วันหยุดประจำปีและงานเฉลิมฉลองในโลก
จิบูตี, วันนี้เป็นวันหยุดประจำชาติคุณ! EDIT ขอแสดงความปราถนาดีในโอกาสวันพิเศษนี้

พุทธศาสนา (พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท) : วันสำคัญทางศาสนา

พุทธศาสนา (พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท) : ปฏิทินงานพิธีและวันสำคัญทางศาสนาจากทั่วโลกใน 3 เดือนข้างหน้า


วันชื่อชนิดอื่นๆ
วันอังคาร 14 มิถุนายน, 2022โปซอง พูยาพุทธศาสนา (พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท)
view more
วันอังคาร 14 มิถุนายน, 2022วันวิสาข์ - พระพุทธเจ้าประสูติ ตรัสรู้และปรินิพพาน - วิสาขบูชาพุทธศาสนา (พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท)
view more
วันพุธ 13 กรกฎาคม, 2022เข้าพรรษา (เริ่มการถือศีลอดของชาวพุทธ)พุทธศาสนา (พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท)
view more
วันอาทิตย์ 7 สิงหาคม, 2022วันครบรอบวันเกิด คุรุ รินโปชพุทธศาสนา (พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท)
view more
วันศุกร์ 9 กันยายน, 2022อินทราจาทัตพุทธศาสนา (พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท)
view more
วันเสาร์ 10 กันยายน, 2022เทศกาลไบนาระพุทธศาสนา (พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท)
view more
วันเสาร์ 24 กันยายน, 2022ทำบุญแก่ดวงวิญญาณที่เสียชีวิตพุทธศาสนา (พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท)
view more
วันอาทิตย์ 25 กันยายน, 2022ทำบุญแก่ดวงวิญญาณที่เสียชีวิตพุทธศาสนา (พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท)
view more
วันจันทร์ 26 กันยายน, 2022ทำบุญแก่ดวงวิญญาณที่เสียชีวิตพุทธศาสนา (พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท)
view more
วันจันทร์ 26 กันยายน, 2022กาท้าสธาพานาพุทธศาสนา (พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท)
view more
วันศุกร์ 30 กันยายน, 2022เทศกาลทิมพู ดรัพเชนพุทธศาสนา (พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท)
view more
วันเสาร์ 1 ตุลาคม, 2022เทศกาลทิมพู ดรัพเชนพุทธศาสนา (พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท)
view more
วันอาทิตย์ 9 ตุลาคม, 2022วันพระจันทร์เต็มดวงพุทธศาสนา (พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท)
view more
วันจันทร์ 10 ตุลาคม, 2022ออกพรรษาพุทธศาสนา (พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท)
view more
วันพุธ 26 ตุลาคม, 2022ชัยชนะของกฤษณะพุทธศาสนา (พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท)
view more
วันจันทร์ 7 พฤศจิกายน, 2022วันพระจันทร์เต็มดวงพุทธศาสนา (พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท)
view more
วันอังคาร 8 พฤศจิกายน, 2022พระธาตุหลวง (เฉพาะในเวียงจันทน์เท่านั้น)พุทธศาสนา (พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท)
view more
วันอังคาร 15 พฤศจิกายน, 2022พระพุทธลงมาจากฟากฟ้าพุทธศาสนา (พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท)
view more
วันพุธ 7 ธันวาคม, 2022วันต้นโพธิ์ศักดิ์สิทธิ์ของชาวพุทธพุทธศาสนา (พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท)
view more

โปซอง พูยา

-
วันอังคาร 14 มิถุนายน, 2022
พุทธศาสนา (พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท) : Commemorates the introduction of Buddhism to Sri Lanka by Arahat Maha Mahinda (son of King Asoka of India) at Mihintale in the third century B.C. Ven Mahinda established the Dispensation of The Buddha (Buddhasasana) in Sri Lanka.

วันวิสาข์ - พระพุทธเจ้าประสูติ ตรัสรู้และปรินิพพาน - วิสาขบูชา

-
วันอังคาร 14 มิถุนายน, 2022
พุทธศาสนา (พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท) : In some countries, may only be observed by the Hinduist community. In India, only celebrated in Andaman & Nicobar Island, Chhattisgarh, Delhi, Himachal Pradesh, Jammu & Kashmir, Jharkhand, Madhya Pradesh, Maharastra, Uttaranchal, Uttar Pradesh. In Thailand, falls on the same day as Vesak Magha Puja or Sangha celebration. This day falls on the full moon of the third month. It commemorates the main event in Buddha's life, after His first retreat from the rain (Vassa) The anniversary of Buddah's birthday in the Mahayana tradition; the commemoration of Buddah's birth, enlightenment, and death, celebrated on the day of the full moon of the 6th month in the Theravada tradition.

เข้าพรรษา (เริ่มการถือศีลอดของชาวพุทธ)

-
วันพุธ 13 กรกฎาคม, 2022
พุทธศาสนา (พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท) : For a period of 3 months, Buddhists priests have to meditate in temples and observe strict rules. Young men are also enrolled in temples on that day, until Auk Phansa -- full moon of October, the official end of the rainy season.

วันครบรอบวันเกิด คุรุ รินโปช

-
วันอาทิตย์ 7 สิงหาคม, 2022
พุทธศาสนา (พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท) : Padmasambhava (in Sanskrit meaning lotus-born ) founded the Tibetan or Tantric school of Buddhism in the 8th century. In Bhutan and Tibet he is better known as Guru Rinpoche ( Precious Master ) where followers of the Nyingma school regard him as the second Buddha.

