Hawaii was overthrown in 1893. Kuhio later became a territorial delegate to the US Congress where he authored the first statehood bill in 1919. He also won passage of the 1920 Hawaiian Homes Act which created the Hawaiian Homes Commission and set aside more than 200,000 acres for Hawaiian homesteaders.

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันจันทร์ 27 มีนาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : In Las Pi๑as City as it celebrates its foundation in 1907.

วันของทหาร

-
วันจันทร์ 27 มีนาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Resistance or Armed Forces Day, celebrated with parades and firework. Since 1989, the Tatmadaw has made it is tradition to pardon a number of prisoners on Armed Forces Day.

วันบรรจบครบรอบของปี 1947 การจลาจล

-
วันพุธ 29 มีนาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : ต่อเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจของฝรั่งเศส

ประธานของวันครบรอบปี

-
วันพุธ 29 มีนาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : ครบรอบของการเสียชีวิตของ Boganda Barthelemy, แรกที่ประธานของกลุ่มชนใน 1959

วันแห่งแผ่นดิน - ยม อัร อัฎ

-
วันพฤหัสบดี 30 มีนาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส :

สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุด

-
วันพฤหัสบดี 30 มีนาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Cesar Chavez Day: labor leader Cesar Chavez (1927-1993) founded the National Farm Workers Association in 1962.

ไมโครนีเซียวัฒนธรรมและประเพณีวัน

-
วันศุกร์ 31 มีนาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : From 2010 onwards Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันซีซาร์ ชาเวซ (เฉพาะข้าราชการพลเรือน)

-
วันศุกร์ 31 มีนาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : จักรพรรดิชาเวซ (1927 - 1993) ก่อตั้งขึ้นในฟาร์มแห่งชาติสมาคมคนงานในปี 1962 .

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันศุกร์ 31 มีนาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Newcastle show in Newcastle only

ราชการลูกจ้างมีวันหยุด

-
วันศุกร์ 31 มีนาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Cesar Chavez Day - labor leader Cesar Chavez (1927-1993) founded the National Farm Workers Association in 1962.

วันโอนย้ายแลกเปลี่ยน

-
วันศุกร์ 31 มีนาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Bought by the USA from Denmark n March 31, 1917

ภฺภฏภว ณฏ (Jum il-Helsien)

-
วันศุกร์ 31 มีนาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : มอลตาประกาศเป็นอิสระจากอังกฤษในเดือนกันยายนปี 1964 หลังจาก 164 ปีของการครอบงำ(ก่อน,ฝรั่งเศสได้ถูกครอบงำมอลตาระหว่าง 1798 และ 1800 ) จากนั้นก็กลายเป็นสาธารณรัฐมอลตาในปี 1974 . jum ใน - helsien หมายถึง เสรีภาพ ในวันเดียว และเครื่องหมายทุกวันเมื่อพลังต่างประเทศออกจากเกาะนี้

วันรัฐแห่งชาติ

-
วันเสาร์ 1 เมษายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : N the memory of the formation of the state as a separate province on 1 April 1936. After losing its political identity completely in 1568 following the defeat and demise of the last king Mukunda Dev, efforts resulted in the formation of a politically separate state under British rule on linguistic basis on 1 April 1936. [Wikipedia]

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันเสาร์ 1 เมษายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : in Potosi

การเลือกตั้งของทั้งสองประมุขของรัฐ

-
วันเสาร์ 1 เมษายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : การกำหนดสายการบินของหัวของครอบครัวของท้องถิ่น พวกเขาจะปกครองสำหรับหนึ่งปี.

วัน EOKA

-
วันเสาร์ 1 เมษายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : In the 1950's, Greek Cypriots, under the leadership of Archbishop Makarios, started a campaign for enosis (union with Greece). A Greek Cypriot secret organization called EOKA started guerrilla attacks on the British Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันหยุด

-
วันเสาร์ 1 เมษายน, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วันมัลวินัส

-
วันอาทิตย์ 2 เมษายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : Veterans Day and tribute to the fallen in the Malvinas War Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันครบรอบที่สองของสาธารณรัฐ

-
วันจันทร์ 3 เมษายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : On 3 April 1984, colonel Lansana Cont้ led a coup without bloodshed which leads to the seizure of power by the army following the disappearance of S้kou Tour้, the president of the first Republic.

ราชการลูกจ้างมีวันหยุด

-
วันจันทร์ 3 เมษายน, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วันหยุดราชการ

-
วันอังคาร 4 เมษายน, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วันสันติภาพและสามัคคีปรองดอง

-
วันอังคาร 4 เมษายน, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วันเยาวชน

-
วันอังคาร 4 เมษายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : From 2011 on

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันอังคาร 4 เมษายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : To mark the death anniversary of Pakistan People’s Party (PPP) founder Zulfikar Ali Bhutto in Karachi and Lahore only

ตถธณฑโณไภฯ

-
วันอังคาร 4 เมษายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : Obtained from France in 1960

เทศกาลฤดูใบไม้ผลิ

-
วันพุธ 5 เมษายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : Commemoration of ‘Hansik’, the 105th day after the winter solstice and historically commemorated in Chinese custom, and partly at exemplifying the open heartedness of Kim Jong Eun.

วันหยุดราชการ

-
วันพุธ 5 เมษายน, 2023
วันหยุดฆราวาส :

ราชการลูกจ้างมีวันหยุด

-
วันพุธ 5 เมษายน, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันพุธ 5 เมษายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : Foundation Day in Pangasinan only

วันเกิดของนายราม

-
วันพุธ 5 เมษายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : Known popularly as Babuji, he was a freedom fighter and a social reformer hailing from the scheduled castes of Bihar in India. He was from the Chamar caste and was a leader for his community. He was instrumental in foundation of the 'All-India Depressed Classes League', an organization dedicated to attaining equality for untouchables, in 1935 and was elected to Bihar Legislative Assembly in 1937, that is when he organized rural labour movement. [Wikipedia]

วันรำลึกถึงการต่อสู้ระหว่างกลุ่มชาวกลารัสกับสวิซ

-
วันพฤหัสบดี 6 เมษายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : Only in Glarus

วันจักรี

-
วันพฤหัสบดี 6 เมษายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : ยังเกียรติยศคิงพระรามฉัน, แรกกษัตริย์ของแผ่นดินที่กรุงเทพฯจัดตั้งเป็นเมืองหลวงใน 1782

ราชการลูกจ้างมีวันหยุด

-
วันพฤหัสบดี 6 เมษายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : Afternoon only

ฮินดูเทศกาล

-
วันพฤหัสบดี 6 เมษายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : Sri Sri Madhabdeva is an important preceptor of the Ekasarana Dharma known for his loyalty to his guru, Srimanta Sankardev as well as his artistic brilliance. Initially a sakta worshipper, he was converted to Ekasarana Dharma by the Sankardev and became his most prominent disciple. He became the religious as well as artistic successor of Sankardeva after the later's death in 1568. He is known particularly for his book of hymns, the Naam Ghoxa, as well as a large selection of songs called Borgeets. |Wikipedia]

การกระทำของตนเองกำหนด

-
วันพฤหัสบดี 6 เมษายน, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วันไว้ทุกข์หรือไว้อาลัย

-
วันพฤหัสบดี 6 เมษายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : In tribute to former president Cyprien NTARYAMIRA who was killed 2 months after his election on April 6, 1994

สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุด

-
วันศุกร์ 7 เมษายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : Christian community only

ฟฉผบภว ณฏ

-
วันศุกร์ 7 เมษายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

ฮอลิเดย์จารีตประเพณี

-
วันศุกร์ 7 เมษายน, 2023
วันหยุดฆราวาส :

ว๕ธํ ฑโณไภฯ

-
วันศุกร์ 7 เมษายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : Marks the 2010 revolution that swept Kurmanbek Bakiyev from power and made way for the presidency of Almazbek Atambayev. On April 7, 2010, mass antigovernment protests in Bishkek turned violent, with nearly 100 people killed by security forces. (from 2016) Not a paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วัน Karume

-
วันศุกร์ 7 เมษายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : Abeid Amani Karume (4 August 1905 – 7 April 1972) was the first President of Zanzibar. He obtained this title as a result of a revolution which led to the deposing of His Majesty Sir Jamshid bin Abdullah, the last reigning Sultan of Zanzibar, in January 1964. Three months later, the United Republic of Tanzania was founded, and Karume became the first Vice President of the United Republic with Julius Nyerere of Tanganyika as president of the new country. He was the father of Zanzibar's former president, Amani Abeid Karume [Wikipedia]

วันร่วมรำลึกถึงเหตุการณ์การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์

-
วันศุกร์ 7 เมษายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : On April 6, 1994, a plane carrying President Habyarimana, a Hutu, was shot down. Violence began almost immediately after that. Under the cover of war, Hutu extremists launched their plans to destroy the entire Tutsi civilian population. Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุด

-
วันเสาร์ 8 เมษายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : Sri Sri Harichand Thakur was born in 1812 at Safaldanga, Gopalgaunge. He experienced atmadarshan (self-realisation) and preached his ideologies and religious philosophy in twelve commandments. His followers consider him as God (Thakur) Harichand and as an avatar of Vishnu. [Wikipedia]

วันชาติ

-
วันเสาร์ 8 เมษายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : Commemorates the First Rom World Congress in London in 1971. Marks the beginning of the first International Roma organization and the introduction of the name Rom (instead of Gypsy), and of the Romani anthem and flag,

ผ๘ฑณภฺภว ณฏ

-
วันอาทิตย์ 9 เมษายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : Commemorates the events of 9 April, 1938, when a demonstration against the arrest of a popular leader of the Neo Destour (New Constitution) Party was quashed by the French police force who fired on demonstrators and who killed at least 22 people, and wounded 150 others. Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันขึ้นปีใหม่ของสหภาพพม่า - มหาติงจัง

-
วันอาทิตย์ 9 เมษายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : น้ำเทศกาล - ในระหว่าง 3 วัน

วันล่มสลายของซัดดัม ฮุดเซน

-
วันอาทิตย์ 9 เมษายน, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วันบูรณาการณ์ฟื้นฟู

-
วันอาทิตย์ 9 เมษายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : Refers to the events in Tbilisi on April 9, 1989, when an anti-Soviet demonstration was dispersed by the Soviet army, resulting in 20 deaths and hundreds of injuries. The April 9 tragedy radicalised Georgian opposition to Soviet power. A few months later, a session of the Supreme Council of Georgian SSR, held on 17- 18 November, 1989, officially condemned the occupation and annexation of Democratic Republic of Georgia by Soviet Russia in 1921. On April 9, 1991, on the second anniversary of the tragedy, the Supreme Council of the Republic of Georgia proclaimed Georgian sovereignty and independence from the Soviet Union.

วันขึ้นปีใหม่ของสหภาพพม่า - มหาติงจัง

-
วันจันทร์ 10 เมษายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : น้ำเทศกาล - ในระหว่าง 3 วัน

ฑนฐกภ๛ภฮ ฟตฟ๕ภป ฑโธฎดย ณฏ

-
วันจันทร์ 10 เมษายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : Juan Santamarํa (August 29, 1831 - April 11, 1856), national hero

วันวีรชน

-
วันจันทร์ 10 เมษายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : Bataan & Corregidor - In Tagalog: Araw ng Kagitingan. Tribute to the thousands of Filipinos who volunteered to fight the Japanese occupation forces during World War II

มฆวๅภ

-
วันจันทร์ 10 เมษายน, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วันหยุดประจำฤดูใบไม้ร่วงของธนาคาร

-
วันจันทร์ 10 เมษายน, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วันครอบครัว

-
วันจันทร์ 10 เมษายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : It was typical in South Africa to take a day off of work after Easter. This day, which is also known as Easter Monday, was renamed as Family Day in 1995. This extra day off for the holiday was meant to give families more quality family time together and to allow them to go on vacations with friends and family.

วันขึ้นปีใหม่ของสหภาพพม่า - มหาติงจัง

-
วันอังคาร 11 เมษายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : น้ำเทศกาล - ในระหว่าง 3 วัน

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันอังคาร 11 เมษายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : Southland Day in Southland only

วันอีสเตอร์ทิวส์เดย์

-
วันอังคาร 11 เมษายน, 2023
วันหยุดฆราวาส :

Á¦ÇåÀý

-
วันอังคาร 11 เมษายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : In accordance with the terms of entry into Russia, Crimea has received the status of the Republic. On April 11, 2014 the State Council of the Republic of Crimea adopted the Constitution, and the next day the text of the document was published. The adoption of this document has completed the process of joining the Crimea to Russia at the legislative level.

