วันหยุดประจำปีและงานเฉลิมฉลองในโลก

วันหยุดฆราวาส : ปฏิทินงานพิธีและวันสำคัญทางศาสนาจากทั่วโลกใน 3 เดือนข้างหน้า

วันชื่อชนิดอื่นๆ
วันเสาร์ 1 เมษายน, 2023ราชการลูกจ้างมีวันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 1 เมษายน, 2023วันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 1 เมษายน, 2023วันรัฐแห่งชาติวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 1 เมษายน, 2023การเลือกตั้งของทั้งสองประมุขของรัฐวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 1 เมษายน, 2023วัน EOKAวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 2 เมษายน, 2023วันมัลวินัสวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 2 เมษายน, 2023วันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 3 เมษายน, 2023ราชการลูกจ้างมีวันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 4 เมษายน, 2023วันสันติภาพและสามัคคีปรองดองวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 4 เมษายน, 2023วันหยุดราชการวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 4 เมษายน, 2023ราชการลูกจ้างมีวันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 4 เมษายน, 2023วันเยาวชนวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 4 เมษายน, 2023วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาควันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 4 เมษายน, 2023ตถธณฑโณไภฯวันหยุดประจำชาติ
view more
วันพุธ 5 เมษายน, 2023วันหยุดราชการวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 5 เมษายน, 2023ราชการลูกจ้างมีวันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 5 เมษายน, 2023วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาควันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 5 เมษายน, 2023วันเกิดของนายรามวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 5 เมษายน, 2023เทศกาลฤดูใบไม้ผลิวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 6 เมษายน, 2023ราชการลูกจ้างมีวันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 6 เมษายน, 2023วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาควันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 6 เมษายน, 2023ฮินดูเทศกาลวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 6 เมษายน, 2023วันไว้ทุกข์หรือไว้อาลัยวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 6 เมษายน, 2023การกระทำของตนเองกำหนดวันหยุดประจำชาติ
view more
วันพฤหัสบดี 6 เมษายน, 2023ทั่วไปโขกวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 6 เมษายน, 2023วันจักรีวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 6 เมษายน, 2023วันรำลึกถึงการต่อสู้ระหว่างกลุ่มชาวกลารัสกับสวิซวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 6 เมษายน, 2023สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 7 เมษายน, 2023ว๕ธํ ฑโณไภฯวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 7 เมษายน, 2023วัน Karumeวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 7 เมษายน, 2023วันร่วมรำลึกถึงเหตุการณ์การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์วันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 7 เมษายน, 2023ฟฉผบภว ณฏวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 7 เมษายน, 2023สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 8 เมษายน, 2023วันชาติวันหยุดประจำชาติ
view more
วันเสาร์ 8 เมษายน, 2023สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 9 เมษายน, 2023วันวีรชนวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 9 เมษายน, 2023วันขึ้นปีใหม่ของสหภาพพม่า - มหาติงจังวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 9 เมษายน, 2023วันล่มสลายของซัดดัม ฮุดเซนวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 9 เมษายน, 2023วันบูรณาการณ์ฟื้นฟูวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 9 เมษายน, 2023ผ๘ฑณภฺภว ณฏวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 10 เมษายน, 2023วันขึ้นปีใหม่ของสหภาพพม่า - มหาติงจังวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 10 เมษายน, 2023ฑนฐกภ๛ภฮ ฟตฟ๕ภป ฑโธฎดย ณฏวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 10 เมษายน, 2023วันวีรชนวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 10 เมษายน, 2023วันหยุดประจำฤดูใบไม้ร่วงของธนาคารวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 10 เมษายน, 2023วันครอบครัววันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 11 เมษายน, 2023มฆวๅภวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 11 เมษายน, 2023วันอีสเตอร์ทิวส์เดย์วันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 11 เมษายน, 2023วันขึ้นปีใหม่ของสหภาพพม่า - มหาติงจังวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 11 เมษายน, 2023Á¦ÇåÀýวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 12 เมษายน, 2023วันขึ้นปีใหม่ของสหภาพพม่า - มหาติงจังวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 13 เมษายน, 2023วันก่อนวันปีใหม่ของสิงหลและทมิฬวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 13 เมษายน, 2023เทศกาลติงจังหรือสงกรานต์วันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 13 เมษายน, 2023วันเกิดของกษัตริย์วันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 13 เมษายน, 2023วันเกิดโทมัส เจฟเฟอร์สันวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 14 เมษายน, 2023วันถือศีลอดวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 14 เมษายน, 2023เทศกาลไวสะกีของศาสนาซิกซ์วันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 14 เมษายน, 2023วันเกิดดร. พิมเรา อัมเบดการ์ - มหา วิสุว สัวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 14 เมษายน, 2023วันขึ้นปีใหม่ลาว (ปีใหม่)วันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 14 เมษายน, 2023เทศกาลติงจังหรือสงกรานต์วันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 14 เมษายน, 2023งานเทศกาลท้องถิ่นวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 14 เมษายน, 2023วันขึ้นปีใหม่เนปาลวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 14 เมษายน, 2023ฮินดูเทศกาลวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 15 เมษายน, 2023Sun/Kim Il Sung's Birthdayวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 15 เมษายน, 2023วันปีใหม่ของบังคลาเทศวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 15 เมษายน, 2023วันปีใหม่ของบังคลาเทศวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 15 เมษายน, 2023วันหิมาจัลวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 15 เมษายน, 2023เทศกาลติงจังหรือสงกรานต์วันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 15 เมษายน, 2023วันขึ้นปีใหม่ลาว (ปีใหม่)วันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 15 เมษายน, 2023ประกาศของมะละกา เมืองโบราณวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 16 เมษายน, 2023วันขึ้นปีใหม่ลาว (ปีใหม่)วันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 16 เมษายน, 2023ฝยธฎภว ณฏวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 16 เมษายน, 2023วันหยุดราชการวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 16 เมษายน, 2023วันขึ้นปีใหม่ของสหภาพพม่า - มหาติงจังวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 17 เมษายน, 2023ราชการลูกจ้างมีวันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 17 เมษายน, 2023วันธงชาติวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 17 เมษายน, 2023วันปลดแอกหรือวันเลิกทาสวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 17 เมษายน, 2023อเมริกาวันวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 17 เมษายน, 2023วันหยุดราชการวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 17 เมษายน, 2023สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 17 เมษายน, 2023ฟฉผบภว ณฏวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 17 เมษายน, 2023วันสุขภาพแห่งชาติวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 17 เมษายน, 2023วันวีรบุรุษทั้ง 33 ของชาติวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 17 เมษายน, 2023วันรัฐวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 17 เมษายน, 2023วันขึ้นปีใหม่ของสหภาพพม่า - มหาติงจังวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 17 เมษายน, 2023วันขึ้นปีใหม่ลาว (ปีใหม่)วันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 17 เมษายน, 2023วันถอนกำลังทหารวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 18 เมษายน, 2023วันหยุดราชการวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 18 เมษายน, 2023วันขึ้นปีใหม่ลาว (ปีใหม่)วันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 18 เมษายน, 2023ตถธณฑโณไภฯวันหยุดประจำชาติ
view more
วันพุธ 19 เมษายน, 2023วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาองค์พระมหากษัตริย์วันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 19 เมษายน, 2023มูลนิธิซานซัลวาดอร์เดอจูจุยวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 19 เมษายน, 2023วันหยุดราชการวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 19 เมษายน, 2023วันหยุดrวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 19 เมษายน, 2023วันปลดแอกหรือวันเลิกทาสวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 20 เมษายน, 2023เฉลิมฉลองวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 20 เมษายน, 2023วันเริ่มต้นของคิมหันต์ฤดูหรือฤดูร้อน (ธนาคารอาจเปิดทำการ)วันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 20 เมษายน, 2023ราศีพฤษภวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 21 เมษายน, 2023ราชการลูกจ้างมีวันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 21 เมษายน, 2023วันวีรชนทีราเดนทส์วันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 22 เมษายน, 2023สิ้นสุดเทศกาลถือศีลอดของชาวมุสลิม (อาจ&วันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 22 เมษายน, 2023วันโอกลาโฮม่าวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 23 เมษายน, 2023สุริยุปราคาวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 23 เมษายน, 2023นักบุญเซนต์จอร์จวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 23 เมษายน, 2023วันเด็กวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 23 เมษายน, 2023วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาควันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 23 เมษายน, 2023วันทำงานวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 23 เมษายน, 2023วันหยุดประจำชาติแห่งอำนาจอธิปไตยและผองมวลชนวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 24 เมษายน, 2023สิ้นสุดเทศกาลถือศีลอดของชาวมุสลิม (อาจเปลี่ยนเป็นวันที่ใกล้ที่สุด)วันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 24 เมษายน, 2023อิสระชุมชนวันวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 24 เมษายน, 2023ราชการลูกจ้างมีวันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 24 เมษายน, 2023สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 24 เมษายน, 2023วันไว้อาลัยแก่เหตุการณ์การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์มนุษย์ในสงครามโลกครั้งที่หนี่งและสองวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 24 เมษายน, 2023วันสามัคคีแห่งชาติวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 24 เมษายน, 2023นักบุญเซนต์จอร์จ (ทุกจังหวัด)วันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 25 เมษายน, 2023ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์กองทัพ (ANZAC)วันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 25 เมษายน, 2023วันเสรีภาพวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 25 เมษายน, 2023ราชการลูกจ้างมีวันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 25 เมษายน, 2023นแซควู้วันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 25 เมษายน, 2023วันสถาปนากองทัพประชาชนวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 25 เมษายน, 2023วันธงชาติวันหยุดประจำชาติ
view more
วันอังคาร 25 เมษายน, 2023วุนๆ ฑโณไภฯวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 26 เมษายน, 2023วันเกิดสุลต่านrวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 26 เมษายน, 2023วุนๆ ฑโณไภฯวันหยุดประจำชาติ
view more
วันพุธ 26 เมษายน, 2023ฟฌนๆภฯวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 26 เมษายน, 2023วันรินคอนวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 26 เมษายน, 2023ราชการลูกจ้างมีวันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 27 เมษายน, 2023วันเสรีภาพของซีไนวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 27 เมษายน, 2023วันรัฐธรรมนูญวันหยุดประจำชาติ
view more
วันพฤหัสบดี 27 เมษายน, 2023วันเกิดของกษัตริย์วันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 27 เมษายน, 2023ภฺภฏภว ณฏวันหยุดประจำชาติ
view more
วันพฤหัสบดี 27 เมษายน, 2023ของที่ระลึกขบถวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 28 เมษายน, 2023ราชการลูกจ้างมีวันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 28 เมษายน, 2023ชัยชนะวันวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 28 เมษายน, 2023วันประธานาธิบดีวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 28 เมษายน, 2023วันแรงงานวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 28 เมษายน, 2023วันเซนต์ปิแอร์-ชาเนลวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 29 เมษายน, 2023คาร์นิวอลวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 29 เมษายน, 2023วันหยุดrวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 29 เมษายน, 2023การเฉลิมฉลองของกษัตริย์วันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 29 เมษายน, 2023วันพลเมืองวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 29 เมษายน, 2023วันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 29 เมษายน, 2023วันทำงานวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 29 เมษายน, 2023ฮ่องเต้วันวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 30 เมษายน, 2023เทศกาลชับดรัก คูโชวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 30 เมษายน, 2023วันหยุดrวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 30 เมษายน, 2023วันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 30 เมษายน, 2023³ëµ¿Àýวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 30 เมษายน, 2023วันของคนเลี้ยงแกะเอเชียกลางวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 30 เมษายน, 2023วันแห่งการปลดปล่อยภาคใต้เพื่อการรวมชาติวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 1 พฤษภาคม, 2023³ëµ¿Àýวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 1 พฤษภาคม, 2023Á¦ÇåÀýวันหยุดประจำชาติ
view more
วันจันทร์ 1 พฤษภาคม, 2023วันหยุดธนาคารต้นเดือนพฤษภาคมวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 1 พฤษภาคม, 2023พฤษภาคมวันวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 1 พฤษภาคม, 2023วันแรงงานวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 1 พฤษภาคม, 2023วันแรงงานสากลวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 1 พฤษภาคม, 2023วันนักบุญเซนต์โยเซฟ คราฟท์แมนวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 1 พฤษภาคม, 2023วันแรงงานวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 1 พฤษภาคม, 2023วันหยุดธนาคารฤดูใบไม้ผลิวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 1 พฤษภาคม, 2023วันหยุดแรงงานวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 1 พฤษภาคม, 2023แรงงานและวันสมานฉันท์rวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 1 พฤษภาคม, 2023วันมหาราชา/วันแรงงานวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 1 พฤษภาคม, 2023วันแรงงานสากลวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 1 พฤษภาคม, 2023ฑนนฮภว ณฏวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 2 พฤษภาคม, 2023คาร์นิวอลวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 2 พฤษภาคม, 2023วันแรงงานสากลวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 2 พฤษภาคม, 2023³ëµ¿Àýวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 2 พฤษภาคม, 2023อิสระชุมชนวันวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 2 พฤษภาคม, 2023ฝยธฎภว ณฏวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 2 พฤษภาคม, 2023วันเฉลิมพระชนมายุกษัตริย์องค์ที่สามวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 3 พฤษภาคม, 2023ฝยธฎภว ณฏวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 3 พฤษภาคม, 2023วันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 3 พฤษภาคม, 2023ฮินดูฉลองวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 3 พฤษภาคม, 2023วันรัฐธรรมนูญ (วันรัฐธรรมนูญโปแลนด์)วันหยุดประจำชาติ
view more
วันพฤหัสบดี 4 พฤษภาคม, 2023วันฉัตรมงคลวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 4 พฤษภาคม, 2023วันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 4 พฤษภาคม, 2023วันสีเขียววันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 4 พฤษภาคม, 2023ของวัน Cassingaวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 4 พฤษภาคม, 2023วันฟื้นฟูเอกราชวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 4 พฤษภาคม, 2023วันอิสรภาพ (วันรำลึกและไว้อาลัย) - ไว้อาลัยเป็นเวลา 2 นาทีวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 5 พฤษภาคม, 2023วันฟื้นฟูเอกราชวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 5 พฤษภาคม, 2023วันอนุรักษ์มรดกอินเดียวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 5 พฤษภาคม, 2023วันเสรีภาพ (วันเสมอภาคทางสิทธิและเสรีภาพ) - ไม่ใช่วันหยุดบังคับวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 5 พฤษภาคม, 2023เทศกาลการแสดงด้านการเกษตรวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 5 พฤษภาคม, 2023วันเด็กวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 5 พฤษภาคม, 2023วันชาตินิยมวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 5 พฤษภาคม, 2023พ๎ธฐภฬ ณฏวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 5 พฤษภาคม, 2023วันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 5 พฤษภาคม, 2023วันผู้สูงอายุวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 6 พฤษภาคม, 2023วันนักบุญเซนต์จอร์จ / วันกองทัพทหารวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 6 พฤษภาคม, 2023วันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 6 พฤษภาคม, 2023วันหยุดrวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 6 พฤษภาคม, 2023ผ๘ฑณภฺภว ณฏวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 6 พฤษภาคม, 2023วันทำงานวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 7 พฤษภาคม, 2023ปกป้องดินแดนแม่วันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 7 พฤษภาคม, 2023วันหยุดrวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 7 พฤษภาคม, 2023วันแม่วันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 7 พฤษภาคม, 2023ความต้านทานและวันปลดปล่อยวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 7 พฤษภาคม, 2023วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาควันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 7 พฤษภาคม, 2023วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาควันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 8 พฤษภาคม, 2023สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 8 พฤษภาคม, 2023ราชการลูกจ้างมีวันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 8 พฤษภาคม, 2023วันฉัตรมงคลวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 8 พฤษภาคม, 2023วันนักบุญเซนต์จอร์จ / วันกองทัพทหารวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 8 พฤษภาคม, 2023วันหยุดrวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 8 พฤษภาคม, 2023วันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 8 พฤษภาคม, 2023ปกป้องดินแดนแม่วันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 8 พฤษภาคม, 2023วันชัยชนะ 1945วันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 8 พฤษภาคม, 2023วันพระราชพิธีจรดพระนังคัล, แรกนาขวัญวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 8 พฤษภาคม, 2023ฐ๘ศญฑน วุนๆ ฑโณไภฯวันหยุดประจำชาติ
view more
วันอังคาร 9 พฤษภาคม, 2023วุนๆ ฑโณไภฯวันหยุดประจำชาติ
view more
วันอังคาร 9 พฤษภาคม, 2023วันเกิดของรพินทรนาถฐากูรวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 9 พฤษภาคม, 2023วันรำลึกถึงทหารที่ตายในสงครามวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 9 พฤษภาคม, 2023วันยุโรปวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 9 พฤษภาคม, 2023วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาควันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 9 พฤษภาคม, 2023วันสันติภาพวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 9 พฤษภาคม, 2023ฝยธฎภว ณฏวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 10 พฤษภาคม, 2023วุนๆ ฑโณไภฯวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 10 พฤษภาคม, 2023ราชการลูกจ้างมีวันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 10 พฤษภาคม, 2023วันก่อตั้งรัฐไมโครนีเซียวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 10 พฤษภาคม, 2023สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 10 พฤษภาคม, 2023วันแม่วันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 11 พฤษภาคม, 2023ราชการลูกจ้างมีวันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 12 พฤษภาคม, 2023วันเซนต์แอนดรูวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 13 พฤษภาคม, 2023การเลือกตั้งเทศบาลวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 13 พฤษภาคม, 2023วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาควันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 13 พฤษภาคม, 2023วันทำงานวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 14 พฤษภาคม, 2023วันของประธานาธิบดีวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 14 พฤษภาคม, 2023พ๎ธำดฯภว ณฏวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 14 พฤษภาคม, 2023วันเสรีภาพเลบานอนใต้วันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 14 พฤษภาคม, 2023วันเอกราชวันหยุดประจำชาติ
view more
วันอาทิตย์ 14 พฤษภาคม, 2023วันเกิดของกษัตริย์วันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 15 พฤษภาคม, 2023วันแม่วันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 15 พฤษภาคม, 2023การมาถึงของแรงงานวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 15 พฤษภาคม, 2023วันเอกภาพวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 15 พฤษภาคม, 2023วันของประธานาธิบดีวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 15 พฤษภาคม, 2023วันคำสอนขององค์พระคริสตเจ้าวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 15 พฤษภาคม, 2023วันแม่ของประเทศซามัววันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 15 พฤษภาคม, 2023วันค้นพบวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 15 พฤษภาคม, 2023พ๎ธำดฯภว ณฏวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 15 พฤษภาคม, 2023วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาควันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 16 พฤษภาคม, 2023วันรัฐปกครองอิสระวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 16 พฤษภาคม, 2023วัน SPLAวันหยุดประจำชาติ
view more
วันพุธ 17 พฤษภาคม, 2023ครบรอบปีของวิภูrวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 17 พฤษภาคม, 2023วันเสรีภาพแห่งชาติวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 17 พฤษภาคม, 2023วันสิทธิมนุษยชนแห่งชาวกัลลิเชียนวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 17 พฤษภาคม, 2023วันรัฐธรรมนูญวันหยุดประจำชาติ
view more
วันพฤหัสบดี 18 พฤษภาคม, 2023วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาควันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 18 พฤษภาคม, 2023วันรัฐธรรมนูญวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 18 พฤษภาคม, 2023ฟื้นฟูโซมาลิแลนด์อธิปไตยวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 18 พฤษภาคม, 2023วันธงชาติและมหาวิทยาลัยวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 19 พฤษภาคม, 2023วันหยุดท้องถิ่นวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 19 พฤษภาคม, 2023ฟื้นฟูโซมาลิแลนด์อธิปไตยวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 19 พฤษภาคม, 2023วันเยาวชนวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 20 พฤษภาคม, 2023วุนๆ ฑโณไภฯวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 20 พฤษภาคม, 2023วันหยุดประจำชาติวันหยุดประจำชาติ
view more
วันเสาร์ 20 พฤษภาคม, 2023ตถธณฑโณไภฯวันหยุดประจำชาติ
view more
วันเสาร์ 20 พฤษภาคม, 2023วันยุโรปวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 20 พฤษภาคม, 2023วันทำงานวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 21 พฤษภาคม, 2023เฮเลนาเซนต์วันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 21 พฤษภาคม, 2023ราศีเมถุนวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 21 พฤษภาคม, 2023วันแห่งทะเลวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 22 พฤษภาคม, 2023วันเอกภาพวันหยุดประจำชาติ
view more
วันจันทร์ 22 พฤษภาคม, 2023วันวิคตอเรียวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 22 พฤษภาคม, 2023วันชาตินิยมวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 22 พฤษภาคม, 2023วิกตอเรียวัน(เอดินบะระเท่านั้น)วันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 22 พฤษภาคม, 2023เฮเลนาเซนต์วันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 22 พฤษภาคม, 2023วันหยุดของรัฐวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 22 พฤษภาคม, 2023วันเลิกทาสวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 22 พฤษภาคม, 2023ตถธณผฑพ๐ภฯวันหยุดประจำชาติ
view more
วันอังคาร 23 พฤษภาคม, 2023วันวีรชนผู้เสียสละ ศรี คุรุ อัรยัน เดว ยิวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 23 พฤษภาคม, 2023สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 23 พฤษภาคม, 2023วันธงชาติวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 23 พฤษภาคม, 2023ตถธณผฑพ๐ภฯวันหยุดประจำชาติ
view more
วันอังคาร 23 พฤษภาคม, 2023วันแรงงานวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 24 พฤษภาคม, 2023วันอิสลามวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 24 พฤษภาคม, 2023วันหยุดท้องถิ่นวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 24 พฤษภาคม, 2023ตถธณฑโณไภฯวันหยุดประจำชาติ
view more
วันพุธ 24 พฤษภาคม, 2023วันบัลแกเรียวัฒนธรรมวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 25 พฤษภาคม, 2023แอฟริกาวันวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 25 พฤษภาคม, 2023แอฟริกาวันวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 25 พฤษภาคม, 2023วันปฏิวัติวันหยุดประจำชาติ
view more
วันพฤหัสบดี 25 พฤษภาคม, 2023ตถธณฑโณไภฯวันหยุดประจำชาติ
view more
วันศุกร์ 26 พฤษภาคม, 2023วันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 26 พฤษภาคม, 2023ประจัญบานวันวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 26 พฤษภาคม, 2023หมู่เกาะเบอร์มูดาส์วันวันหยุดประจำชาติ
view more
วันศุกร์ 26 พฤษภาคม, 2023ล่าหนูวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 26 พฤษภาคม, 2023ตถธณฑโณไภฯวันหยุดประจำชาติ
view more
วันเสาร์ 27 พฤษภาคม, 2023วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาควันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 27 พฤษภาคม, 2023การยกเลิกการเป็นทาสวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 28 พฤษภาคม, 2023มฆภฯ นฮมึฐ๘ศญฑน ผฑพ๐ภว ณฏวันหยุดประจำชาติ
view more
วันอาทิตย์ 28 พฤษภาคม, 2023วันหยุดธนาคาร (เฉพาะกาซาเรส)วันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 28 พฤษภาคม, 2023การยกเลิกการเป็นทาสวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 28 พฤษภาคม, 2023วันชาติวันแรกวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 28 พฤษภาคม, 2023สิ้นสุดการปกครองระบอบทหารวันหยุดประจำชาติ
view more
วันจันทร์ 29 พฤษภาคม, 2023วันสถาปนาระบอบประชาธิปไตยวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 29 พฤษภาคม, 2023วันหยุดธนาคารฤดูใบไม้ผลิ (สก็อตแลนด์)วันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 29 พฤษภาคม, 2023วันชาติของหมู่เกาะอะซอร์สวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 29 พฤษภาคม, 2023วันระลึกถึงวันจุติของพระวิญญาณในศาสนาคริสต์วันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 29 พฤษภาคม, 2023วันรำลึกถึงทหารที่ตายในสงครามวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 29 พฤษภาคม, 2023วันหยุดธนาคารฤดูใบไม้ผลิวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 29 พฤษภาคม, 2023วันวีรชนแห่งชาติวันหยุดประจำชาติ
view more
วันจันทร์ 29 พฤษภาคม, 2023วันสมานฉันท์วันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 29 พฤษภาคม, 2023ฐ๘ศญฑน ฑโณไภฯ*วันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 29 พฤษภาคม, 2023การเฉลิมฉลองราตูซูคูนาวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 29 พฤษภาคม, 2023วันประธานาธิบดีสหรัฐฯสาบานตนเข้ารับตวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 29 พฤษภาคม, 2023มฆภฯ นฮมึฐ๘ศญฑน ผฑพ๐ภว ณฏวันหยุดประจำชาติ
view more
วันอังคาร 30 พฤษภาคม, 2023สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 30 พฤษภาคม, 2023วันแม่rวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 30 พฤษภาคม, 2023วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาควันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 30 พฤษภาคม, 2023นกคีรีบูนวันวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 30 พฤษภาคม, 2023เทศกาลเก็บเกี่ยววันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 30 พฤษภาคม, 2023วันรำลึกถึงวันแรกที่ชาวอินเดียเข้าสู่ประเทศวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 30 พฤษภาคม, 2023วันชาติแองกวิลลาวันหยุดประจำชาติ
view more
วันอังคาร 30 พฤษภาคม, 2023วันรัฐแห่งชาติวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 31 พฤษภาคม, 2023วันของทหารวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 31 พฤษภาคม, 2023วันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 31 พฤษภาคม, 2023วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาควันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 31 พฤษภาคม, 2023มัญจาคาสตีลลาวันวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 1 มิถุนายน, 2023งานเฉลิมฉลองของชาวดายักวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 1 มิถุนายน, 2023วันเยาวชนวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 1 มิถุนายน, 2023ตถธณผฑพ๐ภฯวันหยุดประจำชาติ
view more
วันพฤหัสบดี 1 มิถุนายน, 2023วันประธานาธิบดีวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 1 มิถุนายน, 2023รฅภำภว ณฏวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 1 มิถุนายน, 2023วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาควันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 1 มิถุนายน, 2023วันเด็กวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 1 มิถุนายน, 2023วันแม่และเด็กวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 1 มิถุนายน, 2023ปัญจศีลวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 2 มิถุนายน, 2023สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 2 มิถุนายน, 2023วันหยุดท้องถิ่นวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 2 มิถุนายน, 2023วันแรงงานวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 2 มิถุนายน, 2023เทศกาลเก็บเกี่ยววันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 2 มิถุนายน, 2023วันก่อตัวของพรรคเตลังวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 2 มิถุนายน, 2023วันชาติวันหยุดประจำชาติ
view more
วันเสาร์ 3 มิถุนายน, 2023สมเด็จพระราชินีวันเกิดวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 3 มิถุนายน, 2023วันเจฟเฟอร์สัน ดาวิสวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 3 มิถุนายน, 2023วันวีรชนแห่งอูกันดาวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 4 มิถุนายน, 2023วันพ่อวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 4 มิถุนายน, 2023คริสตชนดั้งเดิมวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 4 มิถุนายน, 2023วันปลดแอกหรือวันเลิกทาสวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 5 มิถุนายน, 2023สมเด็จพระราชินีวันเกิดวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 5 มิถุนายน, 2023วันเทิร์นออสเตรเลียวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 5 มิถุนายน, 2023วันเฉลิมพระชนมพรรษายาง ดี เปอร์ตวน อากงวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 5 มิถุนายน, 2023วันรัฐธรรมนูญ (ช่วงบ่าย)วันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 5 มิถุนายน, 2023ธิติของศรีมัธเวเดฟวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 5 มิถุนายน, 2023วันประธานาธิบดีวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 5 มิถุนายน, 2023วันปลดแอกหรือวันเลิกทาสวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 5 มิถุนายน, 2023วันเกิดของกษัตริย์วันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 5 มิถุนายน, 2023วันรัฐธรรมนูญวันหยุดประจำชาติ
view more
วันอังคาร 6 มิถุนายน, 2023วันเกิดของกษัตริย์วันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 6 มิถุนายน, 2023วันเด็กวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 6 มิถุนายน, 2023ฐวฑน ฑโณไภฯวันหยุดประจำชาติ
view more
วันอังคาร 6 มิถุนายน, 2023วันรำลึกวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 7 มิถุนายน, 2023เฉลิมพระเกียรติ 1919 จลาจลวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 8 มิถุนายน, 2023ผลไม้วันวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 8 มิถุนายน, 2023วันหยุดท้องถิ่นวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 9 มิถุนายน, 2023วันเมอร์เซียวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 9 มิถุนายน, 2023วันเรียวโอฮ่าวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 9 มิถุนายน, 2023วันผู้สูงอายุวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 9 มิถุนายน, 2023วันลารีโอจาวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 9 มิถุนายน, 2023ฉลองของเอกราช (Sjaelvstaendighetsdagen)วันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 9 มิถุนายน, 2023วันวีรชนแห่งชาติวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 10 มิถุนายน, 2023วันหยุดrวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 10 มิถุนายน, 2023วันสมานฉันท์วันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 10 มิถุนายน, 2023วันเกิดของกษัตริย์วันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 10 มิถุนายน, 2023เลิกทาสวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 10 มิถุนายน, 2023Festival Appleby (no RU)วันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 10 มิถุนายน, 2023ฐวฑน ฑโณไภฯวันหยุดประจำชาติ
view more
วันอาทิตย์ 11 มิถุนายน, 2023วันหยุดrวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 12 มิถุนายน, 2023วันสถาปนาระบอบประชาธิปไตยวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 12 มิถุนายน, 2023วันรัสเซียวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 12 มิถุนายน, 2023วันกษัตริย์กาเมฮาเมฮาวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 12 มิถุนายน, 2023วันหยุดกลางภาคการศึกษา (สิ้นสุด)วันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 12 มิถุนายน, 2023วันสันติภาพแห่งชาโควันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 12 มิถุนายน, 2023ตถธณฑโณไภฯวันหยุดประจำชาติ
view more
วันจันทร์ 12 มิถุนายน, 2023วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาองค์พระมหากษัตริย์*วันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 12 มิถุนายน, 2023วันเกิดของกษัตริย์วันหยุดประจำชาติ
view more
วันจันทร์ 12 มิถุนายน, 2023ฐวฑน ฑโณไภฯวันหยุดประจำชาติ
view more
วันอังคาร 13 มิถุนายน, 2023วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาควันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 13 มิถุนายน, 2023วันแห่งการก่อตั้งซานฮวนวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 14 มิถุนายน, 2023วันเสรีภาพวันหยุดประจำชาติ
view more
วันพุธ 14 มิถุนายน, 2023วันธงชาติ (ธนาคารเปิดทำการ)วันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 15 มิถุนายน, 2023วันร่วมช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ให้พ้นภัยแห่งชาติวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 15 มิถุนายน, 2023วันหยุดท้องถิ่นวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 15 มิถุนายน, 2023ราชาวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 15 มิถุนายน, 2023วันรัฐแห่งชาติวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 16 มิถุนายน, 2023เทศกาลนิมาลัง เซชูวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 16 มิถุนายน, 2023วันวีรชนผู้เสียสละ ศรี คุรุ อัรยัน เดว ยิวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 16 มิถุนายน, 2023วันเกิดผู้นำประเทศวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 16 มิถุนายน, 2023วันเยาวชนวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 16 มิถุนายน, 2023วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาควันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 16 มิถุนายน, 2023ขับออกจากโคโซโววันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 17 มิถุนายน, 2023วันเดกวยเมสวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 17 มิถุนายน, 2023วันทำงานวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 17 มิถุนายน, 2023วันพ่อวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 17 มิถุนายน, 2023จราจลในเซ็มลาวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 17 มิถุนายน, 2023ฐ๘ศญฑน ผฑพ๐ภว ณฏวันหยุดประจำชาติ
view more
วันเสาร์ 17 มิถุนายน, 2023วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาควันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 18 มิถุนายน, 2023วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาควันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 18 มิถุนายน, 2023วันเฉลิมพระชนมพรรษาสุลต่านวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 18 มิถุนายน, 2023วันเกิดของพระราชินีวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 18 มิถุนายน, 2023วันพ่อวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 18 มิถุนายน, 2023แห่งชาติโปรเตสแตนต์และวันคริสตจักรพรวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 19 มิถุนายน, 2023วันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 19 มิถุนายน, 2023วันรัฐธรรมนูญวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 19 มิถุนายน, 2023วันเกิดของกษัตริย์วันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 19 มิถุนายน, 2023วันแรงงานวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 19 มิถุนายน, 2023ปลดปล่อยวันวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 19 มิถุนายน, 2023ฑนฐก ฟตฟ๕ ภฯวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 20 มิถุนายน, 2023วันธงชาติวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 20 มิถุนายน, 2023วันเวอร์จิเนียวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 20 มิถุนายน, 2023ผ๘ฑณภฺภว ณฏวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 21 มิถุนายน, 2023วันชาติสงวนวันหยุดประจำชาติ
view more
วันพุธ 21 มิถุนายน, 2023อายมาราปีใหม่วันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 21 มิถุนายน, 2023ราศีกรกฏวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 21 มิถุนายน, 2023ผ๘ฑณภฺภว ณฏวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 21 มิถุนายน, 2023International Day of the World's Indigenous Peoplesวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 21 มิถุนายน, 2023วันชาติกรีนแลนด์ (วันชาติ)วันหยุดประจำชาติ
view more
วันพฤหัสบดี 22 มิถุนายน, 2023เทศกาลตวง งะ (เรือมังกร)วันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 22 มิถุนายน, 2023วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาควันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 22 มิถุนายน, 2023ฝ่าฟันฟาสซิสต์วันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 23 มิถุนายน, 2023เทศกาลตวง งะ (เรือมังกร)วันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 23 มิถุนายน, 2023วันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 23 มิถุนายน, 2023วันลัตเวียวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 23 มิถุนายน, 2023วันชัยชนะ / วันก่อนกลางฤดูร้อน - วันแห่งชัยชนะวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 23 มิถุนายน, 2023ร่วมรำลึกถึงประชามติวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 23 มิถุนายน, 2023ฐวฑน ฑโณไภฯวันหยุดประจำชาติ
view more
วันเสาร์ 24 มิถุนายน, 2023วันนักบุญเซนต์จอห์นวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 24 มิถุนายน, 2023วันมะนิลาวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 24 มิถุนายน, 2023วันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 24 มิถุนายน, 2023วันของมิดซัมเมอร์วันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 24 มิถุนายน, 2023วันหยุดประจำชาติ - นักบุญเซนต์จอห์น เดอะ แบพติสท์ (ควีเบ็ค)วันหยุดประจำชาติ
view more
วันเสาร์ 24 มิถุนายน, 2023วันนักบุญเซนต์จอห์น (เฉพาะเซนต์ เจา ดา มาเดย์รา)วันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 24 มิถุนายน, 2023วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาควันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 24 มิถุนายน, 2023ประจัญบานวันวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 24 มิถุนายน, 2023ยอห์นผู้ให้บัพติศมาวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 25 มิถุนายน, 2023วันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 25 มิถุนายน, 2023วันทำงานวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 25 มิถุนายน, 2023ตถธณ ผฑพ๐ภว ณฏวันหยุดประจำชาติ
view more
วันอาทิตย์ 25 มิถุนายน, 2023ตถธณผฑพ๐ภฯวันหยุดประจำชาติ
view more
วันอาทิตย์ 25 มิถุนายน, 2023เลือกตั้งเฉพาะเขตวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 26 มิถุนายน, 2023วันของทหารวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 26 มิถุนายน, 2023เทศกาลของชาวฮินดูวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 26 มิถุนายน, 2023ตถธณผฑพ๐ภฯวันหยุดประจำชาติ
view more
วันจันทร์ 26 มิถุนายน, 2023วันค้นพบ (นิวฟาวด์แลนด์)วันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 26 มิถุนายน, 2023วันเอกราชวันหยุดประจำชาติ
view more
วันอังคาร 27 มิถุนายน, 2023วันเอกภาพวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 27 มิถุนายน, 2023วันเมาท์ อาราฟัดวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 27 มิถุนายน, 2023ตถธณฑโณไภฯวันหยุดประจำชาติ
view more
วันพุธ 28 มิถุนายน, 2023วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาควันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 28 มิถุนายน, 2023มฆวๅภ?วันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 28 มิถุนายน, 2023วันที่ระลึกวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 29 มิถุนายน, 2023ตถธณฑโณไภฯวันหยุดประจำชาติ
view more
