วันหยุดประจำปีและงานเฉลิมฉลองในโลก
จิบูตี, วันนี้เป็นวันหยุดประจำชาติคุณ! EDIT ขอแสดงความปราถนาดีในโอกาสวันพิเศษนี้

โปรเตสแตนต์ : วันสำคัญทางศาสนา

โปรเตสแตนต์ : ปฏิทินงานพิธีและวันสำคัญทางศาสนาจากทั่วโลกใน 3 เดือนข้างหน้า


วันชื่อชนิดอื่นๆ
วันศุกร์ 26 สิงหาคม, 2022วันแสดงความเสียใจและสำนึกผิดโปรเตสแตนต์
view more
วันจันทร์ 31 ตุลาคม, 2022วันปฏิรูปโปรเตสแตนต์
view more
วันจันทร์ 31 ตุลาคม, 2022ฐณว๕ ฑโณไภฯโปรเตสแตนต์
view more
วันเสาร์ 5 พฤศจิกายน, 2022ถวตตฝบ ฟภฝบ ป๊ลไฝบภว ณฏโปรเตสแตนต์
view more
วันจันทร์ 26 ธันวาคม, 2022วันนักบุญเซนต์สตีเฟ่นโปรเตสแตนต์
view more

วันแสดงความเสียใจและสำนึกผิด

-
วันศุกร์ 26 สิงหาคม, 2022
โปรเตสแตนต์ : A time when to ask the people to come together and pray and ask the Lord to forgive for the wrongs that are happening in the nation. Not a paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันปฏิรูป

-
วันจันทร์ 31 ตุลาคม, 2022
โปรเตสแตนต์ : บรันเดนบูเมิร์แซกโซนีแซกโซนีและThüringenเพียงที่: อดีตเยอรมนีตะวันออก

ฐณว๕ ฑโณไภฯ

-
วันจันทร์ 31 ตุลาคม, 2022
โปรเตสแตนต์ : การเฉลิมฉลองในความทรงจำของการปฏิรูปโดยเฉพาะอย่างยิ่งลูและกลับเนื้อกลับตัวชุมชนคริสตจักร [Wikipedia]

ถวตตฝบ ฟภฝบ ป๊ลไฝบภว ณฏ

-
วันเสาร์ 5 พฤศจิกายน, 2022
โปรเตสแตนต์ : The day now honors all saints of the church, even those not known by name. The first All Saints' Day occurred on May 13, 609 (C.E.) when Pope Boniface IV accepted the Pantheon as a gift from the Emperor Phocas. Boniface dedicated it as the Church of Santa Maria Rotonda in honor of the Blessed Virgin and all martyrs. During Pope Gregory III's reign (731-741), the festival was expanded to include all saints and a chapel in St. Peter's church was dedicated accordingly. Pope Gregory IV officially designated the day in 837. Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันนักบุญเซนต์สตีเฟ่น

-
วันจันทร์ 26 ธันวาคม, 2022
โปรเตสแตนต์ : Called in Swedish: Annandag Jul or Annandagen.