วันขึ้นปีใหม่ของสหภาพพม่า - มหาติงจัง

-
วันพุธ 12 เมษายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : น้ำเทศกาล - ในระหว่าง 3 วัน

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันพุธ 12 เมษายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : Foundation of Cuenca in Cuenca only

วันเฉลิมพระชนมพรรษาองค์สมเด็จพระบรมราชินี

-
วันพฤหัสบดี 13 เมษายน, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วันก่อนวันปีใหม่ของสิงหลและทมิฬ

-
วันพฤหัสบดี 13 เมษายน, 2023
วันหยุดฆราวาส :

เทศกาลติงจังหรือสงกรานต์

-
วันพฤหัสบดี 13 เมษายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : Starts the Burmese New Year. Thingyan, from the Sanskrit samkranta (fully passed over), celebrates the passage of the sun from the sign of Pisces into the sign of Aries in zodiac. As in Thailand's Songkran or in Laos, it is celebrated by throwing buckets of cold water at all passers-by. Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันขึ้นปีใหม่ของสหภาพพม่า - มหาติงจัง

-
วันพฤหัสบดี 13 เมษายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : น้ำเทศกาล - ในระหว่าง 3 วัน

วันขึ้นปีใหม่ลาว (ปีใหม่)

-
วันพฤหัสบดี 13 เมษายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : Pi เชียงใหม่หมายความว่า ปีใหม่ ออกไปทำความสะอาดพิธีบาปเก่าปีที่มีน้ำ จะเข้าเยี่ยมชมวัดและพระพุทธรูปที่ได้รับการล้างและการต่อสู้น้ำขนาดใหญ่ที่จะเริ่มต้น ไม่มีใครปลอดภัยจากแก๊งพร้อมกับลูกโป่งน้ำและปืนน้ำ สามวันตามปกติของถนนเวียงจันทน์และเมืองอื่น ๆ ที่เต็มไปด้วยคนเมาและ / หรือยา Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันเกิดโทมัส เจฟเฟอร์สัน

-
วันพฤหัสบดี 13 เมษายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : Alabama, Oklahoma He attended The College of William & Mary and then became a prominent farmer. At 26, he commenced his forty-year career as a politician. He wrote the The Declaration of Independence.

อเมริกาวัน

-
วันศุกร์ 14 เมษายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : ในวันที่ April 14 1890 การประชุมระหว่างประเทศแรกของรัฐของอเมริกาเริ่มต้นที่ลิงค์วัฒนธรรมระหว่างประเทศของทวีป. Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันขึ้นปีใหม่ลาว (ปีใหม่)

-
วันศุกร์ 14 เมษายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : Pi เชียงใหม่หมายความว่า ปีใหม่ ออกไปทำความสะอาดพิธีบาปเก่าปีที่มีน้ำ จะเข้าเยี่ยมชมวัดและพระพุทธรูปที่ได้รับการล้างและการต่อสู้น้ำขนาดใหญ่ที่จะเริ่มต้น ไม่มีใครปลอดภัยจากแก๊งพร้อมกับลูกโป่งน้ำและปืนน้ำ สามวันตามปกติของถนนเวียงจันทน์และเมืองอื่น ๆ ที่เต็มไปด้วยคนเมาและ / หรือยา Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันถือศีลอด

-
วันศุกร์ 14 เมษายน, 2023
วันหยุดฆราวาส :

เทศกาลติงจังหรือสงกรานต์

-
วันศุกร์ 14 เมษายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : Starts the Burmese New Year. Thingyan, from the Sanskrit samkranta (fully passed over), celebrates the passage of the sun from the sign of Pisces into the sign of Aries in zodiac. As in Thailand's Songkran or in Laos, it is celebrated by throwing buckets of cold water at all passers-by. Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

เทศกาลไวสะกีของศาสนาซิกซ์

-
วันศุกร์ 14 เมษายน, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วันขึ้นปีใหม่ของสหภาพพม่า - มหาติงจัง

-
วันศุกร์ 14 เมษายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : น้ำเทศกาล - ในระหว่าง 3 วัน

ฮินดูเทศกาล

-
วันศุกร์ 14 เมษายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : New year's day of the Meiteis

วันขึ้นปีใหม่เนปาล

-
วันศุกร์ 14 เมษายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : Bikram Sambat ยุค (BS) คำนวณโดยใช้ปีสุริยคติ ปี 2073 BS เช่นเทียบเท่า 2016 AD ปีใหม่จะเริ่มขึ้นในเดือนเมษายน (ปฏิทินเกรโก) เทศกาล 9 วันเริ่มต้นสูงสุดในราม Navami ซึ่งจุดเริ่มต้นของปีใหม่พลังงานแสงอาทิตย์

งานเทศกาลท้องถิ่น

-
วันศุกร์ 14 เมษายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : A three-day-long festival that commemorates the commencement of a Happy new year for the Chakmas and is their most important festival at Unakoti district.

วันเกิดดร. พิมเรา อัมเบดการ์ - มหา วิสุว สั

-
วันศุกร์ 14 เมษายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : This lawyer and politician drafted the constitution of India.

วันปีใหม่ของบังคลาเทศ

-
วันเสาร์ 15 เมษายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : Under the Mughals, agricultural taxes were collected according to the Hijri calendar. However, as the Hijri calendar is a lunar calendar, it does not coincide with the harvest. As a result, farmers were hard-pressed to pay taxes out of season. In order to streamline tax collection, the Mughal Emperor Akbar ordered a reform of the calendar. Accordingly, Fatehullah Shirazi, a renowned scholar and astronomer, formulated the Bangla year on the basis of the lunar Hijri and Bangla solar calendars. The new year subsequently became known as B๔ngabdo or Bengali year

วันขึ้นปีใหม่ของสหภาพพม่า - มหาติงจัง

-
วันเสาร์ 15 เมษายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : น้ำเทศกาล - ในระหว่าง 3 วัน

วันปีใหม่ของบังคลาเทศ

-
วันเสาร์ 15 เมษายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : Under the Mughals, agricultural taxes were collected according to the Hijri calendar. However, as the Hijri calendar is a lunar calendar, it does not coincide with the harvest. As a result, farmers were hard-pressed to pay taxes out of season. In order to streamline tax collection, the Mughal Emperor Akbar ordered a reform of the calendar. Accordingly, Fatehullah Shirazi, a renowned scholar and astronomer, formulated the Bangla year on the basis of the lunar Hijri and Bangla solar calendars. The new year subsequently became known as B๔ngabdo or Bengali year

Sun/Kim Il Sung's Birthday

-
วันเสาร์ 15 เมษายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : Leader of North Korea (1912 – 1994)from its founding in 1948 until his death, when he was succeeded by his son Kim Jong-il. He held the posts of Prime Minister from 1948 to 1972 and President from 1972 to his death. Although the country is officially atheist, Kim Il-Sung is worshipped like a ‘living god’. [Wikipedia]

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันเสาร์ 15 เมษายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : in Tarija

วันหิมาจัล

-
วันเสาร์ 15 เมษายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : On 18 December 1970 the State of Himachal Pradesh Act was passed by Parliament (and the new state came into being on 25 January 1971). [Wikipedia]

เทศกาลติงจังหรือสงกรานต์

-
วันเสาร์ 15 เมษายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : Starts the Burmese New Year. Thingyan, from the Sanskrit samkranta (fully passed over), celebrates the passage of the sun from the sign of Pisces into the sign of Aries in zodiac. As in Thailand's Songkran or in Laos, it is celebrated by throwing buckets of cold water at all passers-by. Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันขึ้นปีใหม่ลาว (ปีใหม่)

-
วันเสาร์ 15 เมษายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : Pi เชียงใหม่หมายความว่า ปีใหม่ ออกไปทำความสะอาดพิธีบาปเก่าปีที่มีน้ำ จะเข้าเยี่ยมชมวัดและพระพุทธรูปที่ได้รับการล้างและการต่อสู้น้ำขนาดใหญ่ที่จะเริ่มต้น ไม่มีใครปลอดภัยจากแก๊งพร้อมกับลูกโป่งน้ำและปืนน้ำ สามวันตามปกติของถนนเวียงจันทน์และเมืองอื่น ๆ ที่เต็มไปด้วยคนเมาและ / หรือยา Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

ประกาศของมะละกา เมืองโบราณ

-
วันเสาร์ 15 เมษายน, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วันขึ้นปีใหม่ของสหภาพพม่า - มหาติงจัง

-
วันอาทิตย์ 16 เมษายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : น้ำเทศกาล - ในระหว่าง 3 วัน

ฝยธฎภว ณฏ

-
วันอาทิตย์ 16 เมษายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : End of war against terrorism

วันหยุดราชการ

-
วันอาทิตย์ 16 เมษายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : By Saudi rules, celebration lasts 10 days. However, most businesses observe 3 days only.

เทศกาลติงจังหรือสงกรานต์

-
วันอาทิตย์ 16 เมษายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : Starts the Burmese New Year. Thingyan, from the Sanskrit samkranta (fully passed over), celebrates the passage of the sun from the sign of Pisces into the sign of Aries in zodiac. As in Thailand's Songkran or in Laos, it is celebrated by throwing buckets of cold water at all passers-by. Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันปลดแอกหรือวันเลิกทาส

-
วันจันทร์ 17 เมษายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : Celebrates the Emancipation Act Final Report of the Commission for the Emancipation of Slaves on April 16, 1862.

ราชการลูกจ้างมีวันหยุด

-
วันจันทร์ 17 เมษายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : Commemorates the Battles of Concord and Lexington during the American Revolutionary War.

วันหยุดราชการ

-
วันจันทร์ 17 เมษายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : By Saudi rules, celebration lasts 10 days. However, most businesses observe 3 days only.

วันธงชาติ

-
วันจันทร์ 17 เมษายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : ใน 1960, จัดตั้งรัฐบาลที่รัฐธรรมนูญ

สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุด

-
วันจันทร์ 17 เมษายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : Orthodox Easter Monday Christian community only

ฟฉผบภว ณฏ

-
วันจันทร์ 17 เมษายน, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วันสุขภาพแห่งชาติ

-
วันจันทร์ 17 เมษายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : Dedicated to local health situation.

วันวีรบุรุษทั้ง 33 ของชาติ

-
วันจันทร์ 17 เมษายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : 33 ประชาชนมาจากต่างประเทศใน 1825. พวกเขาเริ่มแคมเปญที่นำไปสู่ความเป็นเอกราชของประเทศอุรุกวัย

วันขึ้นปีใหม่ของสหภาพพม่า - มหาติงจัง

-
วันจันทร์ 17 เมษายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : น้ำเทศกาล - ในระหว่าง 3 วัน

วันถอนกำลังทหาร

-
วันจันทร์ 17 เมษายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : Celebrates the anniversary of the final evacuation of all French troops in 1946

วันหยุดราชการ

-
วันอังคาร 18 เมษายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : By Saudi rules, celebration lasts 10 days. However, most businesses observe 3 days only.

ตถธณฑโณไภฯ

-
วันอังคาร 18 เมษายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : On this day in 1980, Southern-Rhodesia gained independence from the British, changing the name into Zimbabwe (based on a Shona term for Great Zimbabwe , an ancient ruined city in the country's south-east the remains of which are now a protected site). ท The day marked the end of racial segregation. ท In the ninety year span that Zimbabwe was a colony, it was administered by the British South African Company (BSAC) under the name Rhodesia and the Responsible Government under the name Southern Rhodesia. Both administrative systems were under the British monarchy. ท In 1965, Zimbabwe became autonomous and was led by a white segregationist government after Ian Smith made a Unilateral Declaration of Independence (UDI) from Britain. This was after the British government had made majority rule a condition for the independence of Rhodesia from Britain. ท Smith followed the UDI by declaring Rhodesia a Republic, which however, did not have international recognition. ท From June 1979, the Republic of Southern Rhodesia was replaced by Zimbabwe-Rhodesia. Lacking international recognition, after about three months, the country was taken back into the hands of Britain, as per the Lancaster House Agreement which was meant to facilitate transition. ท The country once again became a British colony known as Southern Rhodesia. ท In the April 1980 elections, Robert Mugabe, head of the Zimbabwe African National Union (ZANU) won the majority and became the Prime Minister of Zimbabwe.

วันปลดแอกหรือวันเลิกทาส

-
วันพุธ 19 เมษายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : On April 19, 1810, the Spanish governor was officially expelled from Venezuela, following Simon Bolivar's revolutionary action.

วันหยุดr

-
วันพุธ 19 เมษายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : To mark the 1783 annexation of Crimea after Catherine the Great defeated the Ottomans.

วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาองค์พระมหากษัตริย์

-
วันพุธ 19 เมษายน, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วันหยุดราชการ

-
วันพุธ 19 เมษายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : By Saudi rules, celebration lasts 10 days. However, most businesses observe 3 days only.

เฉลิมฉลอง

-
วันพฤหัสบดี 20 เมษายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : Damodardev (1488–1598) was sixteenth century Ekasarana preceptor from Nalaca, Nagaon. Damodardev was contemporary of Sankardeva and influenced litterateur's like Bhattadeva.

วันเริ่มต้นของคิมหันต์ฤดูหรือฤดูร้อน (ธนาคารอาจเปิดทำการ)

-
วันพฤหัสบดี 20 เมษายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : Sumardagurinn fyrsti

ราศีพฤษภ

-
วันพฤหัสบดี 20 เมษายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : The Bull: April 20 to May 20

¿©¿ÕÀÇ »ýÀÏ

-
วันศุกร์ 21 เมษายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : The Queen was actually born on April 15. Not a paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันวีรชนทีราเดนทส์

-
วันศุกร์ 21 เมษายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : In tribute to national hero Joaquim Jos้ da Silva Xavier, a resistant in the upraise against the Portuguese. Since he was a dentist, he was nicknamed tiradentes ( tooth-puller ). He was executed in 1789. Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

สิ้นสุดเทศกาลถือศีลอดของชาวมุสลิม (อาจ&

-
วันเสาร์ 22 เมษายน, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วันโอกลาโฮม่า

-
วันเสาร์ 22 เมษายน, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันอาทิตย์ 23 เมษายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : St George Cแceres only

วันหยุดประจำชาติแห่งอำนาจอธิปไตยและผองมวลชน

-
วันอาทิตย์ 23 เมษายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : Inauguration of the Grand National Assembly in 1923, and promotion of the idea that children are the symbol of new Turkey (Ata Türk) Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันเด็ก

-
วันอาทิตย์ 23 เมษายน, 2023
วันหยุดฆราวาส :

สุริยุปราคา

-
วันอาทิตย์ 23 เมษายน, 2023
วันหยุดฆราวาส :

นักบุญเซนต์จอร์จ

-
วันอาทิตย์ 23 เมษายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : In tribute to the current Pope's Christian name

วันเซนต์จอร์จ

-
วันอาทิตย์ 23 เมษายน, 2023
วันหยุดฆราวาส :

อิสระชุมชนวัน

-
วันจันทร์ 24 เมษายน, 2023
วันหยุดฆราวาส :

นักบุญเซนต์จอร์จ (ทุกจังหวัด)

-
วันจันทร์ 24 เมษายน, 2023
วันหยุดฆราวาส :

สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุด

-
วันจันทร์ 24 เมษายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : Commemoration of the 1915 genocide in Turkey for the Armenian community only

วันบูรณาการณ์ฟื้นฟู

-
วันจันทร์ 24 เมษายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : Loktantra Day - restoration of democracy

วันไว้อาลัยแก่เหตุการณ์การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์มนุษย์ในสงครามโลกครั้งที่หนี่งและสอง

-
วันจันทร์ 24 เมษายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : In tribute to the Armenians killed by the Turks in 1915 and 1916

วันสามัคคีแห่งชาติ

-
วันจันทร์ 24 เมษายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : This day was institutionalized on April 24, 1995, a year after the signing of the Ouagadougou Peace Agreement on 9 October 1994 between the government and the Tuareg rebellion, after years of hostilities that marked the northern part of the country.

วันขึ้นปีใหม่ (เลื่อนไปวันจันทร์)

-
วันจันทร์ 24 เมษายน, 2023
วันหยุดฆราวาส :

สิ้นสุดเทศกาลถือศีลอดของชาวมุสลิม (อาจเปลี่ยนเป็นวันที่ใกล้ที่สุด)

-
วันจันทร์ 24 เมษายน, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วันธงชาติ

-
วันอังคาร 25 เมษายน, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วันสถาปนากองทัพประชาชน

-
วันอังคาร 25 เมษายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : สร้างสรรค์ของกองโจรต่อต้านญี่ปุ่นพหลใน 1932

ราชการลูกจ้างมีวันหยุด

-
วันอังคาร 25 เมษายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : By Saudi rules, celebration lasts 10 days. However, most businesses observe 3 days only.

นแซควู้

-
วันอังคาร 25 เมษายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : ANZAC(Australia and New Zealand Army Corps)Day commemorates those soldiers who died during world wars (from the Boer war to the Vietnam war), and particuarly remembers those who died during the Gallipoli campaign during WW1(Turkey).

ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์กองทัพ (ANZAC)

-
วันอังคาร 25 เมษายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : ANZAC(Australia and New Zealand Army Corps)Day commemorates those soldiers who died during world wars (from the Boer war to the Vietnam war), and particuarly remembers those who died during the Gallipoli campaign during WW1(Turkey).

วันเสรีภาพ

-
วันอังคาร 25 เมษายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : carnations military revolution in 1974 which overthrew the Salazar regime

วุนๆ ฑโณไภฯ

-
วันอังคาร 25 เมษายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : Commemmorates the end of World War I on 11th November 1918. The armistice was signed between the Allies and Germany at Compi่gne, France, for the cessation of hostilities on the Western Front, which took effect at eleven o'clock in the morning - the eleventh hour of the eleventh day of the eleventh month.

วันรินคอน

-
วันพุธ 26 เมษายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : Dia di Rincon celebrates the end of harvest (Simadan)

วุนๆ ฑโณไภฯ

-
วันพุธ 26 เมษายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : By British troops who repelled Argentinian forces: On 25 April 1982 the Royal Navy damaged and captured the Argentine submarine Santa F้ at South Georgia. The Argentine garrison in Grytviken under Lieut.-Commander Luis Lagos surrendered without returning the fire, and so did on the following day the detachment in Leith Harbour commanded by Captain Alfredo Astiz. [Wikipedia]

ฟฌนๆภฯ

-
วันพุธ 26 เมษายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : Commemorates the unification of Tanganyika and Zanzibar in 1964

วันเสรีภาพของซีไน

-
วันพฤหัสบดี 27 เมษายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : Recall of the Israeli troups in 1985

วันเกิดของกษัตริย์

-
วันพฤหัสบดี 27 เมษายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : Koningsdag

ภฺภฏภว ณฏ

-
วันพฤหัสบดี 27 เมษายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : นโยบายแยกคนต่างผิวหลังจากที่เอาการเลือกตั้งเป็นครั้งแรกในปี 1994 สถานที่. แอฟริกันใต้ทุกเชื้อชาติได้รับอนุญาตให้กำหนดอนาคตของระบอบประชาธิปไตย. Mandela เนลสันได้รับการเลือกตั้งเป็นประธาน.

วันเอกราช

-
วันพฤหัสบดี 27 เมษายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : Granted by France in 1960

ของที่ระลึกขบถ

-
วันพฤหัสบดี 27 เมษายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : ใน 1941 ที่ภาษาสโลเวเนียอิสรภาพด้านหน้าเริ่มมีการสู้รบในอาชีพไพร่พลจากต่างประเทศ (เยอรมัน, อิตาลี, ฮังการี) Wikipedia

วันวีรชนแห่งชาติ

-
วันศุกร์ 28 เมษายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : Celebrates the 10 Patriots who have made a mark on Barbados. A slave rebellion leader, a woman preaching equality in the church, a skilled writer and orator, a political activist, populist leader, public educator, a trade union leader, the complete athlete,the Father of Independence and the founder of Barbados Democracy. Paid holiday when falling on Saturday or Sunday Celebrations take place in Heroes Square, where their pictures have been painted by the best Barbadian artists

วันเซนต์ปิแอร์-ชาเนล

-
วันศุกร์ 28 เมษายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : Born in the French Alps, Saint Pierre-Chanel was a missonary in Wallis & Futuna where he was martyrised in 1841

วันแรงงาน

-
วันศุกร์ 28 เมษายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : ที่ทุ่มเทให้กับบรรดาผู้ที่ได้ตายในอุบัติเหตุในที่ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม

วันประธานาธิบดี

-
วันศุกร์ 28 เมษายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : In honour of founding president Kenneth Kaunda from 2022

วันทำงาน

-
วันเสาร์ 29 เมษายน, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วันพลเมือง

-
วันเสาร์ 29 เมษายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : To bring about the non-violent velvet revolution after weeks of rallies and demonstration in 2019 to raise numerous socio-political, legal and political problems demanding an urgent solution.

วันหยุดr

-
วันเสาร์ 29 เมษายน, 2023
วันหยุดฆราวาส :

ฟฉผบภว ณฏ

-
วันเสาร์ 29 เมษายน, 2023
วันหยุดฆราวาส :

การเฉลิมฉลองของกษัตริย์

-
วันเสาร์ 29 เมษายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : Hung Kings founded the first state of Vietnam named Van Lang

คาร์นิวอล

-
วันเสาร์ 29 เมษายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : J'ouvert is a contraction of the French jour ouvert, or dawn/day break. Street party, music and dancing

ฮ่องเต้วัน

-
วันเสาร์ 29 เมษายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : Celebrates the birthday of former Emperor Showa, who died in the year 1989. Until 2006, Greenery Day used to be celebrated on this day Not a paid holiday when falling on Saturday or Sunday

ชัยชนะวัน

-
วันเสาร์ 29 เมษายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : ชัยชนะเหนือรัสเซียอาชีพ

วันหยุดr

-
วันอาทิตย์ 30 เมษายน, 2023
วันหยุดฆราวาส :

³ëµ¿Àý

-
วันอาทิตย์ 30 เมษายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : Chicago, Saturday May 1st, 1886: 350,000 workers go on strike to call for an 8-hour working day. Industries are paralyzed nationwide. On Monday, as demonstrations go on, the police open fire. On Tuesday, Chicago is again on strike. Following a bomb launched against them, the police shoot again. 12 dead, of which 7 policemen. 8 anarchists will be condemned and executed. In 1889, the Socialist International Movement met in Paris and declared this day international workers' day . The Soviets will follow suit, just as the Nazis. In France, under the Vichy regime (1940-1944), the celebration is renamed Labour Day .

วันของคนเลี้ยงแกะเอเชียกลาง

-
วันอาทิตย์ 30 เมษายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : สุนัขต้อนเอเชียกลางเป็นสุนัขสายพันธุ์ผู้พิทักษ์ปศุสัตว์ ตามเนื้อผ้าสายพันธุ์นี้ถูกใช้เพื่อปกป้องฝูงแกะและแพะรวมทั้งเพื่อปกป้องและทำหน้าที่เฝ้ายาม เป็นสุนัขสายพันธุ์ใหญ่ที่ FCI ยอมรับว่าเป็นสุนัขสายพันธุ์โมลอสซอยด์ที่มีต้นกำเนิดในยุคโซเวียตภายใต้การอุปถัมภ์ของรัสเซีย ตัวแทนสายพันธุ์จำนวนมากอาศัยอยู่ในรัสเซียและเจ้าหน้าที่ของสโมสรสุนัขในท้องถิ่นกล่าวถึงชาวเอเชียกลางว่าเป็นหนึ่งในสายพันธุ์สุนัขที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในประเทศโดยจัดอันดับให้เป็นสายพันธุ์อันดับ 1 ในประเทศประมาณปี 2000 จาก ปี 2564 [Wikipedia]

เทศกาลชับดรัก คูโช

-
วันอาทิตย์ 30 เมษายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : ที่ Shabdrung (หรือ Zhabdrung) เป็นสำคัญที่สุดเชื้อสายของ tulku, เทียบเท่ากับดาไลลามะเชื้อสายของประเทศธิเบต. ผู้ก่อตั้งของประเทศ Shabdrung Ngawang Namgyal (1594 - 1651). แท้จริงเขาเป็นครั้งแรกในการรวมกันที่สู้ kingdoms ใต้กฎเดียว. ที่ Shabdrung เป็นสามที่สำคัญที่สุดบุคลิกภาพเบื้องหลังผู้นำศาสนาฮินดู Rimpoche และพระพุทธ.

³ëµ¿Àý

-
วันจันทร์ 1 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วันหยุดธนาคารฤดูใบไม้ผลิ

-
วันจันทร์ 1 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส :

Á¦ÇåÀý

-
วันจันทร์ 1 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : In 1979, the USA recognized the constitution of the Marshall Islands and the establishment of the Government of the Republic of the Marshall Islands.

วันมหาราชา/วันแรงงาน

-
วันจันทร์ 1 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Chicago, Saturday May 1st, 1886: 350,000 workers go on strike to call for an 8-hour working day. Industries are paralyzed nationwide. On Monday, as demonstrations go on, the police open fire. On Tuesday, Chicago is again on strike. Following a bomb launched against them, the police shoots again. 12 dead, of which 7 policemen. 8 anarchists will be condemned and executed. In 1889, the Socialist International Movement met in Paris and declared this day "international workers' day". The Soviets will follow suit, just as the Nazis.In France, under the Vichy regime (1940-1944), the celebration is renamed "Labour Day".

