วันหยุดประจำปีและงานเฉลิมฉลองในโลก

นิกายโรมันคาทอลิก : ปฏิทินงานพิธีและวันสำคัญทางศาสนาจากทั่วโลกใน 3 เดือนข้างหน้า

วันชื่อชนิดอื่นๆ
วันพุธ 7 ธันวาคม, 2022วันนักบุญเซนต์แอมบรอส (เฉพาะในมิลาน)นิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันพฤหัสบดี 8 ธันวาคม, 2022วันพระแม่มารีพ้นมลทินนิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันพฤหัสบดี 8 ธันวาคม, 2022ผู้หญิงของเราปาฏิหาริย์นิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันพุธ 21 ธันวาคม, 2022โทมัสเซนต์นิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันเสาร์ 24 ธันวาคม, 2022ลฉธฎฝบธถฝบ ภฬบ๊นิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันอาทิตย์ 25 ธันวาคม, 2022ลฉธฎฝบธถฝบ ณฏนิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันจันทร์ 26 ธันวาคม, 2022วันนักบุญเซนต์สตีเฟ่นนิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันจันทร์ 26 ธันวาคม, 2022ลฉธฎฝบธถฝบ ณฏนิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันจันทร์ 26 ธันวาคม, 2022สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุดนิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันศุกร์ 6 มกราคม, 2023มึว๖ภนิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันศุกร์ 13 มกราคม, 2023ซาน อิลารีโอ (เฉพาะปาร์มา)นิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันอังคาร 17 มกราคม, 2023วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาคนิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันศุกร์ 20 มกราคม, 2023วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาคนิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันอาทิตย์ 22 มกราคม, 2023วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาคนิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันศุกร์ 27 มกราคม, 2023วันนักบุญเซนต์ดีโวเตนิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันอาทิตย์ 29 มกราคม, 2023วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาคนิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันพฤหัสบดี 2 กุมภาพันธ์, 2023คริสต์นิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันพฤหัสบดี 2 กุมภาพันธ์, 2023วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาคนิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันอังคาร 14 กุมภาพันธ์, 2023วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาคนิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันพฤหัสบดี 16 กุมภาพันธ์, 2023คาร์นิวัล (ธนาคารเปิด)นิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันเสาร์ 18 กุมภาพันธ์, 2023วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาคนิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันจันทร์ 20 กุมภาพันธ์, 2023คาร์นิวอลนิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันจันทร์ 20 กุมภาพันธ์, 2023สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุดนิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันอังคาร 21 กุมภาพันธ์, 2023คาร์นิวอลนิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันอังคาร 21 กุมภาพันธ์, 2023คาร์นิวอลนิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันพุธ 22 กุมภาพันธ์, 2023แอชเวนซ์เดย์นิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันอาทิตย์ 19 มีนาคม, 2023วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาคนิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันอาทิตย์ 19 มีนาคม, 2023ผบ ฟไผมภว ณฏนิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันอาทิตย์ 19 มีนาคม, 2023ผบ ฟไผมภว ณฏนิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันจันทร์ 20 มีนาคม, 2023ซาน โจเซ่นิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันพฤหัสบดี 6 เมษายน, 2023ผบธ๑ฟไภฯนิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันศุกร์ 7 เมษายน, 2023นศุกร์ดีนิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันเสาร์ 8 เมษายน, 2023ดำเสาร์นิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันเสาร์ 8 เมษายน, 2023ศักดิ์สิทธิ์เสาร์นิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันเสาร์ 8 เมษายน, 2023สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุดนิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันอาทิตย์ 9 เมษายน, 2023อีสเตอร์นิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันจันทร์ 10 เมษายน, 2023ºÎÈ°Àýนิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันจันทร์ 10 เมษายน, 2023สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุดนิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันพุธ 12 เมษายน, 2023พระแม่มารีย์แห่งเปนฮานิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันพฤหัสบดี 20 เมษายน, 2023จาริกแสวงบุญอาลีกันเตrนิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันอังคาร 25 เมษายน, 2023วันนักบุญเซนต์มาร์คนิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันศุกร์ 28 เมษายน, 2023วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาคนิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันจันทร์ 15 พฤษภาคม, 2023แซ็ง อิซิดอร์นิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันจันทร์ 22 พฤษภาคม, 2023การขึ้นสวรรค์นิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันอาทิตย์ 28 พฤษภาคม, 2023ไซมอนวันคานาอันนิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันพฤหัสบดี 1 มิถุนายน, 2023วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาคนิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันพฤหัสบดี 8 มิถุนายน, 2023ฑืธฎฝบตตภว ธ๖ (Corpus Christi)นิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันพฤหัสบดี 8 มิถุนายน, 2023วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาคนิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันพฤหัสบดี 8 มิถุนายน, 2023วันคล้ายวันแห่พระศพพระเยซูนิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันพฤหัสบดี 8 มิถุนายน, 2023สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุดนิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันพฤหัสบดี 8 มิถุนายน, 2023ฑืธฎฝบตตภว ธ๖ (Corpus Christi)นิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันอาทิตย์ 11 มิถุนายน, 2023วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาคนิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันจันทร์ 12 มิถุนายน, 2023วันคล้ายวันแห่พระศพพระเยซูนิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันจันทร์ 12 มิถุนายน, 2023วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาคนิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันอังคาร 13 มิถุนายน, 2023วันนักบุญเซนต์แอนโทนี่นิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันอังคาร 13 มิถุนายน, 2023วันนักบุญเซนต์แอนโทนี่ (เฉพาะลิสบอน)นิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันจันทร์ 19 มิถุนายน, 2023วันจิตประเสริฐของพระเยซูนิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันเสาร์ 24 มิถุนายน, 2023วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาคนิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันเสาร์ 24 มิถุนายน, 2023ยอห์นผู้ให้บัพติศมานิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันเสาร์ 24 มิถุนายน, 2023วันนักบุญเซนต์จอห์นแบพติสท์ (เฉพาะซานฮวน)นิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันอาทิตย์ 25 มิถุนายน, 2023วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาคนิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันจันทร์ 26 มิถุนายน, 2023ผบ บฃตๅทฮ & ผบ นูฟ๏นิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันพฤหัสบดี 29 มิถุนายน, 2023ผบ บฃตๅทฮ & ผบ นูฟ๏นิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันพฤหัสบดี 29 มิถุนายน, 2023เซนต์ปีเตอร์และพอลวัน (โรมเท่านั้น)นิกายโรมันคาทอลิก
view more

