วันหยุดประจำปีและงานเฉลิมฉลองในโลก
กินีบิสเซา, วันนี้เป็นวันหยุดประจำชาติคุณ! EDIT ขอแสดงความปราถนาดีในโอกาสวันพิเศษนี้

วันหยุดฆราวาส : ปฏิทินงานพิธีและวันสำคัญทางศาสนาจากทั่วโลกใน 3 เดือนข้างหน้า

วันชื่อชนิดอื่นๆ
วันอาทิตย์ 24 กันยายน, 2023วันมรดกวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 24 กันยายน, 2023ฐ๘ศญฑน ฑโณไภฯ*วันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 24 กันยายน, 2023วันขอฝนหรือวันแห่นางแมววันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 24 กันยายน, 2023วันรัฐธรรมนูญและฉัตรมงคลวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 24 กันยายน, 2023วันสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 24 กันยายน, 2023แม่พระมหาการุณย์วันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 24 กันยายน, 2023เทศกาลทางพุทธศาสนา ทิมพู เซชูวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 24 กันยายน, 2023วันเป็นพลเมืองวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 24 กันยายน, 2023วันเอกราชวันหยุดประจำชาติ
view more
วันจันทร์ 25 กันยายน, 2023วันมรดกวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 25 กันยายน, 2023คารม พูจาวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 25 กันยายน, 2023เทศกาลทางพุทธศาสนา ทิมพู เซชูวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 25 กันยายน, 2023วันของทหารวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 25 กันยายน, 2023ฉลองฮินดูวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 25 กันยายน, 2023วันเยาวชนวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 25 กันยายน, 2023วันลา เมิร์ซด์ (เฉพาะบาร์เซโลนา)วันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 25 กันยายน, 2023วันเกิดของกษัตริย์วันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 25 กันยายน, 2023บราเดอร์เคลาส์เทศกาลวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 26 กันยายน, 2023เทศกาลทางพุทธศาสนา ทิมพู เซชูวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 26 กันยายน, 2023วันปฏิวัติวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 27 กันยายน, 2023วันเอกภาพชุมชนชาวฝรั่งเศสวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 28 กันยายน, 2023วันได้รับสถาปนาเป็นมลรัฐเช็ควันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 28 กันยายน, 2023วันชูซก / วันขอบคุณพระเจ้าของเกาหลีวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 28 กันยายน, 2023วันเกิดของเอส.วันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 29 กันยายน, 2023เทศกาลปลายช่วงกลางฤดูหนาววันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 29 กันยายน, 2023วันมะนิท (วันวัฒนธรรมพื้นเมืองของชาวมาร์แชล)วันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 29 กันยายน, 2023เทศกาลชูซอกวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 29 กันยายน, 2023เทศกาลปลายช่วงกลางฤดูหนาววันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 29 กันยายน, 2023ประจัญบานวันวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 29 กันยายน, 2023AFL Grand Final eveวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 29 กันยายน, 2023วันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 29 กันยายน, 2023วันเยาวชนวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 29 กันยายน, 2023วันชูซก / วันขอบคุณพระเจ้าของเกาหลีวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 29 กันยายน, 2023วันศรี นารายะณะ คุรุ สมาธิวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 29 กันยายน, 2023วันเกิดสุลต่านrวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 30 กันยายน, 2023เทศกาลปลายช่วงกลางฤดูหนาววันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 30 กันยายน, 2023เทศกาลปลายช่วงกลางฤดูหนาววันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 30 กันยายน, 2023รถไฟหยุดงานประท้วงวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 30 กันยายน, 2023วันชาติเพื่อความจริงและการปรองดองวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 30 กันยายน, 2023ตถธณฑโณไภฯวันหยุดประจำชาติ
view more
วันเสาร์ 30 กันยายน, 2023ราชการลูกจ้างมีวันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 30 กันยายน, 2023วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาควันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 30 กันยายน, 2023บธร๗ฟอณชภว ณฏวันหยุดประจำชาติ
view more
วันเสาร์ 30 กันยายน, 2023วันเกิดสุลต่านrวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 30 กันยายน, 2023วันของการเกษตรปฏิรูปวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 30 กันยายน, 2023วันชูซก / วันขอบคุณพระเจ้าของเกาหลีวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 24 ตุลาคม, 2023วันสหประชาชาติวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 24 ตุลาคม, 2023วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาควันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 24 ตุลาคม, 2023วันหยุดท้องถิ่นวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 25 ตุลาคม, 2023วันขอบคุณพระเจ้าวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 25 ตุลาคม, 2023วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาควันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 25 ตุลาคม, 2023ฐ๘ศญฑน ฑโณไภฯ*วันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 26 ตุลาคม, 2023แสดงรอยัลโฮบาร์ตวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 26 ตุลาคม, 2023กลับบ้านวันวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 26 ตุลาคม, 2023วันคำสอนขององค์พระคริสตเจ้าวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 26 ตุลาคม, 2023วันแห่งการเข้าเรียนวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 26 ตุลาคม, 2023วันชาติวันหยุดประจำชาติ
view more