พฤษภาคมวัน

-
วันจันทร์ 1 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Chicago, Saturday May 1st, 1886: 350,000 workers go on strike to call for an 8-hour working day. Industries are paralyzed nationwide. On Monday, as demonstrations go on, the police open fire. On Tuesday, Chicago is again on strike. Following a bomb launched against them, the police shoot again. 12 dead, of which 7 policemen. 8 anarchists will be condemned and executed. In 1889, the Socialist International Movement met in Paris and declared this day international workers' day . The Soviets will follow suit, just as the Nazis. In France, under the Vichy regime (1940-1944), the celebration is renamed Labour Day .

วันแรงงานสากล

-
วันจันทร์ 1 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วันแรงงานสากล

-
วันจันทร์ 1 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วันหยุดธนาคารต้นเดือนพฤษภาคม

-
วันจันทร์ 1 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : The Bank of England observed about 33 saints' days and religious festivals as holidays, but in 1834 this was reduced to four May 1 (May Day), November 1 (All Saints' Day), Good Friday and Christmas Day. In 1871, the Bank Holidays Act 1871 was introduced. It stated that no person was compelled to make any payment or to do any act upon a bank holiday which he would not be compelled to do or make on Christmas Day or Good Friday. 100 years later the Banking and Financial Dealings Act 1971 was passed, specifying the majority of the current bank holidays, although New Year's Day and May Day were not introduced throughout the whole of the UK until 1974 and 1978.

วันแรงงาน

-
วันจันทร์ 1 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Jum ill-Haddiem

ฑนนฮภว ณฏ

-
วันจันทร์ 1 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Celebrates the Day of Peoples' Unity. When Kazakhstan was a Soviet Republic May 1 was known as International Day of the Workers' Solidarity but it was re-named the Day of Peoples' Unity by Kazakh Presidential Decree in 1995. Both former and current capitals (Almaty and Astana) organize festivities on that day. Wikipedia

วันหยุดแรงงาน

-
วันจันทร์ 1 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Vappu is the night of April 30th until May 1st. Most people do not work the afternoon of April 30th

วันนักบุญเซนต์โยเซฟ คราฟท์แมน

-
วันจันทร์ 1 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส :

แรงงานและวันสมานฉันท์r

-
วันจันทร์ 1 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วันแรงงาน

-
วันจันทร์ 1 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Araw ng Manggagawa

วันแรงงานสากล

-
วันอังคาร 2 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส :

ฝยธฎภว ณฏ

-
วันอังคาร 2 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : ฉลองของฤดูใบไม้ร่วงของไซ่ง่อนใน 1975 Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันเฉลิมพระชนมายุกษัตริย์องค์ที่สาม

-
วันอังคาร 2 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Jigme Dorji Wangchuck (1929 - 1972) ได้รับที่สามของพระมหากษัตริย์ภูฏาน. พระองค์สิ้นสุดที่การแยกของประเทศแนะนำสมัยใหม่และเอาขั้นตอนแรกสู่ประชาธิปไตย. พระองค์ทรงสนับสนุนให้บางทันสมัยประดิษฐให้ความช่วยเหลือในท้องถิ่นชาวนาและแนะนำล้อ.

³ëµ¿Àý

-
วันอังคาร 2 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส :

อิสระชุมชนวัน

-
วันอังคาร 2 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส :

ฮินดูฉลอง

-
วันพุธ 3 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Kason is a local month falling in April-May

วันรัฐธรรมนูญ

-
วันพุธ 3 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วันรัฐธรรมนูญ (วันรัฐธรรมนูญโปแลนด์)

-
วันพุธ 3 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : May 3rd holiday . refers to the constitution of 1791

วันสีเขียว

-
วันพฤหัสบดี 4 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : เป็นวันหยุดราชการในประเทศญี่ปุ่น มีที่มาจากการเฉลิมฉลองวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระจักรพรรดิโชวะ ซึ่งตรงกับวันที่ 29 เมษายนของทุกปีระหว่างสมัยโชวะ ในปี 2532 หลังสมเด็จพระจักรพรรดิอะกิฮิโตะ สมเด็จพระจักรพรรดิญี่ปุ่นพระองค์ปัจจุบัน ขึ้นเสวยราชย์ วันดังกล่าวจึงเปลี่ยนชื่อจาก วันพระบรมราชสมภพของสมเด็จพระจักรพรรดิ เป็น วันสีเขียว [1] วันดังกล่าวเป็นวันที่จะอยู่ร่วมกับธรรมชาติและขอบคุณพร ชื่อ วันสีเขียว ยังเป็นการยอมรับความรักต่อพืชของสมเด็จพระจักรพรรดิยามสงครามซึ่งก่อให้เกิดการโต้แย้งโดยไม่ออกพระนามของพระองค์โดยตรง[2] อย่างไรก็ดี ในทางปฏิบัติ วันดังกล่าวถูกมองว่าเป็นเพียงอีกวันที่ยืดเทศกาลวันหยุดสัปดาห์ทองญี่ปุ่น [Wikipedia]

วันอิสรภาพ (วันรำลึกและไว้อาลัย) - ไว้อาลัยเป็นเวลา 2 นาที

-
วันพฤหัสบดี 4 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : In commemoration of those who were killed during World War 2 and other armed conflicts. There is 2 minute silence at 20:00 hrs, but it is not a holiday; flags are flown halfway the pole from 18:00 till dusk.

ของวัน Cassinga

-
วันพฤหัสบดี 4 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : The Battle of Cassinga, Cassinga Raid or Kassinga Massacre was a controversial South African airborne attack on a South West Africa People's Organization (SWAPO) refugee camp and military base at the former town of Cassinga, Angola on 4 May 1978. Conducted as one of the three major actions of Operation Reindeer during the South African Border War, it was the South African Army’s first major air assault (Wikipedia)

วันฉัตรมงคล

-
วันพฤหัสบดี 4 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : The coronation is more than two years after Vajiralongkorn succeeded his father, King Bhumibol Adulyadej, who died at age 88 after reigning for seven decades.

วันฟื้นฟูเอกราช

-
วันพฤหัสบดี 4 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : ประเทศที่ได้รับอิสระในการ 1920. รัสเซียลัตเวียทัพที่ถูกอาศัยอยู่ใน 1940. การซ่อมแซมอิสระเอาในสถานที่ 1991.

วันชาตินิยม

-
วันศุกร์ 5 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : สิ้นสุดอิตาลีอาชีพของแอดดิสอาบาบา (1941) Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันเสรีภาพ (วันเสมอภาคทางสิทธิและเสรีภาพ) - ไม่ใช่วันหยุดบังคับ

-
วันศุกร์ 5 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Day on which the end of World War 2 is celebrated. This is an official National Holiday, but is also a normal working day. Some businesses has arranged for their employees to have this day off, others have not.

วันอนุรักษ์มรดกอินเดีย

-
วันศุกร์ 5 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันผู้สูงอายุ

-
วันศุกร์ 5 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส :

เทศกาลการแสดงด้านการเกษตร

-
วันศุกร์ 5 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Municipal area of Circular Head

วันเด็ก

-
วันศุกร์ 5 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันศุกร์ 5 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Cinco de Mayo: Defeating the Napoleon III cavalry, Texan general Zaragosa started a military cooperation with Mexico, leading to the supremacy of an army that would win, 14 months later, the battle of Gettysburg, ending the American Civil War. in Puebla State only

พ๎ธฐภฬ ณฏ

-
วันศุกร์ 5 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : South Korean Children's Day was created by Bhang Jung Hwan in 1923. It was originally on May 1, later changed to May 5 in 1946. It was officially adopted by government in 1973, and became a public holiday in 1975. Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันฟื้นฟูเอกราช

-
วันศุกร์ 5 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : ประเทศที่ได้รับอิสระในการ 1920. รัสเซียลัตเวียทัพที่ถูกอาศัยอยู่ใน 1940. การซ่อมแซมอิสระเอาในสถานที่ 1991.

วันหยุดr

-
วันเสาร์ 6 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วันนักบุญเซนต์จอร์จ / วันกองทัพทหาร

-
วันเสาร์ 6 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : นักบุญจอร์จ( 275 / 280 - วันที่ 23 เมษายน, 303 )ทหารคนหนึ่งของจักรวรรดิโรมันและกลายเป็นชาวคริสต์ผู้อุทิศตัว. เขารู้ว่าเป็นฆาตกรของมังกร

ผ๘ฑณภฺภว ณฏ

-
วันเสาร์ 6 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : On May 6, 1916, the Ottomans hanged Syrian national fighters who were seeking independence of the Arab states from the Ottoman Empire.

วันรัฐ

-
วันอาทิตย์ 7 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Hari Hol Pahang

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันอาทิตย์ 7 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Abad Santos Day in Pampanga only

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันอาทิตย์ 7 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Sใo Joaquim Day Sใo Joaquim only

ปกป้องดินแดนแม่

-
วันอาทิตย์ 7 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : 20th anniversary of the Armed Forces of independent Kazakhstan

วันแม่

-
วันอาทิตย์ 7 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันหยุดr

-
วันอาทิตย์ 7 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส :

ความต้านทานและวันปลดปล่อย

-
วันอาทิตย์ 7 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Paid holiday

วันพระราชพิธีจรดพระนังคัล, แรกนาขวัญ

-
วันจันทร์ 8 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : The Royal Ploughing ceremony marks the beginning of the planting season. King of Meakh , a man, conducts the plough, and Queen Me Hour , a woman, who sows seeds. The sacred cows are led to trays containing rice, corn and other feeds. Their choice will affect predictions for the coming year. "Pithi Chrat Preah Neangkol"

วันฉัตรมงคล

-
วันจันทร์ 8 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วันแม่

-
วันจันทร์ 8 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วันนักบุญเซนต์จอร์จ / วันกองทัพทหาร

-
วันจันทร์ 8 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : นักบุญจอร์จ( 275 / 280 - วันที่ 23 เมษายน, 303 )ทหารคนหนึ่งของจักรวรรดิโรมันและกลายเป็นชาวคริสต์ผู้อุทิศตัว. เขารู้ว่าเป็นฆาตกรของมังกร

วันหยุด

-
วันจันทร์ 8 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วันหยุดr

-
วันจันทร์ 8 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส :

ปกป้องดินแดนแม่

-
วันจันทร์ 8 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : 20th anniversary of the Armed Forces of independent Kazakhstan

วันแม่ของประเทศซามัว

-
วันจันทร์ 8 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วันชัยชนะ 1945

-
วันจันทร์ 8 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : On the 7th of May 1945, at 2:41, a first act of German surrender was signed in Reims. The fighting stopped at 23:01, on the 8th of May, French time. The news was only officially broadcast in France the next day. Therefore, on the 8th of May, at 15:00, the bells of all of the churches in France officially rang out the end of the war, whilst General de Gaulle announced it on the radio. We have won the war. Victory is ours.

ฐ๘ศญฑน วุนๆ ฑโณไภฯ

-
วันจันทร์ 8 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Marks the capitulation of Nazi forces to the Allies in Berlin on May 8, 1945.

วันสันติภาพ

-
วันอังคาร 9 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Marks the capitulation of Nazi forces to the Allies (the Soviet Union, the United Kingdom, the United States and other principal Allied nations) in Berlin on May 8, 1945. It is celebrated in the successor states to the Soviet Union on May 9, because when the German Instrument of Surrender was signed (in the midnight), it was already May 9 in the USSR and Eastern Europe

ฝยธฎภว ณฏ

-
วันอังคาร 9 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Marks the capitulation of Nazi forces to the Allies (the Soviet Union, the United Kingdom, the United States and other principal Allied nations) in Berlin on May 8, 1945. It is celebrated in the successor states to the Soviet Union on May 9, because when the German Instrument of Surrender was signed, it was already May 9 in the USSR and Eastern Europe. Wikipedia

วันยุโรป

-
วันอังคาร 9 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : As of 2019

วันเกิดของรพินทรนาถฐากูร

-
วันอังคาร 9 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Also written Rabīndranātha Thākura (7 May 1861 – 7 August 1941), sobriquet Gurudev, was a Bengali polymath who reshaped Bengali literature and music, as well as Indian art with Contextual Modernism in the late 19th and early 20th centuries. [Wikipedia]

วุนๆ ฑโณไภฯ

-
วันอังคาร 9 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Marks the end of the occupation by Nazi Germany during World War II

วันรำลึกถึงทหารที่ตายในสงคราม

-
วันอังคาร 9 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Capitulation of Nazi forces to the Allies (the Soviet Union, the United Kingdom, the United States and other principal Allied nations) in Berlin on May 8, 1945. It is celebrated in the successor states to the Soviet Union on May 9, because when the German Instrument of Surrender was signed (in the midnight), it was already May 9 in the USSR and Eastern Europe.