วันพฤหัสบดี 29 มิถุนายน, 2023วันหยุดท้องถิ่นวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 29 มิถุนายน, 2023ราชการลูกจ้างมีวันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 29 มิถุนายน, 2023วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาควันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 29 มิถุนายน, 2023วันเอกราชวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 29 มิถุนายน, 2023วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาควันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 30 มิถุนายน, 2023วันจราจลวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 30 มิถุนายน, 2023วันสนธิสัญญาสันติภาพวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 30 มิถุนายน, 2023ตถธณฑโณไภฯวันหยุดประจำชาติ
view more
วันศุกร์ 30 มิถุนายน, 2023วันร่วมสวดแผ่เมตตาแห่งชาติวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 1 กรกฎาคม, 2023วันทำงานวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 1 กรกฎาคม, 2023วันประธานาธิบดีเซอร์ ซีเรทเซ่ คามาวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 1 กรกฎาคม, 2023วันแคนาดาวันหยุดประจำชาติ
view more
วันเสาร์ 1 กรกฎาคม, 2023ฟอสเฟตแฮนด์โอเวอร์วันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 1 กรกฎาคม, 2023วันมาเดราวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 1 กรกฎาคม, 2023วันปลดแอกหรือวันเลิกทาสวันหยุดประจำชาติ
view more
วันเสาร์ 1 กรกฎาคม, 2023ฐ๘ศญฑน ฑโณไภฯวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 1 กรกฎาคม, 2023การยกเลิกการเป็นทาสวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 2 กรกฎาคม, 2023งานมุสลิม นักบุญวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 2 กรกฎาคม, 2023วันธงชาติวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 2 กรกฎาคม, 2023แข่งม้าพื้นเมืองแห่งเมืองปาลิโอ (เฉพาะเซียนน่า)วันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 2 กรกฎาคม, 2023วันเอกราชของบาเฮีย (เฉพาะบาเฮีย)วันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 3 กรกฎาคม, 2023วันกองทัพวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 3 กรกฎาคม, 2023ฟอสเฟตแฮนด์โอเวอร์วันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 3 กรกฎาคม, 2023วันแคนาดาวันหยุดประจำชาติ
view more
วันจันทร์ 3 กรกฎาคม, 2023ฐวฑน ฑโณไภฯวันหยุดประจำชาติ
view more
วันจันทร์ 3 กรกฎาคม, 2023วันเขตมีอำนาจรัฐปกครองอิสระวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 3 กรกฎาคม, 2023วันรัฐธรรมนูญวันหยุดประจำชาติ
view more
วันจันทร์ 3 กรกฎาคม, 2023ฉลองของ Caricomวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 3 กรกฎาคม, 2023ฑนฐกภ๛ภฮ ฟตฟ๕ภป ฑโธฎดย ณฏวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 3 กรกฎาคม, 2023วันปลดแอกหรือวันเลิกทาสวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 4 กรกฎาคม, 2023ภฺภฏภว ณฏวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 4 กรกฎาคม, 2023วันเฉลิมพระชนมพรรษาและเถลิงราชสมบัติพระมหากษัตริย์เตาฟาฮุ ตูปูที่ สี่วันหยุดประจำชาติ
view more
วันอังคาร 4 กรกฎาคม, 2023วันเอกภาพวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 5 กรกฎาคม, 2023วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาควันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 5 กรกฎาคม, 2023วันเอกราชวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 5 กรกฎาคม, 2023วันทินวาล์ดวันหยุดประจำชาติ
view more
วันพุธ 5 กรกฎาคม, 2023ตถธณฑโณไภฯวันหยุดประจำชาติ
view more
วันพฤหัสบดี 6 กรกฎาคม, 2023ฉลองของเมืองหลวงวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 6 กรกฎาคม, 2023วันเอกราชวันหยุดประจำชาติ
view more
วันพฤหัสบดี 6 กรกฎาคม, 2023วันรัฐปกครองอิสระวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 6 กรกฎาคม, 2023วัน MHIPวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 6 กรกฎาคม, 2023แจน ฮัสวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 6 กรกฎาคม, 2023ตถธณฑโณไภฯวันหยุดประจำชาติ
view more
วันศุกร์ 7 กรกฎาคม, 2023Ra o te Ui Arikiวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 7 กรกฎาคม, 2023วันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 7 กรกฎาคม, 2023วันมรดกวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 7 กรกฎาคม, 2023วันชาวประมงวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 7 กรกฎาคม, 2023เจ็ดเจ็ดวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 8 กรกฎาคม, 2023ปลดปล่อยทางการเมืองของเซร์ชิเปวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 8 กรกฎาคม, 2023วันเป็นพลเมืองวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 8 กรกฎาคม, 2023วันเกิดของยางดิวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 9 กรกฎาคม, 2023วันวัฒนธรรมแห่งชาติวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 9 กรกฎาคม, 2023Á¦ÇåÀýวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 9 กรกฎาคม, 2023ตถธณฑโณไภฯวันหยุดประจำชาติ
view more
วันอาทิตย์ 9 กรกฎาคม, 2023วันเยาวชนวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 9 กรกฎาคม, 2023วันนูนาวูทวันหยุดประจำชาติ
view more
วันอาทิตย์ 9 กรกฎาคม, 2023เหตุจราจลในเซา เปาโลวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 9 กรกฎาคม, 2023ตถธณฑโณไภฯวันหยุดประจำชาติ
view more
วันจันทร์ 10 กรกฎาคม, 2023ฑนฐกภว ณฏวันหยุดประจำชาติ
view more
วันจันทร์ 10 กรกฎาคม, 2023วันออเรนจ์เมนส์วันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 10 กรกฎาคม, 2023Á¦ÇåÀýวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 10 กรกฎาคม, 2023คาร์นิวอลวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 10 กรกฎาคม, 2023วันนูนาวูทวันหยุดประจำชาติ
view more
วันอังคาร 11 กรกฎาคม, 2023วันคำสอนขององค์พระคริสตเจ้าวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 11 กรกฎาคม, 2023ภฺภฏภว ณฏวันหยุดประจำชาติ
view more
วันอังคาร 11 กรกฎาคม, 2023เทศกาลมาร์ดิ กราส์วันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 11 กรกฎาคม, 2023วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาควันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 11 กรกฎาคม, 2023วันเอกภาพชาวประชาคมเฟลมมิช (เฉพาะรัฐแฟลนเดอร์ส)วันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 12 กรกฎาคม, 2023ตถธณผฑพ๐ภฯวันหยุดประจำชาติ
view more
วันพุธ 12 กรกฎาคม, 2023ประจัญบานวันวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 12 กรกฎาคม, 2023วันเอกราชวันหยุดประจำชาติ
view more
วันพุธ 12 กรกฎาคม, 2023วันเอกราชมองโกเลีย (นาดาม)วันหยุดประจำชาติ
view more
วันพฤหัสบดี 13 กรกฎาคม, 2023ผ๘ฑณภฺภว ณฏวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 13 กรกฎาคม, 2023ฐวฑน ฑโณไภฯวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 13 กรกฎาคม, 2023วันเอกราชมองโกเลีย (นาดาม)วันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 13 กรกฎาคม, 2023วันเคารพต่อบุรุษสูงวัยวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 13 กรกฎาคม, 2023เทศกาลของชาวฮินดูวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 14 กรกฎาคม, 2023วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาควันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 14 กรกฎาคม, 2023วันเอกราชมองโกเลีย (นาดาม)วันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 14 กรกฎาคม, 2023วันมาตาริกิ (ปีใหม่เมารี)วันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 14 กรกฎาคม, 2023วันเคารพต่อสตรีสูงวัยวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 14 กรกฎาคม, 2023ฐวฑน ฑโณไภฯวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 14 กรกฎาคม, 2023วันบาสตีย์ (สิ้นสุดเดือนของเฉลิม)วันหยุดประจำชาติ
view more
วันศุกร์ 14 กรกฎาคม, 2023นูฝบฦผภฏภว ณฏวันหยุดประจำชาติ
view more
วันเสาร์ 15 กรกฎาคม, 2023วันครบรอบปีของสุลต่าน*วันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 15 กรกฎาคม, 2023วันต่อสู้เพื่อสถาปนาอิสรภาพและระบอบประชาธิปไตย*วันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 15 กรกฎาคม, 2023วันเซนต์โรซาเลีย (เฉพาะพาเลอร์โม)*วันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 15 กรกฎาคม, 2023วันเอกราชมองโกเลีย (นาดาม)วันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 16 กรกฎาคม, 2023วันเวอร์จินการ์เมนวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 16 กรกฎาคม, 2023วันมานูเอ*วันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 16 กรกฎาคม, 2023ฮาเรล่าวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 17 กรกฎาคม, 2023วันมานูเอ*วันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 17 กรกฎาคม, 2023วันลา ปาซ (เฉพาะเมืองลา ปาซ)วันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 17 กรกฎาคม, 2023วันประธานาธิบดีวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 17 กรกฎาคม, 2023วันแห่งทะเล (ยูมิ โนะ ฮิ)*วันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 17 กรกฎาคม, 2023วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค**วันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 17 กรกฎาคม, 2023วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาองค์พระมหากษัตริย์*วันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 18 กรกฎาคม, 2023วันประธานาธิบดีวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 18 กรกฎาคม, 2023วันประกาศรัฐธรรมนูญฉบับแรกวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 19 กรกฎาคม, 2023วันเสรีภาพวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 19 กรกฎาคม, 2023วันวีรชนผู้เสียสละวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 20 กรกฎาคม, 2023ผู้หญิงลาวสหภาพวัน*วันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 20 กรกฎาคม, 2023วันหยุดท้องถิ่นวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 20 กรกฎาคม, 2023สันติภาพและเสรีภาพวันวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 20 กรกฎาคม, 2023วันเอกราชวันหยุดประจำชาติ
view more
วันศุกร์ 21 กรกฎาคม, 2023วันหยุดท้องถิ่นวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 21 กรกฎาคม, 2023วันวิคเตอร์ สคอร์เชอร์*วันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 21 กรกฎาคม, 2023วันสโกเอลเชอร์วันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 21 กรกฎาคม, 2023ฐวฑน ฑโณไภฯวันหยุดประจำชาติ
view more
วันเสาร์ 22 กรกฎาคม, 2023ว๕ธํ ฑโณไภฯวันหยุดประจำชาติ
view more
วันเสาร์ 22 กรกฎาคม, 2023วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบิดาของกษัตริย์วันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 22 กรกฎาคม, 2023ตถธณฑโณไภฯ**วันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 23 กรกฎาคม, 2023ว๕ธํ ฑโณไภฯวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 23 กรกฎาคม, 2023ราศีสิงห์*วันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 23 กรกฎาคม, 2023วันไว้อาลัยแก่สงครามโลกครั้งที่หนี่งวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 24 กรกฎาคม, 2023วันไซมอน โบลิวาร์วันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 24 กรกฎาคม, 2023วันผนวกเมืองกานาคาสต์วันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 24 กรกฎาคม, 2023วันไว้อาลัยแก่สงครามโลกครั้งที่หนี่งวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 24 กรกฎาคม, 2023วันเด็กวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 25 กรกฎาคม, 2023วันคำสอนขององค์พระคริสตเจ้า (เฉพาะราโรตองกา)วันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 25 กรกฎาคม, 2023วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาควันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 25 กรกฎาคม, 2023วันปฏิรูปแห่งชาติอดีตวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 25 กรกฎาคม, 2023วันหยุดประจำชาติกาลิเซีย*วันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 25 กรกฎาคม, 2023ฐ๘ศญฑน ฑโณไภฯ*วันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 26 กรกฎาคม, 2023ฐวฑน ฑโณไภฯวันหยุดประจำชาติ
view more
วันพุธ 26 กรกฎาคม, 2023วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาควันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 26 กรกฎาคม, 2023ฑนฐก วุนๆ ฑโณไภฯวันหยุดประจำชาติ
view more
วันพฤหัสบดี 27 กรกฎาคม, 2023วันปฏิวัติแห่งชาติ (วันที่สอง)วันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 27 กรกฎาคม, 2023ฝยธฎภว ณฏวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 27 กรกฎาคม, 2023วันเอกราชวันหยุดประจำชาติ
view more
วันศุกร์ 28 กรกฎาคม, 2023วันรัฐปกครองอิสระวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 28 กรกฎาคม, 2023วันเกิดของกษัตริย์วันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 28 กรกฎาคม, 2023การลงจอดของเวลส์ครั้งแรกวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 28 กรกฎาคม, 2023วันเอกราชรัฐมารันเยาวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 28 กรกฎาคม, 2023สิ้นฟาสซิสต์วันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 28 กรกฎาคม, 2023ตถธณฑโณไภฯวันหยุดประจำชาติ
view more
วันศุกร์ 28 กรกฎาคม, 2023วันเซนต์โอลาฟ อีฟวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 29 กรกฎาคม, 2023วันเขตมีอำนาจรัฐปกครองอิสระวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 29 กรกฎาคม, 2023วันเซนต์โอลาฟวันหยุดประจำชาติ
view more
วันอาทิตย์ 30 กรกฎาคม, 2023วันปลูกต้นไม้วันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 30 กรกฎาคม, 2023วันราชาภิเษกหรือวันขึ้นครองราชบัลลังก์วันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 30 กรกฎาคม, 2023ครบรอบปีของวิภูวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 30 กรกฎาคม, 2023ตถธณฑโณไภฯวันหยุดประจำชาติ
view more
วันอาทิตย์ 30 กรกฎาคม, 2023วันมาวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 31 กรกฎาคม, 2023ครบรอบปีของวิภูวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 31 กรกฎาคม, 2023วันปลดแอกหรือวันเลิกทาสวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 31 กรกฎาคม, 2023คาร์นิวอลวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 31 กรกฎาคม, 2023ตถธณฑโณไภฯวันหยุดประจำชาติ
view more
วันจันทร์ 31 กรกฎาคม, 2023วันฟื้นฟูอธิปไตยวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 31 กรกฎาคม, 2023วันเกิด Udham สิงห์วันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 1 สิงหาคม, 2023วันปลดแอกหรือวันเลิกทาสวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 1 สิงหาคม, 2023ชุมชนไทย - ญี่ปุ่นของซันโตโดมิงโก(มานากัวเท่านั้น)วันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 1 สิงหาคม, 2023วันพัชรมารมณ์วันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 1 สิงหาคม, 2023วันที เอ็ม ทีวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 1 สิงหาคม, 2023วุนๆภว ณฏวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 1 สิงหาคม, 2023วันอาสาฬหบูชาวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 1 สิงหาคม, 2023ฟฌวี ฑโณไภฯวันหยุดประจำชาติ
view more
วันอังคาร 1 สิงหาคม, 2023วันหยุดท้องถิ่นวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 1 สิงหาคม, 2023วันพ่อ-แม่วันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 1 สิงหาคม, 2023ตถธณฑโณไภฯวันหยุดประจำชาติ
view more
วันอังคาร 1 สิงหาคม, 2023วันเอกราชวันหยุดประจำชาติ
view more
วันพุธ 2 สิงหาคม, 2023ราชการลูกจ้างมีวันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 2 สิงหาคม, 2023อิลินเดนวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 2 สิงหาคม, 2023วันไว้ทุกข์หรือไว้อาลัยวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 2 สิงหาคม, 2023วันพระแม่ปฏิสนธินิรมลแห่งลอสแอนเจลิสวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 3 สิงหาคม, 2023วันหยุดท้องถิ่นวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 3 สิงหาคม, 2023วันวีรชนผู้เสียสละในการต่อสู้กับพวกลวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 3 สิงหาคม, 2023ตถธณฑโณไภฯวันหยุดประจำชาติ
view more
วันพฤหัสบดี 3 สิงหาคม, 2023วันปลดแอกหรือวันเลิกทาส (วันแรกของการแข่งขันคริกเก็ต)วันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 3 สิงหาคม, 2023การเฉลิมฉลองการรัฐประหารวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 3 สิงหาคม, 2023วันซันซัลวาดอร์ (เฉพาะซันซัลวาดอร์)วันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 4 สิงหาคม, 2023สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 4 สิงหาคม, 2023วันสถาปนาวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 4 สิงหาคม, 2023เทศกาลเก็บเกี่ยววันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 4 สิงหาคม, 2023วันรัฐธรรมนูญวันหยุดประจำชาติ
view more
วันศุกร์ 4 สิงหาคม, 2023วันแมรี่เจ้าชายวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 4 สิงหาคม, 2023วันบารัค โอบามาวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 5 สิงหาคม, 2023เทศกาลวันซันซัลวาดอร์ (วันที่สอง)วันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 5 สิงหาคม, 2023อันดอร์ราวันวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 5 สิงหาคม, 2023วันสถาปนาวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 5 สิงหาคม, 2023วันขอบคุณผืนแผ่นดินที่ให้กำเนิดวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 6 สิงหาคม, 2023เทศกาลวันซันซัลวาดอร์ (วันที่สาม)วันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 6 สิงหาคม, 2023ว๕ธํ ฑโณไภฯวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 6 สิงหาคม, 2023การต่อสู้ของวันจูนินวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 6 สิงหาคม, 2023วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาควันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 6 สิงหาคม, 2023อันดอร์ราวันวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 7 สิงหาคม, 2023Various civic/state holidaysวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 7 สิงหาคม, 2023วันหยุดธนาคารฤดูร้อนวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 7 สิงหาคม, 2023คาร์นิวอลวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 7 สิงหาคม, 2023วันเยาวชนแห่งชาติวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 7 สิงหาคม, 2023งานเฉลิมฉลอง (วันแรกของช่วง 3 วัน)วันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 7 สิงหาคม, 2023วันหยุดธนาคารฤดูร้อน (ธนาคารเปิดทำการ)วันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 7 สิงหาคม, 2023วันหยุดธนาคารฤดูร้อนวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 7 สิงหาคม, 2023คาร์นิวัลวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 7 สิงหาคม, 2023วันปลดแอกหรือวันเลิกทาสวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 7 สิงหาคม, 2023สิงหาคมวันหยุดธนาคารวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 7 สิงหาคม, 2023อันดอร์ราวันวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 7 สิงหาคม, 2023ใหม่วันบรันสวิกวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 7 สิงหาคม, 2023วันรัฐบริติชโคลัมเบียวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 7 สิงหาคม, 2023ฐ๘ศญฑน ฑโณไภฯวันหยุดประจำชาติ
view more
วันจันทร์ 7 สิงหาคม, 2023ประจัญบานวันวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 7 สิงหาคม, 2023วันเอกราชวันหยุดประจำชาติ
view more
วันจันทร์ 7 สิงหาคม, 2023วันกสิกรวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 7 สิงหาคม, 2023วันซัสแคตเชวันวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 7 สิงหาคม, 2023วันการพาณิชย์วันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 7 สิงหาคม, 2023วันเยาวชนวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 8 สิงหาคม, 2023วันสืบทอดประเพณีคัลทูรามา (เนวิส)วันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 8 สิงหาคม, 2023ทางหลวงของนักปราบภูเขาวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 8 สิงหาคม, 2023คาร์นิวอลวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 8 สิงหาคม, 2023งานเทศกาลวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 8 สิงหาคม, 2023ณ๓นฮภว ณฏวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 9 สิงหาคม, 2023ฟฉผบภว ณฏวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 9 สิงหาคม, 2023วันเผ่าโลกวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 9 สิงหาคม, 2023วันที่ของคนพื้นเมืองวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 9 สิงหาคม, 2023ฑนฐกภว ณฏวันหยุดประจำชาติ
view more
วันพุธ 9 สิงหาคม, 2023งานเทศกาลวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 10 สิงหาคม, 2023วันเทศกาลแย่งชิงดอกไม้ (เฉพาะช่วงบ่าย)วันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 10 สิงหาคม, 2023สิงหาคมวันศุกร์วันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 10 สิงหาคม, 2023ชุมชนไทย - ญี่ปุ่นของซันโตโดมิงโก(มานากัวเท่านั้น)วันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 10 สิงหาคม, 2023วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาควันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 11 สิงหาคม, 2023วันภูเขาวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 11 สิงหาคม, 2023วันรัฐธรรมนูญวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 11 สิงหาคม, 2023วันรัฐแห่งชาติวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 11 สิงหาคม, 2023วันเอกราชวันหยุดประจำชาติ
view more
วันเสาร์ 12 สิงหาคม, 2023วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาควันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 12 สิงหาคม, 2023วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 13 สิงหาคม, 2023วันชาตินิยมวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 13 สิงหาคม, 2023ขับออกจากโคโซโววันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 13 สิงหาคม, 2023ตถธณฑโณไภฯวันหยุดประจำชาติ
view more
วันอาทิตย์ 13 สิงหาคม, 2023ฟฉผบภว ณฏวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 14 สิงหาคม, 2023วันพ่อวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 14 สิงหาคม, 2023ฝยธฎภว ณฏวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 14 สิงหาคม, 2023วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 14 สิงหาคม, 2023ฑนฐกภ๛ภฮ ฟตฟ๕ภป ฑโธฎดย ณฏวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 14 สิงหาคม, 2023พระบิดาแห่งเอกราชวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 14 สิงหาคม, 2023วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาควันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 14 สิงหาคม, 2023วันครบรอบวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 14 สิงหาคม, 2023วันจงรักภักดีวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 14 สิงหาคม, 2023ตถธณฑโณไภฯวันหยุดประจำชาติ
view more
วันจันทร์ 14 สิงหาคม, 2023ราชการลูกจ้างมีวันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 14 สิงหาคม, 2023คาร์นิวอลวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 15 สิงหาคม, 2023คาร์นิวัลวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 15 สิงหาคม, 2023วันกองทัพบกวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 15 สิงหาคม, 2023วันรัฐธรรมนูญวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 15 สิงหาคม, 2023วันไว้อาลัยแห่งชาติวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 15 สิงหาคม, 2023วันครบรอบพิชิตวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 15 สิงหาคม, 2023성모 승천 대축일วันหยุดประจำชาติ
view more
วันอังคาร 15 สิงหาคม, 2023วันประกาศรัฐปกครองอิสระปาราวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 15 สิงหาคม, 2023วันเสรีภาพวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 15 สิงหาคม, 2023วันชาติวันหยุดประจำชาติ
view more
วันอังคาร 15 สิงหาคม, 2023วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาควันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 15 สิงหาคม, 2023วันเอกราชวันหยุดประจำชาติ
view more
วันอังคาร 15 สิงหาคม, 2023วุนๆ ฑโณไภฯวันหยุดประจำชาติ
view more
วันอังคาร 15 สิงหาคม, 2023พฦผ๘ฝรพ๐(ฦฤถ๓ฐ๚ภฬ ผ๖ตต) รขผณภฯวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 16 สิงหาคม, 2023ผบธ๐ ฝยรต ด๋รเภฯวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 16 สิงหาคม, 2023ราชการลูกจ้างมีวันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 16 สิงหาคม, 2023วันบูรณาการณ์ฟื้นฟูวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 16 สิงหาคม, 2023รอยัล ควีนสแลนด์ โชว์ (EKKA)วันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 16 สิงหาคม, 2023โดยนิตินัยวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 16 สิงหาคม, 2023ตถธณผฑพ๐ภฯวันหยุดประจำชาติ
view more
วันพุธ 16 สิงหาคม, 2023แข่งม้าพื้นเมืองแห่งเมืองปาลิโอ (เฉพาะเซียนน่า)วันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 17 สิงหาคม, 2023วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาควันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 17 สิงหาคม, 2023วันเอกราชวันหยุดประจำชาติ
view more
วันพฤหัสบดี 17 สิงหาคม, 2023ตถธณผฑพ๐ภฯวันหยุดประจำชาติ
view more
วันศุกร์ 18 สิงหาคม, 2023วันรัฐปกครองอิสระวันหยุดประจำชาติ
view more
วันเสาร์ 19 สิงหาคม, 2023ตถธณผฑพ๐ภฯวันหยุดประจำชาติ
view more
วันเสาร์ 19 สิงหาคม, 2023วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาควันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 19 สิงหาคม, 2023วันคิวซอน ซิตี้วันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 20 สิงหาคม, 2023วันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 20 สิงหาคม, 2023วันนมัสการตามประเพณีวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 20 สิงหาคม, 2023ราชการลูกจ้างมีวันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 20 สิงหาคม, 2023วันของบูชาวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 20 สิงหาคม, 2023ว๕ธํ ฑโณไภฯวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 20 สิงหาคม, 2023ว๕ธํ ฑโณไภฯวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 20 สิงหาคม, 2023วันล่ามรหัสนาวาโฮแห่งชาติวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 20 สิงหาคม, 2023วันฟื้นฟูเอกราชวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 21 สิงหาคม, 2023วันประธานาธิบดีนินอย อาคิโนวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 21 สิงหาคม, 2023ขั้นตอนสู่ความเป็นอมตะของนายพลซานมาร์ตินวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 21 สิงหาคม, 2023วันคำสอนขององค์พระคริสตเจ้าวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 21 สิงหาคม, 2023วันผู้สูงอายุวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 21 สิงหาคม, 2023กิจกรรมงานแสดงสินค้าท้องถิ่น (ฟุงชาล)วันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 21 สิงหาคม, 2023วันเยาวชนวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 21 สิงหาคม, 2023วันค้นพบ - ตื่นทองคลอนไดค์วันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 23 สิงหาคม, 2023วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาควันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 23 สิงหาคม, 2023การเฉลิมฉลองปลายสุลต่านแบล็งวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 23 สิงหาคม, 2023ราศีกันย์วันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 24 สิงหาคม, 2023วันธงชาติวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 24 สิงหาคม, 2023วันเกิดของสุลต่านแห่งมะละกาวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 25 สิงหาคม, 2023วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาควันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 25 สิงหาคม, 2023วันกองทัพวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 26 สิงหาคม, 2023ฑนฐกภ๛ภฮ ฟตฟ๕ภป ฑโธฎดย ณฏวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 27 สิงหาคม, 2023วันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 27 สิงหาคม, 2023วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาควันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 27 สิงหาคม, 2023ฐวฑน ฑโณไภฯวันหยุดประจำชาติ
view more
วันจันทร์ 28 สิงหาคม, 2023วันหยุดธนาคารปลายฤดูหนาววันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 28 สิงหาคม, 2023วันเกิดของอายันคาลีวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 28 สิงหาคม, 2023วันอัสสัมชัญนิรมล (มาเรียโมบา)วันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 28 สิงหาคม, 2023วันวีรชนแห่งชาติวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 28 สิงหาคม, 2023วันหยุดธนาคารฤดูร้อนวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 29 สิงหาคม, 2023วันกบฏแห่งชาติสโลวักวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 30 สิงหาคม, 2023โรซาแห่งลิมาวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 30 สิงหาคม, 2023ฐ๘ศญฑน ฑโณไภฯวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 30 สิงหาคม, 2023วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาควันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 30 สิงหาคม, 2023ฝยธฎภว ณฏวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 30 สิงหาคม, 2023วันรัฐธรรมนูญวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 31 สิงหาคม, 2023วันเอกราชวันหยุดประจำชาติ
view more
วันพฤหัสบดี 31 สิงหาคม, 2023ตถธณฑโณไภฯวันหยุดประจำชาติ
view more
วันพฤหัสบดี 31 สิงหาคม, 2023วันครบรอบการถอนทหารต่างชาติวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 31 สิงหาคม, 2023วันภาษาประจำชาติวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 31 สิงหาคม, 2023ฐวฑน ฑโณไภฯวันหยุดประจำชาติ
view more
วันศุกร์ 1 กันยายน, 2023ฐวฑน ฑโณไภฯวันหยุดประจำชาติ
view more
วันศุกร์ 1 กันยายน, 2023วันริเจอร์บัล (วันแรงงาน)วันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 1 กันยายน, 2023วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาควันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 1 กันยายน, 2023ช่วงต้นของการปฏิวัติวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 1 กันยายน, 2023วันรัฐธรรมนูญวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 2 กันยายน, 2023ฐวฑน ฑโณไภฯวันหยุดประจำชาติ
view more
วันเสาร์ 2 กันยายน, 2023วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาควันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 2 กันยายน, 2023วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาควันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 2 กันยายน, 2023เซวตาเดย์วันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 3 กันยายน, 2023วันของคนผิวดําและวัฒนธรรมแอฟโฟรคอสตาริกาวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 3 กันยายน, 2023วันสนธิสัญญาสันติภาพวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 3 กันยายน, 2023วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาควันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 3 กันยายน, 2023มูลนิธิแห่งสาธารณรัฐวันหยุดประจำชาติ
view more
วันอาทิตย์ 3 กันยายน, 2023พิธีรำ Reed (อัมลังกา)rวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 4 กันยายน, 2023วันหยุดประเพณี (ธนาคารยังคงเปิดอยู่)วันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 4 กันยายน, 2023ฐวฑน ฑโณไภฯวันหยุดประจำชาติ
view more
วันจันทร์ 4 กันยายน, 2023วันแรงงานวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 5 กันยายน, 2023วันแม่ชีเทเรซ่าวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 5 กันยายน, 2023วันประกาศการเป็นมลรัฐของรัฐอเมซอนวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 6 กันยายน, 2023วันซมโฮโลวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 6 กันยายน, 2023วันโบแนร์วันหยุดประจำชาติ
view more
วันพุธ 6 กันยายน, 2023ฟฌนๆภฯวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 6 กันยายน, 2023วันกองทัพบกวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 7 กันยายน, 2023ฝยธฎภว ณฏวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 7 กันยายน, 2023วันรัฐธรรมนูญวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 7 กันยายน, 2023ตถธณฑโณไภฯวันหยุดประจำชาติ
view more
วันพฤหัสบดี 7 กันยายน, 2023วันขอบคุณพระเจ้าของเจนีวาวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 8 กันยายน, 2023ตถธณฑโณไภฯวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 8 กันยายน, 2023วันแม่พระปฏิสนธินิรมล - ชัยชนะในสงครามโลกครั้งที่สองวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 8 กันยายน, 2023วันเน็ตเวิร์ควันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 8 กันยายน, 2023นชาติอัสตูเรียสวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 8 กันยายน, 2023วันเอ็กซ์เตรมาดูราวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 8 กันยายน, 2023วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาควันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 8 กันยายน, 2023วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาควันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 8 กันยายน, 2023วันแม่พระปฏิสนธินิรมลให้ประสูติพระเยซูวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 8 กันยายน, 2023ฐวฑน ฑโณไภฯวันหยุดประจำชาติ
view more
วันเสาร์ 9 กันยายน, 2023G-20 Summitวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 9 กันยายน, 2023การสถาปนาพรรคคอมมิวนิสต์วันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 9 กันยายน, 2023การประชุมสุดยอด G20rวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 9 กันยายน, 2023วันรัฐได้ถูกรวมเข้าอยู่ในสหรัฐวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 10 กันยายน, 2023นักบุญเซนต์จอร์จ คาเยวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 10 กันยายน, 2023วันยิบบรอลตาวันหยุดประจำชาติ
view more
วันจันทร์ 11 กันยายน, 2023วันยิบบรอลตาวันหยุดประจำชาติ
view more
วันจันทร์ 11 กันยายน, 2023ตถธณฑโณไภฯวันหยุดประจำชาติ
view more
วันจันทร์ 11 กันยายน, 2023นักบุญเซนต์จอร์จ คาเยวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 11 กันยายน, 2023วันหยุดครึ่งวันวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 11 กันยายน, 2023วันรัฐธรรมนูญของเกาะโพนเปวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 11 กันยายน, 2023วันลา ไดดาวันหยุดประจำชาติ
view more
วันอังคาร 12 กันยายน, 2023วันผู้ปกป้องประเทศวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 14 กันยายน, 2023วันสู้รบแห่งเมืองซานฮาซินโตวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 15 กันยายน, 2023ผบธ๐ ล๋ฐํ รเภฯวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 15 กันยายน, 2023ตถธณฑโณไภฯวันหยุดประจำชาติ
view more
วันเสาร์ 16 กันยายน, 2023วันมาเลเซียวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 16 กันยายน, 2023ฑนฐกภ๛ภฮ ฟตฟ๕ภป ฑโธฎดย ณฏวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 16 กันยายน, 2023ฐวฑน ฑโณไภฯวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 16 กันยายน, 2023ผ๘ฑณภฺภว ณฏวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 16 กันยายน, 2023วันรัฐแห่งชาติวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 16 กันยายน, 2023ตถธณฑโณไภฯวันหยุดประจำชาติ
view more
วันอาทิตย์ 17 กันยายน, 2023วันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 17 กันยายน, 2023วันเกิดของเจ้าชายวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 17 กันยายน, 2023ฐวฑน ฑโณไภฯวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 17 กันยายน, 2023วันวีรชนแห่งชาติวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 18 กันยายน, 2023ฑนฐกภ๛ภฮ ฟตฟ๕ภป ฑโธฎดย ณฏวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 18 กันยายน, 2023ชาวสเปนสถาปนาเมลียาอีกครั้ง (เฉพาะเมลียา)วันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 18 กันยายน, 2023วันเกิดของเจ้าชายวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 18 กันยายน, 2023ฤดูใบไม้ร่วงวัน(เอดินบะระเท่านั้น)วันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 18 กันยายน, 2023วันในขณะอดอาหารวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 18 กันยายน, 2023วันเคารพผู้สูงอายุ (เคอิโระ โนะ ฮิ)วันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 18 กันยายน, 2023วันเอกราชวันหยุดประจำชาติ
view more
วันอังคาร 19 กันยายน, 2023วันนักบุญเซนต์เจนนาโร (เฉพาะเมืองนาเปลส)วันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 19 กันยายน, 2023ตถธณฑโณไภฯวันหยุดประจำชาติ
view more
วันอังคาร 19 กันยายน, 2023วันกองทัพวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 20 กันยายน, 2023วันรัฐธรรมนูญวันหยุดประจำชาติ
view more
วันพุธ 20 กันยายน, 2023นวลไข่วันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 20 กันยายน, 2023วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาควันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 20 กันยายน, 2023วันเกิดเดซาลีนส์วันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 20 กันยายน, 2023วันเด็กโลกวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 20 กันยายน, 2023ฉลองการปฏิวัติวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 21 กันยายน, 2023กวาเมอึนกรูมาวันแห่งความทรงจำวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 21 กันยายน, 2023วันศรี นารายะณะ คุรุ สมาธิวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 21 กันยายน, 2023วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาควันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 21 กันยายน, 2023ตถธณผฑพ๐ภฯวันหยุดประจำชาติ
view more
วันพฤหัสบดี 21 กันยายน, 2023วันเอกราชวันหยุดประจำชาติ
view more
วันพฤหัสบดี 21 กันยายน, 2023ตถธณฑโณไภฯวันหยุดประจำชาติ
view more
วันศุกร์ 22 กันยายน, 2023ตถธณฑโณไภฯวันหยุดประจำชาติ
view more
วันศุกร์ 22 กันยายน, 2023ราชการลูกจ้างมีวันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 23 กันยายน, 2023วันครบรอบวันเกิดของมหาราชา ฮารี ซิงห์วันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 23 กันยายน, 2023วันปลดปล่อยชุกวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 23 กันยายน, 2023ฮาร์ยานา วีร์ และ ชาฮีดี ดิวาสวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 23 กันยายน, 2023ราศีตุลวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 24 กันยายน, 2023วันมรดกวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 24 กันยายน, 2023วันขอฝนหรือวันแห่นางแมววันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 24 กันยายน, 2023ฐ๘ศญฑน ฑโณไภฯ*วันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 24 กันยายน, 2023วันรัฐธรรมนูญและฉัตรมงคลวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 24 กันยายน, 2023วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาควันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 24 กันยายน, 2023วันสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 24 กันยายน, 2023แม่พระมหาการุณย์วันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 24 กันยายน, 2023วันเอกราชวันหยุดประจำชาติ
view more
วันอาทิตย์ 24 กันยายน, 2023วันเป็นพลเมืองวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 24 กันยายน, 2023เทศกาลทางพุทธศาสนา ทิมพู เซชูวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 24 กันยายน, 2023สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 25 กันยายน, 2023คารม พูจาวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 25 กันยายน, 2023วันของทหารวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 25 กันยายน, 2023ฉลองฮินดูวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 25 กันยายน, 2023วันเยาวชนวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 25 กันยายน, 2023วันลา เมิร์ซด์ (เฉพาะบาร์เซโลนา)วันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 25 กันยายน, 2023วันมรดกวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 25 กันยายน, 2023วันเกิดของกษัตริย์วันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 25 กันยายน, 2023บราเดอร์เคลาส์เทศกาลวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 25 กันยายน, 2023เทศกาลทางพุทธศาสนา ทิมพู เซชูวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 26 กันยายน, 2023วันปฏิวัติวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 26 กันยายน, 2023เทศกาลทางพุทธศาสนา ทิมพู เซชูวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 27 กันยายน, 2023วันเอกภาพชุมชนชาวฝรั่งเศสวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 28 กันยายน, 2023วันชูซก / วันขอบคุณพระเจ้าของเกาหลีวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 28 กันยายน, 2023วันเกิดของเอส.วันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 28 กันยายน, 2023วันได้รับสถาปนาเป็นมลรัฐเช็ควันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 29 กันยายน, 2023เทศกาลปลายช่วงกลางฤดูหนาววันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 29 กันยายน, 2023เทศกาลชูซอกวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 29 กันยายน, 2023วันมะนิท (วันวัฒนธรรมพื้นเมืองของชาวมาร์แชล)วันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 29 กันยายน, 2023เทศกาลปลายช่วงกลางฤดูหนาววันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 29 กันยายน, 2023AFL Grand Final eveวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 29 กันยายน, 2023วันเยาวชนวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 29 กันยายน, 2023วันชูซก / วันขอบคุณพระเจ้าของเกาหลีวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 29 กันยายน, 2023สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 29 กันยายน, 2023วันเกิดสุลต่านrวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 29 กันยายน, 2023วันศรี นารายะณะ คุรุ สมาธิวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 29 กันยายน, 2023ประจัญบานวันวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 30 กันยายน, 2023เทศกาลปลายช่วงกลางฤดูหนาววันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 30 กันยายน, 2023วันชูซก / วันขอบคุณพระเจ้าของเกาหลีวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 30 กันยายน, 2023เทศกาลปลายช่วงกลางฤดูหนาววันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 30 กันยายน, 2023วันชาติเพื่อความจริงและการปรองดองวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 30 กันยายน, 2023ราชการลูกจ้างมีวันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 30 กันยายน, 2023บธร๗ฟอณชภว ณฏวันหยุดประจำชาติ
view more
วันเสาร์ 30 กันยายน, 2023วันเกิดสุลต่านrวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 30 กันยายน, 2023วันของการเกษตรปฏิรูปวันหยุดฆราวาส
view more

ราชการลูกจ้างมีวันหยุด

-
วันเสาร์ 1 เมษายน, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วันหยุด

-
วันเสาร์ 1 เมษายน, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วันรัฐแห่งชาติ

-
วันเสาร์ 1 เมษายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : N the memory of the formation of the state as a separate province on 1 April 1936. After losing its political identity completely in 1568 following the defeat and demise of the last king Mukunda Dev, efforts resulted in the formation of a politically separate state under British rule on linguistic basis on 1 April 1936. [Wikipedia]

การเลือกตั้งของทั้งสองประมุขของรัฐ

-
วันเสาร์ 1 เมษายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : การกำหนดสายการบินของหัวของครอบครัวของท้องถิ่น พวกเขาจะปกครองสำหรับหนึ่งปี.