วันศุกร์ 27 ตุลาคม, 2023วันระลึกถึงนักบุญทั้งหมด - (เริ่มต้น)วันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 27 ตุลาคม, 2023แห่งชาติโปรเตสแตนต์และวันคริสตจักรพรวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 27 ตุลาคม, 2023ตถธณฑโณไภฯวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 27 ตุลาคม, 2023วันเนวาด้าวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 27 ตุลาคม, 2023วันไว้ทุกข์หรือไว้อาลัยวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 28 ตุลาคม, 2023วันที่ชาวกรีกฉลองคำว่าไม่เมื่อพวกเขาตอบปฏเสธมุโสลินีวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 28 ตุลาคม, 2023ฐวฑน ฑโณไภฯวันหยุดประจำชาติ
view more
วันเสาร์ 28 ตุลาคม, 2023เทศกาลสัพพิญญูวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 28 ตุลาคม, 2023คูมาร์ ปูริมาวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 29 ตุลาคม, 2023เทศกาลสัพพิญญูวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 29 ตุลาคม, 2023สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 29 ตุลาคม, 2023วันฉัตรมงคลวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 29 ตุลาคม, 2023ฐ๘ศญฑน ฑโณไภฯวันหยุดประจำชาติ
view more
วันอาทิตย์ 29 ตุลาคม, 2023ฐ๘ศญฑน ฑโณไภฯ*วันหยุดประจำชาติ
view more
วันจันทร์ 30 ตุลาคม, 2023เทศกาลสัพพิญญูวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 31 ตุลาคม, 2023ผ๘ฑณภฺภว ณฏวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 24 พฤศจิกายน, 2023วันครอบครัววันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 24 พฤศจิกายน, 2023วันอนุรักษ์มรดกอินเดียวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 24 พฤศจิกายน, 2023ดำวันศุกร์วันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 24 พฤศจิกายน, 2023วันขอบคุณพระเจ้า*วันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 24 พฤศจิกายน, 2023วันหยุดราชการวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 24 พฤศจิกายน, 2023วันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 24 พฤศจิกายน, 2023วันเกิดลินคอล์นวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 25 พฤศจิกายน, 2023ฐวฑน ฑโณไภฯวันหยุดประจำชาติ
view more
วันเสาร์ 25 พฤศจิกายน, 2023วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาควันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 26 พฤศจิกายน, 2023เทศกาลตาซองดิน*วันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 26 พฤศจิกายน, 2023ภฺภฏภว ณฏวันหยุดประจำชาติ
view more
วันอาทิตย์ 26 พฤศจิกายน, 2023เทศกาลน้ำหรือสงกรานต์วันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 27 พฤศจิกายน, 2023สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 27 พฤศจิกายน, 2023เทศกาลน้ำหรือสงกรานต์วันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 27 พฤศจิกายน, 2023ที่ระลึกมหาราชมีนาคม 1949วันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 27 พฤศจิกายน, 2023เทศกาลตาซองดิน*วันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 27 พฤศจิกายน, 2023มฆวๅภ*วันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 27 พฤศจิกายน, 2023ฉลองของ Bonifacio*วันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 28 พฤศจิกายน, 2023วันประธานาธิบดีสหรัฐฯสาบานตนเข้ารับตวันหยุดประจำชาติ
view more
วันอังคาร 28 พฤศจิกายน, 2023ตถธณฑโณไภฯวันหยุดประจำชาติ
view more
วันอังคาร 28 พฤศจิกายน, 2023ฐ๘ศญฑน ฑโณไภฯ*วันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 28 พฤศจิกายน, 2023วันเอกราชวันหยุดประจำชาติ
view more
วันอังคาร 28 พฤศจิกายน, 2023ตราสินอิสระ*วันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 28 พฤศจิกายน, 2023เทศกาลน้ำหรือสงกรานต์วันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 28 พฤศจิกายน, 2023วันประกาศเอกราชวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 29 พฤศจิกายน, 2023ƒ‹ƒfƒJ‚ฬ“๚วันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 29 พฤศจิกายน, 2023วันขอบคุณพระเจ้าวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 29 พฤศจิกายน, 2023วุนๆ ฑโณไภฯวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 29 พฤศจิกายน, 2023วันเอกภาพวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 29 พฤศจิกายน, 2023วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาควันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 29 พฤศจิกายน, 2023วันขีปนาวุธข้ามทวีปวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 30 พฤศจิกายน, 2023วันก่อการณฏักวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 30 พฤศจิกายน, 2023วันเซนต์แอนดรูวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 30 พฤศจิกายน, 2023ตถธณผฑพ๐ภฯวันหยุดประจำชาติ
view more
วันพฤหัสบดี 30 พฤศจิกายน, 2023วันนักบุญเซนต์แอนดรูวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 30 พฤศจิกายน, 2023วันเอกราชวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 24 ธันวาคม, 2023สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 24 ธันวาคม, 2023วันหยุดครึ่งวันวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 24 ธันวาคม, 2023ลฉธฎฝบธถฝบ ภฬบ๊วันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 24 ธันวาคม, 2023มฆวๅภวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 24 ธันวาคม, 2023ราชการลูกจ้างมีวันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 24 ธันวาคม, 2023วันรัฐธรรมนูญของรัฐแย็พวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 24 ธันวาคม, 2023ตถธณฑโณไภฯวันหยุดประจำชาติ
view more
วันอาทิตย์ 24 ธันวาคม, 2023วันเกิดของวอชิงตันวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 25 ธันวาคม, 2023วันเกิดเควด-อี-อซัมวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 25 ธันวาคม, 2023ลฉธฎฝบธถฝบ ณฏวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 26 ธันวาคม, 2023หน่วยงานภาครัฐมีการปิดวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 26 ธันวาคม, 2023วันแห่งความนิยมวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 26 ธันวาคม, 2023วันขอบคุณพระเจ้าวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 26 ธันวาคม, 2023วันนักบุญเซนต์สตีเฟ่นวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 26 ธันวาคม, 2023วันครอบครัววันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 26 ธันวาคม, 2023วันมวยวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 26 ธันวาคม, 2023วันแกะห่อของขวัญคริสต์มาสวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 