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันอังคาร 9 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Orgasm Day in Esperantina only

วุนๆ ฑโณไภฯ

-
วันพุธ 10 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส :

ราชการลูกจ้างมีวันหยุด

-
วันพุธ 10 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Confederate Memorial Day - Marks the death of Confederate commander Thomas Stonewall Jackson and the capture of Confederate President Jefferson Davis

วันก่อตั้งรัฐไมโครนีเซีย

-
วันพุธ 10 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : The United Nations created the Trust Territory of the Pacific Islands (TTPI) in 1947. Ponape (then including Kusaie), Truk, Yap, Palau, the Marshall Islands and the Northern Mariana Islands, together constituted the TTPI. On May 10, 1979, four of the Trust Territory districts ratified a new constitution to become the Federated States of Micronesia. The neighbouring trust districts of Palau, the Marshall Islands, and the Northern Mariana Islands chose not to participate.

สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุด

-
วันพุธ 10 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Womens Day (only for working women)

วันแม่

-
วันพุธ 10 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วันเซนต์แอนดรู

-
วันศุกร์ 12 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Saint Andrew , called in the Orthodox tradition Protocletos, or the First-called, is a Christian Apostle, brother of Saint Peter. According to Christian tradition, Andrew was born at Bethsaida on the Sea of Galilee. He is considered in Georgia to be founder of the Georgian Orthodox Church. Paid holiday when falling on Saturday or Sunday Wikipedia

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันเสาร์ 13 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : St Peter Regalado in Valladolid only

การเลือกตั้งเทศบาล

-
วันเสาร์ 13 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วันทำงาน

-
วันเสาร์ 13 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส :

ฟฉผบภว ณฏ

-
วันเสาร์ 13 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส :

พ๎ธำดฯภว ณฏ

-
วันอาทิตย์ 14 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วันเสรีภาพเลบานอนใต้

-
วันอาทิตย์ 14 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : From 2005 onwards Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันเอกราช

-
วันอาทิตย์ 14 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : The Spanish governor was overthrowned in 1811

วันเกิดของกษัตริย์

-
วันอาทิตย์ 14 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : His Majesty Preah Bat Samdech Preah Boromoneath NORODOM SIHAMONI Festivities are held throughout the capital city.

วันของประธานาธิบดี

-
วันจันทร์ 15 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : ในส่วยของประเทศแรกประธาน ดร. Kamuzu บันดา

วันเอกภาพ

-
วันจันทร์ 15 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วันคำสอนขององค์พระคริสตเจ้า

-
วันจันทร์ 15 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Marks the arrival of Christianity.

วันค้นพบ

-
วันจันทร์ 15 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส :

พ๎ธำดฯภว ณฏ

-
วันจันทร์ 15 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วัน SPLA

-
วันอังคาร 16 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : ครบรอบปีของการก่อตั้งของชาวซูดาน? s กองทัพปลดปล่อย (SPLA)

วันรัฐปกครองอิสระ

-
วันอังคาร 16 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วันสิทธิมนุษยชนแห่งชาวกัลลิเชียน

-
วันพุธ 17 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วันรัฐธรรมนูญ

-
วันพุธ 17 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วันเสรีภาพแห่งชาติ

-
วันพุธ 17 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : วันของการยึดอำนาจโดย AFDL ปล่อยของอิทธิพลบูตู

วันรัฐธรรมนูญ

-
วันพฤหัสบดี 18 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : , .

วันธงชาติและมหาวิทยาลัย

-
วันพฤหัสบดี 18 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : แต่เดิมธงมหาวิทยาลัยเป็นสีน้ำเงินและสีแดง วันที่ 21 มิถุนายน 1964 ระบอบการปกครองเยร์เปลี่ยนสีเป็นสีดำและสีแดง การตัดสินใจที่ถูกย้อนกลับไปในปี 1987

ฟื้นฟูโซมาลิแลนด์อธิปไตย

-
วันพฤหัสบดี 18 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : ประกาศเพียงฝ่ายเดียวในปี 1991

ฟื้นฟูโซมาลิแลนด์อธิปไตย

-
วันศุกร์ 19 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : ประกาศเพียงฝ่ายเดียวในปี 1991

วันเยาวชน

-
วันศุกร์ 19 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : จุดเริ่มต้นของสงครามประกาศอิสรภาพ (เชื่อมโยงไปถึงของ Mustafa Kemal Atatürk) และสัญลักษณ์ของเยาวชนเป็นสัญลักษณ์ของทันสมัยตุรกี Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันหยุดท้องถิ่น

-
วันศุกร์ 19 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Praia Day (Praia only)

วันยุโรป

-
วันเสาร์ 20 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : The only state in the world that, not being a member of the European Union, celebrates unity with European countries annually

วุนๆ ฑโณไภฯ

-
วันเสาร์ 20 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : according to Polisario sources

วันหยุดประจำชาติ

-
วันเสาร์ 20 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Constitution ratified in 1972 Not a paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันทำงาน

-
วันเสาร์ 20 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส :

ราศีเมถุน

-
วันอาทิตย์ 21 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : The Twins: May 21 to June 20

วันแห่งทะเล

-
วันอาทิตย์ 21 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : ฉลองรบอีกีเกกับเปรูใน 1879

วันวิคตอเรีย

-
วันจันทร์ 22 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : In tribute to Queen Victoria's birth in 1819

วันชาตินิยม

-
วันจันทร์ 22 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Commemorates the 1837-1838 rebellion against British monarchy

วิกตอเรียวัน(เอดินบะระเท่านั้น)

-
วันจันทร์ 22 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Held in honour of Queen Victoria's birthday on May 24

เฮเลนาเซนต์

-
วันจันทร์ 22 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วันหยุดของรัฐ

-
วันจันทร์ 22 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วันเลิกทาส

-
วันจันทร์ 22 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Abolition of Slavery Day in French Overseas Territories: May 27 in Guadeloupe, May 22 in Martinique, June 10 in Guiana, Dec. 20 in R้union Island, April 27 in Mayotte, May 23 in Metropolitan France (where it is not a public holiday) In fact, the second abolition decree was signed in Paris by Victor Schoelcher on April 27, 1848. The first decree had been signed in Paris by the French Revolution on Feb. 4, 1794, but had been cancelled by Napoleon on May 20, 1802.

ตถธณผฑพ๐ภฯ

-
วันจันทร์ 22 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Celebrates the 2006 referendum on independence. From 2007 onwards.

Colonization of the Espํrito Santo soil

-
วันอังคาร 23 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส :

สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุด

-
วันอังคาร 23 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : National Day of the Vlachs

วันธงชาติ

-
วันอังคาร 23 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วันแรงงาน

-
วันอังคาร 23 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วันวีรชนผู้เสียสละ ศรี คุรุ อัรยัน เดว ยิ

-
วันอังคาร 23 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วันอิสลาม

-
วันพุธ 24 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : 24 May 1899 – 29 August 1976 -- was a Bengali poet, writer, musician, and revolutionary from the Indian subcontinent. He is the national poet of Bangladesh.Popularly known as Nazrul, he produced a large body of poetry and music with themes that included religious devotion and rebellion against oppression. Nazrul's activism for political and social justice earned him the title of Rebel Poet . His compositions form the avant-garde genre of Nazrul Sangeet (Music of Nazrul). Nazrul and his works are equally commemorated and celebrated in Bangladesh and India, particularly in India's Bengali-speaking states such as West Bengal, parts of Assam, and Tripura. [Wikipedia]

วันบัลแกเรียวัฒนธรรม

-
วันพุธ 24 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Cyril and Methodius were two brothers born in Thessaloniki in the Byzantine Empire in the 9th century, who became missionaries of Christianity in Khazaria and Great Moravia. They both perfected a Slavonic alphabet which is now known as the Cyrillic alphabet in which they translated the liturgy. Cyrillic alphabet is used in Russian, Bulgaria, Serbia & Montenegro.

วันหยุดท้องถิ่น

-
วันพุธ 24 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Nossa Senhora Auxiliadora (Goiania only)

แอฟริกาวัน

-
วันพฤหัสบดี 25 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : องค์กรของแอฟริกายูนิตี้จัดตั้งขึ้นที่แอดดิสอาบาบาที่ 25. พฤษภาคม 1963

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันพฤหัสบดี 25 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : in Chuquisaca

แอฟริกาวัน

-
วันพฤหัสบดี 25 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : From 2009 When the Organisation of African Unity (OAU) was created in May of 1963, the founding delegates proclaimed May 25, 1963 African Liberation Day (ALD), as the successor commemoration day of Africa Freedom Day.

วันปฏิวัติ

-
วันพฤหัสบดี 25 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Anniversary of the 1810 Revolution ( Revoluci๓n de Mayo )

ประจัญบานวัน

-
วันศุกร์ 26 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Battle of Pichincha ฉลองที่สเปนในปราชัย 1822

หมู่เกาะเบอร์มูดาส์วัน

-
วันศุกร์ 26 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Inicialmente, em 1902, comemorava o aniversแrio da Rainha Vict๓ria. Em seguida passou a comemorar o Dia do Imp้rio e o Dia do Commowealth.

ล่าหนู

-
วันศุกร์ 26 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Shortly after teams of men set off early with their dogs to the Patches to hunt rats. Once caught there tails are cut off to determine the award winner. Unbeaten record thus far: Longest tail with 274mm (in 2009)

การยกเลิกการเป็นทาส

-
วันเสาร์ 27 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Abolition of Slavery Day in French Overseas Territories: May 27 in Guadeloupe, May 22 in Martinique, June 10 in Guiana, Dec. 20 in R้union Island, April 27 in Mayotte, May 23 in Metropolitan France (where it is not a public holiday) In fact, the second abolition decree was signed in Paris by Victor Schoelcher on April 27, 1848. The first decree had been signed in Paris by the French Revolution on Feb. 4, 1794, but had been cancelled by Napoleon on May 20, 1802. Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

สิ้นสุดการปกครองระบอบทหาร

-
วันอาทิตย์ 28 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : ฉลองสิ้นสุดการคอมมิวนิสต์ใน 1991. paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันหยุดธนาคาร (เฉพาะกาซาเรส)

-
วันอาทิตย์ 28 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส :

มฆภฯ นฮมึฐ๘ศญฑน ผฑพ๐ภว ณฏ

-
วันอาทิตย์ 28 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : On 28 May, 1918, after the collapse of the Russian Empire during the First World War, Azerbaijan declared independence and established the Azerbaijan Democratic Republic. This first Muslim republic in the world lasted only two years,until 1920, when the Soviet Red Army liberated Azerbaijan. Wikipedia

การยกเลิกการเป็นทาส

-
วันอาทิตย์ 28 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Abolition of Slavery Day in French Overseas Territories: May 27 in Guadeloupe, May 22 in Martinique, June 10 in Guiana, Dec. 20 in R้union Island, April 27 in Mayotte, May 23 in Metropolitan France (where it is not a public holiday) In fact, the second abolition decree was signed in Paris by Victor Schoelcher on April 27, 1848. The first decree had been signed in Paris by the French Revolution on Feb. 4, 1794, but had been cancelled by Napoleon on May 20, 1802.

วันชาติวันแรก

-
วันอาทิตย์ 28 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : In tribute to the 1918 Declaration of First Armenian Republic Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันชาติของหมู่เกาะอะซอร์ส

-
วันจันทร์ 29 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : To commemorate the Azorean political autonomy established in the Portuguese constitution, following the Carnation Revolution

วันระลึกถึงวันจุติของพระวิญญาณในศาสนาคริสต์

-
วันจันทร์ 29 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วันรำลึกถึงทหารที่ตายในสงคราม

-
วันจันทร์ 29 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Observed on the last Monday in May in most of the United States, in honour of the nation’s armed services personnel killed in wartime and the deceased in general. Created after the Civil War, it is traditionally marked by parades, memorial speeches

วันหยุดธนาคารฤดูใบไม้ผลิ

-
วันจันทร์ 29 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส :

มฆภฯ นฮมึฐ๘ศญฑน ผฑพ๐ภว ณฏ

-
วันจันทร์ 29 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : On 28 May, 1918, after the collapse of the Russian Empire during the First World War, Azerbaijan declared independence and established the Azerbaijan Democratic Republic. This first Muslim republic in the world lasted only two years,until 1920, when the Soviet Red Army liberated Azerbaijan. Wikipedia

วันสมานฉันท์

-
วันจันทร์ 29 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : To help all Australians to move forward with a better understanding of their shared past, and how this affects the lives of Aboriginal and Torres Strait Islander peoples

วันหยุดธนาคารฤดูใบไม้ผลิ (สก็อตแลนด์)

-
วันจันทร์ 29 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วันวีรชนแห่งชาติ

-
วันจันทร์ 29 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : National Heroes Day commemorates soldiers of Turks and Caicos.