วัน EOKA

-
วันเสาร์ 1 เมษายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : In the 1950's, Greek Cypriots, under the leadership of Archbishop Makarios, started a campaign for enosis (union with Greece). A Greek Cypriot secret organization called EOKA started guerrilla attacks on the British Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันมัลวินัส

-
วันอาทิตย์ 2 เมษายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : Veterans Day and tribute to the fallen in the Malvinas War Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันหยุด

-
วันอาทิตย์ 2 เมษายน, 2023
วันหยุดฆราวาส :

ราชการลูกจ้างมีวันหยุด

-
วันจันทร์ 3 เมษายน, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วันสันติภาพและสามัคคีปรองดอง

-
วันอังคาร 4 เมษายน, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วันหยุดราชการ

-
วันอังคาร 4 เมษายน, 2023
วันหยุดฆราวาส :

ราชการลูกจ้างมีวันหยุด

-
วันอังคาร 4 เมษายน, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วันเยาวชน

-
วันอังคาร 4 เมษายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : From 2011 on

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันอังคาร 4 เมษายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : To mark the death anniversary of Pakistan People’s Party (PPP) founder Zulfikar Ali Bhutto in Karachi and Lahore only

ตถธณฑโณไภฯ

-
วันอังคาร 4 เมษายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : Obtained from France in 1960

วันหยุดราชการ

-
วันพุธ 5 เมษายน, 2023
วันหยุดฆราวาส :

ราชการลูกจ้างมีวันหยุด

-
วันพุธ 5 เมษายน, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันพุธ 5 เมษายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : Foundation Day in Pangasinan only

วันเกิดของนายราม

-
วันพุธ 5 เมษายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : Known popularly as Babuji, he was a freedom fighter and a social reformer hailing from the scheduled castes of Bihar in India. He was from the Chamar caste and was a leader for his community. He was instrumental in foundation of the 'All-India Depressed Classes League', an organization dedicated to attaining equality for untouchables, in 1935 and was elected to Bihar Legislative Assembly in 1937, that is when he organized rural labour movement. [Wikipedia]

เทศกาลฤดูใบไม้ผลิ

-
วันพุธ 5 เมษายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : Commemoration of ‘Hansik’, the 105th day after the winter solstice and historically commemorated in Chinese custom, and partly at exemplifying the open heartedness of Kim Jong Eun.

ราชการลูกจ้างมีวันหยุด

-
วันพฤหัสบดี 6 เมษายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : Afternoon only

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันพฤหัสบดี 6 เมษายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : Founder’s Day: A day to commemorate Jan van Riebeeck. Can’t see it catching on outside of Orania. in Orania only

ฮินดูเทศกาล

-
วันพฤหัสบดี 6 เมษายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : Sri Sri Madhabdeva is an important preceptor of the Ekasarana Dharma known for his loyalty to his guru, Srimanta Sankardev as well as his artistic brilliance. Initially a sakta worshipper, he was converted to Ekasarana Dharma by the Sankardev and became his most prominent disciple. He became the religious as well as artistic successor of Sankardeva after the later's death in 1568. He is known particularly for his book of hymns, the Naam Ghoxa, as well as a large selection of songs called Borgeets. |Wikipedia]

วันไว้ทุกข์หรือไว้อาลัย

-
วันพฤหัสบดี 6 เมษายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : In tribute to former president Cyprien NTARYAMIRA who was killed 2 months after his election on April 6, 1994

การกระทำของตนเองกำหนด

-
วันพฤหัสบดี 6 เมษายน, 2023
วันหยุดฆราวาส :

ทั่วไปโขก

-
วันพฤหัสบดี 6 เมษายน, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วันจักรี

-
วันพฤหัสบดี 6 เมษายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : ยังเกียรติยศคิงพระรามฉัน, แรกกษัตริย์ของแผ่นดินที่กรุงเทพฯจัดตั้งเป็นเมืองหลวงใน 1782

วันรำลึกถึงการต่อสู้ระหว่างกลุ่มชาวกลารัสกับสวิซ

-
วันพฤหัสบดี 6 เมษายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : Only in Glarus

สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุด

-
วันพฤหัสบดี 6 เมษายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : Celebrates the foundation of Kimbanguism, a Christian new religious movement professed by the Church of Jesus Christ on Earth by His special envoy Simon Kimbangu

ว๕ธํ ฑโณไภฯ

-
วันศุกร์ 7 เมษายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : Marks the 2010 revolution that swept Kurmanbek Bakiyev from power and made way for the presidency of Almazbek Atambayev. On April 7, 2010, mass antigovernment protests in Bishkek turned violent, with nearly 100 people killed by security forces. (from 2016) Not a paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วัน Karume

-
วันศุกร์ 7 เมษายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : Abeid Amani Karume (4 August 1905 – 7 April 1972) was the first President of Zanzibar. He obtained this title as a result of a revolution which led to the deposing of His Majesty Sir Jamshid bin Abdullah, the last reigning Sultan of Zanzibar, in January 1964. Three months later, the United Republic of Tanzania was founded, and Karume became the first Vice President of the United Republic with Julius Nyerere of Tanganyika as president of the new country. He was the father of Zanzibar's former president, Amani Abeid Karume [Wikipedia]

วันร่วมรำลึกถึงเหตุการณ์การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์

-
วันศุกร์ 7 เมษายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : On April 6, 1994, a plane carrying President Habyarimana, a Hutu, was shot down. Violence began almost immediately after that. Under the cover of war, Hutu extremists launched their plans to destroy the entire Tutsi civilian population. Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

ฟฉผบภว ณฏ

-
วันศุกร์ 7 เมษายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุด

-
วันศุกร์ 7 เมษายน, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วันชาติ

-
วันเสาร์ 8 เมษายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : Commemorates the First Rom World Congress in London in 1971. Marks the beginning of the first International Roma organization and the introduction of the name Rom (instead of Gypsy), and of the Romani anthem and flag,

สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุด

-
วันเสาร์ 8 เมษายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : Sri Sri Harichand Thakur was born in 1812 at Safaldanga, Gopalgaunge. He experienced atmadarshan (self-realisation) and preached his ideologies and religious philosophy in twelve commandments. His followers consider him as God (Thakur) Harichand and as an avatar of Vishnu. [Wikipedia]

วันวีรชน

-
วันอาทิตย์ 9 เมษายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : Bataan & Corregidor - In Tagalog: Araw ng Kagitingan. Tribute to the thousands of Filipinos who volunteered to fight the Japanese occupation forces during World War II

วันขึ้นปีใหม่ของสหภาพพม่า - มหาติงจัง

-
วันอาทิตย์ 9 เมษายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : น้ำเทศกาล - ในระหว่าง 3 วัน

วันล่มสลายของซัดดัม ฮุดเซน

-
วันอาทิตย์ 9 เมษายน, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วันบูรณาการณ์ฟื้นฟู

-
วันอาทิตย์ 9 เมษายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : Refers to the events in Tbilisi on April 9, 1989, when an anti-Soviet demonstration was dispersed by the Soviet army, resulting in 20 deaths and hundreds of injuries. The April 9 tragedy radicalised Georgian opposition to Soviet power. A few months later, a session of the Supreme Council of Georgian SSR, held on 17- 18 November, 1989, officially condemned the occupation and annexation of Democratic Republic of Georgia by Soviet Russia in 1921. On April 9, 1991, on the second anniversary of the tragedy, the Supreme Council of the Republic of Georgia proclaimed Georgian sovereignty and independence from the Soviet Union.

ผ๘ฑณภฺภว ณฏ

-
วันอาทิตย์ 9 เมษายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : Commemorates the events of 9 April, 1938, when a demonstration against the arrest of a popular leader of the Neo Destour (New Constitution) Party was quashed by the French police force who fired on demonstrators and who killed at least 22 people, and wounded 150 others. Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันขึ้นปีใหม่ของสหภาพพม่า - มหาติงจัง

-
วันจันทร์ 10 เมษายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : น้ำเทศกาล - ในระหว่าง 3 วัน

ฑนฐกภ๛ภฮ ฟตฟ๕ภป ฑโธฎดย ณฏ

-
วันจันทร์ 10 เมษายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : Juan Santamarํa (August 29, 1831 - April 11, 1856), national hero

วันวีรชน

-
วันจันทร์ 10 เมษายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : Bataan & Corregidor - In Tagalog: Araw ng Kagitingan. Tribute to the thousands of Filipinos who volunteered to fight the Japanese occupation forces during World War II

วันหยุดประจำฤดูใบไม้ร่วงของธนาคาร

-
วันจันทร์ 10 เมษายน, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วันครอบครัว

-
วันจันทร์ 10 เมษายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : It was typical in South Africa to take a day off of work after Easter. This day, which is also known as Easter Monday, was renamed as Family Day in 1995. This extra day off for the holiday was meant to give families more quality family time together and to allow them to go on vacations with friends and family.

มฆวๅภ

-
วันอังคาร 11 เมษายน, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วันอีสเตอร์ทิวส์เดย์

-
วันอังคาร 11 เมษายน, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วันขึ้นปีใหม่ของสหภาพพม่า - มหาติงจัง

-
วันอังคาร 11 เมษายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : น้ำเทศกาล - ในระหว่าง 3 วัน

Á¦ÇåÀý

-
วันอังคาร 11 เมษายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : In accordance with the terms of entry into Russia, Crimea has received the status of the Republic. On April 11, 2014 the State Council of the Republic of Crimea adopted the Constitution, and the next day the text of the document was published. The adoption of this document has completed the process of joining the Crimea to Russia at the legislative level.

วันขึ้นปีใหม่ของสหภาพพม่า - มหาติงจัง

-
วันพุธ 12 เมษายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : น้ำเทศกาล - ในระหว่าง 3 วัน

วันก่อนวันปีใหม่ของสิงหลและทมิฬ

-
วันพฤหัสบดี 13 เมษายน, 2023
วันหยุดฆราวาส :

เทศกาลติงจังหรือสงกรานต์

-
วันพฤหัสบดี 13 เมษายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : Starts the Burmese New Year. Thingyan, from the Sanskrit samkranta (fully passed over), celebrates the passage of the sun from the sign of Pisces into the sign of Aries in zodiac. As in Thailand's Songkran or in Laos, it is celebrated by throwing buckets of cold water at all passers-by. Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันเกิดของกษัตริย์

-
วันพฤหัสบดี 13 เมษายน, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วันเกิดโทมัส เจฟเฟอร์สัน

-
วันพฤหัสบดี 13 เมษายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : Alabama, Oklahoma He attended The College of William & Mary and then became a prominent farmer. At 26, he commenced his forty-year career as a politician. He wrote the The Declaration of Independence.

วันถือศีลอด

-
วันศุกร์ 14 เมษายน, 2023
วันหยุดฆราวาส :

เทศกาลไวสะกีของศาสนาซิกซ์

-
วันศุกร์ 14 เมษายน, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วันเกิดดร. พิมเรา อัมเบดการ์ - มหา วิสุว สั

-
วันศุกร์ 14 เมษายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : This lawyer and politician drafted the constitution of India.

วันขึ้นปีใหม่ลาว (ปีใหม่)

-
วันศุกร์ 14 เมษายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : Pi เชียงใหม่หมายความว่า ปีใหม่ ออกไปทำความสะอาดพิธีบาปเก่าปีที่มีน้ำ จะเข้าเยี่ยมชมวัดและพระพุทธรูปที่ได้รับการล้างและการต่อสู้น้ำขนาดใหญ่ที่จะเริ่มต้น ไม่มีใครปลอดภัยจากแก๊งพร้อมกับลูกโป่งน้ำและปืนน้ำ สามวันตามปกติของถนนเวียงจันทน์และเมืองอื่น ๆ ที่เต็มไปด้วยคนเมาและ / หรือยา Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

เทศกาลติงจังหรือสงกรานต์

-
วันศุกร์ 14 เมษายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : Starts the Burmese New Year. Thingyan, from the Sanskrit samkranta (fully passed over), celebrates the passage of the sun from the sign of Pisces into the sign of Aries in zodiac. As in Thailand's Songkran or in Laos, it is celebrated by throwing buckets of cold water at all passers-by. Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

งานเทศกาลท้องถิ่น

-
วันศุกร์ 14 เมษายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : A three-day-long festival that commemorates the commencement of a Happy new year for the Chakmas and is their most important festival at Unakoti district.

วันขึ้นปีใหม่เนปาล

-
วันศุกร์ 14 เมษายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : Bikram Sambat ยุค (BS) คำนวณโดยใช้ปีสุริยคติ ปี 2073 BS เช่นเทียบเท่า 2016 AD ปีใหม่จะเริ่มขึ้นในเดือนเมษายน (ปฏิทินเกรโก) เทศกาล 9 วันเริ่มต้นสูงสุดในราม Navami ซึ่งจุดเริ่มต้นของปีใหม่พลังงานแสงอาทิตย์

ฮินดูเทศกาล

-
วันศุกร์ 14 เมษายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : New year's day of the Meiteis

Sun/Kim Il Sung's Birthday

-
วันเสาร์ 15 เมษายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : Leader of North Korea (1912 – 1994)from its founding in 1948 until his death, when he was succeeded by his son Kim Jong-il. He held the posts of Prime Minister from 1948 to 1972 and President from 1972 to his death. Although the country is officially atheist, Kim Il-Sung is worshipped like a ‘living god’. [Wikipedia]

วันปีใหม่ของบังคลาเทศ

-
วันเสาร์ 15 เมษายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : Under the Mughals, agricultural taxes were collected according to the Hijri calendar. However, as the Hijri calendar is a lunar calendar, it does not coincide with the harvest. As a result, farmers were hard-pressed to pay taxes out of season. In order to streamline tax collection, the Mughal Emperor Akbar ordered a reform of the calendar. Accordingly, Fatehullah Shirazi, a renowned scholar and astronomer, formulated the Bangla year on the basis of the lunar Hijri and Bangla solar calendars. The new year subsequently became known as B๔ngabdo or Bengali year

วันปีใหม่ของบังคลาเทศ

-
วันเสาร์ 15 เมษายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : Under the Mughals, agricultural taxes were collected according to the Hijri calendar. However, as the Hijri calendar is a lunar calendar, it does not coincide with the harvest. As a result, farmers were hard-pressed to pay taxes out of season. In order to streamline tax collection, the Mughal Emperor Akbar ordered a reform of the calendar. Accordingly, Fatehullah Shirazi, a renowned scholar and astronomer, formulated the Bangla year on the basis of the lunar Hijri and Bangla solar calendars. The new year subsequently became known as B๔ngabdo or Bengali year

วันหิมาจัล

-
วันเสาร์ 15 เมษายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : On 18 December 1970 the State of Himachal Pradesh Act was passed by Parliament (and the new state came into being on 25 January 1971). [Wikipedia]

เทศกาลติงจังหรือสงกรานต์

-
วันเสาร์ 15 เมษายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : Starts the Burmese New Year. Thingyan, from the Sanskrit samkranta (fully passed over), celebrates the passage of the sun from the sign of Pisces into the sign of Aries in zodiac. As in Thailand's Songkran or in Laos, it is celebrated by throwing buckets of cold water at all passers-by. Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันขึ้นปีใหม่ลาว (ปีใหม่)

-
วันเสาร์ 15 เมษายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : Pi เชียงใหม่หมายความว่า ปีใหม่ ออกไปทำความสะอาดพิธีบาปเก่าปีที่มีน้ำ จะเข้าเยี่ยมชมวัดและพระพุทธรูปที่ได้รับการล้างและการต่อสู้น้ำขนาดใหญ่ที่จะเริ่มต้น ไม่มีใครปลอดภัยจากแก๊งพร้อมกับลูกโป่งน้ำและปืนน้ำ สามวันตามปกติของถนนเวียงจันทน์และเมืองอื่น ๆ ที่เต็มไปด้วยคนเมาและ / หรือยา Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

ประกาศของมะละกา เมืองโบราณ

-
วันเสาร์ 15 เมษายน, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วันขึ้นปีใหม่ลาว (ปีใหม่)

-
วันอาทิตย์ 16 เมษายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : Pi เชียงใหม่หมายความว่า ปีใหม่ ออกไปทำความสะอาดพิธีบาปเก่าปีที่มีน้ำ จะเข้าเยี่ยมชมวัดและพระพุทธรูปที่ได้รับการล้างและการต่อสู้น้ำขนาดใหญ่ที่จะเริ่มต้น ไม่มีใครปลอดภัยจากแก๊งพร้อมกับลูกโป่งน้ำและปืนน้ำ สามวันตามปกติของถนนเวียงจันทน์และเมืองอื่น ๆ ที่เต็มไปด้วยคนเมาและ / หรือยา Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

ฝยธฎภว ณฏ

-
วันอาทิตย์ 16 เมษายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : End of war against terrorism

วันหยุดราชการ

-
วันอาทิตย์ 16 เมษายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : By Saudi rules, celebration lasts 10 days. However, most businesses observe 3 days only.

วันขึ้นปีใหม่ของสหภาพพม่า - มหาติงจัง

-
วันอาทิตย์ 16 เมษายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : น้ำเทศกาล - ในระหว่าง 3 วัน

ราชการลูกจ้างมีวันหยุด

-
วันจันทร์ 17 เมษายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : Commemorates the Battles of Concord and Lexington during the American Revolutionary War.

วันธงชาติ

-
วันจันทร์ 17 เมษายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : ใน 1960, จัดตั้งรัฐบาลที่รัฐธรรมนูญ

วันปลดแอกหรือวันเลิกทาส

-
วันจันทร์ 17 เมษายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : Celebrates the Emancipation Act Final Report of the Commission for the Emancipation of Slaves on April 16, 1862.

อเมริกาวัน

-
วันจันทร์ 17 เมษายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : ในวันที่ April 14 1890 การประชุมระหว่างประเทศแรกของรัฐของอเมริกาเริ่มต้นที่ลิงค์วัฒนธรรมระหว่างประเทศของทวีป. Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันหยุดราชการ

-
วันจันทร์ 17 เมษายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : By Saudi rules, celebration lasts 10 days. However, most businesses observe 3 days only.

สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุด

-
วันจันทร์ 17 เมษายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : Orthodox Easter Monday Christian community only

ฟฉผบภว ณฏ

-
วันจันทร์ 17 เมษายน, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วันสุขภาพแห่งชาติ

-
วันจันทร์ 17 เมษายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : Dedicated to local health situation.

วันวีรบุรุษทั้ง 33 ของชาติ

-
วันจันทร์ 17 เมษายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : 33 ประชาชนมาจากต่างประเทศใน 1825. พวกเขาเริ่มแคมเปญที่นำไปสู่ความเป็นเอกราชของประเทศอุรุกวัย

วันรัฐ

-
วันจันทร์ 17 เมษายน, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วันขึ้นปีใหม่ของสหภาพพม่า - มหาติงจัง

-
วันจันทร์ 17 เมษายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : น้ำเทศกาล - ในระหว่าง 3 วัน

วันขึ้นปีใหม่ลาว (ปีใหม่)

-
วันจันทร์ 17 เมษายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : Pi เชียงใหม่หมายความว่า ปีใหม่ ออกไปทำความสะอาดพิธีบาปเก่าปีที่มีน้ำ จะเข้าเยี่ยมชมวัดและพระพุทธรูปที่ได้รับการล้างและการต่อสู้น้ำขนาดใหญ่ที่จะเริ่มต้น ไม่มีใครปลอดภัยจากแก๊งพร้อมกับลูกโป่งน้ำและปืนน้ำ สามวันตามปกติของถนนเวียงจันทน์และเมืองอื่น ๆ ที่เต็มไปด้วยคนเมาและ / หรือยา Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันถอนกำลังทหาร

-
วันจันทร์ 17 เมษายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : Celebrates the anniversary of the final evacuation of all French troops in 1946

วันหยุดราชการ

-
วันอังคาร 18 เมษายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : By Saudi rules, celebration lasts 10 days. However, most businesses observe 3 days only.

วันขึ้นปีใหม่ลาว (ปีใหม่)

-
วันอังคาร 18 เมษายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : Pi เชียงใหม่หมายความว่า ปีใหม่ ออกไปทำความสะอาดพิธีบาปเก่าปีที่มีน้ำ จะเข้าเยี่ยมชมวัดและพระพุทธรูปที่ได้รับการล้างและการต่อสู้น้ำขนาดใหญ่ที่จะเริ่มต้น ไม่มีใครปลอดภัยจากแก๊งพร้อมกับลูกโป่งน้ำและปืนน้ำ สามวันตามปกติของถนนเวียงจันทน์และเมืองอื่น ๆ ที่เต็มไปด้วยคนเมาและ / หรือยา Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

ตถธณฑโณไภฯ

-
วันอังคาร 18 เมษายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : On this day in 1980, Southern-Rhodesia gained independence from the British, changing the name into Zimbabwe (based on a Shona term for Great Zimbabwe , an ancient ruined city in the country's south-east the remains of which are now a protected site). ท The day marked the end of racial segregation. ท In the ninety year span that Zimbabwe was a colony, it was administered by the British South African Company (BSAC) under the name Rhodesia and the Responsible Government under the name Southern Rhodesia. Both administrative systems were under the British monarchy. ท In 1965, Zimbabwe became autonomous and was led by a white segregationist government after Ian Smith made a Unilateral Declaration of Independence (UDI) from Britain. This was after the British government had made majority rule a condition for the independence of Rhodesia from Britain. ท Smith followed the UDI by declaring Rhodesia a Republic, which however, did not have international recognition. ท From June 1979, the Republic of Southern Rhodesia was replaced by Zimbabwe-Rhodesia. Lacking international recognition, after about three months, the country was taken back into the hands of Britain, as per the Lancaster House Agreement which was meant to facilitate transition. ท The country once again became a British colony known as Southern Rhodesia. ท In the April 1980 elections, Robert Mugabe, head of the Zimbabwe African National Union (ZANU) won the majority and became the Prime Minister of Zimbabwe.

วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาองค์พระมหากษัตริย์

-
วันพุธ 19 เมษายน, 2023
วันหยุดฆราวาส :

มูลนิธิซานซัลวาดอร์เดอจูจุย

-
วันพุธ 19 เมษายน, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วันหยุดราชการ

-
วันพุธ 19 เมษายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : By Saudi rules, celebration lasts 10 days. However, most businesses observe 3 days only.

วันหยุดr

-
วันพุธ 19 เมษายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : To mark the 1783 annexation of Crimea after Catherine the Great defeated the Ottomans.

วันปลดแอกหรือวันเลิกทาส

-
วันพุธ 19 เมษายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : On April 19, 1810, the Spanish governor was officially expelled from Venezuela, following Simon Bolivar's revolutionary action.

เฉลิมฉลอง

-
วันพฤหัสบดี 20 เมษายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : Damodardev (1488–1598) was sixteenth century Ekasarana preceptor from Nalaca, Nagaon. Damodardev was contemporary of Sankardeva and influenced litterateur's like Bhattadeva.

วันเริ่มต้นของคิมหันต์ฤดูหรือฤดูร้อน (ธนาคารอาจเปิดทำการ)

-
วันพฤหัสบดี 20 เมษายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : Sumardagurinn fyrsti

ราศีพฤษภ

-
วันพฤหัสบดี 20 เมษายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : The Bull: April 20 to May 20

ราชการลูกจ้างมีวันหยุด

-
วันศุกร์ 21 เมษายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : San Jacinto Day: Commemorates the anniversary of the Battle of San Jacinto (1836), which allowed Texas to access to independence. General Sam Houston, commander in chief of the Texan Army, had camped out by the San Jacinto River, waiting for his chance to attack General Santa Anna. General Santa Anna was taken prisoner and forced to sign a treaty.

วันวีรชนทีราเดนทส์

-
วันศุกร์ 21 เมษายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : In tribute to national hero Joaquim Jos้ da Silva Xavier, a resistant in the upraise against the Portuguese. Since he was a dentist, he was nicknamed tiradentes ( tooth-puller ). He was executed in 1789. Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

สิ้นสุดเทศกาลถือศีลอดของชาวมุสลิม (อาจ&

-
วันเสาร์ 22 เมษายน, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วันโอกลาโฮม่า

-
วันเสาร์ 22 เมษายน, 2023
วันหยุดฆราวาส :

สุริยุปราคา

-
วันอาทิตย์ 23 เมษายน, 2023
วันหยุดฆราวาส :

นักบุญเซนต์จอร์จ

-
วันอาทิตย์ 23 เมษายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : In tribute to the current Pope's Christian name

วันเด็ก

-
วันอาทิตย์ 23 เมษายน, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันอาทิตย์ 23 เมษายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : St George Cแceres only

วันทำงาน

-
วันอาทิตย์ 23 เมษายน, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วันหยุดประจำชาติแห่งอำนาจอธิปไตยและผองมวลชน

-
วันอาทิตย์ 23 เมษายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : Inauguration of the Grand National Assembly in 1923, and promotion of the idea that children are the symbol of new Turkey (Ata Türk) Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

สิ้นสุดเทศกาลถือศีลอดของชาวมุสลิม (อาจเปลี่ยนเป็นวันที่ใกล้ที่สุด)

-
วันจันทร์ 24 เมษายน, 2023
วันหยุดฆราวาส :

อิสระชุมชนวัน

-
วันจันทร์ 24 เมษายน, 2023
วันหยุดฆราวาส :

ราชการลูกจ้างมีวันหยุด

-
วันจันทร์ 24 เมษายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : Armenian Genocide Remembrance Day (in Turkiye)

สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุด

-
วันจันทร์ 24 เมษายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : Commemoration of the 1915 genocide in Turkey for the Armenian community only

วันไว้อาลัยแก่เหตุการณ์การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์มนุษย์ในสงครามโลกครั้งที่หนี่งและสอง

-
วันจันทร์ 24 เมษายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : In tribute to the Armenians killed by the Turks in 1915 and 1916

วันสามัคคีแห่งชาติ

-
วันจันทร์ 24 เมษายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : This day was institutionalized on April 24, 1995, a year after the signing of the Ouagadougou Peace Agreement on 9 October 1994 between the government and the Tuareg rebellion, after years of hostilities that marked the northern part of the country.

นักบุญเซนต์จอร์จ (ทุกจังหวัด)

-
วันจันทร์ 24 เมษายน, 2023
วันหยุดฆราวาส :

ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์กองทัพ (ANZAC)

-
วันอังคาร 25 เมษายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : ANZAC(Australia and New Zealand Army Corps)Day commemorates those soldiers who died during world wars (from the Boer war to the Vietnam war), and particuarly remembers those who died during the Gallipoli campaign during WW1(Turkey).

วันเสรีภาพ

-
วันอังคาร 25 เมษายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : carnations military revolution in 1974 which overthrew the Salazar regime

ราชการลูกจ้างมีวันหยุด

-
วันอังคาร 25 เมษายน, 2023
วันหยุดฆราวาส :

นแซควู้

-
วันอังคาร 25 เมษายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : ANZAC(Australia and New Zealand Army Corps)Day commemorates those soldiers who died during world wars (from the Boer war to the Vietnam war), and particuarly remembers those who died during the Gallipoli campaign during WW1(Turkey).

วันสถาปนากองทัพประชาชน

-
วันอังคาร 25 เมษายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : สร้างสรรค์ของกองโจรต่อต้านญี่ปุ่นพหลใน 1932

วันธงชาติ

-
วันอังคาร 25 เมษายน, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วุนๆ ฑโณไภฯ

-
วันอังคาร 25 เมษายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : Commemmorates the end of World War I on 11th November 1918. The armistice was signed between the Allies and Germany at Compi่gne, France, for the cessation of hostilities on the Western Front, which took effect at eleven o'clock in the morning - the eleventh hour of the eleventh day of the eleventh month.

วันเกิดสุลต่านr

-
วันพุธ 26 เมษายน, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วุนๆ ฑโณไภฯ

-
วันพุธ 26 เมษายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : By British troops who repelled Argentinian forces: On 25 April 1982 the Royal Navy damaged and captured the Argentine submarine Santa F้ at South Georgia. The Argentine garrison in Grytviken under Lieut.-Commander Luis Lagos surrendered without returning the fire, and so did on the following day the detachment in Leith Harbour commanded by Captain Alfredo Astiz. [Wikipedia]

ฟฌนๆภฯ

-
วันพุธ 26 เมษายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : Commemorates the unification of Tanganyika and Zanzibar in 1964

วันรินคอน

-
วันพุธ 26 เมษายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : Dia di Rincon celebrates the end of harvest (Simadan)

ราชการลูกจ้างมีวันหยุด

-
วันพุธ 26 เมษายน, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วันเสรีภาพของซีไน

-
วันพฤหัสบดี 27 เมษายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : Recall of the Israeli troups in 1985

วันรัฐธรรมนูญ

-
วันพฤหัสบดี 27 เมษายน, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วันเกิดของกษัตริย์

-
วันพฤหัสบดี 27 เมษายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : Koningsdag

ภฺภฏภว ณฏ

-
วันพฤหัสบดี 27 เมษายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : นโยบายแยกคนต่างผิวหลังจากที่เอาการเลือกตั้งเป็นครั้งแรกในปี 1994 สถานที่. แอฟริกันใต้ทุกเชื้อชาติได้รับอนุญาตให้กำหนดอนาคตของระบอบประชาธิปไตย. Mandela เนลสันได้รับการเลือกตั้งเป็นประธาน.

ของที่ระลึกขบถ

-
วันพฤหัสบดี 27 เมษายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : ใน 1941 ที่ภาษาสโลเวเนียอิสรภาพด้านหน้าเริ่มมีการสู้รบในอาชีพไพร่พลจากต่างประเทศ (เยอรมัน, อิตาลี, ฮังการี) Wikipedia

ราชการลูกจ้างมีวันหยุด

-
วันศุกร์ 28 เมษายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : Arbor Day

ชัยชนะวัน

-
วันศุกร์ 28 เมษายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : ชัยชนะเหนือรัสเซียอาชีพ

วันประธานาธิบดี

-
วันศุกร์ 28 เมษายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : In honour of founding president Kenneth Kaunda from 2022

วันแรงงาน

-
วันศุกร์ 28 เมษายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : ที่ทุ่มเทให้กับบรรดาผู้ที่ได้ตายในอุบัติเหตุในที่ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม

วันเซนต์ปิแอร์-ชาเนล

-
วันศุกร์ 28 เมษายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : Born in the French Alps, Saint Pierre-Chanel was a missonary in Wallis & Futuna where he was martyrised in 1841

คาร์นิวอล

-
วันเสาร์ 29 เมษายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : J'ouvert is a contraction of the French jour ouvert, or dawn/day break. Street party, music and dancing

วันหยุดr

-
วันเสาร์ 29 เมษายน, 2023
วันหยุดฆราวาส :

การเฉลิมฉลองของกษัตริย์

-
วันเสาร์ 29 เมษายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : Hung Kings founded the first state of Vietnam named Van Lang

วันพลเมือง

-
วันเสาร์ 29 เมษายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : To bring about the non-violent velvet revolution after weeks of rallies and demonstration in 2019 to raise numerous socio-political, legal and political problems demanding an urgent solution.