26 ธันวาคม, 2023สองวันคริสต์มาสวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 26 ธันวาคม, 2023วันคริสต์มาสวันที่สองวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 26 ธันวาคม, 2023บ็อกซิ่งเดย์วันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 26 ธันวาคม, 2023บ็อกซิ่งเดย์*วันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 26 ธันวาคม, 2023วันครอบครัววันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 26 ธันวาคม, 2023วันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 26 ธันวาคม, 2023วันแกะห่อของขวัญคริสต์มาส/วันครอบครัววันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 26 ธันวาคม, 2023วันแรกของการแข่งขันสแตนลีย์วันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 26 ธันวาคม, 2023วันนักบุญเซนต์สตีเฟ่นวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 26 ธันวาคม, 2023ชาฮีด อุดแฮม สิงห์ จายันติวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 26 ธันวาคม, 2023ราชการลูกจ้างมีวันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 26 ธันวาคม, 2023วันหยุดราชการวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 26 ธันวาคม, 2023บ็อกซิ่งเดย์วันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 27 ธันวาคม, 2023วันหยุดราชการวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 27 ธันวาคม, 2023วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาควันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 27 ธันวาคม, 2023ราชการลูกจ้างมีวันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 27 ธันวาคม, 2023วันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 27 ธันวาคม, 2023วันที่สองของการแข่งขันสแตนลีย์วันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 27 ธันวาคม, 2023วันรัฐธรรมนูญวันหยุดประจำชาติ
view more
วันพฤหัสบดี 28 ธันวาคม, 2023ราชการลูกจ้างมีวันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 28 ธันวาคม, 2023วันหยุดราชการวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 29 ธันวาคม, 2023ราชการลูกจ้างมีวันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 29 ธันวาคม, 2023วันหยุดราชการวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 29 ธันวาคม, 2023วันคืนแห่งชาติเสรีภาพและความเป็นอิสระวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 29 ธันวาคม, 2023วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาควันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 30 ธันวาคม, 2023วันริซัลวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 30 ธันวาคม, 2023วันวีรบุรุษภาษาคาซีวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 30 ธันวาคม, 2023อิงค์วาลา (เฉลิมฉลองราชาธิไตย)วันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 30 ธันวาคม, 2023วันสิ้นปีวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 31 ธันวาคม, 2023วันวีรชนแห่งชาติวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 31 ธันวาคม, 2023วันสิ้นปีวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 31 ธันวาคม, 2023วันรักสามัคคีวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 31 ธันวาคม, 2023วันฟื้นฟูสาธารณรัฐวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 1 มกราคม, 2024วุนๆ ฑโณไภฯวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 1 มกราคม, 2024±¹°¡ ÈÞÀÏวันหยุดประจำชาติ
view more
วันจันทร์ 1 มกราคม, 2024สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 1 มกราคม, 2024ราชการลูกจ้างมีวันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 1 มกราคม, 2024วันขึ้นปีใหม่วันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 1 มกราคม, 2024วันริซัลวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 1 มกราคม, 2024ป๕วุวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 1 มกราคม, 2024วันปีใหม่วันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 1 มกราคม, 2024ตถธณฑโณไภฯวันหยุดประจำชาติ
view more
วันจันทร์ 1 มกราคม, 2024ต้นกำเนิดสาธารณรัฐสโลวักวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 2 มกราคม, 2024บรรพบุรุษของวันวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 2 มกราคม, 2024วันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 2 มกราคม, 2024วันที่ 2 มกราคมวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 2 มกราคม, 2024วันหลังวันขึ้นปีใหม่วันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 2 มกราคม, 2024สิ้นสุดสองอาทิตย์เทศกาลคาร์นิวัลวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 2 มกราคม, 2024วันหลังวันขึ้นปีใหม่วันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 2 มกราคม, 2024วันหยุดคณะกรรมการทาไควันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 2 มกราคม, 20242 มกราคม (ธนาคารยังคงเปิด)วันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 2 มกราคม, 2024วันที่ 2 มกราคมวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 2 มกราคม, 2024วันหยุดราชการวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 2 มกราคม, 2024ป๕วุวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 2 มกราคม, 2024วันต่อไปนี้วันปีใหม่วันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 3 มกราคม, 2024Iratpa Imoinuวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 3 มกราคม, 2024ราชการลูกจ้างมีวันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 3 มกราคม, 2024วันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 3 มกราคม, 2024จราจลประชาชนวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 3 มกราคม, 2024คัพเดวอนวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 3 มกราคม, 2024ธนาคารได้ปิดแล้ววันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 3 มกราคม, 2024วันหยุดราชการวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 3 มกราคม, 2024วันที่ดวงอาทิตย์อยู่ห่างจากเส้นศูนย์วันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 4 มกราคม, 2024วันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 4 มกราคม, 2024ตถธณฑโณไภฯวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 4 มกราคม, 