วันประธานาธิบดีสหรัฐฯสาบานตนเข้ารับต

-
วันจันทร์ 29 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันอังคาร 30 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Sant Ferran castle is an architectural treasure of the 18th century, next to Figueras. In Formentera only

วันรัฐแห่งชาติ

-
วันอังคาร 30 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Statehood proclaimed in 1991

วันชาติแองกวิลลา

-
วันอังคาร 30 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : รำลึกถึงความเป็นอิสระของเกาะ เกี่ยวข้องกับเซนต์คิตส์เนวิส รัฐเกิดขึ้นในปี 1967 กุมภาพันธ์โดยรัฐสภาอังกฤษ บน 30 พฤษภาคม 1967 ชาวแองกวิลลาเริ่มการปฏิวัติที่สำนักงานตำรวจ ขับไล่ตำรวจเซนต์คิตส์ [ivisitanguilla]

นกคีรีบูนวัน

-
วันอังคาร 30 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Commemorates the anniversary of the first session of the Parliament of the Canary Islands, in the city of Santa Cruz de Tenerife, held on May 30, 1983, about ten months after publication of the Statute of Autonomy of the Canary Islands.

ราชการลูกจ้างมีวันหยุด

-
วันอังคาร 30 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส :

เทศกาลเก็บเกี่ยว

-
วันอังคาร 30 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วันรำลึกถึงวันแรกที่ชาวอินเดียเข้าสู่ประเทศ

-
วันอังคาร 30 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Commemorates the arrival of the first indentured laborers from India to Trinidad, in May 1845, on the ship Fatel Razack (alternatively, Fath-al-Razzaq). It was first celebrated in 1945 in conjunction with the hundredth anniversary of Indian arrival.

วันของทหาร

-
วันพุธ 31 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : กองทัพบรูไน (มาเลย์: Angkatan Bersenjata Diraja ) คือกองกำลังติดอาวุธของราชอาณาจักรบรูไนดารุสซาราม ก่อตั้งเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2504 กองทัพบรูไนประกอบด้วยสามเหล่าทัพคือ กองทัพบก, กองทัพอากาศ และ กองทัพเรือ [Wikipedia]

มัญจาคาสตีลลาวัน

-
วันพุธ 31 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันพุธ 31 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Bitter Enders’ Day: No, not for the people who stuck with the last few episodes of Game of Thrones. This pays tribute to the end of the Second Boer War in Orania only

งานเฉลิมฉลองของชาวดายัก

-
วันพฤหัสบดี 1 มิถุนายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : Pesta Kaamatan (Harvest Festival). While this festivity was once celebrated by the Kadazandusun-Murut communities as a thanksgiving for a bountiful rice harvest, it had become from 2007 on a celebration of all Malaysians.

ปัญจศีล

-
วันพฤหัสบดี 1 มิถุนายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : Landasan filosofis resmi negara Indonesia. Pancasila terdiri dari dua kata Jawa Kuna (berasal dari bahasa Sansekerta): pa๑ca yang berarti lima, dan sīla yang berarti prinsip. Ini terdiri dari lima prinsip yang dianggap tidak terpisahkan dan saling terkait: - Ketuhanan Yang Maha Esa (dalam bahasa Indonesia, Ketuhanan Yang Maha Esa). - Kemanusiaan yang adil dan beradab (dalam bahasa Indonesia, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab). - Persatuan Indonesia (dalam bahasa Indonesia, Persatuan Indonesia). - Demokrasi yang dipandu oleh hikmat batin dalam kebulatan suara yang timbul dari musyawarah perwakilan (dalam bahasa Indonesia, Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan, Dalam Permusyawaratan Perwakilan). -Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia).

ตถธณผฑพ๐ภฯ

-
วันพฤหัสบดี 1 มิถุนายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : Independence from New Zealand obtained in 1962

วันเยาวชน

-
วันพฤหัสบดี 1 มิถุนายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : Originated in the World Conference for the Wellbeing of Children in Geneva, Switzerland in 1925

รฅภำภว ณฏ

-
วันพฤหัสบดี 1 มิถุนายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : ภฺฤกภว ฑโณไภฯ

วันประธานาธิบดี

-
วันพฤหัสบดี 1 มิถุนายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : Commemorates the birth date of Palau's first president, Haruo Ignacio Remeliik (1933 - 1985). He served from 2 March 1981 until his assassination on 30 June 1985.

วันเด็ก

-
วันพฤหัสบดี 1 มิถุนายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : From 2017

สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุด

-
วันพฤหัสบดี 1 มิถุนายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : Holiday for children below the age of 14 (1 day)

วันแม่และเด็ก

-
วันพฤหัสบดี 1 มิถุนายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : Originated in the World Conference for the Wellbeing of Children in Geneva, Switzerland in 1925.

เทศกาลเก็บเกี่ยว

-
วันศุกร์ 2 มิถุนายน, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วันแรงงาน

-
วันศุกร์ 2 มิถุนายน, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วันก่อตัวของพรรคเตลัง

-
วันศุกร์ 2 มิถุนายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : รำลึกถึงการก่อตัวของรัฐเตลังคานา Telangana Day เกี่ยวข้องกับขบวนพาเหรดและสุนทรพจน์และพิธีการทางการเมือง รัฐเฉลิมฉลองโอกาสด้วยเหตุการณ์ที่เป็นทางการ only in Rangareddy, Medchal, Vikarabad, Medak, Siddipet, Sangareddy, Nizamabad, Kamareddy, Nalgonda, Yadadri, Suryapet, Mahabubnagar, Nagarkurnool, Wanaparthy, Jogulamba Gadwal, Narayanpet and Hyderabad (Twin cities) {Wikipedia]

วันชาติ

-
วันศุกร์ 2 มิถุนายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : Commemorates the referendum on monarchy (June 2, 1946), that resulted in the establishment of the Italian republic, and the adoption of a new constitution in 1948. Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันศุกร์ 2 มิถุนายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : Rockhampton Show

วันหยุดท้องถิ่น

-
วันศุกร์ 2 มิถุนายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : Province Day (Isable only)

วันเจฟเฟอร์สัน ดาวิส

-
วันเสาร์ 3 มิถุนายน, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วันวีรชนแห่งอูกันดา

-
วันเสาร์ 3 มิถุนายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : ในบรรณาการเพื่อกลุ่มของคาทอลิกและโปรเตสแตนต์ฆ่าโดย Kabaka Mwanga, กษัตริย์ของ Buganda ระหว่าง 1885 และ 1887. Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันพ่อ

-
วันอาทิตย์ 4 มิถุนายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

คริสตชนดั้งเดิม

-
วันอาทิตย์ 4 มิถุนายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : Paid holiday

วันรัฐธรรมนูญ (ช่วงบ่าย)

-
วันจันทร์ 5 มิถุนายน, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วันประธานาธิบดี

-
วันจันทร์ 5 มิถุนายน, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วันปลดแอกหรือวันเลิกทาส

-
วันจันทร์ 5 มิถุนายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : In 1862 King George Tupou I of Tonga issued the Emancipation Edict, which emancipated the country's serfs. [Wikipedia]

วันเกิดของกษัตริย์

-
วันจันทร์ 5 มิถุนายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : The actual birthday of the Queen is April 21, and her husband's, Prince Phillip, is June 10.

วันเทิร์นออสเตรเลีย

-
วันจันทร์ 5 มิถุนายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : Established as a colony in 1838

วันรัฐธรรมนูญ

-
วันจันทร์ 5 มิถุนายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : The first constitution on which the democracy lies dates the 5 June 1849 In this occasion, several politicians give speeches in different public areas in order to celebrate it. Celebrations do not have any military meaning.

ธิติของศรีมัธเวเดฟ

-
วันจันทร์ 5 มิถุนายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : พริบตาสําคัญของ Ekasarana Dharma ที่รู้จักกันดีในเรื่องความจงรักภักดีต่อกูรูของเขาศรีมันตาซานคาร์เดฟรวมถึงความฉลาดทางศิลปะของเขา ในตอนแรกผู้นมัสการ Sakta เขาถูกเปลี่ยนเป็น Ekasarana Dharma โดย Sankardev และกลายเป็นสานุศิษย์ที่โดดเด่นที่สุดของเขา เขากลายเป็นผู้สืบทอดทางศาสนาและศิลปะของ Sankardeva หลังจากการตายของหลังในปี 1568 เขาเป็นที่รู้จักโดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับหนังสือเพลงสวดของเขา Naam Ghosa เช่นเดียวกับเพลงมากมายที่เรียกว่า Borgeets [Wikipedia]

สมเด็จพระราชินีวันเกิด

-
วันจันทร์ 5 มิถุนายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ อภิเษกสมรสกับพระเจ้าวชิราลงกรณ์

วันเฉลิมพระชนมพรรษายาง ดี เปอร์ตวน อากง

-
วันจันทร์ 5 มิถุนายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : Yang di-Pertuan Agong, a Malay title usually translated as Supreme Head , Supreme Ruler or Paramount Ruler , is the official title of the constitutional head of state of the federation of Malaysia. The position is often categorized as King in English, since from a Western political science perspective, Malaysia is a constitutional monarchy with a monarch as head of state. Since 1993, the full title in Malay has been, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Prior to that the honorific Ke Bawah Duli Yang Maha Mulia was also used. The consort of the Yang di-Pertuan Agong is called the Raja Permaisuri Agong. Both are referred to in English as His/Her Majesty .

วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาองค์พระมหากษัตริย์*

-
วันอังคาร 6 มิถุนายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : King Charles III was born on November 14th, 1948 in Buckingham Palace in London

วันเด็ก

-
วันอังคาร 6 มิถุนายน, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันอังคาร 6 มิถุนายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : Foundation Day Zamboanga only

ฐวฑน ฑโณไภฯ

-
วันอังคาร 6 มิถุนายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : Anniversary of the adoption of the constitution of 1809. Jointly celebrated with Sweden's Flag Day which commemorates June 6, 1523, when Gustavus I ascended to the throne.

วันรำลึก

-
วันอังคาร 6 มิถุนายน, 2023
วันหยุดฆราวาส :

เฉลิมพระเกียรติ 1919 จลาจล

-
วันพุธ 7 มิถุนายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : Commemorates events which occured in 1919, when after British authorities raised the price of bread, riots ensued. During the riots, British troops fired into the crowds, killing four: ueppi Bajjada, Manwel Attard, Wenzu Dyer and Karmenu Abela. They are today remembered by a monument to their honour in the square outside the Presidential Palace in Valletta. Also on the same day, the National Assembly was formed, and self-government was demanded Wikipedia

ผลไม้วัน

-
วันพฤหัสบดี 8 มิถุนายน, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วันหยุดท้องถิ่น

-
วันพฤหัสบดี 8 มิถุนายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : Province Day (Temotu only)

วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระราชินี

-
วันศุกร์ 9 มิถุนายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : The actual birthday of the Queen is April 15, and her husband's, Prince Phillip, is June 10.