อินทราจาทัต

-
วันศุกร์ 9 กันยายน, 2022
พุทธศาสนา (พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท) : The celebrations consist of two events, Indra Jatra and Kumari Jatra. Indra Jatra is marked by masked dances of deities and demons, displays of sacred images and tableaus in honor of the deity Indra, the king of heaven. Kumari Jatra is the chariot procession of the living goddess Kumari.

เทศกาลไบนาระ

-
วันเสาร์ 10 กันยายน, 2022
พุทธศาสนา (พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท) : Even before the birth of Buddhism, Asian ascetics in the ancient times when there were no calendars, made it a practice on full moon days to cease worldly pursuits and engage themselves in religious activities. The Buddha adopted this practice and from this developed the preaching of the Buddhist texts and commentaries (bana) in monasteries and temples on full moon Poya days. And when the Venerable Arahat Mahinda Thero introduced Buddhism to this country in 247 BC he also introduced the Poya tradition.

ทำบุญแก่ดวงวิญญาณที่เสียชีวิต

-
วันเสาร์ 24 กันยายน, 2022
พุทธศาสนา (พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท) : ไหว้พระสวดมนต์ที่เจดีย์

ทำบุญแก่ดวงวิญญาณที่เสียชีวิต

-
วันอาทิตย์ 25 กันยายน, 2022
พุทธศาสนา (พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท) : ไหว้พระสวดมนต์ที่เจดีย์

ทำบุญแก่ดวงวิญญาณที่เสียชีวิต

-
วันจันทร์ 26 กันยายน, 2022
พุทธศาสนา (พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท) : ไหว้พระสวดมนต์ที่เจดีย์

กาท้าสธาพานา

-
วันจันทร์ 26 กันยายน, 2022
พุทธศาสนา (พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท) : วันแรกของเทศกาลฮินดู Dashain Kalash (เรือน้ำศักดิ์สิทธิ์) เป็นสัญลักษณ์ของเทพธิดา Durga มักจะมีภาพของเธอนูนบนด้านข้างวางอยู่ในห้องสวดมนต์

เทศกาลทิมพู ดรัพเชน

-
วันศุกร์ 30 กันยายน, 2022
พุทธศาสนา (พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท) : Lasts 5 days - The Drubchhen was instituted between 1705 and 1709 by Kuenga Gyaltshen, the first reincarnation of Jampel Dorji, the son of Shabdrung Ngawang Namgyal. According to legend, Pelden Lhamo appeared before him and performed the dances while he was in meditation. Based on these dances, Kuenga Gyeltshen initiated the Drubchhen

เทศกาลทิมพู ดรัพเชน

-
วันเสาร์ 1 ตุลาคม, 2022
พุทธศาสนา (พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท) : Lasts 5 days - The Drubchhen was instituted between 1705 and 1709 by Kuenga Gyaltshen, the first reincarnation of Jampel Dorji, the son of Shabdrung Ngawang Namgyal. According to legend, Pelden Lhamo appeared before him and performed the dances while he was in meditation. Based on these dances, Kuenga Gyeltshen initiated the Drubchhen

วันพระจันทร์เต็มดวง

-
วันอาทิตย์ 9 ตุลาคม, 2022
พุทธศาสนา (พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท) : Celebrates the obtaining of Vivarana (the assurance of becoming a Buddha) by the Bodhisatta Maitriya and the commissioning of 60 disciples by The Buddha to disperse his teachings. http://www.mysrilanka.com/travel/lanka/festivals/POSON.HTM

ออกพรรษา

-
วันจันทร์ 10 ตุลาคม, 2022
พุทธศาสนา (พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท) : Bouk Khao Pansa marks the end of Buddhist Lent and all those couples who had been putting off marriage now rush into each other's arms. Monks are free to travel from kyaung to kyaung or to go on pilgrimage to holy spots. in Vientiane only

ชัยชนะของกฤษณะ

-
วันพุธ 26 ตุลาคม, 2022
พุทธศาสนา (พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท) :

วันพระจันทร์เต็มดวง

-
วันจันทร์ 7 พฤศจิกายน, 2022
พุทธศาสนา (พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท) : Marks the end of the Rainy Retreat period (Vassana-Samaya). The Bhikkus stay indoors in the temples and observe the Bhavana meditation and other religious activities. This is the end and climax of the rainy season.

พระธาตุหลวง (เฉพาะในเวียงจันทน์เท่านั้น)

-
วันอังคาร 8 พฤศจิกายน, 2022
พุทธศาสนา (พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท) : That Luang is the national symbol and most important religious monument of Laos. Vientiane's most important Theravada Buddhist festival, Boun That Luang , is held here for three days during the full moon of the twelfth lunar month not a paid holiday when falling on Saturday or Sunday [Wikipedia]

พระพุทธลงมาจากฟากฟ้า

-
วันอังคาร 15 พฤศจิกายน, 2022
พุทธศาสนา (พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท) : Celebration of his return to earth from heaven. Lord Buddha was born in Lumbini, Nepal, and his mother expired after seven days. At the age of 41, he ascended to heaven to preach to his mother. Nuns and monks and king Zug Chen Nyingpo were worried because they did not know where hewas. His disciple, the clairvoyant Sharibu, had a vision of the lord to be in heaven. Another disciple of Lord Buddha, Mao gyel ge bu, who was known to possess miraculous powers, ascended to heaven and requested Buddha to return to earth. He agreed to descend.

วันต้นโพธิ์ศักดิ์สิทธิ์ของชาวพุทธ

-
วันพุธ 7 ธันวาคม, 2022
พุทธศาสนา (พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท) : Arrival of the Bo-tree sapling. This was brought to Sri Lanka from India by Buddhist Theri Sanghamitta, and it is this very tree that is venerated by Buddhists in Anuradhapura. It is also the oldest documented tree in the world. Sanghamitta Theri established the Bhikkhuni Sasana (the Order of Nuns). paid holiday when falling on Saturday or Sunday