วันนักบุญเซนต์แอมบรอส (เฉพาะในมิลาน)

-
วันพุธ 7 ธันวาคม, 2022
นิกายโรมันคาทอลิก :

วันพระแม่มารีพ้นมลทิน

-
วันพฤหัสบดี 8 ธันวาคม, 2022
นิกายโรมันคาทอลิก : Dogma that Mary was from the first moment of conception, totally free from the stain of original sin.

ผู้หญิงของเราปาฏิหาริย์

-
วันพฤหัสบดี 8 ธันวาคม, 2022
นิกายโรมันคาทอลิก : the Virgin of Caacup้ is a statuette housed in the cathedral of this town. It was carved in the 16th century by a devout convert and was miraculously saved from a great flood, and numerous miracles are linked to it. An enormous basilica stands in the centre of the town, and here 300,000 of the faithful come yearly ofr a pilgrimage

โทมัสเซนต์

-
วันพุธ 21 ธันวาคม, 2022
นิกายโรมันคาทอลิก :

ลฉธฎฝบธถฝบ ภฬบ๊

-
วันเสาร์ 24 ธันวาคม, 2022
นิกายโรมันคาทอลิก :

ลฉธฎฝบธถฝบ ณฏ

-
วันอาทิตย์ 25 ธันวาคม, 2022
นิกายโรมันคาทอลิก :

วันนักบุญเซนต์สตีเฟ่น

-
วันจันทร์ 26 ธันวาคม, 2022
นิกายโรมันคาทอลิก :