วันผู้สูงอายุ

-
วันศุกร์ 9 มิถุนายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : Oklahoma,

ฉลองของเอกราช (Sjaelvstaendighetsdagen)

-
วันศุกร์ 9 มิถุนายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : First congregation of the regional government Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันวีรชนแห่งชาติ

-
วันศุกร์ 9 มิถุนายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : Honors all those who sacrificed themselves to better the lives of the Ugandan people. Unfortunately, the holiday is one of the most divisive days in the Ugandan year. What constitutes a hero, and who specifically should be honored, are matters of debate in the country. Many of the heroes officially recognized by the government are fallen soldiers who died during Uganda's civil war in the 1980s. But the scars of that war, and the memories of crimes committed by both sides against the Ugandan people, are still in evidence today. There is no widespread agreement as to which of that war's fallen should be honored. Some citizens have argued for remembering less controversial heroes, such as the Ugandan doctor who detected a deadly Ebola outbreak before it spread. [encyclopedia2]

วันเกิดผู้นำประเทศ

-
วันศุกร์ 9 มิถุนายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : พระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 ประสูติเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2491 ที่พระราชวังบักกิงแฮมในกรุงลอนดอน

วันเรียวโอฮ่า

-
วันศุกร์ 9 มิถุนายน, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วันเมอร์เซีย

-
วันศุกร์ 9 มิถุนายน, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วันสมานฉันท์

-
วันเสาร์ 10 มิถุนายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

ฐวฑน ฑโณไภฯ

-
วันเสาร์ 10 มิถุนายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : Commemorates Luis de Camoes, Portugal's greatest poet, who died in 1580. Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

เลิกทาส

-
วันเสาร์ 10 มิถุนายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : Abolition of Slavery Day in French Overseas Territories: May 27 in Guadeloupe, May 22 in Martinique, June 10 in Guiana, Dec. 20 in R้union Island, April 27 in Mayotte, May 23 in Metropolitan France (where it is not a public holiday) In fact, the second abolition decree was signed in Paris by Victor Schoelcher on April 27, 1848. The first decree had been signed in Paris by the French Revolution on Feb. 4, 1794, but had been cancelled by Napoleon on May 20, 1802. Not a paid holiday

Festival Appleby (no RU)

-
วันเสาร์ 10 มิถุนายน, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันเสาร์ 10 มิถุนายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : Foz do Igua็u Day Foz do Igua็u only

วันหยุดr

-
วันเสาร์ 10 มิถุนายน, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วันหยุดr

-
วันอาทิตย์ 11 มิถุนายน, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วันเกิดของกษัตริย์

-
วันจันทร์ 12 มิถุนายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : King Charles III was born on November 14th, 1948 in Buckingham Palace in London

วันเกิดผู้นำประเทศ

-
วันจันทร์ 12 มิถุนายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : พระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 ประสูติเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2491 ที่พระราชวังบักกิงแฮมในกรุงลอนดอน

ฐวฑน ฑโณไภฯ

-
วันจันทร์ 12 มิถุนายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : ·¯½Ã¾Æ °øÈ­±¹Àº ¼Ò·Ã¿¡ Á÷¼ÓµÈ ÇüÅÂÀÇ °øÈ­±¹À̾ú±â ¶§¹®¿¡, ·¯½Ã¾Æ °øÈ­±¹ÀÇ µ¶ÀÚÀûÀÎ ´ç ¼­±âÀåÁ÷Àº 1990³â¿¡¾ß ¼º¸³µÇ¾ú´Ù. work on weekends and non-working holidays is not overtime work.

วันสถาปนาระบอบประชาธิปไตย

-
วันจันทร์ 12 มิถุนายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : The Obasanjo government has decided to make a public holiday out of Democracy Day in an attempt of guarding the achievements made in 1999 and celebrating itself as the symbol of Nigerian democracy.

วันกษัตริย์กาเมฮาเมฮา

-
วันจันทร์ 12 มิถุนายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : Celebrates the king who unified Hawaii (Molokai, Kahoolawe, Niihau, Kauai, Oahu, Maui, Lanai, Hawaii.

วันสันติภาพแห่งชาโค

-
วันจันทร์ 12 มิถุนายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : Celebrates the end of the Chaco War against Bolivia (1935 )

¿Õºñ ź»ýÀÏ

-
วันจันทร์ 12 มิถุนายน, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระราชินี

-
วันจันทร์ 12 มิถุนายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : วันเกิดจริงของราชินี 15 เมษายน และสามีของเธอ เจ้าชายฟิลลิป 10 มิถุนายนนี้

ตถธณฑโณไภฯ

-
วันจันทร์ 12 มิถุนายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : Granted by Spain in 1898. Araw ng Kasarinlan

วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาองค์พระมหากษัตริย์*

-
วันจันทร์ 12 มิถุนายน, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วันเกิดของพระราชินี

-
วันจันทร์ 12 มิถุนายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : วันเกิดจริงของราชินี 15 เมษายน และสามีของเธอ เจ้าชายฟิลลิป 10 มิถุนายนนี้

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันอังคาร 13 มิถุนายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : St Anthony in Sapucaia, Porci๚ncula and Duque de Caxias only

วันธงชาติ (ธนาคารเปิดทำการ)

-
วันพุธ 14 มิถุนายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : รำลึกถึงยอมรับดาวและลายเป็นธงอเมริกาใน 1777

วันเสรีภาพ

-
วันพุธ 14 มิถุนายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : มีการถกเถียงว่าด้วยการค้นพบหมู่เกาะฟอล์กแลนด์ครั้งแรกและการล่าอาณานิคมโดยชาวยุโรปในกาลต่อมา หลายช่วง หมู่เกาะมีนิคมฝรั่งเศส อังกฤษ สเปนและอาร์เจนตินา อังกฤษสถาปนาการปกครองอีกครั้งใน พ.ศ. 2376 แม้อาร์เจนตินาจะยังคงอ้างสิทธิ์เหนือหมู่เกาะต่อไป ใน พ.ศ. 2525 หลังการบุกครองหมู่เกาะของอาร์เจนตินา เกิดสงครามฟอล์กแลนด์ที่ไม่มีการประกาศสงครามนานสองเดือนระหว่างอาร์เจนตินากับสหราชอาณาจักร กระทั่งกองกำลังอาร์เจนตินาทั้งหมดยอมจำนนและการคืนหมู่เกาะให้อยู่ในการปกครองของอังกฤษ

ราชา

-
วันพฤหัสบดี 15 มิถุนายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : The first day of the Raja Sankranti festival is known as Pahili Sankranti, the second day is Raja and third day is Basi Raja.

วันหยุดท้องถิ่น

-
วันพฤหัสบดี 15 มิถุนายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : Mangaia Gospel Day Mangaia only

วันร่วมช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ให้พ้นภัยแห่งชาติ

-
วันพฤหัสบดี 15 มิถุนายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : การเลือกตั้งปี 1993 Heydar liyev ประธานสูงสุดสหภาพโซเวียตอาเซอร์ไบจาน

วันรัฐแห่งชาติ

-
วันพฤหัสบดี 15 มิถุนายน, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วันวีรชนผู้เสียสละ ศรี คุรุ อัรยัน เดว ยิ

-
วันศุกร์ 16 มิถุนายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : Guru Arjun (1563 - 1606) laid the foundation of the Harmandir Sahib (Golden Temple) in the middle of the tank of Amritsar. All of the Sikhs desired that it should be the tallest building in the new town. Guru Arjan Dev however felt otherwise. He reminded his followers that humility should be a great virtue. The temple was therefore built on as low an elevation as possible. sikhs.org

วันเกิดของกษัตริย์

-
วันศุกร์ 16 มิถุนายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : The Queen's Birthday holiday is a moveable feast. It celebrates the birthday of Queen Elizabeth II who is not only Queen of Great Britain and Ireland but also Queen of Australia and New Zealand and the commonwealth countries. The holiday is celebrated on a Monday, but on different dates in different parts of Australia and New Zealand. In fact, the Queen's birthday not on any of the dates celebrated but in April.

วันเยาวชน

-
วันศุกร์ 16 มิถุนายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : ในปี 1975 ประท้วงเริ่มในโรงเรียนหลังจากรัฐบาลสั่งว่า แอฟริกามีการใช้อย่างเท่าเทียมกันกับภาษาอังกฤษ Paid holiday when falling on Saturday or Sunday ที่รู้จักกันก่อนหน้านี้เป็นวัน Soweto

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันศุกร์ 16 มิถุนายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : Sใo Francisco R้gis Day

ขับออกจากโคโซโว

-
วันศุกร์ 16 มิถุนายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : Day of Remembrance for the 1999 Kosovo Expulsion by Albanese Kosovar armed forces

เทศกาลนิมาลัง เซชู

-
วันศุกร์ 16 มิถุนายน, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วันเดกวยเมส

-
วันเสาร์ 17 มิถุนายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : 8 February 1785 – 17 June 1821) was a military leader and popular caudillo who defended northwestern Argentina from the Spanish during the Argentine War of Independence [Wikipedia]

เนินเขาเตาวัน

-
วันเสาร์ 17 มิถุนายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : รำลึกการต่อสู้ของบังเกอร์ฮิลล์ใน 1775 แอด Only in Boston and Suffolk County

วันพ่อ

-
วันเสาร์ 17 มิถุนายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : paid holiday when falling on Saturday or Sunday

จราจลในเซ็มลา

-
วันเสาร์ 17 มิถุนายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : according to Polisario sources

ฐ๘ศญฑน ผฑพ๐ภว ณฏ

-
วันเสาร์ 17 มิถุนายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : เอกราชจากเดนมาร์กในปี 1944 Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันทำงาน

-
วันเสาร์ 17 มิถุนายน, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วันของมิดซัมเมอร์

-
วันเสาร์ 17 มิถุนายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันพ่อ

-
วันอาทิตย์ 18 มิถุนายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : paid holiday

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสุลต่าน

-
วันอาทิตย์ 18 มิถุนายน, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วันเกิดของพระราชินี

-
วันอาทิตย์ 18 มิถุนายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : Paule Izzi วันเฉลิม (ฝรั่งเศสอิตาลี) แต่งงานกษัตริย์ของกัมพูชานโรดมสีหนุในปี 1952

แห่งชาติโปรเตสแตนต์และวันคริสตจักรพร

-
วันอาทิตย์ 18 มิถุนายน, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันอาทิตย์ 18 มิถุนายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : Naga City only

ปลดปล่อยวัน

-
วันจันทร์ 19 มิถุนายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : In 1980, Texas became the first state to officially recognize Juneteenth. It remains the only state that observes the holiday as a day off for state workers. Florida and Oklahoma proclaimed Juneteenth a day of observance in the 1990s, and other 22 states have made similar proclamations since 2000

วันหยุด

-
วันจันทร์ 19 มิถุนายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : Census day

ฑนฐก ฟตฟ๕ ภฯ

-
วันจันทร์ 19 มิถุนายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : ในวันนี้ได้รับเกียรตินิยมวีรบุรุษและหญิงเช่นเลดี้บราวน์อีแวนส์ซึ่งเป็นผู้นำหญิงคนแรกของฝ่ายค้านทนายความหญิงคนแรกและหญิงผิวดำคนแรกในรัฐสภา

วันรัฐธรรมนูญ

-
วันจันทร์ 19 มิถุนายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : The 1979 constitution declared a socialist one-party state, which lasted until 1991. The first draft of a new constitution failed to receive the requisite 60% of voters in 1992, but an amended version was approved in 1993.

วันเกิดของพระราชินี

-
วันจันทร์ 19 มิถุนายน, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วันแรงงาน

-
วันจันทร์ 19 มิถุนายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : วันแรงงานถูกประกาศเป็นวันหยุดราชการประจำปีในปี 1973 ครบรอบปีของการจลาจลที่เกิดขึ้นในการ oilfields ในปี 1937 ได้

วันหยุดท้องถิ่น

-
วันอังคาร 20 มิถุนายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : Province Day (Rennell only)

วันเวอร์จิเนีย

-
วันอังคาร 20 มิถุนายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : Virginia only

ผ๘ฑณภฺภว ณฏ

-
วันอังคาร 20 มิถุนายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : ในการส่งส่วยให้กับเหยื่อของสงครามที่กินเวลานาน 30 ปี

ราชการลูกจ้างมีวันหยุด

-
วันอังคาร 20 มิถุนายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : West Virginia Day - celebrates the anniversary of the creation of the state as a result of the secession of several northwestern counties of Virginia during the height of the United States Civil War [Wikipedia]

วันธงชาติ

-
วันอังคาร 20 มิถุนายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : เอกราชการตายของมานูเอล Belgrano (1770 - 1820)

อายมาราปีใหม่

-
วันพุธ 21 มิถุนายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : จาก 2009

วันชาติสงวน

-
วันพุธ 21 มิถุนายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : It was created in 1996 by Rom้o LeBlanc, governor general at the time, after many consultations with First Nation, Inuit, and M้tis people. The idea for a nationwide day to celebrate Indigenous culture and contributions was introduced in 1982, by the Assembly of First Nations, formerly the National Indian Brotherhood. The statuary holiday was extended to Yukon in 2017.

International Day of the World's Indigenous Peoples

-
วันพุธ 21 มิถุนายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : The National Day of Indigenous Peoples is a holiday, that commemorates the indigenous peoples of Chile. It was declared by Supreme Decree No. 158 of June 24, 1998,1 by the government of President Eduardo Frei Ruiz-Tagle, considering that the worldview of indigenous peoples includes rituals and spiritual ceremonies of renewal and purification corresponding to a new year or new cycle of life linked to nature that is reborn or renewed. This New Year's party or festival of the Sun God, is called We Tripantu, Machaq Mara, Inti Raymi, Aringa Ora or Koro and Likan Antai, in the Mapuche, Aimara, Quechua, Rapa-Nui and Atacame๑a language or ethnic group respectively. [Wikipedia]

ราศีกรกฏ

-
วันพุธ 21 มิถุนายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : The Crab: June 21 to July 22

ผ๘ฑณภฺภว ณฏ

-
วันพุธ 21 มิถุนายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : ในส่วยคนที่เสียชีวิตในระหว่างการรัฐประหารจำนวนมาก

วันชาติกรีนแลนด์ (วันชาติ)

-
วันพุธ 21 มิถุนายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : Ullortuneq means the longest day

เทศกาลตวง งะ (เรือมังกร)

-
วันพฤหัสบดี 22 มิถุนายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : 5th day of the 5th lunar month, honoring the patriotic poet Qu Yuan with colorful dragon boat races. Zogzi dumplings (sticky rice with seasoning wrapped in reed leaves).