2024วันเรียกร้องเอกราชวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 4 มกราคม, 2024วันหยุดrวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 4 มกราคม, 2024วันรัฐแห่งชาติวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 5 มกราคม, 2024วันหยุดราชการวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 5 มกราคม, 2024ธนาคารได้ปิดแล้ววันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 5 มกราคม, 2024วันหยุดครึ่งวันวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 6 มกราคม, 2024สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 6 มกราคม, 2024ธนาคารได้ปิดแล้ววันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 7 มกราคม, 2024วันได้รับชัยชนะเหนือลัทธิการปกครองฆาล้างเผ่าพันธุ์วันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 7 มกราคม, 2024Á¦ÇåÀýวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 8 มกราคม, 2024วันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 8 มกราคม, 2024วันสมโภชพระคริสตเจ้าแสดงองค์ (เลื่อนไปวันจันทร์)วันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 8 มกราคม, 2024วันบรรลุนิติภาวะ (เซยจิน โนะ ฮิ)วันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 8 มกราคม, 2024Á¦ÇåÀýวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 8 มกราคม, 2024วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาควันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 9 มกราคม, 2024วันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 9 มกราคม, 2024ผ๘ฑณภฺภว ณฏวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 9 มกราคม, 2024เทศกาลของชาวฮินดูวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 9 มกราคม, 2024ฐ๘ศญฑน ฑโณไภฯวันหยุดประจำชาติ
view more
วันอังคาร 9 มกราคม, 2024ชุมชนไทย - ญี่ปุ่นวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 10 มกราคม, 2024การเฉลิมฉลองวูดูวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 10 มกราคม, 2024วันวีรชนแห่งชาติวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 10 มกราคม, 2024การเฉลิมฉลองของรัฐวันหยุดประจำชาติ
view more
วันพฤหัสบดี 11 มกราคม, 2024Ascension Dayวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 11 มกราคม, 2024วันขึ้นปีใหม่รัฐคะยาวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 11 มกราคม, 2024วันมิชชันนารีวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 11 มกราคม, 2024วันรัฐธรรมนูญแห่งคอสเร่วันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 11 มกราคม, 2024คำประกาศ อิสรภาพวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 11 มกราคม, 2024วันประกาศเอกราชวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 12 มกราคม, 2024การปฏิวัติของแซนซิบาร์วันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 12 มกราคม, 2024เบอร์เบอร์วันขึ้นปีใหม่วันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 13 มกราคม, 2024วันสถาปนาระบอบประชาธิปไตยวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 14 มกราคม, 2024สร้างโลกวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 14 มกราคม, 2024ครบรอบปีของวิภูวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 14 มกราคม, 2024วันคืนอํานาจอธิปไตยวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 14 มกราคม, 2024วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาควันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 14 มกราคม, 2024เบอร์เบอร์วันขึ้นปีใหม่rวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 14 มกราคม, 2024วันขึ้นปีใหม่ของนิกายออร์ธอด็อกซ์วันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 15 มกราคม, 2024วันของวีรบุรุษ (John Chilibwe)วันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 15 มกราคม, 2024วันสิทธิมนุษยชนวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 15 มกราคม, 2024มาร์ตินลูเธอร์คิงจูเนียร์วันวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 15 มกราคม, 2024George Price Dayวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 15 มกราคม, 2024สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 15 มกราคม, 2024เทศกามักห์ บิหุ/ทูสุ บูชา - ปอนกัลวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 15 มกราคม, 2024วันโรเบิร์ต อี ลีวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 15 มกราคม, 2024วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาควันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 15 มกราคม, 2024Idaho Human Rights Dayวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 15 มกราคม, 2024โรเบิร์ตอีวันเกิด / มาร์ตินลูเธอร์คิงวันเกิดวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 16 มกราคม, 2024เทศกาลของชาวฮินดูวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 16 มกราคม, 2024โลลอง คาบิลา ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐคองโกถูกลอบสังหารวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 17 มกราคม, 2024วันแห่งวีรบุรุษของชาติวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 17 มกราคม, 2024วันเข้ายึดครองโดยกัปตันคุกวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 19 มกราคม, 2024วันโรเบิร์ต อี ลีวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 19 มกราคม, 2024วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาควันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 19 มกราคม, 2024ราชการลูกจ้างมีวันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 20 มกราคม, 2024ฑนฐกภ๛ภฮ ฟตฟ๕ภป ฑโธฎดย ณฏวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 20 มกราคม, 2024วันคาทอลิกวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 20 มกราคม, 2024วันกองทัพวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 20 มกราคม, 2024วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาควันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 21 มกราคม, 2024ราศีกุมภ์วันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 21 มกราคม, 2024วันเอิลโรล บาร์โรว์วันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 21 มกราคม, 2024พระแม่อัลทากราเซียวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 22 มกราคม, 2024วันวีรชนแห่งชาติวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 22 มกราคม, 2024วันเอิลโรล บาร์โรว์วันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 22 มกราคม, 2024วันเวลลิงตัน (เฉพาะเวลลิงตัน)วันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 22 มกราคม, 2024วันจงรักภักดีวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 22 มกราคม, 2024นักบุญผู้เสียสละเซนต์วินเซนต์ (เฉพาะวาเลนเซีย)วันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 23 มกราคม, 2024ผลไม้วันวันหยุดประจำชาติ
