วันหยุดประจำปีและงานเฉลิมฉลองในโลก
จิบูตี, วันนี้เป็นวันหยุดประจำชาติคุณ! EDIT ขอแสดงความปราถนาดีในโอกาสวันพิเศษนี้

วันหยุดฆราวาส : วันสำคัญทางศาสนา

วันหยุดฆราวาส : ปฏิทินงานพิธีและวันสำคัญทางศาสนาจากทั่วโลกใน 3 เดือนข้างหน้า


วันชื่อชนิดอื่นๆ
วันพุธ 1 มิถุนายน, 2022มาตรการการบรรจุ (สิ้นสุด)วันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 1 มิถุนายน, 2022งานเฉลิมฉลองของชาวดายักวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 1 มิถุนายน, 2022วันประธานาธิบดีวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 1 มิถุนายน, 2022ตถธณผฑพ๐ภฯวันหยุดประจำชาติ
view more
วันพุธ 1 มิถุนายน, 2022รฅภำภว ณฏวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 1 มิถุนายน, 2022วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาควันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 1 มิถุนายน, 2022วันเด็กวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 1 มิถุนายน, 2022ปัญจศีลวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 1 มิถุนายน, 2022สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 1 มิถุนายน, 2022วันแม่และเด็กวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 2 มิถุนายน, 2022¿Õºñ ź»ýÀÏวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 2 มิถุนายน, 2022เทศกาลเก็บเกี่ยววันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 2 มิถุนายน, 2022วันหยุดธนาคารฤดูใบไม้ผลิวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 2 มิถุนายน, 2022วันหยุดธนาคารฤดูใบไม้ผลิ (สก็อตแลนด์)วันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 2 มิถุนายน, 2022วันหยุดท้องถิ่นวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 2 มิถุนายน, 2022¿©¿ÕÀÇ »ýÀÏวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 2 มิถุนายน, 2022วันก่อตัวของพรรคเตลังวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 3 มิถุนายน, 2022ควีนส์แพลทินัมจูบิลี่วันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 3 มิถุนายน, 2022วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาควันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 3 มิถุนายน, 2022¿Õºñ ź»ýÀÏวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 3 มิถุนายน, 2022วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระราชินีวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 3 มิถุนายน, 2022เทศกาลตวง งะ (เรือมังกร)วันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 3 มิถุนายน, 2022วันเจฟเฟอร์สัน ดาวิสวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 3 มิถุนายน, 2022วันวีรชนแห่งอูกันดาวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 3 มิถุนายน, 2022¿Õºñ ź»ýÀÏวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 3 มิถุนายน, 2022วันวีรชนผู้เสียสละ ศรี คุรุ อัรยัน เดว ยิวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 3 มิถุนายน, 2022สมเด็จพระราชินีวันเกิดวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 3 มิถุนายน, 2022¿©¿ÕÀÇ »ýÀÏวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 4 มิถุนายน, 2022เทศกาลตวง งะ (เรือมังกร)วันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 4 มิถุนายน, 2022วันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 5 มิถุนายน, 2022วันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 5 มิถุนายน, 2022วันพ่อวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 5 มิถุนายน, 2022วันรัฐธรรมนูญวันหยุดประจำชาติ
view more
วันจันทร์ 6 มิถุนายน, 2022ราชการลูกจ้างมีวันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 6 มิถุนายน, 2022วันเฉลิมพระชนมพรรษายาง ดี เปอร์ตวน อากงวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 6 มิถุนายน, 2022วันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 6 มิถุนายน, 2022วันชาติของหมู่เกาะอะซอร์สวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 6 มิถุนายน, 2022วันปลดแอกหรือวันเลิกทาสวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 6 มิถุนายน, 2022วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระราชินีวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 6 มิถุนายน, 2022วันเทิร์นออสเตรเลียวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 6 มิถุนายน, 2022วันเด็กวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 6 มิถุนายน, 2022วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาควันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 6 มิถุนายน, 2022ฐวฑน ฑโณไภฯวันหยุดประจำชาติ
view more
วันจันทร์ 6 มิถุนายน, 2022วันรำลึกวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 6 มิถุนายน, 2022วันประธานาธิบดีวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 7 มิถุนายน, 2022เฉลิมพระเกียรติ 1919 จลาจลวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 8 มิถุนายน, 2022วันหยุดท้องถิ่นวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 8 มิถุนายน, 2022ผลไม้วันวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 9 มิถุนายน, 2022วันเมอร์เซียวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 9 มิถุนายน, 2022วันเรียวโอฮ่าวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 9 มิถุนายน, 2022ผ๘ฑณภฺภว ณฏวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 9 มิถุนายน, 2022วันผู้สูงอายุวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 9 มิถุนายน, 2022ฉลองของเอกราช (Sjaelvstaendighetsdagen)วันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 9 มิถุนายน, 2022วันวีรชนแห่งชาติวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 10 มิถุนายน, 2022วันผู้สูงอายุวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 10 มิถุนายน, 2022วันเกิดผู้นำประเทศวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 10 มิถุนายน, 2022วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระราชินีวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 10 มิถุนายน, 2022เลิกทาสวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 10 มิถุนายน, 2022Festival Appleby (no RU)วันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 10 มิถุนายน, 2022ฐวฑน ฑโณไภฯวันหยุดประจำชาติ
view more
วันศุกร์ 10 มิถุนายน, 2022วันกษัตริย์กาเมฮาเมฮาวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 10 มิถุนายน, 2022วันสมานฉันท์วันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 11 มิถุนายน, 2022ฐวฑน ฑโณไภฯวันหยุดประจำชาติ
view more
วันเสาร์ 11 มิถุนายน, 2022การปิดสนามบินวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 12 มิถุนายน, 2022วันสถาปนาระบอบประชาธิปไตยวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 12 มิถุนายน, 2022วันสันติภาพแห่งชาโควันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 12 มิถุนายน, 2022ตถธณฑโณไภฯวันหยุดประจำชาติ
view more
วันอาทิตย์ 12 มิถุนายน, 2022คริสตชนดั้งเดิมวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 13 มิถุนายน, 2022วันสถาปนาระบอบประชาธิปไตยวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 13 มิถุนายน, 2022ราชการลูกจ้างมีวันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 13 มิถุนายน, 2022วันเกิดของสมเด็จพระราชินีวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 13 มิถุนายน, 2022ยกเลิกกิจกรรมแล้ววันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 13 มิถุนายน, 2022วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระราชินีวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 13 มิถุนายน, 2022วันเกิดของพระราชินีวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 13 มิถุนายน, 2022วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระราชินีวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 14 มิถุนายน, 2022สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 14 มิถุนายน, 2022ราชการลูกจ้างมีวันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 14 มิถุนายน, 2022วันเสรีภาพวันหยุดประจำชาติ
view more
วันอังคาร 14 มิถุนายน, 2022วันธงชาติ (ธนาคารเปิดทำการ)วันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 15 มิถุนายน, 2022ราชาวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 15 มิถุนายน, 2022วันร่วมช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ให้พ้นภัยแห่งชาติวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 15 มิถุนายน, 2022วันรัฐแห่งชาติวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 15 มิถุนายน, 2022วันหยุดท้องถิ่นวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 16 มิถุนายน, 2022ทั่วไปโขกวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 16 มิถุนายน, 2022วันวีรชนผู้เสียสละ ศรี คุรุ อัรยัน เดว ยิวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 16 มิถุนายน, 2022ราชการลูกจ้างมีวันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 16 มิถุนายน, 2022วันเยาวชนวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 16 มิถุนายน, 2022วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาควันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 16 มิถุนายน, 2022ขับออกจากโคโซโววันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 16 มิถุนายน, 2022เทศกาลนิมาลัง เซชูวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 17 มิถุนายน, 2022ราชการลูกจ้างมีวันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 17 มิถุนายน, 2022วันเดกวยเมสวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 17 มิถุนายน, 2022เนินเขาเตาวันวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 17 มิถุนายน, 2022วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาควันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 17 มิถุนายน, 2022วันพ่อวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 17 มิถุนายน, 2022จราจลในเซ็มลาวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 17 มิถุนายน, 2022ฐ๘ศญฑน ผฑพ๐ภว ณฏวันหยุดประจำชาติ
view more
วันเสาร์ 18 มิถุนายน, 2022วันรัฐธรรมนูญวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 18 มิถุนายน, 2022วันเกิดของพระราชินีวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 18 มิถุนายน, 2022วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาควันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 18 มิถุนายน, 2022แห่งชาติโปรเตสแตนต์และวันคริสตจักรพรวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 19 มิถุนายน, 2022ปลดปล่อยวันวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 19 มิถุนายน, 2022วันเฉลิมพระชนมพรรษาสุลต่านวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 19 มิถุนายน, 2022วันแรงงานวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 19 มิถุนายน, 2022วันพ่อวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 20 มิถุนายน, 2022วันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 20 มิถุนายน, 2022วันเวอร์จิเนียวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 20 มิถุนายน, 2022ทั่วไปโขกวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 20 มิถุนายน, 2022วันธงชาติวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 20 มิถุนายน, 2022วันชาติสงวนวันหยุดประจำชาติ
view more
วันจันทร์ 20 มิถุนายน, 2022ฑนฐก ฟตฟ๕ ภฯวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 20 มิถุนายน, 2022วันเกิดของพระราชินีวันหยุดประจำชาติ
view more
วันจันทร์ 20 มิถุนายน, 2022วันแรงงานวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 20 มิถุนายน, 2022ผ๘ฑณภฺภว ณฏวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 21 มิถุนายน, 2022รถไฟหยุดงานประท้วงวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 21 มิถุนายน, 2022อายมาราปีใหม่วันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 21 มิถุนายน, 2022ราศีกรกฏวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 21 มิถุนายน, 2022ผ๘ฑณภฺภว ณฏวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 21 มิถุนายน, 2022วันชาติกรีนแลนด์ (วันชาติ)วันหยุดประจำชาติ
view more
วันอังคาร 21 มิถุนายน, 2022International Day of the World's Indigenous Peoplesวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 21 มิถุนายน, 2022National Indigenous Dayวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 22 มิถุนายน, 2022เทศกาลของชาวฮินดูวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 22 มิถุนายน, 2022วันไว้ทุกข์หรือไว้อาลัยวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 22 มิถุนายน, 2022วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาควันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 22 มิถุนายน, 2022ฝ่าฟันฟาสซิสต์วันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 23 มิถุนายน, 2022วันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 23 มิถุนายน, 2022รถไฟหยุดงานประท้วงวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 23 มิถุนายน, 2022วันลัตเวียวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 23 มิถุนายน, 2022วันชัยชนะ / วันก่อนกลางฤดูร้อน - วันแห่งชัยชนะวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 23 มิถุนายน, 2022ร่วมรำลึกถึงประชามติวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 23 มิถุนายน, 2022ฐวฑน ฑโณไภฯวันหยุดประจำชาติ
view more
วันศุกร์ 24 มิถุนายน, 2022ประจัญบานวันวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 24 มิถุนายน, 2022ยอห์นผู้ให้บัพติศมาวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 24 มิถุนายน, 2022วันมะนิลาวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 24 มิถุนายน, 2022วันมาตาริกิ (ปีใหม่เมารี)วันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 24 มิถุนายน, 2022วันนักบุญเซนต์จอห์นวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 24 มิถุนายน, 2022วันหยุดประจำชาติ - นักบุญเซนต์จอห์น เดอะ แบพติสท์ (ควีเบ็ค)วันหยุดประจำชาติ
view more
วันศุกร์ 24 มิถุนายน, 2022วันนักบุญเซนต์จอห์น (เฉพาะเซนต์ เจา ดา มาเดย์รา)วันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 24 มิถุนายน, 2022วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาควันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 25 มิถุนายน, 2022รถไฟหยุดงานประท้วงวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 25 มิถุนายน, 2022ตถธณผฑพ๐ภฯวันหยุดประจำชาติ
view more
วันเสาร์ 25 มิถุนายน, 2022วันของมิดซัมเมอร์วันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 25 มิถุนายน, 2022ตถธณ ผฑพ๐ภว ณฏวันหยุดประจำชาติ
view more
วันอาทิตย์ 26 มิถุนายน, 2022วันเอกราชวันหยุดประจำชาติ
view more
วันจันทร์ 27 มิถุนายน, 2022วันเอกภาพวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 27 มิถุนายน, 2022วันนักบุญเซนต์ปีเตอร์ & เซนต์ปอล (ย้อนกลับไปวันจันทร์)วันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 27 มิถุนายน, 2022วันค้นพบ (นิวฟาวด์แลนด์)วันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 27 มิถุนายน, 2022ตถธณฑโณไภฯวันหยุดประจำชาติ
view more
วันจันทร์ 27 มิถุนายน, 2022สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 27 มิถุนายน, 2022วันของทหารวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 28 มิถุนายน, 2022ยกเลิกกิจกรรมแล้ววันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 28 มิถุนายน, 2022มฆวๅภ?วันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 28 มิถุนายน, 2022วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาควันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 28 มิถุนายน, 2022วันที่ระลึกวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 29 มิถุนายน, 2022ตถธณฑโณไภฯวันหยุดประจำชาติ
view more
วันพุธ 29 มิถุนายน, 2022วันหยุดท้องถิ่นวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 29 มิถุนายน, 2022วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาควันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 29 มิถุนายน, 2022วันเอกราชวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 29 มิถุนายน, 2022วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาควันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 30 มิถุนายน, 2022วันจราจลวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 30 มิถุนายน, 2022วันประธานาธิบดีสหรัฐฯสาบานตนเข้ารับตวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 30 มิถุนายน, 2022วันสนธิสัญญาสันติภาพวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 30 มิถุนายน, 2022ตถธณฑโณไภฯวันหยุดประจำชาติ
view more
วันพฤหัสบดี 30 มิถุนายน, 2022วันร่วมสวดแผ่เมตตาแห่งชาติวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 1 กรกฎาคม, 2022การยกเลิกการเป็นทาสวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 1 กรกฎาคม, 2022วันปลดแอกหรือวันเลิกทาสวันหยุดประจำชาติ
view more
วันศุกร์ 1 กรกฎาคม, 2022Ra o te Ui Arikiวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 1 กรกฎาคม, 2022ราชการลูกจ้างมีวันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 1 กรกฎาคม, 2022วันกองทัพวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 1 กรกฎาคม, 2022วันแคนาดาวันหยุดประจำชาติ
view more
วันศุกร์ 1 กรกฎาคม, 2022วันประธานาธิบดีเซอร์ ซีเรทเซ่ คามาวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 1 กรกฎาคม, 2022วันชาวประมงวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 1 กรกฎาคม, 2022ฟอสเฟตแฮนด์โอเวอร์วันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 1 กรกฎาคม, 2022วันมาเดราวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 1 กรกฎาคม, 2022ฐ๘ศญฑน ฑโณไภฯวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 2 กรกฎาคม, 2022การเสด็จเยี่ยมขององค์พระสันตะปาปา (3 วัŨวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 2 กรกฎาคม, 2022วันทำงานวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 2 กรกฎาคม, 2022วันเอกราชของบาเฮีย (เฉพาะบาเฮีย)วันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 2 กรกฎาคม, 2022วันธงชาติวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 2 กรกฎาคม, 2022แข่งม้าพื้นเมืองแห่งเมืองปาลิโอ (เฉพาะเซียนน่า)วันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 3 กรกฎาคม, 2022งานมุสลิม นักบุญวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 3 กรกฎาคม, 2022วันปลดแอกหรือวันเลิกทาสวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 4 กรกฎาคม, 2022การเสด็จเยี่ยมขององค์พระสันตะปาปาวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 4 กรกฎาคม, 2022คาร์นิวอลวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 4 กรกฎาคม, 2022ภฺภฏภว ณฏวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 4 กรกฎาคม, 2022วันเขตมีอำนาจรัฐปกครองอิสระวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 4 กรกฎาคม, 2022วันเฉลิมพระชนมพรรษาและเถลิงราชสมบัติพระมหากษัตริย์เตาฟาฮุ ตูปูที่ สี่วันหยุดประจำชาติ
view more
วันจันทร์ 4 กรกฎาคม, 2022วันรัฐธรรมนูญวันหยุดประจำชาติ
view more
วันจันทร์ 4 กรกฎาคม, 2022ฉลองของ Caricomวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 4 กรกฎาคม, 2022ฑนฐกภ๛ภฮ ฟตฟ๕ภป ฑโธฎดย ณฏวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 4 กรกฎาคม, 2022วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาควันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 4 กรกฎาคม, 2022ตถธณฑโณไภฯวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 5 กรกฎาคม, 2022วันทินวาล์ดวันหยุดประจำชาติ
view more
วันอังคาร 5 กรกฎาคม, 2022วันเอกภาพวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 5 กรกฎาคม, 2022ตถธณฑโณไภฯวันหยุดประจำชาติ
view more
วันอังคาร 5 กรกฎาคม, 2022เทศกาลมาร์ดิ กราส์วันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 5 กรกฎาคม, 2022วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาควันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 5 กรกฎาคม, 2022วันเอกราชวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 6 กรกฎาคม, 2022วันเอกราชวันหยุดประจำชาติ
view more
วันพุธ 6 กรกฎาคม, 2022ฉลองของเมืองหลวงวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 6 กรกฎาคม, 2022วันรัฐปกครองอิสระวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 6 กรกฎาคม, 2022วัน MHIPวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 6 กรกฎาคม, 2022แจน ฮัสวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 6 กรกฎาคม, 2022ตถธณฑโณไภฯวันหยุดประจำชาติ
view more
วันพฤหัสบดี 7 กรกฎาคม, 2022วันมรดกวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 7 กรกฎาคม, 2022เจ็ดเจ็ดวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 8 กรกฎาคม, 2022Á¦ÇåÀýวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 8 กรกฎาคม, 2022ปลดปล่อยทางการเมืองของเซร์ชิเปวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 8 กรกฎาคม, 2022ราชการลูกจ้างมีวันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 8 กรกฎาคม, 2022วันเมาท์ อาราฟัดวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 9 กรกฎาคม, 2022วันเกิดของยางดิวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 9 กรกฎาคม, 2022วันวัฒนธรรมแห่งชาติวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 9 กรกฎาคม, 2022ตถธณฑโณไภฯวันหยุดประจำชาติ
view more
วันเสาร์ 9 กรกฎาคม, 2022ราชการลูกจ้างมีวันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 9 กรกฎาคม, 2022วันนูนาวูทวันหยุดประจำชาติ
view more
วันเสาร์ 9 กรกฎาคม, 2022เหตุจราจลในเซา เปาโลวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 9 กรกฎาคม, 2022วันเยาวชนวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 10 กรกฎาคม, 2022เลือกตั้งรัฐสภาวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 10 กรกฎาคม, 2022ฑนฐกภว ณฏวันหยุดประจำชาติ
view more
วันอาทิตย์ 10 กรกฎาคม, 2022วันคำสอนขององค์พระคริสตเจ้าวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 11 กรกฎาคม, 2022งานฉลองผู้เสียสละวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 11 กรกฎาคม, 2022วันออเรนจ์เมนส์วันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 11 กรกฎาคม, 2022ฑนฐกภว ณฏวันหยุดประจำชาติ
view more
วันจันทร์ 11 กรกฎาคม, 2022วันนูนาวูทวันหยุดประจำชาติ
view more
วันจันทร์ 11 กรกฎาคม, 2022วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาควันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 11 กรกฎาคม, 2022ภฺภฏภว ณฏวันหยุดประจำชาติ
view more
วันจันทร์ 11 กรกฎาคม, 2022วันเอกภาพชาวประชาคมเฟลมมิช (เฉพาะรัฐแฟลนเดอร์ส)วันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 11 กรกฎาคม, 2022วันเป็นพลเมืองวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 12 กรกฎาคม, 2022วันเอกราชวันหยุดประจำชาติ
view more
วันอังคาร 12 กรกฎาคม, 2022ตถธณผฑพ๐ภฯวันหยุดประจำชาติ
view more
วันอังคาร 12 กรกฎาคม, 2022ประจัญบานวันวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 12 กรกฎาคม, 2022วันเอกราชมองโกเลีย (นาดาม)วันหยุดประจำชาติ
view more
วันพุธ 13 กรกฎาคม, 2022วันอาสาฬหบูชาวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 13 กรกฎาคม, 2022เทศกาลของชาวฮินดูวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 13 กรกฎาคม, 2022ผ๘ฑณภฺภว ณฏวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 13 กรกฎาคม, 2022ฐวฑน ฑโณไภฯวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 13 กรกฎาคม, 2022วันเอกราชมองโกเลีย (นาดาม)วันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 14 กรกฎาคม, 2022ฐวฑน ฑโณไภฯวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 14 กรกฎาคม, 2022วันบาสตีย์ (สิ้นสุดเดือนของเฉลิม)วันหยุดประจำชาติ
view more
วันพฤหัสบดี 14 กรกฎาคม, 2022วันเอกราชมองโกเลีย (นาดาม)วันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 14 กรกฎาคม, 2022นูฝบฦผภฏภว ณฏวันหยุดประจำชาติ
view more
วันศุกร์ 15 กรกฎาคม, 2022วันครบรอบปีของสุลต่าน*วันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 15 กรกฎาคม, 2022วันเอกราชมองโกเลีย (นาดาม)วันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 15 กรกฎาคม, 2022วันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 15 กรกฎาคม, 2022วันมานูเอ*วันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 15 กรกฎาคม, 2022วันเซนต์โรซาเลีย (เฉพาะพาเลอร์โม)*วันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 15 กรกฎาคม, 2022วันต่อสู้เพื่อสถาปนาอิสรภาพและระบอบประชาธิปไตย*วันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 16 กรกฎาคม, 2022ธนาคารยังคงเปิดวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 16 กรกฎาคม, 2022วันทำงานวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 16 กรกฎาคม, 2022วันลา ปาซ (เฉพาะเมืองลา ปาซ)วันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 16 กรกฎาคม, 2022วันครบรอบปีของสุลต่าน*วันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 16 กรกฎาคม, 2022วันเวอร์จินการ์เมนวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 16 กรกฎาคม, 2022ฮาเรล่าวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 16 กรกฎาคม, 2022วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค**วันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 17 กรกฎาคม, 2022ครบรอบปีของวิภูวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 17 กรกฎาคม, 2022วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาองค์พระมหากษัตริย์*วันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 17 กรกฎาคม, 2022วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค**วันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 18 กรกฎาคม, 2022ครบรอบปีของวิภูวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 18 กรกฎาคม, 2022วันประธานาธิบดีวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 18 กรกฎาคม, 2022วันแห่งทะเล (ยูมิ โนะ ฮิ)*วันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 18 กรกฎาคม, 2022วันประกาศรัฐธรรมนูญฉบับแรกวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 19 กรกฎาคม, 2022วันเสรีภาพวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 19 กรกฎาคม, 2022วันประธานาธิบดีวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 19 กรกฎาคม, 2022วันวีรชนผู้เสียสละวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 20 กรกฎาคม, 2022ผู้หญิงลาวสหภาพวัน*วันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 20 กรกฎาคม, 2022วันหยุดท้องถิ่นวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 20 กรกฎาคม, 2022สันติภาพและเสรีภาพวันวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 20 กรกฎาคม, 2022วันเอกราชวันหยุดประจำชาติ
view more
วันพฤหัสบดี 21 กรกฎาคม, 2022วันวิคเตอร์ สคอร์เชอร์*วันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 21 กรกฎาคม, 2022วันสโกเอลเชอร์วันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 21 กรกฎาคม, 2022ฐวฑน ฑโณไภฯวันหยุดประจำชาติ
view more
วันศุกร์ 22 กรกฎาคม, 2022ตถธณฑโณไภฯ**วันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 22 กรกฎาคม, 2022ว๕ธํ ฑโณไภฯวันหยุดประจำชาติ
view more
วันศุกร์ 22 กรกฎาคม, 2022วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบิดาของกษัตริย์วันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 23 กรกฎาคม, 2022วันยุคฟื้นฟูวิทยาการใหม่วันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 23 กรกฎาคม, 2022วันไว้อาลัยแก่สงครามโลกครั้งที่หนี่งวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 23 กรกฎาคม, 2022ราศีสิงห์*วันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 23 กรกฎาคม, 2022ว๕ธํ ฑโณไภฯวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 24 กรกฎาคม, 2022วันเด็กวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 24 กรกฎาคม, 2022วันไซมอน โบลิวาร์วันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 25 กรกฎาคม, 2022ฐ๘ศญฑน ฑโณไภฯ*วันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 25 กรกฎาคม, 2022คาร์นิวอลวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 25 กรกฎาคม, 2022วันผนวกเมืองกานาคาสต์วันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 25 กรกฎาคม, 2022วันเด็ก (เลื่อนไปวันจันทร์)วันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 25 กรกฎาคม, 2022วันคำสอนขององค์พระคริสตเจ้า (เฉพาะราโรตองกา)วันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 25 กรกฎาคม, 2022วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค**วันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 25 กรกฎาคม, 2022วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาควันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 25 กรกฎาคม, 2022วันปฏิรูปแห่งชาติอดีตวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 25 กรกฎาคม, 2022วันหยุดประจำชาติกาลิเซีย*วันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 26 กรกฎาคม, 2022วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาควันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 26 กรกฎาคม, 2022ฑนฐก วุนๆ ฑโณไภฯวันหยุดประจำชาติ
view more
วันอังคาร 26 กรกฎาคม, 2022การเสด็จเยี่ยมขององค์พระสันตะปาปาวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 26 กรกฎาคม, 2022ฐวฑน ฑโณไภฯวันหยุดประจำชาติ
view more
วันพุธ 27 กรกฎาคม, 2022ฝยธฎภว ณฏวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 27 กรกฎาคม, 2022วันปฏิวัติแห่งชาติ (วันที่สอง)วันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 27 กรกฎาคม, 2022วันเอกราชวันหยุดประจำชาติ
view more
วันพฤหัสบดี 28 กรกฎาคม, 2022การเสด็จเยี่ยมขององค์พระสันตะปาปาวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 28 กรกฎาคม, 2022วันเกิดของกษัตริย์วันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 28 กรกฎาคม, 2022วันรัฐปกครองอิสระวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 28 กรกฎาคม, 2022วันปลดแอกหรือวันเลิกทาส (วันแรกของการแข่งขันคริกเก็ต)วันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 28 กรกฎาคม, 2022การลงจอดของเวลส์ครั้งแรกวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 28 กรกฎาคม, 2022วันเอกราชรัฐมารันเยาวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 28 กรกฎาคม, 2022สิ้นฟาสซิสต์วันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 28 กรกฎาคม, 2022ตถธณฑโณไภฯวันหยุดประจำชาติ
view more
วันพฤหัสบดี 28 กรกฎาคม, 2022วันเซนต์โอลาฟ อีฟวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 29 กรกฎาคม, 2022วันเอกราช (วันที่สอง)วันหยุดประจำชาติ
view more
วันศุกร์ 29 กรกฎาคม, 2022วันเขตมีอำนาจรัฐปกครองอิสระวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 29 กรกฎาคม, 2022วันเซนต์โอลาฟวันหยุดประจำชาติ
view more
วันศุกร์ 29 กรกฎาคม, 2022การเสด็จเยี่ยมขององค์พระสันตะปาปาวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 29 กรกฎาคม, 2022วันแมรี่เจ้าชายวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 30 กรกฎาคม, 2022ตถธณฑโณไภฯวันหยุดประจำชาติ
view more
วันเสาร์ 30 กรกฎาคม, 2022วันมาวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 30 กรกฎาคม, 2022ครบรอบปีของวิภูวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 30 กรกฎาคม, 2022วันปลูกต้นไม้วันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 30 กรกฎาคม, 2022วันราชาภิเษกหรือวันขึ้นครองราชบัลลังก์วันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 31 กรกฎาคม, 2022วันเกิด Udham สิงห์วันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 1 สิงหาคม, 2022วันกสิกรวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 1 สิงหาคม, 2022วันเอกราชวันหยุดประจำชาติ
view more
วันจันทร์ 1 สิงหาคม, 2022วันที เอ็ม ทีวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 1 สิงหาคม, 2022วุนๆภว ณฏวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 1 สิงหาคม, 2022ตถธณฑโณไภฯวันหยุดประจำชาติ
view more
วันจันทร์ 1 สิงหาคม, 2022ฟฌวี ฑโณไภฯวันหยุดประจำชาติ
view more
วันจันทร์ 1 สิงหาคม, 2022ชุมชนไทย - ญี่ปุ่นของซันโตโดมิงโก(มานากัวเท่านั้น)วันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 1 สิงหาคม, 2022วันรัฐบริติชโคลัมเบียวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 1 สิงหาคม, 2022อันดอร์ราวันวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 1 สิงหาคม, 2022การเฉลิมฉลองเมืองนาตาลวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 1 สิงหาคม, 2022Various civic/state holidaysวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 1 สิงหาคม, 2022วันพ่อ-แม่วันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 1 สิงหาคม, 2022วันหยุดท้องถิ่นวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 1 สิงหาคม, 2022วันหยุดธนาคารฤดูร้อนวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 1 สิงหาคม, 2022วันเยาวชนวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 1 สิงหาคม, 2022วันปลดแอกหรือวันเลิกทาสวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 1 สิงหาคม, 2022วันหยุดธนาคารฤดูร้อน (ธนาคารเปิดทำการ)วันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 1 สิงหาคม, 2022คาร์นิวอลวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 1 สิงหาคม, 2022งานเฉลิมฉลอง (วันแรกของช่วง 3 วัน)วันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 1 สิงหาคม, 2022คาร์นิวัลวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 1 สิงหาคม, 2022วันหยุดธนาคารฤดูร้อนวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 1 สิงหาคม, 2022ใหม่วันบรันสวิกวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 1 สิงหาคม, 2022วันซัสแคตเชวันวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 1 สิงหาคม, 2022วันการพาณิชย์วันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 1 สิงหาคม, 2022สิงหาคมวันหยุดธนาคารวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 2 สิงหาคม, 2022อิลินเดนวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 2 สิงหาคม, 2022วันพระแม่ปฏิสนธินิรมลแห่งลอสแอนเจลิสวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 2 สิงหาคม, 2022วันสืบทอดประเพณีคัลทูรามา (เนวิส)วันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 2 สิงหาคม, 2022วันปลดแอกหรือวันเลิกทาสวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 2 สิงหาคม, 2022คาร์นิวอลวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 2 สิงหาคม, 2022งานเทศกาลวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 2 สิงหาคม, 2022วันไว้ทุกข์หรือไว้อาลัยวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 3 สิงหาคม, 2022วันหยุดท้องถิ่นวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 3 สิงหาคม, 2022งานเทศกาลวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 3 สิงหาคม, 2022การเฉลิมฉลองการรัฐประหารวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 3 สิงหาคม, 2022วันซันซัลวาดอร์ (เฉพาะซันซัลวาดอร์)วันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 3 สิงหาคม, 2022วันวีรชนผู้เสียสละในการต่อสู้กับพวกลวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 3 สิงหาคม, 2022ตถธณฑโณไภฯวันหยุดประจำชาติ
view more
วันพฤหัสบดี 4 สิงหาคม, 2022สิงหาคมวันศุกร์วันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 4 สิงหาคม, 2022วันสถาปนาวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 4 สิงหาคม, 2022สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 4 สิงหาคม, 2022วันบารัค โอบามาวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 5 สิงหาคม, 2022วันสถาปนาวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 5 สิงหาคม, 2022เทศกาลวันซันซัลวาดอร์ (วันที่สอง)วันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 5 สิงหาคม, 2022เทศกาลเก็บเกี่ยววันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 5 สิงหาคม, 2022วันเยาวชนแห่งชาติวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 5 สิงหาคม, 2022วันขอบคุณผืนแผ่นดินที่ให้กำเนิดวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 6 สิงหาคม, 2022เทศกาลวันซันซัลวาดอร์ (วันที่สาม)วันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 6 สิงหาคม, 2022ว๕ธํ ฑโณไภฯวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 7 สิงหาคม, 2022ประจัญบานวันวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 8 สิงหาคม, 2022ฐ๘ศญฑน ฑโณไภฯวันหยุดประจำชาติ
view more
วันจันทร์ 8 สิงหาคม, 2022ฑนฐกภ๛ภฮ ฟตฟ๕ภป ฑโธฎดย ณฏวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 8 สิงหาคม, 2022ณ๓นฮภว ณฏวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 8 สิงหาคม, 2022คาร์นิวอลวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 8 สิงหาคม, 2022ทางหลวงของนักปราบภูเขาวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 9 สิงหาคม, 2022ฑนฐกภว ณฏวันหยุดประจำชาติ
view more
วันอังคาร 9 สิงหาคม, 2022สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 9 สิงหาคม, 2022ฟฉผบภว ณฏวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 9 สิงหาคม, 2022วันกองทัพบกวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 9 สิงหาคม, 2022วันเผ่าโลกวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 9 สิงหาคม, 2022คาร์นิวัลวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 9 สิงหาคม, 2022วันที่ของคนพื้นเมืองวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 10 สิงหาคม, 2022รอยัล ควีนสแลนด์ โชว์ (EKKA)วันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 10 สิงหาคม, 2022ชุมชนไทย - ญี่ปุ่นของซันโตโดมิงโก(มานากัวเท่านั้น)วันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 10 สิงหาคม, 2022วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาควันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 11 สิงหาคม, 2022วันภูเขาวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 11 สิงหาคม, 2022วันเทศกาลแย่งชิงดอกไม้ (เฉพาะช่วงบ่าย)วันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 11 สิงหาคม, 2022วันรัฐแห่งชาติวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 12 สิงหาคม, 2022วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 12 สิงหาคม, 2022วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาควันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 13 สิงหาคม, 2022วันชาตินิยมวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 13 สิงหาคม, 2022ตถธณฑโณไภฯวันหยุดประจำชาติ
view more
วันเสาร์ 13 สิงหาคม, 2022ขับออกจากโคโซโววันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 13 สิงหาคม, 2022ฟฉผบภว ณฏวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 14 สิงหาคม, 2022วันล่ามรหัสนาวาโฮแห่งชาติวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 14 สิงหาคม, 2022วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาควันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 14 สิงหาคม, 2022วันจงรักภักดีวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 14 สิงหาคม, 2022ตถธณฑโณไภฯวันหยุดประจำชาติ
view more
วันจันทร์ 15 สิงหาคม, 2022วันประกาศรัฐปกครองอิสระปาราวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 15 สิงหาคม, 2022성모 승천 대축일วันหยุดประจำชาติ
view more
วันจันทร์ 15 สิงหาคม, 2022วันเสรีภาพวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 15 สิงหาคม, 2022วันชาติวันหยุดประจำชาติ
view more
วันจันทร์ 15 สิงหาคม, 2022ขั้นตอนสู่ความเป็นอมตะของนายพลซานมาร์ตินวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 15 สิงหาคม, 2022พฦผ๘ฝรพ๐(ฦฤถ๓ฐ๚ภฬ ผ๖ตต) รขผณภฯวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 15 สิงหาคม, 2022วันไว้อาลัยแห่งชาติวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 15 สิงหาคม, 2022วันค้นพบ - ตื่นทองคลอนไดค์วันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 15 สิงหาคม, 2022วุนๆ ฑโณไภฯวันหยุดประจำชาติ
view more
วันจันทร์ 15 สิงหาคม, 2022วันรัฐธรรมนูญวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 15 สิงหาคม, 2022วันเอกราชวันหยุดประจำชาติ
view more
วันจันทร์ 15 สิงหาคม, 2022วันพ่อวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 15 สิงหาคม, 2022วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาควันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 15 สิงหาคม, 2022พระบิดาแห่งเอกราชวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 16 สิงหาคม, 2022วันสิทธิมนุษยชนและสันติภาพวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 16 สิงหาคม, 2022วันบูรณาการณ์ฟื้นฟูวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 16 สิงหาคม, 2022โดยนิตินัยวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 16 สิงหาคม, 2022ตถธณผฑพ๐ภฯวันหยุดประจำชาติ
view more
วันอังคาร 16 สิงหาคม, 2022แข่งม้าพื้นเมืองแห่งเมืองปาลิโอ (เฉพาะเซียนน่า)วันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 17 สิงหาคม, 2022เปิดเวทีเศรษฐกิจโลกวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 17 สิงหาคม, 2022วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาควันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 17 สิงหาคม, 2022วันเอกราชวันหยุดประจำชาติ
view more
วันพุธ 17 สิงหาคม, 2022ตถธณผฑพ๐ภฯวันหยุดประจำชาติ
view more
วันศุกร์ 19 สิงหาคม, 2022วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาควันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 19 สิงหาคม, 2022ตถธณผฑพ๐ภฯวันหยุดประจำชาติ
view more
วันศุกร์ 19 สิงหาคม, 2022วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาควันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 19 สิงหาคม, 2022วันรัฐปกครองอิสระวันหยุดประจำชาติ
view more
วันศุกร์ 19 สิงหาคม, 2022วันคิวซอน ซิตี้วันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 20 สิงหาคม, 2022สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 20 สิงหาคม, 2022ราชการลูกจ้างมีวันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 20 สิงหาคม, 2022วันของบูชาวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 20 สิงหาคม, 2022ว๕ธํ ฑโณไภฯวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 20 สิงหาคม, 2022ว๕ธํ ฑโณไภฯวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 20 สิงหาคม, 2022วันฟื้นฟูเอกราชวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 21 สิงหาคม, 2022วันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 21 สิงหาคม, 2022วันประธานาธิบดีนินอย อาคิโนวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 21 สิงหาคม, 2022วันคำสอนขององค์พระคริสตเจ้าวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 21 สิงหาคม, 2022กิจกรรมงานแสดงสินค้าท้องถิ่น (ฟุงชาล)วันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 21 สิงหาคม, 2022วันเยาวชนวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 23 สิงหาคม, 2022วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาควันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 23 สิงหาคม, 2022ราศีกันย์วันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 23 สิงหาคม, 2022ยกเลิกกิจกรรมแล้ววันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 24 สิงหาคม, 2022ยกเลิกกิจกรรมแล้ววันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 24 สิงหาคม, 2022วันธงชาติวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 24 สิงหาคม, 2022วันเกิดของสุลต่านแห่งมะละกาวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 25 สิงหาคม, 2022วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาควันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 25 สิงหาคม, 2022วันกองทัพวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 26 สิงหาคม, 2022ฑนฐกภ๛ภฮ ฟตฟ๕ภป ฑโธฎดย ณฏวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 27 สิงหาคม, 2022วันทำงานวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 27 สิงหาคม, 2022วันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 27 สิงหาคม, 2022วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาควันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 27 สิงหาคม, 2022ฐวฑน ฑโณไภฯวันหยุดประจำชาติ
view more
วันอาทิตย์ 28 สิงหาคม, 2022วันเกิดของอายันคาลีวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 28 สิงหาคม, 2022วันอัสสัมชัญนิรมล (มาเรียโมบา)วันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 28 สิงหาคม, 2022พิธีรำ Reed (อัมลังกา)วันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 29 สิงหาคม, 2022วันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 29 สิงหาคม, 2022วันวีรชนแห่งชาติวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 29 สิงหาคม, 2022วันหยุดธนาคารปลายฤดูหนาววันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 29 สิงหาคม, 2022วันหยุดธนาคารฤดูร้อนวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 29 สิงหาคม, 2022วันกบฏแห่งชาติสโลวักวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 30 สิงหาคม, 2022ฐ๘ศญฑน ฑโณไภฯวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 30 สิงหาคม, 2022วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาควันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 30 สิงหาคม, 2022ฝยธฎภว ณฏวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 30 สิงหาคม, 2022วันรัฐธรรมนูญวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 30 สิงหาคม, 2022โรซาแห่งลิมาวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 31 สิงหาคม, 2022ฐวฑน ฑโณไภฯวันหยุดประจำชาติ
view more
วันพุธ 31 สิงหาคม, 2022วันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 31 สิงหาคม, 2022วันเอกราชวันหยุดประจำชาติ
view more
วันพุธ 31 สิงหาคม, 2022ตถธณฑโณไภฯวันหยุดประจำชาติ
view more
วันพุธ 31 สิงหาคม, 2022วันภาษาประจำชาติวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 31 สิงหาคม, 2022วันแพชตัน (อาจเป็นวันก่อนหน้านี้หรือวันถัดไป)วันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 1 กันยายน, 2022วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาควันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 1 กันยายน, 2022นวลไข่วันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 1 กันยายน, 2022วันรัฐธรรมนูญวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 1 กันยายน, 2022ช่วงต้นของการปฏิวัติวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 2 กันยายน, 2022วันริเจอร์บัล (วันแรงงาน)วันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 2 กันยายน, 2022ตถธณฑโณไภฯวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 2 กันยายน, 2022วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาควันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 2 กันยายน, 2022วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาควันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 2 กันยายน, 2022เซวตาเดย์วันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 3 กันยายน, 2022การเฉลิมฉลองปลายสุลต่านแบล็งวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 3 กันยายน, 2022วันสนธิสัญญาสันติภาพวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 3 กันยายน, 2022วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาควันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 3 กันยายน, 2022มูลนิธิแห่งสาธารณรัฐวันหยุดประจำชาติ
view more
วันอาทิตย์ 4 กันยายน, 2022วันของคนผิวดําและวัฒนธรรมแอฟโฟรคอสตาริกาวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 5 กันยายน, 2022วันแม่ชีเทเรซ่าวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 5 กันยายน, 2022วันแรงงานวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 5 กันยายน, 2022วันหยุดประเพณี (ธนาคารยังคงเปิดอยู่)วันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 5 กันยายน, 2022วันประกาศการเป็นมลรัฐของรัฐอเมซอนวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 5 กันยายน, 2022วันเน็ตเวิร์ควันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 6 กันยายน, 2022วันเอลคาโนวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 6 กันยายน, 2022ฉลองฮินดูวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 6 กันยายน, 2022วันซมโฮโลวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 6 กันยายน, 2022วันโบแนร์วันหยุดประจำชาติ
view more
วันอังคาร 6 กันยายน, 2022ฟฌนๆภฯวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 6 กันยายน, 2022วันกองทัพบกวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 7 กันยายน, 2022วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาควันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 7 กันยายน, 2022ตถธณฑโณไภฯวันหยุดประจำชาติ
view more
วันพุธ 7 กันยายน, 2022ฝยธฎภว ณฏวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 8 กันยายน, 2022วันเอ็กซ์เตรมาดูราวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 8 กันยายน, 2022วันขอบคุณพระเจ้าของเจนีวาวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 8 กันยายน, 2022นชาติอัสตูเรียสวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 8 กันยายน, 2022ตถธณฑโณไภฯวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 8 กันยายน, 2022วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาควันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 8 กันยายน, 2022วันแม่พระปฏิสนธินิรมลให้ประสูติพระเยซูวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 8 กันยายน, 2022วันแม่พระปฏิสนธินิรมล - ชัยชนะในสงครามโลกครั้งที่สองวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 8 กันยายน, 2022ฐวฑน ฑโณไภฯวันหยุดประจำชาติ
view more