วันหยุด

-
วันเสาร์ 29 เมษายน, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วันทำงาน

-
วันเสาร์ 29 เมษายน, 2023
วันหยุดฆราวาส :

ฮ่องเต้วัน

-
วันเสาร์ 29 เมษายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : Celebrates the birthday of former Emperor Showa, who died in the year 1989. Until 2006, Greenery Day used to be celebrated on this day Not a paid holiday when falling on Saturday or Sunday

เทศกาลชับดรัก คูโช

-
วันอาทิตย์ 30 เมษายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : ที่ Shabdrung (หรือ Zhabdrung) เป็นสำคัญที่สุดเชื้อสายของ tulku, เทียบเท่ากับดาไลลามะเชื้อสายของประเทศธิเบต. ผู้ก่อตั้งของประเทศ Shabdrung Ngawang Namgyal (1594 - 1651). แท้จริงเขาเป็นครั้งแรกในการรวมกันที่สู้ kingdoms ใต้กฎเดียว. ที่ Shabdrung เป็นสามที่สำคัญที่สุดบุคลิกภาพเบื้องหลังผู้นำศาสนาฮินดู Rimpoche และพระพุทธ.

วันหยุดr

-
วันอาทิตย์ 30 เมษายน, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วันหยุด

-
วันอาทิตย์ 30 เมษายน, 2023
วันหยุดฆราวาส :

³ëµ¿Àý

-
วันอาทิตย์ 30 เมษายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : Chicago, Saturday May 1st, 1886: 350,000 workers go on strike to call for an 8-hour working day. Industries are paralyzed nationwide. On Monday, as demonstrations go on, the police open fire. On Tuesday, Chicago is again on strike. Following a bomb launched against them, the police shoot again. 12 dead, of which 7 policemen. 8 anarchists will be condemned and executed. In 1889, the Socialist International Movement met in Paris and declared this day international workers' day . The Soviets will follow suit, just as the Nazis. In France, under the Vichy regime (1940-1944), the celebration is renamed Labour Day .

วันของคนเลี้ยงแกะเอเชียกลาง

-
วันอาทิตย์ 30 เมษายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : สุนัขต้อนเอเชียกลางเป็นสุนัขสายพันธุ์ผู้พิทักษ์ปศุสัตว์ ตามเนื้อผ้าสายพันธุ์นี้ถูกใช้เพื่อปกป้องฝูงแกะและแพะรวมทั้งเพื่อปกป้องและทำหน้าที่เฝ้ายาม เป็นสุนัขสายพันธุ์ใหญ่ที่ FCI ยอมรับว่าเป็นสุนัขสายพันธุ์โมลอสซอยด์ที่มีต้นกำเนิดในยุคโซเวียตภายใต้การอุปถัมภ์ของรัสเซีย ตัวแทนสายพันธุ์จำนวนมากอาศัยอยู่ในรัสเซียและเจ้าหน้าที่ของสโมสรสุนัขในท้องถิ่นกล่าวถึงชาวเอเชียกลางว่าเป็นหนึ่งในสายพันธุ์สุนัขที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในประเทศโดยจัดอันดับให้เป็นสายพันธุ์อันดับ 1 ในประเทศประมาณปี 2000 จาก ปี 2564 [Wikipedia]

วันแห่งการปลดปล่อยภาคใต้เพื่อการรวมชาติ

-
วันอาทิตย์ 30 เมษายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : นับเป็นเหตุการณ์เมื่อกองกำลังเวียดนามเหนือและเวียดกงเข้ายึดไซง่อน (ปัจจุบันคือโฮจิมินห์ซิตี้) ในวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2518 ซึ่งเป็นสัญญาณการสิ้นสุดของสงครามเวียดนาม ซึ่งเป็นช่วงเริ่มต้นของช่วงเปลี่ยนผ่านไปสู่การรวมประเทศอีกครั้ง ซึ่งเกิดขึ้นในการเลือกตั้งระดับชาติเพื่อการรวมชาติเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2519 เมื่อสาธารณรัฐเวียดนามใต้และเวียดนามเหนือรวมกันเป็นเวียดนามยุคใหม่ [Wikipedia]

³ëµ¿Àý

-
วันจันทร์ 1 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส :

Á¦ÇåÀý

-
วันจันทร์ 1 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : In 1979, the USA recognized the constitution of the Marshall Islands and the establishment of the Government of the Republic of the Marshall Islands.

วันหยุดธนาคารต้นเดือนพฤษภาคม

-
วันจันทร์ 1 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : The Bank of England observed about 33 saints' days and religious festivals as holidays, but in 1834 this was reduced to four May 1 (May Day), November 1 (All Saints' Day), Good Friday and Christmas Day. In 1871, the Bank Holidays Act 1871 was introduced. It stated that no person was compelled to make any payment or to do any act upon a bank holiday which he would not be compelled to do or make on Christmas Day or Good Friday. 100 years later the Banking and Financial Dealings Act 1971 was passed, specifying the majority of the current bank holidays, although New Year's Day and May Day were not introduced throughout the whole of the UK until 1974 and 1978.

พฤษภาคมวัน

-
วันจันทร์ 1 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Chicago, Saturday May 1st, 1886: 350,000 workers go on strike to call for an 8-hour working day. Industries are paralyzed nationwide. On Monday, as demonstrations go on, the police open fire. On Tuesday, Chicago is again on strike. Following a bomb launched against them, the police shoot again. 12 dead, of which 7 policemen. 8 anarchists will be condemned and executed. In 1889, the Socialist International Movement met in Paris and declared this day international workers' day . The Soviets will follow suit, just as the Nazis. In France, under the Vichy regime (1940-1944), the celebration is renamed Labour Day .

วันแรงงาน

-
วันจันทร์ 1 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Araw ng Manggagawa

วันแรงงานสากล

-
วันจันทร์ 1 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วันนักบุญเซนต์โยเซฟ คราฟท์แมน

-
วันจันทร์ 1 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วันแรงงาน

-
วันจันทร์ 1 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Jum ill-Haddiem

วันหยุดธนาคารฤดูใบไม้ผลิ

-
วันจันทร์ 1 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วันหยุดแรงงาน

-
วันจันทร์ 1 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Vappu is the night of April 30th until May 1st. Most people do not work the afternoon of April 30th

แรงงานและวันสมานฉันท์r

-
วันจันทร์ 1 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วันมหาราชา/วันแรงงาน

-
วันจันทร์ 1 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Chicago, Saturday May 1st, 1886: 350,000 workers go on strike to call for an 8-hour working day. Industries are paralyzed nationwide. On Monday, as demonstrations go on, the police open fire. On Tuesday, Chicago is again on strike. Following a bomb launched against them, the police shoots again. 12 dead, of which 7 policemen. 8 anarchists will be condemned and executed. In 1889, the Socialist International Movement met in Paris and declared this day "international workers' day". The Soviets will follow suit, just as the Nazis.In France, under the Vichy regime (1940-1944), the celebration is renamed "Labour Day".

วันแรงงานสากล

-
วันจันทร์ 1 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส :

ฑนนฮภว ณฏ

-
วันจันทร์ 1 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Celebrates the Day of Peoples' Unity. When Kazakhstan was a Soviet Republic May 1 was known as International Day of the Workers' Solidarity but it was re-named the Day of Peoples' Unity by Kazakh Presidential Decree in 1995. Both former and current capitals (Almaty and Astana) organize festivities on that day. Wikipedia

คาร์นิวอล

-
วันอังคาร 2 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : J'ouvert is a contraction of the French jour ouvert, or dawn/day break. Street party, music and dancing

วันแรงงานสากล

-
วันอังคาร 2 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส :

³ëµ¿Àý

-
วันอังคาร 2 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส :

อิสระชุมชนวัน

-
วันอังคาร 2 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส :

ฝยธฎภว ณฏ

-
วันอังคาร 2 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : ฉลองของฤดูใบไม้ร่วงของไซ่ง่อนใน 1975 Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันเฉลิมพระชนมายุกษัตริย์องค์ที่สาม

-
วันอังคาร 2 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Jigme Dorji Wangchuck (1929 - 1972) ได้รับที่สามของพระมหากษัตริย์ภูฏาน. พระองค์สิ้นสุดที่การแยกของประเทศแนะนำสมัยใหม่และเอาขั้นตอนแรกสู่ประชาธิปไตย. พระองค์ทรงสนับสนุนให้บางทันสมัยประดิษฐให้ความช่วยเหลือในท้องถิ่นชาวนาและแนะนำล้อ.

ฝยธฎภว ณฏ

-
วันพุธ 3 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : ฉลองของฤดูใบไม้ร่วงของไซ่ง่อนใน 1975 Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันหยุด

-
วันพุธ 3 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส :

ฮินดูฉลอง

-
วันพุธ 3 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Kason is a local month falling in April-May

วันรัฐธรรมนูญ (วันรัฐธรรมนูญโปแลนด์)

-
วันพุธ 3 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : May 3rd holiday . refers to the constitution of 1791

วันฉัตรมงคล

-
วันพฤหัสบดี 4 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : The coronation is more than two years after Vajiralongkorn succeeded his father, King Bhumibol Adulyadej, who died at age 88 after reigning for seven decades.

วันหยุด

-
วันพฤหัสบดี 4 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วันสีเขียว

-
วันพฤหัสบดี 4 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : เป็นวันหยุดราชการในประเทศญี่ปุ่น มีที่มาจากการเฉลิมฉลองวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระจักรพรรดิโชวะ ซึ่งตรงกับวันที่ 29 เมษายนของทุกปีระหว่างสมัยโชวะ ในปี 2532 หลังสมเด็จพระจักรพรรดิอะกิฮิโตะ สมเด็จพระจักรพรรดิญี่ปุ่นพระองค์ปัจจุบัน ขึ้นเสวยราชย์ วันดังกล่าวจึงเปลี่ยนชื่อจาก วันพระบรมราชสมภพของสมเด็จพระจักรพรรดิ เป็น วันสีเขียว [1] วันดังกล่าวเป็นวันที่จะอยู่ร่วมกับธรรมชาติและขอบคุณพร ชื่อ วันสีเขียว ยังเป็นการยอมรับความรักต่อพืชของสมเด็จพระจักรพรรดิยามสงครามซึ่งก่อให้เกิดการโต้แย้งโดยไม่ออกพระนามของพระองค์โดยตรง[2] อย่างไรก็ดี ในทางปฏิบัติ วันดังกล่าวถูกมองว่าเป็นเพียงอีกวันที่ยืดเทศกาลวันหยุดสัปดาห์ทองญี่ปุ่น [Wikipedia]

ของวัน Cassinga

-
วันพฤหัสบดี 4 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : The Battle of Cassinga, Cassinga Raid or Kassinga Massacre was a controversial South African airborne attack on a South West Africa People's Organization (SWAPO) refugee camp and military base at the former town of Cassinga, Angola on 4 May 1978. Conducted as one of the three major actions of Operation Reindeer during the South African Border War, it was the South African Army’s first major air assault (Wikipedia)

วันฟื้นฟูเอกราช

-
วันพฤหัสบดี 4 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : ประเทศที่ได้รับอิสระในการ 1920. รัสเซียลัตเวียทัพที่ถูกอาศัยอยู่ใน 1940. การซ่อมแซมอิสระเอาในสถานที่ 1991.

วันอิสรภาพ (วันรำลึกและไว้อาลัย) - ไว้อาลัยเป็นเวลา 2 นาที

-
วันพฤหัสบดี 4 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : In commemoration of those who were killed during World War 2 and other armed conflicts. There is 2 minute silence at 20:00 hrs, but it is not a holiday; flags are flown halfway the pole from 18:00 till dusk.

วันฟื้นฟูเอกราช

-
วันศุกร์ 5 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : ประเทศที่ได้รับอิสระในการ 1920. รัสเซียลัตเวียทัพที่ถูกอาศัยอยู่ใน 1940. การซ่อมแซมอิสระเอาในสถานที่ 1991.

วันอนุรักษ์มรดกอินเดีย

-
วันศุกร์ 5 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันเสรีภาพ (วันเสมอภาคทางสิทธิและเสรีภาพ) - ไม่ใช่วันหยุดบังคับ

-
วันศุกร์ 5 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Day on which the end of World War 2 is celebrated. This is an official National Holiday, but is also a normal working day. Some businesses has arranged for their employees to have this day off, others have not.

เทศกาลการแสดงด้านการเกษตร

-
วันศุกร์ 5 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Municipal area of Circular Head

วันเด็ก

-
วันศุกร์ 5 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันชาตินิยม

-
วันศุกร์ 5 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : สิ้นสุดอิตาลีอาชีพของแอดดิสอาบาบา (1941) Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

พ๎ธฐภฬ ณฏ

-
วันศุกร์ 5 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : South Korean Children's Day was created by Bhang Jung Hwan in 1923. It was originally on May 1, later changed to May 5 in 1946. It was officially adopted by government in 1973, and became a public holiday in 1975. Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันหยุด

-
วันศุกร์ 5 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วันผู้สูงอายุ

-
วันศุกร์ 5 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วันนักบุญเซนต์จอร์จ / วันกองทัพทหาร

-
วันเสาร์ 6 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : นักบุญจอร์จ( 275 / 280 - วันที่ 23 เมษายน, 303 )ทหารคนหนึ่งของจักรวรรดิโรมันและกลายเป็นชาวคริสต์ผู้อุทิศตัว. เขารู้ว่าเป็นฆาตกรของมังกร

วันหยุด

-
วันเสาร์ 6 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วันหยุดr

-
วันเสาร์ 6 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส :

ผ๘ฑณภฺภว ณฏ

-
วันเสาร์ 6 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : On May 6, 1916, the Ottomans hanged Syrian national fighters who were seeking independence of the Arab states from the Ottoman Empire.

วันทำงาน

-
วันเสาร์ 6 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส :

ปกป้องดินแดนแม่

-
วันอาทิตย์ 7 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : 20th anniversary of the Armed Forces of independent Kazakhstan

วันหยุดr

-
วันอาทิตย์ 7 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วันแม่

-
วันอาทิตย์ 7 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

ความต้านทานและวันปลดปล่อย

-
วันอาทิตย์ 7 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Paid holiday

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันอาทิตย์ 7 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Abad Santos Day in Pampanga only

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันอาทิตย์ 7 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Sใo Joaquim Day Sใo Joaquim only

สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุด

-
วันจันทร์ 8 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส :

ราชการลูกจ้างมีวันหยุด

-
วันจันทร์ 8 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Truman Day

วันฉัตรมงคล

-
วันจันทร์ 8 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วันนักบุญเซนต์จอร์จ / วันกองทัพทหาร

-
วันจันทร์ 8 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : นักบุญจอร์จ( 275 / 280 - วันที่ 23 เมษายน, 303 )ทหารคนหนึ่งของจักรวรรดิโรมันและกลายเป็นชาวคริสต์ผู้อุทิศตัว. เขารู้ว่าเป็นฆาตกรของมังกร

วันหยุดr

-
วันจันทร์ 8 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วันหยุด

-
วันจันทร์ 8 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส :

ปกป้องดินแดนแม่

-
วันจันทร์ 8 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : 20th anniversary of the Armed Forces of independent Kazakhstan

วันชัยชนะ 1945

-
วันจันทร์ 8 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : On the 7th of May 1945, at 2:41, a first act of German surrender was signed in Reims. The fighting stopped at 23:01, on the 8th of May, French time. The news was only officially broadcast in France the next day. Therefore, on the 8th of May, at 15:00, the bells of all of the churches in France officially rang out the end of the war, whilst General de Gaulle announced it on the radio. We have won the war. Victory is ours.

วันพระราชพิธีจรดพระนังคัล, แรกนาขวัญ

-
วันจันทร์ 8 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : The Royal Ploughing ceremony marks the beginning of the planting season. King of Meakh , a man, conducts the plough, and Queen Me Hour , a woman, who sows seeds. The sacred cows are led to trays containing rice, corn and other feeds. Their choice will affect predictions for the coming year. "Pithi Chrat Preah Neangkol"

ฐ๘ศญฑน วุนๆ ฑโณไภฯ

-
วันจันทร์ 8 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Marks the capitulation of Nazi forces to the Allies in Berlin on May 8, 1945.

วุนๆ ฑโณไภฯ

-
วันอังคาร 9 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Marks the end of the occupation by Nazi Germany during World War II

วันเกิดของรพินทรนาถฐากูร

-
วันอังคาร 9 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Also written Rabīndranātha Thākura (7 May 1861 – 7 August 1941), sobriquet Gurudev, was a Bengali polymath who reshaped Bengali literature and music, as well as Indian art with Contextual Modernism in the late 19th and early 20th centuries. [Wikipedia]

วันรำลึกถึงทหารที่ตายในสงคราม

-
วันอังคาร 9 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Capitulation of Nazi forces to the Allies (the Soviet Union, the United Kingdom, the United States and other principal Allied nations) in Berlin on May 8, 1945. It is celebrated in the successor states to the Soviet Union on May 9, because when the German Instrument of Surrender was signed (in the midnight), it was already May 9 in the USSR and Eastern Europe.

วันยุโรป

-
วันอังคาร 9 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : As of 2019

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันอังคาร 9 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Orgasm Day in Esperantina only

วันสันติภาพ

-
วันอังคาร 9 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Marks the capitulation of Nazi forces to the Allies (the Soviet Union, the United Kingdom, the United States and other principal Allied nations) in Berlin on May 8, 1945. It is celebrated in the successor states to the Soviet Union on May 9, because when the German Instrument of Surrender was signed (in the midnight), it was already May 9 in the USSR and Eastern Europe

ฝยธฎภว ณฏ

-
วันอังคาร 9 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Marks the capitulation of Nazi forces to the Allies (the Soviet Union, the United Kingdom, the United States and other principal Allied nations) in Berlin on May 8, 1945. It is celebrated in the successor states to the Soviet Union on May 9, because when the German Instrument of Surrender was signed, it was already May 9 in the USSR and Eastern Europe. Wikipedia

วุนๆ ฑโณไภฯ

-
วันพุธ 10 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส :

ราชการลูกจ้างมีวันหยุด

-
วันพุธ 10 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Confederate Memorial Day - Marks the death of Confederate commander Thomas Stonewall Jackson and the capture of Confederate President Jefferson Davis

วันก่อตั้งรัฐไมโครนีเซีย

-
วันพุธ 10 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : The United Nations created the Trust Territory of the Pacific Islands (TTPI) in 1947. Ponape (then including Kusaie), Truk, Yap, Palau, the Marshall Islands and the Northern Mariana Islands, together constituted the TTPI. On May 10, 1979, four of the Trust Territory districts ratified a new constitution to become the Federated States of Micronesia. The neighbouring trust districts of Palau, the Marshall Islands, and the Northern Mariana Islands chose not to participate.

สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุด

-
วันพุธ 10 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Womens Day (only for working women)

วันแม่

-
วันพุธ 10 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส :

ราชการลูกจ้างมีวันหยุด

-
วันพฤหัสบดี 11 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : แรกนาขวัญ เป็นชื่อพิธีกรรมที่ทำขึ้นในหน้านาเพื่อประเดิมการทำนา ในประเทศไทย การแรกนาขวัญซึ่งกระทำโดยราชสำนักนั้นประกอบด้วยพิธีสองอย่างตามลำดับ คือ พระราชพิธีพืชมงคล เป็นพิธีพุทธซึ่งตั้งขึ้นในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฎ กับพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ เป็นพิธีพราหมณ์ซึ่งกระทำสืบเนื่องมาแต่สมัยสุโขทัย ปัจจุบัน เรียกวันแรกนาขวัญว่า วันพืชมงคล ซึ่งจัดไม่ตรงกันทุกปีสุดแต่สำนักพระราชวังจะกำหนด วันพืชมงคลยังเป็นวันเกษตรกรไทย เพื่อระลึกถึงความสำคัญของเกษตรกรรมในเศรษฐกิจไทย และเป็นวันหยุดราชการด้วย แต่ไม่เป็นวันหยุดธนาคาร {Wikipedia]

วันเซนต์แอนดรู

-
วันศุกร์ 12 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Saint Andrew , called in the Orthodox tradition Protocletos, or the First-called, is a Christian Apostle, brother of Saint Peter. According to Christian tradition, Andrew was born at Bethsaida on the Sea of Galilee. He is considered in Georgia to be founder of the Georgian Orthodox Church. Paid holiday when falling on Saturday or Sunday Wikipedia

การเลือกตั้งเทศบาล

-
วันเสาร์ 13 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันเสาร์ 13 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : St Peter Regalado in Valladolid only

วันทำงาน

-
วันเสาร์ 13 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วันของประธานาธิบดี

-
วันอาทิตย์ 14 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : ในส่วยของประเทศแรกประธาน ดร. Kamuzu บันดา

พ๎ธำดฯภว ณฏ

-
วันอาทิตย์ 14 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วันเสรีภาพเลบานอนใต้

-
วันอาทิตย์ 14 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : From 2005 onwards Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันเอกราช

-
วันอาทิตย์ 14 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : The Spanish governor was overthrowned in 1811

วันเกิดของกษัตริย์

-
วันอาทิตย์ 14 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : His Majesty Preah Bat Samdech Preah Boromoneath NORODOM SIHAMONI Festivities are held throughout the capital city.

วันแม่

-
วันจันทร์ 15 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส :

การมาถึงของแรงงาน

-
วันจันทร์ 15 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : “Girmitiyas” is the name given to the Indians who left India in the middle and late 19th Century to serve as labourers in the British colonies, where the majority eventually settled. GIRMIT is a corrupt form of the English word “Agreement”. Labour emigrating under the Agreement or Girmit was a “Girmitiya”. from 2023

วันเอกภาพ

-
วันจันทร์ 15 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วันของประธานาธิบดี

-
วันจันทร์ 15 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : ในส่วยของประเทศแรกประธาน ดร. Kamuzu บันดา

วันคำสอนขององค์พระคริสตเจ้า

-
วันจันทร์ 15 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Marks the arrival of Christianity.

วันแม่ของประเทศซามัว

-
วันจันทร์ 15 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วันค้นพบ

-
วันจันทร์ 15 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส :

พ๎ธำดฯภว ณฏ

-
วันจันทร์ 15 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันจันทร์ 15 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Kaamulan Festival - in honor of San Isidro Labrador, the patron saint of Bukidnon in Bukidnon only - on Midanao island

วันรัฐปกครองอิสระ

-
วันอังคาร 16 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วัน SPLA

-
วันอังคาร 16 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : ครบรอบปีของการก่อตั้งของชาวซูดาน? s กองทัพปลดปล่อย (SPLA)

ครบรอบปีของวิภูr

-
วันพุธ 17 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Since April 2000, the current Raja Tuanku Syed Sirajuddin has been in power after succeeding his father for serving the State for 55 years Date was changed from July 17 to May 17 in 2022

วันเสรีภาพแห่งชาติ

-
วันพุธ 17 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : วันของการยึดอำนาจโดย AFDL ปล่อยของอิทธิพลบูตู

วันสิทธิมนุษยชนแห่งชาวกัลลิเชียน

-
วันพุธ 17 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วันรัฐธรรมนูญ

-
วันพุธ 17 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันพฤหัสบดี 18 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Ascension Day in Orania only

วันรัฐธรรมนูญ

-
วันพฤหัสบดี 18 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : , .

ฟื้นฟูโซมาลิแลนด์อธิปไตย

-
วันพฤหัสบดี 18 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : ประกาศเพียงฝ่ายเดียวในปี 1991

วันธงชาติและมหาวิทยาลัย

-
วันพฤหัสบดี 18 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : แต่เดิมธงมหาวิทยาลัยเป็นสีน้ำเงินและสีแดง วันที่ 21 มิถุนายน 1964 ระบอบการปกครองเยร์เปลี่ยนสีเป็นสีดำและสีแดง การตัดสินใจที่ถูกย้อนกลับไปในปี 1987

วันหยุดท้องถิ่น

-
วันศุกร์ 19 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Praia Day (Praia only)

ฟื้นฟูโซมาลิแลนด์อธิปไตย

-
วันศุกร์ 19 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : ประกาศเพียงฝ่ายเดียวในปี 1991

วันเยาวชน

-
วันศุกร์ 19 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : จุดเริ่มต้นของสงครามประกาศอิสรภาพ (เชื่อมโยงไปถึงของ Mustafa Kemal Atatürk) และสัญลักษณ์ของเยาวชนเป็นสัญลักษณ์ของทันสมัยตุรกี Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วุนๆ ฑโณไภฯ

-
วันเสาร์ 20 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : according to Polisario sources

วันหยุดประจำชาติ

-
วันเสาร์ 20 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Constitution ratified in 1972 Not a paid holiday when falling on Saturday or Sunday

ตถธณฑโณไภฯ

-
วันเสาร์ 20 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : แต่เดิมประเทศติมอร์-เลสเตถูกปกครองโดยประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งได้ยึดครองติมอร์ตะวันออกเป็นจังหวัดหนึ่งของประเทศเมื่อปี พ.ศ. 2518 (ค.ศ. 1975) และในปี พ.ศ. 2542 (ค.ศ. 1999) ติมอร์ตะวันออกได้แยกตัวเป็นอิสระ และได้รับเอกราชอย่างเต็มตัวเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2545 (ค.ศ. 2002) เมื่อประเทศติมอร์ตะวันออกเข้าร่วมองค์การสหประชาชาติในปีเดียวกัน ก็ได้ตกลงว่าจะเรียกประเทศอย่างเป็นทางการว่า ติมอร์-เลสเต ซึ่งเป็นชื่อในภาษาโปรตุเกส Not a paid holiday when falling on Friday or Saturday [Wikipedia]

วันยุโรป

-
วันเสาร์ 20 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : The only state in the world that, not being a member of the European Union, celebrates unity with European countries annually

วันทำงาน

-
วันเสาร์ 20 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส :

เฮเลนาเซนต์

-
วันอาทิตย์ 21 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส :

ราศีเมถุน

-
วันอาทิตย์ 21 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : The Twins: May 21 to June 20

วันแห่งทะเล

-
วันอาทิตย์ 21 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : ฉลองรบอีกีเกกับเปรูใน 1879

วันเอกภาพ

-
วันจันทร์ 22 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : In November 1989, the leaders of the northern Yemen Arab Republic (Ali Abdullah Saleh) and the southern People's Democratic Republic of Yemen, (Ali Salim al-Baidh) agreed on a draft unity constitution originally drawn up in 1981. The Republic of Yemen (ROY) was declared on 22 May 1990 with Saleh becoming President and al-Baidh Vice President. For the first time in centuries, much of Greater Yemen was politically united. Wikipedia

วันวิคตอเรีย

-
วันจันทร์ 22 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : In tribute to Queen Victoria's birth in 1819

วันชาตินิยม

-
วันจันทร์ 22 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Commemorates the 1837-1838 rebellion against British monarchy

วิกตอเรียวัน(เอดินบะระเท่านั้น)

-
วันจันทร์ 22 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Held in honour of Queen Victoria's birthday on May 24

เฮเลนาเซนต์

-
วันจันทร์ 22 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วันหยุดของรัฐ

-
วันจันทร์ 22 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วันเลิกทาส

-
วันจันทร์ 22 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Abolition of Slavery Day in French Overseas Territories: May 27 in Guadeloupe, May 22 in Martinique, June 10 in Guiana, Dec. 20 in R้union Island, April 27 in Mayotte, May 23 in Metropolitan France (where it is not a public holiday) In fact, the second abolition decree was signed in Paris by Victor Schoelcher on April 27, 1848. The first decree had been signed in Paris by the French Revolution on Feb. 4, 1794, but had been cancelled by Napoleon on May 20, 1802.

ตถธณผฑพ๐ภฯ

-
วันจันทร์ 22 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Celebrates the 2006 referendum on independence. From 2007 onwards.

วันวีรชนผู้เสียสละ ศรี คุรุ อัรยัน เดว ยิ

-
วันอังคาร 23 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส :

สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุด

-
วันอังคาร 23 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : National Day of the Vlachs

วันธงชาติ

-
วันอังคาร 23 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส :

ตถธณผฑพ๐ภฯ

-
วันอังคาร 23 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Celebrates the 2006 referendum on independence. From 2007 onwards.

วันแรงงาน

-
วันอังคาร 23 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วันอิสลาม

-
วันพุธ 24 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : 24 May 1899 – 29 August 1976 -- was a Bengali poet, writer, musician, and revolutionary from the Indian subcontinent. He is the national poet of Bangladesh.Popularly known as Nazrul, he produced a large body of poetry and music with themes that included religious devotion and rebellion against oppression. Nazrul's activism for political and social justice earned him the title of Rebel Poet . His compositions form the avant-garde genre of Nazrul Sangeet (Music of Nazrul). Nazrul and his works are equally commemorated and celebrated in Bangladesh and India, particularly in India's Bengali-speaking states such as West Bengal, parts of Assam, and Tripura. [Wikipedia]

วันหยุดท้องถิ่น

-
วันพุธ 24 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Nossa Senhora Auxiliadora (Goiania only)

ตถธณฑโณไภฯ

-
วันพุธ 24 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : เมื่อจักรพรรดิ Haile Selassie มีละลาย Eritrean รัฐสภา และผนวกประเทศในปี 1962, Eritrean ปลดปล่อยด้านหน้า (เอลฟ์) waged การต่อสู้อาวุธเพื่อเอกราช ประวัติสงครามการประกาศอิสรภาพไปใน 30 ปีจนถึงปี 1991 จนถึงความพ่ายแพ้ของกองกำลังในเอริเทรียเอธิโอเปียในปี 1991 ต่อไปนี้การลงประชามติ เอริเทรียได้ประกาศเอกราชในปี 1993

วันบัลแกเรียวัฒนธรรม

-
วันพุธ 24 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Cyril and Methodius were two brothers born in Thessaloniki in the Byzantine Empire in the 9th century, who became missionaries of Christianity in Khazaria and Great Moravia. They both perfected a Slavonic alphabet which is now known as the Cyrillic alphabet in which they translated the liturgy. Cyrillic alphabet is used in Russian, Bulgaria, Serbia & Montenegro.

แอฟริกาวัน

-
วันพฤหัสบดี 25 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : องค์กรของแอฟริกายูนิตี้จัดตั้งขึ้นที่แอดดิสอาบาบาที่ 25. พฤษภาคม 1963

แอฟริกาวัน

-
วันพฤหัสบดี 25 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : From 2009 When the Organisation of African Unity (OAU) was created in May of 1963, the founding delegates proclaimed May 25, 1963 African Liberation Day (ALD), as the successor commemoration day of Africa Freedom Day.

วันปฏิวัติ

-
วันพฤหัสบดี 25 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Anniversary of the 1810 Revolution ( Revoluci๓n de Mayo )

ตถธณฑโณไภฯ

-
วันพฤหัสบดี 25 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Granted by the UK in 1946

วันหยุด

-
วันศุกร์ 26 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Census day

ประจัญบานวัน

-
วันศุกร์ 26 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Battle of Pichincha ฉลองที่สเปนในปราชัย 1822

หมู่เกาะเบอร์มูดาส์วัน

-
วันศุกร์ 26 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Inicialmente, em 1902, comemorava o aniversแrio da Rainha Vict๓ria. Em seguida passou a comemorar o Dia do Imp้rio e o Dia do Commowealth.

ล่าหนู

-
วันศุกร์ 26 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Shortly after teams of men set off early with their dogs to the Patches to hunt rats. Once caught there tails are cut off to determine the award winner. Unbeaten record thus far: Longest tail with 274mm (in 2009)

ตถธณฑโณไภฯ

-
วันศุกร์ 26 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 1918 สภาแห่งชาติของจอร์เจียประกาศเอกราชและการสร้างของสาธารณรัฐประชาธิปไตยของจอร์เจีย มลรัฐจอร์เจียซึ่งการบูรณะหลังจาก 117 ปีของการเป็นจังหวัดของจักรวรรดิรัสเซียซาร์ กองทัพโซเวียตภายใต้อุดมการณ์คอมมิวนิสต์ ปลดปล่อย การ Menshevik จอร์เจีย วันนี้จอร์เจียพิจารณาประกาศนี้เป็นประเพณีที่เป็นอิสระของจอร์เจีย Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันเสาร์ 27 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Kiev Day in Kiev region only

การยกเลิกการเป็นทาส

-
วันเสาร์ 27 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Abolition of Slavery Day in French Overseas Territories: May 27 in Guadeloupe, May 22 in Martinique, June 10 in Guiana, Dec. 20 in R้union Island, April 27 in Mayotte, May 23 in Metropolitan France (where it is not a public holiday) In fact, the second abolition decree was signed in Paris by Victor Schoelcher on April 27, 1848. The first decree had been signed in Paris by the French Revolution on Feb. 4, 1794, but had been cancelled by Napoleon on May 20, 1802. Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

มฆภฯ นฮมึฐ๘ศญฑน ผฑพ๐ภว ณฏ

-
วันอาทิตย์ 28 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : On 28 May, 1918, after the collapse of the Russian Empire during the First World War, Azerbaijan declared independence and established the Azerbaijan Democratic Republic. This first Muslim republic in the world lasted only two years,until 1920, when the Soviet Red Army liberated Azerbaijan. Wikipedia

วันหยุดธนาคาร (เฉพาะกาซาเรส)

-
วันอาทิตย์ 28 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส :

การยกเลิกการเป็นทาส

-
วันอาทิตย์ 28 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Abolition of Slavery Day in French Overseas Territories: May 27 in Guadeloupe, May 22 in Martinique, June 10 in Guiana, Dec. 20 in R้union Island, April 27 in Mayotte, May 23 in Metropolitan France (where it is not a public holiday) In fact, the second abolition decree was signed in Paris by Victor Schoelcher on April 27, 1848. The first decree had been signed in Paris by the French Revolution on Feb. 4, 1794, but had been cancelled by Napoleon on May 20, 1802.

วันชาติวันแรก

-
วันอาทิตย์ 28 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : In tribute to the 1918 Declaration of First Armenian Republic Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

สิ้นสุดการปกครองระบอบทหาร

-
วันอาทิตย์ 28 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : ฉลองสิ้นสุดการคอมมิวนิสต์ใน 1991. paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันสถาปนาระบอบประชาธิปไตย

-
วันจันทร์ 29 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วันหยุดธนาคารฤดูใบไม้ผลิ (สก็อตแลนด์)

-
วันจันทร์ 29 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วันชาติของหมู่เกาะอะซอร์ส

-
วันจันทร์ 29 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : To commemorate the Azorean political autonomy established in the Portuguese constitution, following the Carnation Revolution

วันระลึกถึงวันจุติของพระวิญญาณในศาสนาคริสต์

-
วันจันทร์ 29 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วันรำลึกถึงทหารที่ตายในสงคราม

-
วันจันทร์ 29 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Observed on the last Monday in May in most of the United States, in honour of the nation’s armed services personnel killed in wartime and the deceased in general. Created after the Civil War, it is traditionally marked by parades, memorial speeches

วันหยุดธนาคารฤดูใบไม้ผลิ

-
วันจันทร์ 29 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วันวีรชนแห่งชาติ

-
วันจันทร์ 29 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : National Heroes Day commemorates soldiers of Turks and Caicos.