view more
วันอังคาร 23 มกราคม, 2024เทศกาลของชาวฮินดูวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 23 มกราคม, 2024วันเกิดของเนตาชิ - สุภาช จันทร โภชยานันติ - วีร์สุเรนทร์วันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 24 มกราคม, 2024วันบัลแกเรียกับรูเมเลียตะวันออกรวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 25 มกราคม, 2024ครบรอบ Betico Croes*วันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 25 มกราคม, 2024วัน ตำรวจวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 26 มกราคม, 2024ผู้ว่าราชการของวันครบรอบปีวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 26 มกราคม, 2024ศฃมึภว ณฏวันหยุดประจำชาติ
view more
วันศุกร์ 26 มกราคม, 2024ฐ๘ศญฑน ฑโณไภฯ*วันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 27 มกราคม, 2024วันคำสอนขององค์พระคริสตเจ้าวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 28 มกราคม, 2024วันของทหารวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 28 มกราคม, 2024วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาควันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 29 มกราคม, 2024วันฉลองครบรอบปี (โอ๊คแลนด์)วันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 29 มกราคม, 2024วันเกิดดัวร์เตวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 30 มกราคม, 2024วันประธานาธิบดีแฟรงกิน ดี รูสเวลท์วันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 31 มกราคม, 2024วันเอกราชวันหยุดประจำชาติ
view more
วันพฤหัสบดี 1 กุมภาพันธ์, 2024ฑนฐกภ๛ภฮ ฟตฟ๕ภป ฑโธฎดย ณฏวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 1 กุมภาพันธ์, 2024วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาควันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 1 กุมภาพันธ์, 2024วันสหพันธรัฐ (กัวลาลัมเปอร์ และลาบวน)วันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 2 กุมภาพันธ์, 2024วันพระนางผู้ปกป้องนาวิกโยธิน (เฉพาะปอร์ตู ตูอาเลเกร)วันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 2 กุมภาพันธ์, 2024วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาควันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 3 กุมภาพันธ์, 2024ฑนฐกภ๛ภฮ ฟตฟ๕ภป ฑโธฎดย ณฏวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 3 กุมภาพันธ์, 2024วันหยุดท้องถิ่นวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 3 กุมภาพันธ์, 2024วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาควันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 3 กุมภาพันธ์, 2024ผ๘ฑณภฺภว ณฏวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 4 กุมภาพันธ์, 2024ช่วงต้นของการปฏิวัติวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 5 กุมภาพันธ์, 2024วันเอกภาพวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 5 กุมภาพันธ์, 2024วันรัฐธรรมนูญวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 5 กุมภาพันธ์, 2024วันแคชเมียร์วันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 5 กุมภาพันธ์, 2024เซนต์ อกาต้าวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 6 กุมภาพันธ์, 2024ฟอภฬลมฑโ (ดบม๚ทฃตๅภว ณฏ)วันหยุดประจำชาติ
view more
วันอังคาร 6 กุมภาพันธ์, 2024ฐวฑน ฑโณไภฯวันหยุดประจำชาติ
view more
วันพุธ 7 กุมภาพันธ์, 2024ตถธณฑโณไภฯวันหยุดประจำชาติ
view more
วันพฤหัสบดี 8 กุมภาพันธ์, 2024ฝฝทฮบฃดฯพฦ นฎศญภว ณฏวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 8 กุมภาพันธ์, 2024การยกเลิกการเป็นทาสวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 8 กุมภาพันธ์, 2024วันตรุษจีนวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 9 กุมภาพันธ์, 2024วันส่งท้ายปีเก่าของจีนวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 9 กุมภาพันธ์, 2024วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาควันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 9 กุมภาพันธ์, 2024ผณณฏวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 9 กุมภาพันธ์, 2024วันตรุษจีนวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 10 กุมภาพันธ์, 2024สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 10 กุมภาพันธ์, 2024วันตรุษจีนวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 10 กุมภาพันธ์, 2024ราชการลูกจ้างมีวันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 10 กุมภาพันธ์, 2024ผณณฏวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 10 กุมภาพันธ์, 2024วันตรุษจีนวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 10 กุมภาพันธ์, 2024วันนักบุญเซนต์ปอลเรือล่มวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 11 กุมภาพันธ์, 2024ผณณฏวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 11 กุมภาพันธ์, 2024วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาควันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 11 กุมภาพันธ์, 2024สนธิสัญญาลาเตรันวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 11 กุมภาพันธ์, 2024วันเยาวชนวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 11 กุมภาพันธ์, 2024วันของทหารวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 11 กุมภาพันธ์, 2024วันตรุษจีนวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 11 กุมภาพันธ์, 2024ฐวฑนฑโณไภว ณฏวันหยุดประจำชาติ
view more