วันพฤหัสบดี 8 กันยายน, 2022วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาควันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 9 กันยายน, 2022เทศกาลปลายช่วงกลางฤดูหนาววันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 9 กันยายน, 2022วันชูซก / วันขอบคุณพระเจ้าของเกาหลีวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 9 กันยายน, 2022วันรัฐได้ถูกรวมเข้าอยู่ในสหรัฐวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 9 กันยายน, 2022การสถาปนาพรรคคอมมิวนิสต์วันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 10 กันยายน, 2022เทศกาลชูซอกวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 10 กันยายน, 2022เทศกาลปลายช่วงกลางฤดูหนาววันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 10 กันยายน, 2022วันยิบบรอลตาวันหยุดประจำชาติ
view more
วันเสาร์ 10 กันยายน, 2022นักบุญเซนต์จอร์จ คาเยวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 10 กันยายน, 2022วันชูซก / วันขอบคุณพระเจ้าของเกาหลีวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 10 กันยายน, 2022เทศกาลปลายช่วงกลางฤดูหนาววันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 11 กันยายน, 2022วันรัฐธรรมนูญของเกาะโพนเปวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 11 กันยายน, 2022เทศกาลปลายช่วงกลางฤดูหนาววันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 11 กันยายน, 2022เทศกาลปลายช่วงกลางฤดูหนาววันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 11 กันยายน, 2022วันชูซก / วันขอบคุณพระเจ้าของเกาหลีวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 11 กันยายน, 2022วันลา ไดดาวันหยุดประจำชาติ
view more
วันจันทร์ 12 กันยายน, 2022ราชการลูกจ้างมีวันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 12 กันยายน, 2022เทศกาลปลายช่วงกลางฤดูหนาววันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 12 กันยายน, 2022วันยิบบรอลตาวันหยุดประจำชาติ
view more
วันจันทร์ 12 กันยายน, 2022วันหยุดครึ่งวันวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 12 กันยายน, 2022วันผู้ปกป้องประเทศวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 14 กันยายน, 2022ฮินดูเทศกาลวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 14 กันยายน, 2022วันสู้รบแห่งเมืองซานฮาซินโตวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 15 กันยายน, 2022ผบธ๐ ล๋ฐํ รเภฯวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 15 กันยายน, 2022ตถธณฑโณไภฯวันหยุดประจำชาติ
view more
วันศุกร์ 16 กันยายน, 2022ฑนฐกภ๛ภฮ ฟตฟ๕ภป ฑโธฎดย ณฏวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 16 กันยายน, 2022วันมาเลเซียวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 16 กันยายน, 2022วันเกิดของผู้ว่าราชการวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 16 กันยายน, 2022ผ๘ฑณภฺภว ณฏวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 16 กันยายน, 2022วันรัฐแห่งชาติวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 17 กันยายน, 2022ชาวสเปนสถาปนาเมลียาอีกครั้ง (เฉพาะเมลียา)วันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 17 กันยายน, 2022วันเกิดของเจ้าชายวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 17 กันยายน, 2022วันวีรชนแห่งชาติวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 18 กันยายน, 2022วันเอกราชวันหยุดประจำชาติ
view more
วันอาทิตย์ 18 กันยายน, 2022วันมาเลเซียวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 19 กันยายน, 2022วันนักบุญเซนต์เจนนาโร (เฉพาะเมืองนาเปลส)วันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 19 กันยายน, 2022ตถธณฑโณไภฯวันหยุดประจำชาติ
view more
วันจันทร์ 19 กันยายน, 2022ฤดูใบไม้ร่วงวัน(เอดินบะระเท่านั้น)วันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 19 กันยายน, 2022วันจันทร์แห่งสันนิบาติการถือศีลอดวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 19 กันยายน, 2022วันเคารพผู้สูงอายุ (เคอิโระ โนะ ฮิ)วันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 19 กันยายน, 2022วันกองทัพวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 20 กันยายน, 2022วันรัฐธรรมนูญวันหยุดประจำชาติ
view more
วันอังคาร 20 กันยายน, 2022วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาควันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 20 กันยายน, 2022วันเกิดเดซาลีนส์วันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 20 กันยายน, 2022วันเด็กโลกวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 20 กันยายน, 2022ฉลองการปฏิวัติวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 21 กันยายน, 2022ตถธณผฑพ๐ภฯวันหยุดประจำชาติ
view more
วันพุธ 21 กันยายน, 2022วันเอกราชวันหยุดประจำชาติ
view more
วันพุธ 21 กันยายน, 2022ตถธณฑโณไภฯวันหยุดประจำชาติ
view more
วันพุธ 21 กันยายน, 2022วันศรี นารายะณะ คุรุ สมาธิวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 21 กันยายน, 2022กวาเมอึนกรูมาวันแห่งความทรงจำวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 21 กันยายน, 2022วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาควันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 22 กันยายน, 2022ฐวฑน ฑโณไภฯวันหยุดประจำชาติ
view more
วันพฤหัสบดี 22 กันยายน, 2022ตถธณฑโณไภฯวันหยุดประจำชาติ
view more
วันศุกร์ 23 กันยายน, 2022วันปลดปล่อยชุกวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 23 กันยายน, 2022ฮาร์ยานา วีร์ และ ชาฮีดี ดิวาสวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 23 กันยายน, 2022ราศีตุลวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 23 กันยายน, 2022ราชการลูกจ้างมีวันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 23 กันยายน, 2022วันขอฝนหรือวันแห่นางแมววันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 24 กันยายน, 2022ฐ๘ศญฑน ฑโณไภฯ*วันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 24 กันยายน, 2022วันมรดกวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 24 กันยายน, 2022วันรัฐธรรมนูญและฉัตรมงคลวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 24 กันยายน, 2022วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาควันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 24 กันยายน, 2022วันลา เมิร์ซด์ (เฉพาะบาร์เซโลนา)วันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 24 กันยายน, 2022แม่พระมหาการุณย์วันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 24 กันยายน, 2022วันเอกราชวันหยุดประจำชาติ
view more
วันเสาร์ 24 กันยายน, 2022วันเป็นพลเมืองวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 24 กันยายน, 2022วันสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 25 กันยายน, 2022บราเดอร์เคลาส์เทศกาลวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 26 กันยายน, 2022วันเยาวชนวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 26 กันยายน, 2022วันของทหารวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 26 กันยายน, 2022มหาราชาวันวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 26 กันยายน, 2022วันเกิดของสมเด็จพระราชินีวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 26 กันยายน, 2022วันปฏิวัติวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 27 กันยายน, 2022วันเอกภาพชุมชนชาวฝรั่งเศสวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 28 กันยายน, 2022วันเกิดของเอส.วันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 28 กันยายน, 2022วันได้รับสถาปนาเป็นมลรัฐเช็ควันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 29 กันยายน, 2022สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 30 กันยายน, 2022วันของการเกษตรปฏิรูปวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 30 กันยายน, 2022วันมะนิท (วันวัฒนธรรมพื้นเมืองของชาวมาร์แชล)วันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 30 กันยายน, 2022แสดงเบอร์นี่วันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 30 กันยายน, 2022AFL Grand Final eveวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 30 กันยายน, 2022วันเยาวชนวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 30 กันยายน, 2022ราชการลูกจ้างมีวันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 30 กันยายน, 2022บธร๗ฟอณชภว ณฏวันหยุดประจำชาติ
view more
วันเสาร์ 1 ตุลาคม, 2022วันหยุดของรัฐวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 1 ตุลาคม, 2022วันครูวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 1 ตุลาคม, 2022ศูนย์ซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนรีเจนซี่ เวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 2 ตุลาคม, 2022วันหยุดท้องถิ่นวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 2 ตุลาคม, 2022วันชาติวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 2 ตุลาคม, 2022ธถวฯฦฎธถ ฐฃต๐ ฑโณไฝฤวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 2 ตุลาคม, 2022วันชนกลุ่มน้อยแห่งชาติวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 2 ตุลาคม, 2022ฐวฑน ฑโณไภฯวันหยุดประจำชาติ
view more
วันจันทร์ 3 ตุลาคม, 2022วันสถาปนาวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 3 ตุลาคม, 2022วันเขตมีอำนาจรัฐปกครองอิสระวันหยุดประจำชาติ
view more
วันจันทร์ 3 ตุลาคม, 2022วันเกิดของพระราชินีวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 3 ตุลาคม, 2022วันตูวาลูวันหยุดประจำชาติ
view more
วันจันทร์ 3 ตุลาคม, 2022วันตัดถ่านหินเลนวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 3 ตุลาคม, 2022ฑนฐกภว ณฏวันหยุดประจำชาติ
view more
วันจันทร์ 3 ตุลาคม, 2022วันแรงงานวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 3 ตุลาคม, 2022ตถธณฑโณไภฯวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 3 ตุลาคม, 2022ผ๘ฑณภฺภว ณฏวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 3 ตุลาคม, 2022ฐวฑน ฑโณไภฯวันหยุดประจำชาติ
view more
วันจันทร์ 3 ตุลาคม, 2022ประจัญบานวันวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 3 ตุลาคม, 2022วันของความสามัคคีที่เยอรมันวันหยุดประจำชาติ
view more
วันอังคาร 4 ตุลาคม, 2022ฐวฑน ฑโณไภฯวันหยุดประจำชาติ
view more
วันอังคาร 4 ตุลาคม, 2022เทศกาลทางพุทธศาสนา ทิมพู เซชูวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 4 ตุลาคม, 2022วันเอกราชวันหยุดประจำชาติ
view more
วันอังคาร 4 ตุลาคม, 2022วันตูวาลูวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 4 ตุลาคม, 2022เซนต์ ปีโตรนีโอ (เฉพาะโบลอกนา)วันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 4 ตุลาคม, 2022วันสามัคคีปรองดองแห่งชาติหรือวันเอกภาพวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 5 ตุลาคม, 2022ฐวฑน ฑโณไภฯวันหยุดประจำชาติ
view more
วันพุธ 5 ตุลาคม, 2022ฐ๘ศญฑน ฑโณไภฯวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 5 ตุลาคม, 2022วันหยุดประจำชาติวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 5 ตุลาคม, 2022Á¦ÇåÀýวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 6 ตุลาคม, 2022วันโมราซานวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 6 ตุลาคม, 2022เทศกาลทางพุทธศาสนา ทิมพู เซชูวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 6 ตุลาคม, 2022จงเกิดแผ่นดินไหวค.ศ. 1948วันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 6 ตุลาคม, 2022วันของทหารวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 6 ตุลาคม, 2022สงครามปลดปล่อยอิสรภาพเดือนตุลาคมวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 7 ตุลาคม, 2022วันโมราซานวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 7 ตุลาคม, 2022เทศกาลทางพุทธศาสนา ทิมพู เซชูวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 7 ตุลาคม, 2022ฐวฑน ฑโณไภฯวันหยุดประจำชาติ
view more
วันศุกร์ 7 ตุลาคม, 2022วันครูโลก - วันแห่งการศึกษาวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 7 ตุลาคม, 2022วันสหพันธรัฐ (สหรัฐอเมริกา)วันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 7 ตุลาคม, 2022วันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 8 ตุลาคม, 2022เทศกาลสัพพิญญูวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 8 ตุลาคม, 2022วันโมราซานวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 8 ตุลาคม, 2022วันทำงานวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 8 ตุลาคม, 2022วันเกิดซาราวักศาลฎีกาไม้บรรทัดของวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 8 ตุลาคม, 2022วันบรรจบครบรอบของการต่อสู้วันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 9 ตุลาคม, 2022เทศกาลสัพพิญญูวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 9 ตุลาคม, 2022คูมาร์ ปูริมาวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 9 ตุลาคม, 2022วันเอกราชแห่งกูยาควิลวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 9 ตุลาคม, 2022เทศกาลหุ่นขึ้ผึ้งซีโร เดอ นาซาเร่วันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 9 ตุลาคม, 2022วันภาษาประจำชาติวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 9 ตุลาคม, 2022การยกเลิกการเป็นทาสวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 9 ตุลาคม, 2022วันชาติแห่งวาลิเชียนวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 9 ตุลาคม, 2022วันเอกราชวันหยุดประจำชาติ
view more
วันอาทิตย์ 9 ตุลาคม, 2022วันทำงานวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 10 ตุลาคม, 2022วันโคลัมบัสวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 10 ตุลาคม, 2022วันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 10 ตุลาคม, 2022วันมิตรภาพเปอร์โตริโกวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 10 ตุลาคม, 2022วันชนพื้นเมืองอเมริกาวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 10 ตุลาคม, 2022วันภาษาประจำชาติวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 10 ตุลาคม, 2022วันที่ของการค้นพบของสองโลกวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 10 ตุลาคม, 2022วันชาติ (วันที่ยี่สิบ)วันหยุดประจำชาติ
view more
วันจันทร์ 10 ตุลาคม, 2022วันโคลัมบัสหรือยุคพื้นเมืองของประชาชนวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 10 ตุลาคม, 2022วันฟิจิวันหยุดประจำชาติ
view more
วันจันทร์ 10 ตุลาคม, 2022วันขอบคุณพระเจ้าวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 10 ตุลาคม, 2022วันร่างกายแข็งแรง (ไทยกุ โนะ ฮิ )วันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 10 ตุลาคม, 2022วันแห่งชาติของปวงบ่าวของวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 10 ตุลาคม, 2022±¹°¡ ÈÞÀÏวันหยุดประจำชาติ
view more
วันจันทร์ 10 ตุลาคม, 2022วันครบรอบการประชามติวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 10 ตุลาคม, 2022วันวีรชนแห่งชาติวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 10 ตุลาคม, 2022Á¦ÇåÀýวันหยุดประจำชาติ
view more
วันจันทร์ 10 ตุลาคม, 2022วันประชาชนพื้นเมืองวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 10 ตุลาคม, 2022วันชาวสเปน (ย้อนกลับไปวันจันทร์)วันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 10 ตุลาคม, 2022วันของการเคารพความหลากหลายทางวัฒนธรรมวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 10 ตุลาคม, 2022วันโชว์เดย์วันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 10 ตุลาคม, 2022ราชการลูกจ้างมีวันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 10 ตุลาคม, 2022ลาตู-อะ-ตาเมตวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 10 ตุลาคม, 2022วันประธานาธิบดีมอยวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 10 ตุลาคม, 2022วันต้านทานพื้นเมืองวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 10 ตุลาคม, 2022เทศกาลสัพพิญญูวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 10 ตุลาคม, 2022วันที่ของคนพื้นเมืองวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 10 ตุลาคม, 2022วันเอกราชแห่งกูยาควิลวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 10 ตุลาคม, 2022วันสงครามกอบกู้เอกราชวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 10 ตุลาคม, 2022คนงาน ภาคี อีกฝ่ายมูลนิธิเกาหลีวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 11 ตุลาคม, 2022เทศกาลสัพพิญญูวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 11 ตุลาคม, 2022วันสตรี (ผู้หญิงเท่านั้น)วันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 11 ตุลาคม, 2022จราจลประชาชนวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 12 ตุลาคม, 2022วันชาวสเปนวันหยุดประจำชาติ
view more
วันพุธ 12 ตุลาคม, 2022วันต้านทานพื้นเมืองวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 12 ตุลาคม, 2022วันพหุวัฒนธรรมวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 12 ตุลาคม, 2022ราศีกันย์ของสดมภ์วันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 12 ตุลาคม, 2022วันเอกภาพแห่งชาติวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 12 ตุลาคม, 2022พระแม่อาปาเรซิดาวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 12 ตุลาคม, 2022ฐวฑน ฑโณไภฯวันหยุดประจำชาติ
view more
วันพฤหัสบดี 13 ตุลาคม, 2022วันไว้ทุกข์หรือไว้อาลัยวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 14 ตุลาคม, 2022วันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 14 ตุลาคม, 2022วันผู้ปกป้องประเทศวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 14 ตุลาคม, 2022วันกรุงคิซิเนฟ (เฉพาะกรุงคิซิเนฟ)วันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 14 ตุลาคม, 2022วันนญีเรเรวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 14 ตุลาคม, 2022เทศกาลทางศาสนาคริสต์นิกายออร์ธอด็อกซ์วันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 14 ตุลาคม, 2022ต่อสู้กับลัทธิอาณานิคมวันหยุดประจำชาติ
view more
วันเสาร์ 15 ตุลาคม, 2022วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบิดาของกษัตริย์วันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 15 ตุลาคม, 2022วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาควันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 15 ตุลาคม, 2022วันถอนกำลังทหารวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 15 ตุลาคม, 2022ป่นวันวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 17 ตุลาคม, 2022วันวีรบุรุษและบรรพบุรุษวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 17 ตุลาคม, 2022พ๎ธำดฯภว ณฏวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 17 ตุลาคม, 2022วันศักดิ์ศรีแห่งชาติวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 17 ตุลาคม, 2022สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 17 ตุลาคม, 2022วันรัฐธรรมนูญวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 17 ตุลาคม, 2022วันชาวสเปนวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 17 ตุลาคม, 2022วันวีรชนแห่งชาติวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 17 ตุลาคม, 2022วันบรรจบครบรอบของความตายของ Dessalinesวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 18 ตุลาคม, 2022คาติวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 18 ตุลาคม, 2022มลรัฐอะแลสกาวันวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 18 ตุลาคม, 2022วันร่วมสวดแผ่เมตตาแห่งชาติวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 18 ตุลาคม, 2022วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาควันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 19 ตุลาคม, 2022การเฉลิมฉลองของรัฐธรรมนูญวันหยุดประจำชาติ
view more
วันพุธ 19 ตุลาคม, 2022วันรัฐแห่งชาติวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 20 ตุลาคม, 2022แสดงรอยัลโฮบาร์ตวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 20 ตุลาคม, 2022ฑนฐกภ๛ภฮ ฟตฟ๕ภป ฑโธฎดย ณฏวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 21 ตุลาคม, 2022วันนญดาเยวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 21 ตุลาคม, 2022วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาควันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 23 ตุลาคม, 2022วันพ่อแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 23 ตุลาคม, 2022วุนๆ ฑโณไภฯวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 23 ตุลาคม, 2022ราศีพิจิกวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 24 ตุลาคม, 2022ว๕ธํ ฑโณไภฯวันหยุดประจำชาติ
view more
วันจันทร์ 24 ตุลาคม, 2022วันสหประชาชาติวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 24 ตุลาคม, 2022วันเปเนียไมนาวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 24 ตุลาคม, 2022วันปิยะมหาราช (เลื่อนไปวันจันทร์)วันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 24 ตุลาคม, 2022หยุดพักผ่อนครึ่งวัน (เบเลง)วันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 24 ตุลาคม, 2022วันแรงงานวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 24 ตุลาคม, 2022วันหยุดท้องถิ่นวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 24 ตุลาคม, 2022วันมาเนาส์ (เฉพาะมาเนาส์)วันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 24 ตุลาคม, 2022วันหยุดrวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 25 ตุลาคม, 2022วันขอบคุณพระเจ้าวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 26 ตุลาคม, 2022กลับบ้านวันวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 26 ตุลาคม, 2022วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาควันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 26 ตุลาคม, 2022วันคำสอนขององค์พระคริสตเจ้าวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 26 ตุลาคม, 2022วันแห่งการเข้าเรียนวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 26 ตุลาคม, 2022วันชาติวันหยุดประจำชาติ
view more
วันพฤหัสบดี 27 ตุลาคม, 2022ภัทริ ดิวิยะวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 27 ตุลาคม, 2022ภมรดูชวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 27 ตุลาคม, 2022วันมัลดีฟรับเอาศาสนาอิสลามวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 28 ตุลาคม, 2022วันหยุดราชการวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 28 ตุลาคม, 2022วันเนวาด้าวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 28 ตุลาคม, 2022วันที่ชาวกรีกฉลองคำว่าไม่เมื่อพวกเขาตอบปฏเสธมุโสลินีวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 28 ตุลาคม, 2022ฐวฑน ฑโณไภฯวันหยุดประจำชาติ
view more
วันเสาร์ 29 ตุลาคม, 2022ฐ๘ศญฑน ฑโณไภฯ*วันหยุดประจำชาติ
view more
วันเสาร์ 29 ตุลาคม, 2022วันฉัตรมงคลวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 29 ตุลาคม, 2022ฐ๘ศญฑน ฑโณไภฯวันหยุดประจำชาติ
view more
วันจันทร์ 31 ตุลาคม, 2022ผ๘ฑณภฺภว ณฏวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 31 ตุลาคม, 2022แห่งชาติโปรเตสแตนต์และวันคริสตจักรพรวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 31 ตุลาคม, 2022วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาควันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 1 พฤศจิกายน, 2022ถวตตฝบ ฟภฝบ ป๊ลไฝบภว ณฏวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 1 พฤศจิกายน, 2022เมลเบิร์นคัพ (เฉพาะเมล์เบิร์น)วันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 1 พฤศจิกายน, 2022วันอิสรภาพวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 1 พฤศจิกายน, 2022วุนๆ ฑโณไภฯวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 1 พฤศจิกายน, 2022รัฐหรยาณาวันวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 1 พฤศจิกายน, 2022วันก่อการณฏักวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 1 พฤศจิกายน, 2022มหาริศี บัลไมกิ/คานนาดา ราชโยธศว/มีรา โฮวชงบา/คุทวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 1 พฤศจิกายน, 2022วันสากลรำลึกวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 1 พฤศจิกายน, 2022ว๕ธํ ฑโณไภฯวันหยุดประจำชาติ
view more
วันอังคาร 1 พฤศจิกายน, 2022วันเลือกตั้งใหญ่วันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 1 พฤศจิกายน, 2022วันฉัตรมงคลวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 2 พฤศจิกายน, 2022ทุกวันออลโซลวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 2 พฤศจิกายน, 2022วันหยุดครึ่งวันวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 2 พฤศจิกายน, 2022ราชการลูกจ้างมีวันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 2 พฤศจิกายน, 2022วันออลโซลวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 3 พฤศจิกายน, 2022ตถธณผฑพ๐ภฯวันหยุดประจำชาติ
view more
วันพฤหัสบดี 3 พฤศจิกายน, 2022วันสถาปนาเควงข่าวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 3 พฤศจิกายน, 2022ราชการลูกจ้างมีวันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 3 พฤศจิกายน, 2022วันขอบคุณพระเจ้าวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 3 พฤศจิกายน, 2022วันธงชาติวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 3 พฤศจิกายน, 2022วันทรีเอสเต้ (เฉพาะทรีเอสเต้)วันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 3 พฤศจิกายน, 2022วันวัฒนธรรมแห่งชาติ (บังกา-โนะ-ฮิ)วันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 3 พฤศจิกายน, 2022วันได้รับเอกราชจากโคลัมเบียวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 3 พฤศจิกายน, 2022วันชัยชนะวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 4 พฤศจิกายน, 2022วันประชาคมวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 4 พฤศจิกายน, 2022วันคล้ายวันพระราชสมภพสุลต่าน (เฉพาะเปรัก)วันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 4 พฤศจิกายน, 2022วันเอกภาพวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 6 พฤศจิกายน, 2022เทศกาลตาซองดิน*วันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 6 พฤศจิกายน, 2022โดมินิกัน : วันรัฐธรรมนูญวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 6 พฤศจิกายน, 2022วันบรรจบครบรอบของสีเขียวมีนาคมวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 7 พฤศจิกายน, 2022วันปฏิวัติเดือนตุลาคมวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 7 พฤศจิกายน, 2022เทศกาลน้ำหรือสงกรานต์วันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 7 พฤศจิกายน, 2022วันแห่งสันทนาการวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 7 พฤศจิกายน, 2022วันประวัติศาสตร์และการเฉลิมฉลองบรรพชนวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 7 พฤศจิกายน, 2022วันรัฐธรรมนูญวันหยุดประจำชาติ
view more
วันจันทร์ 7 พฤศจิกายน, 2022วันปฏิวัติเดือนตุลาคมวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 7 พฤศจิกายน, 2022เทศกาลสัพพิญญูวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 8 พฤศจิกายน, 2022เทศกาลน้ำหรือสงกรานต์วันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 8 พฤศจิกายน, 2022วันเลือกตั้งใหญ่วันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 8 พฤศจิกายน, 2022วันรัฐธรรมนูญของเกาะโพนเปวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 8 พฤศจิกายน, 2022ฝยธฎภว ณฏวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 8 พฤศจิกายน, 2022วันประวัติศาสตร์และการเฉลิมฉลองบรรพชนวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 9 พฤศจิกายน, 2022วันธงชาติวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 9 พฤศจิกายน, 2022เทศกาลน้ำหรือสงกรานต์วันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 9 พฤศจิกายน, 2022ตถธณผฑพ๐ภฯวันหยุดประจำชาติ
view more
วันพุธ 9 พฤศจิกายน, 2022วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาควันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 10 พฤศจิกายน, 2022วันมาปูโต (เฉพาะมาปูโต)วันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 10 พฤศจิกายน, 2022การยกเลิกการเป็นทาสวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 10 พฤศจิกายน, 2022เสียงร้องแรกเพื่อความเป็นอิสระวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 11 พฤศจิกายน, 2022วุนๆ ฑโณไภฯวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 11 พฤศจิกายน, 2022เทพเจ้าแห่งความอุดมสมบูรณ์ของเทศกาลวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 11 พฤศจิกายน, 2022วันเฉลิมพระชนม์พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 11 พฤศจิกายน, 2022วันเกิดสุลต่านวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 11 พฤศจิกายน, 2022วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาควันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 11 พฤศจิกายน, 2022วันรัฐวอชิงตันได้ถูกรวมเข้าอยู่ในสหรัฐฯวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 11 พฤศจิกายน, 2022วันนักบุญเซนต์มาร์ตินวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 11 พฤศจิกายน, 2022วันชาติวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 11 พฤศจิกายน, 2022ตถธณฑโณไภฯวันหยุดประจำชาติ
view more
วันศุกร์ 11 พฤศจิกายน, 2022วันค้นพบวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 11 พฤศจิกายน, 2022วันเสรีภาพ ค.ศ.1918วันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 11 พฤศจิกายน, 2022วันไว้อาลัยแก่สงครามโลกครั้งที่หนี่งวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 12 พฤศจิกายน, 2022วันชาติมาววันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 12 พฤศจิกายน, 2022วันเกิดสุลต่านวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 12 พฤศจิกายน, 2022วันซานตา ครูซวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 13 พฤศจิกายน, 2022วันชาติวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 13 พฤศจิกายน, 2022วันเกิดสุลต่านวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 13 พฤศจิกายน, 2022วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาควันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 14 พฤศจิกายน, 2022วันเฉลิมพระชนมพรรษาเจ้าชายแห่งเวลส์วันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 14 พฤศจิกายน, 2022วันสากลรำลึกวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 14 พฤศจิกายน, 2022วันประกาศอิสรภาพ (Cartagena)*วันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 14 พฤศจิกายน, 2022วันเคลื่อนไหวสู่การปรับปรุงใหม่วันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 15 พฤศจิกายน, 2022เลโอโพลด์เซนต์วันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 15 พฤศจิกายน, 2022ประกาศเขตการปกครองไซปรัสตอนเหนือวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 15 พฤศจิกายน, 2022วันสันติภาพวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 15 พฤศจิกายน, 2022วันชาติ*วันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 15 พฤศจิกายน, 2022การประชุมสุดยอด G20วันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 16 พฤศจิกายน, 2022วันแม่วันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 16 พฤศจิกายน, 2022วันแสดงความเสียใจและสำนึกผิดวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 16 พฤศจิกายน, 2022วันธงชาติวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 16 พฤศจิกายน, 2022วันสถาปนาก่อตั้ง*วันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 17 พฤศจิกายน, 2022ฐวฑน ฑโณไภฯวันหยุดประจำชาติ
view more
วันพฤหัสบดี 17 พฤศจิกายน, 2022วันประธานาธิบดี**วันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 17 พฤศจิกายน, 2022สนธิสัญญาของเปโตรโปลิสวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 17 พฤศจิกายน, 2022วันต่อสู้เพื่อสถาปนาอิสรภาพและระบอบประชาธิปไตย*วันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 18 พฤศจิกายน, 2022ฐวฑน ฑโณไภฯวันหยุดประจำชาติ
view more
วันศุกร์ 18 พฤศจิกายน, 2022วันรำลึกถึงทหารที่ตายในสงครามวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 18 พฤศจิกายน, 2022วันของทหารวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 18 พฤศจิกายน, 2022ตถธณฑโณไภฯวันหยุดประจำชาติ
view more
วันเสาร์ 19 พฤศจิกายน, 2022วันค้นพบเปอโตริโกวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 19 พฤศจิกายน, 2022วันการิฟูนา*วันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 19 พฤศจิกายน, 2022วันชาติวันหยุดประจำชาติ
view more
วันอาทิตย์ 20 พฤศจิกายน, 2022วันอำนาจอธิปไตยแห่งชาติวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 21 พฤศจิกายน, 2022โรงถ้วยฟุตบอลโลกวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 21 พฤศจิกายน, 2022วันบรรจบครบรอบของการปฏิวัติวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 21 พฤศจิกายน, 2022วันสันติภาพวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 21 พฤศจิกายน, 2022วันหยุดท้องถิ่นวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 22 พฤศจิกายน, 2022สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 23 พฤศจิกายน, 2022วันขอบคุณพระเจ้าวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 23 พฤศจิกายน, 2022วันประธานาธิบดีวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 23 พฤศจิกายน, 2022วันขอบคุณชนชั้นแรงงาน (คินโร คันฉะ โนะ ฮิ)*วันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 23 พฤศจิกายน, 2022ราศีธนูวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 23 พฤศจิกายน, 2022ผบ มาม๖ภว ณฏ*วันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 23 พฤศจิกายน, 2022เทศกาลภาษาคาซีวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 24 พฤศจิกายน, 2022ฐวฑน ฑโณไภฯวันหยุดประจำชาติ
view more
วันพฤหัสบดี 24 พฤศจิกายน, 2022มหาจักรพรรดิเจงกีสข่านวันวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 24 พฤศจิกายน, 2022วันขอบคุณพระเจ้าวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 25 พฤศจิกายน, 2022วันขอบคุณพระเจ้า*วันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 25 พฤศจิกายน, 2022ราชการลูกจ้างมีวันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 25 พฤศจิกายน, 2022ฐวฑน ฑโณไภฯวันหยุดประจำชาติ
view more
วันศุกร์ 25 พฤศจิกายน, 2022วันหยุดราชการวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 25 พฤศจิกายน, 2022สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 25 พฤศจิกายน, 2022วันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 25 พฤศจิกายน, 2022วันครอบครัววันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 25 พฤศจิกายน, 2022ตถธณฑโณไภฯวันหยุดประจำชาติ
view more
วันศุกร์ 25 พฤศจิกายน, 2022วันเกิดลินคอล์นวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 26 พฤศจิกายน, 2022มฆวๅภ*วันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 26 พฤศจิกายน, 2022ภฺภฏภว ณฏวันหยุดประจำชาติ
view more
วันอาทิตย์ 27 พฤศจิกายน, 2022วันอนุรักษ์มรดกอินเดียวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 28 พฤศจิกายน, 2022วันประธานาธิบดีสหรัฐฯสาบานตนเข้ารับตวันหยุดประจำชาติ
view more
วันจันทร์ 28 พฤศจิกายน, 2022ที่ระลึกมหาราชมีนาคม 1949วันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 28 พฤศจิกายน, 2022ฐ๘ศญฑน ฑโณไภฯ*วันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 28 พฤศจิกายน, 2022วันประกาศเอกราชวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 28 พฤศจิกายน, 2022วันเอกราชวันหยุดประจำชาติ
view more
วันจันทร์ 28 พฤศจิกายน, 2022ตราสินอิสระ*วันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 28 พฤศจิกายน, 2022วันหยุดธนาคาร (ชดเชย วันพุธ)วันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 29 พฤศจิกายน, 2022วุนๆ ฑโณไภฯวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 29 พฤศจิกายน, 2022วันเอกภาพวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 29 พฤศจิกายน, 2022ƒ‹ƒfƒJ‚ฬ“๚วันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 29 พฤศจิกายน, 2022วันขีปนาวุธข้ามทวีปวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 30 พฤศจิกายน, 2022วันเซนต์แอนดส (คนงานของรัฐเท่านั้น)วันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 30 พฤศจิกายน, 2022ฉลองของ Bonifacio*วันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 30 พฤศจิกายน, 2022ตถธณผฑพ๐ภฯวันหยุดประจำชาติ
view more
วันพุธ 30 พฤศจิกายน, 2022วันนักบุญเซนต์แอนดรูวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 30 พฤศจิกายน, 2022วันเอกราชวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 1 ธันวาคม, 2022ผ๘ฑณภฺภว ณฏวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 1 ธันวาคม, 2022วันประธานาธิบดีสหรัฐฯสาบานตนเข้ารับตำแหน่งวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 1 ธันวาคม, 2022วันกอบกู้เอกราชวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 1 ธันวาคม, 2022วันศรัทธาของชนพื้นเมืองวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 1 ธันวาคม, 2022ฐวฑน ฑโณไภฯวันหยุดประจำชาติ
view more
วันพฤหัสบดี 1 ธันวาคม, 2022เทศการเฉลิมฉลองเสรีภาพและประชาธิปไตยวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 1 ธันวาคม, 2022วันของประธานาธิบดีวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 2 ธันวาคม, 2022วันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 2 ธันวาคม, 2022วันคำสอนขององค์พระคริสตเจ้า*วันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 2 ธันวาคม, 2022วันกสิกรแห่งชาติวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 3 ธันวาคม, 2022วันชาติวันหยุดประจำชาติ
view more
วันเสาร์ 3 ธันวาคม, 2022วันคนพิการสากล*วันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 3 ธันวาคม, 2022วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค**วันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 5 ธันวาคม, 2022กองทัพวันเลิกทาสวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 5 ธันวาคม, 2022วันนเฉลิมพระชนม์พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจอร์จ ตาปูที่หนึ่ง*วันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 5 ธันวาคม, 2022วันซาบาวันหยุดประจำชาติ
view more
วันจันทร์ 5 ธันวาคม, 2022วันเกิดของกษัตริย์วันหยุดประจำชาติ
view more
วันอังคาร 6 ธันวาคม, 2022วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาควันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 6 ธันวาคม, 2022นักบุญอุปถัมภ์ (โซลาเท่านั้น)วันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 6 ธันวาคม, 2022วันรัฐธรรมนูญวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 6 ธันวาคม, 2022วันเอกราชฟินแลนด์วันหยุดประจำชาติ
view more
วันพุธ 7 ธันวาคม, 2022วันรำลึกถึงทหารที่ตายในสงครามวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 7 ธันวาคม, 2022วันหยุดท้องถิ่นวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 7 ธันวาคม, 2022วันเดลาแวร์วันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 8 ธันวาคม, 2022วันคำสอนขององค์พระคริสตเจ้าวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 8 ธันวาคม, 2022ประจัญบานวัน*วันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 8 ธันวาคม, 2022วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค**วันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 8 ธันวาคม, 2022วันเยาวชนวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 8 ธันวาคม, 2022วันแม่วันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 8 ธันวาคม, 2022รัฐธรรมนูญวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 8 ธันวาคม, 2022วันพระแม่คามาริน*วันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 8 ธันวาคม, 2022วันรัฐธรรมนูญวันหยุดประจำชาติ
view more
วันศุกร์ 9 ธันวาคม, 2022วันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 9 ธันวาคม, 2022ยุทธการอายาคูโชวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 9 ธันวาคม, 2022ตถธณฑโณไภฯวันหยุดประจำชาติ
view more
วันเสาร์ 10 ธันวาคม, 2022เทศกาลตรองซา เซชูวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 10 ธันวาคม, 2022ภฮฑวภว ณฏวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 10 ธันวาคม, 2022ฝยธฎภว ณฏวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 11 ธันวาคม, 2022วันเกิดของสุลต่านแห่งลังงอร์วันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 11 ธันวาคม, 2022เทศกาลตรองซา เซชูวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 12 ธันวาคม, 2022วันเกิดของสุลต่านแห่งลังงอร์วันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 12 ธันวาคม, 2022วันรัฐธรรมนูญวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 12 ธันวาคม, 2022อิงค์วาลา (เฉลิมฉลองราชาธิไตย)วันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 12 ธันวาคม, 2022เทศกาลตรองซา เซชูวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 12 ธันวาคม, 2022วันประกาศการเป็นสาธารณรัฐวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 12 ธันวาคม, 2022ม฿ธณภว ณฏ*วันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 12 ธันวาคม, 2022ตถธณ ฑโณไภฯวันหยุดประจำชาติ
view more
วันจันทร์ 12 ธันวาคม, 2022การเฉลิมฉลองของพระเอกวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 13 ธันวาคม, 2022วันนักบุญเซนต์ลูเซียวันหยุดประจำชาติ
view more
วันอังคาร 13 ธันวาคม, 2022วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาควันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 13 ธันวาคม, 2022เทศกาลตรองซา เซชูวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 13 ธันวาคม, 2022ฐ๘ศญฑน ฑโณไภฯ**วันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 15 ธันวาคม, 2022ต้อนรับวัน*วันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 15 ธันวาคม, 2022ราชการลูกจ้างมีวันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 16 ธันวาคม, 2022ตถธณฑโณไภฯวันหยุดประจำชาติ
view more
วันศุกร์ 16 ธันวาคม, 2022วันสมานฉันท์วันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 16 ธันวาคม, 2022วันชาติวันหยุดประจำชาติ
view more
วันศุกร์ 16 ธันวาคม, 2022วันชัยชนะ - ไบจอย บิโดช**วันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 17 ธันวาคม, 2022คาร์นิวอลวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 17 ธันวาคม, 2022ว๕ธํ ฑโณไภฯวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 17 ธันวาคม, 2022วันชาติวันหยุดประจำชาติ
view more
วันเสาร์ 17 ธันวาคม, 2022±¹°¡ ÈÞÀÏวันหยุดประจำชาติ
view more
วันอาทิตย์ 18 ธันวาคม, 2022วันชาติวันหยุดประจำชาติ
view more
วันอาทิตย์ 18 ธันวาคม, 2022ครบรอบของภาษาคาซีกวี*วันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 18 ธันวาคม, 2022ฐ๘ศญฑน ผฑพ๐ภว ณฏวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 19 ธันวาคม, 2022วุนๆ ฑโณไภฯวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 19 ธันวาคม, 2022วันแห่งการฟื้นฟูประชาธิปไตยวันหยุดประจำชาติ
view more
วันจันทร์ 19 ธันวาคม, 2022วันแบ่งแยกดินแดนวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 20 ธันวาคม, 2022วันไว้ทุกข์หรือไว้อาลัยวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 20 ธันวาคม, 2022การยกเลิกการเป็นทาส*วันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 20 ธันวาคม, 2022วันเขตบริหารพิเศษ (เอสเออาร์)*วันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 21 ธันวาคม, 2022สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 22 ธันวาคม, 2022วันหยุดข้าราชการวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 22 ธันวาคม, 2022ราศีมังกรวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 22 ธันวาคม, 2022วันขึ้นปีใหม่รัฐคะยาวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 22 ธันวาคม, 2022วันเอกภาพวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 23 ธันวาคม, 2022วันหยุดราชการ (ครึ่งวัน)วันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 23 ธันวาคม, 2022วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาควันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 24 ธันวาคม, 2022วันรัฐธรรมนูญของรัฐแย็พวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 24 ธันวาคม, 2022สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 24 ธันวาคม, 2022วันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 24 ธันวาคม, 2022วันหยุดครึ่งวันวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 24 ธันวาคม, 2022ลฉธฎฝบธถฝบ ภฬบ๊วันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 24 ธันวาคม, 2022ลฉธฎฝบธถฝบ ภฬบ๊วันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 24 ธันวาคม, 2022ราชการลูกจ้างมีวันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 24 ธันวาคม, 2022วันเกิดของวอชิงตันวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 24 ธันวาคม, 2022ตถธณฑโณไภฯวันหยุดประจำชาติ
view more
วันเสาร์ 24 ธันวาคม, 2022มฆวๅภวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 25 ธันวาคม, 2022ลฉธฎฝบธถฝบ ณฏวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 25 ธันวาคม, 2022วันเกิดเควด-อี-อซัมวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 26 ธันวาคม, 2022บ็อกซิ่งเดย์วันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 26 ธันวาคม, 2022Federal Reserve Banksวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 26 ธันวาคม, 2022วันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 26 ธันวาคม, 2022วันขอบคุณพระเจ้าวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 26 ธันวาคม, 2022วันคริสต์มาส (เลื่อนไปวันจันทร์)วันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 26 ธันวาคม, 2022วันหยุดราชการวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 26 ธันวาคม, 2022วันนักบุญเซนต์สตีเฟ่นวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 26 ธันวาคม, 2022หน่วยงานภาครัฐมีการปิดวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 26 ธันวาคม, 2022สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 26 ธันวาคม, 2022สองวันคริสต์มาสวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 26 ธันวาคม, 2022วันแกะห่อของขวัญคริสต์มาสวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 26 ธันวาคม, 2022วันคริสต์มาสวันที่สองวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 26 ธันวาคม, 2022บ็อกซิ่งเดย์วันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 26 ธันวาคม, 2022บ็อกซิ่งเดย์*วันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 26 ธันวาคม, 2022วันครอบครัววันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 26 ธันวาคม, 2022ตถธณฑโณไภฯวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 26 ธันวาคม, 2022ราชการลูกจ้างมีวันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 26 ธันวาคม, 2022ชาฮีด อุดแฮม สิงห์ จายันติวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 26 ธันวาคม, 2022วันแห่งความนิยมวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 27 ธันวาคม, 2022วันคริสต์มาส (ส่งต่อไปยังวันอังคาร)วันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 27 ธันวาคม, 2022วันขอบคุณพระเจ้าวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 27 ธันวาคม, 2022บ็อกซิ่งเดย์*วันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 27 ธันวาคม, 2022วันหยุดข้าราชการวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 27 ธันวาคม, 2022วันนักบุญเซนต์สตีเฟ่นวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 27 ธันวาคม, 2022วันครอบครัววันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 27 ธันวาคม, 2022บ็อกซิ่งเดย์วันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 27 ธันวาคม, 2022ราชการลูกจ้างมีวันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 27 ธันวาคม, 2022วันแรกของการแข่งขันสแตนลีย์วันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 27 ธันวาคม, 2022บ็อกซิ่งเดย์วันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 27 ธันวาคม, 2022ฑนฐกภ๛ภฮ ฟตฟ๕ภป ฑโธฎดย ณฏวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 27 ธันวาคม, 2022วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาควันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 27 ธันวาคม, 2022วันรัฐธรรมนูญวันหยุดประจำชาติ
view more
วันอังคาร 27 ธันวาคม, 2022วันแกะห่อของขวัญคริสต์มาส/วันครอบครัววันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 28 ธันวาคม, 2022วันที่สองของการแข่งขันสแตนลีย์วันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 28 ธันวาคม, 2022ราชการลูกจ้างมีวันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 28 ธันวาคม, 2022วันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 29 ธันวาคม, 2022วันหยุดราชการวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 29 ธันวาคม, 2022ราชการลูกจ้างมีวันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 29 ธันวาคม, 2022วันคืนแห่งชาติเสรีภาพและความเป็นอิสระวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 30 ธันวาคม, 2022วันหยุดราชการวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 30 ธันวาคม, 2022วันสิ้นปีวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 30 ธันวาคม, 2022เทศกาลชาติพันธุ์วันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 30 ธันวาคม, 2022วันวีรบุรุษภาษาคาซีวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 30 ธันวาคม, 2022วันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 30 ธันวาคม, 2022วันริซัลวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 31 ธันวาคม, 2022ราชการลูกจ้างมีวันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 31 ธันวาคม, 2022วันหยุดครึ่งวันวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 31 ธันวาคม, 2022วันวีรชนแห่งชาติวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 31 ธันวาคม, 2022วันสิ้นปีวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 31 ธันวาคม, 2022วันสิ้นปีวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 31 ธันวาคม, 2022วันรักสามัคคีวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 31 ธันวาคม, 2022วันฟื้นฟูสาธารณรัฐวันหยุดฆราวาส
view more