วันสมานฉันท์

-
วันจันทร์ 29 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : To help all Australians to move forward with a better understanding of their shared past, and how this affects the lives of Aboriginal and Torres Strait Islander peoples

ฐ๘ศญฑน ฑโณไภฯ*

-
วันจันทร์ 29 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : It commemorates the date on which the first meeting of the Constituent Assembly of Nepal took place on 28 May 2008, which ended the 240-year reign of the Shah kings and declared Nepal a republic. The establishment of the republic put an end to the civil war that lasted for almost a decade. According to the Nepali calendar, the republic day is marked on Jestha 15 every year. Celebrations include a military parade in Kathmandu and several small-scale programs organised by various government agencies across the country. [Wikipedia]

การเฉลิมฉลองราตูซูคูนา

-
วันจันทร์ 29 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Ratu Sir Josefa Lalabalavu Vanayaliyali Sukuna KCMG KBE (22 เมษายน พ.ศ. 2431 – 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2501) เป็นหัวหน้า นักวิชาการ ทหาร และรัฐบุรุษของฟิจิ เขาได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้บุกเบิกการเป็นผู้นำของฟิจิหลังการประกาศเอกราช เขาทำมากกว่าใครในการวางรากฐานสำหรับการปกครองตนเองโดยส่งเสริมการพัฒนาสถาบันสมัยใหม่ในฟิจิ และแม้ว่าเขาจะเสียชีวิตไปหลายสิบปีก่อนที่จะได้รับเอกราชจากสหราชอาณาจักรในปี 1970 วิสัยทัศน์ของเขาได้กำหนดแนวทางว่าฟิจิจะต้อง ติดตามในปีต่อ ๆ ไป Ratu เป็นชื่อภาษาออสโตรนีเซียนที่ใช้โดยชายชาวฟิจิที่มียศใหญ่ จาก 2023 [Wikipedia]

วันประธานาธิบดีสหรัฐฯสาบานตนเข้ารับต

-
วันจันทร์ 29 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส :

มฆภฯ นฮมึฐ๘ศญฑน ผฑพ๐ภว ณฏ

-
วันจันทร์ 29 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : On 28 May, 1918, after the collapse of the Russian Empire during the First World War, Azerbaijan declared independence and established the Azerbaijan Democratic Republic. This first Muslim republic in the world lasted only two years,until 1920, when the Soviet Red Army liberated Azerbaijan. Wikipedia

สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุด

-
วันอังคาร 30 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Biafra’s independence day

วันแม่r

-
วันอังคาร 30 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันอังคาร 30 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Sant Ferran castle is an architectural treasure of the 18th century, next to Figueras. In Formentera only

นกคีรีบูนวัน

-
วันอังคาร 30 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Commemorates the anniversary of the first session of the Parliament of the Canary Islands, in the city of Santa Cruz de Tenerife, held on May 30, 1983, about ten months after publication of the Statute of Autonomy of the Canary Islands.

เทศกาลเก็บเกี่ยว

-
วันอังคาร 30 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วันรำลึกถึงวันแรกที่ชาวอินเดียเข้าสู่ประเทศ

-
วันอังคาร 30 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Commemorates the arrival of the first indentured laborers from India to Trinidad, in May 1845, on the ship Fatel Razack (alternatively, Fath-al-Razzaq). It was first celebrated in 1945 in conjunction with the hundredth anniversary of Indian arrival.

วันชาติแองกวิลลา

-
วันอังคาร 30 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : รำลึกถึงความเป็นอิสระของเกาะ เกี่ยวข้องกับเซนต์คิตส์เนวิส รัฐเกิดขึ้นในปี 1967 กุมภาพันธ์โดยรัฐสภาอังกฤษ บน 30 พฤษภาคม 1967 ชาวแองกวิลลาเริ่มการปฏิวัติที่สำนักงานตำรวจ ขับไล่ตำรวจเซนต์คิตส์ [ivisitanguilla]

วันรัฐแห่งชาติ

-
วันอังคาร 30 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Statehood proclaimed in 1991

วันของทหาร

-
วันพุธ 31 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : กองทัพบรูไน (มาเลย์: Angkatan Bersenjata Diraja ) คือกองกำลังติดอาวุธของราชอาณาจักรบรูไนดารุสซาราม ก่อตั้งเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2504 กองทัพบรูไนประกอบด้วยสามเหล่าทัพคือ กองทัพบก, กองทัพอากาศ และ กองทัพเรือ [Wikipedia]

วันหยุด

-
วันพุธ 31 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันพุธ 31 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Bitter Enders’ Day: No, not for the people who stuck with the last few episodes of Game of Thrones. This pays tribute to the end of the Second Boer War in Orania only

มัญจาคาสตีลลาวัน

-
วันพุธ 31 พฤษภาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส :

งานเฉลิมฉลองของชาวดายัก

-
วันพฤหัสบดี 1 มิถุนายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : Pesta Kaamatan (Harvest Festival). While this festivity was once celebrated by the Kadazandusun-Murut communities as a thanksgiving for a bountiful rice harvest, it had become from 2007 on a celebration of all Malaysians.

วันเยาวชน

-
วันพฤหัสบดี 1 มิถุนายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : Originated in the World Conference for the Wellbeing of Children in Geneva, Switzerland in 1925

ตถธณผฑพ๐ภฯ

-
วันพฤหัสบดี 1 มิถุนายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : Independence from New Zealand obtained in 1962

วันประธานาธิบดี

-
วันพฤหัสบดี 1 มิถุนายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : Commemorates the birth date of Palau's first president, Haruo Ignacio Remeliik (1933 - 1985). He served from 2 March 1981 until his assassination on 30 June 1985.

รฅภำภว ณฏ

-
วันพฤหัสบดี 1 มิถุนายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : ภฺฤกภว ฑโณไภฯ

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันพฤหัสบดี 1 มิถุนายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : Festividad de la Hiniesta in Zamora only

วันเด็ก

-
วันพฤหัสบดี 1 มิถุนายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : From 2017

วันแม่และเด็ก

-
วันพฤหัสบดี 1 มิถุนายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : Originated in the World Conference for the Wellbeing of Children in Geneva, Switzerland in 1925.

ปัญจศีล

-
วันพฤหัสบดี 1 มิถุนายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : Landasan filosofis resmi negara Indonesia. Pancasila terdiri dari dua kata Jawa Kuna (berasal dari bahasa Sansekerta): pa๑ca yang berarti lima, dan sīla yang berarti prinsip. Ini terdiri dari lima prinsip yang dianggap tidak terpisahkan dan saling terkait: - Ketuhanan Yang Maha Esa (dalam bahasa Indonesia, Ketuhanan Yang Maha Esa). - Kemanusiaan yang adil dan beradab (dalam bahasa Indonesia, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab). - Persatuan Indonesia (dalam bahasa Indonesia, Persatuan Indonesia). - Demokrasi yang dipandu oleh hikmat batin dalam kebulatan suara yang timbul dari musyawarah perwakilan (dalam bahasa Indonesia, Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan, Dalam Permusyawaratan Perwakilan). -Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia).

สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุด

-
วันศุกร์ 2 มิถุนายน, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วันหยุดท้องถิ่น

-
วันศุกร์ 2 มิถุนายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : Province Day (Isable only)

วันแรงงาน

-
วันศุกร์ 2 มิถุนายน, 2023
วันหยุดฆราวาส :

เทศกาลเก็บเกี่ยว

-
วันศุกร์ 2 มิถุนายน, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วันก่อตัวของพรรคเตลัง

-
วันศุกร์ 2 มิถุนายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : รำลึกถึงการก่อตัวของรัฐเตลังคานา Telangana Day เกี่ยวข้องกับขบวนพาเหรดและสุนทรพจน์และพิธีการทางการเมือง รัฐเฉลิมฉลองโอกาสด้วยเหตุการณ์ที่เป็นทางการ only in Rangareddy, Medchal, Vikarabad, Medak, Siddipet, Sangareddy, Nizamabad, Kamareddy, Nalgonda, Yadadri, Suryapet, Mahabubnagar, Nagarkurnool, Wanaparthy, Jogulamba Gadwal, Narayanpet and Hyderabad (Twin cities) {Wikipedia]

วันชาติ

-
วันศุกร์ 2 มิถุนายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : Commemorates the referendum on monarchy (June 2, 1946), that resulted in the establishment of the Italian republic, and the adoption of a new constitution in 1948. Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

สมเด็จพระราชินีวันเกิด

-
วันเสาร์ 3 มิถุนายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ อภิเษกสมรสกับพระเจ้าวชิราลงกรณ์

วันเจฟเฟอร์สัน ดาวิส

-
วันเสาร์ 3 มิถุนายน, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วันวีรชนแห่งอูกันดา

-
วันเสาร์ 3 มิถุนายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : ในบรรณาการเพื่อกลุ่มของคาทอลิกและโปรเตสแตนต์ฆ่าโดย Kabaka Mwanga, กษัตริย์ของ Buganda ระหว่าง 1885 และ 1887. Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันพ่อ

-
วันอาทิตย์ 4 มิถุนายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

คริสตชนดั้งเดิม

-
วันอาทิตย์ 4 มิถุนายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : Paid holiday

วันปลดแอกหรือวันเลิกทาส

-
วันอาทิตย์ 4 มิถุนายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : In 1862 King George Tupou I of Tonga issued the Emancipation Edict, which emancipated the country's serfs. [Wikipedia]

สมเด็จพระราชินีวันเกิด

-
วันจันทร์ 5 มิถุนายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ อภิเษกสมรสกับพระเจ้าวชิราลงกรณ์

วันเทิร์นออสเตรเลีย

-
วันจันทร์ 5 มิถุนายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : Established as a colony in 1838

วันเฉลิมพระชนมพรรษายาง ดี เปอร์ตวน อากง

-
วันจันทร์ 5 มิถุนายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : Yang di-Pertuan Agong, a Malay title usually translated as Supreme Head , Supreme Ruler or Paramount Ruler , is the official title of the constitutional head of state of the federation of Malaysia. The position is often categorized as King in English, since from a Western political science perspective, Malaysia is a constitutional monarchy with a monarch as head of state. Since 1993, the full title in Malay has been, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Prior to that the honorific Ke Bawah Duli Yang Maha Mulia was also used. The consort of the Yang di-Pertuan Agong is called the Raja Permaisuri Agong. Both are referred to in English as His/Her Majesty .

วันรัฐธรรมนูญ (ช่วงบ่าย)

-
วันจันทร์ 5 มิถุนายน, 2023
วันหยุดฆราวาส :

ธิติของศรีมัธเวเดฟ

-
วันจันทร์ 5 มิถุนายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : พริบตาสําคัญของ Ekasarana Dharma ที่รู้จักกันดีในเรื่องความจงรักภักดีต่อกูรูของเขาศรีมันตาซานคาร์เดฟรวมถึงความฉลาดทางศิลปะของเขา ในตอนแรกผู้นมัสการ Sakta เขาถูกเปลี่ยนเป็น Ekasarana Dharma โดย Sankardev และกลายเป็นสานุศิษย์ที่โดดเด่นที่สุดของเขา เขากลายเป็นผู้สืบทอดทางศาสนาและศิลปะของ Sankardeva หลังจากการตายของหลังในปี 1568 เขาเป็นที่รู้จักโดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับหนังสือเพลงสวดของเขา Naam Ghosa เช่นเดียวกับเพลงมากมายที่เรียกว่า Borgeets [Wikipedia]

วันประธานาธิบดี

-
วันจันทร์ 5 มิถุนายน, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วันปลดแอกหรือวันเลิกทาส

-
วันจันทร์ 5 มิถุนายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : In 1862 King George Tupou I of Tonga issued the Emancipation Edict, which emancipated the country's serfs. [Wikipedia]

วันเกิดของกษัตริย์

-
วันจันทร์ 5 มิถุนายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : King Charles III was born on 14 November, 1948. It is observed on various dates across the Commonwealth to fit with each country’s public holiday calendar.

วันรัฐธรรมนูญ

-
วันจันทร์ 5 มิถุนายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : The first constitution on which the democracy lies dates the 5 June 1849 In this occasion, several politicians give speeches in different public areas in order to celebrate it. Celebrations do not have any military meaning.

วันเกิดของกษัตริย์

-
วันอังคาร 6 มิถุนายน, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วันเด็ก

-
วันอังคาร 6 มิถุนายน, 2023
วันหยุดฆราวาส :

ฐวฑน ฑโณไภฯ

-
วันอังคาร 6 มิถุนายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : Anniversary of the adoption of the constitution of 1809. Jointly celebrated with Sweden's Flag Day which commemorates June 6, 1523, when Gustavus I ascended to the throne.

วันรำลึก

-
วันอังคาร 6 มิถุนายน, 2023
วันหยุดฆราวาส :

เฉลิมพระเกียรติ 1919 จลาจล

-
วันพุธ 7 มิถุนายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : Commemorates events which occured in 1919, when after British authorities raised the price of bread, riots ensued. During the riots, British troops fired into the crowds, killing four: ueppi Bajjada, Manwel Attard, Wenzu Dyer and Karmenu Abela. They are today remembered by a monument to their honour in the square outside the Presidential Palace in Valletta. Also on the same day, the National Assembly was formed, and self-government was demanded Wikipedia

ผลไม้วัน

-
วันพฤหัสบดี 8 มิถุนายน, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วันหยุดท้องถิ่น

-
วันพฤหัสบดี 8 มิถุนายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : Province Day (Temotu only)

วันเมอร์เซีย

-
วันศุกร์ 9 มิถุนายน, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วันเรียวโอฮ่า

-
วันศุกร์ 9 มิถุนายน, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วันผู้สูงอายุ

-
วันศุกร์ 9 มิถุนายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : Ends a week dedicated to motorcycle racing

วันลารีโอจา

-
วันศุกร์ 9 มิถุนายน, 2023
วันหยุดฆราวาส :

ฉลองของเอกราช (Sjaelvstaendighetsdagen)

-
วันศุกร์ 9 มิถุนายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : First congregation of the regional government Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันวีรชนแห่งชาติ

-
วันศุกร์ 9 มิถุนายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : Honors all those who sacrificed themselves to better the lives of the Ugandan people. Unfortunately, the holiday is one of the most divisive days in the Ugandan year. What constitutes a hero, and who specifically should be honored, are matters of debate in the country. Many of the heroes officially recognized by the government are fallen soldiers who died during Uganda's civil war in the 1980s. But the scars of that war, and the memories of crimes committed by both sides against the Ugandan people, are still in evidence today. There is no widespread agreement as to which of that war's fallen should be honored. Some citizens have argued for remembering less controversial heroes, such as the Ugandan doctor who detected a deadly Ebola outbreak before it spread. [encyclopedia2]

วันหยุดr

-
วันเสาร์ 10 มิถุนายน, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วันสมานฉันท์

-
วันเสาร์ 10 มิถุนายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันเกิดของกษัตริย์

-
วันเสาร์ 10 มิถุนายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : King Charles III

เลิกทาส

-
วันเสาร์ 10 มิถุนายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : Abolition of Slavery Day in French Overseas Territories: May 27 in Guadeloupe, May 22 in Martinique, June 10 in Guiana, Dec. 20 in R้union Island, April 27 in Mayotte, May 23 in Metropolitan France (where it is not a public holiday) In fact, the second abolition decree was signed in Paris by Victor Schoelcher on April 27, 1848. The first decree had been signed in Paris by the French Revolution on Feb. 4, 1794, but had been cancelled by Napoleon on May 20, 1802. Not a paid holiday

Festival Appleby (no RU)

-
วันเสาร์ 10 มิถุนายน, 2023
วันหยุดฆราวาส :

ฐวฑน ฑโณไภฯ

-
วันเสาร์ 10 มิถุนายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : Commemorates Luis de Camoes, Portugal's greatest poet, who died in 1580. Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันหยุดr

-
วันอาทิตย์ 11 มิถุนายน, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วันสถาปนาระบอบประชาธิปไตย

-
วันจันทร์ 12 มิถุนายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : The Obasanjo government has decided to make a public holiday out of Democracy Day in an attempt of guarding the achievements made in 1999 and celebrating itself as the symbol of Nigerian democracy.

วันรัสเซีย

-
วันจันทร์ 12 มิถุนายน, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วันกษัตริย์กาเมฮาเมฮา

-
วันจันทร์ 12 มิถุนายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : Celebrates the king who unified Hawaii (Molokai, Kahoolawe, Niihau, Kauai, Oahu, Maui, Lanai, Hawaii.

วันหยุดกลางภาคการศึกษา (สิ้นสุด)

-
วันจันทร์ 12 มิถุนายน, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วันสันติภาพแห่งชาโค

-
วันจันทร์ 12 มิถุนายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : Celebrates the end of the Chaco War against Bolivia (1935 )

ตถธณฑโณไภฯ

-
วันจันทร์ 12 มิถุนายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : Granted by Spain in 1898. Araw ng Kasarinlan

วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาองค์พระมหากษัตริย์*

-
วันจันทร์ 12 มิถุนายน, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วันเกิดของกษัตริย์

-
วันจันทร์ 12 มิถุนายน, 2023
วันหยุดฆราวาส :

ฐวฑน ฑโณไภฯ

-
วันจันทร์ 12 มิถุนายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : ·¯½Ã¾Æ °øÈ­±¹Àº ¼Ò·Ã¿¡ Á÷¼ÓµÈ ÇüÅÂÀÇ °øÈ­±¹À̾ú±â ¶§¹®¿¡, ·¯½Ã¾Æ °øÈ­±¹ÀÇ µ¶ÀÚÀûÀÎ ´ç ¼­±âÀåÁ÷Àº 1990³â¿¡¾ß ¼º¸³µÇ¾ú´Ù. work on weekends and non-working holidays is not overtime work.

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันอังคาร 13 มิถุนายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : St Anthony in Sapucaia, Porci๚ncula and Duque de Caxias only

วันแห่งการก่อตั้งซานฮวน

-
วันอังคาร 13 มิถุนายน, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วันเสรีภาพ

-
วันพุธ 14 มิถุนายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : มีการถกเถียงว่าด้วยการค้นพบหมู่เกาะฟอล์กแลนด์ครั้งแรกและการล่าอาณานิคมโดยชาวยุโรปในกาลต่อมา หลายช่วง หมู่เกาะมีนิคมฝรั่งเศส อังกฤษ สเปนและอาร์เจนตินา อังกฤษสถาปนาการปกครองอีกครั้งใน พ.ศ. 2376 แม้อาร์เจนตินาจะยังคงอ้างสิทธิ์เหนือหมู่เกาะต่อไป ใน พ.ศ. 2525 หลังการบุกครองหมู่เกาะของอาร์เจนตินา เกิดสงครามฟอล์กแลนด์ที่ไม่มีการประกาศสงครามนานสองเดือนระหว่างอาร์เจนตินากับสหราชอาณาจักร กระทั่งกองกำลังอาร์เจนตินาทั้งหมดยอมจำนนและการคืนหมู่เกาะให้อยู่ในการปกครองของอังกฤษ

วันธงชาติ (ธนาคารเปิดทำการ)

-
วันพุธ 14 มิถุนายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : รำลึกถึงยอมรับดาวและลายเป็นธงอเมริกาใน 1777

วันร่วมช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ให้พ้นภัยแห่งชาติ

-
วันพฤหัสบดี 15 มิถุนายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : การเลือกตั้งปี 1993 Heydar liyev ประธานสูงสุดสหภาพโซเวียตอาเซอร์ไบจาน

วันหยุดท้องถิ่น

-
วันพฤหัสบดี 15 มิถุนายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : Mangaia Gospel Day Mangaia only

ราชา

-
วันพฤหัสบดี 15 มิถุนายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : The first day of the Raja Sankranti festival is known as Pahili Sankranti, the second day is Raja and third day is Basi Raja.

วันรัฐแห่งชาติ

-
วันพฤหัสบดี 15 มิถุนายน, 2023
วันหยุดฆราวาส :

เทศกาลนิมาลัง เซชู

-
วันศุกร์ 16 มิถุนายน, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วันวีรชนผู้เสียสละ ศรี คุรุ อัรยัน เดว ยิ

-
วันศุกร์ 16 มิถุนายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : Guru Arjun (1563 - 1606) laid the foundation of the Harmandir Sahib (Golden Temple) in the middle of the tank of Amritsar. All of the Sikhs desired that it should be the tallest building in the new town. Guru Arjan Dev however felt otherwise. He reminded his followers that humility should be a great virtue. The temple was therefore built on as low an elevation as possible. sikhs.org

วันเกิดผู้นำประเทศ

-
วันศุกร์ 16 มิถุนายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : พระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 ประสูติเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2491 ที่พระราชวังบักกิงแฮมในกรุงลอนดอน

วันเยาวชน

-
วันศุกร์ 16 มิถุนายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : ในปี 1975 ประท้วงเริ่มในโรงเรียนหลังจากรัฐบาลสั่งว่า แอฟริกามีการใช้อย่างเท่าเทียมกันกับภาษาอังกฤษ Paid holiday when falling on Saturday or Sunday ที่รู้จักกันก่อนหน้านี้เป็นวัน Soweto

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันศุกร์ 16 มิถุนายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : Sใo Francisco R้gis Day

ขับออกจากโคโซโว

-
วันศุกร์ 16 มิถุนายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : Day of Remembrance for the 1999 Kosovo Expulsion by Albanese Kosovar armed forces

วันเดกวยเมส

-
วันเสาร์ 17 มิถุนายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : 8 February 1785 – 17 June 1821) was a military leader and popular caudillo who defended northwestern Argentina from the Spanish during the Argentine War of Independence [Wikipedia]

วันทำงาน

-
วันเสาร์ 17 มิถุนายน, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วันพ่อ

-
วันเสาร์ 17 มิถุนายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : paid holiday when falling on Saturday or Sunday

จราจลในเซ็มลา

-
วันเสาร์ 17 มิถุนายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : according to Polisario sources

ฐ๘ศญฑน ผฑพ๐ภว ณฏ

-
วันเสาร์ 17 มิถุนายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : เอกราชจากเดนมาร์กในปี 1944 Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันเสาร์ 17 มิถุนายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : Festa d’Aran in Val d'Aran only (but Dec. 26 IS NOT a public holiday)

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันอาทิตย์ 18 มิถุนายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : Naga City only

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสุลต่าน

-
วันอาทิตย์ 18 มิถุนายน, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วันเกิดของพระราชินี

-
วันอาทิตย์ 18 มิถุนายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : Paule Izzi วันเฉลิม (ฝรั่งเศสอิตาลี) แต่งงานกษัตริย์ของกัมพูชานโรดมสีหนุในปี 1952

วันพ่อ

-
วันอาทิตย์ 18 มิถุนายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : paid holiday

แห่งชาติโปรเตสแตนต์และวันคริสตจักรพร

-
วันอาทิตย์ 18 มิถุนายน, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วันหยุด

-
วันจันทร์ 19 มิถุนายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : Census day

วันรัฐธรรมนูญ

-
วันจันทร์ 19 มิถุนายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : The 1979 constitution declared a socialist one-party state, which lasted until 1991. The first draft of a new constitution failed to receive the requisite 60% of voters in 1992, but an amended version was approved in 1993.

วันเกิดของกษัตริย์

-
วันจันทร์ 19 มิถุนายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : King Charles III was born on November 14th, 1948 in Buckingham Palace in London

วันแรงงาน

-
วันจันทร์ 19 มิถุนายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : วันแรงงานถูกประกาศเป็นวันหยุดราชการประจำปีในปี 1973 ครบรอบปีของการจลาจลที่เกิดขึ้นในการ oilfields ในปี 1937 ได้

ปลดปล่อยวัน

-
วันจันทร์ 19 มิถุนายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : In 1980, Texas became the first state to officially recognize Juneteenth. It remains the only state that observes the holiday as a day off for state workers. Florida and Oklahoma proclaimed Juneteenth a day of observance in the 1990s, and other 22 states have made similar proclamations since 2000

ฑนฐก ฟตฟ๕ ภฯ

-
วันจันทร์ 19 มิถุนายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : ในวันนี้ได้รับเกียรตินิยมวีรบุรุษและหญิงเช่นเลดี้บราวน์อีแวนส์ซึ่งเป็นผู้นำหญิงคนแรกของฝ่ายค้านทนายความหญิงคนแรกและหญิงผิวดำคนแรกในรัฐสภา

วันธงชาติ

-
วันอังคาร 20 มิถุนายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : เอกราชการตายของมานูเอล Belgrano (1770 - 1820)

วันเวอร์จิเนีย

-
วันอังคาร 20 มิถุนายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : Virginia only

ผ๘ฑณภฺภว ณฏ

-
วันอังคาร 20 มิถุนายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : ในการส่งส่วยให้กับเหยื่อของสงครามที่กินเวลานาน 30 ปี

วันชาติสงวน

-
วันพุธ 21 มิถุนายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : It was created in 1996 by Rom้o LeBlanc, governor general at the time, after many consultations with First Nation, Inuit, and M้tis people. The idea for a nationwide day to celebrate Indigenous culture and contributions was introduced in 1982, by the Assembly of First Nations, formerly the National Indian Brotherhood. The statuary holiday was extended to Yukon in 2017.

อายมาราปีใหม่

-
วันพุธ 21 มิถุนายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : จาก 2009

ราศีกรกฏ

-
วันพุธ 21 มิถุนายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : The Crab: June 21 to July 22

ผ๘ฑณภฺภว ณฏ

-
วันพุธ 21 มิถุนายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : ในส่วยคนที่เสียชีวิตในระหว่างการรัฐประหารจำนวนมาก

International Day of the World's Indigenous Peoples

-
วันพุธ 21 มิถุนายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : The National Day of Indigenous Peoples is a holiday, that commemorates the indigenous peoples of Chile. It was declared by Supreme Decree No. 158 of June 24, 1998,1 by the government of President Eduardo Frei Ruiz-Tagle, considering that the worldview of indigenous peoples includes rituals and spiritual ceremonies of renewal and purification corresponding to a new year or new cycle of life linked to nature that is reborn or renewed. This New Year's party or festival of the Sun God, is called We Tripantu, Machaq Mara, Inti Raymi, Aringa Ora or Koro and Likan Antai, in the Mapuche, Aimara, Quechua, Rapa-Nui and Atacame๑a language or ethnic group respectively. [Wikipedia]

วันชาติกรีนแลนด์ (วันชาติ)

-
วันพุธ 21 มิถุนายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : Ullortuneq means the longest day

เทศกาลตวง งะ (เรือมังกร)

-
วันพฤหัสบดี 22 มิถุนายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : 5th day of the 5th lunar month, honoring the patriotic poet Qu Yuan with colorful dragon boat races. Zogzi dumplings (sticky rice with seasoning wrapped in reed leaves).

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันพฤหัสบดี 22 มิถุนายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : Curpillos in มvila only

ฝ่าฟันฟาสซิสต์

-
วันพฤหัสบดี 22 มิถุนายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : ฉลองครบรอบการลุกฮือของสมัครพรรคพวกโครเอเชียกับเยอรมันและอิตาลีในปี 1941

เทศกาลตวง งะ (เรือมังกร)

-
วันศุกร์ 23 มิถุนายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : เทศกาลไหว้บ๊ะจ่าง, เทศกาลตวนอู่ หรือ เทศกาลต่วนหงอ (จีน: ,) ตรงกับวันที่ 5 เดือน 5 ตามปฏิทินทางจันทรคติ หรือ โหงวเหว่ยโจ่ว เป็นการระลึกถึงวันที่ คุดก้วน หรือ ชีว์หยวน หรือ ชีหยวน (จีน: , Qu Yuan (340-278 ปีก่อนคริสต์ศักราช) กวีผู้รักชาติแห่งรัฐฉู่ กระโดดน้ำเสียชีวิต นอกจากนี้ ในประเทศจีน บริเวณแม่น้ำฉางเจียง (แยงซีเกียง), ฮ่องกง, ไต้หวัน, มาเก๊า ยังมีการละเล่น แข่งเรือมังกร (Dragon Boat Festival ) จัดอย่างยิ่งใหญ่ในวันนี้ด้วย ทางรัฐบาลจีนยังกำหนดให้วันขึ้น 5 ค่ำ เดือน 5 นี้เป็น วันกวีจีน (The Chinese Poet's Day) อีกด้วย เนื่องจากชีหยวน นับเป็นอีกผู้หนึ่งที่เป็นกวีคนสำคัญของจีน Paid holiday when falling on Saturday or Sunday [Wikipedia]

วันหยุด

-
วันศุกร์ 23 มิถุนายน, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วันลัตเวีย

-
วันศุกร์ 23 มิถุนายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : Celebration of the summer solstice. Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันชัยชนะ / วันก่อนกลางฤดูร้อน - วันแห่งชัยชนะ

-
วันศุกร์ 23 มิถุนายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : Victory Day recalls the decisive battle during the War of Independence in which the military forces sought to re-assert Baltic-German control over the region. Today, Võidupüha also marks the contributions of all Estonians in their fight to regain and retain their independence. Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

ร่วมรำลึกถึงประชามติ

-
วันศุกร์ 23 มิถุนายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : Jura

ฐวฑน ฑโณไภฯ

-
วันศุกร์ 23 มิถุนายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : ได้รับเอกราช โดยเนเธอร์แลนด์และเบลเยี่ยมในปี 1890 Paid holiday when falling on Saturday or Sunday. Employees may get a day off on Monday next.

วันนักบุญเซนต์จอห์น

-
วันเสาร์ 24 มิถุนายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : (อังกฤษ: John the Baptist; John the Baptizer) เป็นนักเทศน์ชาวยิวในคริสศตวรรษที่ ถือว่าเป็นผู้เผยพระวจนะในสี่ศาสนาคือ ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม ศาสนาบาไฮ และ Mandaeanism ท่านถูกกล่าวถึงในพระวรสาร คัมภีร์อัลกุรอาน และคัมภีร์ของศาสนาบาไฮ นักบุญยอห์นแบปติสต์บางทีก็รู้จักกันในชื่อ ยอห์นผู้มาก่อน (John the Forerunner) เพราะถือกันว่านักบุญยอห์นเป็นผู้มาล่วงหน้าก่อนพระเยซู Paid holiday when falling on Saturday or Sunday [Wikipedia]

วันมะนิลา

-
วันเสาร์ 24 มิถุนายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : Manila only

วันหยุด

-
วันเสาร์ 24 มิถุนายน, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วันของมิดซัมเมอร์

-
วันเสาร์ 24 มิถุนายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันหยุดประจำชาติ - นักบุญเซนต์จอห์น เดอะ แบพติสท์ (ควีเบ็ค)

-
วันเสาร์ 24 มิถุนายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : (อังกฤษ: John the Baptist; John the Baptizer) เป็นนักเทศน์ชาวยิวในคริสศตวรรษที่ ถือว่าเป็นผู้เผยพระวจนะในสี่ศาสนาคือ ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม ศาสนาบาไฮ และ Mandaeanism ท่านถูกกล่าวถึงในพระวรสาร คัมภีร์อัลกุรอาน และคัมภีร์ของศาสนาบาไฮ นักบุญยอห์นแบปติสต์บางทีก็รู้จักกันในชื่อ ยอห์นผู้มาก่อน (John the Forerunner) เพราะถือกันว่านักบุญยอห์นเป็นผู้มาล่วงหน้าก่อนพระเยซู Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันนักบุญเซนต์จอห์น (เฉพาะเซนต์ เจา ดา มาเดย์รา)

-
วันเสาร์ 24 มิถุนายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : Only in Braga and in St. Joใo da Madeira

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันเสาร์ 24 มิถุนายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : Inti Raymi: During the Inca Empire, the Inti Raymi was the most important of four ceremonies celebrated in Cusco. The celebration took place in the Haukaypata or the main plaza in the city. The Inti Raymi ( Festival of the Sun ) was a religious ceremony of the Inca Empire in honor of the god Inti, one of the most venerated gods in Inca religion. in Cuzco, San Antonio de Pichincha, Andahuaylas, Apurimac [Wikipedia]

ประจัญบานวัน

-
วันเสาร์ 24 มิถุนายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : ของเงิน Bolivar ของชัยชนะใน 1823 เหนือสเปนแสนยากร

ยอห์นผู้ให้บัพติศมา

-
วันเสาร์ 24 มิถุนายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : (อังกฤษ: John the Baptist; John the Baptizer) เป็นนักเทศน์ชาวยิวในคริสศตวรรษที่ ถือว่าเป็นผู้เผยพระวจนะในสี่ศาสนาคือ ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม ศาสนาบาไฮ และ Mandaeanism ท่านถูกกล่าวถึงในพระวรสาร คัมภีร์อัลกุรอาน และคัมภีร์ของศาสนาบาไฮ นักบุญยอห์นแบปติสต์บางทีก็รู้จักกันในชื่อ ยอห์นผู้มาก่อน (John the Forerunner) เพราะถือกันว่านักบุญยอห์นเป็นผู้มาล่วงหน้าก่อนพระเยซู Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันหยุด

-
วันอาทิตย์ 25 มิถุนายน, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วันทำงาน

-
วันอาทิตย์ 25 มิถุนายน, 2023
วันหยุดฆราวาส :

ตถธณ ผฑพ๐ภว ณฏ

-
วันอาทิตย์ 25 มิถุนายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : สโลวีเนียประกาศเอกราชจากการสังคมนิยมสหพันธ์สาธารณรัฐยูโกสลาเวียที่ 25 มิถุนายน 1991. Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

ตถธณผฑพ๐ภฯ

-
วันอาทิตย์ 25 มิถุนายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : Marks the foundation of African political party Frelimo (Frente de Liberta็ao de Mo็ambique) in 1962, which attained independence from Portugal in 1975.

เลือกตั้งเฉพาะเขต

-
วันอาทิตย์ 25 มิถุนายน, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วันของทหาร

-
วันจันทร์ 26 มิถุนายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : Commemorates the establishment of Azerbaijan's first army under the independent government in 1918.

เทศกาลของชาวฮินดู

-
วันจันทร์ 26 มิถุนายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : The word Kharchi is derived from Khya meaning earth . Kharchi puja is the worship of earth that sustains mankind with all its resources. Among the rituals, sacrifice of goats and pigeons.

ตถธณผฑพ๐ภฯ

-
วันจันทร์ 26 มิถุนายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : Marks the foundation of African political party Frelimo (Frente de Liberta็ao de Mo็ambique) in 1962, which attained independence from Portugal in 1975.

วันค้นพบ (นิวฟาวด์แลนด์)

-
วันจันทร์ 26 มิถุนายน, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วันเอกราช

-
วันจันทร์ 26 มิถุนายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : ได้จากฝรั่งเศสในปี 1960

วันเอกภาพ

-
วันอังคาร 27 มิถุนายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 1997 ภายใต้การอุปถัมภ์ของสหประชาชาติประธานาธิบดีทาจิกิสถานและผู้นำฝ่ายค้านลงนามข้อตกลงทั่วไป not a paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันเมาท์ อาราฟัด

-
วันอังคาร 27 มิถุนายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : Commemorates the day the Prophet Abraham took his son Ishmael out into the wilderness to sacrifice him to God. As he raised the knife to take his only son's life in obedience to God's command, his hand was stopped and the Lord provided a ram in Ishmael's place.