ลฉธฎฝบธถฝบ ณฏ

-
วันจันทร์ 26 ธันวาคม, 2022
นิกายโรมันคาทอลิก :

สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุด

-
วันจันทร์ 26 ธันวาคม, 2022
นิกายโรมันคาทอลิก : Boxing Day Christian community only

มึว๖ภ

-
วันศุกร์ 6 มกราคม, 2023
นิกายโรมันคาทอลิก : Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

ซาน อิลารีโอ (เฉพาะปาร์มา)

-
วันศุกร์ 13 มกราคม, 2023
นิกายโรมันคาทอลิก :

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันอังคาร 17 มกราคม, 2023
นิกายโรมันคาทอลิก : Feast of St. Anthony of Abad. Animal-blessing tradition that originated in Italy. St. Anthony of Abad (251-356) was also known as St. Anthony of the Desert or St. Anthony of Egypt. When animals are sprinkled and sanctified, they receive additional protection from St Anthony. in Pina, Ariani, Arta, Colonia de Sant Pere, Buger, Capdepera, Consell, S'Horta, Manacor, Porto Cristo, Maria de la Salut, Muro, Petra, Sa pobla, Son Carrioj, Can Picafori, Calonge, Cala d'Or, Llombards, Portopetro, Biniamar, Salines, Sant Jordi, Sineu, Servera, Vilafranca, Alaior, Ciutadella, Castell, Fornelis, Migjorn, Ferreries, Mao, Portmany, Santa Agnes, Sant Mateu

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันศุกร์ 20 มกราคม, 2023
นิกายโรมันคาทอลิก : St Sebastian, patron saint of archers, soldiers, and athletes. He was a captain of the guard in Rome, but when his religion was discovered by Emperor Diocletian, he was sentenced to be shot with arrows. He was left for dead, but survived the attack, and instead of fleeing the city, he confronted the emperor, who then had him clubbed to death in Palma only

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันอาทิตย์ 22 มกราคม, 2023
นิกายโรมันคาทอลิก : St Vincent - Patron saint of winegrowers in Huesca only

วันนักบุญเซนต์ดีโวเต

-
วันศุกร์ 27 มกราคม, 2023
นิกายโรมันคาทอลิก : Information: According to legend Devota (D้vote in French), a young Christian girl, native of Corsica, would have been martyred by the prefect Barbarus under the Diocletian and Maximian Emperors on a date that one could place in 303 or 304. Her body was stolen by night by Christian believers, put into a boat, transported to Monaco and buried in the chapel of a small valley called des Gaumates , near the port, on 27 January of the same year. Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันอาทิตย์ 29 มกราคม, 2023
นิกายโรมันคาทอลิก : St Valery Saragossa only

คริสต์

-
วันพฤหัสบดี 2 กุมภาพันธ์, 2023
นิกายโรมันคาทอลิก : เทศกาลคริสตชนที่จัดขึ้นเพื่อรำลึกถึงการทำให้บริสุทธิ์ของพระแม่มารี (หลังคลอดตามกฎหมายยิว) และการนำเสนอของพระคริสต์ในวิหาร เทียนได้รับพรในงานเทศกาลประเพณีนี้ รวมของเทียนจึงนับเป็นคริสต์ศาสนิกชนของแมรี่พิธีกรรมบริสุทธิ์ของชาวยิวและหญิงศตวรรษที่สิบห้าเลียนแบบตัวอย่างที่เธอนำเสนอเทียนที่มีความสุขในช่วงคริสต์ churchings ของพวกเขา

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันพฤหัสบดี 2 กุมภาพันธ์, 2023
นิกายโรมันคาทอลิก : Virgen de la Calle in Palencia only

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันอังคาร 14 กุมภาพันธ์, 2023
นิกายโรมันคาทอลิก : Ash Wednesday in Bellinzona only

คาร์นิวัล (ธนาคารเปิด)

-
วันพฤหัสบดี 16 กุมภาพันธ์, 2023
นิกายโรมันคาทอลิก :

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันเสาร์ 18 กุมภาพันธ์, 2023
นิกายโรมันคาทอลิก : Barranquilla Carnival - www.carnavaldebarranquilla.org in Baranquilla only - lasts 4 days - 2023 edition confirmed