มาตรการการบรรจุ (สิ้นสุด)

-
วันพุธ 1 มิถุนายน, 2022
วันหยุดฆราวาส :

งานเฉลิมฉลองของชาวดายัก

-
วันพุธ 1 มิถุนายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : Pesta Kaamatan (Harvest Festival). While this festivity was once celebrated by the Kadazandusun-Murut communities as a thanksgiving for a bountiful rice harvest, it had become from 2007 on a celebration of all Malaysians.

วันประธานาธิบดี

-
วันพุธ 1 มิถุนายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : Commemorates the birth date of Palau's first president, Haruo Ignacio Remeliik (1933 - 1985). He served from 2 March 1981 until his assassination on 30 June 1985.

ตถธณผฑพ๐ภฯ

-
วันพุธ 1 มิถุนายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : Independence from New Zealand obtained in 1962

รฅภำภว ณฏ

-
วันพุธ 1 มิถุนายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : ภฺฤกภว ฑโณไภฯ

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันพุธ 1 มิถุนายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : Festividad de la Hiniesta in Zamora only

วันเด็ก

-
วันพุธ 1 มิถุนายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : From 2017

ปัญจศีล

-
วันพุธ 1 มิถุนายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : Landasan filosofis resmi negara Indonesia. Pancasila terdiri dari dua kata Jawa Kuna (berasal dari bahasa Sansekerta): pa๑ca yang berarti lima, dan sīla yang berarti prinsip. Ini terdiri dari lima prinsip yang dianggap tidak terpisahkan dan saling terkait: - Ketuhanan Yang Maha Esa (dalam bahasa Indonesia, Ketuhanan Yang Maha Esa). - Kemanusiaan yang adil dan beradab (dalam bahasa Indonesia, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab). - Persatuan Indonesia (dalam bahasa Indonesia, Persatuan Indonesia). - Demokrasi yang dipandu oleh hikmat batin dalam kebulatan suara yang timbul dari musyawarah perwakilan (dalam bahasa Indonesia, Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan, Dalam Permusyawaratan Perwakilan). -Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia).

สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุด

-
วันพุธ 1 มิถุนายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : Holiday for children below the age of 14 (1 day)

วันแม่และเด็ก

-
วันพุธ 1 มิถุนายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : Originated in the World Conference for the Wellbeing of Children in Geneva, Switzerland in 1925.

¿Õºñ ź»ýÀÏ

-
วันพฤหัสบดี 2 มิถุนายน, 2022
วันหยุดฆราวาส :

เทศกาลเก็บเกี่ยว

-
วันพฤหัสบดี 2 มิถุนายน, 2022
วันหยุดฆราวาส :

วันหยุดธนาคารฤดูใบไม้ผลิ

-
วันพฤหัสบดี 2 มิถุนายน, 2022
วันหยุดฆราวาส :

วันหยุดธนาคารฤดูใบไม้ผลิ (สก็อตแลนด์)

-
วันพฤหัสบดี 2 มิถุนายน, 2022
วันหยุดฆราวาส :

วันหยุดท้องถิ่น

-
วันพฤหัสบดี 2 มิถุนายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : Province Day (Isable only)

¿©¿ÕÀÇ »ýÀÏ

-
วันพฤหัสบดี 2 มิถุนายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : The Queen's Birthday holiday is a moveable feast. It celebrates the birthday of Queen Elizabeth II who is not only Queen of Great Britain and Ireland but also Queen of Australia and New Zealand and the commonwealth countries. The holiday is celebrated on a Monday, but on different dates in different parts of Australia and New Zealand. In fact, the Queen's birthday not on any of the dates celebrated but in April.

วันก่อตัวของพรรคเตลัง

-
วันพฤหัสบดี 2 มิถุนายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : รำลึกถึงการก่อตัวของรัฐเตลังคานา Telangana Day เกี่ยวข้องกับขบวนพาเหรดและสุนทรพจน์และพิธีการทางการเมือง รัฐเฉลิมฉลองโอกาสด้วยเหตุการณ์ที่เป็นทางการ only in Rangareddy, Medchal, Vikarabad, Medak, Siddipet, Sangareddy, Nizamabad, Kamareddy, Nalgonda, Yadadri, Suryapet, Mahabubnagar, Nagarkurnool, Wanaparthy, Jogulamba Gadwal, Narayanpet and Hyderabad (Twin cities) {Wikipedia]

ควีนส์แพลทินัมจูบิลี่

-
วันศุกร์ 3 มิถุนายน, 2022
วันหยุดฆราวาส :

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันศุกร์ 3 มิถุนายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : Rockhampton Show

¿Õºñ ź»ýÀÏ

-
วันศุกร์ 3 มิถุนายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : The actual birthday of the Queen is April 15, and her husband's, Prince Phillip, is June 10.

วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระราชินี

-
วันศุกร์ 3 มิถุนายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : วันเกิดจริงของราชินี 15 เมษายน และสามีของเธอ เจ้าชายฟิลลิป 10 มิถุนายนนี้

เทศกาลตวง งะ (เรือมังกร)

-
วันศุกร์ 3 มิถุนายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : 5th day of the 5th lunar month, honoring the patriotic poet Qu Yuan with colorful dragon boat races. Zogzi dumplings (sticky rice with seasoning wrapped in reed leaves).

วันเจฟเฟอร์สัน ดาวิส

-
วันศุกร์ 3 มิถุนายน, 2022
วันหยุดฆราวาส :

วันวีรชนแห่งอูกันดา

-
วันศุกร์ 3 มิถุนายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : ในบรรณาการเพื่อกลุ่มของคาทอลิกและโปรเตสแตนต์ฆ่าโดย Kabaka Mwanga, กษัตริย์ของ Buganda ระหว่าง 1885 และ 1887. Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

¿Õºñ ź»ýÀÏ

-
วันศุกร์ 3 มิถุนายน, 2022
วันหยุดฆราวาส :

วันวีรชนผู้เสียสละ ศรี คุรุ อัรยัน เดว ยิ

-
วันศุกร์ 3 มิถุนายน, 2022
วันหยุดฆราวาส :

สมเด็จพระราชินีวันเกิด

-
วันศุกร์ 3 มิถุนายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ อภิเษกสมรสกับพระเจ้าวชิราลงกรณ์

¿©¿ÕÀÇ »ýÀÏ

-
วันศุกร์ 3 มิถุนายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : The Queen's Birthday holiday is a moveable feast. It celebrates the birthday of Queen Elizabeth II who is not only Queen of Great Britain and Ireland but also Queen of Australia and New Zealand and the commonwealth countries. The holiday is celebrated on a Monday, but on different dates in different parts of Australia and New Zealand. In fact, the Queen's birthday not on any of the dates celebrated but in April.

เทศกาลตวง งะ (เรือมังกร)

-
วันเสาร์ 4 มิถุนายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : เทศกาลไหว้บ๊ะจ่าง, เทศกาลตวนอู่ หรือ เทศกาลต่วนหงอ (จีน: ,) ตรงกับวันที่ 5 เดือน 5 ตามปฏิทินทางจันทรคติ หรือ โหงวเหว่ยโจ่ว เป็นการระลึกถึงวันที่ คุดก้วน หรือ ชีว์หยวน หรือ ชีหยวน (จีน: , Qu Yuan (340-278 ปีก่อนคริสต์ศักราช) กวีผู้รักชาติแห่งรัฐฉู่ กระโดดน้ำเสียชีวิต นอกจากนี้ ในประเทศจีน บริเวณแม่น้ำฉางเจียง (แยงซีเกียง), ฮ่องกง, ไต้หวัน, มาเก๊า ยังมีการละเล่น แข่งเรือมังกร (Dragon Boat Festival ) จัดอย่างยิ่งใหญ่ในวันนี้ด้วย ทางรัฐบาลจีนยังกำหนดให้วันขึ้น 5 ค่ำ เดือน 5 นี้เป็น วันกวีจีน (The Chinese Poet's Day) อีกด้วย เนื่องจากชีหยวน นับเป็นอีกผู้หนึ่งที่เป็นกวีคนสำคัญของจีน Paid holiday when falling on Saturday or Sunday [Wikipedia]

วันหยุด

-
วันเสาร์ 4 มิถุนายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : For workers and employees to participate in the commune election

วันหยุด

-
วันอาทิตย์ 5 มิถุนายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : For workers and employees to participate in the commune election

วันพ่อ

-
วันอาทิตย์ 5 มิถุนายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันรัฐธรรมนูญ

-
วันอาทิตย์ 5 มิถุนายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : The first constitution on which the democracy lies dates the 5 June 1849 In this occasion, several politicians give speeches in different public areas in order to celebrate it. Celebrations do not have any military meaning.

ราชการลูกจ้างมีวันหยุด

-
วันจันทร์ 6 มิถุนายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : Jefferson Davis’ Birthday

วันเฉลิมพระชนมพรรษายาง ดี เปอร์ตวน อากง

-
วันจันทร์ 6 มิถุนายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : Yang di-Pertuan Agong, a Malay title usually translated as Supreme Head , Supreme Ruler or Paramount Ruler , is the official title of the constitutional head of state of the federation of Malaysia. The position is often categorized as King in English, since from a Western political science perspective, Malaysia is a constitutional monarchy with a monarch as head of state. Since 1993, the full title in Malay has been, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Prior to that the honorific Ke Bawah Duli Yang Maha Mulia was also used. The consort of the Yang di-Pertuan Agong is called the Raja Permaisuri Agong. Both are referred to in English as His/Her Majesty .

วันหยุด

-
วันจันทร์ 6 มิถุนายน, 2022
วันหยุดฆราวาส :

วันชาติของหมู่เกาะอะซอร์ส

-
วันจันทร์ 6 มิถุนายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : To commemorate the Azorean political autonomy established in the Portuguese constitution, following the Carnation Revolution

วันปลดแอกหรือวันเลิกทาส

-
วันจันทร์ 6 มิถุนายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : In 1862 King George Tupou I of Tonga issued the Emancipation Edict, which emancipated the country's serfs. [Wikipedia]

วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระราชินี

-
วันจันทร์ 6 มิถุนายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : The actual birthday of the Queen is April 21, and her husband's, Prince Phillip, is June 10.

วันเทิร์นออสเตรเลีย

-
วันจันทร์ 6 มิถุนายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : Established as a colony in 1838

วันเด็ก

-
วันจันทร์ 6 มิถุนายน, 2022
วันหยุดฆราวาส :

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันจันทร์ 6 มิถุนายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : Foundation Day Zamboanga only

ฐวฑน ฑโณไภฯ

-
วันจันทร์ 6 มิถุนายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : Anniversary of the adoption of the constitution of 1809. Jointly celebrated with Sweden's Flag Day which commemorates June 6, 1523, when Gustavus I ascended to the throne.

วันรำลึก

-
วันจันทร์ 6 มิถุนายน, 2022
วันหยุดฆราวาส :

วันประธานาธิบดี

-
วันจันทร์ 6 มิถุนายน, 2022
วันหยุดฆราวาส :

เฉลิมพระเกียรติ 1919 จลาจล

-
วันอังคาร 7 มิถุนายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : Commemorates events which occured in 1919, when after British authorities raised the price of bread, riots ensued. During the riots, British troops fired into the crowds, killing four: ueppi Bajjada, Manwel Attard, Wenzu Dyer and Karmenu Abela. They are today remembered by a monument to their honour in the square outside the Presidential Palace in Valletta. Also on the same day, the National Assembly was formed, and self-government was demanded Wikipedia

วันหยุดท้องถิ่น

-
วันพุธ 8 มิถุนายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : Province Day (Temotu only)

ผลไม้วัน

-
วันพุธ 8 มิถุนายน, 2022
วันหยุดฆราวาส :

วันเมอร์เซีย

-
วันพฤหัสบดี 9 มิถุนายน, 2022
วันหยุดฆราวาส :

วันเรียวโอฮ่า

-
วันพฤหัสบดี 9 มิถุนายน, 2022
วันหยุดฆราวาส :

ผ๘ฑณภฺภว ณฏ

-
วันพฤหัสบดี 9 มิถุนายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : according to Polisario sources

วันผู้สูงอายุ

-
วันพฤหัสบดี 9 มิถุนายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : Oklahoma,

ฉลองของเอกราช (Sjaelvstaendighetsdagen)

-
วันพฤหัสบดี 9 มิถุนายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : First congregation of the regional government Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันวีรชนแห่งชาติ

-
วันพฤหัสบดี 9 มิถุนายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : Honors all those who sacrificed themselves to better the lives of the Ugandan people. Unfortunately, the holiday is one of the most divisive days in the Ugandan year. What constitutes a hero, and who specifically should be honored, are matters of debate in the country. Many of the heroes officially recognized by the government are fallen soldiers who died during Uganda's civil war in the 1980s. But the scars of that war, and the memories of crimes committed by both sides against the Ugandan people, are still in evidence today. There is no widespread agreement as to which of that war's fallen should be honored. Some citizens have argued for remembering less controversial heroes, such as the Ugandan doctor who detected a deadly Ebola outbreak before it spread. [encyclopedia2]

วันผู้สูงอายุ

-
วันศุกร์ 10 มิถุนายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : Ends a week dedicated to motorcycle racing

วันเกิดผู้นำประเทศ

-
วันศุกร์ 10 มิถุนายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : The Queen's Birthday celebrates the birthday of Queen Elizabeth II who is not only Queen of Great Britain and Ireland but also Queen of the Virgin Islands and the commonwealth countries. In fact, the Queen's birthday not on any of the dates celebrated but in April.

วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระราชินี

-
วันศุกร์ 10 มิถุนายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : The actual birthday of the Queen is April 15, and her husband's, Prince Phillip, is June 10.

เลิกทาส

-
วันศุกร์ 10 มิถุนายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : Abolition of Slavery Day in French Overseas Territories: May 27 in Guadeloupe, May 22 in Martinique, June 10 in Guiana, Dec. 20 in R้union Island, April 27 in Mayotte, May 23 in Metropolitan France (where it is not a public holiday) In fact, the second abolition decree was signed in Paris by Victor Schoelcher on April 27, 1848. The first decree had been signed in Paris by the French Revolution on Feb. 4, 1794, but had been cancelled by Napoleon on May 20, 1802. Not a paid holiday

Festival Appleby (no RU)

-
วันศุกร์ 10 มิถุนายน, 2022
วันหยุดฆราวาส :

ฐวฑน ฑโณไภฯ

-
วันศุกร์ 10 มิถุนายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : Commemorates Luis de Camoes, Portugal's greatest poet, who died in 1580. Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันกษัตริย์กาเมฮาเมฮา

-
วันศุกร์ 10 มิถุนายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : Celebrates the king who unified Hawaii (Molokai, Kahoolawe, Niihau, Kauai, Oahu, Maui, Lanai, Hawaii.

วันสมานฉันท์

-
วันศุกร์ 10 มิถุนายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

ฐวฑน ฑโณไภฯ

-
วันเสาร์ 11 มิถุนายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : ·¯½Ã¾Æ °øÈ­±¹Àº ¼Ò·Ã¿¡ Á÷¼ÓµÈ ÇüÅÂÀÇ °øÈ­±¹À̾ú±â ¶§¹®¿¡, ·¯½Ã¾Æ °øÈ­±¹ÀÇ µ¶ÀÚÀûÀÎ ´ç ¼­±âÀåÁ÷Àº 1990³â¿¡¾ß ¼º¸³µÇ¾ú´Ù. work on weekends and non-working holidays is not overtime work.

การปิดสนามบิน

-
วันเสาร์ 11 มิถุนายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : Due to Israeli bombing

วันสถาปนาระบอบประชาธิปไตย

-
วันอาทิตย์ 12 มิถุนายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : The Obasanjo government has decided to make a public holiday out of Democracy Day in an attempt of guarding the achievements made in 1999 and celebrating itself as the symbol of Nigerian democracy.

วันสันติภาพแห่งชาโค

-
วันอาทิตย์ 12 มิถุนายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : Celebrates the end of the Chaco War against Bolivia (1935 )

ตถธณฑโณไภฯ

-
วันอาทิตย์ 12 มิถุนายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : Granted by Spain in 1898. Araw ng Kasarinlan

คริสตชนดั้งเดิม

-
วันอาทิตย์ 12 มิถุนายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : Paid holiday

วันสถาปนาระบอบประชาธิปไตย

-
วันจันทร์ 13 มิถุนายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : The Obasanjo government has decided to make a public holiday out of Democracy Day in an attempt of guarding the achievements made in 1999 and celebrating itself as the symbol of Nigerian democracy.

ราชการลูกจ้างมีวันหยุด

-
วันจันทร์ 13 มิถุนายน, 2022
วันหยุดฆราวาส :

วันเกิดของสมเด็จพระราชินี

-
วันจันทร์ 13 มิถุนายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : ออสเตรเลียเป็นประเทศที่เป็นสมาชิกของเครือจักรภพที่รู้จัก Queen Elizabeth II เป็นพระมหากษัตริย์ของพวกเขา สมเด็จพระราชินีเอลิซาเบอเล็กซานดแมรี่วินด์เซอร์เกิดจริงที่ 02:40 ใน 21 เมษายน ยกเว้นในรัฐควีนส์แลนด์ออสเตรเลียตะวันตก

ยกเลิกกิจกรรมแล้ว

-
วันจันทร์ 13 มิถุนายน, 2022
วันหยุดฆราวาส :

วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระราชินี

-
วันจันทร์ 13 มิถุนายน, 2022
วันหยุดฆราวาส :

วันเกิดของพระราชินี

-
วันจันทร์ 13 มิถุนายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : วันเกิดจริงของราชินี 15 เมษายน และสามีของเธอ เจ้าชายฟิลลิป 10 มิถุนายนนี้

วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระราชินี

-
วันจันทร์ 13 มิถุนายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : วันเกิดจริงของราชินี 15 เมษายน และสามีของเธอ เจ้าชายฟิลลิป 10 มิถุนายนนี้

สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุด

-
วันอังคาร 14 มิถุนายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : In case of victory over New Zealand in the Football World Cup qualification

ราชการลูกจ้างมีวันหยุด

-
วันอังคาร 14 มิถุนายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : Mourning for UAE leader Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan

วันเสรีภาพ

-
วันอังคาร 14 มิถุนายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : มีการถกเถียงว่าด้วยการค้นพบหมู่เกาะฟอล์กแลนด์ครั้งแรกและการล่าอาณานิคมโดยชาวยุโรปในกาลต่อมา หลายช่วง หมู่เกาะมีนิคมฝรั่งเศส อังกฤษ สเปนและอาร์เจนตินา อังกฤษสถาปนาการปกครองอีกครั้งใน พ.ศ. 2376 แม้อาร์เจนตินาจะยังคงอ้างสิทธิ์เหนือหมู่เกาะต่อไป ใน พ.ศ. 2525 หลังการบุกครองหมู่เกาะของอาร์เจนตินา เกิดสงครามฟอล์กแลนด์ที่ไม่มีการประกาศสงครามนานสองเดือนระหว่างอาร์เจนตินากับสหราชอาณาจักร กระทั่งกองกำลังอาร์เจนตินาทั้งหมดยอมจำนนและการคืนหมู่เกาะให้อยู่ในการปกครองของอังกฤษ

วันธงชาติ (ธนาคารเปิดทำการ)

-
วันอังคาร 14 มิถุนายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : รำลึกถึงยอมรับดาวและลายเป็นธงอเมริกาใน 1777

ราชา

-
วันพุธ 15 มิถุนายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : The first day of the Raja Sankranti festival is known as Pahili Sankranti, the second day is Raja and third day is Basi Raja.

วันร่วมช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ให้พ้นภัยแห่งชาติ

-
วันพุธ 15 มิถุนายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : การเลือกตั้งปี 1993 Heydar liyev ประธานสูงสุดสหภาพโซเวียตอาเซอร์ไบจาน

วันรัฐแห่งชาติ

-
วันพุธ 15 มิถุนายน, 2022
วันหยุดฆราวาส :

วันหยุดท้องถิ่น

-
วันพุธ 15 มิถุนายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : Mangaia Gospel Day Mangaia only

ทั่วไปโขก

-
วันพฤหัสบดี 16 มิถุนายน, 2022
วันหยุดฆราวาส :

วันวีรชนผู้เสียสละ ศรี คุรุ อัรยัน เดว ยิ

-
วันพฤหัสบดี 16 มิถุนายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : Guru Arjun (1563 - 1606) laid the foundation of the Harmandir Sahib (Golden Temple) in the middle of the tank of Amritsar. All of the Sikhs desired that it should be the tallest building in the new town. Guru Arjan Dev however felt otherwise. He reminded his followers that humility should be a great virtue. The temple was therefore built on as low an elevation as possible. sikhs.org

ราชการลูกจ้างมีวันหยุด

-
วันพฤหัสบดี 16 มิถุนายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : Mourning for UAE leader Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan

วันเยาวชน

-
วันพฤหัสบดี 16 มิถุนายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : ในปี 1975 ประท้วงเริ่มในโรงเรียนหลังจากรัฐบาลสั่งว่า แอฟริกามีการใช้อย่างเท่าเทียมกันกับภาษาอังกฤษ Paid holiday when falling on Saturday or Sunday ที่รู้จักกันก่อนหน้านี้เป็นวัน Soweto

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันพฤหัสบดี 16 มิถุนายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : Sใo Francisco R้gis Day

ขับออกจากโคโซโว

-
วันพฤหัสบดี 16 มิถุนายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : Day of Remembrance for the 1999 Kosovo Expulsion by Albanese Kosovar armed forces

เทศกาลนิมาลัง เซชู

-
วันพฤหัสบดี 16 มิถุนายน, 2022
วันหยุดฆราวาส :

ราชการลูกจ้างมีวันหยุด

-
วันศุกร์ 17 มิถุนายน, 2022
วันหยุดฆราวาส :

วันเดกวยเมส

-
วันศุกร์ 17 มิถุนายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : 8 February 1785 – 17 June 1821) was a military leader and popular caudillo who defended northwestern Argentina from the Spanish during the Argentine War of Independence [Wikipedia]

เนินเขาเตาวัน

-
วันศุกร์ 17 มิถุนายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : รำลึกการต่อสู้ของบังเกอร์ฮิลล์ใน 1775 แอด Only in Boston and Suffolk County

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันศุกร์ 17 มิถุนายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : Festa d’Aran in Val d'Aran only (but Dec. 26 IS NOT a public holiday)

วันพ่อ

-
วันศุกร์ 17 มิถุนายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : paid holiday when falling on Saturday or Sunday

จราจลในเซ็มลา

-
วันศุกร์ 17 มิถุนายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : according to Polisario sources

ฐ๘ศญฑน ผฑพ๐ภว ณฏ

-
วันศุกร์ 17 มิถุนายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : เอกราชจากเดนมาร์กในปี 1944 Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันรัฐธรรมนูญ

-
วันเสาร์ 18 มิถุนายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : The 1979 constitution declared a socialist one-party state, which lasted until 1991. The first draft of a new constitution failed to receive the requisite 60% of voters in 1992, but an amended version was approved in 1993.

วันเกิดของพระราชินี

-
วันเสาร์ 18 มิถุนายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : Paule Izzi วันเฉลิม (ฝรั่งเศสอิตาลี) แต่งงานกษัตริย์ของกัมพูชานโรดมสีหนุในปี 1952

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันเสาร์ 18 มิถุนายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : Naga City only

แห่งชาติโปรเตสแตนต์และวันคริสตจักรพร

-
วันเสาร์ 18 มิถุนายน, 2022
วันหยุดฆราวาส :

ปลดปล่อยวัน

-
วันอาทิตย์ 19 มิถุนายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : In 1980, Texas became the first state to officially recognize Juneteenth. It remains the only state that observes the holiday as a day off for state workers. Florida and Oklahoma proclaimed Juneteenth a day of observance in the 1990s, and other 22 states have made similar proclamations since 2000

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสุลต่าน

-
วันอาทิตย์ 19 มิถุนายน, 2022
วันหยุดฆราวาส :

วันแรงงาน

-
วันอาทิตย์ 19 มิถุนายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : วันแรงงานถูกประกาศเป็นวันหยุดราชการประจำปีในปี 1973 ครบรอบปีของการจลาจลที่เกิดขึ้นในการ oilfields ในปี 1937 ได้

วันพ่อ

-
วันอาทิตย์ 19 มิถุนายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : paid holiday

วันหยุด

-
วันจันทร์ 20 มิถุนายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : To enable citizens enrol in the ongoing continuous voter registration exercise.

วันเวอร์จิเนีย

-
วันจันทร์ 20 มิถุนายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : Virginia only

ทั่วไปโขก

-
วันจันทร์ 20 มิถุนายน, 2022
วันหยุดฆราวาส :

วันธงชาติ

-
วันจันทร์ 20 มิถุนายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : เอกราชการตายของมานูเอล Belgrano (1770 - 1820)

วันชาติสงวน

-
วันจันทร์ 20 มิถุนายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : It was created in 1996 by Rom้o LeBlanc, governor general at the time, after many consultations with First Nation, Inuit, and M้tis people. The idea for a nationwide day to celebrate Indigenous culture and contributions was introduced in 1982, by the Assembly of First Nations, formerly the National Indian Brotherhood. The statuary holiday was extended to Yukon in 2017.

ฑนฐก ฟตฟ๕ ภฯ

-
วันจันทร์ 20 มิถุนายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : ในวันนี้ได้รับเกียรตินิยมวีรบุรุษและหญิงเช่นเลดี้บราวน์อีแวนส์ซึ่งเป็นผู้นำหญิงคนแรกของฝ่ายค้านทนายความหญิงคนแรกและหญิงผิวดำคนแรกในรัฐสภา

วันเกิดของพระราชินี

-
วันจันทร์ 20 มิถุนายน, 2022
วันหยุดฆราวาส :

วันแรงงาน

-
วันจันทร์ 20 มิถุนายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : วันแรงงานถูกประกาศเป็นวันหยุดราชการประจำปีในปี 1973 ครบรอบปีของการจลาจลที่เกิดขึ้นในการ oilfields ในปี 1937 ได้

ผ๘ฑณภฺภว ณฏ

-
วันจันทร์ 20 มิถุนายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : ในการส่งส่วยให้กับเหยื่อของสงครามที่กินเวลานาน 30 ปี

รถไฟหยุดงานประท้วง

-
วันอังคาร 21 มิถุนายน, 2022
วันหยุดฆราวาส :

อายมาราปีใหม่

-
วันอังคาร 21 มิถุนายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : จาก 2009

ราศีกรกฏ

-
วันอังคาร 21 มิถุนายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : The Crab: June 21 to July 22

ผ๘ฑณภฺภว ณฏ

-
วันอังคาร 21 มิถุนายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : ในส่วยคนที่เสียชีวิตในระหว่างการรัฐประหารจำนวนมาก

วันชาติกรีนแลนด์ (วันชาติ)

-
วันอังคาร 21 มิถุนายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : Ullortuneq means the longest day

International Day of the World's Indigenous Peoples

-
วันอังคาร 21 มิถุนายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : The National Day of Indigenous Peoples is a holiday, that commemorates the indigenous peoples of Chile. It was declared by Supreme Decree No. 158 of June 24, 1998,1 by the government of President Eduardo Frei Ruiz-Tagle, considering that the worldview of indigenous peoples includes rituals and spiritual ceremonies of renewal and purification corresponding to a new year or new cycle of life linked to nature that is reborn or renewed. This New Year's party or festival of the Sun God, is called We Tripantu, Machaq Mara, Inti Raymi, Aringa Ora or Koro and Likan Antai, in the Mapuche, Aimara, Quechua, Rapa-Nui and Atacame๑a language or ethnic group respectively. [Wikipedia]

National Indigenous Day

-
วันอังคาร 21 มิถุนายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : In recognition of Inuit, First Nations and Metis cultures

เทศกาลของชาวฮินดู

-
วันพุธ 22 มิถุนายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : The word Kharchi is derived from Khya meaning earth . Kharchi puja is the worship of earth that sustains mankind with all its resources. Among the rituals, sacrifice of goats and pigeons.

วันไว้ทุกข์หรือไว้อาลัย

-
วันพุธ 22 มิถุนายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : Day of mourning and commemoration of the victims of the war in Ukraine

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันพุธ 22 มิถุนายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : Curpillos in มvila only

ฝ่าฟันฟาสซิสต์

-
วันพุธ 22 มิถุนายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : ฉลองครบรอบการลุกฮือของสมัครพรรคพวกโครเอเชียกับเยอรมันและอิตาลีในปี 1941

วันหยุด

-
วันพฤหัสบดี 23 มิถุนายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : To enable citizens enrol in the ongoing continuous voter registration exercise.

รถไฟหยุดงานประท้วง

-
วันพฤหัสบดี 23 มิถุนายน, 2022
วันหยุดฆราวาส :

วันลัตเวีย

-
วันพฤหัสบดี 23 มิถุนายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : Celebration of the summer solstice. Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันชัยชนะ / วันก่อนกลางฤดูร้อน - วันแห่งชัยชนะ

-
วันพฤหัสบดี 23 มิถุนายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : Victory Day recalls the decisive battle during the War of Independence in which the military forces sought to re-assert Baltic-German control over the region. Today, Võidupüha also marks the contributions of all Estonians in their fight to regain and retain their independence. Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

ร่วมรำลึกถึงประชามติ

-
วันพฤหัสบดี 23 มิถุนายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : Jura

ฐวฑน ฑโณไภฯ

-
วันพฤหัสบดี 23 มิถุนายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : ได้รับเอกราช โดยเนเธอร์แลนด์และเบลเยี่ยมในปี 1890 Paid holiday when falling on Saturday or Sunday. Employees may get a day off on Monday next.