ตถธณฑโณไภฯ

-
วันอังคาร 27 มิถุนายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : ได้รับเอกราชจากฝรั่งเศสในปี 1977

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันพุธ 28 มิถุนายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : Ilh้us Day Ilh้us only

มฆวๅภ?

-
วันพุธ 28 มิถุนายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : รัฐธรรมนูญถูกนำมาใช้ 28 มิถุนายน 2539

วันที่ระลึก

-
วันพุธ 28 มิถุนายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : Vidrovdan: วันที่ระลึกการเซอร์เบียมรณสักขีที่ให้ชีวิตของพวกเขาเพื่อปกป้องความเชื่อของพวกเขาในระหว่างการต่อสู้ของโคโซโวกับจักรวรรดิออตโตมันบน 28 มิถุนายน 1389

ตถธณฑโณไภฯ

-
วันพฤหัสบดี 29 มิถุนายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : วันนี้เอกราชเปลี่ยนจากเป็นอาณานิคมของอังกฤษ (ตั้งแต่ 1903) เพื่อเป็นสาธารณรัฐอิสระในปี 1976 มันเคยเป็นเมืองขึ้นของประเทศมอริเชียสซึ่งถูกปกครองโดยฝรั่งเศส

วันหยุดท้องถิ่น

-
วันพฤหัสบดี 29 มิถุนายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : Province Day (Central Solomon Island only)

ราชการลูกจ้างมีวันหยุด

-
วันพฤหัสบดี 29 มิถุนายน, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันพฤหัสบดี 29 มิถุนายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : Sant Pere (St Peter) Alaro, Alcudia, Buger, Escorca

วันเอกราช

-
วันพฤหัสบดี 29 มิถุนายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : วันนี้ฉลองวันเมื่อกษัตริย์ Pomare V บริจาคอาณาจักรของเขาไปยังประเทศฝรั่งเศส

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันพฤหัสบดี 29 มิถุนายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : St Peter and St Paul in Castell๓n only

วันจราจล

-
วันศุกร์ 30 มิถุนายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : Celebration of the ousting of president Mohamed Morsi from the presidential office by protests in 2013 from 2016

วันสนธิสัญญาสันติภาพ

-
วันศุกร์ 30 มิถุนายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : Commemorates the signing of the Mizo Peace Accord on June 30, 1986, signed by Rajiv Gandhi.

ตถธณฑโณไภฯ

-
วันศุกร์ 30 มิถุนายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : ได้รับเอกราชจากเบลเยียมวันที่ 30 มิถุนายน 1960 Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันร่วมสวดแผ่เมตตาแห่งชาติ

-
วันศุกร์ 30 มิถุนายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : ริเริ่มโดยประธานาธิบดีBoziz - ผู้ที่เป็นคริสเตียนศาสนา member-- ในปี 2002 Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันทำงาน

-
วันเสาร์ 1 กรกฎาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วันประธานาธิบดีเซอร์ ซีเรทเซ่ คามา

-
วันเสาร์ 1 กรกฎาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : บอตสวานาในปี 1966 ได้รับเอกราชและเซอร์ Seretse Khama กลายเป็นประธานาธิบดีคนแรกของ Not a public holiday when falling on Saturday or Sunday

วันแคนาดา

-
วันเสาร์ 1 กรกฎาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : ครบรอบปีของสหภาพของจังหวัดภายใต้รัฐบาลหนึ่ง ซึ่งเกิดขึ้นในปี 1867 ภายใต้กฎหมายอังกฤษอเมริกา แคนาดา Not a paid holiday when falling on Saturday or Sunday

ฟอสเฟตแฮนด์โอเวอร์

-
วันเสาร์ 1 กรกฎาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : The Republic of Nauru Phosphate Corporation (RONPHOS) is a State Owned Enterprise established on 1st July 2005 by an Act of Parliament succeeding the Nauru Phosphate Corporation and taking on all its assets and liabilities.

วันมาเดรา

-
วันเสาร์ 1 กรกฎาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันปลดแอกหรือวันเลิกทาส

-
วันเสาร์ 1 กรกฎาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

ฐ๘ศญฑน ฑโณไภฯ

-
วันเสาร์ 1 กรกฎาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส :

การยกเลิกการเป็นทาส

-
วันเสาร์ 1 กรกฎาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Also called Keti Koti ( chains have been broken ), which refers to the abolition of slavery. The Netherlands were the last European power to emancipate the slaves in their colonies on this date in 1863. Not a paid holiday when falling on Saturday or Sunday

งานมุสลิม นักบุญ

-
วันอาทิตย์ 2 กรกฎาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : According to legend, St. Hetag, the son of a Kabardinian Muslim prince, converted to Christianity and had to flee from those who wanted to force him to turn back to Islam. He reached Ossetia, and as his pursuers attempted to catch and kill him, he prayed for help in an open field, and part of the forest descended from the mountains and covered him over. Seeing this miracle, his enemies fled. Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันธงชาติ

-
วันอาทิตย์ 2 กรกฎาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

แข่งม้าพื้นเมืองแห่งเมืองปาลิโอ (เฉพาะเซียนน่า)

-
วันอาทิตย์ 2 กรกฎาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วันเอกราชของบาเฮีย (เฉพาะบาเฮีย)

-
วันอาทิตย์ 2 กรกฎาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : The Siege of Salvador occurred during the Brazilian War of Independence, during which the Brazilian Army, under Pierre Labatut, attempted to capture the city of Salvador in Bahia from its Portuguese Army defenders. The siege lasted from 2 March 1822 until 2 July 1823, finally ending when the Portuguese commander, Inแcio Luํs Madeira de Melo, surrendered his forces to the Brazilians [Wikipedia]

วันกองทัพ

-
วันจันทร์ 3 กรกฎาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

ฟอสเฟตแฮนด์โอเวอร์

-
วันจันทร์ 3 กรกฎาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : The Republic of Nauru Phosphate Corporation (RONPHOS) is a State Owned Enterprise established on 1st July 2005 by an Act of Parliament succeeding the Nauru Phosphate Corporation and taking on all its assets and liabilities.

วันแคนาดา

-
วันจันทร์ 3 กรกฎาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : ครบรอบปีของสหภาพของจังหวัดภายใต้รัฐบาลหนึ่ง ซึ่งเกิดขึ้นในปี 1867 ภายใต้กฎหมายอังกฤษอเมริกา แคนาดา Not a paid holiday when falling on Saturday or Sunday

ฐวฑน ฑโณไภฯ

-
วันจันทร์ 3 กรกฎาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : ฉลองอิสรภาพจากเบลเยียมเมื่ออำนาจอธิปไตยได้รับในปี 1962 Not a paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันเขตมีอำนาจรัฐปกครองอิสระ

-
วันจันทร์ 3 กรกฎาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วันรัฐธรรมนูญ

-
วันจันทร์ 3 กรกฎาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : รัฐธรรมนูญปัจจุบันได้บวชโดยคำสั่งของสหราชอาณาจักรในปี 2009

ฉลองของ Caricom

-
วันจันทร์ 3 กรกฎาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : สนธิสัญญาจัดตั้งชุมชนแคริบเบียน (กายอานา บาร์เบโดส จาเมกา และตรินิแดดและโตเบโก), วันที่ 4 ก.ค. 2516

ฑนฐกภ๛ภฮ ฟตฟ๕ภป ฑโธฎดย ณฏ

-
วันจันทร์ 3 กรกฎาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : ในรำลึกถึงทหารที่เสียชีวิตในการเคลื่อนไหวอิสระ

วันปลดแอกหรือวันเลิกทาส

-
วันจันทร์ 3 กรกฎาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : End of slavery in the Danish West Indies granted in 1848.

ภฺภฏภว ณฏ

-
วันอังคาร 4 กรกฎาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : July 5. Anniversary of the 1973 coup. http://kwibohora.rw/

วันเฉลิมพระชนมพรรษาและเถลิงราชสมบัติพระมหากษัตริย์เตาฟาฮุ ตูปูที่ สี่

-
วันอังคาร 4 กรกฎาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Taufa'ahau Tupou IV (เกิดในปี 1918) ได้รับพระมหากษัตริย์แห่งตองกาตั้งแต่การตายของแม่ของเขา Salote Tupou III ในปี 1965

วันเอกภาพ

-
วันอังคาร 4 กรกฎาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันพุธ 5 กรกฎาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Municipal holiday in Sobral

วันเอกราช

-
วันพุธ 5 กรกฎาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : วันนี้เอกราชข้อตกลง Evian ของปี 1962 ลายจุดสิ้นสุดในการสงครามอิสรภาพกับฝรั่งเศส

วันทินวาล์ด

-
วันพุธ 5 กรกฎาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส :

ตถธณฑโณไภฯ

-
วันพุธ 5 กรกฎาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Granted by Portugal in 1975

ฉลองของเมืองหลวง

-
วันพฤหัสบดี 6 กรกฎาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : To symbolize the transfer of old capital city of Alma-Ata to Astana. From 2008 onwards

วันเอกราช

-
วันพฤหัสบดี 6 กรกฎาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Granted by the UK in 1964

วันรัฐปกครองอิสระ

-
วันพฤหัสบดี 6 กรกฎาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Celebrates the coronation of Grand Duke Mindaugas of Lithuania in 1253

วัน MHIP

-
วันพฤหัสบดี 6 กรกฎาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : The Mizo Hmeichhe Insuihkhawm Pawl (MHIP) Day, the anniversary of the state's apex women body

แจน ฮัส

-
วันพฤหัสบดี 6 กรกฎาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : (1369–1415) Bohemian religious reformer. He studied and later taught at Prague, where he was ordained priest. Influenced by the writings of John Wycliffe, Hus was excommunicated by Pope Gregory XII in 1411. In De Ecclesia (1412), Hus outlined his case for reform of the Church. He was tried by the Council of Constance (1415) and burned at the stake as a heretic. His followers, known as Hussites, launched a civil war against the Holy Roman Empire. http://www.encyclopedia.com/

ตถธณฑโณไภฯ

-
วันพฤหัสบดี 6 กรกฎาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Granted by France in 1975

Ra o te Ui Ariki

-
วันศุกร์ 7 กรกฎาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วันหยุด

-
วันศุกร์ 7 กรกฎาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วันมรดก

-
วันศุกร์ 7 กรกฎาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Year in commemoration of the date George Town received the Unesco World Heritage Site status from 2010 onwards

วันชาวประมง

-
วันศุกร์ 7 กรกฎาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : รำลึกถึงเหตุการณ์ใน 1 กรกฎาคม 1946 เมื่อดำเนินการทดสอบนิวเคลียร์ครั้งแรกในหมู่เกาะมาร์แชลล์ ชาวประมงมีจำนวนคนตายหลักของการทดสอบเหล่านี้

เจ็ดเจ็ด

-
วันศุกร์ 7 กรกฎาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : seven seven (July 7) in Swahili. Marks the 1954 founding of the Tanzanian political party, TANU, the Tanganyika African National Union Also refers to the Dar es salaam International Trade Fair Day Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

ปลดปล่อยทางการเมืองของเซร์ชิเป

-
วันเสาร์ 8 กรกฎาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วันเป็นพลเมือง

-
วันเสาร์ 8 กรกฎาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วันเกิดของยางดิ

-
วันเสาร์ 8 กรกฎาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วันวัฒนธรรมแห่งชาติ

-
วันอาทิตย์ 9 กรกฎาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส :

Á¦ÇåÀý

-
วันอาทิตย์ 9 กรกฎาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Validated on 9 July, 1980 by referendum.

ตถธณฑโณไภฯ

-
วันอาทิตย์ 9 กรกฎาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Proclaimed on July 9, 2011, but already recognized by Germany and Sudan on July 8. Declared the 193th country of the UN on July 14.

วันเยาวชน

-
วันอาทิตย์ 9 กรกฎาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : according to Polisario sources

วันนูนาวูท

-
วันอาทิตย์ 9 กรกฎาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : On July 9, 1993, following the passing of the 1982 plebiscite on the question of the division of the Northwest Territories, the Parliament of Canada passed the Nunavut Act, establishing the territory of Nunavut, to come into operation sometime in the future. On April 1, 1999, Nunavut became a legally distinct territory from the Northwest Territories, coming into being as a territory on this date. The following year, in 2000, 'Nunavut Day' was celebrated on April 1. However, it was felt that the 1993 Nunavut Land Claims Agreement had greater significance to the people of Nunavut, so the holiday was moved to July 9 the following year [Wikipedia]

เหตุจราจลในเซา เปาโล

-
วันอาทิตย์ 9 กรกฎาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : In 1932 Sao Paulo State was governed by a governor imposed by the central government in Rio de Janeiro and the Paulistas (people from Sao Paulo) decided to break with the central government and start a military movement against the central government. This movement ended in a 3 month civil war. The slogan was Viveram Pouco para morrer bem - Morreram jovens para viver siempre (a short life to die well- a good death to live forever).

ตถธณฑโณไภฯ

-
วันอาทิตย์ 9 กรกฎาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Obtained from Spain in 1810

ฑนฐกภว ณฏ

-
วันจันทร์ 10 กรกฎาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : ตถธณภบ 1973 ณโฟก ฟตฑนฟก ภววุ บฮฟฉ ว฿ดู

วันออเรนจ์เมนส์

-
วันจันทร์ 10 กรกฎาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : The Orange Lodge was a centre for community activity in Newfoundland. For example, in 1903 Sir William Coaker founded the Fisherman's Protective Union (F.P.U.) in an Orange Hall in Herring Neck. Furthermore, during the term of Commission of Government (1934-1949), the Orange Lodge was one of only a handful of democratic organizations that existed in the Dominion of Newfoundland. It supported Newfoundland's confederation with Canada in reaction to Catholic bishops' support for self-government. After 1945, the Canadian Orange Order rapidly declined in membership and political influence. The development of the welfare state made its fraternal society functions less important. A more important cause of the decline was the secularization of Canadian society: with fewer Canadians attending churches of any sort, the old division between Protestant and Catholic seemed less relevant. Wikipedia

Á¦ÇåÀý

-
วันจันทร์ 10 กรกฎาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Validated on 9 July, 1980 by referendum.

คาร์นิวอล

-
วันจันทร์ 10 กรกฎาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วันนูนาวูท

-
วันจันทร์ 10 กรกฎาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : On July 9, 1993, following the passing of the 1982 plebiscite on the question of the division of the Northwest Territories, the Parliament of Canada passed the Nunavut Act, establishing the territory of Nunavut, to come into operation sometime in the future. On April 1, 1999, Nunavut became a legally distinct territory from the Northwest Territories, coming into being as a territory on this date. The following year, in 2000, 'Nunavut Day' was celebrated on April 1. However, it was felt that the 1993 Nunavut Land Claims Agreement had greater significance to the people of Nunavut, so the holiday was moved to July 9 the following year [Wikipedia]

วันคำสอนขององค์พระคริสตเจ้า

-
วันอังคาร 11 กรกฎาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Celebrates the arrival of Christianity.

ภฺภฏภว ณฏ

-
วันอังคาร 11 กรกฎาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Naadam (also called Eriin Gurvan Naadam meaning men's three variety of games. ) is the national festival of Mongolia. The games are Mongolian wrestling, horse racing and archery.

เทศกาลมาร์ดิ กราส์

-
วันอังคาร 11 กรกฎาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Please check date which can be changed by a week. Mardi Gras ends 10 days of festivities.

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันอังคาร 11 กรกฎาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Benito de Leres Pontevedra only

วันเอกภาพชาวประชาคมเฟลมมิช (เฉพาะรัฐแฟลนเดอร์ส)

-
วันอังคาร 11 กรกฎาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Applies to the Flemish-speaking civil servants Celebrates the Battle of the Golden Spurs (11 July 1302)

ตถธณผฑพ๐ภฯ

-
วันพุธ 12 กรกฎาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : ได้รับเอกราชจากสหราชอาณาจักรในปีค.ศ. 1979

ประจัญบานวัน

-
วันพุธ 12 กรกฎาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วันเอกราช

-
วันพุธ 12 กรกฎาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Transitional government instituted in 1974

วันเอกราชมองโกเลีย (นาดาม)

-
วันพุธ 12 กรกฎาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : มองโกเลียที่ฉลองอิสรภาพจากจีนกฎในปี 1921

ผ๘ฑณภฺภว ณฏ

-
วันพฤหัสบดี 13 กรกฎาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : To mark a 1931 protest against the rule of Maharaja Hari Singh.

ฐวฑน ฑโณไภฯ

-
วันพฤหัสบดี 13 กรกฎาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : ในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 กษัตริย์มอนเตเนโกร โดยพระเจ้านิโคลัสที่ 1 แห่งราชวงศ์นีเยกอช ทรงพยายามปลดแอกประเทศจากการอยู่ใต้อำนาจการปกครองของจักรวรรดิออตโตมันหลายครั้ง ซึ่งในที่สุดแล้วเมื่อปี พ.ศ. 2421 (ค.ศ. 1878) รัสเซียซึ่งได้ทำสงครามกับจักรวรรดิออตโตมันได้รับชัยชนะและส่งผลให้มีการตกลงสนธิสัญญาซานสเตฟาโน ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้รัสเซียมีอิทธิพลมากขึ้นในกลุ่มรัฐบอลข่าน อังกฤษและออสเตรีย-ฮังการีจึงคัดค้านและนำไปสู่การประชุมใหญ่แห่งเบอร์ลิน เพื่อทบทวนสนธิสัญญาซานสเตฟาโนและจัดทำสนธิสัญญาเบอร์ลินขึ้นแทน ซึ่งสนธิสัญญฉบับนี้ส่งผลให้มอนเตเนโกรได้รับดินแดนเพิ่มเติมพร้อมเป็นเอกราชจากออตโตมัน Paid holiday when falling on Saturday or Sunday [Wikipedia]

วันเอกราชมองโกเลีย (นาดาม)

-
วันพฤหัสบดี 13 กรกฎาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : ฆราวาสฮอลิเดย์: ฉลองอิสรภาพจากจีนกฎในปี 1921 Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันเคารพต่อบุรุษสูงวัย

-
วันพฤหัสบดี 13 กรกฎาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : วันหยุด ecular: ในปี 1892 หมู่เกาะกิลเบิร์กลายเป็นรัฐในอารักขาของอังกฤษร่วมกับ Ellice เกาะอยู่บริเวณใกล้เคียง พวกเขากลายเป็นอาณานิคมในปี 1916 และในที่สุดก็กลายเป็นอิสระในปี 1971 ในปี 1978 ที่หมู่เกาะ Ellice กลายเป็นประเทศเอกราชของประเทศตูวาลู, และความเป็นอิสระของประเทศคิริบาสตามมาในวันที่ 12 กรกฏาคม 1979 http://www.sheppardsoftware.com/Oceaniaweb/snapshot/ ภาพรวมโอเชียเนีย-6.htm

เทศกาลของชาวฮินดู

-
วันพฤหัสบดี 13 กรกฎาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Anniversary of Nepali Litterateur Bhanu Acharya

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันศุกร์ 14 กรกฎาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Tennant Creek Show

วันเอกราชมองโกเลีย (นาดาม)

-
วันศุกร์ 14 กรกฎาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : ฆราวาสฮอลิเดย์: ฉลองอิสรภาพจากจีนกฎในปี 1921 Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันมาตาริกิ (ปีใหม่เมารี)

-
วันศุกร์ 14 กรกฎาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Matariki เป็นชื่อ Māori ที่มอบให้กับกลุ่มดาว Pleiades ซึ่งเพิ่มขึ้นในช่วงกลางฤดูหนาวในซีกโลกใต้ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของปีใหม่ Māori การปรากฏตัวอีกครั้งของกลุ่มดาวในท้องฟ้ายามค่ําคืนได้รับการเฉลิมฉลองในเหตุการณ์ทั่วนิวซีแลนด์ตั้งแต่ต้นปี 2000 แม้ว่าความพยายามของ Māori party MP Rahui Katene ที่จะได้รับการยอมรับว่าเป็นวันหยุดราชการล้มเหลวในปี 2009 จาก 2022

วันเคารพต่อสตรีสูงวัย

-
วันศุกร์ 14 กรกฎาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส :

ฐวฑน ฑโณไภฯ

-
วันศุกร์ 14 กรกฎาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : ฉลองรัฐประหาร 1958: กองทัพฆ่าคิง Feisal II เช่นเดียวกับเจ้าชายอับดุล Illah ยึดกรุงแบกแดด และอิรักประกาศเป็นสาธารณรัฐ

วันบาสตีย์ (สิ้นสุดเดือนของเฉลิม)

-
วันศุกร์ 14 กรกฎาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : ในวันที่ 14 กรกฎาคม วันบาสตีย์ เป็นสัญลักษณ์ของการสิ้นสุดของพระมหากษัตริย์ฝรั่งเศสและต้นสาธารณรัฐแรก ในวันหยุดแห่งชาตินี้ ประชาชนทั้งหมดรู้สึกว่าสมาชิกพลชาติ ความสำคัญของวันหยุดแห่งชาตินี้อยู่ในความเป็นจริงที่มีรากของมันในการเกิดของสาธารณรัฐ Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

นูฝบฦผภฏภว ณฏ

-
วันศุกร์ 14 กรกฎาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : วันบัสตีย์ เป็นวันชาติของฝรั่งเศส ซึ่งตรงกับวันที่ 14 กรกฎาคมของทุกปี ในประเทศฝรั่งเศส วันดังกล่าวถูกเรียกอย่างเป็นทางการว่า งานเฉลิมฉลองแห่งชาติ (La Fte Nationale) และเรียกโดยทั่วไปว่า สิบสี่กรกฎา (le quatorze juillet) วันดังกล่าวเป็นการรำลึกถึงวันหยุดสหพันธรัฐ (Fte de la Fdration) ในปี ค.ศ. 1790 ซึ่งตรงกับวันครบรอบการโจมตีคุกบัสตีย์เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม ค.ศ. 1789 หนึ่งปีพอดี วันครบรอบการบุกโจมตีคุกปราการบัสตีย์ถูกมองว่าเป็นสัญลักษณ์การลุกฮือของชาติสมัยใหม่ และการปรองดองชาวฝรั่งเศสด้วยราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ สมัยก่อนสาธารณรัฐที่ 1 ระหว่างการปฏิวัติฝรั่งเศส งานฉลองและพิธีการทางการถูกจัดขึ้นทั่วประเทศฝรั่งเศส การเดินสวนสนามประจำปีที่เก่าแก่ที่สุดและมีขนาดใหญ่ที่สุดในยุโรปถูกจัดขึ้นเมื่อเช้าวันที่ 14 กรกฎาคม บนถนนช็องเซลีเซในปารีส ต่อหน้าประธานาธิบดีฝรั่งเศส เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแขกต่างประเท Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันครบรอบปีของสุลต่าน*

-
วันเสาร์ 15 กรกฎาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : ภายใต้บรูไน 1959 รัฐธรรมนูญพระบาทสมเด็จ Paduka เสรี Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah เป็นหัวหน้าของรัฐที่มีอำนาจบริหารอย่างเต็มรูปแบบ not a paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันต่อสู้เพื่อสถาปนาอิสรภาพและระบอบประชาธิปไตย*

-
วันเสาร์ 15 กรกฎาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Not a paid holiday

วันเซนต์โรซาเลีย (เฉพาะพาเลอร์โม)*

-
วันเสาร์ 15 กรกฎาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : ใน 1624 เมืองปาแลร์โมที่ถูกทำลายโดยโรคระบาด จำนวนประชากรที่อาศัยอยู่ในไร้สาระเกี่ยวกับลูกค้าที่ศักดิ์สิทธิ์ของเมืองเซนต์อกาธาคริสติเซนต์ซานตา Ninfa และ Sant'Oliva ในช่วงวิกฤตนี้ตามตำนานแล้วที่รู้จักกันน้อย Santa Rosalia ปรากฏว่าคนเลี้ยงแกะชื่อ Vincenzo Bonello แสดงให้เห็นสถานที่ตั้งของเขาพระธาตุและสอนว่าเฉพาะในกรณีที่พระธาตุเหล่านี้ได้ดำเนินการในขบวนจะสิ้นสุดภัยพิบัติที่เกิดขึ้นไม่กี่วัน หลังจากขบวน

วันเอกราชมองโกเลีย (นาดาม)

-
วันเสาร์ 15 กรกฎาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : ฆราวาสฮอลิเดย์: ฉลองอิสรภาพจากจีนกฎในปี 1921 Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันเวอร์จินการ์เมน

-
วันอาทิตย์ 16 กรกฎาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วันมานูเอ*

-
วันอาทิตย์ 16 กรกฎาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Manu'a ตั้งอยู่ 90 ไมล์ (140 กิโลเมตร) ไปทางทิศตะวันออกของ Tutuila เกาะถูกยกให้ประเทศสหรัฐอเมริกาในปี 1904 โดยกษัตริย์พระองค์สุดท้ายแห่ง Manu'a, Tuimanu'a Elisara ยกให้ทำเครื่องหมายยุคใหม่ใน 3,000 ปีประวัติศาสตร์อันยาวนานของชาวซามัว Manu'a ได้รับการพิจารณาเป็นหัวใจของมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศซามัว

ฮาเรล่า

-
วันอาทิตย์ 16 กรกฎาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : เทศกาลฮินดูได้เฉลิมฉลองโดยทั่วไปในภูมิภาค Kumaon ของรัฐอุตตราขัณฑ์ของอินเดียและบางภูมิภาคของหิมาจัลประเทศ เรียกว่าฮาริยาลีหรือไรฮยาลีใน Kangra, Shimla และ Sirmour ภูมิภาคของจังหวัด Himachal ในจุบพลและคินนาวแห่งหิมาจัลเรียกว่าดาฮริน ในคนหิมาชลใช้เทพเจ้าในหมู่บ้านเพื่อเปิดสถานที่และร้องเพลงและเต้นรํา โดยได้เฉลิมฉลองกันในปีนี้

วันมานูเอ*

-
วันจันทร์ 17 กรกฎาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Manu'a ตั้งอยู่ 90 ไมล์ (140 กิโลเมตร) ไปทางทิศตะวันออกของ Tutuila เกาะถูกยกให้ประเทศสหรัฐอเมริกาในปี 1904 โดยกษัตริย์พระองค์สุดท้ายแห่ง Manu'a, Tuimanu'a Elisara ยกให้ทำเครื่องหมายยุคใหม่ใน 3,000 ปีประวัติศาสตร์อันยาวนานของชาวซามัว Manu'a ได้รับการพิจารณาเป็นหัวใจของมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศซามัว

วันลา ปาซ (เฉพาะเมืองลา ปาซ)

-
วันจันทร์ 17 กรกฎาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วันประธานาธิบดี

-
วันจันทร์ 17 กรกฎาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : The constitution of Botswana is the rule of law which protects the citizens of Botswana and represents their rights. The politics of Botswana take place in a framework of a representative democratic republic, whereby the President of Botswana is both head of state and head of government, and of a multi-party system. [Wikipedia]

วันแห่งทะเล (ยูมิ โนะ ฮิ)*

-
วันจันทร์ 17 กรกฎาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : การเฉลิมฉลองที่ผ่านมา (1997) ในเมืองพอร์ตเท่านั้นในการส่งส่วยที่จะมาถึงพลเรือจัตวาเพอร์รี่ใน 1853 เหตุการณ์ต่าง ๆ จะทุ่มเทให้กับทะเล

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค**

-
วันจันทร์ 17 กรกฎาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : ทั้งทั้งวันเท่านั้น

วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาองค์พระมหากษัตริย์*

-
วันจันทร์ 17 กรกฎาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : พระมหากษัตริย์ของประเทศเลโซโท, Letsie III, ฟังก์ชั่นได้ทำหน้าที่พระราชพิธีส่วนใหญ่; เขาไม่ปฏิบัติตามครอบครองอำนาจบริหารและเป็นสิ่งต้องห้ามจากแข็งขัน participante ในการริเริ่มทางการเมือง

วันประธานาธิบดี

-
วันอังคาร 18 กรกฎาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วันประกาศรัฐธรรมนูญฉบับแรก

-
วันอังคาร 18 กรกฎาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : ในปี 1951 รูปแบบที่วิทยาลัยของรัฐบาลถูกจัดตั้งขึ้นหลังจากอดอยากตนเองของรัฐสภา

วันเสรีภาพ

-
วันพุธ 19 กรกฎาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : ฉลองการโค่นของเผด็จการ Somoza

วันวีรชนผู้เสียสละ

-
วันพุธ 19 กรกฎาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : พฯป์ฟก ด๋วั ฑโณไภว ม๖ตตภฺต้ภบ 1947ณโ ตถธณ

ผู้หญิงลาวสหภาพวัน*

-
วันพฤหัสบดี 20 กรกฎาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : ยูเนี่ยนลาวสตรี (lwu) เป็นมวลและสังคมองค์กรของผู้หญิงในทุกชั้นทั่ว P.D.R. ลาว มันเป็นส่วนหนึ่งของระบบสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้ก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการในปี 1955 ประวัติของ lwu ติดอย่างใกล้ชิดกับประวัติศาสตร์ของประเทศเพื่อการปลดปล่อยแห่งชาติและการพัฒนา

วันหยุดท้องถิ่น

-
วันพฤหัสบดี 20 กรกฎาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Atin Gospel Day (Atin only)

สันติภาพและเสรีภาพวัน

-
วันพฤหัสบดี 20 กรกฎาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : วันครบรอบของการประกอบอาชีพของเกาะทางตอนเหนือโดยกองกำลังตุรกี 1974

วันเอกราช

-
วันพฤหัสบดี 20 กรกฎาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : ครบรอบของอิสระจากสเปนในส่วนเริ่มต้นของ 19 เซ็น

วันหยุดท้องถิ่น

-
วันศุกร์ 21 กรกฎาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Mitiaro Gospel Day (Mitiaro only)

วันวิคเตอร์ สคอร์เชอร์*

-
วันศุกร์ 21 กรกฎาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : ใน St Maarten เฉพาะในด้านภาษาฝรั่งเศส Not a paid holiday

วันสโกเอลเชอร์

-
วันศุกร์ 21 กรกฎาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Victor Schoelcher (1804 - 1893) ยกเลิกการเป็นทาสในประเทศฝรั่งเศสเมื่อวันที่ 27 เมษายน 1848 Not a paid holiday when falling on Saturday or Sunday

ฐวฑน ฑโณไภฯ

-
วันศุกร์ 21 กรกฎาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : ณืด๚ถ๕ตๅฟกผญ 1831 บะธฎธฆ ฑโณไ Paid holiday when falling on Sunday (Labour law 4 Jan 1974)

ว๕ธํ ฑโณไภฯ

-
วันเสาร์ 22 กรกฎาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : วันครบรอบปีของกบฏที่นำประธาน Jammeh เพื่อพลังงานที่ 22 กรกฎาคม 1994 paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบิดาของกษัตริย์

-
วันเสาร์ 22 กรกฎาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : ฉลองวันเกิดของพระมหากษัตริย์ในช่วงปลาย Sobhuza Not a public holiday when falling on Saturday and Sunday

ตถธณฑโณไภฯ**

-
วันเสาร์ 22 กรกฎาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : ซาราวักได้รับการปกครองตนเอง 22 กรกฏาคม 1963 บนเงื่อนไขที่ว่ามันจะเข้าร่วมในรูปแบบสหพันธรัฐมาเลเซียในวันที่ 16 เดือนกันยายนปีเดียวกัน ก่อนที่จะมีพิธีปกครองตนเอง 22 กรกฏาคม 1963 อเล็กซานเดเดลที่ผ่านมาผู้ว่าการรัฐอาณานิคมซ้ายอัสตานาและนั่งเรือสำปั้นสีขาวเพื่อข้ามแม่น้ำซาราวักแล้วส่งมอบการบริหารงานของรัฐซาราวักเพื่อประชาชน Sarawakian กับธงอาณานิคม และลดธงยกซาราวัก ก่อนที่เขาจะออกจากผู้ว่าราชการจังหวัดได้รับการแต่งตั้งสตีเฟ่นควนกาหลง Ningkan เป็นครั้งแรกที่หัวหน้ารัฐมนตรีรัฐซาราวัก [Wikipedia]

ว๕ธํ ฑโณไภฯ

-
วันอาทิตย์ 23 กรกฎาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : ท้ายของพระรัฐบาล (คิง Faruk) และจัดตั้งสาธารณรัฐใน 1952 http://www.egyptse.com/

ราศีสิงห์*

-
วันอาทิตย์ 23 กรกฎาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : สิงโต: 23 กรกฎาคม - 22 สิงหาคม

วันไว้อาลัยแก่สงครามโลกครั้งที่หนี่ง

-
วันอาทิตย์ 23 กรกฎาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : ในการส่งส่วยให้กับผู้ที่เสียชีวิตในช่วงสงครามโลกครั้งที่

วันไซมอน โบลิวาร์

-
วันจันทร์ 24 กรกฎาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : ใน 1813 เขาได้รับรางวัลอิสระสำหรับโบลิเวีย, โคลัมเบีย, เอกวาดอร์, ปานามา, เปรูและเวเนซุเอลา

วันผนวกเมืองกานาคาสต์

-
วันจันทร์ 24 กรกฎาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Guanacaste เดิมแยกจังหวัดในภาคกลางของสเปนจักรวรรดิอเมริกัน สเปนให้ภูมิภาคเพื่อนิการากัวใน 1787 แต่ใน 1812 ได้รับที่ดินไปคอสตาริกาเพื่อให้คอสตาริก้าจะมีขนาดใหญ่พอที่จะเป็นตัวแทนในรัฐบาลอาณานิคมใหม่ซึ่งปกครองจากกัวเตมาลา หลังจากเป็นอิสระจากสเปนในปี 1821 ทั้งคอสตาริกานิการากัวและอ้าง Guanacaste ที่อาศัยอยู่ในภูมิภาคยังคงแบ่งออกได้เป็นอย่างดี ปัญหาในที่สุดก็นำไปลงคะแนนเสียงและ Guanacastecos นิยมคอสตาริกาชนะ

วันไว้อาลัยแก่สงครามโลกครั้งที่หนี่ง

-
วันจันทร์ 24 กรกฎาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : ในการส่งส่วยให้กับผู้ที่เสียชีวิตในช่วงสงครามโลกครั้งที่

วันเด็ก

-
วันจันทร์ 24 กรกฎาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วันคำสอนขององค์พระคริสตเจ้า (เฉพาะราโรตองกา)

-
วันอังคาร 25 กรกฎาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันอังคาร 25 กรกฎาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Epistle of Saint James in Girona only

วันปฏิรูปแห่งชาติอดีต

-
วันอังคาร 25 กรกฎาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วันหยุดประจำชาติกาลิเซีย*

-
วันอังคาร 25 กรกฎาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส :

ฐ๘ศญฑน ฑโณไภฯ*

-
วันอังคาร 25 กรกฎาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : วันครบรอบการก่อตั้งสาธารณรัฐในปี 1957

ฐวฑน ฑโณไภฯ

-
วันพุธ 26 กรกฎาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : วันครบรอบของความเป็นอิสระและเป็นอิสระของสาธารณรัฐไลบีเรีย,ปี 1847 . บริเตนใหญ่ในประเทศได้รับการยอมรับในปี 1848 . แม้ว่าไลบีเรียก็ตกลงกันได้โดยชาวอเมริกัน,ในสหรัฐอเมริกาไม่ได้ตระหนักถึงความเป็นอิสระของประเทศจนกว่า 1862 .

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันพุธ 26 กรกฎาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : St Anna in Balsthal only

ฑนฐก วุนๆ ฑโณไภฯ

-
วันพุธ 26 กรกฎาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : จุดเริ่มต้นของนำโดยกบฏ Fidel Castro ใน 1953.