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันพฤหัสบดี 22 มิถุนายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : Curpillos in มvila only

ฝ่าฟันฟาสซิสต์

-
วันพฤหัสบดี 22 มิถุนายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : ฉลองครบรอบการลุกฮือของสมัครพรรคพวกโครเอเชียกับเยอรมันและอิตาลีในปี 1941

วันลัตเวีย

-
วันศุกร์ 23 มิถุนายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : Celebration of the summer solstice. Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันชัยชนะ / วันก่อนกลางฤดูร้อน - วันแห่งชัยชนะ

-
วันศุกร์ 23 มิถุนายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : Victory Day recalls the decisive battle during the War of Independence in which the military forces sought to re-assert Baltic-German control over the region. Today, Võidupüha also marks the contributions of all Estonians in their fight to regain and retain their independence. Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

ร่วมรำลึกถึงประชามติ

-
วันศุกร์ 23 มิถุนายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : Jura

เทศกาลตวง งะ (เรือมังกร)

-
วันศุกร์ 23 มิถุนายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : เทศกาลไหว้บ๊ะจ่าง, เทศกาลตวนอู่ หรือ เทศกาลต่วนหงอ (จีน: ,) ตรงกับวันที่ 5 เดือน 5 ตามปฏิทินทางจันทรคติ หรือ โหงวเหว่ยโจ่ว เป็นการระลึกถึงวันที่ คุดก้วน หรือ ชีว์หยวน หรือ ชีหยวน (จีน: , Qu Yuan (340-278 ปีก่อนคริสต์ศักราช) กวีผู้รักชาติแห่งรัฐฉู่ กระโดดน้ำเสียชีวิต นอกจากนี้ ในประเทศจีน บริเวณแม่น้ำฉางเจียง (แยงซีเกียง), ฮ่องกง, ไต้หวัน, มาเก๊า ยังมีการละเล่น แข่งเรือมังกร (Dragon Boat Festival ) จัดอย่างยิ่งใหญ่ในวันนี้ด้วย ทางรัฐบาลจีนยังกำหนดให้วันขึ้น 5 ค่ำ เดือน 5 นี้เป็น วันกวีจีน (The Chinese Poet's Day) อีกด้วย เนื่องจากชีหยวน นับเป็นอีกผู้หนึ่งที่เป็นกวีคนสำคัญของจีน Paid holiday when falling on Saturday or Sunday [Wikipedia]

ฐวฑน ฑโณไภฯ

-
วันศุกร์ 23 มิถุนายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : ได้รับเอกราช โดยเนเธอร์แลนด์และเบลเยี่ยมในปี 1890 Paid holiday when falling on Saturday or Sunday. Employees may get a day off on Monday next.

วันหยุด

-
วันศุกร์ 23 มิถุนายน, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วันหยุดประจำชาติ - นักบุญเซนต์จอห์น เดอะ แบพติสท์ (ควีเบ็ค)

-
วันศุกร์ 23 มิถุนายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : (อังกฤษ: John the Baptist; John the Baptizer) เป็นนักเทศน์ชาวยิวในคริสศตวรรษที่ ถือว่าเป็นผู้เผยพระวจนะในสี่ศาสนาคือ ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม ศาสนาบาไฮ และ Mandaeanism ท่านถูกกล่าวถึงในพระวรสาร คัมภีร์อัลกุรอาน และคัมภีร์ของศาสนาบาไฮ นักบุญยอห์นแบปติสต์บางทีก็รู้จักกันในชื่อ ยอห์นผู้มาก่อน (John the Forerunner) เพราะถือกันว่านักบุญยอห์นเป็นผู้มาล่วงหน้าก่อนพระเยซู Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

ประจัญบานวัน

-
วันเสาร์ 24 มิถุนายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : ของเงิน Bolivar ของชัยชนะใน 1823 เหนือสเปนแสนยากร

วันมะนิลา

-
วันเสาร์ 24 มิถุนายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : Manila only

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันเสาร์ 24 มิถุนายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : Inti Raymi: During the Inca Empire, the Inti Raymi was the most important of four ceremonies celebrated in Cusco. The celebration took place in the Haukaypata or the main plaza in the city. The Inti Raymi ( Festival of the Sun ) was a religious ceremony of the Inca Empire in honor of the god Inti, one of the most venerated gods in Inca religion. in Cuzco, San Antonio de Pichincha, Andahuaylas, Apurimac [Wikipedia]

วันนักบุญเซนต์จอห์น (เฉพาะเซนต์ เจา ดา มาเดย์รา)

-
วันเสาร์ 24 มิถุนายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : Only in Braga and in St. Joใo da Madeira

วันนักบุญเซนต์จอห์น

-
วันเสาร์ 24 มิถุนายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : (อังกฤษ: John the Baptist; John the Baptizer) เป็นนักเทศน์ชาวยิวในคริสศตวรรษที่ ถือว่าเป็นผู้เผยพระวจนะในสี่ศาสนาคือ ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม ศาสนาบาไฮ และ Mandaeanism ท่านถูกกล่าวถึงในพระวรสาร คัมภีร์อัลกุรอาน และคัมภีร์ของศาสนาบาไฮ นักบุญยอห์นแบปติสต์บางทีก็รู้จักกันในชื่อ ยอห์นผู้มาก่อน (John the Forerunner) เพราะถือกันว่านักบุญยอห์นเป็นผู้มาล่วงหน้าก่อนพระเยซู Paid holiday when falling on Saturday or Sunday [Wikipedia]

ยอห์นผู้ให้บัพติศมา

-
วันเสาร์ 24 มิถุนายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : (อังกฤษ: John the Baptist; John the Baptizer) เป็นนักเทศน์ชาวยิวในคริสศตวรรษที่ ถือว่าเป็นผู้เผยพระวจนะในสี่ศาสนาคือ ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม ศาสนาบาไฮ และ Mandaeanism ท่านถูกกล่าวถึงในพระวรสาร คัมภีร์อัลกุรอาน และคัมภีร์ของศาสนาบาไฮ นักบุญยอห์นแบปติสต์บางทีก็รู้จักกันในชื่อ ยอห์นผู้มาก่อน (John the Forerunner) เพราะถือกันว่านักบุญยอห์นเป็นผู้มาล่วงหน้าก่อนพระเยซู Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

เลือกตั้งเฉพาะเขต

-
วันอาทิตย์ 25 มิถุนายน, 2023
วันหยุดฆราวาส :

ตถธณ ผฑพ๐ภว ณฏ

-
วันอาทิตย์ 25 มิถุนายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : สโลวีเนียประกาศเอกราชจากการสังคมนิยมสหพันธ์สาธารณรัฐยูโกสลาเวียที่ 25 มิถุนายน 1991. Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันของทหาร

-
วันจันทร์ 26 มิถุนายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : Commemorates the establishment of Azerbaijan's first army under the independent government in 1918.

เทศกาลของชาวฮินดู

-
วันจันทร์ 26 มิถุนายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : The word Kharchi is derived from Khya meaning earth . Kharchi puja is the worship of earth that sustains mankind with all its resources. Among the rituals, sacrifice of goats and pigeons.

ตถธณผฑพ๐ภฯ

-
วันจันทร์ 26 มิถุนายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : Marks the foundation of African political party Frelimo (Frente de Liberta็ao de Mo็ambique) in 1962, which attained independence from Portugal in 1975.

วันค้นพบ (นิวฟาวด์แลนด์)

-
วันจันทร์ 26 มิถุนายน, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันจันทร์ 26 มิถุนายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : Joใo Pessoa Day in Joใo Pessoa only

วันเอกราช

-
วันจันทร์ 26 มิถุนายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : ได้จากฝรั่งเศสในปี 1960

วันเอกภาพ

-
วันอังคาร 27 มิถุนายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 1997 ภายใต้การอุปถัมภ์ของสหประชาชาติประธานาธิบดีทาจิกิสถานและผู้นำฝ่ายค้านลงนามข้อตกลงทั่วไป not a paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันเมาท์ อาราฟัด

-
วันอังคาร 27 มิถุนายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : Commemorates the day the Prophet Abraham took his son Ishmael out into the wilderness to sacrifice him to God. As he raised the knife to take his only son's life in obedience to God's command, his hand was stopped and the Lord provided a ram in Ishmael's place.

ตถธณฑโณไภฯ

-
วันอังคาร 27 มิถุนายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : ได้รับเอกราชจากฝรั่งเศสในปี 1977

วันที่ระลึก

-
วันพุธ 28 มิถุนายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : Vidrovdan: วันที่ระลึกการเซอร์เบียมรณสักขีที่ให้ชีวิตของพวกเขาเพื่อปกป้องความเชื่อของพวกเขาในระหว่างการต่อสู้ของโคโซโวกับจักรวรรดิออตโตมันบน 28 มิถุนายน 1389

ตถธณฑโณไภฯ

-
วันพุธ 28 มิถุนายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : ได้รับเอกราชจากฝรั่งเศสในปี 1977

มฆวๅภ?

-
วันพุธ 28 มิถุนายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : รัฐธรรมนูญถูกนำมาใช้ 28 มิถุนายน 2539

ตถธณฑโณไภฯ

-
วันพฤหัสบดี 29 มิถุนายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : วันนี้เอกราชเปลี่ยนจากเป็นอาณานิคมของอังกฤษ (ตั้งแต่ 1903) เพื่อเป็นสาธารณรัฐอิสระในปี 1976 มันเคยเป็นเมืองขึ้นของประเทศมอริเชียสซึ่งถูกปกครองโดยฝรั่งเศส

วันหยุดท้องถิ่น

-
วันพฤหัสบดี 29 มิถุนายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : Province Day (Central Solomon Island only)

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันพฤหัสบดี 29 มิถุนายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : Sant Pere (St Peter) Alaro, Alcudia, Buger, Escorca

วันเอกราช

-
วันพฤหัสบดี 29 มิถุนายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : วันนี้ฉลองวันเมื่อกษัตริย์ Pomare V บริจาคอาณาจักรของเขาไปยังประเทศฝรั่งเศส

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันพฤหัสบดี 29 มิถุนายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : St Peter and St Paul in Castell๓n only

วันสนธิสัญญาสันติภาพ

-
วันศุกร์ 30 มิถุนายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : Commemorates the signing of the Mizo Peace Accord on June 30, 1986, signed by Rajiv Gandhi.

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันศุกร์ 30 มิถุนายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : Porto Seguro Day Porto Seguro only

ตถธณฑโณไภฯ

-
วันศุกร์ 30 มิถุนายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : ได้รับเอกราชจากเบลเยียมวันที่ 30 มิถุนายน 1960 Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันร่วมสวดแผ่เมตตาแห่งชาติ

-
วันศุกร์ 30 มิถุนายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : ริเริ่มโดยประธานาธิบดีBoziz - ผู้ที่เป็นคริสเตียนศาสนา member-- ในปี 2002 Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันมาตาริกิ (ปีใหม่เมารี)

-
วันศุกร์ 30 มิถุนายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : Matariki เป็นชื่อ Māori ที่มอบให้กับกลุ่มดาว Pleiades ซึ่งเพิ่มขึ้นในช่วงกลางฤดูหนาวในซีกโลกใต้ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของปีใหม่ Māori การปรากฏตัวอีกครั้งของกลุ่มดาวในท้องฟ้ายามค่ําคืนได้รับการเฉลิมฉลองในเหตุการณ์ทั่วนิวซีแลนด์ตั้งแต่ต้นปี 2000 แม้ว่าความพยายามของ Māori party MP Rahui Katene ที่จะได้รับการยอมรับว่าเป็นวันหยุดราชการล้มเหลวในปี 2009 จาก 2022

วันจราจล

-
วันศุกร์ 30 มิถุนายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : Celebration of the ousting of president Mohamed Morsi from the presidential office by protests in 2013 from 2016

วันกองทัพ

-
วันศุกร์ 30 มิถุนายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : Paid holiday when falling on Saturday or Sunday