ประจัญบานวัน

-
วันศุกร์ 24 มิถุนายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : ของเงิน Bolivar ของชัยชนะใน 1823 เหนือสเปนแสนยากร

ยอห์นผู้ให้บัพติศมา

-
วันศุกร์ 24 มิถุนายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : (อังกฤษ: John the Baptist; John the Baptizer) เป็นนักเทศน์ชาวยิวในคริสศตวรรษที่ ถือว่าเป็นผู้เผยพระวจนะในสี่ศาสนาคือ ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม ศาสนาบาไฮ และ Mandaeanism ท่านถูกกล่าวถึงในพระวรสาร คัมภีร์อัลกุรอาน และคัมภีร์ของศาสนาบาไฮ นักบุญยอห์นแบปติสต์บางทีก็รู้จักกันในชื่อ ยอห์นผู้มาก่อน (John the Forerunner) เพราะถือกันว่านักบุญยอห์นเป็นผู้มาล่วงหน้าก่อนพระเยซู Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันมะนิลา

-
วันศุกร์ 24 มิถุนายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : Manila only

วันมาตาริกิ (ปีใหม่เมารี)

-
วันศุกร์ 24 มิถุนายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : Matariki เป็นชื่อ Māori ที่มอบให้กับกลุ่มดาว Pleiades ซึ่งเพิ่มขึ้นในช่วงกลางฤดูหนาวในซีกโลกใต้ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของปีใหม่ Māori การปรากฏตัวอีกครั้งของกลุ่มดาวในท้องฟ้ายามค่ําคืนได้รับการเฉลิมฉลองในเหตุการณ์ทั่วนิวซีแลนด์ตั้งแต่ต้นปี 2000 แม้ว่าความพยายามของ Māori party MP Rahui Katene ที่จะได้รับการยอมรับว่าเป็นวันหยุดราชการล้มเหลวในปี 2009 จาก 2022

วันนักบุญเซนต์จอห์น

-
วันศุกร์ 24 มิถุนายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : (อังกฤษ: John the Baptist; John the Baptizer) เป็นนักเทศน์ชาวยิวในคริสศตวรรษที่ ถือว่าเป็นผู้เผยพระวจนะในสี่ศาสนาคือ ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม ศาสนาบาไฮ และ Mandaeanism ท่านถูกกล่าวถึงในพระวรสาร คัมภีร์อัลกุรอาน และคัมภีร์ของศาสนาบาไฮ นักบุญยอห์นแบปติสต์บางทีก็รู้จักกันในชื่อ ยอห์นผู้มาก่อน (John the Forerunner) เพราะถือกันว่านักบุญยอห์นเป็นผู้มาล่วงหน้าก่อนพระเยซู Paid holiday when falling on Saturday or Sunday [Wikipedia]

วันหยุดประจำชาติ - นักบุญเซนต์จอห์น เดอะ แบพติสท์ (ควีเบ็ค)

-
วันศุกร์ 24 มิถุนายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : (อังกฤษ: John the Baptist; John the Baptizer) เป็นนักเทศน์ชาวยิวในคริสศตวรรษที่ ถือว่าเป็นผู้เผยพระวจนะในสี่ศาสนาคือ ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม ศาสนาบาไฮ และ Mandaeanism ท่านถูกกล่าวถึงในพระวรสาร คัมภีร์อัลกุรอาน และคัมภีร์ของศาสนาบาไฮ นักบุญยอห์นแบปติสต์บางทีก็รู้จักกันในชื่อ ยอห์นผู้มาก่อน (John the Forerunner) เพราะถือกันว่านักบุญยอห์นเป็นผู้มาล่วงหน้าก่อนพระเยซู Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันนักบุญเซนต์จอห์น (เฉพาะเซนต์ เจา ดา มาเดย์รา)

-
วันศุกร์ 24 มิถุนายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : Only in Braga and in St. Joใo da Madeira

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันศุกร์ 24 มิถุนายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : Inti Raymi: During the Inca Empire, the Inti Raymi was the most important of four ceremonies celebrated in Cusco. The celebration took place in the Haukaypata or the main plaza in the city. The Inti Raymi ( Festival of the Sun ) was a religious ceremony of the Inca Empire in honor of the god Inti, one of the most venerated gods in Inca religion. in Cuzco, San Antonio de Pichincha, Andahuaylas, Apurimac [Wikipedia]

รถไฟหยุดงานประท้วง

-
วันเสาร์ 25 มิถุนายน, 2022
วันหยุดฆราวาส :

ตถธณผฑพ๐ภฯ

-
วันเสาร์ 25 มิถุนายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : Marks the foundation of African political party Frelimo (Frente de Liberta็ao de Mo็ambique) in 1962, which attained independence from Portugal in 1975.

วันของมิดซัมเมอร์

-
วันเสาร์ 25 มิถุนายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

ตถธณ ผฑพ๐ภว ณฏ

-
วันเสาร์ 25 มิถุนายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : สโลวีเนียประกาศเอกราชจากการสังคมนิยมสหพันธ์สาธารณรัฐยูโกสลาเวียที่ 25 มิถุนายน 1991. Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันเอกราช

-
วันอาทิตย์ 26 มิถุนายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : ได้จากฝรั่งเศสในปี 1960

วันเอกภาพ

-
วันจันทร์ 27 มิถุนายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 1997 ภายใต้การอุปถัมภ์ของสหประชาชาติประธานาธิบดีทาจิกิสถานและผู้นำฝ่ายค้านลงนามข้อตกลงทั่วไป not a paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันนักบุญเซนต์ปีเตอร์ & เซนต์ปอล (ย้อนกลับไปวันจันทร์)

-
วันจันทร์ 27 มิถุนายน, 2022
วันหยุดฆราวาส :

วันค้นพบ (นิวฟาวด์แลนด์)

-
วันจันทร์ 27 มิถุนายน, 2022
วันหยุดฆราวาส :

ตถธณฑโณไภฯ

-
วันจันทร์ 27 มิถุนายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : ได้รับเอกราชจากฝรั่งเศสในปี 1977

สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุด

-
วันจันทร์ 27 มิถุนายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : feriado turistico (tourism day) for civil servants only

วันของทหาร

-
วันจันทร์ 27 มิถุนายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : Commemorates the establishment of Azerbaijan's first army under the independent government in 1918.

ยกเลิกกิจกรรมแล้ว

-
วันอังคาร 28 มิถุนายน, 2022
วันหยุดฆราวาส :

มฆวๅภ?

-
วันอังคาร 28 มิถุนายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : รัฐธรรมนูญถูกนำมาใช้ 28 มิถุนายน 2539

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันอังคาร 28 มิถุนายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : Ilh้us Day Ilh้us only

วันที่ระลึก

-
วันอังคาร 28 มิถุนายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : Vidrovdan: วันที่ระลึกการเซอร์เบียมรณสักขีที่ให้ชีวิตของพวกเขาเพื่อปกป้องความเชื่อของพวกเขาในระหว่างการต่อสู้ของโคโซโวกับจักรวรรดิออตโตมันบน 28 มิถุนายน 1389

ตถธณฑโณไภฯ

-
วันพุธ 29 มิถุนายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : วันนี้เอกราชเปลี่ยนจากเป็นอาณานิคมของอังกฤษ (ตั้งแต่ 1903) เพื่อเป็นสาธารณรัฐอิสระในปี 1976 มันเคยเป็นเมืองขึ้นของประเทศมอริเชียสซึ่งถูกปกครองโดยฝรั่งเศส

วันหยุดท้องถิ่น

-
วันพุธ 29 มิถุนายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : Province Day (Central Solomon Island only)

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันพุธ 29 มิถุนายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : Sant Pere (St Peter) Alaro, Alcudia, Buger, Escorca

วันเอกราช

-
วันพุธ 29 มิถุนายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : วันนี้ฉลองวันเมื่อกษัตริย์ Pomare V บริจาคอาณาจักรของเขาไปยังประเทศฝรั่งเศส

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันพุธ 29 มิถุนายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : St Peter and St Paul in Castell๓n only

วันจราจล

-
วันพฤหัสบดี 30 มิถุนายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : Celebration of the ousting of president Mohamed Morsi from the presidential office by protests in 2013 from 2016

วันประธานาธิบดีสหรัฐฯสาบานตนเข้ารับต

-
วันพฤหัสบดี 30 มิถุนายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : in Manila only

วันสนธิสัญญาสันติภาพ

-
วันพฤหัสบดี 30 มิถุนายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : Commemorates the signing of the Mizo Peace Accord on June 30, 1986, signed by Rajiv Gandhi.

ตถธณฑโณไภฯ

-
วันพฤหัสบดี 30 มิถุนายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : ได้รับเอกราชจากเบลเยียมวันที่ 30 มิถุนายน 1960 Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันร่วมสวดแผ่เมตตาแห่งชาติ

-
วันพฤหัสบดี 30 มิถุนายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : ริเริ่มโดยประธานาธิบดีBoziz - ผู้ที่เป็นคริสเตียนศาสนา member-- ในปี 2002 Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

การยกเลิกการเป็นทาส

-
วันศุกร์ 1 กรกฎาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : Also called Keti Koti ( chains have been broken ), which refers to the abolition of slavery. The Netherlands were the last European power to emancipate the slaves in their colonies on this date in 1863. Not a paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันปลดแอกหรือวันเลิกทาส

-
วันศุกร์ 1 กรกฎาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

Ra o te Ui Ariki

-
วันศุกร์ 1 กรกฎาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส :

ราชการลูกจ้างมีวันหยุด

-
วันศุกร์ 1 กรกฎาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส :

วันกองทัพ

-
วันศุกร์ 1 กรกฎาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันแคนาดา

-
วันศุกร์ 1 กรกฎาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : ครบรอบปีของสหภาพของจังหวัดภายใต้รัฐบาลหนึ่ง ซึ่งเกิดขึ้นในปี 1867 ภายใต้กฎหมายอังกฤษอเมริกา แคนาดา Not a paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันประธานาธิบดีเซอร์ ซีเรทเซ่ คามา

-
วันศุกร์ 1 กรกฎาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : บอตสวานาในปี 1966 ได้รับเอกราชและเซอร์ Seretse Khama กลายเป็นประธานาธิบดีคนแรกของ Not a public holiday when falling on Saturday or Sunday

วันชาวประมง

-
วันศุกร์ 1 กรกฎาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : รำลึกถึงเหตุการณ์ใน 1 กรกฎาคม 1946 เมื่อดำเนินการทดสอบนิวเคลียร์ครั้งแรกในหมู่เกาะมาร์แชลล์ ชาวประมงมีจำนวนคนตายหลักของการทดสอบเหล่านี้

ฟอสเฟตแฮนด์โอเวอร์

-
วันศุกร์ 1 กรกฎาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : The Republic of Nauru Phosphate Corporation (RONPHOS) is a State Owned Enterprise established on 1st July 2005 by an Act of Parliament succeeding the Nauru Phosphate Corporation and taking on all its assets and liabilities.

วันมาเดรา

-
วันศุกร์ 1 กรกฎาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

ฐ๘ศญฑน ฑโณไภฯ

-
วันศุกร์ 1 กรกฎาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส :

การเสด็จเยี่ยมขององค์พระสันตะปาปา (3 วัŨ

-
วันเสาร์ 2 กรกฎาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส :

วันทำงาน

-
วันเสาร์ 2 กรกฎาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส :

วันเอกราชของบาเฮีย (เฉพาะบาเฮีย)

-
วันเสาร์ 2 กรกฎาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : The Siege of Salvador occurred during the Brazilian War of Independence, during which the Brazilian Army, under Pierre Labatut, attempted to capture the city of Salvador in Bahia from its Portuguese Army defenders. The siege lasted from 2 March 1822 until 2 July 1823, finally ending when the Portuguese commander, Inแcio Luํs Madeira de Melo, surrendered his forces to the Brazilians [Wikipedia]

วันธงชาติ

-
วันเสาร์ 2 กรกฎาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

แข่งม้าพื้นเมืองแห่งเมืองปาลิโอ (เฉพาะเซียนน่า)

-
วันเสาร์ 2 กรกฎาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส :

งานมุสลิม นักบุญ

-
วันอาทิตย์ 3 กรกฎาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : According to legend, St. Hetag, the son of a Kabardinian Muslim prince, converted to Christianity and had to flee from those who wanted to force him to turn back to Islam. He reached Ossetia, and as his pursuers attempted to catch and kill him, he prayed for help in an open field, and part of the forest descended from the mountains and covered him over. Seeing this miracle, his enemies fled. Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันปลดแอกหรือวันเลิกทาส

-
วันอาทิตย์ 3 กรกฎาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : End of slavery in the Danish West Indies granted in 1848.

การเสด็จเยี่ยมขององค์พระสันตะปาปา

-
วันจันทร์ 4 กรกฎาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส :

คาร์นิวอล

-
วันจันทร์ 4 กรกฎาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส :

ภฺภฏภว ณฏ

-
วันจันทร์ 4 กรกฎาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : July 5. Anniversary of the 1973 coup. http://kwibohora.rw/

วันเขตมีอำนาจรัฐปกครองอิสระ

-
วันจันทร์ 4 กรกฎาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส :

วันเฉลิมพระชนมพรรษาและเถลิงราชสมบัติพระมหากษัตริย์เตาฟาฮุ ตูปูที่ สี่

-
วันจันทร์ 4 กรกฎาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : Taufa'ahau Tupou IV (เกิดในปี 1918) ได้รับพระมหากษัตริย์แห่งตองกาตั้งแต่การตายของแม่ของเขา Salote Tupou III ในปี 1965

วันรัฐธรรมนูญ

-
วันจันทร์ 4 กรกฎาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : รัฐธรรมนูญปัจจุบันได้บวชโดยคำสั่งของสหราชอาณาจักรในปี 2009

ฉลองของ Caricom

-
วันจันทร์ 4 กรกฎาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : สนธิสัญญาจัดตั้งชุมชนแคริบเบียน (กายอานา บาร์เบโดส จาเมกา และตรินิแดดและโตเบโก), วันที่ 4 ก.ค. 2516

ฑนฐกภ๛ภฮ ฟตฟ๕ภป ฑโธฎดย ณฏ

-
วันจันทร์ 4 กรกฎาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : ในรำลึกถึงทหารที่เสียชีวิตในการเคลื่อนไหวอิสระ

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันจันทร์ 4 กรกฎาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : in the City of Cadiz, Negros Occidental in commemoration of its Charter Day anniversary.

ตถธณฑโณไภฯ

-
วันจันทร์ 4 กรกฎาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : Commemorates the formal adoption of the Declaration of Independence on July 4, 1776.

วันทินวาล์ด

-
วันอังคาร 5 กรกฎาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส :

วันเอกภาพ

-
วันอังคาร 5 กรกฎาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส :

ตถธณฑโณไภฯ

-
วันอังคาร 5 กรกฎาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : Granted by Portugal in 1975

เทศกาลมาร์ดิ กราส์

-
วันอังคาร 5 กรกฎาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : Please check date which can be changed by a week. Mardi Gras ends 10 days of festivities.

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันอังคาร 5 กรกฎาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : Municipal holiday in Sobral

วันเอกราช

-
วันอังคาร 5 กรกฎาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : วันนี้เอกราชข้อตกลง Evian ของปี 1962 ลายจุดสิ้นสุดในการสงครามอิสรภาพกับฝรั่งเศส

วันเอกราช

-
วันพุธ 6 กรกฎาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : Granted by the UK in 1964

ฉลองของเมืองหลวง

-
วันพุธ 6 กรกฎาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : To symbolize the transfer of old capital city of Alma-Ata to Astana. From 2008 onwards

วันรัฐปกครองอิสระ

-
วันพุธ 6 กรกฎาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : Celebrates the coronation of Grand Duke Mindaugas of Lithuania in 1253

วัน MHIP

-
วันพุธ 6 กรกฎาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : The Mizo Hmeichhe Insuihkhawm Pawl (MHIP) Day, the anniversary of the state's apex women body

แจน ฮัส

-
วันพุธ 6 กรกฎาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : (1369–1415) Bohemian religious reformer. He studied and later taught at Prague, where he was ordained priest. Influenced by the writings of John Wycliffe, Hus was excommunicated by Pope Gregory XII in 1411. In De Ecclesia (1412), Hus outlined his case for reform of the Church. He was tried by the Council of Constance (1415) and burned at the stake as a heretic. His followers, known as Hussites, launched a civil war against the Holy Roman Empire. http://www.encyclopedia.com/

ตถธณฑโณไภฯ

-
วันพุธ 6 กรกฎาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : Granted by France in 1975

วันมรดก

-
วันพฤหัสบดี 7 กรกฎาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : Year in commemoration of the date George Town received the Unesco World Heritage Site status from 2010 onwards

เจ็ดเจ็ด

-
วันพฤหัสบดี 7 กรกฎาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : seven seven (July 7) in Swahili. Marks the 1954 founding of the Tanzanian political party, TANU, the Tanganyika African National Union Also refers to the Dar es salaam International Trade Fair Day Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

Á¦ÇåÀý

-
วันศุกร์ 8 กรกฎาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : Validated on 9 July, 1980 by referendum.

ปลดปล่อยทางการเมืองของเซร์ชิเป

-
วันศุกร์ 8 กรกฎาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส :

ราชการลูกจ้างมีวันหยุด

-
วันศุกร์ 8 กรกฎาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : By Saudi rules, celebration lasts 10 days. However, most businesses observe 3 days only.

วันเมาท์ อาราฟัด

-
วันศุกร์ 8 กรกฎาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : Commemorates the day the Prophet Abraham took his son Ishmael out into the wilderness to sacrifice him to God. As he raised the knife to take his only son's life in obedience to God's command, his hand was stopped and the Lord provided a ram in Ishmael's place.

วันเกิดของยางดิ

-
วันเสาร์ 9 กรกฎาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส :

วันวัฒนธรรมแห่งชาติ

-
วันเสาร์ 9 กรกฎาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส :

ตถธณฑโณไภฯ

-
วันเสาร์ 9 กรกฎาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : Proclaimed on July 9, 2011, but already recognized by Germany and Sudan on July 8. Declared the 193th country of the UN on July 14.

ราชการลูกจ้างมีวันหยุด

-
วันเสาร์ 9 กรกฎาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : By Saudi rules, celebration lasts 10 days. However, most businesses observe 3 days only.

วันนูนาวูท

-
วันเสาร์ 9 กรกฎาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : On July 9, 1993, following the passing of the 1982 plebiscite on the question of the division of the Northwest Territories, the Parliament of Canada passed the Nunavut Act, establishing the territory of Nunavut, to come into operation sometime in the future. On April 1, 1999, Nunavut became a legally distinct territory from the Northwest Territories, coming into being as a territory on this date. The following year, in 2000, 'Nunavut Day' was celebrated on April 1. However, it was felt that the 1993 Nunavut Land Claims Agreement had greater significance to the people of Nunavut, so the holiday was moved to July 9 the following year [Wikipedia]

เหตุจราจลในเซา เปาโล

-
วันเสาร์ 9 กรกฎาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : In 1932 Sao Paulo State was governed by a governor imposed by the central government in Rio de Janeiro and the Paulistas (people from Sao Paulo) decided to break with the central government and start a military movement against the central government. This movement ended in a 3 month civil war. The slogan was Viveram Pouco para morrer bem - Morreram jovens para viver siempre (a short life to die well- a good death to live forever).

วันเยาวชน

-
วันเสาร์ 9 กรกฎาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : according to Polisario sources

เลือกตั้งรัฐสภา

-
วันอาทิตย์ 10 กรกฎาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส :

ฑนฐกภว ณฏ

-
วันอาทิตย์ 10 กรกฎาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : ตถธณภบ 1973 ณโฟก ฟตฑนฟก ภววุ บฮฟฉ ว฿ดู

วันคำสอนขององค์พระคริสตเจ้า

-
วันอาทิตย์ 10 กรกฎาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : Celebrates the arrival of Christianity.

งานฉลองผู้เสียสละ

-
วันจันทร์ 11 กรกฎาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส :

วันออเรนจ์เมนส์

-
วันจันทร์ 11 กรกฎาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : The Orange Lodge was a centre for community activity in Newfoundland. For example, in 1903 Sir William Coaker founded the Fisherman's Protective Union (F.P.U.) in an Orange Hall in Herring Neck. Furthermore, during the term of Commission of Government (1934-1949), the Orange Lodge was one of only a handful of democratic organizations that existed in the Dominion of Newfoundland. It supported Newfoundland's confederation with Canada in reaction to Catholic bishops' support for self-government. After 1945, the Canadian Orange Order rapidly declined in membership and political influence. The development of the welfare state made its fraternal society functions less important. A more important cause of the decline was the secularization of Canadian society: with fewer Canadians attending churches of any sort, the old division between Protestant and Catholic seemed less relevant. Wikipedia

ฑนฐกภว ณฏ

-
วันจันทร์ 11 กรกฎาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : ตถธณภบ 1973 ณโฟก ฟตฑนฟก ภววุ บฮฟฉ ว฿ดู

วันนูนาวูท

-
วันจันทร์ 11 กรกฎาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : On July 9, 1993, following the passing of the 1982 plebiscite on the question of the division of the Northwest Territories, the Parliament of Canada passed the Nunavut Act, establishing the territory of Nunavut, to come into operation sometime in the future. On April 1, 1999, Nunavut became a legally distinct territory from the Northwest Territories, coming into being as a territory on this date. The following year, in 2000, 'Nunavut Day' was celebrated on April 1. However, it was felt that the 1993 Nunavut Land Claims Agreement had greater significance to the people of Nunavut, so the holiday was moved to July 9 the following year [Wikipedia]

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันจันทร์ 11 กรกฎาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : Benito de Leres Pontevedra only

ภฺภฏภว ณฏ

-
วันจันทร์ 11 กรกฎาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : Naadam (also called Eriin Gurvan Naadam meaning men's three variety of games. ) is the national festival of Mongolia. The games are Mongolian wrestling, horse racing and archery.

วันเอกภาพชาวประชาคมเฟลมมิช (เฉพาะรัฐแฟลนเดอร์ส)

-
วันจันทร์ 11 กรกฎาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : Applies to the Flemish-speaking civil servants Celebrates the Battle of the Golden Spurs (11 July 1302)

วันเป็นพลเมือง

-
วันจันทร์ 11 กรกฎาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส :

วันเอกราช

-
วันอังคาร 12 กรกฎาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : Transitional government instituted in 1974

ตถธณผฑพ๐ภฯ

-
วันอังคาร 12 กรกฎาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : ได้รับเอกราชจากสหราชอาณาจักรในปีค.ศ. 1979

ประจัญบานวัน

-
วันอังคาร 12 กรกฎาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส :

วันเอกราชมองโกเลีย (นาดาม)

-
วันอังคาร 12 กรกฎาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : มองโกเลียที่ฉลองอิสรภาพจากจีนกฎในปี 1921

วันอาสาฬหบูชา

-
วันพุธ 13 กรกฎาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : วันอาสาฬหบูชา เป็นวันสำคัญทางศาสนาพุทธนิกายเถรวาทและวันหยุดราชการในประเทศไทย คำว่า อาสาฬหบูชา ย่อมาจาก อาสาฬหปูรณมีบูชา แปลว่า การบูชาในวันเพ็ญเดือนอาสาฬหะ อันเป็นเดือนที่สี่ตามปฏิทินของประเทศอินเดีย ตรงกับวันเพ็ญ เดือน 8 ตามปฏิทินจันทรคติของไทย ซึ่งมักจะตรงกับเดือนมิถุนายนหรือเดือนกรกฎาคม แต่ถ้าในปีใดมีเดือน 8 สองหน ก็ให้เลื่อนไปทำในวันเพ็ญเดือน 8 หลังแทน วันอาสาฬหบูชาได้รับการยกย่องเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องจากเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นเมื่อ 45 ปี ก่อนพุทธศักราช ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 คือวันอาสาฬหปุรณมีดิถี หรือวันเพ็ญเดือนอาสาฬหะ ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เมืองพาราณสี แคว้นกาสี อันเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมเทศนาเป็นครั้งแรกเป็นปฐมเทศนา คือ ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร แก่ปัญจวัคคีย์ [Wikipedia]

เทศกาลของชาวฮินดู

-
วันพุธ 13 กรกฎาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : Anniversary of Nepali Litterateur Bhanu Acharya

ผ๘ฑณภฺภว ณฏ

-
วันพุธ 13 กรกฎาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : To mark a 1931 protest against the rule of Maharaja Hari Singh.

ฐวฑน ฑโณไภฯ

-
วันพุธ 13 กรกฎาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : ในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 กษัตริย์มอนเตเนโกร โดยพระเจ้านิโคลัสที่ 1 แห่งราชวงศ์นีเยกอช ทรงพยายามปลดแอกประเทศจากการอยู่ใต้อำนาจการปกครองของจักรวรรดิออตโตมันหลายครั้ง ซึ่งในที่สุดแล้วเมื่อปี พ.ศ. 2421 (ค.ศ. 1878) รัสเซียซึ่งได้ทำสงครามกับจักรวรรดิออตโตมันได้รับชัยชนะและส่งผลให้มีการตกลงสนธิสัญญาซานสเตฟาโน ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้รัสเซียมีอิทธิพลมากขึ้นในกลุ่มรัฐบอลข่าน อังกฤษและออสเตรีย-ฮังการีจึงคัดค้านและนำไปสู่การประชุมใหญ่แห่งเบอร์ลิน เพื่อทบทวนสนธิสัญญาซานสเตฟาโนและจัดทำสนธิสัญญาเบอร์ลินขึ้นแทน ซึ่งสนธิสัญญฉบับนี้ส่งผลให้มอนเตเนโกรได้รับดินแดนเพิ่มเติมพร้อมเป็นเอกราชจากออตโตมัน Paid holiday when falling on Saturday or Sunday [Wikipedia]

วันเอกราชมองโกเลีย (นาดาม)

-
วันพุธ 13 กรกฎาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : ฆราวาสฮอลิเดย์: ฉลองอิสรภาพจากจีนกฎในปี 1921 Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

ฐวฑน ฑโณไภฯ

-
วันพฤหัสบดี 14 กรกฎาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : ฉลองรัฐประหาร 1958: กองทัพฆ่าคิง Feisal II เช่นเดียวกับเจ้าชายอับดุล Illah ยึดกรุงแบกแดด และอิรักประกาศเป็นสาธารณรัฐ

วันบาสตีย์ (สิ้นสุดเดือนของเฉลิม)

-
วันพฤหัสบดี 14 กรกฎาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : ในวันที่ 14 กรกฎาคม วันบาสตีย์ เป็นสัญลักษณ์ของการสิ้นสุดของพระมหากษัตริย์ฝรั่งเศสและต้นสาธารณรัฐแรก ในวันหยุดแห่งชาตินี้ ประชาชนทั้งหมดรู้สึกว่าสมาชิกพลชาติ ความสำคัญของวันหยุดแห่งชาตินี้อยู่ในความเป็นจริงที่มีรากของมันในการเกิดของสาธารณรัฐ Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันเอกราชมองโกเลีย (นาดาม)

-
วันพฤหัสบดี 14 กรกฎาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : ฆราวาสฮอลิเดย์: ฉลองอิสรภาพจากจีนกฎในปี 1921 Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

นูฝบฦผภฏภว ณฏ

-
วันพฤหัสบดี 14 กรกฎาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : วันบัสตีย์ เป็นวันชาติของฝรั่งเศส ซึ่งตรงกับวันที่ 14 กรกฎาคมของทุกปี ในประเทศฝรั่งเศส วันดังกล่าวถูกเรียกอย่างเป็นทางการว่า งานเฉลิมฉลองแห่งชาติ (La Fte Nationale) และเรียกโดยทั่วไปว่า สิบสี่กรกฎา (le quatorze juillet) วันดังกล่าวเป็นการรำลึกถึงวันหยุดสหพันธรัฐ (Fte de la Fdration) ในปี ค.ศ. 1790 ซึ่งตรงกับวันครบรอบการโจมตีคุกบัสตีย์เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม ค.ศ. 1789 หนึ่งปีพอดี วันครบรอบการบุกโจมตีคุกปราการบัสตีย์ถูกมองว่าเป็นสัญลักษณ์การลุกฮือของชาติสมัยใหม่ และการปรองดองชาวฝรั่งเศสด้วยราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ สมัยก่อนสาธารณรัฐที่ 1 ระหว่างการปฏิวัติฝรั่งเศส งานฉลองและพิธีการทางการถูกจัดขึ้นทั่วประเทศฝรั่งเศส การเดินสวนสนามประจำปีที่เก่าแก่ที่สุดและมีขนาดใหญ่ที่สุดในยุโรปถูกจัดขึ้นเมื่อเช้าวันที่ 14 กรกฎาคม บนถนนช็องเซลีเซในปารีส ต่อหน้าประธานาธิบดีฝรั่งเศส เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแขกต่างประเท Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันครบรอบปีของสุลต่าน*

-
วันศุกร์ 15 กรกฎาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : ภายใต้บรูไน 1959 รัฐธรรมนูญพระบาทสมเด็จ Paduka เสรี Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah เป็นหัวหน้าของรัฐที่มีอำนาจบริหารอย่างเต็มรูปแบบ not a paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันเอกราชมองโกเลีย (นาดาม)

-
วันศุกร์ 15 กรกฎาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : ฆราวาสฮอลิเดย์: ฉลองอิสรภาพจากจีนกฎในปี 1921 Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันหยุด

-
วันศุกร์ 15 กรกฎาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส :

วันมานูเอ*

-
วันศุกร์ 15 กรกฎาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : Manu'a ตั้งอยู่ 90 ไมล์ (140 กิโลเมตร) ไปทางทิศตะวันออกของ Tutuila เกาะถูกยกให้ประเทศสหรัฐอเมริกาในปี 1904 โดยกษัตริย์พระองค์สุดท้ายแห่ง Manu'a, Tuimanu'a Elisara ยกให้ทำเครื่องหมายยุคใหม่ใน 3,000 ปีประวัติศาสตร์อันยาวนานของชาวซามัว Manu'a ได้รับการพิจารณาเป็นหัวใจของมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศซามัว

วันเซนต์โรซาเลีย (เฉพาะพาเลอร์โม)*

-
วันศุกร์ 15 กรกฎาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : ใน 1624 เมืองปาแลร์โมที่ถูกทำลายโดยโรคระบาด จำนวนประชากรที่อาศัยอยู่ในไร้สาระเกี่ยวกับลูกค้าที่ศักดิ์สิทธิ์ของเมืองเซนต์อกาธาคริสติเซนต์ซานตา Ninfa และ Sant'Oliva ในช่วงวิกฤตนี้ตามตำนานแล้วที่รู้จักกันน้อย Santa Rosalia ปรากฏว่าคนเลี้ยงแกะชื่อ Vincenzo Bonello แสดงให้เห็นสถานที่ตั้งของเขาพระธาตุและสอนว่าเฉพาะในกรณีที่พระธาตุเหล่านี้ได้ดำเนินการในขบวนจะสิ้นสุดภัยพิบัติที่เกิดขึ้นไม่กี่วัน หลังจากขบวน

วันต่อสู้เพื่อสถาปนาอิสรภาพและระบอบประชาธิปไตย*

-
วันศุกร์ 15 กรกฎาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : Not a paid holiday

ธนาคารยังคงเปิด

-
วันเสาร์ 16 กรกฎาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส :

วันทำงาน

-
วันเสาร์ 16 กรกฎาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส :

วันลา ปาซ (เฉพาะเมืองลา ปาซ)

-
วันเสาร์ 16 กรกฎาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส :

วันครบรอบปีของสุลต่าน*

-
วันเสาร์ 16 กรกฎาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : ภายใต้บรูไน 1959 รัฐธรรมนูญพระบาทสมเด็จ Paduka เสรี Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah เป็นหัวหน้าของรัฐที่มีอำนาจบริหารอย่างเต็มรูปแบบ not a paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันเวอร์จินการ์เมน

-
วันเสาร์ 16 กรกฎาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส :

ฮาเรล่า

-
วันเสาร์ 16 กรกฎาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : เทศกาลฮินดูได้เฉลิมฉลองโดยทั่วไปในภูมิภาค Kumaon ของรัฐอุตตราขัณฑ์ของอินเดียและบางภูมิภาคของหิมาจัลประเทศ เรียกว่าฮาริยาลีหรือไรฮยาลีใน Kangra, Shimla และ Sirmour ภูมิภาคของจังหวัด Himachal ในจุบพลและคินนาวแห่งหิมาจัลเรียกว่าดาฮริน ในคนหิมาชลใช้เทพเจ้าในหมู่บ้านเพื่อเปิดสถานที่และร้องเพลงและเต้นรํา โดยได้เฉลิมฉลองกันในปีนี้

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค**

-
วันเสาร์ 16 กรกฎาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : มาเรียนามาเรียนาวันเท่านั้น

ครบรอบปีของวิภู

-
วันอาทิตย์ 17 กรกฎาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : Hari Ulang Tahun Keputeraan Raja Perlis

วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาองค์พระมหากษัตริย์*

-
วันอาทิตย์ 17 กรกฎาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : พระมหากษัตริย์ของประเทศเลโซโท, Letsie III, ฟังก์ชั่นได้ทำหน้าที่พระราชพิธีส่วนใหญ่; เขาไม่ปฏิบัติตามครอบครองอำนาจบริหารและเป็นสิ่งต้องห้ามจากแข็งขัน participante ในการริเริ่มทางการเมือง

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค**

-
วันอาทิตย์ 17 กรกฎาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : ทั้งทั้งวันเท่านั้น

ครบรอบปีของวิภู

-
วันจันทร์ 18 กรกฎาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : Hari Ulang Tahun Keputeraan Raja Perlis

วันประธานาธิบดี

-
วันจันทร์ 18 กรกฎาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : The constitution of Botswana is the rule of law which protects the citizens of Botswana and represents their rights. The politics of Botswana take place in a framework of a representative democratic republic, whereby the President of Botswana is both head of state and head of government, and of a multi-party system. [Wikipedia]

วันแห่งทะเล (ยูมิ โนะ ฮิ)*

-
วันจันทร์ 18 กรกฎาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : การเฉลิมฉลองที่ผ่านมา (1997) ในเมืองพอร์ตเท่านั้นในการส่งส่วยที่จะมาถึงพลเรือจัตวาเพอร์รี่ใน 1853 เหตุการณ์ต่าง ๆ จะทุ่มเทให้กับทะเล

วันประกาศรัฐธรรมนูญฉบับแรก

-
วันจันทร์ 18 กรกฎาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : ในปี 1951 รูปแบบที่วิทยาลัยของรัฐบาลถูกจัดตั้งขึ้นหลังจากอดอยากตนเองของรัฐสภา

วันเสรีภาพ

-
วันอังคาร 19 กรกฎาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : ฉลองการโค่นของเผด็จการ Somoza

วันประธานาธิบดี

-
วันอังคาร 19 กรกฎาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส :

วันวีรชนผู้เสียสละ

-
วันอังคาร 19 กรกฎาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : พฯป์ฟก ด๋วั ฑโณไภว ม๖ตตภฺต้ภบ 1947ณโ ตถธณ

ผู้หญิงลาวสหภาพวัน*

-
วันพุธ 20 กรกฎาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : ยูเนี่ยนลาวสตรี (lwu) เป็นมวลและสังคมองค์กรของผู้หญิงในทุกชั้นทั่ว P.D.R. ลาว มันเป็นส่วนหนึ่งของระบบสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้ก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการในปี 1955 ประวัติของ lwu ติดอย่างใกล้ชิดกับประวัติศาสตร์ของประเทศเพื่อการปลดปล่อยแห่งชาติและการพัฒนา

วันหยุดท้องถิ่น

-
วันพุธ 20 กรกฎาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : Atin Gospel Day (Atin only)

สันติภาพและเสรีภาพวัน

-
วันพุธ 20 กรกฎาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : วันครบรอบของการประกอบอาชีพของเกาะทางตอนเหนือโดยกองกำลังตุรกี 1974

วันเอกราช

-
วันพุธ 20 กรกฎาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : ครบรอบของอิสระจากสเปนในส่วนเริ่มต้นของ 19 เซ็น

วันวิคเตอร์ สคอร์เชอร์*

-
วันพฤหัสบดี 21 กรกฎาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : ใน St Maarten เฉพาะในด้านภาษาฝรั่งเศส In St Maarten, only on the French side Not a paid holiday

วันสโกเอลเชอร์

-
วันพฤหัสบดี 21 กรกฎาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : Victor Schoelcher (1804 - 1893) ยกเลิกการเป็นทาสในประเทศฝรั่งเศสเมื่อวันที่ 27 เมษายน 1848 Not a paid holiday when falling on Saturday or Sunday

ฐวฑน ฑโณไภฯ

-
วันพฤหัสบดี 21 กรกฎาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : ณืด๚ถ๕ตๅฟกผญ 1831 บะธฎธฆ ฑโณไ Paid holiday when falling on Sunday (Labour law 4 Jan 1974)

ตถธณฑโณไภฯ**

-
วันศุกร์ 22 กรกฎาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : ซาราวักได้รับการปกครองตนเอง 22 กรกฏาคม 1963 บนเงื่อนไขที่ว่ามันจะเข้าร่วมในรูปแบบสหพันธรัฐมาเลเซียในวันที่ 16 เดือนกันยายนปีเดียวกัน ก่อนที่จะมีพิธีปกครองตนเอง 22 กรกฏาคม 1963 อเล็กซานเดเดลที่ผ่านมาผู้ว่าการรัฐอาณานิคมซ้ายอัสตานาและนั่งเรือสำปั้นสีขาวเพื่อข้ามแม่น้ำซาราวักแล้วส่งมอบการบริหารงานของรัฐซาราวักเพื่อประชาชน Sarawakian กับธงอาณานิคม และลดธงยกซาราวัก ก่อนที่เขาจะออกจากผู้ว่าราชการจังหวัดได้รับการแต่งตั้งสตีเฟ่นควนกาหลง Ningkan เป็นครั้งแรกที่หัวหน้ารัฐมนตรีรัฐซาราวัก [Wikipedia]

ว๕ธํ ฑโณไภฯ

-
วันศุกร์ 22 กรกฎาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : วันครบรอบปีของกบฏที่นำประธาน Jammeh เพื่อพลังงานที่ 22 กรกฎาคม 1994 paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบิดาของกษัตริย์

-
วันศุกร์ 22 กรกฎาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : ฉลองวันเกิดของพระมหากษัตริย์ในช่วงปลาย Sobhuza Not a public holiday when falling on Saturday and Sunday

วันยุคฟื้นฟูวิทยาการใหม่

-
วันเสาร์ 23 กรกฎาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบรรณาการเพื่อที่ประมุขของประเทศโอมาน

วันไว้อาลัยแก่สงครามโลกครั้งที่หนี่ง

-
วันเสาร์ 23 กรกฎาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : ในการส่งส่วยให้กับผู้ที่เสียชีวิตในช่วงสงครามโลกครั้งที่

ราศีสิงห์*

-
วันเสาร์ 23 กรกฎาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : สิงโต: 23 กรกฎาคม - 22 สิงหาคม

ว๕ธํ ฑโณไภฯ

-
วันเสาร์ 23 กรกฎาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : ท้ายของพระรัฐบาล (คิง Faruk) และจัดตั้งสาธารณรัฐใน 1952 http://www.egyptse.com/

วันเด็ก

-
วันอาทิตย์ 24 กรกฎาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส :

วันไซมอน โบลิวาร์

-
วันอาทิตย์ 24 กรกฎาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : ใน 1813 เขาได้รับรางวัลอิสระสำหรับโบลิเวีย, โคลัมเบีย, เอกวาดอร์, ปานามา, เปรูและเวเนซุเอลา

ฐ๘ศญฑน ฑโณไภฯ*

-
วันจันทร์ 25 กรกฎาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : วันครบรอบการก่อตั้งสาธารณรัฐในปี 1957

คาร์นิวอล

-
วันจันทร์ 25 กรกฎาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส :

วันผนวกเมืองกานาคาสต์

-
วันจันทร์ 25 กรกฎาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : Guanacaste เดิมแยกจังหวัดในภาคกลางของสเปนจักรวรรดิอเมริกัน สเปนให้ภูมิภาคเพื่อนิการากัวใน 1787 แต่ใน 1812 ได้รับที่ดินไปคอสตาริกาเพื่อให้คอสตาริก้าจะมีขนาดใหญ่พอที่จะเป็นตัวแทนในรัฐบาลอาณานิคมใหม่ซึ่งปกครองจากกัวเตมาลา หลังจากเป็นอิสระจากสเปนในปี 1821 ทั้งคอสตาริกานิการากัวและอ้าง Guanacaste ที่อาศัยอยู่ในภูมิภาคยังคงแบ่งออกได้เป็นอย่างดี ปัญหาในที่สุดก็นำไปลงคะแนนเสียงและ Guanacastecos นิยมคอสตาริกาชนะ

วันเด็ก (เลื่อนไปวันจันทร์)

-
วันจันทร์ 25 กรกฎาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส :

วันคำสอนขององค์พระคริสตเจ้า (เฉพาะราโรตองกา)

-
วันจันทร์ 25 กรกฎาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส :

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค**

-
วันจันทร์ 25 กรกฎาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : Goiแsวันกอยยาเนียเท่านั้น

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันจันทร์ 25 กรกฎาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : Epistle of Saint James in Girona only

วันปฏิรูปแห่งชาติอดีต

-
วันจันทร์ 25 กรกฎาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส :

วันหยุดประจำชาติกาลิเซีย*

-
วันจันทร์ 25 กรกฎาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส :

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันอังคาร 26 กรกฎาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : St Anna in Balsthal only

ฑนฐก วุนๆ ฑโณไภฯ

-
วันอังคาร 26 กรกฎาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : จุดเริ่มต้นของนำโดยกบฏ Fidel Castro ใน 1953.