วันปฏิวัติแห่งชาติ (วันที่สอง)

-
วันพฤหัสบดี 27 กรกฎาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส :

ฝยธฎภว ณฏ

-
วันพฤหัสบดี 27 กรกฎาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : วันนี้ฉลองสิ้นสุดการสงครามเกาหลี (27 กรกฎาคม 1953). สหรัฐอเมริกา, จีน, เกาหลีเหนือและมีการลงนามสัญญาสงบศึก. Syngman Rhee, ประธานของเกาหลีใต้, ปฏิเสธที่ลงชื่อแต่เขา pledged เพื่อสังเกตการหย่าศึก. http://www.army.mil/cmh-pg/brochures/kw-stale/stale.htm

วันเอกราช

-
วันพฤหัสบดี 27 กรกฎาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Celebration of the independence accorded from France with the Evian Agreements

วันรัฐปกครองอิสระ

-
วันศุกร์ 28 กรกฎาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : from 2023

วันเกิดของกษัตริย์

-
วันศุกร์ 28 กรกฎาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Maha Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun; born 28 July 1952) is the King of Thailand, since 2016. As the tenth monarch of the Chakri Dynasty, he is also styled as Rama X. At the age of 64, Vajiralongkorn is the oldest Thai monarch to ascend to the throne. (from 2017) Paid holiday when falling on Saturday or Sunday [Wikipedia]

การลงจอดของเวลส์ครั้งแรก

-
วันศุกร์ 28 กรกฎาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Welsh settlement in Chubut, which began in 1865

วันเอกราชรัฐมารันเยา

-
วันศุกร์ 28 กรกฎาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : รัฐมารันเยา (โปรตุเกส: Maranho) เป็นรัฐในประเทศบราซิล ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ ติดกับชายฝั่งของมหาสมุทรแอตแลนติกทางทิศเหนือ รัฐใกล้เคียง (จากตะวันออก หมุนตามเข็มนาฬิกา ได้แก่ รัฐปีเอาอี รัฐโตกันตินส์ และรัฐปารา เมืองหลวงของรัฐคือ เมืองเซาลูอีส ที่ได้รับขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก Paid holiday when falling on Saturday or Sunday [Wikipedia]

สิ้นฟาสซิสต์

-
วันศุกร์ 28 กรกฎาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

ตถธณฑโณไภฯ

-
วันศุกร์ 28 กรกฎาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Obtained from Spain by Jos้ San Martํn in 1821 Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันเซนต์โอลาฟ อีฟ

-
วันศุกร์ 28 กรกฎาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : The inhabitants of the capital dress up and come to attend a boat race that takes place in the port Not a paid holiday when falling on Saturday or Sunday Banks close at 1pm

วันเขตมีอำนาจรัฐปกครองอิสระ

-
วันเสาร์ 29 กรกฎาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันเซนต์โอลาฟ

-
วันเสาร์ 29 กรกฎาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : ำlavs๘ka is the day when L๘gting, the Faroese Parliament, opens its session. The literal meaning is “Saint Olaf’s Wake” (vigilia sancti Olavi in Latin), from Saint Olaf’s death at the Battle of Stiklestad in 1030, but the L๘gting predates this event. paid holiday when falling on Saturday or Sunday [Wikipedia]

วันปลูกต้นไม้

-
วันอาทิตย์ 30 กรกฎาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : from 2019 on

วันราชาภิเษกหรือวันขึ้นครองราชบัลลังก์

-
วันอาทิตย์ 30 กรกฎาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Celebrates the accession to the throne, of King Mohammed VI on July 3O, 1999, who succeeded his father King Hassan II.

ครบรอบปีของวิภู

-
วันอาทิตย์ 30 กรกฎาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Al-Sultan Abdullah Ri’ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah.

ตถธณฑโณไภฯ

-
วันอาทิตย์ 30 กรกฎาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : In 1980, after the brief Coconut War , the Republic of Vanuatu was created.

วันมา

-
วันอาทิตย์ 30 กรกฎาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : In tribute to the late Dr. John Garang de Mabior. Waged a successful war against the Islamic Government of Sudan for almost 22 years until 2005.

ครบรอบปีของวิภู

-
วันจันทร์ 31 กรกฎาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Al-Sultan Abdullah Ri’ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah.

วันปลดแอกหรือวันเลิกทาส

-
วันจันทร์ 31 กรกฎาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส :

คาร์นิวอล

-
วันจันทร์ 31 กรกฎาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส :

ตถธณฑโณไภฯ

-
วันจันทร์ 31 กรกฎาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : In 1980, after the brief Coconut War , the Republic of Vanuatu was created.

วันฟื้นฟูอธิปไตย

-
วันจันทร์ 31 กรกฎาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : La Hoihoi Ea, or Sovereignty Restoration Day วันนี้เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระเจ้าคาเมฮาเมฮาที่ 3 ผู้ทรงกำหนดวันอธิปไตยเป็นวันหยุดประจำชาติครั้งแรก ในปี ค.ศ. 1840 กองกำลังอังกฤษได้ยกธงสหภาพแรงงานในโฮโนลูลูเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการควบคุมฮาวาย กษัตริย์คาเมฮาเมฮาที่ 3 ตอบโต้ด้วยการส่งผู้แทนไปยังศาลอังกฤษ เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม ค.ศ. 1843 ได้มีการยกธงฮาวายขึ้นใหม่ในโฮโนลูลูและคืนอำนาจให้กษัตริย์ จาก 2022

วันเกิด Udham สิงห์

-
วันจันทร์ 31 กรกฎาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : (December 26, 1899 – July 31, 1940) was an Indian independence activist, best known for assassinating Michael O'Dwyer in March 1940 in what has been described as an avenging of the Jallianwalla Bagh Massacre. Udham Singh Kamboj changed his name to Mohammad Singh Azad, symbolizing the unification of the three major religions of India: Hinduism, Islam and Sikhism. Singh is considered one of the best-known revolutionaries of the Indian independence struggle.

วันปลดแอกหรือวันเลิกทาส

-
วันอังคาร 1 สิงหาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Celebrates the Emancipation of slaves in the British Empire on August 1, 1834.

ชุมชนไทย - ญี่ปุ่นของซันโตโดมิงโก(มานากัวเท่านั้น)

-
วันอังคาร 1 สิงหาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วันพัชรมารมณ์

-
วันอังคาร 1 สิงหาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Pachamama (แม่พระธรณี) ซึ่งเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาลแอนเดียนเป็นเทพธิดาแห่งโลกในบางวัฒนธรรมที่มีอยู่ส่วนใหญ่ในพื้นที่ที่สอดคล้องกับอาณาจักรอินคาโบราณ

วันที เอ็ม ที

-
วันอังคาร 1 สิงหาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วุนๆภว ณฏ

-
วันอังคาร 1 สิงหาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Celebrates the Emancipation of slaves in the British Empire on August 1, 1834.

วันอาสาฬหบูชา

-
วันอังคาร 1 สิงหาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : วันอาสาฬหบูชา เป็นวันสำคัญทางศาสนาพุทธนิกายเถรวาทและวันหยุดราชการในประเทศไทย คำว่า อาสาฬหบูชา ย่อมาจาก อาสาฬหปูรณมีบูชา แปลว่า การบูชาในวันเพ็ญเดือนอาสาฬหะ อันเป็นเดือนที่สี่ตามปฏิทินของประเทศอินเดีย ตรงกับวันเพ็ญ เดือน 8 ตามปฏิทินจันทรคติของไทย ซึ่งมักจะตรงกับเดือนมิถุนายนหรือเดือนกรกฎาคม แต่ถ้าในปีใดมีเดือน 8 สองหน ก็ให้เลื่อนไปทำในวันเพ็ญเดือน 8 หลังแทน วันอาสาฬหบูชาได้รับการยกย่องเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องจากเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นเมื่อ 45 ปี ก่อนพุทธศักราช ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 คือวันอาสาฬหปุรณมีดิถี หรือวันเพ็ญเดือนอาสาฬหะ ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เมืองพาราณสี แคว้นกาสี อันเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมเทศนาเป็นครั้งแรกเป็นปฐมเทศนา คือ ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร แก่ปัญจวัคคีย์ [Wikipedia]

ฟฌวี ฑโณไภฯ

-
วันอังคาร 1 สิงหาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Instaured at the end of the XIX century. The date refers to an agreement made at the beginning of August 1291 between Uri, Schwyz and Nidwalden. Traditional observance includes bonfires on the the mountains and celebrations in the communities, occasions for patriotic speeches. Modern observance, fostered by the Tourist offices, include fireworks.

วันหยุดท้องถิ่น

-
วันอังคาร 1 สิงหาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Province Day (Guadalcanal only)

วันพ่อ-แม่

-
วันอังคาร 1 สิงหาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส :

ตถธณฑโณไภฯ

-
วันอังคาร 1 สิงหาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Obtained from France on August 1, 1960

วันเอกราช

-
วันอังคาร 1 สิงหาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : ตั้งแต่ปี 1998

ราชการลูกจ้างมีวันหยุด

-
วันพุธ 2 สิงหาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส :

อิลินเดน

-
วันพุธ 2 สิงหาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Commemorates the Ilinden-Preobrazhenie Uprising (Ilinden Uprising) of August 1903 which was an organized revolt against the Ottoman Empire. Wikipedia

วันไว้ทุกข์หรือไว้อาลัย

-
วันพุธ 2 สิงหาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Commemorates the Auschwitz extermination

วันพระแม่ปฏิสนธินิรมลแห่งลอสแอนเจลิส

-
วันพุธ 2 สิงหาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Feast of Patroness of Costa Rica

วันหยุดท้องถิ่น

-
วันพฤหัสบดี 3 สิงหาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Province Day (Makira/Ulawa only)

วันวีรชนผู้เสียสละในการต่อสู้กับพวกล

-
วันพฤหัสบดี 3 สิงหาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : การล่าอาณานิคมวันสักขี

ตถธณฑโณไภฯ

-
วันพฤหัสบดี 3 สิงหาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Granted by the French in 1960

วันปลดแอกหรือวันเลิกทาส (วันแรกของการแข่งขันคริกเก็ต)

-
วันพฤหัสบดี 3 สิงหาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : The only country in the world having 2 days dedicated to cricket

การเฉลิมฉลองการรัฐประหาร

-
วันพฤหัสบดี 3 สิงหาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : การรัฐประหารอิเควทอเรียลกินีปี 1979 เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 1979 เมื่อหลานชายของประธานาธิบดีฟรานซิสโก มาซิอัส Nguema ชื่อ Teodoro Obiang Nguema Mbasogo โค่นล้มเขาในรัฐประหารนองเลือด การต่อสู้ระหว่างผู้ภักดีและกบฏยังคงดําเนินต่อไปจนกระทั่ง Macํas Nguema ถูกจับหลบหนีไปแคเมอรูนเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม เขาตัดสินประหารชีวิตลุงของเขาในความผิดของการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ต่อชาวบูบีและอาชญากรรมอื่น ๆ ที่เกิดขึ้น Macํas Nguema ถูกประหารชีวิตโดยการยิงทีมเมื่อวันที่ 29 กันยายน 1979 Teodoro ยังคงเป็นประธานาธิบดีตั้งแต่นั้นมา [Wikipedia]

วันซันซัลวาดอร์ (เฉพาะซันซัลวาดอร์)

-
วันพฤหัสบดี 3 สิงหาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Devoted to the country's patron saint: El Salvador del Mundo (Savior of the World). paid holiday when falling on Saturday or Sunday

สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุด

-
วันศุกร์ 4 สิงหาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วันสถาปนา

-
วันศุกร์ 4 สิงหาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : The date for the formation of the Aborigines’ Rights Protection Society by John Mensah Sarbah in 1897, and the formation of the United Gold Coast Convention (UGCC) in 1947 by J.B. Danquah and George Alfred “Paa” Grant. not a paid holiday when falling on a Sunday

เทศกาลเก็บเกี่ยว

-
วันศุกร์ 4 สิงหาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Umuganura “Harvest day” was one of the most important ceremonies performed by Rwandans at the beginning of every harvest season. This event came second to the most important ceremony in the Rwandan kingdom, which was the enthronization of the new King. Though we do not know exactly when “Umuganura” was introduced in Rwandan society; some literature states that, it could have been started together with the introduction of the agriculture in Rwanda during the 3rd century B.C.

วันรัฐธรรมนูญ

-
วันศุกร์ 4 สิงหาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Marks the culminating point of two weeks of festivities

วันแมรี่เจ้าชาย

-
วันศุกร์ 4 สิงหาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Admiral Sir George Somer, Bermudas' father settle in the island in 1609

วันบารัค โอบามา

-
วันศุกร์ 4 สิงหาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : เพื่อเป็นเกียรติแก่ประธานาธิบดีคนที่ 44 ของสหรัฐอเมริกา ผู้ซึ่งเริ่มต้นอาชีพของเขารับใช้ประชาชนชาวอิลลินอยส์ทั้งในวุฒิสภารัฐอิลลินอยส์และวุฒิสภาสหรัฐอเมริกาและอุทิศชีวิตของเขาเพื่อปกป้องสิทธิของชาวอเมริกันและสร้างสะพานข้ามชุมชน จาก ปี 2561

เทศกาลวันซันซัลวาดอร์ (วันที่สอง)

-
วันเสาร์ 5 สิงหาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : paid holiday when falling on Saturday or Sunday

อันดอร์ราวัน

-
วันเสาร์ 5 สิงหาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วันสถาปนา

-
วันเสาร์ 5 สิงหาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : August 5, 1585 was the date on which the Portuguese arrived in the lands of Paraiba, thus founding the city of Nossa Senhora das Neves (now Joใo Pessoa)

วันขอบคุณผืนแผ่นดินที่ให้กำเนิด

-
วันเสาร์ 5 สิงหาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Liberation from the Serbian forces On that date in 1995 the Croatian Army took the city of Knin during Operation Storm, which effectively brought an end to Republic of Serbian Krajina proto-state. In 2008, the Croatian Parliament also assigned the name Day of Croatian Defenders (Croatian: Dan hrvatskih branitelja) to the holiday, which honors the current service members and veterans of the Republic of Croatia Armed Forces Paid holiday when falling on Saturday or Sunday [wikipedia]

เทศกาลวันซันซัลวาดอร์ (วันที่สาม)

-
วันอาทิตย์ 6 สิงหาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : paid holiday when falling on Saturday or Sunday

ว๕ธํ ฑโณไภฯ

-
วันอาทิตย์ 6 สิงหาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส :

การต่อสู้ของวันจูนิน

-
วันอาทิตย์ 6 สิงหาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : ยุทธการจูนินเป็นการต่อสู้ทางทหารของสงครามประกาศอิสรภาพของเปรูต่อสู้ในที่ราบสูงของภูมิภาคจูนินเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 1824 เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาราชวงศ์ได้กลับมาควบคุมลิมาได้อีกครั้ง และได้กลับมารวมตัวกันอีกครั้งในทรูจิลโล ซิมอน โบลิวาร์ในเดือนมิถุนายนได้นํากองกําลังกบฏของเขาไปทางใต้เพื่อเผชิญหน้ากับสเปนภายใต้จอมพลโฮเซเดอกันเตรัค กองทัพทั้งสองพบกันที่ราบจูนินในที่ราบสูงบอมบอมบ์นทางตะวันตกเฉียงเหนือของหุบเขาจาจา จาก 2022 [Wikipedia]

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันอาทิตย์ 6 สิงหาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Celebration of the Founding Anniversary of the Province of Cebu (in 2008: 434th anniversary) in Cebu only

อันดอร์ราวัน

-
วันอาทิตย์ 6 สิงหาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส :

Various civic/state holidays

-
วันจันทร์ 7 สิงหาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วันหยุดธนาคารฤดูร้อน

-
วันจันทร์ 7 สิงหาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส :

คาร์นิวอล

-
วันจันทร์ 7 สิงหาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : The first day of carnival is called J'ouvert

วันเยาวชนแห่งชาติ

-
วันจันทร์ 7 สิงหาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : The youth in Kiribati comprises half of the national population and is administered through the Ministry of Environment and Social Development with the aim of developing the well-being of I-Kiribati youth and maintaining culture existing amongst the youth. National Youth Day emphasizes the role of the youth of today.

งานเฉลิมฉลอง (วันแรกของช่วง 3 วัน)

-
วันจันทร์ 7 สิงหาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วันหยุดธนาคารฤดูร้อน (ธนาคารเปิดทำการ)

-
วันจันทร์ 7 สิงหาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วันหยุดธนาคารฤดูร้อน

-
วันจันทร์ 7 สิงหาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส :

คาร์นิวัล

-
วันจันทร์ 7 สิงหาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : งานเฉลิมฉลองอย่างเป็นทางการไม่ได้ preceeded เดือนของเทศกาล. http://www.barbados.org/

วันปลดแอกหรือวันเลิกทาส

-
วันจันทร์ 7 สิงหาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Celebrating the abolition of slavery.

สิงหาคมวันหยุดธนาคาร

-
วันจันทร์ 7 สิงหาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส :

อันดอร์ราวัน

-
วันจันทร์ 7 สิงหาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส :

ใหม่วันบรันสวิก

-
วันจันทร์ 7 สิงหาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วันรัฐบริติชโคลัมเบีย

-
วันจันทร์ 7 สิงหาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส :

ฐ๘ศญฑน ฑโณไภฯ

-
วันจันทร์ 7 สิงหาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส :

ประจัญบานวัน

-
วันจันทร์ 7 สิงหาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Defeat of the Spanish by the South American people in 1819 in Boyaca

วันเอกราช

-
วันจันทร์ 7 สิงหาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Granted by the UK in 1962

วันกสิกร

-
วันจันทร์ 7 สิงหาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วันซัสแคตเชวัน

-
วันจันทร์ 7 สิงหาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วันการพาณิชย์

-
วันจันทร์ 7 สิงหาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Shop keepers and office workers are being honoured.

วันเยาวชน

-
วันจันทร์ 7 สิงหาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วันสืบทอดประเพณีคัลทูรามา (เนวิส)

-
วันอังคาร 8 สิงหาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Nevis only

ทางหลวงของนักปราบภูเขา

-
วันอังคาร 8 สิงหาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Festival of the Lepcha people of north-east India. The festival occurs usually in the month of August. According to Lepcha belief, their ancestors went atop the Tendong Mountain to escape from 40 days and 40 nights of continuous rain. This festival commemorates that happening [Wikipedia]

คาร์นิวอล

-
วันอังคาร 8 สิงหาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : The last day of carnival is called Last Lap http://www.antiguacarnival.com/

งานเทศกาล

-
วันอังคาร 8 สิงหาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส :

ณ๓นฮภว ณฏ

-
วันอังคาร 8 สิงหาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส :

ฟฉผบภว ณฏ

-
วันพุธ 9 สิงหาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Commemorates 9 August 1956 when women participated in a national march to petition against pass laws (legislation that required African persons to carry a document on them to ‘prove’ that they were allowed to enter a ‘white area’

วันเผ่าโลก

-
วันพุธ 9 สิงหาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : คนเผ่าที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ต่างๆของราชสถานจัดโครงการทางศาสนาสังคมและวัฒนธรรม

วันที่ของคนพื้นเมือง

-
วันพุธ 9 สิงหาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : ถึงความหลากหลายของชุมชนในประเทศอินเดีย,ออสการ์(,ชวา,ทิ้งไว้บนบก amerindian ,จีน,...) เริ่มในปี 2009 .

ฑนฐกภว ณฏ

-
วันพุธ 9 สิงหาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : 1965 ณโฟก ธปทนภฬม๖พฦฟกผญ ตถธณ ฑโณไภฯภป ธยดยดู.

งานเทศกาล

-
วันพุธ 9 สิงหาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วันเทศกาลแย่งชิงดอกไม้ (เฉพาะช่วงบ่าย)

-
วันพฤหัสบดี 10 สิงหาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส :

สิงหาคมวันศุกร์

-
วันพฤหัสบดี 10 สิงหาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส :

ชุมชนไทย - ญี่ปุ่นของซันโตโดมิงโก(มานากัวเท่านั้น)

-
วันพฤหัสบดี 10 สิงหาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันพฤหัสบดี 10 สิงหาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : St Laurent Day - Banks remain open in St Laurent only

วันภูเขา

-
วันศุกร์ 11 สิงหาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : ออกแบบมาเพื่อแบ่งปันโอกาสที่จะได้คุ้นเคยกับภูเขาและชื่นชมพรจากภูเขา Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันรัฐธรรมนูญ

-
วันศุกร์ 11 สิงหาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วันรัฐแห่งชาติ

-
วันศุกร์ 11 สิงหาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Creation of the captaincy, separation from Sao Paulo Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันเอกราช

-
วันศุกร์ 11 สิงหาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Celebrates the first uprising against Spanish rule in 1809

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันเสาร์ 12 สิงหาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : In tribute to the Chaco people, commemorating the founding of the Gran Chaco Province in Gran Chaco region only

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม

-
วันเสาร์ 12 สิงหาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 1975 ประมาณ 350,000 โมร็อกโกอาวุธเข้าหาเมือง Tarfaya ในภาคใต้ของโมร็อกโกและรอสัญญาณจากกษัตริย์ฮัสซันที่สองของโมร็อกโกที่จะข้ามเข้ามาในการโต้แย้งประเทศ / ดินแดนของซาฮาราตะวันตก พวกเขากวัดแกว่งธงโมร็อกโก, ป้ายเรียกร้องให้มีการกลับมาของโมร็อกโกซาฮารารูปภาพของพระมหากษัตริย์และคัมภีร์กุรอ่าน สีเขียวสำหรับชื่อมีนาคมที่ตั้งใจจะให้เป็นสัญลักษณ์ของศาสนาอิสลาม เป็นผลให้สเปนยอมรับความต้องการของโมร็อกโกและเข้าเจรจาทวิภาคี นี้นำไปสู่ข้อตกลงมาดริดสนธิสัญญาที่แบ่งดินแดนระหว่างโมร็อกโกและมอริเตเนีย Not a paid holiday when falling on Friday or Saturday [Wikipedia]

วันชาตินิยม

-
วันอาทิตย์ 13 สิงหาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : In memory of those who sacrificed their lives during the 1891 Anglo-Manipur War. On this day in 1891, Manipuri prince Bir Tikendrajit Singh and general Thangal were hanged by the British on charges of waging war against them.

ขับออกจากโคโซโว

-
วันอาทิตย์ 13 สิงหาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Day of Remembrance for the 1999 Kosovo Expulsion by Albanese Kosovar armed forces

ตถธณฑโณไภฯ

-
วันอาทิตย์ 13 สิงหาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Granted by the French in 1960 paid holiday when falling on Saturday or Sunday

ฟฉผบภว ณฏ

-
วันอาทิตย์ 13 สิงหาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันพ่อ

-
วันจันทร์ 14 สิงหาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส :

ฝยธฎภว ณฏ

-
วันจันทร์ 14 สิงหาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Celebrates the conclusion of World War II and is related to Victory over Japan Day in the United Kingdom. Rhode Island retains the holiday in tribute to the disproportionate number of sailors it sent and lost in the Pacific front. Bank of America REMAINS OPEN.

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม

-
วันจันทร์ 14 สิงหาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 1975 ประมาณ 350,000 โมร็อกโกอาวุธเข้าหาเมือง Tarfaya ในภาคใต้ของโมร็อกโกและรอสัญญาณจากกษัตริย์ฮัสซันที่สองของโมร็อกโกที่จะข้ามเข้ามาในการโต้แย้งประเทศ / ดินแดนของซาฮาราตะวันตก พวกเขากวัดแกว่งธงโมร็อกโก, ป้ายเรียกร้องให้มีการกลับมาของโมร็อกโกซาฮารารูปภาพของพระมหากษัตริย์และคัมภีร์กุรอ่าน สีเขียวสำหรับชื่อมีนาคมที่ตั้งใจจะให้เป็นสัญลักษณ์ของศาสนาอิสลาม เป็นผลให้สเปนยอมรับความต้องการของโมร็อกโกและเข้าเจรจาทวิภาคี นี้นำไปสู่ข้อตกลงมาดริดสนธิสัญญาที่แบ่งดินแดนระหว่างโมร็อกโกและมอริเตเนีย Not a paid holiday when falling on Friday or Saturday [Wikipedia]

ฑนฐกภ๛ภฮ ฟตฟ๕ภป ฑโธฎดย ณฏ

-
วันจันทร์ 14 สิงหาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส :

พระบิดาแห่งเอกราช

-
วันจันทร์ 14 สิงหาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันจันทร์ 14 สิงหาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Linguistics Day: Dedicated to the heritage and culture of the Afrikaans language. in Orania only

วันครบรอบ

-
วันจันทร์ 14 สิงหาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : รำลึกถึงวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2359 เมื่อบริเตนใหญ่เข้าครอบครอง Tristan da Cunha

วันจงรักภักดี

-
วันจันทร์ 14 สิงหาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : On August 14, 1979, the recovery of this province by Moroccan authorities came to materialize the unity of the country and crown a long struggle for the perfection of Morocco's territorial integrity. On that day, at the Riad palace in Rabat, a 360 person-strong delegation, was dispatched by the population of the region to renew before King Hassan II the oath of allegiance and their attachment to the Alaouite throne. The sovereign then delivered a historic speech in which he vowed to guarantee their defense and security and endeavor for their well-being.

ตถธณฑโณไภฯ

-
วันจันทร์ 14 สิงหาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Pakistan was formed on August 14, 1947 with two parts in the eastern and northwestern regions of South Asia, separated by Hindu-majority India. [Wikipedia] [Wikipedia]

ราชการลูกจ้างมีวันหยุด

-
วันจันทร์ 14 สิงหาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส :

คาร์นิวอล

-
วันจันทร์ 14 สิงหาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : From dawn on Carnival Monday, the streets of Grenada's towns are filled with traditional masqueraders depicting Devils (Jab-Jabs) and social commentaries of the highlights of the past year (Ole Mas). Spectators and masqueraders dance to the sounds of steel bands and DJ’s playing the latest carnival melodies.

คาร์นิวัล

-
วันอังคาร 15 สิงหาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Carnival celebrations come to an end on Carnival Tuesday with the parade of the bands. Masqueraders dance through the streets showcasing their brightly coloured costumes to the delight of the crowd with sounds of steel bands and DJ’s playing the latest carnival songs

วันกองทัพบก

-
วันอังคาร 15 สิงหาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วันรัฐธรรมนูญ

-
วันอังคาร 15 สิงหาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วันไว้อาลัยแห่งชาติ

-
วันอังคาร 15 สิงหาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : This celebration depends on which party is in power

วันครบรอบพิชิต

-
วันอังคาร 15 สิงหาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : เพื่อทําเครื่องหมายเมื่อกลุ่มติดอาวุธอิสลามนิยมพิชิตกรุงคาบูลระหว่างการถอนกองกําลังนาโต้ที่นําโดยสหรัฐฯ อย่างโกลาหล (15 ส.ค. 2021) จาก 2022

성모 승천 대축일

-
วันอังคาร 15 สิงหาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วันประกาศรัฐปกครองอิสระปารา

-
วันอังคาร 15 สิงหาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วันเสรีภาพ

-
วันอังคาร 15 สิงหาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : สิ้น 35 ปีอาชีพในญี่ปุ่น 1945

วันชาติ

-
วันอังคาร 15 สิงหาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Celebrates independence from France in 1960. A 3-day holiday period known as Les Trois Glorieuses .

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันอังคาร 15 สิงหาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Foundation Day, Panama City Only in Panama City, but stock market is closed in the whole country.

วันเอกราช

-
วันอังคาร 15 สิงหาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Commemorates the day in 1947 when India achieved freedom from British rule

วุนๆ ฑโณไภฯ

-
วันอังคาร 15 สิงหาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Celebrates the liberation from Japanese rule (1945)

พฦผ๘ฝรพ๐(ฦฤถ๓ฐ๚ภฬ ผ๖ตต) รขผณภฯ

-
วันอังคาร 15 สิงหาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Gold-seeking Spaniards first established a fort on the Guarani inhabited Paraguay River on August 15, 1537. They called it Nuestra Senora de la Asuncion (Our Lady of the Assumption). http://news.quickfound.net/intl/paraguay_news.html

ผบธ๐ ฝยรต ด๋รเภฯ

-
วันพุธ 16 สิงหาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส :

ราชการลูกจ้างมีวันหยุด

-
วันพุธ 16 สิงหาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Bennington Battle Day

วันบูรณาการณ์ฟื้นฟู

-
วันพุธ 16 สิงหาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : A military conflict between 1863 and 1865 in the Dominican Republic between nationalists and Spain, who had recolonized the country 17 years after its independence. Using guerrilla tactics, the blacks, mulattos and ragged whites combatants forced the Spanish forces to abandon the Dominican territory. [Wikipedia]

รอยัล ควีนสแลนด์ โชว์ (EKKA)

-
วันพุธ 16 สิงหาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Queensland largest trade show, essentially in Brisbane (since 1875) https://www.ekka.com.au/ekka-information/public-holidays/

โดยนิตินัย

-
วันพุธ 16 สิงหาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : ในปี 1962 วันที่สิทธิและกฎหมายที่ประดิษฐานอยู่ในรัฐธรรมนูญอินเดียได้ขยายไปถึงผู้คนในพอนดิเชอร์รี

ตถธณผฑพ๐ภฯ

-
วันพุธ 16 สิงหาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Celebrates independence from France in 1960. A 3-day holiday.

แข่งม้าพื้นเมืองแห่งเมืองปาลิโอ (เฉพาะเซียนน่า)

-
วันพุธ 16 สิงหาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันพฤหัสบดี 17 สิงหาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Kadayawan Day - tribute to good harvest in Davao City only

วันเอกราช

-
วันพฤหัสบดี 17 สิงหาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Granted by the Netherlands in 1945. Actual independence was implemented in 1949.

ตถธณผฑพ๐ภฯ

-
วันพฤหัสบดี 17 สิงหาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Celebrates independence from France in 1960. A 3-day holiday.

วันรัฐปกครองอิสระ

-
วันศุกร์ 18 สิงหาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส :

ตถธณผฑพ๐ภฯ

-
วันเสาร์ 19 สิงหาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Commemorates the 1919 Treaty of Rawalpindi in 1919 which granted independence from Britain. The day was celebrated until 1992, when mujahedeen overthrew the former communist regime. The Taliban restored the celebration in 1996.

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันเสาร์ 19 สิงหาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Integration of Mแlaga in Castilla Mแlaga only

วันคิวซอน ซิตี้

-
วันเสาร์ 19 สิงหาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Quezon City only

วันหยุด

-
วันอาทิตย์ 20 สิงหาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : To commemorate the annual Isese festival

วันนมัสการตามประเพณี

-
วันอาทิตย์ 20 สิงหาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Isese Day from 2023

ราชการลูกจ้างมีวันหยุด

-
วันอาทิตย์ 20 สิงหาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Falintil day - originally began as the military wing of the political party FRETILIN of East Timor. It was established on 20 August 1975 in response to FRETILIN’s political conflict with the Timorese Democratic Union (UDT). The name FALINTIL is an acronym of its full name in Portuguese, For็as Armadas da Liberta็ใo Nacional de Timor-Leste. In English this translates as The Armed Forces for the National Liberation of East Timor . [Wikipedia]

วันของบูชา

-
วันอาทิตย์ 20 สิงหาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Isese Day celebrates the Yoruba traditions and religion in a display of culture and spirituality.

ว๕ธํ ฑโณไภฯ

-
วันอาทิตย์ 20 สิงหาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : On August 20th 1953, The Revolution began when the colonial residence surrounded the Royal palace and enjoined the legitimate Sultan Mohamed V to surrender or be exiled. This event contributed to strengthen the domestic front in Morocco and the unity of Moroccans behind the Sultan. After two years, this victorious revolution succeeded in freeing the country from the yoke and tutelage of the French Protectorate, paving the way for the advent of the era of freedom and independence.

ว๕ธํ ฑโณไภฯ

-
วันอาทิตย์ 20 สิงหาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วันล่ามรหัสนาวาโฮแห่งชาติ

-
วันอาทิตย์ 20 สิงหาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : เพื่อเป็นเกียรติแก่ความกล้าหาญของล่ามรหัสและบทบาทที่สําคัญของพวกเขาในชัยชนะพันธมิตรของสงครามโลกครั้งที่สอง จากปี 2564

วันฟื้นฟูเอกราช

-
วันอาทิตย์ 20 สิงหาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : On the night of August 19, 1991, Estonia was caught up in the uncertainty generated by the attempted coup in Moscow. A column of Soviet light tanks and troop carriers had already started to move on Tallinn as the commander of Soviet forces in the Baltics announced his support of the coup. Fearing a total crackdown by the Soviet army, the Estonian parliament met in emergency session on August 20. At 23:00 the Supreme Council, as the legislature was now known, passed a final resolution declaring full restoration of independence Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันประธานาธิบดีนินอย อาคิโน

-
วันจันทร์ 21 สิงหาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Senator assassinated at the Manila airport in 1983 Araw ng Kabayanihan ni Ninoy Aquino

ขั้นตอนสู่ความเป็นอมตะของนายพลซานมาร์ติน

-
วันจันทร์ 21 สิงหาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Jos้ Francisco de San Martํn y Matorras (Yapey๚, Viceroyalty of the Rio de la Plata, 25 February 1778 – Boulogne-sur-Mer, France, 17 August 1850), known simply as Jos้ de San Martํn or El Libertador of Argentina, Chile and Peru, was a Spanish-Argentine general and the prime leader of the southern and central parts of South America's successful struggle for independence from the Spanish Empire who served as the Protector of Peru. Born in Yapey๚, Corrientes, in modern-day Argentina, he left his mother country at the early age of seven to study in Mแlaga, Spain.

วันคำสอนขององค์พระคริสตเจ้า

-
วันจันทร์ 21 สิงหาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : in Kosrae only

วันผู้สูงอายุ

-
วันจันทร์ 21 สิงหาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Oklahoma,

กิจกรรมงานแสดงสินค้าท้องถิ่น (ฟุงชาล)

-
วันจันทร์ 21 สิงหาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วันเยาวชน

-
วันจันทร์ 21 สิงหาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Celebrates the Revolution of the King and the People, a landmark in Morocco's history, that illustrates the struggle of the Alaouite Throne and the Moroccan people against occupation. On August 20, 1953 the French colonial authorities exiled the Late King Mohammed V and the Royal Family, after the Late king had refused to disavow the action of the national movement and to sign decrees consecrating French domination over Morocco. Celebration of the Revolution of the King and People

วันค้นพบ - ตื่นทองคลอนไดค์

-
วันจันทร์ 21 สิงหาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Anniversary of the discovery of gold in 1896

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันพุธ 23 สิงหาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Kharkov Day in Kharkov region only

การเฉลิมฉลองปลายสุลต่านแบล็ง

-
วันพุธ 23 สิงหาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส :

ราศีกันย์

-
วันพุธ 23 สิงหาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : The Virgin: August 23 to September 22

วันธงชาติ

-
วันพฤหัสบดี 24 สิงหาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วันเกิดของสุลต่านแห่งมะละกา

-
วันพฤหัสบดี 24 สิงหาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันศุกร์ 25 สิงหาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Saint Patron of the city in Duque de Caxias only

วันกองทัพ

-
วันศุกร์ 25 สิงหาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : บรรณาการกองทัพเกาหลี Paid holiday when falling on Saturday or Sunday [Wikipedia]

ฑนฐกภ๛ภฮ ฟตฟ๕ภป ฑโธฎดย ณฏ

-
วันเสาร์ 26 สิงหาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันหยุด

-
วันอาทิตย์ 27 สิงหาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Commemoration of the Anniversary of the creation of the State.