วันจันทร์ 12 กุมภาพันธ์, 2024ผณณฏวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 12 กุมภาพันธ์, 2024วันครอบครัววันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 12 กุมภาพันธ์, 2024ฟฌนๆภฯวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 12 กุมภาพันธ์, 2024วันตรุษจีนวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 12 กุมภาพันธ์, 2024ผลการค้นหาคำศัพท์วันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 12 กุมภาพันธ์, 2024การเล่นสนุกสนาน(เฉพาะในเมืองหลวงแห่ง)วันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 12 กุมภาพันธ์, 2024Opบริดจ์วัน (อุปกรณ์เสริม)วันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 12 กุมภาพันธ์, 2024วันของทหารวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 12 กุมภาพันธ์, 2024วันหยุดครึ่งวันวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 12 กุมภาพันธ์, 2024เต๊ด เหงวียน ด๋าน (ปีใหม่เวียดนาม)วันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 12 กุมภาพันธ์, 2024คาร์นิวอลวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 12 กุมภาพันธ์, 2024คาร์นิวอล (ราชการเท่านั้น)วันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 12 กุมภาพันธ์, 2024ฐวฑนฑโณไภว ณฏวันหยุดประจำชาติ
view more
วันจันทร์ 12 กุมภาพันธ์, 2024คาร์นิวอลวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 12 กุมภาพันธ์, 2024วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาควันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 12 กุมภาพันธ์, 2024วันหยุดประเพณี (ธนาคารยังคงเปิดอยู่)วันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 12 กุมภาพันธ์, 2024สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 12 กุมภาพันธ์, 2024วันเกิดลิน คอล์นวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 12 กุมภาพันธ์, 2024วันประเพณีแข่งเรือ (โฮบาร์ท)วันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 13 กุมภาพันธ์, 2024ฮอลิเดย์จารีตประเพณีวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 13 กุมภาพันธ์, 2024วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาควันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 13 กุมภาพันธ์, 2024สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 13 กุมภาพันธ์, 2024คาร์นิวอลวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 13 กุมภาพันธ์, 2024วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาควันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 13 กุมภาพันธ์, 2024การเล่นสนุกสนานวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 13 กุมภาพันธ์, 2024การเล่นสนุกสนาน(เฉพาะในเมืองหลวงแห่ง)วันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 13 กุมภาพันธ์, 2024เทศกาลมาร์ดิ กราส์วันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 13 กุมภาพันธ์, 2024คาร์นิวอลวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 13 กุมภาพันธ์, 2024วันกีฬาแห่งชาติวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 13 กุมภาพันธ์, 2024ราชการลูกจ้างมีวันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 13 กุมภาพันธ์, 2024คาร์นิวัลวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 13 กุมภาพันธ์, 2024การเฉลิมฉลองสงครามประชาชนวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 13 กุมภาพันธ์, 2024เถ้าอังคาร rวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 13 กุมภาพันธ์, 2024เต๊ด เหงวียน ด๋าน (ปีใหม่เวียดนาม)วันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 13 กุมภาพันธ์, 2024วันตรุษจีนวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 14 กุมภาพันธ์, 2024เต๊ด เหงวียน ด๋าน (ปีใหม่เวียดนาม)วันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 14 กุมภาพันธ์, 2024วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาควันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 14 กุมภาพันธ์, 2024วันเกิดของ ทาคุร์ ปันชนานันท์ บาร์มวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 14 กุมภาพันธ์, 2024วันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 14 กุมภาพันธ์, 2024ราชการลูกจ้างมีวันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 14 กุมภาพันธ์, 2024วันไว้ทุกข์หรือไว้อาลัยวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 14 กุมภาพันธ์, 2024วันตรุษจีนวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 15 กุมภาพันธ์, 2024วุนๆ ฑโณไภฯวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 15 กุมภาพันธ์, 2024เต๊ด เหงวียน ด๋าน (ปีใหม่เวียดนาม)วันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 15 กุมภาพันธ์, 2024วันซูซาน บี แอนโทนี่วันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 15 กุมภาพันธ์, 2024วันตรุษจีนวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 15 กุมภาพันธ์, 2024วันชาติเซอเบียวันหยุดประจำชาติ
view more
วันพฤหัสบดี 15 กุมภาพันธ์, 2024เมล็ด sowing เทศกาลวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 16 กุมภาพันธ์, 2024วันชาติเซอเบียวันหยุดประจำชาติ
view more
วันศุกร์ 16 กุมภาพันธ์, 2024วันเอกราชวันหยุดประจำชาติ
view more
วันศุกร์ 16 กุมภาพันธ์, 2024วันเกิดวอชิงตันวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 16 กุมภาพันธ์, 2024วันครบรอบของประธานาธิบดี คิม จอง ที่ 2วันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 16 กุมภาพันธ์, 2024วันรำลึกถึงทหารที่ตายในสงครามวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 17 กุมภาพันธ์, 2024ว๕ธํ ฑโณไภฯวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 17 กุมภาพันธ์, 2024ตถธณฑโณไภฯวันหยุดประจำชาติ
view more
วันเสาร์ 17 กุมภาพันธ์, 2024วันทำงานวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 18 กุมภาพันธ์, 2024วันของทหารวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 18 กุมภาพันธ์, 2024ตถธณฑโณไภฯวันหยุดประจำชาติ
view more
วันจันทร์ 19 กุมภาพันธ์, 2024วันมรดกวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 19 กุมภาพันธ์, 2024ตถธณฑโณไภฯวันหยุดประจำชาติ
view more