การเสด็จเยี่ยมขององค์พระสันตะปาปา

-
วันอังคาร 26 กรกฎาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส :

ฐวฑน ฑโณไภฯ

-
วันอังคาร 26 กรกฎาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : วันครบรอบของความเป็นอิสระและเป็นอิสระของสาธารณรัฐไลบีเรีย,ปี 1847 . บริเตนใหญ่ในประเทศได้รับการยอมรับในปี 1848 . แม้ว่าไลบีเรียก็ตกลงกันได้โดยชาวอเมริกัน,ในสหรัฐอเมริกาไม่ได้ตระหนักถึงความเป็นอิสระของประเทศจนกว่า 1862 .

ฝยธฎภว ณฏ

-
วันพุธ 27 กรกฎาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : วันนี้ฉลองสิ้นสุดการสงครามเกาหลี (27 กรกฎาคม 1953). สหรัฐอเมริกา, จีน, เกาหลีเหนือและมีการลงนามสัญญาสงบศึก. Syngman Rhee, ประธานของเกาหลีใต้, ปฏิเสธที่ลงชื่อแต่เขา pledged เพื่อสังเกตการหย่าศึก. http://www.army.mil/cmh-pg/brochures/kw-stale/stale.htm

วันปฏิวัติแห่งชาติ (วันที่สอง)

-
วันพุธ 27 กรกฎาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส :

วันเอกราช

-
วันพุธ 27 กรกฎาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : Celebration of the independence accorded from France with the Evian Agreements

การเสด็จเยี่ยมขององค์พระสันตะปาปา

-
วันพฤหัสบดี 28 กรกฎาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส :

วันเกิดของกษัตริย์

-
วันพฤหัสบดี 28 กรกฎาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : Maha Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun; born 28 July 1952) is the King of Thailand, since 2016. As the tenth monarch of the Chakri Dynasty, he is also styled as Rama X. At the age of 64, Vajiralongkorn is the oldest Thai monarch to ascend to the throne. (from 2017) Paid holiday when falling on Saturday or Sunday [Wikipedia]

วันรัฐปกครองอิสระ

-
วันพฤหัสบดี 28 กรกฎาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : Dํa de las Instituciones de Cantabria

วันปลดแอกหรือวันเลิกทาส (วันแรกของการแข่งขันคริกเก็ต)

-
วันพฤหัสบดี 28 กรกฎาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : The only country in the world having 2 days dedicated to cricket

การลงจอดของเวลส์ครั้งแรก

-
วันพฤหัสบดี 28 กรกฎาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : Welsh settlement in Chubut, which began in 1865

วันเอกราชรัฐมารันเยา

-
วันพฤหัสบดี 28 กรกฎาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : รัฐมารันเยา (โปรตุเกส: Maranho) เป็นรัฐในประเทศบราซิล ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ ติดกับชายฝั่งของมหาสมุทรแอตแลนติกทางทิศเหนือ รัฐใกล้เคียง (จากตะวันออก หมุนตามเข็มนาฬิกา ได้แก่ รัฐปีเอาอี รัฐโตกันตินส์ และรัฐปารา เมืองหลวงของรัฐคือ เมืองเซาลูอีส ที่ได้รับขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก Paid holiday when falling on Saturday or Sunday [Wikipedia]

สิ้นฟาสซิสต์

-
วันพฤหัสบดี 28 กรกฎาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

ตถธณฑโณไภฯ

-
วันพฤหัสบดี 28 กรกฎาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : Obtained from Spain by Jos้ San Martํn in 1821 Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันเซนต์โอลาฟ อีฟ

-
วันพฤหัสบดี 28 กรกฎาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : The inhabitants of the capital dress up and come to attend a boat race that takes place in the port Not a paid holiday when falling on Saturday or Sunday Banks close at 1pm

วันเอกราช (วันที่สอง)

-
วันศุกร์ 29 กรกฎาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันเขตมีอำนาจรัฐปกครองอิสระ

-
วันศุกร์ 29 กรกฎาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันเซนต์โอลาฟ

-
วันศุกร์ 29 กรกฎาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : ำlavs๘ka is the day when L๘gting, the Faroese Parliament, opens its session. The literal meaning is “Saint Olaf’s Wake” (vigilia sancti Olavi in Latin), from Saint Olaf’s death at the Battle of Stiklestad in 1030, but the L๘gting predates this event. paid holiday when falling on Saturday or Sunday [Wikipedia]

การเสด็จเยี่ยมขององค์พระสันตะปาปา

-
วันศุกร์ 29 กรกฎาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส :

วันแมรี่เจ้าชาย

-
วันศุกร์ 29 กรกฎาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : Admiral Sir George Somer, Bermudas' father settle in the island in 1609

ตถธณฑโณไภฯ

-
วันเสาร์ 30 กรกฎาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : In 1980, after the brief Coconut War , the Republic of Vanuatu was created.

วันมา

-
วันเสาร์ 30 กรกฎาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : In tribute to the late Dr. John Garang de Mabior. Waged a successful war against the Islamic Government of Sudan for almost 22 years until 2005.

ครบรอบปีของวิภู

-
วันเสาร์ 30 กรกฎาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : Al-Sultan Abdullah Ri’ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah.

วันปลูกต้นไม้

-
วันเสาร์ 30 กรกฎาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : from 2019 on

วันราชาภิเษกหรือวันขึ้นครองราชบัลลังก์

-
วันเสาร์ 30 กรกฎาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : Celebrates the accession to the throne, of King Mohammed VI on July 3O, 1999, who succeeded his father King Hassan II.

วันเกิด Udham สิงห์

-
วันอาทิตย์ 31 กรกฎาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : (December 26, 1899 – July 31, 1940) was an Indian independence activist, best known for assassinating Michael O'Dwyer in March 1940 in what has been described as an avenging of the Jallianwalla Bagh Massacre. Udham Singh Kamboj changed his name to Mohammad Singh Azad, symbolizing the unification of the three major religions of India: Hinduism, Islam and Sikhism. Singh is considered one of the best-known revolutionaries of the Indian independence struggle.

วันกสิกร

-
วันจันทร์ 1 สิงหาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส :

วันเอกราช

-
วันจันทร์ 1 สิงหาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : ตั้งแต่ปี 1998

วันที เอ็ม ที

-
วันจันทร์ 1 สิงหาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส :

วุนๆภว ณฏ

-
วันจันทร์ 1 สิงหาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : Celebrates the Emancipation of slaves in the British Empire on August 1, 1834.

ตถธณฑโณไภฯ

-
วันจันทร์ 1 สิงหาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : Obtained from France on August 1, 1960

ฟฌวี ฑโณไภฯ

-
วันจันทร์ 1 สิงหาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : Instaured at the end of the XIX century. The date refers to an agreement made at the beginning of August 1291 between Uri, Schwyz and Nidwalden. Traditional observance includes bonfires on the the mountains and celebrations in the communities, occasions for patriotic speeches. Modern observance, fostered by the Tourist offices, include fireworks.

ชุมชนไทย - ญี่ปุ่นของซันโตโดมิงโก(มานากัวเท่านั้น)

-
วันจันทร์ 1 สิงหาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส :

วันรัฐบริติชโคลัมเบีย

-
วันจันทร์ 1 สิงหาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส :

อันดอร์ราวัน

-
วันจันทร์ 1 สิงหาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส :

การเฉลิมฉลองเมืองนาตาล

-
วันจันทร์ 1 สิงหาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : Anniversary ( natal = birth ) of the cities' founding

Various civic/state holidays

-
วันจันทร์ 1 สิงหาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส :

วันพ่อ-แม่

-
วันจันทร์ 1 สิงหาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส :

วันหยุดท้องถิ่น

-
วันจันทร์ 1 สิงหาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : Province Day (Guadalcanal only)

วันหยุดธนาคารฤดูร้อน

-
วันจันทร์ 1 สิงหาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส :

วันเยาวชน

-
วันจันทร์ 1 สิงหาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส :

วันปลดแอกหรือวันเลิกทาส

-
วันจันทร์ 1 สิงหาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : Celebrates the Emancipation of slaves in the British Empire on August 1, 1834.

วันหยุดธนาคารฤดูร้อน (ธนาคารเปิดทำการ)

-
วันจันทร์ 1 สิงหาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส :

คาร์นิวอล

-
วันจันทร์ 1 สิงหาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : The first day of carnival is called J'ouvert

งานเฉลิมฉลอง (วันแรกของช่วง 3 วัน)

-
วันจันทร์ 1 สิงหาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส :

คาร์นิวัล

-
วันจันทร์ 1 สิงหาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : งานเฉลิมฉลองอย่างเป็นทางการไม่ได้ preceeded เดือนของเทศกาล. http://www.barbados.org/

วันหยุดธนาคารฤดูร้อน

-
วันจันทร์ 1 สิงหาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส :

ใหม่วันบรันสวิก

-
วันจันทร์ 1 สิงหาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส :

วันซัสแคตเชวัน

-
วันจันทร์ 1 สิงหาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส :

วันการพาณิชย์

-
วันจันทร์ 1 สิงหาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : Shop keepers and office workers are being honoured.

สิงหาคมวันหยุดธนาคาร

-
วันจันทร์ 1 สิงหาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส :

อิลินเดน

-
วันอังคาร 2 สิงหาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : Commemorates the Ilinden-Preobrazhenie Uprising (Ilinden Uprising) of August 1903 which was an organized revolt against the Ottoman Empire. Wikipedia

วันพระแม่ปฏิสนธินิรมลแห่งลอสแอนเจลิส

-
วันอังคาร 2 สิงหาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : Feast of Patroness of Costa Rica

วันสืบทอดประเพณีคัลทูรามา (เนวิส)

-
วันอังคาร 2 สิงหาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : Nevis only

วันปลดแอกหรือวันเลิกทาส

-
วันอังคาร 2 สิงหาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : Celebrates the Emancipation of slaves in the British Empire on August 1, 1834.

คาร์นิวอล

-
วันอังคาร 2 สิงหาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : The last day of carnival is called Last Lap http://www.antiguacarnival.com/

งานเทศกาล

-
วันอังคาร 2 สิงหาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส :

วันไว้ทุกข์หรือไว้อาลัย

-
วันอังคาร 2 สิงหาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : Commemorates the Auschwitz extermination

วันหยุดท้องถิ่น

-
วันพุธ 3 สิงหาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : Province Day (Makira/Ulawa only)

งานเทศกาล

-
วันพุธ 3 สิงหาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส :

การเฉลิมฉลองการรัฐประหาร

-
วันพุธ 3 สิงหาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : การรัฐประหารอิเควทอเรียลกินีปี 1979 เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 1979 เมื่อหลานชายของประธานาธิบดีฟรานซิสโก มาซิอัส Nguema ชื่อ Teodoro Obiang Nguema Mbasogo โค่นล้มเขาในรัฐประหารนองเลือด การต่อสู้ระหว่างผู้ภักดีและกบฏยังคงดําเนินต่อไปจนกระทั่ง Macํas Nguema ถูกจับหลบหนีไปแคเมอรูนเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม เขาตัดสินประหารชีวิตลุงของเขาในความผิดของการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ต่อชาวบูบีและอาชญากรรมอื่น ๆ ที่เกิดขึ้น Macํas Nguema ถูกประหารชีวิตโดยการยิงทีมเมื่อวันที่ 29 กันยายน 1979 Teodoro ยังคงเป็นประธานาธิบดีตั้งแต่นั้นมา [Wikipedia]

วันซันซัลวาดอร์ (เฉพาะซันซัลวาดอร์)

-
วันพุธ 3 สิงหาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : Devoted to the country's patron saint: El Salvador del Mundo (Savior of the World). paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันวีรชนผู้เสียสละในการต่อสู้กับพวกล

-
วันพุธ 3 สิงหาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : การล่าอาณานิคมวันสักขี

ตถธณฑโณไภฯ

-
วันพุธ 3 สิงหาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : Granted by the French in 1960

สิงหาคมวันศุกร์

-
วันพฤหัสบดี 4 สิงหาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส :

วันสถาปนา

-
วันพฤหัสบดี 4 สิงหาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : The date for the formation of the Aborigines’ Rights Protection Society by John Mensah Sarbah in 1897, and the formation of the United Gold Coast Convention (UGCC) in 1947 by J.B. Danquah and George Alfred “Paa” Grant. not a paid holiday when falling on a Sunday

สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุด

-
วันพฤหัสบดี 4 สิงหาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส :

วันบารัค โอบามา

-
วันพฤหัสบดี 4 สิงหาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : เพื่อเป็นเกียรติแก่ประธานาธิบดีคนที่ 44 ของสหรัฐอเมริกา ผู้ซึ่งเริ่มต้นอาชีพของเขารับใช้ประชาชนชาวอิลลินอยส์ทั้งในวุฒิสภารัฐอิลลินอยส์และวุฒิสภาสหรัฐอเมริกาและอุทิศชีวิตของเขาเพื่อปกป้องสิทธิของชาวอเมริกันและสร้างสะพานข้ามชุมชน จาก ปี 2561

วันสถาปนา

-
วันศุกร์ 5 สิงหาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : August 5, 1585 was the date on which the Portuguese arrived in the lands of Paraiba, thus founding the city of Nossa Senhora das Neves (now Joใo Pessoa)

เทศกาลวันซันซัลวาดอร์ (วันที่สอง)

-
วันศุกร์ 5 สิงหาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : paid holiday when falling on Saturday or Sunday

เทศกาลเก็บเกี่ยว

-
วันศุกร์ 5 สิงหาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : Umuganura “Harvest day” was one of the most important ceremonies performed by Rwandans at the beginning of every harvest season. This event came second to the most important ceremony in the Rwandan kingdom, which was the enthronization of the new King. Though we do not know exactly when “Umuganura” was introduced in Rwandan society; some literature states that, it could have been started together with the introduction of the agriculture in Rwanda during the 3rd century B.C.

วันเยาวชนแห่งชาติ

-
วันศุกร์ 5 สิงหาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : The youth in Kiribati comprises half of the national population and is administered through the Ministry of Environment and Social Development with the aim of developing the well-being of I-Kiribati youth and maintaining culture existing amongst the youth. National Youth Day emphasizes the role of the youth of today.

วันขอบคุณผืนแผ่นดินที่ให้กำเนิด

-
วันศุกร์ 5 สิงหาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : Liberation from the Serbian forces On that date in 1995 the Croatian Army took the city of Knin during Operation Storm, which effectively brought an end to Republic of Serbian Krajina proto-state. In 2008, the Croatian Parliament also assigned the name Day of Croatian Defenders (Croatian: Dan hrvatskih branitelja) to the holiday, which honors the current service members and veterans of the Republic of Croatia Armed Forces Paid holiday when falling on Saturday or Sunday [wikipedia]

เทศกาลวันซันซัลวาดอร์ (วันที่สาม)

-
วันเสาร์ 6 สิงหาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : paid holiday when falling on Saturday or Sunday

ว๕ธํ ฑโณไภฯ

-
วันเสาร์ 6 สิงหาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส :

ประจัญบานวัน

-
วันอาทิตย์ 7 สิงหาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : Defeat of the Spanish by the South American people in 1819 in Boyaca

ฐ๘ศญฑน ฑโณไภฯ

-
วันจันทร์ 8 สิงหาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส :

ฑนฐกภ๛ภฮ ฟตฟ๕ภป ฑโธฎดย ณฏ

-
วันจันทร์ 8 สิงหาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส :

ณ๓นฮภว ณฏ

-
วันจันทร์ 8 สิงหาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส :

คาร์นิวอล

-
วันจันทร์ 8 สิงหาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : From dawn on Carnival Monday, the streets of Grenada's towns are filled with traditional masqueraders depicting Devils (Jab-Jabs) and social commentaries of the highlights of the past year (Ole Mas). Spectators and masqueraders dance to the sounds of steel bands and DJ’s playing the latest carnival melodies.

ทางหลวงของนักปราบภูเขา

-
วันจันทร์ 8 สิงหาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : Festival of the Lepcha people of north-east India. The festival occurs usually in the month of August. According to Lepcha belief, their ancestors went atop the Tendong Mountain to escape from 40 days and 40 nights of continuous rain. This festival commemorates that happening [Wikipedia]

ฑนฐกภว ณฏ

-
วันอังคาร 9 สิงหาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : 1965 ณโฟก ธปทนภฬม๖พฦฟกผญ ตถธณ ฑโณไภฯภป ธยดยดู.

สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุด

-
วันอังคาร 9 สิงหาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : Parliamentary election

ฟฉผบภว ณฏ

-
วันอังคาร 9 สิงหาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : Commemorates 9 August 1956 when women participated in a national march to petition against pass laws (legislation that required African persons to carry a document on them to ‘prove’ that they were allowed to enter a ‘white area’

วันกองทัพบก

-
วันอังคาร 9 สิงหาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส :

วันเผ่าโลก

-
วันอังคาร 9 สิงหาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : คนเผ่าที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ต่างๆของราชสถานจัดโครงการทางศาสนาสังคมและวัฒนธรรม

คาร์นิวัล

-
วันอังคาร 9 สิงหาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : Carnival celebrations come to an end on Carnival Tuesday with the parade of the bands. Masqueraders dance through the streets showcasing their brightly coloured costumes to the delight of the crowd with sounds of steel bands and DJ’s playing the latest carnival songs

วันที่ของคนพื้นเมือง

-
วันอังคาร 9 สิงหาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : ถึงความหลากหลายของชุมชนในประเทศอินเดีย,ออสการ์(,ชวา,ทิ้งไว้บนบก amerindian ,จีน,...) เริ่มในปี 2009 .

รอยัล ควีนสแลนด์ โชว์ (EKKA)

-
วันพุธ 10 สิงหาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : Queensland largest trade show, essentially in Brisbane (since 1875) https://www.ekka.com.au/ekka-information/public-holidays/

ชุมชนไทย - ญี่ปุ่นของซันโตโดมิงโก(มานากัวเท่านั้น)

-
วันพุธ 10 สิงหาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส :

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันพุธ 10 สิงหาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : St Laurent Day - Banks remain open in St Laurent only

วันภูเขา

-
วันพฤหัสบดี 11 สิงหาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : ออกแบบมาเพื่อแบ่งปันโอกาสที่จะได้คุ้นเคยกับภูเขาและชื่นชมพรจากภูเขา Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันเทศกาลแย่งชิงดอกไม้ (เฉพาะช่วงบ่าย)

-
วันพฤหัสบดี 11 สิงหาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส :

วันรัฐแห่งชาติ

-
วันพฤหัสบดี 11 สิงหาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : Creation of the captaincy, separation from Sao Paulo Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม

-
วันศุกร์ 12 สิงหาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 1975 ประมาณ 350,000 โมร็อกโกอาวุธเข้าหาเมือง Tarfaya ในภาคใต้ของโมร็อกโกและรอสัญญาณจากกษัตริย์ฮัสซันที่สองของโมร็อกโกที่จะข้ามเข้ามาในการโต้แย้งประเทศ / ดินแดนของซาฮาราตะวันตก พวกเขากวัดแกว่งธงโมร็อกโก, ป้ายเรียกร้องให้มีการกลับมาของโมร็อกโกซาฮารารูปภาพของพระมหากษัตริย์และคัมภีร์กุรอ่าน สีเขียวสำหรับชื่อมีนาคมที่ตั้งใจจะให้เป็นสัญลักษณ์ของศาสนาอิสลาม เป็นผลให้สเปนยอมรับความต้องการของโมร็อกโกและเข้าเจรจาทวิภาคี นี้นำไปสู่ข้อตกลงมาดริดสนธิสัญญาที่แบ่งดินแดนระหว่างโมร็อกโกและมอริเตเนีย Not a paid holiday when falling on Friday or Saturday [Wikipedia]

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันศุกร์ 12 สิงหาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : In tribute to the Chaco people, commemorating the founding of the Gran Chaco Province in Gran Chaco region only

วันชาตินิยม

-
วันเสาร์ 13 สิงหาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : In memory of those who sacrificed their lives during the 1891 Anglo-Manipur War. On this day in 1891, Manipuri prince Bir Tikendrajit Singh and general Thangal were hanged by the British on charges of waging war against them.

ตถธณฑโณไภฯ

-
วันเสาร์ 13 สิงหาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : Granted by the French in 1960 paid holiday when falling on Saturday or Sunday

ขับออกจากโคโซโว

-
วันเสาร์ 13 สิงหาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : Day of Remembrance for the 1999 Kosovo Expulsion by Albanese Kosovar armed forces

ฟฉผบภว ณฏ

-
วันเสาร์ 13 สิงหาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันล่ามรหัสนาวาโฮแห่งชาติ

-
วันอาทิตย์ 14 สิงหาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : เพื่อเป็นเกียรติแก่ความกล้าหาญของล่ามรหัสและบทบาทที่สําคัญของพวกเขาในชัยชนะพันธมิตรของสงครามโลกครั้งที่สอง จากปี 2564

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันอาทิตย์ 14 สิงหาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : Linguistics Day: Dedicated to the heritage and culture of the Afrikaans language. in Orania only

วันจงรักภักดี

-
วันอาทิตย์ 14 สิงหาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : On August 14, 1979, the recovery of this province by Moroccan authorities came to materialize the unity of the country and crown a long struggle for the perfection of Morocco's territorial integrity. On that day, at the Riad palace in Rabat, a 360 person-strong delegation, was dispatched by the population of the region to renew before King Hassan II the oath of allegiance and their attachment to the Alaouite throne. The sovereign then delivered a historic speech in which he vowed to guarantee their defense and security and endeavor for their well-being.

ตถธณฑโณไภฯ

-
วันอาทิตย์ 14 สิงหาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : Pakistan was formed on August 14, 1947 with two parts in the eastern and northwestern regions of South Asia, separated by Hindu-majority India. [Wikipedia] [Wikipedia]

วันประกาศรัฐปกครองอิสระปารา

-
วันจันทร์ 15 สิงหาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส :

성모 승천 대축일

-
วันจันทร์ 15 สิงหาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส :

วันเสรีภาพ

-
วันจันทร์ 15 สิงหาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : สิ้น 35 ปีอาชีพในญี่ปุ่น 1945

วันชาติ

-
วันจันทร์ 15 สิงหาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : Celebrates independence from France in 1960. A 3-day holiday period known as Les Trois Glorieuses .

ขั้นตอนสู่ความเป็นอมตะของนายพลซานมาร์ติน

-
วันจันทร์ 15 สิงหาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : Jos้ Francisco de San Martํn y Matorras (Yapey๚, Viceroyalty of the Rio de la Plata, 25 February 1778 – Boulogne-sur-Mer, France, 17 August 1850), known simply as Jos้ de San Martํn or El Libertador of Argentina, Chile and Peru, was a Spanish-Argentine general and the prime leader of the southern and central parts of South America's successful struggle for independence from the Spanish Empire who served as the Protector of Peru. Born in Yapey๚, Corrientes, in modern-day Argentina, he left his mother country at the early age of seven to study in Mแlaga, Spain.

พฦผ๘ฝรพ๐(ฦฤถ๓ฐ๚ภฬ ผ๖ตต) รขผณภฯ

-
วันจันทร์ 15 สิงหาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : Gold-seeking Spaniards first established a fort on the Guarani inhabited Paraguay River on August 15, 1537. They called it Nuestra Senora de la Asuncion (Our Lady of the Assumption). http://news.quickfound.net/intl/paraguay_news.html

วันไว้อาลัยแห่งชาติ

-
วันจันทร์ 15 สิงหาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : This celebration depends on which party is in power

วันค้นพบ - ตื่นทองคลอนไดค์

-
วันจันทร์ 15 สิงหาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : Anniversary of the discovery of gold in 1896

วุนๆ ฑโณไภฯ

-
วันจันทร์ 15 สิงหาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : Celebrates the liberation from Japanese rule (1945)

วันรัฐธรรมนูญ

-
วันจันทร์ 15 สิงหาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส :

วันเอกราช

-
วันจันทร์ 15 สิงหาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : Commemorates the day in 1947 when India achieved freedom from British rule

วันพ่อ

-
วันจันทร์ 15 สิงหาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส :

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันจันทร์ 15 สิงหาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : Foundation Day, Panama City Only in Panama City, but stock market is closed in the whole country.

พระบิดาแห่งเอกราช

-
วันจันทร์ 15 สิงหาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส :

วันสิทธิมนุษยชนและสันติภาพ

-
วันอังคาร 16 สิงหาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : มนุษย์วันสิทธิมีการเฉลิมฉลองเป็นประจำทุกปีโดยบางส่วนทั่วโลก 10 ธันวาคม วันที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อเป็นเกียรติแก่การยอมรับสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติและการประกาศเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 1948 ของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนที่แถลงแรกของโลกสิทธิมนุษยชน ฉลองก่อตั้งขึ้นในปี 1950 เมื่อการประชุมสมัชชาเชิญทุกรัฐและองค์กรที่สนใจที่จะเฉลิมฉลองวันนี้เป็นวันที่พวกเขาเห็นพอดี Wikipedia

วันบูรณาการณ์ฟื้นฟู

-
วันอังคาร 16 สิงหาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : A military conflict between 1863 and 1865 in the Dominican Republic between nationalists and Spain, who had recolonized the country 17 years after its independence. Using guerrilla tactics, the blacks, mulattos and ragged whites combatants forced the Spanish forces to abandon the Dominican territory. [Wikipedia]

โดยนิตินัย

-
วันอังคาร 16 สิงหาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : ในปี 1962 วันที่สิทธิและกฎหมายที่ประดิษฐานอยู่ในรัฐธรรมนูญอินเดียได้ขยายไปถึงผู้คนในพอนดิเชอร์รี

ตถธณผฑพ๐ภฯ

-
วันอังคาร 16 สิงหาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : Celebrates independence from France in 1960. A 3-day holiday.

แข่งม้าพื้นเมืองแห่งเมืองปาลิโอ (เฉพาะเซียนน่า)

-
วันอังคาร 16 สิงหาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส :

เปิดเวทีเศรษฐกิจโลก

-
วันพุธ 17 สิงหาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : 3 วัน

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันพุธ 17 สิงหาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : Kadayawan Day - tribute to good harvest in Davao City only

วันเอกราช

-
วันพุธ 17 สิงหาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : Granted by the Netherlands in 1945. Actual independence was implemented in 1949.

ตถธณผฑพ๐ภฯ

-
วันพุธ 17 สิงหาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : Celebrates independence from France in 1960. A 3-day holiday.

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันศุกร์ 19 สิงหาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : Borroloola Show Day

ตถธณผฑพ๐ภฯ

-
วันศุกร์ 19 สิงหาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : Commemorates the 1919 Treaty of Rawalpindi in 1919 which granted independence from Britain. The day was celebrated until 1992, when mujahedeen overthrew the former communist regime. The Taliban restored the celebration in 1996.

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันศุกร์ 19 สิงหาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : Integration of Mแlaga in Castilla Mแlaga only

วันรัฐปกครองอิสระ

-
วันศุกร์ 19 สิงหาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส :

วันคิวซอน ซิตี้

-
วันศุกร์ 19 สิงหาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : Quezon City only

สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุด

-
วันเสาร์ 20 สิงหาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : FALINTIL (For็as Armadas da Liberta็ใo Nacional de Timor-Leste) celebration -- It was established on 20 August 1975

ราชการลูกจ้างมีวันหยุด

-
วันเสาร์ 20 สิงหาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : Falintil day - originally began as the military wing of the political party FRETILIN of East Timor. It was established on 20 August 1975 in response to FRETILIN’s political conflict with the Timorese Democratic Union (UDT). The name FALINTIL is an acronym of its full name in Portuguese, For็as Armadas da Liberta็ใo Nacional de Timor-Leste. In English this translates as The Armed Forces for the National Liberation of East Timor . [Wikipedia]

วันของบูชา

-
วันเสาร์ 20 สิงหาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : Isese Day celebrates the Yoruba traditions and religion in a display of culture and spirituality.

ว๕ธํ ฑโณไภฯ

-
วันเสาร์ 20 สิงหาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : On August 20th 1953, The Revolution began when the colonial residence surrounded the Royal palace and enjoined the legitimate Sultan Mohamed V to surrender or be exiled. This event contributed to strengthen the domestic front in Morocco and the unity of Moroccans behind the Sultan. After two years, this victorious revolution succeeded in freeing the country from the yoke and tutelage of the French Protectorate, paving the way for the advent of the era of freedom and independence.

ว๕ธํ ฑโณไภฯ

-
วันเสาร์ 20 สิงหาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส :

วันฟื้นฟูเอกราช

-
วันเสาร์ 20 สิงหาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : On the night of August 19, 1991, Estonia was caught up in the uncertainty generated by the attempted coup in Moscow. A column of Soviet light tanks and troop carriers had already started to move on Tallinn as the commander of Soviet forces in the Baltics announced his support of the coup. Fearing a total crackdown by the Soviet army, the Estonian parliament met in emergency session on August 20. At 23:00 the Supreme Council, as the legislature was now known, passed a final resolution declaring full restoration of independence Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันหยุด

-
วันอาทิตย์ 21 สิงหาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : To commemorate the annual Isese festival

วันประธานาธิบดีนินอย อาคิโน

-
วันอาทิตย์ 21 สิงหาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : Senator assassinated at the Manila airport in 1983 Araw ng Kabayanihan ni Ninoy Aquino

วันคำสอนขององค์พระคริสตเจ้า

-
วันอาทิตย์ 21 สิงหาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : in Kosrae only

กิจกรรมงานแสดงสินค้าท้องถิ่น (ฟุงชาล)

-
วันอาทิตย์ 21 สิงหาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส :

วันเยาวชน

-
วันอาทิตย์ 21 สิงหาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : Celebrates the Revolution of the King and the People, a landmark in Morocco's history, that illustrates the struggle of the Alaouite Throne and the Moroccan people against occupation. On August 20, 1953 the French colonial authorities exiled the Late King Mohammed V and the Royal Family, after the Late king had refused to disavow the action of the national movement and to sign decrees consecrating French domination over Morocco. Celebration of the Revolution of the King and People

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันอังคาร 23 สิงหาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : Kharkov Day in Kharkov region only

ราศีกันย์

-
วันอังคาร 23 สิงหาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : The Virgin: August 23 to September 22

ยกเลิกกิจกรรมแล้ว

-
วันอังคาร 23 สิงหาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส :

ยกเลิกกิจกรรมแล้ว

-
วันพุธ 24 สิงหาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส :

วันธงชาติ

-
วันพุธ 24 สิงหาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส :

วันเกิดของสุลต่านแห่งมะละกา

-
วันพุธ 24 สิงหาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส :

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันพฤหัสบดี 25 สิงหาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : Saint Patron of the city in Duque de Caxias only

วันกองทัพ

-
วันพฤหัสบดี 25 สิงหาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : บรรณาการกองทัพเกาหลี Paid holiday when falling on Saturday or Sunday [Wikipedia]

ฑนฐกภ๛ภฮ ฟตฟ๕ภป ฑโธฎดย ณฏ

-
วันศุกร์ 26 สิงหาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันทำงาน

-
วันเสาร์ 27 สิงหาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส :

วันหยุด

-
วันเสาร์ 27 สิงหาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : Commemoration of the Anniversary of the creation of the State.

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันเสาร์ 27 สิงหาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : Nossa Senhora dos Prazeres Macei๓ only

ฐวฑน ฑโณไภฯ

-
วันเสาร์ 27 สิงหาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : Independence was obtained from the USSR on August 27th, 1991 paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันเกิดของอายันคาลี

-
วันอาทิตย์ 28 สิงหาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : 28 August 1863 – 1941) was a social reformer who worked for the advancement of those people in the princely state of Travancore, British India, who were treated as untouchables. His efforts influenced many changes that improved the social wellbeing of those people, who are today often referred to as Dalits.

วันอัสสัมชัญนิรมล (มาเรียโมบา)

-
วันอาทิตย์ 28 สิงหาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส :

พิธีรำ Reed (อัมลังกา)

-
วันอาทิตย์ 28 สิงหาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : The spectacular event which takes place at Ludzidzinini in the valley of Ezulwini, about 30 kilometres from the capital, Mbabane, attracts the participation of over 9,000 maidens (girls and young women below the age of 22) from across the Kingdom and even beyond its borders, in beaded mini skirts, short enough to cover only the buttocks, and a top exposing either one or both breasts. date to be confirmed

วันหยุด

-
วันจันทร์ 29 สิงหาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส :

วันวีรชนแห่งชาติ

-
วันจันทร์ 29 สิงหาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : Araw ng mga Bayani

วันหยุดธนาคารปลายฤดูหนาว

-
วันจันทร์ 29 สิงหาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส :

วันหยุดธนาคารฤดูร้อน

-
วันจันทร์ 29 สิงหาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส :

วันกบฏแห่งชาติสโลวัก

-
วันจันทร์ 29 สิงหาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : [Wikipedia]

ฐ๘ศญฑน ฑโณไภฯ

-
วันอังคาร 30 สิงหาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : Day of the Republic of Tatarstan

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันอังคาร 30 สิงหาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : In tribute to Huey P. Long (1893-1935), state senator was nicknamed the Kingfish . in New Orleans

ฝยธฎภว ณฏ

-
วันอังคาร 30 สิงหาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : Battle of Dumlupinar, final battle for independence in 1922.

วันรัฐธรรมนูญ

-
วันอังคาร 30 สิงหาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส :

โรซาแห่งลิมา

-
วันอังคาร 30 สิงหาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : นักบุญโรซาแห่งลิมา (สเปน: Santa Rosa de Lima) เป็นชาวสเปนในนิคมกรุงลิมา เขตอุปราชแห่งเปรู ในจักรวรรดิสเปน สมาชิกคณะชั้นสามของนักบุญดอมินิก มีชื่อเสียงจากการบำเพ็ญทุกรกิริยาอย่างเข้มงวด และเป็นคนแรกที่เกิดในทวีปอเมริกาที่ได้รับการประกาศเป็นนักบุญในคริสตจักรโรมันคาทอลิก ในกรุงลิมาเท่านั้น [Wikipedia]

ฐวฑน ฑโณไภฯ

-
วันพุธ 31 สิงหาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : ตถธณภบ 1957 ณโฟก ฟตฑนฟก ภววุ บฮฟฉ ว฿ดู paid holiday when falling on a Saturday

วันหยุด

-
วันพุธ 31 สิงหาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : Population census

วันเอกราช

-
วันพุธ 31 สิงหาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : Granted by the UK in 1962

ตถธณฑโณไภฯ

-
วันพุธ 31 สิงหาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : หลังจากสหภาพโซเวียตในปี 1991

วันภาษาประจำชาติ

-
วันพุธ 31 สิงหาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : In tribute to the establishment of the official language of the country (changed from Russian). This Romanian language is still written in cyrillic characters.

วันแพชตัน (อาจเป็นวันก่อนหน้านี้หรือวันถัดไป)

-
วันพุธ 31 สิงหาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส :

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันพฤหัสบดี 1 กันยายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : Celebrates the city's Charter Anniversary. in Baguio

นวลไข่

-
วันพฤหัสบดี 1 กันยายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : An agricultural festival mainly observed by people of Western Odisha in India. Nuakhai is observed to welcome the new rice of the season. This is the most important social festival of Western Odisha and adjoing areas of Simdega in Jharkhand [Wikipedia]

วันรัฐธรรมนูญ

-
วันพฤหัสบดี 1 กันยายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : Paid holiday when falling on Saturday or Sunday [Wikipedia]

ช่วงต้นของการปฏิวัติ

-
วันพฤหัสบดี 1 กันยายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : On 1 September 1961, the Eritrean Liberation Front (ELF), under the leadership of Hamid Idris Awate, waged an armed struggle for independence Paid holiday when falling on Saturday or Sunday [Wikipedia]

วันริเจอร์บัล (วันแรงงาน)

-
วันศุกร์ 2 กันยายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : In tribute to the workers, known as Rijerbal .

ตถธณฑโณไภฯ

-
วันศุกร์ 2 กันยายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : Paid holiday when falling on Friday or Saturday

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันศุกร์ 2 กันยายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : To mark the surrender of the Japanese Imperial Army at the end of World War II. in Ifugao province

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันศุกร์ 2 กันยายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : Nagorno-Karabakh independence day

เซวตาเดย์

-
วันศุกร์ 2 กันยายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : In late August 1415, King John I of Portugal led an assault that would come to be known as the Conquest of Ceuta. The Portuguese caught the city with no sweat. Possibly this is the reason no one idea about what flag to use after the city was taken. Fortunately, somebody had packed the flag of Lisbon, which they all chose would be an incredible design for Ceuta. The coat of arms of Portugal was added to the center and that flag is as yet used for Ceuta today. Over the next hundreds of years, Spain and Portugal Ceuta quarreled like Iberian brothers with Ceuta passing between them. The city was at long last surrendered to King Carlos II of Spain on January 1st, 1668 by the Treaty of Lisbon. Even though Ceuta was vanquished by Portugal on August 22nd, 1415, it is praised on September 2nd as Spain and Portugal received the Gregorian calendar in 1582, pushing dates ahead by ten days.

การเฉลิมฉลองปลายสุลต่านแบล็ง

-
วันเสาร์ 3 กันยายน, 2022
วันหยุดฆราวาส :

วันสนธิสัญญาสันติภาพ

-
วันเสาร์ 3 กันยายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : Swains เกาะได้รับการพิจารณาเป็นส่วนหนึ่งของโตเกเลา แต่ถูกผนวกไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นส่วนหนึ่งของอเมริกันซามัว

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันเสาร์ 3 กันยายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : Ilhabela Day Ilhabela only

มูลนิธิแห่งสาธารณรัฐ

-
วันเสาร์ 3 กันยายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : San Marino was founded on 3 September, 301 AD when a Christian stonemason named Marinus the Dalmatian fled to escape the anti-Christian Roman Emperor Diocletian. Marinus hid on the peak of Mount Titano and founded a small community of people following their Christian beliefs. In memory of the stonecutter, the land was renamed Land of San Marino and was finally changed to its present-day name, Republic of San Marino. paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันของคนผิวดําและวัฒนธรรมแอฟโฟรคอสตาริกา

-
วันอาทิตย์ 4 กันยายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : พนักงานที่ได้รับค่าจ้างรายวันหรือรายสัปดาห์ (ในกิจกรรมที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์) ไม่มีสิทธิ์รับเงินในวันหยุดนี้ หากไม่ได้ทำงานในวันนั้น แต่ถ้าพวกเขาทำงานในช่วงวันหยุดที่ไม่ได้รับค่าจ้าง พวกเขาจะมีสิทธิได้รับ รับเงินเดือนประจำวันตามปกติ

วันแม่ชีเทเรซ่า

-
วันจันทร์ 5 กันยายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : Mother Teresa was born Agnes Gonxha Bojaxhiu in Skopje, Macedonia, on August 27, 1910. She died in Calcutta, India, on September 5, 1997.

