วันหยุดประจำปีและงานเฉลิมฉลองในโลก
จีน, จีน (กวางตุ้ง), จีน (กวางสี), วันนี้เป็นวันหยุดประจำชาติคุณ! EDIT ขอแสดงความปราถนาดีในโอกาสวันพิเศษนี้

อย่างปกติชนทั้งหลาย : ปฏิทินงานพิธีและวันสำคัญทางศาสนาจากทั่วโลกใน 3 เดือนข้างหน้า

วันชื่อชนิดอื่นๆ
วันพฤหัสบดี 8 ธันวาคม, 2022เซนต์ผ่อนผันโอห์อย่างปกติชนทั้งหลาย
view more
วันอาทิตย์ 25 ธันวาคม, 2022ลฉธฎฝบธถฝบ ณฏอย่างปกติชนทั้งหลาย
view more
วันจันทร์ 26 ธันวาคม, 2022แม่ถวายพระเกียรติของพระเจ้าอย่างปกติชนทั้งหลาย
view more
วันศุกร์ 6 มกราคม, 2023สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุดอย่างปกติชนทั้งหลาย
view more
วันศุกร์ 6 มกราคม, 2023วันคริสต์มาสของชาวอาร์มาเนี่ยนอย่างปกติชนทั้งหลาย
view more
วันศุกร์ 6 มกราคม, 2023มึว๖ภอย่างปกติชนทั้งหลาย
view more
วันศุกร์ 6 มกราคม, 2023วันคริสต์มาสนิกายออร์ธอด็อกซ์อย่างปกติชนทั้งหลาย
view more
วันศุกร์ 6 มกราคม, 2023วันคริสต์มาสนิกายออร์ธอด็อกซ์อีฟอย่างปกติชนทั้งหลาย
view more
วันเสาร์ 7 มกราคม, 2023วันคริสต์มาสนิกายออร์ธอด็อกซ์อย่างปกติชนทั้งหลาย
view more
วันเสาร์ 7 มกราคม, 2023ฤ฿ฦฝ ลฉธฎฝบธถฝบอย่างปกติชนทั้งหลาย
view more
วันอาทิตย์ 8 มกราคม, 2023วันคริสต์มาสนิกายออร์ธอด็อกซ์อย่างปกติชนทั้งหลาย
view more
วันอาทิตย์ 8 มกราคม, 2023วันที่สองของเทศกาลคริสต์มาสของนิกายออร์ธอด็อกซ์อย่างปกติชนทั้งหลาย
view more
วันจันทร์ 9 มกราคม, 2023วันคริสต์มาสนิกายออร์ธอด็อกซ์อย่างปกติชนทั้งหลาย
view more
วันจันทร์ 9 มกราคม, 2023วันคริสต์มาสนิกายออร์ธอด็อกซ์อย่างปกติชนทั้งหลาย
view more
วันพฤหัสบดี 19 มกราคม, 2023วันสมโภชพระคริสตเจ้าแสดงองค์ของนิกายอย่างปกติชนทั้งหลาย
view more
วันพฤหัสบดี 19 มกราคม, 2023วันสมโภชพระคริสตเจ้าแสดงองค์ของนิกายออร์ธอด็อกซ์อย่างปกติชนทั้งหลาย
view more
วันอาทิตย์ 9 เมษายน, 2023สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุดอย่างปกติชนทั้งหลาย
view more
วันศุกร์ 14 เมษายน, 2023นศุกร์ดีอย่างปกติชนทั้งหลาย
view more
วันศุกร์ 14 เมษายน, 2023สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุดอย่างปกติชนทั้งหลาย
view more
วันศุกร์ 14 เมษายน, 2023วันกู๊ดฟรายเดย์ของนิกายออร์ธอด็อกซ์อย่างปกติชนทั้งหลาย
view more
วันเสาร์ 15 เมษายน, 2023วันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์ดั้งเดิมอย่างปกติชนทั้งหลาย
view more
วันอาทิตย์ 16 เมษายน, 2023อีสเตอร์ออร์โธด็อกซ์อย่างปกติชนทั้งหลาย
view more
วันอาทิตย์ 16 เมษายน, 2023อีสเตอร์ออร์โธดอกอย่างปกติชนทั้งหลาย
view more
วันอาทิตย์ 16 เมษายน, 2023Á¤Åë ºÎÈ°Àýอย่างปกติชนทั้งหลาย
view more
วันจันทร์ 17 เมษายน, 2023มคฑณบฮศฐภอย่างปกติชนทั้งหลาย
view more
วันจันทร์ 17 เมษายน, 2023วันอีสเตอร์มันเดย์ของนิกายออร์ธอด็อกซ์อย่างปกติชนทั้งหลาย
view more
วันอังคาร 18 เมษายน, 2023วันอีสเตอร์ทิวส์เดย์อย่างปกติชนทั้งหลาย
view more
วันจันทร์ 24 เมษายน, 2023วันออลโซลส์อย่างปกติชนทั้งหลาย
view more
วันอังคาร 25 เมษายน, 2023ถวตตฝบ ฟภฝบ ป๊ลไฝบภว ณฏอย่างปกติชนทั้งหลาย
view more