คาร์นิวอล

-
วันจันทร์ 20 กุมภาพันธ์, 2023
นิกายโรมันคาทอลิก :

สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุด

-
วันจันทร์ 20 กุมภาพันธ์, 2023
นิกายโรมันคาทอลิก : Carnival

คาร์นิวอล

-
วันอังคาร 21 กุมภาพันธ์, 2023
นิกายโรมันคาทอลิก :

คาร์นิวอล

-
วันอังคาร 21 กุมภาพันธ์, 2023
นิกายโรมันคาทอลิก : Called 'festa m๓vel' in Brazil. No lado franc๊s de Sใo Martin as festividades duram 3 semanas.

แอชเวนซ์เดย์

-
วันพุธ 22 กุมภาพันธ์, 2023
นิกายโรมันคาทอลิก :

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันอาทิตย์ 19 มีนาคม, 2023
นิกายโรมันคาทอลิก : San Jos้ in Tarragona only

ผบ ฟไผมภว ณฏ

-
วันอาทิตย์ 19 มีนาคม, 2023
นิกายโรมันคาทอลิก : Known as Jum San Ġużepp, husband of the Blessed Virgin Mary. He is the foster-father of Jesus Christ. It has the rank of a solemnity in the Roman Catholic Church. [Wikipedia]

ผบ ฟไผมภว ณฏ

-
วันอาทิตย์ 19 มีนาคม, 2023
นิกายโรมันคาทอลิก :

ซาน โจเซ่

-
วันจันทร์ 20 มีนาคม, 2023
นิกายโรมันคาทอลิก : Tribute to Joseph, spouse of the Virgin Mary.

ผบธ๑ฟไภฯ

-
วันพฤหัสบดี 6 เมษายน, 2023
นิกายโรมันคาทอลิก :

นศุกร์ดี

-
วันศุกร์ 7 เมษายน, 2023
นิกายโรมันคาทอลิก : Connecticut, Delaware, Tennessee, Wisconsin

ดำเสาร์

-
วันเสาร์ 8 เมษายน, 2023
นิกายโรมันคาทอลิก : Also called Sabado de Gloria, is the day after Jesus Christ died on the cross. This is a day of mourning for people who believed in Christ when others chose to condemn Him and want Him dead. Paid holiday

ศักดิ์สิทธิ์เสาร์

-
วันเสาร์ 8 เมษายน, 2023
นิกายโรมันคาทอลิก : Paid holiday

สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุด

-
วันเสาร์ 8 เมษายน, 2023
นิกายโรมันคาทอลิก : Easter Saturday Christian community only

อีสเตอร์

-
วันอาทิตย์ 9 เมษายน, 2023
นิกายโรมันคาทอลิก : paid holiday

ºÎÈ°Àý

-
วันจันทร์ 10 เมษายน, 2023
นิกายโรมันคาทอลิก : In the year 325, the Council of Nic้e determined a date fo Easter. Full Moon would fall the 14th day of a moon month (1). Easter would be marked by the dominical letter(2)and the epactus(3). With the establishment of the equinox ne variatur on March 21, algorithms where elaborated to attribuate a date for Easter whatever the year. Time between two consecutive new moons: 20 days 12 hours 44 minutes 2.8 - Gives a letter code for the year's calendar Age of the moon on January 1st, minus one unity, 0 being the new moon's age.

สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุด

-
วันจันทร์ 10 เมษายน, 2023
นิกายโรมันคาทอลิก : Easter Monday only observed by the Catholic community

พระแม่มารีย์แห่งเปนฮา

-
วันพุธ 12 เมษายน, 2023
นิกายโรมันคาทอลิก :

จาริกแสวงบุญอาลีกันเตr

-
วันพฤหัสบดี 20 เมษายน, 2023
นิกายโรมันคาทอลิก : 300,000 people take part in this pilgrimage which dates back to 1489, when a pilgrimage was organized to pray for rain. 2023 edition confirmed

วันนักบุญเซนต์มาร์ค

-
วันอังคาร 25 เมษายน, 2023
นิกายโรมันคาทอลิก :