วันแรงงาน

-
วันจันทร์ 5 กันยายน, 2022
วันหยุดฆราวาส :

วันหยุดประเพณี (ธนาคารยังคงเปิดอยู่)

-
วันจันทร์ 5 กันยายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : Kermesse du Luxembourg
Originally (in the year 1340), Schueberfouer was a large folk market. Today, the event remains true to its cultural origins and has evolved with the programme of attractions, games, lotteries and Luxembourg specialties.

วันประกาศการเป็นมลรัฐของรัฐอเมซอน

-
วันจันทร์ 5 กันยายน, 2022
วันหยุดฆราวาส :

วันเน็ตเวิร์ค

-
วันจันทร์ 5 กันยายน, 2022
วันหยุดฆราวาส :

วันเอลคาโน

-
วันอังคาร 6 กันยายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : Juan Sebastiแn Elcano (บางครั้งสะกดผิด del Cano; 1486/1487 - 4 สิงหาคม ค.ศ. 1526) เป็นนักสำรวจชาวบาสก์ที่เสร็จสิ้นการเดินเรือรอบโลกครั้งแรกของโลก หลังจากการเสียชีวิตของเฟอร์ดินานด์ มาเจลลันในฟิลิปปินส์ เอลคาโนได้เข้าบัญชาการกองคาราวานวิกตอเรียจากเรือบรรทุกเครื่องบินโมลุกกาไปยังซานลูการ์ เด บาร์ราเมดาในสเปน แม้ว่า Magellan จะไม่รอดจากการเดินทาง แต่เขาได้รับการยอมรับจากการสำรวจมากกว่า Elcano ด้วยเหตุผลสามประการ ประการแรก แมกเจลแลนเป็นผู้เริ่มการเดินทาง ประการที่สอง โปรตุเกสต้องการรู้จักนักสำรวจชาวโปรตุเกส และประการที่สาม สเปนต้องการหลีกเลี่ยงการส่งเสริมลัทธิชาตินิยมบาสก์ [Wikipedia]

ฉลองฮินดู

-
วันอังคาร 6 กันยายน, 2022
วันหยุดฆราวาส :

วันซมโฮโล

-
วันอังคาร 6 กันยายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : Celebrates the country's independence in 1968

วันโบแนร์

-
วันอังคาร 6 กันยายน, 2022
วันหยุดฆราวาส :

ฟฌนๆภฯ

-
วันอังคาร 6 กันยายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : Commemorates the unification of Eastern Rumelia and Bulgaria (1885). Eastern Rumelia was part of the Ottoman Empire. Bulgarians established in Rumelia revolted against the Turks and united the province with Bulgaria.

วันกองทัพบก

-
วันอังคาร 6 กันยายน, 2022
วันหยุดฆราวาส :

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันพุธ 7 กันยายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : Our Lady of Good Help in Tenerife only

ตถธณฑโณไภฯ

-
วันพุธ 7 กันยายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : In 1807, Napoleon's army marched on Lisbon. Two days before the invasion, the Portuguese Prince Regent set sail for Brazil. On arrival, he made Rio de Janeiro the capital of the United Kingdom of Portugal, Brazil and the Algarve. Brazil became the only New World colony to serve as the seat of a European monarch. In 1822 the Prince Regent's son, who had been left behind to rule the colony when his father returned to Portugal, pulled out his sword and yelled the battle cry 'Independ?cia ou morte!' (independence or death). Portugal was too weak to fight its favourite son, so Brazil became an independent empire without spilling a drop of blood.

ฝยธฎภว ณฏ

-
วันพุธ 7 กันยายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : 1974 การเปลี่ยนแปลงในโปรตุเกสช่วยพรรคฝ่ายค้านแอฟริกัน Frelimo พลังงานที่ได้รับ วันที่ 7 กันยายน 1974 Samora Machel ลงนามในสนธิสัญญาสันติภาพในลูซากาซึ่งนำไปสู่ความเป็นอิสระ

วันเอ็กซ์เตรมาดูรา

-
วันพฤหัสบดี 8 กันยายน, 2022
วันหยุดฆราวาส :

วันขอบคุณพระเจ้าของเจนีวา

-
วันพฤหัสบดี 8 กันยายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : A religious holiday with a ecumenical background instaured in the 19th century. No relation with the American Thanksgiving.

นชาติอัสตูเรียส

-
วันพฤหัสบดี 8 กันยายน, 2022
วันหยุดฆราวาส :

ตถธณฑโณไภฯ

-
วันพฤหัสบดี 8 กันยายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันพฤหัสบดี 8 กันยายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : Nuestra Se๑ora de la Cinta Huelva only

วันแม่พระปฏิสนธินิรมลให้ประสูติพระเยซู

-
วันพฤหัสบดี 8 กันยายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : Celebration of the birth of Virgin Mary. Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันแม่พระปฏิสนธินิรมล - ชัยชนะในสงครามโลกครั้งที่สอง

-
วันพฤหัสบดี 8 กันยายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : September 8 recalls some of the most important historic events from the history of the Maltese Islands. The main celebration, apart from the religious feast celebrated in Mellieha, Naxxar, Senglea, and in Xaghra, Gozo, is the commemoration of the victory of the Knights of St John and the Maltese in the Great Siege over the Ottoman Turks in 1565 . In fact, a commemorative ceremony is still held annually in Valletta, by the Great Siege Monument in front of the Courts.

ฐวฑน ฑโณไภฯ

-
วันพฤหัสบดี 8 กันยายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : ³ëÆ®¸£´ã µå ¸Þ¸®Æ® ¼¿, ¾Èµµ¶óÀÇ °ø ¹°¿¡¼­ ±× ¼º¿ªÀº Ä« ´Ò ·á¿Í ¾Ó ±ø »çÀÌ µé¾î¾É¾Æ °­ ¿ÞÂÊµÈ ÀºÇà¿¡ À§Ä¡ ÇØ ÀÖ½À´Ï´Ù. Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันพฤหัสบดี 8 กันยายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : Nossa Senhora da Luz dos Pinhais in Curitiba only

เทศกาลปลายช่วงกลางฤดูหนาว

-
วันศุกร์ 9 กันยายน, 2022
วันหยุดฆราวาส :

วันชูซก / วันขอบคุณพระเจ้าของเกาหลี

-
วันศุกร์ 9 กันยายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : Festival of the lunar crop , the most popular in Korea. Fruit and fresh cereals are presented to ancestors, and shared with neighbours and with the poor. Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันรัฐได้ถูกรวมเข้าอยู่ในสหรัฐ

-
วันศุกร์ 9 กันยายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : ยอมรับเป็นรัฐ 31 บน 9 กันยายน 1850

การสถาปนาพรรคคอมมิวนิสต์

-
วันศุกร์ 9 กันยายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : Founded in 1948.

เทศกาลชูซอก

-
วันเสาร์ 10 กันยายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : Festival of the lunar crop , the most popular in Korea. Fruit and fresh cereals are presented to ancestors, and shared with neighbours and with the poor. Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

เทศกาลปลายช่วงกลางฤดูหนาว

-
วันเสาร์ 10 กันยายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันยิบบรอลตา

-
วันเสาร์ 10 กันยายน, 2022
วันหยุดฆราวาส :

นักบุญเซนต์จอร์จ คาเย

-
วันเสาร์ 10 กันยายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : The area was originally settled by the Spanish. In the XVIIth century British settlers came, interested in the mahogany forests. After many conflicts with the Spanish, war broke out in 1796. A Spanish army was sent to expel the British settlers. But in 1798 The battle of St. George Cay was won by a handful of locals Britishers.

วันชูซก / วันขอบคุณพระเจ้าของเกาหลี

-
วันเสาร์ 10 กันยายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : Festival of the lunar crop , the most popular in Korea. Fruit and fresh cereals are presented to ancestors, and shared with neighbours and with the poor. Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

เทศกาลปลายช่วงกลางฤดูหนาว

-
วันเสาร์ 10 กันยายน, 2022
วันหยุดฆราวาส :

วันรัฐธรรมนูญของเกาะโพนเป

-
วันอาทิตย์ 11 กันยายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : Pohnpei only (capital city)

เทศกาลปลายช่วงกลางฤดูหนาว

-
วันอาทิตย์ 11 กันยายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : paid holiday when falling on Saturday or Sunday

เทศกาลปลายช่วงกลางฤดูหนาว

-
วันอาทิตย์ 11 กันยายน, 2022
วันหยุดฆราวาส :

วันชูซก / วันขอบคุณพระเจ้าของเกาหลี

-
วันอาทิตย์ 11 กันยายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : Festival of the lunar crop , the most popular in Korea. Fruit and fresh cereals are presented to ancestors, and shared with neighbours and with the poor. Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันลา ไดดา

-
วันอาทิตย์ 11 กันยายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : On September 11th 1714, Felipe V annulled Barcelona's laws and institutions and took action against the Catalan tongue and culture. La Diada refers to the nationalist feelings in Catalonia.

ราชการลูกจ้างมีวันหยุด

-
วันจันทร์ 12 กันยายน, 2022
วันหยุดฆราวาส :

เทศกาลปลายช่วงกลางฤดูหนาว

-
วันจันทร์ 12 กันยายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันยิบบรอลตา

-
วันจันทร์ 12 กันยายน, 2022
วันหยุดฆราวาส :

วันหยุดครึ่งวัน

-
วันจันทร์ 12 กันยายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : Knabenschiessen - The prize-shooting for 12 to 16 year old is one of the oldest festivals in Zurich. A marksman king or queen is chosen.

วันผู้ปกป้องประเทศ

-
วันจันทร์ 12 กันยายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : Maryland

ฮินดูเทศกาล

-
วันพุธ 14 กันยายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : Sri Sri Madhabdeva is an important preceptor of the Ekasarana Dharma known for his loyalty to his guru, Srimanta Sankardev as well as his artistic brilliance. Initially a sakta worshipper, he was converted to Ekasarana Dharma by the Sankardev and became his most prominent disciple. He became the religious as well as artistic successor of Sankardeva after the later's death in 1568. He is known particularly for his book of hymns, the Naam Ghoxa, as well as a large selection of songs called Borgeets. |Wikipedia]

วันสู้รบแห่งเมืองซานฮาซินโต

-
วันพุธ 14 กันยายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : Commemorates the anniversary of the Battle of San Jacinto (1836). General Sam Houston, commander in chief of the Texan Army, had camped out by the San Jacinto River, waiting for his chance to attack General Santa Anna. General Santa Anna was taken prisoner and forced to sign a treaty.

ผบธ๐ ล๋ฐํ รเภฯ

-
วันพฤหัสบดี 15 กันยายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : Recalls the Sorrows the Virgin Mary endured in compassion for the suffering and death of her Divine Son. Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

ตถธณฑโณไภฯ

-
วันพฤหัสบดี 15 กันยายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : Granted by Spain in 1821 Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

ฑนฐกภ๛ภฮ ฟตฟ๕ภป ฑโธฎดย ณฏ

-
วันศุกร์ 16 กันยายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : Established, along with several other in 1998 by the St Kitts and Nevis Federal parliament with the passage of the National Honours Act. The first holiday was held on 16 September 1998, and the first National Hero was Robert Bradshaw, the first Premier of the Associated State of St Kitts, Nevis and Anguilla. No other persons have received the honour since.[Wikipedia] Not a paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันมาเลเซีย

-
วันศุกร์ 16 กันยายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : Commemorates the establishment of the Malaysian federation on the same date in 1963 paid holiday when falling on a Saturday, except in Johor, Terrenganu, Kedah, Kelantan

วันเกิดของผู้ว่าราชการ

-
วันศุกร์ 16 กันยายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : วันเกิดอย่างเป็นทางการของ ฯพณฯ ผู้ว่าการรัฐซาบาห์

ผ๘ฑณภฺภว ณฏ

-
วันศุกร์ 16 กันยายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : To honour the thousands of fallen Libyans who have served their country, keeping alive its values. (Since 2011) Paid holiday when falling on Friday

วันรัฐแห่งชาติ

-
วันศุกร์ 16 กันยายน, 2022
วันหยุดฆราวาส :

ชาวสเปนสถาปนาเมลียาอีกครั้ง (เฉพาะเมลียา)

-
วันเสาร์ 17 กันยายน, 2022
วันหยุดฆราวาส :

วันเกิดของเจ้าชาย

-
วันเสาร์ 17 กันยายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : His Royal Highness Crown Prince Tupouto'a-'Ulukalala Not a paid holiday when falling on Friday or Saturday

วันวีรชนแห่งชาติ

-
วันเสาร์ 17 กันยายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : Birthday of the man considered to be the nation's founder, Antonio Agostinho Neto. Born in 1922 in the Bengo province and educated as a doctor, Neto was a powerful force in Angolan history, as well as one of the country's foremost poets. He led the Popular Movement for the Liberation of Angola (PMLA) in the fight for Angola's independence from Portugal.

วันเอกราช

-
วันอาทิตย์ 18 กันยายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : Celebrates the first demands for independence in 1810

วันมาเลเซีย

-
วันอาทิตย์ 18 กันยายน, 2022
วันหยุดฆราวาส :

วันนักบุญเซนต์เจนนาโร (เฉพาะเมืองนาเปลส)

-
วันจันทร์ 19 กันยายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : The day begins a three-day festival in honor of the patron saint of Naples, popular among Italian-Americans.

ตถธณฑโณไภฯ

-
วันจันทร์ 19 กันยายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : St. Kitts and Nevis were part of the colony of the Leeward Islands from 1871-1956, and of the West Indies Federation from 1958-62. In 1967, together with Anguilla, they became a self-governing state in association with Great Britain; Anguilla seceded late that year and remains a British dependency. The Federation of St. Kitts and Nevis attained full independence on September 19, 1983.

ฤดูใบไม้ร่วงวัน(เอดินบะระเท่านั้น)

-
วันจันทร์ 19 กันยายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : http://news.scotsman.com/opinion.cfm?id=1390642006

วันจันทร์แห่งสันนิบาติการถือศีลอด

-
วันจันทร์ 19 กันยายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : Only in Vaud & Neuchโtel A religious holiday with a ecumenical background instaured in the 19th century.

วันเคารพผู้สูงอายุ (เคอิโระ โนะ ฮิ)

-
วันจันทร์ 19 กันยายน, 2022
วันหยุดฆราวาส :

วันกองทัพ

-
วันจันทร์ 19 กันยายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : Linking their independence to their military might, Chileans celebrate their Armed Forces Day the day after Independence Day. It commemorates the military victories over the Spanish forces, led in part by the national hero, Bernardo O'Higgins, Liberator de Chile with assistance from Jose de San Martin.

วันรัฐธรรมนูญ

-
วันอังคาร 20 กันยายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : Came into effect on Sept 20, 2015, replacing the Interim Constitution of 2007. The Constitution was drafted by the Second Constituent Assembly following the failure of the First Constituent Assembly to produce a constitution in its mandated period. The constitution was endorsed by 90% of the total lawmakers. Out of 598 CA members, 507 voted in favor of the constitution while 25 voted against and 66 members of the Constituent Assembly mainly representing political parties based in Terai boycotted the final debates on the constitution as a protest against states delimitation and inclusion of minorities and Madhesi population in the national and public life. [Wikipedia]

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันอังคาร 20 กันยายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : Oktoberfest half-day holiday in Cincinnati only

วันเกิดเดซาลีนส์

-
วันอังคาร 20 กันยายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : เดิมทีกล่าวว่าเกิดในแอฟริกาตะวันตก Jean-Jacques Dessalines จะเกิดประมาณปี 1758 ในกินีโคนาครีอย่างไรก็ตามเพื่อค้นหาเขาในเฮติซึ่งต้อนรับเขาเป็นทาสนักประวัติศาสตร์บางคนอ้างว่าเขาเกิดบนที่อยู่อาศัยของ Vye Kay ของชุมชน Grande Riv่re du Nord เมื่อวันที่ 20 กันยายน 1758 from 2021

วันเด็กโลก

-
วันอังคาร 20 กันยายน, 2022
วันหยุดฆราวาส :

ฉลองการปฏิวัติ

-
วันอังคาร 20 กันยายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : The tradition dates as far back as the Revolucao Farroupilha in 1835, where an army of cattle-ranchers and liberal elites fought imperial forces to win an independent republic in the south. Thousands died – mostly peasants, former slaves and other rural workers – before imperial troops finally crushed the insurgency ten years later.

ตถธณผฑพ๐ภฯ

-
วันพุธ 21 กันยายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : On 21 September, 1991 a referendum called for secession from the Soviet Union. Independence was restored to the Republic of Armenia after 70 years of sovietization.

วันเอกราช

-
วันพุธ 21 กันยายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : Granted by the UK in 1964

ตถธณฑโณไภฯ

-
วันพุธ 21 กันยายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : British Honduras became Belize after the independence was granted by the UK in 1981

วันศรี นารายะณะ คุรุ สมาธิ

-
วันพุธ 21 กันยายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : In Hindu and Buddhist religion and philosophy, the highest state of mental concentration that a person can achieve while still bound to the body and which unites him with the highest reality. Samadhi is a state of profound and utterly absorptive contemplation of the Absolute that is undisturbed by desire, anger, or any other ego-generated thought or emotion. It is a state of joyful calm, or even of rapture and beatitude, in which one maintains one’s full mental alertness and acuity

กวาเมอึนกรูมาวันแห่งความทรงจำ

-
วันพุธ 21 กันยายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : Celebrates the birth of Osagyefo Kwame Nkrumah (21 September 1909 - 27 April 1972), Ghana's first president

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันพุธ 21 กันยายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : St Matthew, apostle, author of first gospel. Patron saint of tax collectors in Oviedo only

ฐวฑน ฑโณไภฯ

-
วันพฤหัสบดี 22 กันยายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : In 1747 the ruler of the central Arabian Peninsula, Muhammad Bin Saud, formed an alliance with Muslim scholar Muhammad Bin Abdul Wahab, which led to the founding of the modern state. The Al-Saud family ruled throughout the XIX century. In 1902, Abdul Aziz Bin Abdul Rahman Al-Saud recaptured Riyadh from the Al-Rashid and united the numerous tribes into one nation. The foundation of the modern Kingdom of Saudi Arabia took place on September 23, 1932.

ตถธณฑโณไภฯ

-
วันพฤหัสบดี 22 กันยายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : Granted by the French in 1960 Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันปลดปล่อยชุก

-
วันศุกร์ 23 กันยายน, 2022
วันหยุดฆราวาส :

ฮาร์ยานา วีร์ และ ชาฮีดี ดิวาส

-
วันศุกร์ 23 กันยายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : Paying Tributes To All The Martyrs Who Have Sacrificed Their Lives For Their Motherland, incl. the contribution of Rao Tula Ram, who made supreme sacrifices in the Revolution of 1857

ราศีตุล

-
วันศุกร์ 23 กันยายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : The Balance: September 23 to October 22

ราชการลูกจ้างมีวันหยุด

-
วันศุกร์ 23 กันยายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : Native American Day

วันขอฝนหรือวันแห่นางแมว

-
วันศุกร์ 23 กันยายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : Natural water sources are blessed. Bathing in the morning is a good omen. Beginning of the harvesting season.

ฐ๘ศญฑน ฑโณไภฯ*

-
วันเสาร์ 24 กันยายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : Became a republic on August 1, 1976, fourteen years after independence from the United Kingdom. Observed on the birthday of the then Prime Minister, Eric Williams, although it was officially the date of the first meeting of Parliament under the republican constitution. The holiday was abolished in 1996 to make way for Spiritual Baptist/Shouter Liberation Day, but was reinstated in 2002. [Wikipedia]

วันมรดก

-
วันเสาร์ 24 กันยายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : All that the people of South Africa inherit: the sum total of wild life and scenic parks, sites of scientific or historical importance, national monuments, historic buildings, works of art, literature and music, oral traditions and museum collections together with their documentation. Not a paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันรัฐธรรมนูญและฉัตรมงคล

-
วันเสาร์ 24 กันยายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : เมื่อวันที่ 21 กันยายน 1993 รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ประกาศใช้ในประเทศกัมพูชาและสามวันต่อมาเมื่อวันที่ 24 กันยายนกษัตริย์ของกัมพูชาถูกเรียกตัวกลับฐานะประมุขแห่งรัฐ

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันเสาร์ 24 กันยายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : Santa Cruz & Pando

วันลา เมิร์ซด์ (เฉพาะบาร์เซโลนา)

-
วันเสาร์ 24 กันยายน, 2022
วันหยุดฆราวาส :

แม่พระมหาการุณย์

-
วันเสาร์ 24 กันยายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : พระแม่มารีปางกรุณา (ภาษาอังกฤษ: Virgin of Mercy; ภาษาอิตาลี: Madonna della Misericordia; ภาษาเยอรมัน: Schutzmantelmadonna; ภาษาฝรั่งเศส: Virge au Manteau หรือ Vierge de Misricorde) เป็นหัวเรื่องของศิลปะคริสต์ศาสนา ที่เป็นภาพพระแม่มารีกางฉลองพระองค์คลุมกว้างออกไปเหนือกลุ่มคนที่เข้ามารับการพิทักษ์ หัวเรื่องการเขียนภาพนี้นิยมกันมากในอิตาลีในคริสต์ศตวรรษที่ 13 ถึงคริสต์ศตวรรษที่ 16 และมักจะเป็นลักษณะเขียนย่อยจากภาพเหมือนผู้อุทิศ (Donor portrait) ภาพเขียนลักษณะนี้พบในประเทศอื่นและศิลปะยุคต่อมาด้วย โดยเฉพาะในแคว้นคาเทโลเนีย และละตินอเมริกา Paid holiday when falling on Saturday or Sunday [Wikipedia]

วันเอกราช

-
วันเสาร์ 24 กันยายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : Proclaimed in 1973. The Republic of Guinea-Bissau was formally recognized by Portugal in 1974

วันเป็นพลเมือง

-
วันเสาร์ 24 กันยายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : Called mwa kaa in local vernacular

วันสมเด็จเจ้าฟ้ามหิด

-
วันเสาร์ 24 กันยายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : คุณปู่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันในประเทศไทย จาก ปี 2564

บราเดอร์เคลาส์เทศกาล

-
วันอาทิตย์ 25 กันยายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : นิโคลัส (1417-1487) เป็นชาวนาจาก Sachseln และเป็นพ่อของเด็กสิบก่อนที่เขาจะตัดสินใจที่จะไปและใช้ชีวิตเหมือนฤาษีในหุบเขา Ranft ในช่วงชีวิตของเขามีอยู่แล้วได้ชื่อว่าเป็นคนเคร่งศาสนาและฉลาดแม้เป็นนักบุญแห่งชีวิต คำแนะนำของเขามีมูลค่าสูงได้ขอโดยชาวบ้านที่เรียบง่าย, ขุนนางผู้ปกครองและนักการเมืองเหมือนกัน ไม่นานหลังจากการตายของ 'บราเดอร์เคลาส์' ในขณะที่เขาเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายบุญแรกที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อ Sachseln และกิน Ranft และชีวประวัติแรกและบัญชีของบุญปรากฏ ต่อไปนี้ความสุขของเขาโดยวาติกันใน 1649, งานเทศกาลประจำปีบราเดอร์เคลาส์ได้รับการแนะนำให้รู้จักกับครบรอบการตายของเขา

วันเยาวชน

-
วันจันทร์ 26 กันยายน, 2022
วันหยุดฆราวาส :

วันของทหาร

-
วันจันทร์ 26 กันยายน, 2022
วันหยุดฆราวาส :

มหาราชาวัน

-
วันจันทร์ 26 กันยายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : กษัตริย์อินเดียในตำนานให้เครดิตกับการจัดตั้งของอาณาจักรของผู้ค้าในภาคเหนือของอินเดียและเป็นที่รู้จักสำหรับความเห็นอกเห็นใจของเขาในการปฏิเสธที่จะฆ่าสัตว์

วันเกิดของสมเด็จพระราชินี

-
วันจันทร์ 26 กันยายน, 2022
วันหยุดฆราวาส :

วันปฏิวัติ

-
วันจันทร์ 26 กันยายน, 2022
วันหยุดฆราวาส :

วันเอกภาพชุมชนชาวฝรั่งเศส

-
วันอังคาร 27 กันยายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : Applies to the French-speaking community civil servants

วันเกิดของเอส.

-
วันพุธ 28 กันยายน, 2022
วันหยุดฆราวาส :

วันได้รับสถาปนาเป็นมลรัฐเช็ค

-
วันพุธ 28 กันยายน, 2022
วันหยุดฆราวาส :

สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุด

-
วันพฤหัสบดี 29 กันยายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : WORLD IGBO DAY OF MOURNING in remembrance of all IGBO MARTYRS both at home and diaspora, whose lives were cut short at their prime age during security operations, herdsmen, Obigbo/ Orlu massacres, killings in the North by Boko Haram and banditry. The mood of Ndigbo nowadays depicts mourning both traditionally and religiously. Igbo communities only

วันของการเกษตรปฏิรูป

-
วันศุกร์ 30 กันยายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันมะนิท (วันวัฒนธรรมพื้นเมืองของชาวมาร์แชล)

-
วันศุกร์ 30 กันยายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : ส่วยให้วัฒนธรรมท้องถิ่น

แสดงเบอร์นี่

-
วันศุกร์ 30 กันยายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : ในเขตเทศบาลของเบอร์นี Waratah-วินยาร์ดและฝั่งตะวันตก

AFL Grand Final eve

-
วันศุกร์ 30 กันยายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : ขบวนแห่ยิ่งใหญ่ ฟุตบอลรอบชิงชนะเลิศ named "Thank You Day" in 2020

วันเยาวชน

-
วันศุกร์ 30 กันยายน, 2022
วันหยุดฆราวาส :

ราชการลูกจ้างมีวันหยุด

-
วันศุกร์ 30 กันยายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : National Day for Truth and Reconciliation from 2021

บธร๗ฟอณชภว ณฏ

-
วันศุกร์ 30 กันยายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : not a paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันหยุดของรัฐ

-
วันเสาร์ 1 ตุลาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส :

วันครู

-
วันเสาร์ 1 ตุลาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : paid holiday when falling on Saturday or Sunday

ศูนย์ซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนรีเจนซี่ เ

-
วันเสาร์ 1 ตุลาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส :

วันหยุดท้องถิ่น

-
วันอาทิตย์ 2 ตุลาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : Bonito เท่านั้น

วันชาติ

-
วันอาทิตย์ 2 ตุลาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : ปฏิเสธข้อเสนอของ ชุมชนอิสระ โดยประเทศฝรั่งเศสในปี 1958

ธถวฯฦฎธถ ฐฃต๐ ฑโณไฝฤ

-
วันอาทิตย์ 2 ตุลาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : เขาเป็นคนที่มีบทบาทสำคัญในการ achiveing เอกราชของอินเดียจากจักรวรรดิอังกฤษด้วยความเรียบง่ายและพลังความเข้มแข็งของเขา มหาตมาคานธียังเป็นที่รู้จัก 'Bapu' หรือ 'พระบิดาของชาติ' เกิดเมื่อวันที่ 2 ตุลาคมในปี 1869 ใน Porbunder, Gujarat.truth เขาศึกษากฎหมายในสหราชอาณาจักรและมีประสบการณ์ด้านกฎหมายในแอฟริกาใต้ แต่เขาออกจากอาชีพของเขาและกลับไปยังประเทศอินเดียที่จะเข้าร่วมการต่อสู้เสรีภาพในอินเดีย Gandhiji เป็นนักเทศน์ของความจริงและ 'อหิงสา' (ไม่รุนแรง) เขาเริ่ม 'Satyagraha' เคลื่อนไหวเพื่อเสรีภาพในการต่อสู้อินเดีย เขาเชื่อมั่นในการใช้ชีวิตที่เรียบง่ายและใน Swadeshi ' เขาพิสูจน์ให้โลกเห็นว่าเสรีภาพสามารถทำได้ผ่านเส้นทางของการไม่ใช้ความรุนแรง Gandhiji เป็นสัญลักษณ์ของสันติภาพและความจริง www.indiaa2z.com

วันชนกลุ่มน้อยแห่งชาติ

-
วันอาทิตย์ 2 ตุลาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : เพื่อดึงดูดความสนใจให้กับชนกลุ่มน้อยของชาติความต้องการและปัญหาของพวกเขามากขึ้นและช่วยหาทางแก้ปัญหาให้กับพวกเขา

ฐวฑน ฑโณไภฯ

-
วันอาทิตย์ 2 ตุลาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันสถาปนา

-
วันจันทร์ 3 ตุลาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : Foundation of Tan-gun Chosun, the first Korean nation established by founder Tan-gun on the 3rd day of the 10 lunar month (2234 BC)

วันเขตมีอำนาจรัฐปกครองอิสระ

-
วันจันทร์ 3 ตุลาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส :

วันเกิดของพระราชินี

-
วันจันทร์ 3 ตุลาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส :

วันตูวาลู

-
วันจันทร์ 3 ตุลาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : In 1974, ethnic differences within the British colony of the Gilbert and Ellice Islands caused the Polynesians of the Ellice Islands to vote for separation from the Micronesians of the Gilbert Islands. The following year, the Ellice Islands became the separate British colony of Tuvalu. Independence was granted on 1 October, 1978.

วันตัดถ่านหินเลน

-
วันจันทร์ 3 ตุลาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส :

ฑนฐกภว ณฏ

-
วันจันทร์ 3 ตุลาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : ตถธณภบ 1960 ณโฟก ฟตฑนฟก ภววุ บฮฟฉ ว฿ดู

วันแรงงาน

-
วันจันทร์ 3 ตุลาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส :

ตถธณฑโณไภฯ

-
วันจันทร์ 3 ตุลาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : Independence from United Kingdom 1932

ผ๘ฑณภฺภว ณฏ

-
วันจันทร์ 3 ตุลาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : Mแrtires de Cunha๚ e Urua็uu - The Blessed Martyrs of Natal were a group of 30 Brazilian Roman Catholic individuals – two of them priests – killed in southern Brazil in massacres that a large group of Dutch Calvinists led. One priest was a Brazilian Jesuit missionary, while the other priest was an evangelizer himself. The others were all lay Catholics, most of them anonymous members of the Church, and some of them being children. [Wikipedia]

ฐวฑน ฑโณไภฯ

-
วันจันทร์ 3 ตุลาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : paid holiday when falling on Saturday or Sunday

ประจัญบานวัน

-
วันจันทร์ 3 ตุลาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : ชายแดนที่ได้รับการรักษาขอบคุณนี้ในประจัญบาน 1930 Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันของความสามัคคีที่เยอรมัน

-
วันจันทร์ 3 ตุลาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : เอกราชครบรอบของเยอรมันรวมในปี 1990 เมื่อเป้าหมายของเยอรมนีสหรัฐที่เกิดขึ้นในช่วงกลางของศตวรรษที่ 19 ได้รับการเติมเต็มอีกครั้ง

ฐวฑน ฑโณไภฯ

-
วันอังคาร 4 ตุลาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : paid holiday when falling on Saturday or Sunday

เทศกาลทางพุทธศาสนา ทิมพู เซชู

-
วันอังคาร 4 ตุลาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส :

วันเอกราช

-
วันอังคาร 4 ตุลาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : Granted by South Africa in 1966

วันตูวาลู

-
วันอังคาร 4 ตุลาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส :

เซนต์ ปีโตรนีโอ (เฉพาะโบลอกนา)

-
วันอังคาร 4 ตุลาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : 페트로 니오는 그의 주교는 431과 449 사이에 위치해야 볼로냐의 제 8 감독이었다. 볼로냐 만

วันสามัคคีปรองดองแห่งชาติหรือวันเอกภาพ

-
วันอังคาร 4 ตุลาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส :

ฐวฑน ฑโณไภฯ

-
วันพุธ 5 ตุลาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : paid holiday when falling on Saturday or Sunday

ฐ๘ศญฑน ฑโณไภฯ

-
วันพุธ 5 ตุลาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : 포르투갈 공화국의 설립 5 년 10 월 1910 년의 입헌 군주제를 면직 포르투갈에서 공화당 정권을 설립, 포르투갈 공화당에 의해 조직 쿠데타의 결과였다. 영국 식민지 이익을 국가의 정복, 왕실의 경비, 교회, 정치, 사회적 불안정의 힘, 두 정당 (프로그레시브 및 Regenerador)의 전력을 교류, 주앙 프랑코의 독재, 명백한 무능력의 시스템 현대에 적응하기 위해 - 모두 포르투갈 군주의 가차없는 침식에 기여했다. 공화국, 특히 공화당의 지지자들은, 상황을 활용하는 방법을 발견했다. 공화당은 국가의 잃어버린 상태를 반환과 진보의 길에 포르투갈을 배치 할 수 있었다 프로그램을 가지고있는 유일한 사람으로 자신을 제시했다. [Wikipedia]

วันหยุดประจำชาติ

-
วันพุธ 5 ตุลาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : Replaces previous Francisco Morazแn day (part of Semana Morazแnica , named after Francisco Morazแn, a 19th century Honduran politician)

Á¦ÇåÀý

-
วันพุธ 5 ตุลาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : 프랑스와 영국의 콘도가 포기 후, 타나와 산토에 분리 독립 운동을 포함한 모든 당사자들은 만장일치로 1979년 10월 5일에 헌법에 서명했다.

วันโมราซาน

-
วันพฤหัสบดี 6 ตุลาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : In tribute to Francisco Morazแn, Honduran statesman

เทศกาลทางพุทธศาสนา ทิมพู เซชู

-
วันพฤหัสบดี 6 ตุลาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส :

จงเกิดแผ่นดินไหวค.ศ. 1948

-
วันพฤหัสบดี 6 ตุลาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : บรรณาการให้กับเหยื่อของ 1948 แผ่นดินไหวปี 1948 ยูเนสโกได้รับการยอมรับจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในอาชกาบัเพื่อเป็นหนึ่งในภัยพิบัติทางธรรมชาติทำลายล้างมากที่สุดของศตวรรษที่ 20 ตามรายงานอย่างเป็นทางการสามหมื่นคนเสียชีวิตเป็นผลมาจากโศกนาฏกรรม

วันของทหาร

-
วันพฤหัสบดี 6 ตุลาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : กองกำลังอียิปต์ข้ามคลองสุเอซในวันนี้ในปี 1973 ในช่วงสงครามกับอิสราเอล แปดปีต่อมาซาดัตถูกลอบสังหารในขณะที่ดูขบวนพาเหรดวันกองทัพ

สงครามปลดปล่อยอิสรภาพเดือนตุลาคม

-
วันพฤหัสบดี 6 ตุลาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : เอกราชอียิปต์และซีเรียกองกำลังสู้รบกับอิสราเอลในการถือศีลสงครามซึ่งเริ่มต้นขึ้นเมื่อ 6 ตุลาคม 1973 Wikipedia

วันโมราซาน

-
วันศุกร์ 7 ตุลาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : In tribute to Francisco Morazแn, Honduran statesman

เทศกาลทางพุทธศาสนา ทิมพู เซชู

-
วันศุกร์ 7 ตุลาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส :

ฐวฑน ฑโณไภฯ

-
วันศุกร์ 7 ตุลาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันครูโลก - วันแห่งการศึกษา

-
วันศุกร์ 7 ตุลาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันสหพันธรัฐ (สหรัฐอเมริกา)

-
วันศุกร์ 7 ตุลาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส :

วันหยุด

-
วันศุกร์ 7 ตุลาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส :

เทศกาลสัพพิญญู

-
วันเสาร์ 8 ตุลาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : The Buddhist Lent comes to an end and all those couples who had been putting off marriage now rush into each other's arms. Monks are free to travel from kyaung to kyaung or to go on pilgrimage to holy spots such as Kyaiktiyo or Mt Popa. The Festival of Lights takes place during Thadingyut to celebrate Buddha's return from a period of preaching dhamma (Buddhist philosophy) in Tavatimsa (the highest deva realm), his way lit by devas who lined the route of his descent. For the three days of the festival all of Myanmar is lit by oil lamps, fire balloons, candles and even mundane electric lamps. Tadingyut is the name of a month falling in September-October.

วันโมราซาน

-
วันเสาร์ 8 ตุลาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : In tribute to Francisco Morazแn, Honduran statesman

วันทำงาน

-
วันเสาร์ 8 ตุลาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส :

วันเกิดซาราวักศาลฎีกาไม้บรรทัดของ

-
วันเสาร์ 8 ตุลาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส :

วันบรรจบครบรอบของการต่อสู้

-
วันเสาร์ 8 ตุลาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : รบของทหารเรือ Angamos คือการต่อสู้ที่สำคัญในสงครามมหาสมุทรแปซิฟิก เปรูตายตัว Huascar ถูกล้อมรอบและถูกจับโดยกองทัพเรือชิลีในวันที่ 8 ตุลาคม 1879 กัปตันตายตัวเปรูพลเรือเอกมิเกลโกรถูกฆ่าตายในการต่อสู้ หลังจากสงครามครั้งนี้กองทัพเรือเปรูก็ไม่สามารถป้องกันการบุกรุกของดินแดนของตน ทะเลถูกล้างสำหรับการบุกรุกของเปรูและโบลิเวีย paid holiday when falling on Saturday or Sunday [Wikipedia]

เทศกาลสัพพิญญู

-
วันอาทิตย์ 9 ตุลาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : The Buddhist Lent comes to an end and all those couples who had been putting off marriage now rush into each other's arms. Monks are free to travel from kyaung to kyaung or to go on pilgrimage to holy spots such as Kyaiktiyo or Mt Popa. The Festival of Lights takes place during Thadingyut to celebrate Buddha's return from a period of preaching dhamma (Buddhist philosophy) in Tavatimsa (the highest deva realm), his way lit by devas who lined the route of his descent. For the three days of the festival all of Myanmar is lit by oil lamps, fire balloons, candles and even mundane electric lamps. Tadingyut is the name of a month falling in September-October.

คูมาร์ ปูริมา

-
วันอาทิตย์ 9 ตุลาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : หนึ่งในเทศกาลที่ได้รับความนิยมและสำคัญที่สุดของรัฐโอริสสา ในวันพระจันทร์เต็มดวงหลังจาก Dusshera Kumar Purnima จะมีการเฉลิมฉลองโดยสาว ๆ ที่ยังไม่แต่งงานและเจ้าสาวที่เพิ่งแต่งงานในรัฐ เชื่อกันว่าสาว ๆ บูชาพระเจ้า Kartikeya เพื่อให้ได้เจ้าบ่าวที่หล่อเหลาเหมือน Lord Kartikeya [https://eodisha.org]

วันเอกราชแห่งกูยาควิล

-
วันอาทิตย์ 9 ตุลาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : Celebrated in the whole country

เทศกาลหุ่นขึ้ผึ้งซีโร เดอ นาซาเร่

-
วันอาทิตย์ 9 ตุลาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส :

วันภาษาประจำชาติ

-
วันอาทิตย์ 9 ตุลาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : Hangeul Day, otherwise referred to as Hangeul Proclamation Day or Korean Alphabet Day, is a commemoration held on October 9 in South Korea to remember the creation of Hangeul, the country’s native alphabet as proclaimed by the publication of Hunmin Jeongeum on this day in 1446.