เซนต์ผ่อนผันโอห์

-
วันพฤหัสบดี 8 ธันวาคม, 2022
อย่างปกติชนทั้งหลาย : (ca. 840–916), was a medieval Bulgarian[2] scholar and writer, the first Bulgarian archbishop. Evidence about his life before his return from Great Moravia to Bulgaria is scarce but according to his hagiography by Theophylact of Bulgaria, Clement was born in southwestern part of the Bulgarian Empire, in the region of Kutmichevitsa (present day Macedonia). (Wikipedia) Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

ลฉธฎฝบธถฝบ ณฏ

-
วันอาทิตย์ 25 ธันวาคม, 2022
อย่างปกติชนทั้งหลาย : Also celebrated by catholics in Romania.

แม่ถวายพระเกียรติของพระเจ้า

-
วันจันทร์ 26 ธันวาคม, 2022
อย่างปกติชนทั้งหลาย : 'Synaxis Hyperagias Theotokou Marias'

สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุด

-
วันศุกร์ 6 มกราคม, 2023
อย่างปกติชนทั้งหลาย : Armenian Christmas Armenian community only not a paid holiday

วันคริสต์มาสของชาวอาร์มาเนี่ยน

-
วันศุกร์ 6 มกราคม, 2023
อย่างปกติชนทั้งหลาย : Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

มึว๖ภ

-
วันศุกร์ 6 มกราคม, 2023
อย่างปกติชนทั้งหลาย : The term comes from ancient Greek and means appearance . Cele ated on the 6th January, this feast corresponds to the presentation of Child Jesus to the Magi. This is the day of Jesus' first miracle, the Wedding in Cana , and the day of his own baptism Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันคริสต์มาสนิกายออร์ธอด็อกซ์

-
วันศุกร์ 6 มกราคม, 2023
อย่างปกติชนทั้งหลาย : Orthodox Christians in Central and Eastern Europe and throughout the world celebrate Christmas on January 7. Christians of the Russian and Serbian Churches as well as the monks of Mount Athos in Greece celebrate Christmas according to the old Julian calendar. Other Churches, including those of Greece and Bulgaria, have switched to the Gregorian calendar and celebrate the holiday on 25 December.

วันคริสต์มาสนิกายออร์ธอด็อกซ์อีฟ

-
วันศุกร์ 6 มกราคม, 2023
อย่างปกติชนทั้งหลาย : Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันคริสต์มาสนิกายออร์ธอด็อกซ์

-
วันเสาร์ 7 มกราคม, 2023
อย่างปกติชนทั้งหลาย : Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

ฤ฿ฦฝ ลฉธฎฝบธถฝบ

-
วันเสาร์ 7 มกราคม, 2023
อย่างปกติชนทั้งหลาย :