วันจันทร์ 19 กุมภาพันธ์, 2024วันสถาปนาระบอบประชาธิปไตยวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 19 กุมภาพันธ์, 2024วันครอบครัววันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 19 กุมภาพันธ์, 2024วันหลุยส์เรียลวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 19 กุมภาพันธ์, 2024วันครอบครัววันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 19 กุมภาพันธ์, 2024ชาวเกาะวันวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 19 กุมภาพันธ์, 2024วันประธานาธิบดีวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 19 กุมภาพันธ์, 2024วันที่ลิงคอล์น/วอชิงตัน/ประธานาธิบดีวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 19 กุมภาพันธ์, 2024ช่วงพักฤดูหนาววันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 19 กุมภาพันธ์, 2024วันของทหารวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 20 กุมภาพันธ์, 2024วันรัฐปกครองอิสระวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 20 กุมภาพันธ์, 2024วันรัฐปกครองอิสระวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 20 กุมภาพันธ์, 2024ราศีมีนวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 21 กุมภาพันธ์, 2024วันเยาวชนแห่งชาติวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 21 กุมภาพันธ์, 2024วันภาษาแม่วันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 21 กุมภาพันธ์, 2024พระบิดาแห่งเอกราชวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 21 กุมภาพันธ์, 2024วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาองค์พระมหวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 22 กุมภาพันธ์, 2024วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาควันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 22 กุมภาพันธ์, 2024วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาองค์พระมหวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 22 กุมภาพันธ์, 2024ตถธณผฑพ๐ภฯวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 22 กุมภาพันธ์, 2024วันก่อตั้งวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 23 กุมภาพันธ์, 2024วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาองค์พระมหวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 23 กุมภาพันธ์, 2024ตถธณฑโณไภฯ (ดูท็ฝาถ๗)วันหยุดประจำชาติ
view more
วันศุกร์ 23 กุมภาพันธ์, 2024วันผู้ปกป้องประเทศวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 23 กุมภาพันธ์, 2024ปกป้องดินแดนแม่วันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 23 กุมภาพันธ์, 2024วันชาติวันหยุดประจำชาติ
view more
วันศุกร์ 23 กุมภาพันธ์, 2024วันผู้ปกป้องประเทศวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 23 กุมภาพันธ์, 2024วันเกิดของจักรพรรดิวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 24 กุมภาพันธ์, 2024Bir Chilarai Divasวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 24 กุมภาพันธ์, 2024วันมาฆบูชาวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 24 กุมภาพันธ์, 2024ตถธณฑโณไภฯ (ดูท็ฝาถ๗)วันหยุดประจำชาติ
view more
วันเสาร์ 24 กุมภาพันธ์, 2024เทศกาลพื้นบ้านวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 24 กุมภาพันธ์, 2024วันเกิดของกษัตริย์วันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 26 กุมภาพันธ์, 2024วุนๆ ฑโณไภฯวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 26 กุมภาพันธ์, 2024วันหยุดท้องถิ่นวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 26 กุมภาพันธ์, 2024ว๕ธํ ฑโณไภฯวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 26 กุมภาพันธ์, 2024วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาควันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 26 กุมภาพันธ์, 2024วันมาฆบูชาวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 26 กุมภาพันธ์, 2024วันไว้ทุกข์หรือไว้อาลัยวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 27 กุมภาพันธ์, 2024วันประกาศเอกราชวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 27 กุมภาพันธ์, 2024เทศกาลพระเจดีย์วันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 27 กุมภาพันธ์, 2024วันเอกราชวันหยุดประจำชาติ
view more
วันพุธ 28 กุมภาพันธ์, 2024วันดาลูเซียวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 28 กุมภาพันธ์, 2024วันรักสันติและรำลึกถึงทหารที่ตายในสงครามวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 28 กุมภาพันธ์, 2024วันลอนเซสตันคัพวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 28 กุมภาพันธ์, 2024วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาควันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 29 กุมภาพันธ์, 2024เปิดสภาประชาชนวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 1 มีนาคม, 2024วันรัฐแย็พวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 1 มีนาคม, 2024ประจัญบานวันวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 1 มีนาคม, 2024วันเหยื่อระเบิดนิวเคลียร์วันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 1 มีนาคม, 2024วันชาติวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 1 มีนาคม, 2024วันชาติแบลีแอริกวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 1 มีนาคม, 2024วันก้าวเข้าสู่เอกราช (ซามิลโจล)วันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 2 มีนาคม, 2024วันเกษตรกรวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 2 มีนาคม, 2024ประจัญบานวันวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 2 มีนาคม, 2024พระบิดาแห่งเอกราชวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 2 มีนาคม, 2024ราชการลูกจ้างมีวันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 2 มีนาคม, 2024วันรัฐแย็พวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 3 มีนาคม, 2024วุนๆ ฑโณไภฯวันหยุดประจำชาติ
view more
วันอาทิตย์ 3 มีนาคม, 2024วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาควันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 3 มีนาคม, 2024ปลดปล่อยและเสรีภาพวัน (ชาร์ลอตต์สวิลล์เท่านั้น)วันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 3 มีนาคม, 2024วันทหารผ่านศึกวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 3 มีนาคม, 2024วันแม่วันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 4 มีนาคม, 2024วันครบรอบการติดตั้งของสุลต่านวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 4 มีนาคม, 2024ราชการลูกจ้างมีวันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 4 มีนาคม, 2024วันแรงงานวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 4 มีนาคม, 2024ผ๘ฑณภฺภว ณฏวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 4 มีนาคม, 2024พระบิดาแห่งเอกราชวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 4 มีนาคม, 2024วุนๆ ฑโณไภฯวันหยุดประจำชาติ