การยกเลิกการเป็นทาส

-
วันอาทิตย์ 9 ตุลาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส :

วันชาติแห่งวาลิเชียน

-
วันอาทิตย์ 9 ตุลาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : The arrival of the Christian king Jaume I is commemorated on this day - (therefore, the birth of the Christian Kingdom of Valencia)

วันเอกราช

-
วันอาทิตย์ 9 ตุลาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : Granted by the UK in 1962

วันทำงาน

-
วันอาทิตย์ 9 ตุลาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส :

วันโคลัมบัส

-
วันจันทร์ 10 ตุลาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : This celebration is called National Indian Day among the Cherokee community.

วันหยุด

-
วันจันทร์ 10 ตุลาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส :

วันมิตรภาพเปอร์โตริโก

-
วันจันทร์ 10 ตุลาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : วันหยุดนี้มีการเฉลิมฉลองมาตั้งแต่ทศวรรษ 1960 เพื่อเฉลิมฉลองความสัมพันธ์อันเป็นเอกลักษณ์ระหว่างชาวหมู่เกาะเวอร์จินและชาวเปอร์โตริกัน การเฉลิมฉลองนี้มีการเฉลิมฉลองแทนวันโคลัมบัส เนื่องจากการโต้เถียงกันเกี่ยวกับความโหดร้ายที่เกิดขึ้นกับชนพื้นเมืองในแถบแคริบเบียนระหว่างการล่าอาณานิคมของสเปนในภูมิภาค

วันชนพื้นเมืองอเมริกา

-
วันจันทร์ 10 ตุลาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : South Dakota is the only state in the country to celebrate today devoted to Native Americans rather than the Italian navigator Christopher Columbus. Much of the impetus from Columbus Day comes from Italian-Americans, which are not among the biggest ethnic groups in South Dakota. Native Americans are close to 10 percent of South Dakota population.

วันภาษาประจำชาติ

-
วันจันทร์ 10 ตุลาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : Hangeul Day, otherwise referred to as Hangeul Proclamation Day or Korean Alphabet Day, is a commemoration held on October 9 in South Korea to remember the creation of Hangeul, the country’s native alphabet as proclaimed by the publication of Hunmin Jeongeum on this day in 1446.

วันที่ของการค้นพบของสองโลก

-
วันจันทร์ 10 ตุลาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : เดิมเรียกว่า วัน Spanishness

วันชาติ (วันที่ยี่สิบ)

-
วันจันทร์ 10 ตุลาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : Commemorates the overthrow of the Manchu dynasty in 1911

วันโคลัมบัสหรือยุคพื้นเมืองของประชาชน

-
วันจันทร์ 10 ตุลาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : Commemorates วันที่คริสโตเฟอร์โคลัมบัสเปิดตัวครั้งแรกในตะวันตกของอินเดียเมื่อวันที่12ตุลาคม๑๔๙๒ มีการเฉลิมฉลองในวันที่12ตุลาคมในหลายประเทศในอเมริกา, แต่สหรัฐอเมริกาและโคลอมเบียฉลองมันในวันจันทร์ที่2ของเดือนตุลาคม
หรือในหลายเมืองเฉลิมฉลองและให้เกียรติแก่ชนพื้นเมืองของอเมริกาและ commemorates ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่ใช้ร่วมกันของพวกเขา วันหยุดในซามัว, สหรัฐอเมริกา, แอละแบมา, แอริโซนา, โคโลราโด, คอนเนตทิคัต, อำเภอโคลัมเบีย, จอร์เจีย, ไอดาโฮ, รัฐอิลลินอยส์, อินเดียนา, แมริแลนด์, แมสซาชูเซตส์, มิสซูรี, มอนทาน่า, เนบราส, นิวเจอร์ซีย์, นิวเม็กซิโก, นิวยอร์ก, โอไฮโอ, เพนซิลเวเนีย, โรดไอแลนด์, รัฐยูทาห์, เวอร์จิเนีย, วิสคอนซิน

วันฟิจิ

-
วันจันทร์ 10 ตุลาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : Independence granted by the UK in 1970

วันขอบคุณพระเจ้า

-
วันจันทร์ 10 ตุลาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : The first formal celebration was held by an English explorer, Martin Frobisher, who attempted to establish a settlement on Baffin Island, after failing to discover a northern passage to the Orient in 1576. The Pilgrims of Plymouth Rock held their Thanksgiving in 1621 as a three-day "thank you" celebration to the leaders of the Wampanoag Indian tribe and their families for teaching them the survival skills they needed to make it in the New World. Canada established the second Monday in October as a national holiday, "a day of general thanksgiving," in 1957.

วันร่างกายแข็งแรง (ไทยกุ โนะ ฮิ )

-
วันจันทร์ 10 ตุลาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : Commemorates the 1964 Tokyo Olympics

วันแห่งชาติของปวงบ่าวของ

-
วันจันทร์ 10 ตุลาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : เพื่อเป็นการระลึกถึงความสงบสุขตามที่พวกทาสที่หนีได้เซ็นสัญญากับผู้รุกรานเมื่อ 10 ตุลาคม 1760

±¹°¡ ÈÞÀÏ

-
วันจันทร์ 10 ตุลาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : Anniversary of the date the island gained autonomous country status within the Dutch Kingdom

วันครบรอบการประชามติ

-
วันจันทร์ 10 ตุลาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : The Carinthian plebiscite was held on 10 October 1920 in the area predominantly settled by Carinthian Slovenes. It determined the final southern border between the Republic of Austria and the newly formed Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes (later Yugoslavia) after World War I.

วันวีรชนแห่งชาติ

-
วันจันทร์ 10 ตุลาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : Formerly known as Discovery Day or Columbus Day, is now dedicated to honoring Bahamian national heroes.

Á¦ÇåÀý

-
วันจันทร์ 10 ตุลาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : National holiday which is not only a holiday to commemorate the transition of St. Maarten as a country in the Dutch Kingdom but also to promote nation building and a step towards its independence

วันประชาชนพื้นเมือง

-
วันจันทร์ 10 ตุลาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส :

วันชาวสเปน (ย้อนกลับไปวันจันทร์)

-
วันจันทร์ 10 ตุลาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : To commemorate the arrival of Columbus in Americas in 1492. It is also celebrated as the day of the Armed Forces in Spain.

วันของการเคารพความหลากหลายทางวัฒนธรรม

-
วันจันทร์ 10 ตุลาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : เรียกว่า วัน ชาว และที่ จนถึง 2553

วันโชว์เดย์

-
วันจันทร์ 10 ตุลาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส :

ราชการลูกจ้างมีวันหยุด

-
วันจันทร์ 10 ตุลาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : Indigenous Peoples’ Day

ลาตู-อะ-ตาเมต

-
วันจันทร์ 10 ตุลาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : Follows White Sunday , during which Children wear white chothes and attend church ceremonies.

วันประธานาธิบดีมอย

-
วันจันทร์ 10 ตุลาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : In tribute to Daniel Arap Moi, Kenya's second president who was in power from 1978-2002 interrupted between 2009 and 2017

วันต้านทานพื้นเมือง

-
วันจันทร์ 10 ตุลาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : การค้นพบของทวีปอเมริกาโดยโคลัมบัส (1492)

เทศกาลสัพพิญญู

-
วันจันทร์ 10 ตุลาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : The Buddhist Lent comes to an end and all those couples who had been putting off marriage now rush into each other's arms. Monks are free to travel from kyaung to kyaung or to go on pilgrimage to holy spots such as Kyaiktiyo or Mt Popa. The Festival of Lights takes place during Thadingyut to celebrate Buddha's return from a period of preaching dhamma (Buddhist philosophy) in Tavatimsa (the highest deva realm), his way lit by devas who lined the route of his descent. For the three days of the festival all of Myanmar is lit by oil lamps, fire balloons, candles and even mundane electric lamps. Tadingyut is the name of a month falling in September-October.

วันที่ของคนพื้นเมือง

-
วันจันทร์ 10 ตุลาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส :

วันเอกราชแห่งกูยาควิล

-
วันจันทร์ 10 ตุลาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : Celebrated in the whole country

วันสงครามกอบกู้เอกราช

-
วันจันทร์ 10 ตุลาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : The Ten Years War began on 10 October 1868 under the leadership of the attorney Carlos Manuel de Cespedes and seconded by a group of patriots in the sugar mill La Demajagua, calling for liberty and independence of the island. Cespedes attacked the small town of Yara on October 11, from which this revolution took its name. The 10 October date is commemorated as a national holiday under the name Grito de Yara ( Shout of Yara ). The Ten-Years War (Guerra de los Diez Anos), was the first of three wars that Cuba fought against Spain, it lasted from 1868 to 1878, the other two being The Small War (La Guerra Chiquita, 1879-1880) and the Cuban War of Independence (1895-1898). The final 3 months of the last conflict escalated to become the Spanish-American War. [Wikipedia]

คนงาน ภาคี อีกฝ่ายมูลนิธิเกาหลี

-
วันจันทร์ 10 ตุลาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : Commemorates 10 October, 1945 when the Korean Workers Party was founded three months after Japan was forced to relinquish control over Korea. [Wikipedia]

เทศกาลสัพพิญญู

-
วันอังคาร 11 ตุลาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : The Buddhist Lent comes to an end and all those couples who had been putting off marriage now rush into each other's arms. Monks are free to travel from kyaung to kyaung or to go on pilgrimage to holy spots such as Kyaiktiyo or Mt Popa. The Festival of Lights takes place during Thadingyut to celebrate Buddha's return from a period of preaching dhamma (Buddhist philosophy) in Tavatimsa (the highest deva realm), his way lit by devas who lined the route of his descent. For the three days of the festival all of Myanmar is lit by oil lamps, fire balloons, candles and even mundane electric lamps. Tadingyut is the name of a month falling in September-October.

วันสตรี (ผู้หญิงเท่านั้น)

-
วันอังคาร 11 ตุลาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : Not a paid holiday

จราจลประชาชน

-
วันอังคาร 11 ตุลาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส :

วันชาวสเปน

-
วันพุธ 12 ตุลาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส :

วันต้านทานพื้นเมือง

-
วันพุธ 12 ตุลาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : Replaces the former Spanishness Day

วันพหุวัฒนธรรม

-
วันพุธ 12 ตุลาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : เพื่อที่จะรับรู้ถึง“ ความมั่งคั่งที่หลากหลายทางวัฒนธรรมหลายเชื้อชาติและหลายภาษาที่บ่งบอกถึงลักษณะของเม็กซิโก”

ราศีกันย์ของสดมภ์

-
วันพุธ 12 ตุลาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส :

วันเอกภาพแห่งชาติ

-
วันพุธ 12 ตุลาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : according to Polisario sources

พระแม่อาปาเรซิดา

-
วันพุธ 12 ตุลาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : เลดี้ของเราที่ปรากฏ หมายถึงรูปปั้นของพระแม่มารีที่ตั้งอยู่ในมหาวิหารของ Aparecida ใน Aparecida และ patroness ของบราซิล หนึ่งในสถานที่ที่เข้าชมมากที่สุดในโลกคาทอลิก

ฐวฑน ฑโณไภฯ

-
วันพุธ 12 ตุลาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : To commemorate the arrival of Columbus in Americas in 1492. It is also celebrated as the day of the Armed Forces in Spain.

วันไว้ทุกข์หรือไว้อาลัย

-
วันพฤหัสบดี 13 ตุลาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : Crown Prince Louis Rwagasore (10 January 1932 – 13 October 1961) was a Burundian Royal and politician who is considered a significant figure in the history of Burundi nationalism. He served as prime minister and was assassinated shortly before Burundian independence. [Wikipedia]

วันหยุด

-
วันศุกร์ 14 ตุลาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส :

วันผู้ปกป้องประเทศ

-
วันศุกร์ 14 ตุลาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : The Orthodox feast day of the Intercession of the Virgin Mary, October 14, is considered to be the symbolic day of the founding of the UPA, the Ukrainian Insurgent Army active during World War II, as well as one of the main holidays of the Ukrainian Zaporozhzhian Kozaks, the proto-Ukrainian military and political force that challenged the authority of the Polish–Lithuanian Commonwealth, the Tsardom of Russia, the Ottoman Empire, and its vassal the Crimean Khanate over the 16-18th centuries. In the Ukrainian tradition going back to even the medieval times of the Kyiv Rus, the Intercession of the Virgin Mary is interpreted as a symbolical act of protecting and blessing the Ukrainian people. Not a paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันกรุงคิซิเนฟ (เฉพาะกรุงคิซิเนฟ)

-
วันศุกร์ 14 ตุลาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส :

วันนญีเรเร

-
วันศุกร์ 14 ตุลาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : Julius Kambarage Nyerere (13 April 1922 – 14 October 1999) was a Tanzanian statesman who served as the leader of Tanzania, and previously Tanganyika, from 1960 until his retirement in 1985. Paid holiday when falling on Friday or Saturday [Wikipedia]

เทศกาลทางศาสนาคริสต์นิกายออร์ธอด็อกซ์

-
วันศุกร์ 14 ตุลาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : Celebration of the cathedral in the centre of Mtskheta - one of the sacred places of Georgia, it was erected in the 11th c by the architect Arsukidze in the place where the first Christian church in Georgia stood in the 4th c. The robe of Jesus Christ is buried within the cathedral - Non believers are also celebrating Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

ต่อสู้กับลัทธิอาณานิคม

-
วันศุกร์ 14 ตุลาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : ต่อต้าน 1962 ในภาษาอังกฤษ

วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบิดาของกษัตริย์

-
วันเสาร์ 15 ตุลาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : นโรดมสีหนุกษัตริย์แห่งกัมพูชาจนถึงการสละราชสมบัติของเขาที่ 7 ตุลาคม 2004 อยู่ในขณะนี้ คิงบิดาแห่งกัมพูชา ตำแหน่งที่เขายังคงมีจำนวนมากของอดีตสิทธิของเขาในฐานะกษัตริย์รัฐธรรมนูญ เขาได้ดำรงตำแหน่งจำนวนมากดังนั้นตั้งแต่ปี 1941 ที่ Guinness Book ของ World Records ระบุว่าเขาเป็นนักการเมืองที่ได้ครอบครองความหลากหลายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกของสำนักงานทางการเมือง เหล่านี้รวมถึงทั้งสองคำเป็นกษัตริย์สองเจ้าชายเป็นอธิปไตยหนึ่งเป็นประธานทั้งสองเป็นนายกรัฐมนตรีและเป็นหนึ่งในฐานะหัวหน้าไม่ใช่ชื่อของกัมพูชาของรัฐเช่นเดียวกับหลายตำแหน่งในฐานะผู้นำรัฐบาลพลัดถิ่นต่างๆ http://experts.about.com/e/n/no/Norodom_Sihanouk.htm

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันเสาร์ 15 ตุลาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : St Theresa in Mahe region only

วันถอนกำลังทหาร

-
วันเสาร์ 15 ตุลาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : To celebrate the departure of the last French soldier from Bizerte in 1963 paid holiday when falling on Saturday or Sunday

ป่นวัน

-
วันเสาร์ 15 ตุลาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : ธนาคารยังคงเปิด เฉพาะในป่น

วันวีรบุรุษและบรรพบุรุษ

-
วันจันทร์ 17 ตุลาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : เดิมเรียกว่าวันเซนต์เออร์ซูลานักบุญอุปถัมภ์ของครูและเยาวชน

พ๎ธำดฯภว ณฏ

-
วันจันทร์ 17 ตุลาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส :

วันศักดิ์ศรีแห่งชาติ

-
วันจันทร์ 17 ตุลาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : บรรณาการให้กับผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของการสังหารหมู่ปี 2013 จาก ปี 2564

สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุด

-
วันจันทร์ 17 ตุลาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : On October 12, 1492, Christopher Colombus, a navigator from Genova, reached the New World. Numerous nations celebrate this event on October 12. In the U.S. and in Colombia, the celebration takes place on the second Monday of October. Meeting of Cultures Day

วันรัฐธรรมนูญ

-
วันจันทร์ 17 ตุลาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส :

วันชาวสเปน

-
วันจันทร์ 17 ตุลาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : On October 12, 1492, Christopher Colombus, a navigator from Genova, reached the New World. Numerous nations celebrate this event on October 12. In the U.S. and in Colombia, the celebration takes place on the second Monday of October.

วันวีรชนแห่งชาติ

-
วันจันทร์ 17 ตุลาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : The heroes are Paul Bogle, a Baptist deacon who was executed in 1865 for leading a protest march; George William Gordon, who took part in Bogle's efforts and also was executed; independence advocate Norman Manley; Sir Alexander Bustamante, who advocated for Jamaica's independence and became its first prime minister on its independence in 1962; Marcus Garvey, who preached the unification of people of African heritage; Nanny, an 18th-century escaped female slave with no last name, who led a rebellion against the British; and Samuel Sharpe, who led another rebellion in 1831 that helped lead to the emancipation of black Jamaicans from slavery.

วันบรรจบครบรอบของความตายของ Dessalines

-
วันจันทร์ 17 ตุลาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : 1758-1806, emperor of Haiti (1804-6), born a slave. A clever general, he served under Toussaint L'Ouverture in the wars that liberated Haiti. His barbaric cruelty against the mulattoes whom Toussaint was unable to control led to a bitter struggle with mulatto leaders.

คาติ

-
วันอังคาร 18 ตุลาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : Celebrated during the time of relocation of the rice sapling during the month of October. The granaries of the farmers usually remain empty during this time, hence it is known as Kongali (poor) Bihu

มลรัฐอะแลสกาวัน

-
วันอังคาร 18 ตุลาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : Anniversary of the formal transfer of the territory from Russia to the United States Oct. 18, 1867

วันร่วมสวดแผ่เมตตาแห่งชาติ

-
วันอังคาร 18 ตุลาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส :

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันอังคาร 18 ตุลาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : St Lucas in Ja้n only

การเฉลิมฉลองของรัฐธรรมนูญ

-
วันพุธ 19 ตุลาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : Over a three day period

วันรัฐแห่งชาติ

-
วันพุธ 19 ตุลาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส :

แสดงรอยัลโฮบาร์ต

-
วันพฤหัสบดี 20 ตุลาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : All that part of Tasmania south of an including Oatlands and Swansea, also Bronte Park, Strathgordon, Tarraleah and Wayatinah, excluding the West Coast.

ฑนฐกภ๛ภฮ ฟตฟ๕ภป ฑโธฎดย ณฏ

-
วันพฤหัสบดี 20 ตุลาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : Mashujaa Day (used to be called Kenyatta Day until 2010) - honours all the heroes that fought for the freedom, independence and progess of the nation, before and after independence. Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันนญดาเย

-
วันศุกร์ 21 ตุลาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : Melchior Ndadaye was a political leader, assassinated on Oct. 21, 1993 not a paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันศุกร์ 21 ตุลาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : The Buglasan Festival of Festivals is the landmark socio-economic-cultural showcase of the province held every October, to boost the local tourism industry and attract potential investors to Oriental Negros. Oriental Negros province only

วันพ่อแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

-
วันอาทิตย์ 23 ตุลาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : รัฐบาลได้ปฏิบติโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การเป็นทาสถูกยกเลิก

วุนๆ ฑโณไภฯ

-
วันอาทิตย์ 23 ตุลาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : To mark the fall of Muammar Gaddafi’s regime in 2011

ราศีพิจิก

-
วันอาทิตย์ 23 ตุลาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : The Scorpion: October 23-24 to November 22

ว๕ธํ ฑโณไภฯ

-
วันจันทร์ 24 ตุลาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส :

วันสหประชาชาติ

-
วันจันทร์ 24 ตุลาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : Marks the anniversary of the U.N. Charter ratified in 1945.

วันเปเนียไมนา

-
วันจันทร์ 24 ตุลาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : ชายผู้นี้จะแนะนำให้รู้จักศาสนาคริสต์เกาะใน 1846 .

วันปิยะมหาราช (เลื่อนไปวันจันทร์)

-
วันจันทร์ 24 ตุลาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : วันปิยมหาราช ตรงกับวันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องจากพระองค์ทรงเป็นที่รักใคร่อย่างล้นเหลือของพสกนิกรทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ พระองค์จึงได้รับการถวายพระราชสมัญญานามว่า สมเด็จพระปิยมหาราช ซึ่งมีความหมายว่า พระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัฐบาลจึงได้ประกาศให้วันที่ 23 ตุลาคม เป็น วันปิยมหาราช ในวันปิยมหาราช พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ จะเสด็จฯ ไปวางพวงมาลา ณ พระบรมรูปทรงม้าซึ่งตั้งอยู่ที่หน้าพระที่นั่งอนันตสมาคมเป็นประจำทุกปี

หยุดพักผ่อนครึ่งวัน (เบเลง)

-
วันจันทร์ 24 ตุลาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : Recalls the Our Lady of Nazareth Candle celebration that took place on Sunday a fortnight earlier.

วันแรงงาน

-
วันจันทร์ 24 ตุลาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : Commemorates the struggle for an eight-hour working day

วันหยุดท้องถิ่น

-
วันจันทร์ 24 ตุลาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : Goiโnia Day (Goiโnia only)

วันมาเนาส์ (เฉพาะมาเนาส์)

-
วันจันทร์ 24 ตุลาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส :

วันหยุดr

-
วันจันทร์ 24 ตุลาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส :

วันขอบคุณพระเจ้า

-
วันอังคาร 25 ตุลาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : Relations with the United States were strained when Maurice Bishop took power in a bloodless coup and suspended the 1974 Constitution. Following another coup in which Bishop among others were executed, the United States invaded Grenada on October 25, 1983. They were accompanied by troups from Jamaica, Barbados, and other countries. The Constitution was reinstated, and elections were held the following year. thanks to shagtown.com

กลับบ้านวัน

-
วันพุธ 26 ตุลาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : Nauru’s most interesting public holiday is Angam Day (26 October). The word Angam means homecoming and this day commemorates the various times in history when the size of the Nauruan population has returned to 1,500, which is thought to be the minimum number necessary for survival

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันพุธ 26 ตุลาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : Bendigo Cup Day - in Bendigo only

วันคำสอนขององค์พระคริสตเจ้า

-
วันพุธ 26 ตุลาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : Known as the Nuku, this is religious drama. Islanders act out biblical stories Aitutaki only http://www.ck/events.htm

วันแห่งการเข้าเรียน

-
วันพุธ 26 ตุลาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม ค.ศ. 1947 ด้วยสนธิสัญญานี้ Jammu และแคชเมียร์เข้าร่วมการปกครองของอินเดีย

วันชาติ

-
วันพุธ 26 ตุลาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : The Declaration of Neutrality was a declaration by the Austrian Parliament declaring the country permanently neutral. It was enacted on 26 October 1955 as a constitutional act of parliament, i.e., as part of the Constitution of Austria. Formally, the declaration was promulgated voluntarily by the Republic of Austria. Politically, it was the direct consequence of the allied occupation by the Soviet Union, the United States, the United Kingdom, and France between 1945 and 1955, from which the country was freed by the Austrian State Treaty of 15 May the same year. The Soviet Union would not have agreed to the State Treaty if Austria had not committed herself to declare her neutrality after the allied forces had left the country. [Wikipedia]

ภัทริ ดิวิยะ

-
วันพฤหัสบดี 27 ตุลาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : เทศกาลของพี่ชายและน้องสาวในมิธิลา พี่ชายไปเยี่ยมบ้านน้องสาวของเขาและได้รับพรจากเธอ น้องสาวสังเกตพี่น้องจนกระทั่งมาถึงอย่างรวดเร็วเธอยังเตรียมอาหารสําหรับพี่ชายของเธอ

ภมรดูช

-
วันพฤหัสบดี 27 ตุลาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : Bhai Dooj or Bhaiya Dooj is a Hindu festival celebrating the unconditional love bond between a brother and a sister.

วันมัลดีฟรับเอาศาสนาอิสลาม

-
วันพฤหัสบดี 27 ตุลาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : อิสลามไปถึงมัลดีฟส์ใน 1153 .

วันหยุดราชการ

-
วันศุกร์ 28 ตุลาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : Information: Some government agencies are closed; banks may close half-day or even the full day.

วันเนวาด้า

-
วันศุกร์ 28 ตุลาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : Nevada only

วันที่ชาวกรีกฉลองคำว่าไม่เมื่อพวกเขาตอบปฏเสธมุโสลินี

-
วันศุกร์ 28 ตุลาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : Obedience redusal to Mussolini in 1940 Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

ฐวฑน ฑโณไภฯ

-
วันศุกร์ 28 ตุลาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : »ç½Ç»ó ·Î¸¶ °¡Å縯 ±³È¸ µ¿¸Í¼¼·ÂÀÌ ¿ìÀ§¸¦ Â÷ÁöÇÔÀ¸·Î½á ÀÌ ½ÃÁ¡¿¡¼­ ½ÂºÎ´Â ÀÌ¹Ì °áÁ¤µÇ¾ú´Ù. 1620³â 11¿ù 8ÀÏ °³½Å±³ µ¿¸ÍÃøÀÇ º¸Çì¹Ì¾Æ±ºÀº ¹é»ê(ÛÜߣ) ÀüÅõ¿¡¼­ Æ¿¸® ¹éÀÛÀÌ À̲ô´Â ·Î¸¶ °¡Å縯 ±³È¸ µ¿¸Í±º¿¡°Ô ±«¸êÀûÀÎ ´ëÆи¦ ´çÇß°í, º¸Çì¹Ì¾ÆÀÇ ¼öµµ ÇÁ¶óÇÏ´Â ÀúÇ×ÇÏÁö ¸øÇÏ°í Ç׺¹Çß´Ù. ÀÌÈÄ ÇÕ½ººÎ¸£Å© ¿Õ°¡ÀÇ º¸Çì¹Ì¾Æ Áö¹è´Â °­È­µÇ¾ú´Ù. °ðÀ̾î 1627³â ½Å(ãæ)¿µÁöÁ¶·Ê¹ý¿¡ ÀÇÇØ ÀÇȸ´Â ±Ç·ÂÀ» ¸ðµÎ »©¾Ñ±â°Ô µÇ¾î »ç½Ç»ó ¼Ó·ÉÀÌ µÇ¾ú´Ù. ÀÌ·Î ÀÎÇØ ´Ù¼öÀÇ º¸Çì¹Ì¾Æ ±ÍÁ· ¹× °³½Å±³µµ°¡ ¸Á¸íÇÏ¿© À¯·´ °¢Áö·Î Èð¾îÁö°Ô µÇ¾ú´Ù. ±×·¯³ª ÇÕ½ººÎ¸£Å© ¿Õ°¡¿¡ ÀÇÇÑ Àç»ê¸ô¼ö ¹× ±¹¿ÜÃß¹æÀ̶ó´Â °¡È¤ÇÑ ÀüÈÄ Ã³¸®´Â ´Ù¸¥ °³½Å±³ Á¦ÈÄÀÇ ÀÌÅ»À» ÃÊ·¡ÇÏ°Ô µÇ¾ú°í, ÀüÀïÀÌ Àå±âÈ­ÇÏ°Ô µÈ ¿øÀÎÀÌ µÇ¾ú´Ù. ÀüÀï ÀÌÈÄ ½Å¼º ·Î¸¶ Á¦±¹ÀÇ ·Î¸¶ °¡Å縯 Áö¹è°¡ °­È­µÇ¾ú°í ±×´ë·Î ½Å¼º ·Î¸¶ Á¦±¹ÀÇ Á¦À§(ð¨êÈ)¸¦ µ¶Á¡ÇÑ ¿À½ºÆ®¸®¾Æ-Çë°¡¸®°¡ üÄÚ¸¦ 1918³â±îÁö Áö¹èÇÏ¿´´Ù. Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

ฐ๘ศญฑน ฑโณไภฯ*

-
วันเสาร์ 29 ตุลาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : Proclamation of the republic in 1923 paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันฉัตรมงคล

-
วันเสาร์ 29 ตุลาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : King Norodom Sihakmoni's Coronation Day The King of Cambodia shall reign but shall not govern; shall be the Head of State for life; shall be inviolable. Not a paid holiday when falling on Saturday or Sunday

ฐ๘ศญฑน ฑโณไภฯ

-
วันเสาร์ 29 ตุลาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส :

ผ๘ฑณภฺภว ณฏ

-
วันจันทร์ 31 ตุลาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส :

แห่งชาติโปรเตสแตนต์และวันคริสตจักรพร

-
วันจันทร์ 31 ตุลาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : จาก 2008 เป็นต้นไป

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันจันทร์ 31 ตุลาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : Marlborough Day in Marlborough only

ถวตตฝบ ฟภฝบ ป๊ลไฝบภว ณฏ

-
วันอังคาร 1 พฤศจิกายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : The day now honors all saints of the church, even those not known by name. The first All Saints' Day occurred on May 13, 609 (C.E.) when Pope Boniface IV accepted the Pantheon as a gift from the Emperor Phocas. Boniface dedicated it as the Church of Santa Maria Rotonda in honor of the Blessed Virgin and all martyrs. During Pope Gregory III's reign (731-741), the festival was expanded to include all saints and a chapel in St. Peter's church was dedicated accordingly. Pope Gregory IV officially designated the day in 837.

เมลเบิร์นคัพ (เฉพาะเมล์เบิร์น)

-
วันอังคาร 1 พฤศจิกายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : Since 1867 dedicated to horse racing

วันอิสรภาพ

-
วันอังคาร 1 พฤศจิกายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : Dr Hamilton Jackson Day

วุนๆ ฑโณไภฯ

-
วันอังคาร 1 พฤศจิกายน, 2022
วันหยุดฆราวาส :

รัฐหรยาณาวัน

-
วันอังคาร 1 พฤศจิกายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : Haryana was carved out of the Indian state of Punjab on 1st November 1966. This state was formed on the recommendation of the Sardar Hukam Singh Parliamentary Committee. The formation of this committee was announced in the Parliament on 23 September 1965. On 23 April, 1966, acting on the recommendation of the Hukam Singh Committee, the Indian government set up the Shah Commission under the chairmanship of Justice J. C. Shah, to divide and set up the boundaries of Panjab and Haryana.

วันก่อการณฏัก

-
วันอังคาร 1 พฤศจิกายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : Karnataka Rajyotsava (Karnāṭaka Rājyōtsava; lit. Karnataka State Festival). This was the day in 1956 when all the Kannada language-speaking regions of South India were merged to form the state of Karnataka. [Wikipedia]

มหาริศี บัลไมกิ/คานนาดา ราชโยธศว/มีรา โฮวชงบา/คุท

-
วันอังคาร 1 พฤศจิกายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : A special occasion for kannadigas as it is on this day that the state came into being. Karnataka was formed on 1st November 1956 when the Government of India decided to form linguistic states.

วันสากลรำลึก

-
วันอังคาร 1 พฤศจิกายน, 2022
วันหยุดฆราวาส :

ว๕ธํ ฑโณไภฯ

-
วันอังคาร 1 พฤศจิกายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : It symbolises the upheaval against the French since 1830 and the first attacks on Nov 1, 1954, by the National Liberation Front, against French-operated military installations

วันเลือกตั้งใหญ่

-
วันอังคาร 1 พฤศจิกายน, 2022
วันหยุดฆราวาส :

วันฉัตรมงคล

-
วันอังคาร 1 พฤศจิกายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : The fifth King Jigme Singye Wangchuck was crowned on Nov. 6, 2008.

ทุกวันออลโซล

-
วันพุธ 2 พฤศจิกายน, 2022
วันหยุดฆราวาส :

วันหยุดครึ่งวัน

-
วันพุธ 2 พฤศจิกายน, 2022
วันหยุดฆราวาส :

ราชการลูกจ้างมีวันหยุด

-
วันพุธ 2 พฤศจิกายน, 2022
วันหยุดฆราวาส :

วันออลโซล

-
วันพุธ 2 พฤศจิกายน, 2022
วันหยุดฆราวาส :

ตถธณผฑพ๐ภฯ

-
วันพฤหัสบดี 3 พฤศจิกายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : A Free Association with the United States was implemented on November 3, 1986, marking Micronesia's emergence from trusteeship to independence. The basic relationship of free association continues indefinitely. Wikipedia

วันสถาปนาเควงข่า

-
วันพฤหัสบดี 3 พฤศจิกายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : Celebrates the declaration of independence for the city in 1820. Not a paid holiday when falling on Saturday or Sunday

ราชการลูกจ้างมีวันหยุด

-
วันพฤหัสบดี 3 พฤศจิกายน, 2022
วันหยุดฆราวาส :

วันขอบคุณพระเจ้า

-
วันพฤหัสบดี 3 พฤศจิกายน, 2022
วันหยุดฆราวาส :

วันธงชาติ

-
วันพฤหัสบดี 3 พฤศจิกายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : Commemoration of the oath of allegiance to the Argentine flag by the Mapuche and Tehuelche tribes

วันทรีเอสเต้ (เฉพาะทรีเอสเต้)

-
วันพฤหัสบดี 3 พฤศจิกายน, 2022
วันหยุดฆราวาส :

วันวัฒนธรรมแห่งชาติ (บังกา-โนะ-ฮิ)

-
วันพฤหัสบดี 3 พฤศจิกายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : Commemorates the adoption of the Constitution in 1948. The date was also a holiday prior to World War II, having been the birthday of Emperor Meiji. On this date, the Emperor awards the Order of Culture. Paid holiday when falling on Saturday or Sunday [Wikipedia]

วันได้รับเอกราชจากโคลัมเบีย

-
วันพฤหัสบดี 3 พฤศจิกายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : Panamแ declared its independence from Colombia on Nov. 3, 1903 Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันชัยชนะ

-
วันพฤหัสบดี 3 พฤศจิกายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : Liberation from Sri Lanka in 1988

วันประชาคม

-
วันศุกร์ 4 พฤศจิกายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : Introduced in 1979, when Dominica was devastated by a hurricane. All Dominicans were invited to give of their time and efforts voluntarily to some project in their community. Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันคล้ายวันพระราชสมภพสุลต่าน (เฉพาะเปรัก)

-
วันศุกร์ 4 พฤศจิกายน, 2022
วันหยุดฆราวาส :

วันเอกภาพ

-
วันศุกร์ 4 พฤศจิกายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : This Unity Day replaces the former Day of Reconciliation which had already replaced the Soviet October Revolution Day . Celebrates the 1612 victory over Polish/Lithuanian invaders attempting to capture Moscow. Not a paid holiday when falling on Saturday or Sunday

เทศกาลตาซองดิน*

-
วันอาทิตย์ 6 พฤศจิกายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : ในคืนพระจันทร์เต็มดวงของ Tazaungmon เป็นโอกาสอีก `เทศกาลแห่งแสง 'หรือที่รู้จักกันอย่างถูกต้องตาม Tazaungdaing มันมีการเฉลิมฉลองโดยเฉพาะอย่างยิ่งในรัฐฉาน - ในตองยีมีไฟการแข่งขันบอลลูน ในบางพื้นที่ยังมีการแข่งขันความเร็วการทอผ้าในช่วงเวลากลางคืนหญิงสาวชาวพม่าแสดงความกล้าหาญของพวกเขาในการทอผ้าโดยพยายามที่จะผลิตเสื้อคลุมพระพุทธรูประหว่างมืดและยามเช้า ผลการเสร็จหรือไม่จะบริจาคให้กับพระสงฆ์ ที่ใหญ่ที่สุดในการแข่งขันทอผ้าใช้สถานที่ที่ชเวดากองในย่างกุ้งพญา

โดมินิกัน : วันรัฐธรรมนูญ

-
วันอาทิตย์ 6 พฤศจิกายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : สาธารณรัฐโดมินิกันได้ผ่าน 38 รัฐธรรมนูญมากกว่าประเทศอื่น ๆ ตั้งแต่ความเป็นอิสระใน 1844 สถิตินี้เป็นตัวบ่งชี้ที่ค่อนข้างหลอกลวงของความมั่นคงทางการเมือง แต่เนื่องจากการปฏิบัติของโดมินิกันตีความรัฐธรรมนูญใหม่เมื่อใดก็ตามที่การแก้ไขเป็นที่ยอมรับ แม้ว่าในทางเทคนิคที่แตกต่างจากคนอื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบทบัญญัติบางรัฐธรรมนูญใหม่มากที่สุดที่มีอยู่ในความเป็นจริงเพียงการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยของผู้ที่ก่อนหน้านี้มีผลบังคับใช้ นวัตกรรมรัฐธรรมนูญกวาดเป็นจริงค่อนข้างหายาก รัฐธรรมนูญล่าสุดได้รับการประกาศเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2010 [Wikipedia]

วันบรรจบครบรอบของสีเขียวมีนาคม

-
วันอาทิตย์ 6 พฤศจิกายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : On November 6, 1975, approximately 350,000 unarmed Moroccans converged on the city of Tarfaya in southern Morocco and waited for a signal from King Hassan II of Morocco to cross into the disputed country/territory of Western Sahara. They brandished Moroccan flags, banners calling for the return of the Moroccan Sahara, photographs of the King and the Qur'an. The color green for the march's name was intended as a symbol of Islam. As a result, Spain acceded to Moroccan demands, and entered bilateral negotiations. This led to the Madrid Agreement, a treaty that divided the territory between Morocco and Mauritania.

วันปฏิวัติเดือนตุลาคม

-
วันจันทร์ 7 พฤศจิกายน, 2022
วันหยุดฆราวาส :

เทศกาลน้ำหรือสงกรานต์

-
วันจันทร์ 7 พฤศจิกายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : เทศกาลนี้นับย้อนกลับของกระแสไฟฟ้าในแม่น้ำโตนเลสาบ (แม่น้ำโขง) และจุดเริ่มต้นของฤดูกาลประมง แข่งเรือขนาดยักษ์ Bon Om Touk

วันแห่งสันทนาการ

-
วันจันทร์ 7 พฤศจิกายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : ทุกส่วนของรัฐแทสเมเนียซึ่งเป็นวันหยุดตามกฎหมายดังกล่าวไม่ได้สังเกตรอยัลโฮบาร์ตรีกัตต้า (ส่วนใหญ่ทางตอนเหนือของรัฐแทสเมเนีย)

วันประวัติศาสตร์และการเฉลิมฉลองบรรพชน

-
วันจันทร์ 7 พฤศจิกายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : Used to be called Revolution Day, Second phase of the Russian Revolution of 1917, led by Lenin and the Bolsheviks. It occurred on October 25, 1917 according to the Julian calendar which corresponded to November 7 according to the Gregorian calendar. It is no longer commemorated in Russia, nor in most of the former Soviet Republics.

วันรัฐธรรมนูญ

-
วันจันทร์ 7 พฤศจิกายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : The granting of the 1875 Constitution, which was a mixture of Tongan, Christian and Western values, finally put in place a new social order, thereby ending an era of major historical conflicts, brought about by Civil War which had subjected Tonga to years of political turmoil. This Constitution was ahead of its time, especially so in terms of accommodating many of the basic tenets of Western democracy.