วันคริสต์มาสนิกายออร์ธอด็อกซ์

-
วันอาทิตย์ 8 มกราคม, 2023
อย่างปกติชนทั้งหลาย : Catholic Church should follow a new calendar – called the Gregorian calendar, more in sync with the sun than the Julian calendar. The Julian calendar was established by Julius Caesar in 46 B.C. Because it was the pope who ruled on it, many churches not in sync with the Vatican ignored it, Protestants and Eastern Orthodox among them. Protestants accepted the new calendar in the early 1700s. In 1922, the patriarch of Constantinople decided to follow the new Gregorian calendar in observance of Christmas, but not for Easter. His lead was followed by many other Orthodox churches. The only Orthodox churches that observe the Jan. 7 date are the Russian Orthodox Church, the Ukrainian churches, the Serbs and the Mt. Athos monks in Greece,

วันที่สองของเทศกาลคริสต์มาสของนิกายออร์ธอด็อกซ์

-
วันอาทิตย์ 8 มกราคม, 2023
อย่างปกติชนทั้งหลาย :

วันคริสต์มาสนิกายออร์ธอด็อกซ์

-
วันจันทร์ 9 มกราคม, 2023
อย่างปกติชนทั้งหลาย :

วันคริสต์มาสนิกายออร์ธอด็อกซ์

-
วันจันทร์ 9 มกราคม, 2023
อย่างปกติชนทั้งหลาย : The difference in Christmas celebrations stretches back to 1582, when Pope Gregory XIII ruled the Catholic Church should follow a new calendar – called the Gregorian calendar, more in sync with the sun than the Julian calendar. The Julian calendar was established by Julius Caesar in 46 B.C. Because it was the pope who ruled on it, many churches not in sync with the Vatican ignored it, Protestants and Eastern Orthodox among them. Protestants accepted the new calendar in the early 1700s. In 1922, the patriarch of Constantinople decided to follow the new Gregorian calendar in observance of Christmas, but not for Easter. His lead was followed by many other Orthodox churches. The only Orthodox churches that observe the Jan. 7 date are the Russian Orthodox Church, the Ukrainian churches, the Serbs and the Mt. Athos monks in Greece, work on weekends and non-working holidays is not overtime work.

วันสมโภชพระคริสตเจ้าแสดงองค์ของนิกาย

-
วันพฤหัสบดี 19 มกราคม, 2023
อย่างปกติชนทั้งหลาย : A Christian holiday (from the Greek word epiphaneia meaning manifestation or to appear) commemorating the presentation of the infant Jesus to the Magi, or three wise men. It marks the end of the twelve days of Christmas and is also called The Adoration of the Magi or The Manifestation of God . According to legend based on a Bible story, three kings (or wise men/magi), Caspar, Melchior and Balthasar saw a bright star on the night that Christ was born. They followed the star to Bethlehem where they found the baby Jesus and presented him with gold, frankincense and myrrh.

วันสมโภชพระคริสตเจ้าแสดงองค์ของนิกายออร์ธอด็อกซ์

-
วันพฤหัสบดี 19 มกราคม, 2023
อย่างปกติชนทั้งหลาย : A Christian holiday (from the Greek word epiphaneia meaning manifestation or to appear) commemorating the presentation of the infant Jesus to the Magi, or three wise men. It marks the end of the twelve days of Christmas and is also called The Adoration of the Magi or The Manifestation of God . According to legend based on a Bible story, three kings (or wise men/magi), Caspar, Melchior and Balthasar saw a bright star on the night that Christ was born. They followed the star to Bethlehem where they found the baby Jesus and presented him with gold, frankincense and myrrh.

สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุด

-
วันอาทิตย์ 9 เมษายน, 2023
อย่างปกติชนทั้งหลาย : Orthodox Palm Sunday Christian civil servants only

นศุกร์ดี

-
วันศุกร์ 14 เมษายน, 2023
อย่างปกติชนทั้งหลาย : In Bulgaria, together with Christmas, Good Friday and Easter are the holiest days in the Orthodox calendar, and are observed with great solemnity. Churches all over the country are serving masses to mourn the crucified son of God. Fasting is especially strict on this day - the Church advises believers not to have any food at all, and to not even drink water. Few Bulgarians, however, are usually that strict.

สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุด

-
วันศุกร์ 14 เมษายน, 2023
อย่างปกติชนทั้งหลาย : Orthodox Good Friday only observed by the Orthodox community

วันกู๊ดฟรายเดย์ของนิกายออร์ธอด็อกซ์

-
วันศุกร์ 14 เมษายน, 2023
อย่างปกติชนทั้งหลาย : The bright red colored egg is the symbol of Easter (or Pascha) The eggs are colored on Holy Thursday after the Divine Liturgy. The Easter bread is taken to church on Saturday evening when a special sequence of services takes place: Midnight Office... After the service the clergy blesses the breads and eggs brought by the people and they take them home. The eggs are cracked after the midnight service and during the next days. One egg is cracked on the wall of the church (and this is the first egg eaten The ritual of cracking the eggs takes place before the Easter lunch. Each person selects his/her egg. Then people take turns tapping their egg against the eggs of others, and the person who ends up with the last unbroken egg is believed to have a year of May only be observed by the local Orthodox community. The ritual of cracking the eggs takes place before the Easter lunch. Each person selects his/her egg. Then people take turns tapping their egg against the eggs of others, and the person who ends up with the last unbroken egg is believed to have a year of

วันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์ดั้งเดิม

-
วันเสาร์ 15 เมษายน, 2023
อย่างปกติชนทั้งหลาย : Not a paid holiday

อีสเตอร์ออร์โธด็อกซ์

-
วันอาทิตย์ 16 เมษายน, 2023
อย่างปกติชนทั้งหลาย : Paid holiday

อีสเตอร์ออร์โธดอก

-
วันอาทิตย์ 16 เมษายน, 2023
อย่างปกติชนทั้งหลาย : Sunday of Bright Week – didi shabati

Á¤Åë ºÎÈ°Àý

-
วันอาทิตย์ 16 เมษายน, 2023
อย่างปกติชนทั้งหลาย : Paid holiday

มคฑณบฮศฐภ

-
วันจันทร์ 17 เมษายน, 2023
อย่างปกติชนทั้งหลาย :

วันอีสเตอร์มันเดย์ของนิกายออร์ธอด็อกซ์

-
วันจันทร์ 17 เมษายน, 2023
อย่างปกติชนทั้งหลาย : The bright red colored egg is the symbol of Easter(or Pascha).The eggs are colored on Holy Thursday after the Divine Liturgy.The Easter breads are a worldwide Orthodox tradition as well.This bread is taken to church on Saturday evening when a special sequence of services takes place:Midnight Office,Rush Procession,Matins & Divine Liturgy.After the service,the clergy blesses the breads and eggs brought by the people and they take them home.The eggs are cracked after the midnight service and during the next days.One egg takes place before the Easter lunch.Each person who ends up with the last unbroken egg is believed to have a year of good luck.The traditional Orthodox Paschal greeting is: Christ is Risen! .The answer is: Indeed He is Risen . May only be observed by the local Orthodox community. next days.One egg takes place before the Easter lunch.Each person who ends up with the last unbroken egg is believed to have a year of good luck.The traditional Orthodox Paschal greeting is:"Christ is Risen!".The answer is:"Indeed He is Risen".

วันอีสเตอร์ทิวส์เดย์

-
วันอังคาร 18 เมษายน, 2023
อย่างปกติชนทั้งหลาย :

วันออลโซลส์

-
วันจันทร์ 24 เมษายน, 2023
อย่างปกติชนทั้งหลาย : ฉลองวันอาทิตย์ในบางเมือง.

ถวตตฝบ ฟภฝบ ป๊ลไฝบภว ณฏ

-
วันอังคาร 25 เมษายน, 2023
อย่างปกติชนทั้งหลาย : The day now honors all saints of the church, even those not known by name. The first All Saints' Day occurred on May 13, 609 (C.E.) when Pope Boniface IV accepted the Pantheon as a gift from the Emperor Phocas. Boniface dedicated it as the Church of Santa Maria Rotonda in honor of the Blessed Virgin and all martyrs. During Pope Gregory III's reign (731-741), the festival was expanded to include all saints and a chapel in St. Peter's church was dedicated accordingly. Pope Gregory IV officially designated the day in 837. banks remain open