วันหยุดประจำปีและงานเฉลิมฉลองในโลก
จิบูตี, วันนี้เป็นวันหยุดประจำชาติคุณ! EDIT ขอแสดงความปราถนาดีในโอกาสวันพิเศษนี้

พุทธศาสนา (รถเพชร) : วันสำคัญทางศาสนา

พุทธศาสนา (รถเพชร) : ปฏิทินงานพิธีและวันสำคัญทางศาสนาจากทั่วโลกใน 3 เดือนข้างหน้า


วันชื่อชนิดอื่นๆ
วันอังคาร 12 กรกฎาคม, 2022พิธีมอบผ้าไตรพุทธศาสนา (รถเพชร)
view more
วันพุธ 13 กรกฎาคม, 2022ฮินดูพิธีพุทธศาสนา (รถเพชร)
view more
วันจันทร์ 1 สิงหาคม, 2022วันปฐมเทศนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพุทธศาสนา (รถเพชร)
view more

พิธีมอบผ้าไตร

-
วันอังคาร 12 กรกฎาคม, 2022
พุทธศาสนา (รถเพชร) : Waso Robe Donation Ceremony - lasts 2 weeks

ฮินดูพิธี

-
วันพุธ 13 กรกฎาคม, 2022
พุทธศาสนา (รถเพชร) : On the Esala full moon, the Kandy Esala Perahera takes place. The most important and spectacular festival in SL, it is the climax of 10 days and nights of increasing frenetic activity in Kandy. Thousands of dancers, drummers, and temple chieftains take part in the parade that also features 50 or more magnificently decorated elephants honouring the Sacred Tooth relic of the Golden Temple. Smaller peraheras are held at this time at other locations in the island.

วันปฐมเทศนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

-
วันจันทร์ 1 สิงหาคม, 2022
พุทธศาสนา (รถเพชร) : เครื่องหมายการปฐมเทศนาว่าเขาทำให้พระปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 . มันมีการเฉลิมฉลองกับแสงเทียนขบวนแห่ต่างๆ.