วันปฏิวัติเดือนตุลาคม

-
วันจันทร์ 7 พฤศจิกายน, 2022
วันหยุดฆราวาส :

เทศกาลสัพพิญญู

-
วันจันทร์ 7 พฤศจิกายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : The Buddhist Lent comes to an end and all those couples who had been putting off marriage now rush into each other's arms. Monks are free to travel from kyaung to kyaung or to go on pilgrimage to holy spots such as Kyaiktiyo or Mt Popa. The Festival of Lights takes place during Thadingyut to celebrate Buddha's return from a period of preaching dhamma (Buddhist philosophy) in Tavatimsa (the highest deva realm), his way lit by devas who lined the route of his descent. For the three days of the festival all of Myanmar is lit by oil lamps, fire balloons, candles and even mundane electric lamps. Tadingyut is the name of a month falling in September-October.

เทศกาลน้ำหรือสงกรานต์

-
วันอังคาร 8 พฤศจิกายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : เทศกาลนี้นับย้อนกลับของกระแสไฟฟ้าในแม่น้ำโตนเลสาบ (แม่น้ำโขง) และจุดเริ่มต้นของฤดูกาลประมง แข่งเรือขนาดยักษ์ Bon Om Touk

วันเลือกตั้งใหญ่

-
วันอังคาร 8 พฤศจิกายน, 2022
วันหยุดฆราวาส :

วันรัฐธรรมนูญของเกาะโพนเป

-
วันอังคาร 8 พฤศจิกายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : Pohnpei only

ฝยธฎภว ณฏ

-
วันอังคาร 8 พฤศจิกายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : Commemorated to the liberation of Azerbaijani lands from Armenian occupation as a result of the 44-day war (from Sept.27 to Nov.9, 2020)

วันประวัติศาสตร์และการเฉลิมฉลองบรรพชน

-
วันอังคาร 8 พฤศจิกายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : Information: Used to be called Revolution Day, Second phase of the Russian Revolution of 1917, led by Lenin and the Bolsheviks. It occurred on October 25, 1917 according to the Julian calendar which corresponded to November 7 according to the Gregorian calendar. It is no longer commemorated in Russia, nor in most of the former Soviet Republics.

วันธงชาติ

-
วันพุธ 9 พฤศจิกายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : From 2010

เทศกาลน้ำหรือสงกรานต์

-
วันพุธ 9 พฤศจิกายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : เทศกาลนี้นับย้อนกลับของกระแสไฟฟ้าในแม่น้ำโตนเลสาบ (แม่น้ำโขง) และจุดเริ่มต้นของฤดูกาลประมง แข่งเรือขนาดยักษ์ Bon Om Touk

ตถธณผฑพ๐ภฯ

-
วันพุธ 9 พฤศจิกายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : Celebrates the independence from France on November 9, 1953.

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันพุธ 9 พฤศจิกายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : Foundation Day Anniversary of the province of Eastern Sama in Eastern Samar only

วันมาปูโต (เฉพาะมาปูโต)

-
วันพฤหัสบดี 10 พฤศจิกายน, 2022
วันหยุดฆราวาส :

การยกเลิกการเป็นทาส

-
วันพฤหัสบดี 10 พฤศจิกายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : 10 พฤศจิกายน 1866

เสียงร้องแรกเพื่อความเป็นอิสระ

-
วันพฤหัสบดี 10 พฤศจิกายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 1821 ที่พลเมืองของ Los Santos ได้มีมติเรียกร้องให้ Los Santos 'แยกตัวออกจากสเปน การแก้ปัญหานี้จะนำไปสู่ส่วนที่เหลือของปานามาเพื่อประกาศอิสรภาพน้อยกว่าสองทศวรรษต่อมา Not a paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วุนๆ ฑโณไภฯ

-
วันศุกร์ 11 พฤศจิกายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : เพื่อเฉลิมฉลอง 1918 ศึก Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

เทพเจ้าแห่งความอุดมสมบูรณ์ของเทศกาล

-
วันศุกร์ 11 พฤศจิกายน, 2022
วันหยุดฆราวาส :

วันเฉลิมพระชนม์พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

-
วันศุกร์ 11 พฤศจิกายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : Celebrates the birthday of Jigme Singye Wangchuck, who became king in 1972

วันเกิดสุลต่าน

-
วันศุกร์ 11 พฤศจิกายน, 2022
วันหยุดฆราวาส :

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันศุกร์ 11 พฤศจิกายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : Democracy Day: hte governor got his mandate restored in November and was sworn in on the same month. it would follow that the state will have its own Democracy Day in November. Edo state only

วันรัฐวอชิงตันได้ถูกรวมเข้าอยู่ในสหรัฐฯ

-
วันศุกร์ 11 พฤศจิกายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : Washinton State

วันนักบุญเซนต์มาร์ติน

-
วันศุกร์ 11 พฤศจิกายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันชาติ

-
วันศุกร์ 11 พฤศจิกายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : Foundation of the Republic in 1968

ตถธณฑโณไภฯ

-
วันศุกร์ 11 พฤศจิกายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : Independence recovered in 1918 after over a century of being split between Russia, Prussia, Austria Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันค้นพบ

-
วันศุกร์ 11 พฤศจิกายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : St. Maarten/St. Martin was spotted by Christopher Columbus on November 11, 1493, during his second voyage to the New World, and it was named for St. Martin of Tours, on whose feast day it was seen. That date is now used to celebrate the ties between the 16-square-mile Dutch side and the 21-square-mile French side. Not a paid holiday

วันเสรีภาพ ค.ศ.1918

-
วันศุกร์ 11 พฤศจิกายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : Commemmorates the end of World War I on 11th November 1918. The armistice was signed between the Allies and Germany at Compi่gne, France, for the cessation of hostilities on the Western Front, which took effect at eleven o'clock in the morning - the eleventh hour of the eleventh day of the eleventh month. Paid holiday when falling on Sunday (Labour law 4 Jan 1974)

วันไว้อาลัยแก่สงครามโลกครั้งที่หนี่ง

-
วันศุกร์ 11 พฤศจิกายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : ให้ทหารที่เสียชีวิตในระหว่างสงครามดี: 1914-1918 not a paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันชาติมาว

-
วันเสาร์ 12 พฤศจิกายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : เชื่อมต่อกับประวัติศาสตร์ของสหภาพคอโมโรสโดยเฉพาะความสัมพันธ์ระหว่างคอโมโรสและฝรั่งเศสเกี่ยวกับมายอต

วันเกิดสุลต่าน

-
วันเสาร์ 12 พฤศจิกายน, 2022
วันหยุดฆราวาส :

วันซานตา ครูซ

-
วันเสาร์ 12 พฤศจิกายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : วันที่ระลึกสำหรับการสังหารหมู่ที่ 1991 ในสุสานของโบสถ์ซานตาครูซ paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันชาติ

-
วันอาทิตย์ 13 พฤศจิกายน, 2022
วันหยุดฆราวาส :

วันเกิดสุลต่าน

-
วันอาทิตย์ 13 พฤศจิกายน, 2022
วันหยุดฆราวาส :

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันอาทิตย์ 13 พฤศจิกายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : Pangasinan Day celebrates the birthday of the late Speaker Eugenio Perez, Sr., a foremost son of Pangasinan. Pangasinan province only

วันเฉลิมพระชนมพรรษาเจ้าชายแห่งเวลส์

-
วันจันทร์ 14 พฤศจิกายน, 2022
วันหยุดฆราวาส :

วันสากลรำลึก

-
วันจันทร์ 14 พฤศจิกายน, 2022
วันหยุดฆราวาส :

วันประกาศอิสรภาพ (Cartagena)*

-
วันจันทร์ 14 พฤศจิกายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : เมือง Cartagena เป็นครั้งแรกของผู้ที่อยู่ในโคลัมเบียและเวเนซุเอลาที่จะประกาศในวันที่ 11 พฤศจิกายน 1811 เป็นอิสระจากสเปนแน่นอน ที่รู้จักกันเป็นสาธารณรัฐของ Cartagena มันเป็นหนึ่งในฐานที่ใช้โดย Simon Bolivar ที่จะเปิดตัวแคมเปญของเขาเพื่อปลดปล่อยเวเนซุเอลา

วันเคลื่อนไหวสู่การปรับปรุงใหม่

-
วันจันทร์ 14 พฤศจิกายน, 2022
วันหยุดฆราวาส :

เลโอโพลด์เซนต์

-
วันอังคาร 15 พฤศจิกายน, 2022
วันหยุดฆราวาส :

ประกาศเขตการปกครองไซปรัสตอนเหนือ

-
วันอังคาร 15 พฤศจิกายน, 2022
วันหยุดฆราวาส :

วันสันติภาพ

-
วันอังคาร 15 พฤศจิกายน, 2022
วันหยุดฆราวาส :

วันชาติ*

-
วันอังคาร 15 พฤศจิกายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : เมื่ออยู่ใน 1822 บราซิลกลายเป็นอิสระ, Don Pedro เป็นจักรพรรดิ ในปี 1865 บราซิลเป็นส่วนร่วมในเลือดสงครามห้าปีกับปารากวัย ในปี 1888 ยกเลิกระบบทาสและในปี 1889 จักรพรรดิถูกล้มล้างโดยทหาร สาธารณรัฐถูกติดตั้ง

การประชุมสุดยอด G20

-
วันอังคาร 15 พฤศจิกายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : lasts 2days - in Bali

วันแม่

-
วันพุธ 16 พฤศจิกายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : To commemorate the date of a speech by first leader Kim Il Sung in 1961: The Duty of Mothers in the Education of Children

วันแสดงความเสียใจและสำนึกผิด

-
วันพุธ 16 พฤศจิกายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : วันของการอธิษฐานกับพระเจ้ากับการเก็บเกี่ยวไม่ดี ถูกยกเลิกเป็นวันหยุดในปี 1994 ทั่วประเทศ เพียง แต่ยังคงตั้งข้อสังเกตในแซกโซนี

วันธงชาติ

-
วันพุธ 16 พฤศจิกายน, 2022
วันหยุดฆราวาส :

วันสถาปนาก่อตั้ง*

-
วันพุธ 16 พฤศจิกายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : Grytviken หลักสถานีประชากรจัดตั้งเป็นสถานีแรกในการล่าปลาวาฬ 1904

ฐวฑน ฑโณไภฯ

-
วันพฤหัสบดี 17 พฤศจิกายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : บน 5 ธันวาคม 1920 นักศึกษามหาวิทยาลัยย่างกุ้งประท้วงกฎใหม่ที่อังกฤษ มวลชนประท้วงตาม Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันประธานาธิบดี**

-
วันพฤหัสบดี 17 พฤศจิกายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : ประธานาธิบดีคนแรกอมตะ Kabua ยังคงอยู่ในสำนักงานจาก 1979 จนถึงปี 1996 เขาเกิดบนเกาะ Jabor ของ Jaluit ปะการังในปี 1928 เขาได้ผ่านไปในปี 1996 ในโฮโนลูลูฮาวาย

สนธิสัญญาของเปโตรโปลิส

-
วันพฤหัสบดี 17 พฤศจิกายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : The Treaty of Petr๓polis, signed on November 11, 1903 in the Brazilian Imperial city of Petr๓polis, near Rio de Janeiro, ended tensions between Bolivia and Brazil over the then-Bolivian territory of Acre, a desirable territory during the contemporary rubber boom. [Wikipedia]

วันต่อสู้เพื่อสถาปนาอิสรภาพและระบอบประชาธิปไตย*

-
วันพฤหัสบดี 17 พฤศจิกายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : ในเช้าวันที่ 17 พฤศจิกายน 1989 ไม่มีใครจะเคยเชื่อว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนั้นจะนำไปสู่การล่มสลายของสี่สิบปีของการปกครองคอมมิวนิสต์ นักเรียนเงียบสงบมีนาคมแตกรุนแรงลงโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ นักเรียนบางคน 170 คนได้รับบาดเจ็บเรียกคลื่นของการนัดหยุดงานทั่วประเทศและการประท้วง เพียงไม่กี่สัปดาห์ต่อมาระบอบคอมมิวนิสต์ลดลง แต่ไม่กี่คนที่จะทราบว่านักเรียนมีนาคมที่จัดขึ้นเพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นห้าสิบปีก่อน เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 1939 ซึ่งเป็นนักเรียนสาธิตการประท้วงที่นาซียึดครองเชโกสโลเห็นนักศึกษาแพทย์ ม.ค. Opletal ยิงตาย Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

ฐวฑน ฑโณไภฯ

-
วันศุกร์ 18 พฤศจิกายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : Á¦1Â÷ ¼¼°è ´ëÀü¿¡¼­ ·¯½Ã¾Æ°¡ µ¶ÀÏ¿¡ ÆÐÇÏÀÚ, 1918³â 11¿ù 18ÀÏ ¶óÆ®ºñ¾Æ´Â µ¶¸³À» ¼±¾ðÇÏ¿´´Ù. ÀÌÈÄ ¶óÆ®ºñ¾Æ´Â ³óÁö°³ÇõÀ» ½Ç½ÃÇÏ°í °æÁ¦, ¹®È­, ±³À° Àü¹Ý¿¡ ÀÖ¾î °ý¸ñÇÒ ¸¸ÇÑ ¹ßÀüÀ» ÀÌ·ç¾úÀ¸³ª, 1934³â¿¡ ÀϾ Äíµ¥Å¸·Î ÃÊ´ë ´ëÅë·ÉÀ̾ú´ø Ä«¸¦¸®½º ¿ï¸¶´Ï½º(Krlis Ulmanis)°¡ 4´ë ´ëÅë·ÉÀ¸·Î ´Ù½Ã ÃëÀÓÇÏ¿´´Ù. 1939³â 8¿ù 23ÀÏ ¼Ò·ÃÀº ³ªÄ¡ µ¶ÀÏ[2] °ú ¸®º¥Æ®·ÎÇÁ-¸ô·ÎÅäÇÁ ¹Ð¾àÀ» ¸Î¾î Áß¾ÓÀ¯·´À» µ¶ÀÏ°ú ¼Ò·ÃÀÌ °¢°¢ ºÐÇÒÇϱâ·Î ÇÏ´Â ºñ¹Ð ÀÇÁ¤¼­¸¦ ¸¸µé¾ú´Ù.[2][3] ÀÌ ÀÇÁ¤¼­¿¡¼­ ¶óÆ®ºñ¾Æ´Â ¼Ò·ÃÀÇ ¿µÇâ±Ç¿¡ µÎ±â·Î ÀÎÁ¤¹Þ¾Ò´Ù.[3] Á¦2Â÷ ¼¼°è ´ëÀüÀÌ ÀϾ µÚ, ¼Ò·ÃÀº 1940³â 6¿ù Áß¼ø, ¹ßÆ® 3±¹À» Á¡·ÉÇϱ⠽ÃÀÛÇÏ¿´´Ù. ¼Ò·ÃÀÇ ³»¹«ÀιÎÀ§¿øȸ ¿ä¿øÀº ¶óÆ®ºñ¾ÆÀÇ ±¹°æ ÃʼҸ¦ ±Þ½ÀÇÏ¿´°í,[4]:20[5] ¶óÆ®ºñ¾Æ±ºÀ» ¸ô¾Æ³½ µÚ ¼Òºñ¿¡Æ® °£ºÎ´ÜÀ¸·Î ´ë½ÅÇÏ¿´´Ù.[4]:20[6] ÀÇȸ¿Í ¿©Å¸ Á¤ºÎ ºÎóÀÇ °øÁ÷ÀÚ¸¦ »Ì´Â ¼±°Å¿¡¼­´Â ¸íºÎ¿¡ Èĺ¸ÀÚ°¡ ÇÑ ¸í¾¿¹Û¿¡ ¾ø¾ú´Âµ¥, µ¶Àç·ÎºÎÅÍÀÇ ÇعæÀ̶ó´Â ¸íºÐ ¾Æ·¡¿¡ Ä¡·¯Áø ¼±°ÅÀÇ °ø½Ä °á°ú¿¡¼­ Ä£(öÑ)¼Ò·Ã È帰¡ 97.6%ÀÇ Ç¥¸¦ ¾ò¾ú´Ù.[4]:21[7] ±×·¸°Ô ±¸¼ºµÈ ÀÇȸ´Â °ð ¼Òºñ¿¡Æ® ¿¬¹æ¿¡ °¡ÀÔÇÒ °ÍÀ» ¿äûÇÏ¿´À¸¸ç, ¼Ò·ÃÀÇ ½ÂÀÎÀ» ¾ò¾î ¶óÆ®ºñ¾Æ ¼Òºñ¿¡Æ® »çȸÁÖÀÇ °øÈ­±¹À¸·Î ¼Ò·Ã¿¡ º´ÇյǾú´Ù.[4]:21 ±¹Á¦ »çȸ´Â ¼Ò·ÃÀÇ ¹ßÆ® 3±¹ º´ÇÕÀ» ºÒ¹ýÀ¸·Î º¸°í ºñ³­ÇÏ¿´´Ù.[8][9]: Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันรำลึกถึงทหารที่ตายในสงคราม

-
วันศุกร์ 18 พฤศจิกายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : Day of Remembrance for the Victims of Homeland War and the Day of Remembrance for the Victims of Vukovar and Škabrnja

วันของทหาร

-
วันศุกร์ 18 พฤศจิกายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : ฉลองชัยชนะเหนือฝรั่งเศสในการต่อสู้ของ Vertieres ใน 1803 Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

ตถธณฑโณไภฯ

-
วันศุกร์ 18 พฤศจิกายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : Independence was acknowledged by France in 1956 Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันค้นพบเปอโตริโก

-
วันเสาร์ 19 พฤศจิกายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : ค้นพบโดยคริสโคลัมบัสในระหว่างการเดินทางที่สองของเขาไปทางทิศตะวันตกใน 1493

วันการิฟูนา*

-
วันเสาร์ 19 พฤศจิกายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : กลุ่มชาติพันธุ์ Garifuna ทำให้ขึ้นถึง 8% ของประชากรในท้องถิ่น ประชากรอื่น ๆ เป็นหลักสีดำมาจากหมู่เกาะใกล้เคียงในตอนต้นของศตวรรษที่ XIXth

วันชาติ

-
วันเสาร์ 19 พฤศจิกายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : Commemorates the coronation in 1949 of Prince Rainier III (Rainier Louis Henri Maxence Bertrand Grimaldi, 1923 - 2005), as the 30th ruling Prince of Monaco. When he died in 2005 he had ruled his principality for 56 years, the second longest serving monarch in the history of Europe. Wikipedia

วันอำนาจอธิปไตยแห่งชาติ

-
วันอาทิตย์ 20 พฤศจิกายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : From 2010

โรงถ้วยฟุตบอลโลก

-
วันจันทร์ 21 พฤศจิกายน, 2022
วันหยุดฆราวาส :

วันบรรจบครบรอบของการปฏิวัติ

-
วันจันทร์ 21 พฤศจิกายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : 1910 revolution

วันสันติภาพ

-
วันจันทร์ 21 พฤศจิกายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : การสิ้นสุดสงครามระหว่างชาวบอสเนียเซิร์บและชาวมุสลิมบอสเนียและคาทอลิก กรอบข้อตกลงทั่วไปสำหรับสันติภาพในบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนาได้ข้อสรุปใน Dayton โอไฮโอใน 1995 21 พฤศจิกายน และภายหลังลงนามในปารีส 14 ธันวาคม

วันหยุดท้องถิ่น

-
วันจันทร์ 21 พฤศจิกายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : Nossa Senhora da Apresentacao (Natal only)

สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุด

-
วันอังคาร 22 พฤศจิกายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : แอลเบเนียอักษรวันหยุดนักขัตฤกษ์สำหรับชุมชนชาวแอลเบเนีย

วันขอบคุณพระเจ้า

-
วันพุธ 23 พฤศจิกายน, 2022
วันหยุดฆราวาส :

วันประธานาธิบดี

-
วันพุธ 23 พฤศจิกายน, 2022
วันหยุดฆราวาส :

วันขอบคุณชนชั้นแรงงาน (คินโร คันฉะ โนะ ฮิ)*

-
วันพุธ 23 พฤศจิกายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : ขอบคุณพระเจ้าสำหรับการเก็บเกี่ยว จักรพรรดิส่งผู้สื่อสารไปยังพระวิหารของ Jingu ที่มีการเก็บเกี่ยวครั้งแรก

ราศีธนู

-
วันพุธ 23 พฤศจิกายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : The Archer: November 23 to December 21

ผบ มาม๖ภว ณฏ*

-
วันพุธ 23 พฤศจิกายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : เอกราชนักบุญอุปถัมภ์ของจอร์เจีย, เซนต์จอร์จ ยังเป็นที่รู้จัก Giorgoba

เทศกาลภาษาคาซี

-
วันพุธ 23 พฤศจิกายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : Seng กุด Snem เป็นเทศกาลของซีชุมชนที่มีการเฉลิมฉลองส่วนใหญ่จะรักษาและจัดแสดงวัฒนธรรมและประเพณีของพวกเขา เทศกาลไม่เพียง แต่เป็นสารกันบูดสำหรับวัฒนธรรมของชุมชนซีก็ยังทำหน้าที่เป็นเตือนให้ทุกวัฒนธรรมทั่วประเทศอินเดียที่จะรักษาความสำคัญทางวัฒนธรรมและศาสนาของพวกเขา

ฐวฑน ฑโณไภฯ

-
วันพฤหัสบดี 24 พฤศจิกายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : Independent since 1650, Oman is presently ruled by Haïtham ben Tariq This date is usually modified in early November

มหาจักรพรรดิเจงกีสข่านวัน

-
วันพฤหัสบดี 24 พฤศจิกายน, 2022
วันหยุดฆราวาส :

วันขอบคุณพระเจ้า

-
วันพฤหัสบดี 24 พฤศจิกายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : สหรัฐอเมริกา (อังกฤษ: United States of America) หรือมักย่อว่า สหรัฐฯ หรือ อเมริกา เป็นสหพันธรัฐประชาธิปไตย ปกครองภายใต้รัฐธรรมนูญ ประกอบด้วยรัฐ 50 รัฐ และหนึ่งเขตปกครองกลาง มี 48 รัฐและกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. อยู่ ณ ทวีปอเมริกาเหนือตอนกลางระหว่างประเทศแคนาดาและเม็กซิโก รัฐอะแลสกาอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของทวีปอเมริกาเหนือและรัฐฮาวายเป็นกลุ่มเกาะในกลางมหาสมุทรแปซิฟิก สหรัฐมีพรมแดนติดต่อกับแคนาดาทางทิศเหนือ และเม็กซิโกทางทิศใต้ ส่วนพรมแดนทางทะเลนั้นติดต่อกับแคนาดา รัสเซียและบาฮามาส โดยมีมหาสมุทรแปซิฟิก ทะเลแบริง มหาสมุทรอาร์กติก มหาสมุทรแอตแลนติก อ่าวเม็กซิโก และทะเลแคริบเบียนเป็นผืนน้ำล้อมรอบ นอกจากนี้ยังมีดินแดน 5 แห่งที่มีประชากรอยู่มาก และ 9 แห่งที่มีประชากรอยู่น้อยในแคริบเบียน และในมหาสมุทรแปซิฟิกอีกด้วย

วันขอบคุณพระเจ้า*

-
วันศุกร์ 25 พฤศจิกายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : วันหนึ่งเมื่อประชาชนสามารถขอบพระคุณพระเจ้า

ราชการลูกจ้างมีวันหยุด

-
วันศุกร์ 25 พฤศจิกายน, 2022
วันหยุดฆราวาส :

ฐวฑน ฑโณไภฯ

-
วันศุกร์ 25 พฤศจิกายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : Commemorates the day in 1943 that the statehood of Bosnia and Herzegovina was re-established at the Anti-Fascist Council of National Liberation of Yugoslavia Paid holiday when falling on Saturday or Sunday Wikipedia

วันหยุดราชการ

-
วันศุกร์ 25 พฤศจิกายน, 2022
วันหยุดฆราวาส :

สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุด

-
วันศุกร์ 25 พฤศจิกายน, 2022
วันหยุดฆราวาส :

วันหยุด

-
วันศุกร์ 25 พฤศจิกายน, 2022
วันหยุดฆราวาส :

วันครอบครัว

-
วันศุกร์ 25 พฤศจิกายน, 2022
วันหยุดฆราวาส :

ตถธณฑโณไภฯ

-
วันศุกร์ 25 พฤศจิกายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : Granted by Holland on November 25, 1975. Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันเกิดลินคอล์น

-
วันศุกร์ 25 พฤศจิกายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : ในเกียรติของอับราฮัมลินคอล์นซึ่งเป็นประเทศที่ประธานที่ 16 และเป็นที่รู้จักในฐานะปลดเปลื้องที่ดี

มฆวๅภ*

-
วันเสาร์ 26 พฤศจิกายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : นำไปใช้โดยสภาสูงสุดของสาธารณรัฐ Abkhazia ของการประชุมครั้งที่ 12 วันที่ 26 พฤศจิกายนปี 1994 และจากการลงประชามติของชาติ 3 ตุลาคม 1999 ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมบุตรบุญธรรมโดยการลงประชามติของชาติในวันเดียวกัน (วิกิพีเดีย)

ภฺภฏภว ณฏ

-
วันเสาร์ 26 พฤศจิกายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : Naadam (also called Eriin Gurvan Naadam meaning men's three variety of games. ) is the national festival of Mongolia. The games are Mongolian wrestling, horse racing and archery.

วันอนุรักษ์มรดกอินเดีย

-
วันอาทิตย์ 27 พฤศจิกายน, 2022
วันหยุดฆราวาส :

วันประธานาธิบดีสหรัฐฯสาบานตนเข้ารับต

-
วันจันทร์ 28 พฤศจิกายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : Panamแ declared its independence from Spain on Nov. 28, 1821.

ที่ระลึกมหาราชมีนาคม 1949

-
วันจันทร์ 28 พฤศจิกายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : และการฟื้นฟูสภานิติบัญญัติ จากปี 2564

ฐ๘ศญฑน ฑโณไภฯ*

-
วันจันทร์ 28 พฤศจิกายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : เอกราชเกิดของสาธารณรัฐใน 28 พฤศจิกายน 1958

วันประกาศเอกราช

-
วันจันทร์ 28 พฤศจิกายน, 2022
วันหยุดฆราวาส :

วันเอกราช

-
วันจันทร์ 28 พฤศจิกายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : Granted by the French in 1960

ตราสินอิสระ*

-
วันจันทร์ 28 พฤศจิกายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : 28 พฤศจิกายน 1975 ประกาศ FRETILIN ติมอร์ตะวันออกเป็นรัฐเอกราชและอินโดนีเซียตอบโต้ด้วยการเปิดตัวเต็มรูปแบบทหารบุกที่ 7 ธันวาคม

วันหยุดธนาคาร (ชดเชย วันพุธ)

-
วันจันทร์ 28 พฤศจิกายน, 2022
วันหยุดฆราวาส :

วุนๆ ฑโณไภฯ

-
วันอังคาร 29 พฤศจิกายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : Withdrawal of German troops in 1944.

วันเอกภาพ

-
วันอังคาร 29 พฤศจิกายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : หมายถึงการจลาจลใน Port-วิลาได้ที่ 29 พฤศจิกายน 1977

ƒ‹ƒfƒJ‚ฬ“๚

-
วันอังคาร 29 พฤศจิกายน, 2022
วันหยุดฆราวาส :

วันขีปนาวุธข้ามทวีป

-
วันอังคาร 29 พฤศจิกายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : เพื่อรําลึกถึงการเปิดตัวของประเทศในปี 2017 ของขีปนาวุธข้ามทวีป

วันเซนต์แอนดส (คนงานของรัฐเท่านั้น)

-
วันพุธ 30 พฤศจิกายน, 2022
วันหยุดฆราวาส :

ฉลองของ Bonifacio*

-
วันพุธ 30 พฤศจิกายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : อันเดรสไอเรสนำการประท้วง 1896 กับสเปน Kaarawan ni Bonifacio

ตถธณผฑพ๐ภฯ

-
วันพุธ 30 พฤศจิกายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : After the first English settlement at Holetown in 1627, Barbados remained a British colony until achieving independence from Britain on November 30th 1966. That first independence ceremony was accompanied by the raising of the Barbados National Flag, and playing of the National Anthem, for the first time. http://barbados.org/indepen.htm

วันนักบุญเซนต์แอนดรู

-
วันพุธ 30 พฤศจิกายน, 2022
วันหยุดฆราวาส :

วันเอกราช

-
วันพุธ 30 พฤศจิกายน, 2022
วันหยุดฆราวาส :

ผ๘ฑณภฺภว ณฏ

-
วันพฤหัสบดี 1 ธันวาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : เครื่องหมายความเสียสละของผู้ที่เสียชีวิตในการปฏิบัติหน้าที่สำหรับยูเออี

วันประธานาธิบดีสหรัฐฯสาบานตนเข้ารับตำแหน่ง

-
วันพฤหัสบดี 1 ธันวาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส :

วันกอบกู้เอกราช

-
วันพฤหัสบดี 1 ธันวาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : เครื่องหมายของโปรตุเกส 1640 กลับไปเป็นอิสระหลังจาก 60 ปีของการปกครองของสเปน Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันศรัทธาของชนพื้นเมือง

-
วันพฤหัสบดี 1 ธันวาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส :

ฐวฑน ฑโณไภฯ

-
วันพฤหัสบดี 1 ธันวาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : The Union of Transylvania with Romania was declared on December 1 [O.S. November 18] 1918 by the assembly of the delegates of ethnic Romanians held in Alba Iulia. The national holiday of Romania, the Great Union Day (also called Unification Day) occurring on December 1, celebrates this event. The holiday was established after the Romanian Revolution, and marks the unification not only of Transylvania, but also of the provinces of Banat, Bessarabia and Bukovina with the Romanian Kingdom. These other provinces had all joined with the Kingdom of Romania earlier in 1918, and the Union of Transylvania with Romania thus resulted in the final unification of the entire country. Paid holiday when falling on Saturday or Sunday [Wikipedia]

เทศการเฉลิมฉลองเสรีภาพและประชาธิปไตย

-
วันพฤหัสบดี 1 ธันวาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : Not a public holiday when falling on Saturday or Sunday

วันของประธานาธิบดี

-
วันพฤหัสบดี 1 ธันวาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : Nazarbayev has been in office since 1989 and was granted the official title of leader of the nation by the parliament.

วันหยุด

-
วันศุกร์ 2 ธันวาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส :

วันคำสอนขององค์พระคริสตเจ้า*

-
วันศุกร์ 2 ธันวาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : เอกราชมาถึงของศาสนาคริสต์

วันกสิกรแห่งชาติ

-
วันศุกร์ 2 ธันวาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส :

วันชาติ

-
วันเสาร์ 3 ธันวาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : Union of the 7 Trucial States in 1971

วันคนพิการสากล*

-
วันเสาร์ 3 ธันวาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : Tripura is the only region in the world to mark this important observance with a public holiday.

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค**

-
วันเสาร์ 3 ธันวาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : Sinadya SA เทศกาล Halaran เอกราชฉลองสมโภชในจังหวัดกว้าง

กองทัพวันเลิกทาส

-
วันจันทร์ 5 ธันวาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : From 2020

วันนเฉลิมพระชนม์พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจอร์จ ตาปูที่หนึ่ง*

-
วันจันทร์ 5 ธันวาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : จอร์จ Tupou ฉัน (ที่รู้จักกันจนถึง 1875 เป็น Siaosi Taufa'ahau Tupou Maeakafauawas) เป็นกษัตริย์แห่งตองกาจาก 1845 จนตายในปี 1893 ในปี 1845 หลังจากการตายของลุงของเขาที่เขากลายเป็นคนที่ 19 และครั้งสุดท้ายที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ผม Kanokupolu เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 1875, ตองการาชอาณาจักรอย่างเป็นทางการและ Siaosi เปลี่ยนชื่อมาเป็นจอร์จตูโปครั้งที่หนึ่ง http://planet-tonga.com/language_journal/Emancipation_in_Tonga/index.shtml

วันซาบา

-
วันจันทร์ 5 ธันวาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : A Celebration of Sabans’ Resilience, Culture and Heritage

วันเกิดของกษัตริย์

-
วันจันทร์ 5 ธันวาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (พระราชสมภพ 5 ธันวาคม 2470) เป็นพระมหากษัตริย์ลำดับที่เก้าแห่งราชวงศ์จักรี เสด็จสู่พระราชสมบัติตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2489 ขณะนี้ จึงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้เสวยราชย์นานที่สุดในโลกที่มีพระชนมชีพอยู่ และยาวนานที่สุดในประเทศไทย พระองค์เป็นพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ และได้ทรงหยุดยั้งการกบฏ เช่น ในคราวปี 2524 และปี 2528 กระนั้น ก็ได้ทรงแต่งตั้งหัวหน้าคณะยึดอำนาจหลายคณะ เช่น จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ในช่วงพุทธทศวรรษที่ 2500 กับพลเอก สนธิ บุญยรัตกลิน ในช่วงปลายพุทธทศวรรษที่ 2540 ตลอดรัชกาลของพระองค์ เกิดรัฐประหารโดยกองทัพสิบกว่าครั้ง รัฐธรรมนูญเกือบ 20 ฉบับ และนายกรัฐมนตรีเกือบ 30 คน [Wikipedia]

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันอังคาร 6 ธันวาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : in Kozani only

นักบุญอุปถัมภ์ (โซลาเท่านั้น)

-
วันอังคาร 6 ธันวาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส :

วันรัฐธรรมนูญ

-
วันอังคาร 6 ธันวาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : เอกราช 1978 การลงประชามติเมื่อชาวสเปนลงมติอนุมัติรัฐธรรมนูญ

วันเอกราชฟินแลนด์

-
วันอังคาร 6 ธันวาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส :

วันรำลึกถึงทหารที่ตายในสงคราม

-
วันพุธ 7 ธันวาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส :

วันหยุดท้องถิ่น

-
วันพุธ 7 ธันวาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : Province Day (Western Province only)

วันเดลาแวร์

-
วันพุธ 7 ธันวาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : Delaware

วันคำสอนขององค์พระคริสตเจ้า

-
วันพฤหัสบดี 8 ธันวาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : Known as the Nuku, this is religious drama. Islanders act out biblical stories. Pukapuka only http://www.ck/events.htm

ประจัญบานวัน*

-
วันพฤหัสบดี 8 ธันวาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 1914 ในครั้งที่สองมีส่วนร่วมของทหารเรือที่สำคัญของสงครามโลกครั้งที่หนึ่งใกล้กับชายฝั่งของหมู่เกาะฟอล์คแลนด์เล็กอังกฤษอย่างรวดเร็วทำลายเยอรมันใต้มหาสมุทรแอตแลนติกฝูงบินที่นำโดยพลเรือโทกราฟที่มีชื่อเสียงฟอน Spee หลังจากที่สงคราม 8 ธันวาคมหรือวันรบกลายเป็นวันหยุดประจำชาติหมู่เกาะฟอล์คแลนด์ 'ของตัวเอง

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค**

-
วันพฤหัสบดี 8 ธันวาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : วันครบรอบของ Sapucaia

วันเยาวชน

-
วันพฤหัสบดี 8 ธันวาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : Not a paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันแม่

-
วันพฤหัสบดี 8 ธันวาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : Initially set in May, the date was judged to only concern Americans living in the Canal Zone. In was then changed to Immaculate's Conception celebration and gazetted a public holiday. Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

รัฐธรรมนูญ

-
วันพฤหัสบดี 8 ธันวาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : Adopted on December 8, 1992. Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันพระแม่คามาริน*

-
วันพฤหัสบดี 8 ธันวาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : นอกจากนี้ยังเป็นที่รู้จักกันเป็นซานตาแม Kamalen, นักบุญอุปถัมภ์ของเกาะกวม ปากเกี่ยวข้องว่าซานตาแม Kamalen ลอยเข้ามาชายฝั่งพาสองปูกับจุดเทียนเกี่ยวกับคำปฏิญาณบนหลังศตวรรษที่ผ่านมา

วันรัฐธรรมนูญ

-
วันพฤหัสบดี 8 ธันวาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส :

วันหยุด

-
วันศุกร์ 9 ธันวาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส :

ยุทธการอายาคูโช

-
วันศุกร์ 9 ธันวาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : การเผชิญหน้าทางทหารอย่างเด็ดขาดในช่วงสงครามอิสรภาพของเปรู การต่อสู้ครั้งนี้รักษาเอกราชของเปรูและรับประกันความเป็นอิสระสําหรับส่วนที่เหลือของอเมริกาใต้ ในเปรูถือเป็นจุดสิ้นสุดของสงครามอิสรภาพของชาวอเมริกันสเปนแม้ว่าการรณรงค์ของผู้ชนะอันโตนิโอโฮเซเดอซูเครยังคงดําเนินต่อไปจนถึงปี 1825 ในเปรูตอนบนและการล้อมป้อมปราการ Chiloé และ Callao ในที่สุดก็สิ้นสุดลงในปี 1826 [Wikipedia]

ตถธณฑโณไภฯ

-
วันศุกร์ 9 ธันวาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : Tanzania obtained independence from the UK in 1961 Paid holiday when falling on Friday or Saturday

เทศกาลตรองซา เซชู

-
วันเสาร์ 10 ธันวาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : in Trongsa

ภฮฑวภว ณฏ

-
วันเสาร์ 10 ธันวาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : Not a paid holiday when falling on Saturday or Sunday

ฝยธฎภว ณฏ

-
วันเสาร์ 10 ธันวาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : Over ISIS forces

วันเกิดของสุลต่านแห่งลังงอร์

-
วันอาทิตย์ 11 ธันวาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส :

เทศกาลตรองซา เซชู

-
วันอาทิตย์ 11 ธันวาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : in Trongsa

วันเกิดของสุลต่านแห่งลังงอร์

-
วันจันทร์ 12 ธันวาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส :

วันรัฐธรรมนูญ

-
วันจันทร์ 12 ธันวาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : Wan-rath-ธรรมเที่ยง รัฐธรรมนูญฉบับแรกถูกนำเสนอโดยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวในปี 1932 Not a paid holiday when falling on Saturday or Sunday [Wikipedia]

อิงค์วาลา (เฉลิมฉลองราชาธิไตย)

-
วันจันทร์ 12 ธันวาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : The Incwala or first fruit ceremony is the most sacred of all the Swazi ceremonies in which the King plays a dominant part. date is usually set just a few days prior to celebration date to be confirmed

เทศกาลตรองซา เซชู

-
วันจันทร์ 12 ธันวาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : in Trongsa

วันประกาศการเป็นสาธารณรัฐ

-
วันจันทร์ 12 ธันวาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส :

ม฿ธณภว ณฏ*

-
วันจันทร์ 12 ธันวาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 1995 ที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติมีมติตระหนักถึงสถานะของเติร์กเมนิสถานของความเป็นกลางถาวร

ตถธณ ฑโณไภฯ

-
วันจันทร์ 12 ธันวาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : ตถธณภบ 1963 ณโฟก ฟตฑนฟก ภววุ บฮฟฉ ว฿ดู.

การเฉลิมฉลองของพระเอก

-
วันจันทร์ 12 ธันวาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : Togan Sangma เป็นชายหนุ่มที่อยู่ในคำสั่งของนักรบที่ต่อสู้ Garo อังกฤษ เขาล้มลงต่อสู้กับความกล้าหาญและความกล้าหาญที่ไม่ตรงกันในธันวาคม 1872

วันนักบุญเซนต์ลูเซีย

-
วันอังคาร 13 ธันวาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : Celebrates Columbus discovery of the island in 1502. The focus on National Day is building pride in the country with sporting, cultural, religious, social, and commercial activities, such as the Festival of Lights (Lucia meaning light in Latin), featuring a lante