วันหยุดประจำปีและงานเฉลิมฉลองในโลก

ชาวยิว : ปฏิทินงานพิธีและวันสำคัญทางศาสนาจากทั่วโลกใน 3 เดือนข้างหน้า

วันชื่อชนิดอื่นๆ
วันพุธ 12 มิถุนายน, 2024เทศกาลชาเวาท์ชาวยิว
view more
วันพฤหัสบดี 13 มิถุนายน, 2024เทศกาลชาเวาท์ชาวยิว
view more
วันอังคาร 13 สิงหาคม, 2024วันถือศีลอดเพื่อไว้อาลัยของศาสนายิวชาวยิว
view more
วันจันทร์ 16 กันยายน, 2024สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุดชาวยิว
view more
วันพฤหัสบดี 3 ตุลาคม, 2024รอช ฮาชานาห์/ปีใหม่ชาวยิวชาวยิว
view more
วันศุกร์ 4 ตุลาคม, 2024รอช ฮาชานาห์/ปีใหม่ชาวยิวชาวยิว
view more
วันเสาร์ 12 ตุลาคม, 2024ผำมหภฯชาวยิว
view more
วันอาทิตย์ 13 ตุลาคม, 2024สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุดชาวยิว
view more
วันอาทิตย์ 13 ตุลาคม, 2024ผำมหภฯชาวยิว
view more
วันพฤหัสบดี 17 ตุลาคม, 2024Sukkotชาวยิว
view more
วันศุกร์ 18 ตุลาคม, 2024Sukkotชาวยิว
view more
วันพฤหัสบดี 24 ตุลาคม, 2024เชมินิ อัตเซเรต และ ซิมคัท โทราห์ชาวยิว
view more

เทศกาลชาเวาท์

-
วันพุธ 12 มิถุนายน, 2024
ชาวยิว : Celebration of Moses' descent from Mt Sinai with the ten commandments. Plants and flowers are used in decorations.

เทศกาลชาเวาท์

-
วันพฤหัสบดี 13 มิถุนายน, 2024
ชาวยิว : Celebration of Moses' descent from Mt Sinai with the ten commandments. Plants and flowers are used in decorations.

วันถือศีลอดเพื่อไว้อาลัยของศาสนายิว

-
วันอังคาร 13 สิงหาคม, 2024
ชาวยิว : Commemorates the Wall's profanation

สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุด

-
วันจันทร์ 16 กันยายน, 2024
ชาวยิว : Jewish new year for the Jewish community only

รอช ฮาชานาห์/ปีใหม่ชาวยิว

-
วันพฤหัสบดี 3 ตุลาคม, 2024
ชาวยิว : การปลดปล่อยชาวยิวจากอียิปต์ บริการ Seder ในสองเย็นแรกเล่าเรื่องราวของการอพยพ

รอช ฮาชานาห์/ปีใหม่ชาวยิว

-
วันศุกร์ 4 ตุลาคม, 2024
ชาวยิว :

ผำมหภฯ

-
วันเสาร์ 12 ตุลาคม, 2024
ชาวยิว : วันแห่งการชดใช้ วันศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของปีชาวยิวนี้ถือปฏิบัติด้วยการถือศีลอดอย่างเข้มงวดและการกลับใจตามพิธี

สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุด

-
วันอาทิตย์ 13 ตุลาคม, 2024
ชาวยิว : Yom Kippur

ผำมหภฯ

-
วันอาทิตย์ 13 ตุลาคม, 2024
ชาวยิว :

Sukkot

-
วันพฤหัสบดี 17 ตุลาคม, 2024
ชาวยิว : สำหรับเทศกาลปัสกาและเทศกาลชาวูต คำว่า Sukkot มีความหมายสองนัย คือ เกษตรกรรมและประวัติศาสตร์ การเฉลิมฉลอง 40 ปีที่ลูกหลานชาวอิสราเอลใช้เวลาอยู่ในกระท่อมกลางทะเลทราย สิ่งนี้อธิบายถึงประเพณีการอาศัยอยู่ในกระท่อมในช่วงเวลานั้น

Sukkot

-
วันศุกร์ 18 ตุลาคม, 2024
ชาวยิว : สำหรับเทศกาลปัสกาและเทศกาลชาวูต คำว่า Sukkot มีความหมายสองนัย คือ เกษตรกรรมและประวัติศาสตร์ การเฉลิมฉลอง 40 ปีที่ลูกหลานชาวอิสราเอลใช้เวลาอยู่ในกระท่อมกลางทะเลทราย สิ่งนี้อธิบายถึงประเพณีการอาศัยอยู่ในกระท่อมในช่วงเวลานั้น

เชมินิ อัตเซเรต และ ซิมคัท โทราห์

-
วันพฤหัสบดี 24 ตุลาคม, 2024
ชาวยิว : การอ่านส่วนโตราห์สุดท้ายและไปยังบทแรกของปฐมกาล (โตราห์ถูกมองว่าเป็นวงกลม) ขบวนร้องเพลงและเต้นรํา (Simkhat Torah = ชื่นชมยินดีในโตราห์)