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันอาทิตย์ 27 สิงหาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Nossa Senhora dos Prazeres Macei๓ only

ฐวฑน ฑโณไภฯ

-
วันอาทิตย์ 27 สิงหาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Independence was obtained from the USSR on August 27th, 1991 paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันหยุดธนาคารปลายฤดูหนาว

-
วันจันทร์ 28 สิงหาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วันเกิดของอายันคาลี

-
วันจันทร์ 28 สิงหาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : 28 August 1863 – 1941) was a social reformer who worked for the advancement of those people in the princely state of Travancore, British India, who were treated as untouchables. His efforts influenced many changes that improved the social wellbeing of those people, who are today often referred to as Dalits.

วันอัสสัมชัญนิรมล (มาเรียโมบา)

-
วันจันทร์ 28 สิงหาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วันวีรชนแห่งชาติ

-
วันจันทร์ 28 สิงหาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Araw ng mga Bayani

วันหยุดธนาคารฤดูร้อน

-
วันจันทร์ 28 สิงหาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วันกบฏแห่งชาติสโลวัก

-
วันอังคาร 29 สิงหาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : [Wikipedia]

โรซาแห่งลิมา

-
วันพุธ 30 สิงหาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : นักบุญโรซาแห่งลิมา (สเปน: Santa Rosa de Lima) เป็นชาวสเปนในนิคมกรุงลิมา เขตอุปราชแห่งเปรู ในจักรวรรดิสเปน สมาชิกคณะชั้นสามของนักบุญดอมินิก มีชื่อเสียงจากการบำเพ็ญทุกรกิริยาอย่างเข้มงวด และเป็นคนแรกที่เกิดในทวีปอเมริกาที่ได้รับการประกาศเป็นนักบุญในคริสตจักรโรมันคาทอลิก ในกรุงลิมาเท่านั้น [Wikipedia]

ฐ๘ศญฑน ฑโณไภฯ

-
วันพุธ 30 สิงหาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Day of the Republic of Tatarstan

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันพุธ 30 สิงหาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : In tribute to Huey P. Long (1893-1935), state senator was nicknamed the Kingfish . in New Orleans

ฝยธฎภว ณฏ

-
วันพุธ 30 สิงหาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Battle of Dumlupinar, final battle for independence in 1922.

วันรัฐธรรมนูญ

-
วันพุธ 30 สิงหาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วันเอกราช

-
วันพฤหัสบดี 31 สิงหาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Granted by the UK in 1962

ตถธณฑโณไภฯ

-
วันพฤหัสบดี 31 สิงหาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : หลังจากสหภาพโซเวียตในปี 1991

วันครบรอบการถอนทหารต่างชาติ

-
วันพฤหัสบดี 31 สิงหาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : from 2022

วันภาษาประจำชาติ

-
วันพฤหัสบดี 31 สิงหาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : In tribute to the establishment of the official language of the country (changed from Russian). This Romanian language is still written in cyrillic characters.

ฐวฑน ฑโณไภฯ

-
วันพฤหัสบดี 31 สิงหาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : ตถธณภบ 1957 ณโฟก ฟตฑนฟก ภววุ บฮฟฉ ว฿ดู paid holiday when falling on a Saturday

ฐวฑน ฑโณไภฯ

-
วันศุกร์ 1 กันยายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : President Ho Chi Minh declared freedom for Vietnam (initially referring to the surrender of Japan in 1945) paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันริเจอร์บัล (วันแรงงาน)

-
วันศุกร์ 1 กันยายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : In tribute to the workers, known as Rijerbal .

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันศุกร์ 1 กันยายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : Celebrates the city's Charter Anniversary. in Baguio

ช่วงต้นของการปฏิวัติ

-
วันศุกร์ 1 กันยายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : On 1 September 1961, the Eritrean Liberation Front (ELF), under the leadership of Hamid Idris Awate, waged an armed struggle for independence Paid holiday when falling on Saturday or Sunday [Wikipedia]

วันรัฐธรรมนูญ

-
วันศุกร์ 1 กันยายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : Paid holiday when falling on Saturday or Sunday [Wikipedia]

ฐวฑน ฑโณไภฯ

-
วันเสาร์ 2 กันยายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : President Ho Chi Minh declared freedom for Vietnam (initially referring to the surrender of Japan in 1945) paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันเสาร์ 2 กันยายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : To mark the surrender of the Japanese Imperial Army at the end of World War II. in Ifugao province

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันเสาร์ 2 กันยายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : Nagorno-Karabakh independence day

เซวตาเดย์

-
วันเสาร์ 2 กันยายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : In late August 1415, King John I of Portugal led an assault that would come to be known as the Conquest of Ceuta. The Portuguese caught the city with no sweat. Possibly this is the reason no one idea about what flag to use after the city was taken. Fortunately, somebody had packed the flag of Lisbon, which they all chose would be an incredible design for Ceuta. The coat of arms of Portugal was added to the center and that flag is as yet used for Ceuta today. Over the next hundreds of years, Spain and Portugal Ceuta quarreled like Iberian brothers with Ceuta passing between them. The city was at long last surrendered to King Carlos II of Spain on January 1st, 1668 by the Treaty of Lisbon. Even though Ceuta was vanquished by Portugal on August 22nd, 1415, it is praised on September 2nd as Spain and Portugal received the Gregorian calendar in 1582, pushing dates ahead by ten days.

วันของคนผิวดําและวัฒนธรรมแอฟโฟรคอสตาริกา

-
วันอาทิตย์ 3 กันยายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : พนักงานที่ได้รับค่าจ้างรายวันหรือรายสัปดาห์ (ในกิจกรรมที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์) ไม่มีสิทธิ์รับเงินในวันหยุดนี้ หากไม่ได้ทำงานในวันนั้น แต่ถ้าพวกเขาทำงานในช่วงวันหยุดที่ไม่ได้รับค่าจ้าง พวกเขาจะมีสิทธิได้รับ รับเงินเดือนประจำวันตามปกติ

วันสนธิสัญญาสันติภาพ

-
วันอาทิตย์ 3 กันยายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : Swains เกาะได้รับการพิจารณาเป็นส่วนหนึ่งของโตเกเลา แต่ถูกผนวกไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นส่วนหนึ่งของอเมริกันซามัว

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันอาทิตย์ 3 กันยายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : Ilhabela Day Ilhabela only

มูลนิธิแห่งสาธารณรัฐ

-
วันอาทิตย์ 3 กันยายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : San Marino was founded on 3 September, 301 AD when a Christian stonemason named Marinus the Dalmatian fled to escape the anti-Christian Roman Emperor Diocletian. Marinus hid on the peak of Mount Titano and founded a small community of people following their Christian beliefs. In memory of the stonecutter, the land was renamed Land of San Marino and was finally changed to its present-day name, Republic of San Marino. paid holiday when falling on Saturday or Sunday

พิธีรำ Reed (อัมลังกา)r

-
วันอาทิตย์ 3 กันยายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : The spectacular event which takes place at Ludzidzinini in the valley of Ezulwini, about 30 kilometres from the capital, Mbabane, attracts the participation of over 9,000 maidens (girls and young women below the age of 22) from across the Kingdom and even beyond its borders, in beaded mini skirts, short enough to cover only the buttocks, and a top exposing either one or both breasts. 2022 DATE CONFIRMED

วันหยุดประเพณี (ธนาคารยังคงเปิดอยู่)

-
วันจันทร์ 4 กันยายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : Kermesse du Luxembourg
Originally (in the year 1340), Schueberfouer was a large folk market. Today, the event remains true to its cultural origins and has evolved with the programme of attractions, games, lotteries and Luxembourg specialties.

ฐวฑน ฑโณไภฯ

-
วันจันทร์ 4 กันยายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : President Ho Chi Minh declared freedom for Vietnam (initially referring to the surrender of Japan in 1945) paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันแรงงาน

-
วันจันทร์ 4 กันยายน, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วันแม่ชีเทเรซ่า

-
วันอังคาร 5 กันยายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : Mother Teresa was born Agnes Gonxha Bojaxhiu in Skopje, Macedonia, on August 27, 1910. She died in Calcutta, India, on September 5, 1997.

วันประกาศการเป็นมลรัฐของรัฐอเมซอน

-
วันอังคาร 5 กันยายน, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วันซมโฮโล

-
วันพุธ 6 กันยายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : Celebrates the country's independence in 1968

วันโบแนร์

-
วันพุธ 6 กันยายน, 2023
วันหยุดฆราวาส :

ฟฌนๆภฯ

-
วันพุธ 6 กันยายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : Commemorates the unification of Eastern Rumelia and Bulgaria (1885). Eastern Rumelia was part of the Ottoman Empire. Bulgarians established in Rumelia revolted against the Turks and united the province with Bulgaria.

วันกองทัพบก

-
วันพุธ 6 กันยายน, 2023
วันหยุดฆราวาส :

ฝยธฎภว ณฏ

-
วันพฤหัสบดี 7 กันยายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : 1974 การเปลี่ยนแปลงในโปรตุเกสช่วยพรรคฝ่ายค้านแอฟริกัน Frelimo พลังงานที่ได้รับ วันที่ 7 กันยายน 1974 Samora Machel ลงนามในสนธิสัญญาสันติภาพในลูซากาซึ่งนำไปสู่ความเป็นอิสระ

วันรัฐธรรมนูญ

-
วันพฤหัสบดี 7 กันยายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : ฟิจิรัฐธรรมนูญที่สี่ได้ลงนามในกฎหมายโดยประธานาธิบดีตู Epeli Nailatikau ในเดือนกันยายนปี 2013 มันเป็นครั้งแรกที่จะกำจัดการแข่งขันตามสิทธิเลือกตั้งแข่งขันตามโควต้าที่นั่งในเขตการเป็นตัวแทนห้องชั้นบนเลือกตั้งและบทบาทของการถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้ สภาหัวหน้า มันเสื้อกั๊กอำนาจนิติบัญญัติ แต่เพียงผู้เดียวในห้องเดียว 50 ที่นั่งรัฐสภาที่มีขนาดใหญ่

ตถธณฑโณไภฯ

-
วันพฤหัสบดี 7 กันยายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : In 1807, Napoleon's army marched on Lisbon. Two days before the invasion, the Portuguese Prince Regent set sail for Brazil. On arrival, he made Rio de Janeiro the capital of the United Kingdom of Portugal, Brazil and the Algarve. Brazil became the only New World colony to serve as the seat of a European monarch. In 1822 the Prince Regent's son, who had been left behind to rule the colony when his father returned to Portugal, pulled out his sword and yelled the battle cry 'Independ?cia ou morte!' (independence or death). Portugal was too weak to fight its favourite son, so Brazil became an independent empire without spilling a drop of blood.

วันขอบคุณพระเจ้าของเจนีวา

-
วันพฤหัสบดี 7 กันยายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : A religious holiday with a ecumenical background instaured in the 19th century. No relation with the American Thanksgiving.

ตถธณฑโณไภฯ

-
วันศุกร์ 8 กันยายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันแม่พระปฏิสนธินิรมล - ชัยชนะในสงครามโลกครั้งที่สอง

-
วันศุกร์ 8 กันยายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : September 8 recalls some of the most important historic events from the history of the Maltese Islands. The main celebration, apart from the religious feast celebrated in Mellieha, Naxxar, Senglea, and in Xaghra, Gozo, is the commemoration of the victory of the Knights of St John and the Maltese in the Great Siege over the Ottoman Turks in 1565 . In fact, a commemorative ceremony is still held annually in Valletta, by the Great Siege Monument in front of the Courts.

วันเน็ตเวิร์ค

-
วันศุกร์ 8 กันยายน, 2023
วันหยุดฆราวาส :

นชาติอัสตูเรียส

-
วันศุกร์ 8 กันยายน, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วันเอ็กซ์เตรมาดูรา

-
วันศุกร์ 8 กันยายน, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันศุกร์ 8 กันยายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : Nossa Senhora da Luz dos Pinhais in Curitiba only

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันศุกร์ 8 กันยายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : Nuestra Se๑ora de la Cinta Huelva only

วันแม่พระปฏิสนธินิรมลให้ประสูติพระเยซู

-
วันศุกร์ 8 กันยายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : Celebration of the birth of Virgin Mary. Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

ฐวฑน ฑโณไภฯ

-
วันศุกร์ 8 กันยายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : ³ëÆ®¸£´ã µå ¸Þ¸®Æ® ¼¿, ¾Èµµ¶óÀÇ °ø ¹°¿¡¼­ ±× ¼º¿ªÀº Ä« ´Ò ·á¿Í ¾Ó ±ø »çÀÌ µé¾î¾É¾Æ °­ ¿ÞÂÊµÈ ÀºÇà¿¡ À§Ä¡ ÇØ ÀÖ½À´Ï´Ù. Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

G-20 Summit

-
วันเสาร์ 9 กันยายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : Https://g20.org lasts 2 days

การสถาปนาพรรคคอมมิวนิสต์

-
วันเสาร์ 9 กันยายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : Founded in 1948.

การประชุมสุดยอด G20r

-
วันเสาร์ 9 กันยายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : lasts 2days - in New Delhi

วันรัฐได้ถูกรวมเข้าอยู่ในสหรัฐ

-
วันเสาร์ 9 กันยายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : ยอมรับเป็นรัฐ 31 บน 9 กันยายน 1850

นักบุญเซนต์จอร์จ คาเย

-
วันอาทิตย์ 10 กันยายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : The area was originally settled by the Spanish. In the XVIIth century British settlers came, interested in the mahogany forests. After many conflicts with the Spanish, war broke out in 1796. A Spanish army was sent to expel the British settlers. But in 1798 The battle of St. George Cay was won by a handful of locals Britishers.

วันยิบบรอลตา

-
วันอาทิตย์ 10 กันยายน, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วันยิบบรอลตา

-
วันจันทร์ 11 กันยายน, 2023
วันหยุดฆราวาส :

ตถธณฑโณไภฯ

-
วันจันทร์ 11 กันยายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : In 1924 Tajikistan became an autonomous republic within the new Soviet republic of Uzbekistan, and in 1929 the country became a full-fledged Soviet republic. In the late 1980s, the openness of the Soviet regime of Mikhail S. Gorbachev stimulated a nationalist movement in Tajikistan, and Tajik leaders declared independence on September 9, 1991, when the dissolution of the Soviet Union became obvious. Paid holiday when falling on Friday or Saturday [Wikipedia]

นักบุญเซนต์จอร์จ คาเย

-
วันจันทร์ 11 กันยายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : The area was originally settled by the Spanish. In the XVIIth century British settlers came, interested in the mahogany forests. After many conflicts with the Spanish, war broke out in 1796. A Spanish army was sent to expel the British settlers. But in 1798 The battle of St. George Cay was won by a handful of locals Britishers.

วันหยุดครึ่งวัน

-
วันจันทร์ 11 กันยายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : Knabenschiessen - The prize-shooting for 12 to 16 year old is one of the oldest festivals in Zurich. A marksman king or queen is chosen.

วันรัฐธรรมนูญของเกาะโพนเป

-
วันจันทร์ 11 กันยายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : Pohnpei only (capital city)

วันลา ไดดา

-
วันจันทร์ 11 กันยายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : On September 11th 1714, Felipe V annulled Barcelona's laws and institutions and took action against the Catalan tongue and culture. La Diada refers to the nationalist feelings in Catalonia.

วันผู้ปกป้องประเทศ

-
วันอังคาร 12 กันยายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : Maryland

วันสู้รบแห่งเมืองซานฮาซินโต

-
วันพฤหัสบดี 14 กันยายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : Commemorates the anniversary of the Battle of San Jacinto (1836). General Sam Houston, commander in chief of the Texan Army, had camped out by the San Jacinto River, waiting for his chance to attack General Santa Anna. General Santa Anna was taken prisoner and forced to sign a treaty.

ผบธ๐ ล๋ฐํ รเภฯ

-
วันศุกร์ 15 กันยายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : Recalls the Sorrows the Virgin Mary endured in compassion for the suffering and death of her Divine Son. Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

ตถธณฑโณไภฯ

-
วันศุกร์ 15 กันยายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : Granted by Spain in 1821 Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันมาเลเซีย

-
วันเสาร์ 16 กันยายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : Commemorates the establishment of the Malaysian federation on the same date in 1963 paid holiday when falling on a Saturday, except in Johor, Terrenganu, Kedah, Kelantan

ฑนฐกภ๛ภฮ ฟตฟ๕ภป ฑโธฎดย ณฏ

-
วันเสาร์ 16 กันยายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : Established, along with several other in 1998 by the St Kitts and Nevis Federal parliament with the passage of the National Honours Act. The first holiday was held on 16 September 1998, and the first National Hero was Robert Bradshaw, the first Premier of the Associated State of St Kitts, Nevis and Anguilla. No other persons have received the honour since.[Wikipedia] Not a paid holiday when falling on Saturday or Sunday

ฐวฑน ฑโณไภฯ

-
วันเสาร์ 16 กันยายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : After the Portuguese invaded Maldives and killed the reigning Sultan in 1558, the Maldives was under Portuguese colonial rule until Muhmmad Thakurufaanu liberated Maldives in 1573. He and his companions arrived in Mal้ and ended the colonial rule of fifteen years. It is celebrated on its Islamic date, 1 Rabeeul Awwal. In 2007, called Proud to be Dhivehin Day .

ผ๘ฑณภฺภว ณฏ

-
วันเสาร์ 16 กันยายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : To honour the thousands of fallen Libyans who have served their country, keeping alive its values. (Since 2011) Paid holiday when falling on Friday

วันรัฐแห่งชาติ

-
วันเสาร์ 16 กันยายน, 2023
วันหยุดฆราวาส :

ตถธณฑโณไภฯ

-
วันเสาร์ 16 กันยายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : Commemorates the start of the Independence War by Father Miguel Hidalgo y Costilla in 1810 Paid holiday when falling on Saturday or Sunday [Wikipedia]

วันหยุด

-
วันอาทิตย์ 17 กันยายน, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วันเกิดของเจ้าชาย

-
วันอาทิตย์ 17 กันยายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : His Royal Highness Crown Prince Tupouto'a-'Ulukalala Not a paid holiday when falling on Friday or Saturday

ฐวฑน ฑโณไภฯ

-
วันอาทิตย์ 17 กันยายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : After the Portuguese invaded Maldives and killed the reigning Sultan in 1558, the Maldives was under Portuguese colonial rule until Muhmmad Thakurufaanu liberated Maldives in 1573. He and his companions arrived in Mal้ and ended the colonial rule of fifteen years. It is celebrated on its Islamic date, 1 Rabeeul Awwal. In 2007, called Proud to be Dhivehin Day .

วันวีรชนแห่งชาติ

-
วันอาทิตย์ 17 กันยายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : Birthday of the man considered to be the nation's founder, Antonio Agostinho Neto. Born in 1922 in the Bengo province and educated as a doctor, Neto was a powerful force in Angolan history, as well as one of the country's foremost poets. He led the Popular Movement for the Liberation of Angola (PMLA) in the fight for Angola's independence from Portugal.

ฑนฐกภ๛ภฮ ฟตฟ๕ภป ฑโธฎดย ณฏ

-
วันจันทร์ 18 กันยายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : Established, along with several other in 1998 by the St Kitts and Nevis Federal parliament with the passage of the National Honours Act. The first holiday was held on 16 September 1998, and the first National Hero was Robert Bradshaw, the first Premier of the Associated State of St Kitts, Nevis and Anguilla. No other persons have received the honour since.[Wikipedia] Not a paid holiday when falling on Saturday or Sunday

ชาวสเปนสถาปนาเมลียาอีกครั้ง (เฉพาะเมลียา)

-
วันจันทร์ 18 กันยายน, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วันเกิดของเจ้าชาย

-
วันจันทร์ 18 กันยายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : His Royal Highness Crown Prince Tupouto'a-'Ulukalala Not a paid holiday when falling on Friday or Saturday

ฤดูใบไม้ร่วงวัน(เอดินบะระเท่านั้น)

-
วันจันทร์ 18 กันยายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : http://news.scotsman.com/opinion.cfm?id=1390642006

วันในขณะอดอาหาร

-
วันจันทร์ 18 กันยายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : Only in Vaud & Neuchโtel

วันเคารพผู้สูงอายุ (เคอิโระ โนะ ฮิ)

-
วันจันทร์ 18 กันยายน, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วันเอกราช

-
วันจันทร์ 18 กันยายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : Celebrates the first demands for independence in 1810

วันนักบุญเซนต์เจนนาโร (เฉพาะเมืองนาเปลส)

-
วันอังคาร 19 กันยายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : The day begins a three-day festival in honor of the patron saint of Naples, popular among Italian-Americans.

ตถธณฑโณไภฯ

-
วันอังคาร 19 กันยายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : St. Kitts and Nevis were part of the colony of the Leeward Islands from 1871-1956, and of the West Indies Federation from 1958-62. In 1967, together with Anguilla, they became a self-governing state in association with Great Britain; Anguilla seceded late that year and remains a British dependency. The Federation of St. Kitts and Nevis attained full independence on September 19, 1983.

วันกองทัพ

-
วันอังคาร 19 กันยายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : Linking their independence to their military might, Chileans celebrate their Armed Forces Day the day after Independence Day. It commemorates the military victories over the Spanish forces, led in part by the national hero, Bernardo O'Higgins, Liberator de Chile with assistance from Jose de San Martin.

วันรัฐธรรมนูญ

-
วันพุธ 20 กันยายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : Came into effect on Sept 20, 2015, replacing the Interim Constitution of 2007. The Constitution was drafted by the Second Constituent Assembly following the failure of the First Constituent Assembly to produce a constitution in its mandated period. The constitution was endorsed by 90% of the total lawmakers. Out of 598 CA members, 507 voted in favor of the constitution while 25 voted against and 66 members of the Constituent Assembly mainly representing political parties based in Terai boycotted the final debates on the constitution as a protest against states delimitation and inclusion of minorities and Madhesi population in the national and public life. [Wikipedia]

นวลไข่

-
วันพุธ 20 กันยายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : An agricultural festival mainly observed by people of Western Odisha in India. Nuakhai is observed to welcome the new rice of the season. This is the most important social festival of Western Odisha and adjoing areas of Simdega in Jharkhand [Wikipedia]

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันพุธ 20 กันยายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : Oktoberfest half-day holiday in Cincinnati only

วันเกิดเดซาลีนส์

-
วันพุธ 20 กันยายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : เดิมทีกล่าวว่าเกิดในแอฟริกาตะวันตก Jean-Jacques Dessalines จะเกิดประมาณปี 1758 ในกินีโคนาครีอย่างไรก็ตามเพื่อค้นหาเขาในเฮติซึ่งต้อนรับเขาเป็นทาสนักประวัติศาสตร์บางคนอ้างว่าเขาเกิดบนที่อยู่อาศัยของ Vye Kay ของชุมชน Grande Riv่re du Nord เมื่อวันที่ 20 กันยายน 1758 from 2021

วันเด็กโลก

-
วันพุธ 20 กันยายน, 2023
วันหยุดฆราวาส :

ฉลองการปฏิวัติ

-
วันพุธ 20 กันยายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : The tradition dates as far back as the Revolucao Farroupilha in 1835, where an army of cattle-ranchers and liberal elites fought imperial forces to win an independent republic in the south. Thousands died – mostly peasants, former slaves and other rural workers – before imperial troops finally crushed the insurgency ten years later.

กวาเมอึนกรูมาวันแห่งความทรงจำ

-
วันพฤหัสบดี 21 กันยายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : Celebrates the birth of Osagyefo Kwame Nkrumah (21 September 1909 - 27 April 1972), Ghana's first president

วันศรี นารายะณะ คุรุ สมาธิ

-
วันพฤหัสบดี 21 กันยายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : In Hindu and Buddhist religion and philosophy, the highest state of mental concentration that a person can achieve while still bound to the body and which unites him with the highest reality. Samadhi is a state of profound and utterly absorptive contemplation of the Absolute that is undisturbed by desire, anger, or any other ego-generated thought or emotion. It is a state of joyful calm, or even of rapture and beatitude, in which one maintains one’s full mental alertness and acuity

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันพฤหัสบดี 21 กันยายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : St Matthew, apostle, author of first gospel. Patron saint of tax collectors in Oviedo only

ตถธณผฑพ๐ภฯ

-
วันพฤหัสบดี 21 กันยายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : On 21 September, 1991 a referendum called for secession from the Soviet Union. Independence was restored to the Republic of Armenia after 70 years of sovietization.

วันเอกราช

-
วันพฤหัสบดี 21 กันยายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : Granted by the UK in 1964

ตถธณฑโณไภฯ

-
วันพฤหัสบดี 21 กันยายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : British Honduras became Belize after the independence was granted by the UK in 1981

ตถธณฑโณไภฯ

-
วันศุกร์ 22 กันยายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : Granted by the French in 1960 Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

ราชการลูกจ้างมีวันหยุด

-
วันศุกร์ 22 กันยายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : Native American Day

วันครบรอบวันเกิดของมหาราชา ฮารี ซิงห์

-
วันเสาร์ 23 กันยายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : จาก 2022

วันปลดปล่อยชุก

-
วันเสาร์ 23 กันยายน, 2023
วันหยุดฆราวาส :

ฮาร์ยานา วีร์ และ ชาฮีดี ดิวาส

-
วันเสาร์ 23 กันยายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : Paying Tributes To All The Martyrs Who Have Sacrificed Their Lives For Their Motherland, incl. the contribution of Rao Tula Ram, who made supreme sacrifices in the Revolution of 1857

ราศีตุล

-
วันเสาร์ 23 กันยายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : The Balance: September 23 to October 22

วันมรดก

-
วันอาทิตย์ 24 กันยายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : All that the people of South Africa inherit: the sum total of wild life and scenic parks, sites of scientific or historical importance, national monuments, historic buildings, works of art, literature and music, oral traditions and museum collections together with their documentation. Not a paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันขอฝนหรือวันแห่นางแมว

-
วันอาทิตย์ 24 กันยายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : Natural water sources are blessed. Bathing in the morning is a good omen. Beginning of the harvesting season.

ฐ๘ศญฑน ฑโณไภฯ*

-
วันอาทิตย์ 24 กันยายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : Became a republic on August 1, 1976, fourteen years after independence from the United Kingdom. Observed on the birthday of the then Prime Minister, Eric Williams, although it was officially the date of the first meeting of Parliament under the republican constitution. The holiday was abolished in 1996 to make way for Spiritual Baptist/Shouter Liberation Day, but was reinstated in 2002. [Wikipedia]

วันรัฐธรรมนูญและฉัตรมงคล

-
วันอาทิตย์ 24 กันยายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : เมื่อวันที่ 21 กันยายน 1993 รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ประกาศใช้ในประเทศกัมพูชาและสามวันต่อมาเมื่อวันที่ 24 กันยายนกษัตริย์ของกัมพูชาถูกเรียกตัวกลับฐานะประมุขแห่งรัฐ

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันอาทิตย์ 24 กันยายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : Santa Cruz & Pando

วันสมเด็จเจ้าฟ้ามหิด

-
วันอาทิตย์ 24 กันยายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : คุณปู่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันในประเทศไทย จาก ปี 2564

แม่พระมหาการุณย์

-
วันอาทิตย์ 24 กันยายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : พระแม่มารีปางกรุณา (ภาษาอังกฤษ: Virgin of Mercy; ภาษาอิตาลี: Madonna della Misericordia; ภาษาเยอรมัน: Schutzmantelmadonna; ภาษาฝรั่งเศส: Virge au Manteau หรือ Vierge de Misricorde) เป็นหัวเรื่องของศิลปะคริสต์ศาสนา ที่เป็นภาพพระแม่มารีกางฉลองพระองค์คลุมกว้างออกไปเหนือกลุ่มคนที่เข้ามารับการพิทักษ์ หัวเรื่องการเขียนภาพนี้นิยมกันมากในอิตาลีในคริสต์ศตวรรษที่ 13 ถึงคริสต์ศตวรรษที่ 16 และมักจะเป็นลักษณะเขียนย่อยจากภาพเหมือนผู้อุทิศ (Donor portrait) ภาพเขียนลักษณะนี้พบในประเทศอื่นและศิลปะยุคต่อมาด้วย โดยเฉพาะในแคว้นคาเทโลเนีย และละตินอเมริกา Paid holiday when falling on Saturday or Sunday [Wikipedia]

วันเอกราช

-
วันอาทิตย์ 24 กันยายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : Proclaimed in 1973. The Republic of Guinea-Bissau was formally recognized by Portugal in 1974

วันเป็นพลเมือง

-
วันอาทิตย์ 24 กันยายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : Called mwa kaa in local vernacular

เทศกาลทางพุทธศาสนา ทิมพู เซชู

-
วันอาทิตย์ 24 กันยายน, 2023
วันหยุดฆราวาส :

สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุด

-
วันอาทิตย์ 24 กันยายน, 2023
วันหยุดฆราวาส :

คารม พูจา

-
วันจันทร์ 25 กันยายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : A harvest festival celebrated by many groups of people in Jharkhand and areas, and it is dedicated to the worship of the god of power, youth and youthfulness.

วันของทหาร

-
วันจันทร์ 25 กันยายน, 2023
วันหยุดฆราวาส :

ฉลองฮินดู

-
วันจันทร์ 25 กันยายน, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วันเยาวชน

-
วันจันทร์ 25 กันยายน, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วันลา เมิร์ซด์ (เฉพาะบาร์เซโลนา)

-
วันจันทร์ 25 กันยายน, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วันมรดก

-
วันจันทร์ 25 กันยายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : All that the people of South Africa inherit: the sum total of wild life and scenic parks, sites of scientific or historical importance, national monuments, historic buildings, works of art, literature and music, oral traditions and museum collections together with their documentation. Not a paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันเกิดของกษัตริย์

-
วันจันทร์ 25 กันยายน, 2023
วันหยุดฆราวาส :

บราเดอร์เคลาส์เทศกาล

-
วันจันทร์ 25 กันยายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : นิโคลัส (1417-1487) เป็นชาวนาจาก Sachseln และเป็นพ่อของเด็กสิบก่อนที่เขาจะตัดสินใจที่จะไปและใช้ชีวิตเหมือนฤาษีในหุบเขา Ranft ในช่วงชีวิตของเขามีอยู่แล้วได้ชื่อว่าเป็นคนเคร่งศาสนาและฉลาดแม้เป็นนักบุญแห่งชีวิต คำแนะนำของเขามีมูลค่าสูงได้ขอโดยชาวบ้านที่เรียบง่าย, ขุนนางผู้ปกครองและนักการเมืองเหมือนกัน ไม่นานหลังจากการตายของ 'บราเดอร์เคลาส์' ในขณะที่เขาเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายบุญแรกที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อ Sachseln และกิน Ranft และชีวประวัติแรกและบัญชีของบุญปรากฏ ต่อไปนี้ความสุขของเขาโดยวาติกันใน 1649, งานเทศกาลประจำปีบราเดอร์เคลาส์ได้รับการแนะนำให้รู้จักกับครบรอบการตายของเขา

เทศกาลทางพุทธศาสนา ทิมพู เซชู

-
วันจันทร์ 25 กันยายน, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วันปฏิวัติ

-
วันอังคาร 26 กันยายน, 2023
วันหยุดฆราวาส :

เทศกาลทางพุทธศาสนา ทิมพู เซชู

-
วันอังคาร 26 กันยายน, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วันเอกภาพชุมชนชาวฝรั่งเศส

-
วันพุธ 27 กันยายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : Applies to the French-speaking community civil servants

วันชูซก / วันขอบคุณพระเจ้าของเกาหลี

-
วันพฤหัสบดี 28 กันยายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : Festival of the lunar crop , the most popular in Korea. Fruit and fresh cereals are presented to ancestors, and shared with neighbours and with the poor. Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันเกิดของเอส.

-
วันพฤหัสบดี 28 กันยายน, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วันได้รับสถาปนาเป็นมลรัฐเช็ค

-
วันพฤหัสบดี 28 กันยายน, 2023
วันหยุดฆราวาส :

เทศกาลปลายช่วงกลางฤดูหนาว

-
วันศุกร์ 29 กันยายน, 2023
วันหยุดฆราวาส :

เทศกาลชูซอก

-
วันศุกร์ 29 กันยายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : Festival of the lunar crop , the most popular in Korea. Fruit and fresh cereals are presented to ancestors, and shared with neighbours and with the poor. Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันมะนิท (วันวัฒนธรรมพื้นเมืองของชาวมาร์แชล)

-
วันศุกร์ 29 กันยายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : ส่วยให้วัฒนธรรมท้องถิ่น

เทศกาลปลายช่วงกลางฤดูหนาว

-
วันศุกร์ 29 กันยายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : paid holiday when falling on Saturday or Sunday

AFL Grand Final eve

-
วันศุกร์ 29 กันยายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : ขบวนแห่ยิ่งใหญ่ ฟุตบอลรอบชิงชนะเลิศ named "Thank You Day" in 2020

วันเยาวชน

-
วันศุกร์ 29 กันยายน, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วันชูซก / วันขอบคุณพระเจ้าของเกาหลี

-
วันศุกร์ 29 กันยายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : Festival of the lunar crop , the most popular in Korea. Fruit and fresh cereals are presented to ancestors, and shared with neighbours and with the poor. Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุด

-
วันศุกร์ 29 กันยายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : WORLD IGBO DAY OF MOURNING in remembrance of all IGBO MARTYRS both at home and diaspora, whose lives were cut short at their prime age during security operations, herdsmen, Obigbo/ Orlu massacres, killings in the North by Boko Haram and banditry. The mood of Ndigbo nowadays depicts mourning both traditionally and religiously. Igbo communities only

วันเกิดสุลต่านr

-
วันศุกร์ 29 กันยายน, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วันศรี นารายะณะ คุรุ สมาธิ

-
วันศุกร์ 29 กันยายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : In Hindu and Buddhist religion and philosophy, the highest state of mental concentration that a person can achieve while still bound to the body and which unites him with the highest reality. Samadhi is a state of profound and utterly absorptive contemplation of the Absolute that is undisturbed by desire, anger, or any other ego-generated thought or emotion. It is a state of joyful calm, or even of rapture and beatitude, in which one maintains one’s full mental alertness and acuity

ประจัญบานวัน

-
วันศุกร์ 29 กันยายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : ชายแดนที่ได้รับการรักษาขอบคุณนี้ในประจัญบาน 1930 Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

เทศกาลปลายช่วงกลางฤดูหนาว

-
วันเสาร์ 30 กันยายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันชูซก / วันขอบคุณพระเจ้าของเกาหลี

-
วันเสาร์ 30 กันยายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : Festival of the lunar crop , the most popular in Korea. Fruit and fresh cereals are presented to ancestors, and shared with neighbours and with the poor. Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

เทศกาลปลายช่วงกลางฤดูหนาว

-
วันเสาร์ 30 กันยายน, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วันชาติเพื่อความจริงและการปรองดอง

-
วันเสาร์ 30 กันยายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : from 2021

ราชการลูกจ้างมีวันหยุด

-
วันเสาร์ 30 กันยายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : Truth & Reconciliation Day from 2021

บธร๗ฟอณชภว ณฏ

-
วันเสาร์ 30 กันยายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : not a paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันเกิดสุลต่านr

-
วันเสาร์ 30 กันยายน, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วันของการเกษตรปฏิรูป

-
วันเสาร์ 30 กันยายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : Paid holiday when falling on Saturday or Sunday