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันศุกร์ 28 เมษายน, 2023
นิกายโรมันคาทอลิก : St Prudence Vitoria only

แซ็ง อิซิดอร์

-
วันจันทร์ 15 พฤษภาคม, 2023
นิกายโรมันคาทอลิก : Isidore (c.560-636) the Husbandman (or Farmer) is the patron saint of farmers, and Madrid. When a young boy, he became discouraged with his studies and ran away from school, but he came across a steadily dripping stream of water that had worn a deep hallow in a rock, and this He succeeded his brother as the bishop of Seville, but is better known for his writings. inspired him to return to his studies. His brothers Leander, Fulgentius, and Florentian are also saints. Observed in Spain as Feast of Saint Isadore. Also celebrated in Mexican towns whose patron saint is San Isidro. (shagtown.com)

การขึ้นสวรรค์

-
วันจันทร์ 22 พฤษภาคม, 2023
นิกายโรมันคาทอลิก :

ไซมอนวันคานาอัน

-
วันอาทิตย์ 28 พฤษภาคม, 2023
นิกายโรมันคาทอลิก : ไซมอนคานาอันหรือไซมอนซีโลตเป็นชาวยิวในศตวรรษที่ 1 และเป็นหนึ่งในสิบสองอัครสาวกของพระเยซูคริสต์ ประเพณีเห็นว่าอัครสาวกไซมอนเป็นหนึ่งในสี่ พี่น้องครึ่ง ของพระเยซู (มัทธิว 13, 55 และมาลงจุด 6, 3) ข้อความที่มาจากฮิปโปลิตัสแห่งโรมระบุว่า Simeon of Clopas ได้รับฉายาว่า Zealot บนพื้นฐานนี้ผู้เขียนบางคนตั้งสมมติฐานว่า Simon the Canaanean อาจเป็นอธิการคนที่สองของกรุงเยรูซาเล็ม

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันพฤหัสบดี 1 มิถุนายน, 2023
นิกายโรมันคาทอลิก : Virgen de la Luz in Cuenca only

ฑืธฎฝบตตภว ธ๖ (Corpus Christi)

-
วันพฤหัสบดี 8 มิถุนายน, 2023
นิกายโรมันคาทอลิก :

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันพฤหัสบดี 8 มิถุนายน, 2023
นิกายโรมันคาทอลิก : Corpus Christi Sevilla only

วันคล้ายวันแห่พระศพพระเยซู

-
วันพฤหัสบดี 8 มิถุนายน, 2023
นิกายโรมันคาทอลิก : การฉลองของซุปเปอร์ล่าสุด สมเด็จพระสันตะปาปา Urban IV สั่งงานเฉลิมฉลองใน 1264 หกร้อยปี งานเลี้ยงนั้นพบว่า วันพฤหัสบดีหลังจากทรินิตี้อาทิตย์ แต่ในปี 1970 Missal โรมันใหม่ ควบบางประเทศ วันที่สั่งให้ คนอื่น ฉลองเป็นที่สังเกตในวันอาทิตย์หลังจากทรินิตี้

สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุด

-
วันพฤหัสบดี 8 มิถุนายน, 2023
นิกายโรมันคาทอลิก : Corpus Cristi

ฑืธฎฝบตตภว ธ๖ (Corpus Christi)

-
วันพฤหัสบดี 8 มิถุนายน, 2023
นิกายโรมันคาทอลิก : For six hundred years that feast was observed on the Thursday after Trinity Sunday, but in 1970 the new Roman Missal, while retaining that day for some countries, provided that in others the feast be observed on the Sunday after Trinity. Commemorates the Last supper. Pope Urban IV ordered the observance of such a feast in 1264, and in the following century it became universal in the Western Church.

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันอาทิตย์ 11 มิถุนายน, 2023
นิกายโรมันคาทอลิก : Virgin of Capilla Ja้n only

วันคล้ายวันแห่พระศพพระเยซู

-
วันจันทร์ 12 มิถุนายน, 2023
นิกายโรมันคาทอลิก :

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันจันทร์ 12 มิถุนายน, 2023
นิกายโรมันคาทอลิก : St John of Sahagun in Salamanca only

วันนักบุญเซนต์แอนโทนี่

-
วันอังคาร 13 มิถุนายน, 2023
นิกายโรมันคาทอลิก : in Ceuta only

วันนักบุญเซนต์แอนโทนี่ (เฉพาะลิสบอน)

-
วันอังคาร 13 มิถุนายน, 2023
นิกายโรมันคาทอลิก : also in Aljustrel, de Cascais, Vila Nova de Famalicใo, Vila Real.

วันจิตประเสริฐของพระเยซู

-
วันจันทร์ 19 มิถุนายน, 2023
นิกายโรมันคาทอลิก : การสักการะบูชา; ชื่อที่ใช้โดยโรมันคาทอลิกบางที่จะอ้างถึงหัวใจทางกายภาพของพระเยซูคริสต์เป็นสัญลักษณ์ของความรักของพระเจ้า ทุ่มเทให้กับการอันศักดิ์สิทธิ์ในการมุ่งเน้นการเต้นของหัวใจของพระคริสต์เปรียบเทียบมุ่งเน้นไปที่ชีวิตทางอารมณ์และคุณธรรมของพระเยซูและโดยเฉพาะอย่างยิ่งความรักของพระองค์

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันเสาร์ 24 มิถุนายน, 2023
นิกายโรมันคาทอลิก : St. John the Baptist is described in the New Testament as the last of the Old Testament prophets and the precursor of the Messiah. Another celebration is August 29th in remembrance of his beheading Almeria only

ยอห์นผู้ให้บัพติศมา

-
วันเสาร์ 24 มิถุนายน, 2023
นิกายโรมันคาทอลิก : (อังกฤษ: John the Baptist; John the Baptizer) เป็นนักเทศน์ชาวยิวในคริสศตวรรษที่ ถือว่าเป็นผู้เผยพระวจนะในสี่ศาสนาคือ ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม ศาสนาบาไฮ และ Mandaeanism ท่านถูกกล่าวถึงในพระวรสาร คัมภีร์อัลกุรอาน และคัมภีร์ของศาสนาบาไฮ นักบุญยอห์นแบปติสต์บางทีก็รู้จักกันในชื่อ ยอห์นผู้มาก่อน (John the Forerunner) เพราะถือกันว่านักบุญยอห์นเป็นผู้มาล่วงหน้าก่อนพระเยซู

วันนักบุญเซนต์จอห์นแบพติสท์ (เฉพาะซานฮวน)

-
วันเสาร์ 24 มิถุนายน, 2023
นิกายโรมันคาทอลิก : (อังกฤษ: John the Baptist; John the Baptizer) เป็นนักเทศน์ชาวยิวในคริสศตวรรษที่ ถือว่าเป็นผู้เผยพระวจนะในสี่ศาสนาคือ ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม ศาสนาบาไฮ และ Mandaeanism ท่านถูกกล่าวถึงในพระวรสาร คัมภีร์อัลกุรอาน และคัมภีร์ของศาสนาบาไฮ นักบุญยอห์นแบปติสต์บางทีก็รู้จักกันในชื่อ ยอห์นผู้มาก่อน (John the Forerunner) เพราะถือกันว่านักบุญยอห์นเป็นผู้มาล่วงหน้าก่อนพระเยซู เฉพาะในซานฮวน

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันอาทิตย์ 25 มิถุนายน, 2023
นิกายโรมันคาทอลิก : Jueves La Saca in Soria only

ผบ บฃตๅทฮ & ผบ นูฟ๏

-
วันจันทร์ 26 มิถุนายน, 2023
นิกายโรมันคาทอลิก : Or Solemnity of Saints Peter and Paul is a liturgical feast in honour of the martyrdom in Rome of the apostles Saint Peter and Saint Paul. The celebration is of ancient origin, the date selected being the anniversary either of their death or of the translation of their relics. [Wikipedia]

ผบ บฃตๅทฮ & ผบ นูฟ๏

-
วันพฤหัสบดี 29 มิถุนายน, 2023
นิกายโรมันคาทอลิก :

เซนต์ปีเตอร์และพอลวัน (โรมเท่านั้น)

-
วันพฤหัสบดี 29 มิถุนายน, 2023
นิกายโรมันคาทอลิก :