view more
วันจันทร์ 4 มีนาคม, 2024วันคล้ายวันเกิดเฮชลาวิตี้สเตาต์วันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 4 มีนาคม, 2024ฟฉผบภว ณฏวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 4 มีนาคม, 2024วันค้นพบเกาะกวมวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 5 มีนาคม, 2024วันหัวหน้าเผ่าตามประเพณีนิยมวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 5 มีนาคม, 2024วันจราจลวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 5 มีนาคม, 2024ปานชญาตถิรเวชวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 5 มีนาคม, 2024ราชการลูกจ้างมีวันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 5 มีนาคม, 2024วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาควันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 6 มีนาคม, 2024วันเอกราชวันหยุดประจำชาติ
view more
วันพุธ 6 มีนาคม, 2024ว๕ธํ ฑโณไภฯวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 6 มีนาคม, 2024วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาควันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 6 มีนาคม, 2024วันสถาปนาวันหยุดประจำชาติ
view more
วันศุกร์ 8 มีนาคม, 2024ฟฉผบภว ณฏวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 8 มีนาคม, 2024ราชการลูกจ้างมีวันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 8 มีนาคม, 2024ฟฉผบภวณฏ - 1/2 วันสำหรับคนทำงานวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 8 มีนาคม, 2024วันปฏิวัติวันหยุดประจำชาติ
view more
วันศุกร์ 8 มีนาคม, 2024ฟฉผบภว ณฏวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 8 มีนาคม, 2024ฟฉผบภวณฏ (เฉพาะผู้หญิง)วันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 11 มีนาคม, 2024วันธงชาติวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 11 มีนาคม, 2024วีรบุรุษแห่งชาติและวันนอนด์วันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 11 มีนาคม, 2024วันกษัตริย์โมเชชูวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 11 มีนาคม, 2024วันเครือจักรภพหรือสหพันธรัฐวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 11 มีนาคม, 2024วันบูรณาการณ์รัฐลิทัวเนียวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 11 มีนาคม, 2024ถ้วยกำจัดเจ้าวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 11 มีนาคม, 2024วันเครือจักรภพหรือสหพันธรัฐวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 11 มีนาคม, 2024วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาควันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 11 มีนาคม, 2024แคนเบอร์ราวันวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 11 มีนาคม, 2024วันแรงงานวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 11 มีนาคม, 2024วันต้นกำเนิดแนวคิดการทำงานวันละ 8 ชั่วโมงวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 11 มีนาคม, 2024ฐ๘ศญฑน ฑโณไภฯวันหยุดประจำชาติ
view more
วันอังคาร 12 มีนาคม, 2024วันเยาวชนวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 13 มีนาคม, 2024วันรำลึกถึงวีรชนผู้ตายในสงครามวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 13 มีนาคม, 2024วันครบรอบของจุดเริ่มต้นของสังฆราชสมเด็จพระสันตะปาปาวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 13 มีนาคม, 2024วันเมลียาวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 14 มีนาคม, 2024วันร้อนวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 14 มีนาคม, 2024ฑนฐกภ๛ภฮ ฟตฟ๕ภป ฑโธฎดย ณฏวันหยุดประจำชาติ
view more
วันพฤหัสบดี 14 มีนาคม, 2024วันรัฐธรรมนูญวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 15 มีนาคม, 2024วันครบรอบวันเกิด เจ เจ โรเบิร์ตวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 15 มีนาคม, 2024วันเยาวชนวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 16 มีนาคม, 2024วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาควันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 17 มีนาคม, 2024วันถอนกำลังทหารวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 17 มีนาคม, 2024วันนักบุญเซนค์แพททริควันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 17 มีนาคม, 2024วันวีรบุรุษความเป็นอิสระวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 17 มีนาคม, 2024วันนักบุญเซนค์แพททริควันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 17 มีนาคม, 2024วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาควันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 18 มีนาคม, 2024วันนักบุญเซนค์แพททริควันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 18 มีนาคม, 2024วันนักบุญเซนค์แพททริควันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 18 มีนาคม, 2024วันเฉลิมพระชนมพรรษาของ Benito Juarezวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 18 มีนาคม, 2024³ëµ¿Àýวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 18 มีนาคม, 2024วันโชรฟมันเดย์/กรีนมันเดย์วันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 18 มีนาคม, 2024วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาควันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 18 มีนาคม, 2024วันแห่งการชุมนุมอีกครั้งของแหลมไครเมียกับรัสเซียวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 18 มีนาคม, 2024ประธานของวันครบรอบปีวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 18 มีนาคม, 2024วันธงชาติและเพลงชาติวันหยุดประจำชาติ
view more
วันอังคาร 19 มีนาคม, 2024ซาน โจเซ่วันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 19 มีนาคม, 2024ฝยธฎภว ณฏวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 19 มีนาคม, 2024ผบ ฟไผมภว ณฏวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 19 มีนาคม, 2024เทศกาลฟาลาซวันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 20 มีนาคม, 2024วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาควันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 20 มีนาคม, 2024ตถธณฑโณไภฯวันหยุดประจำชาติ
view more
วันพฤหัสบดี 21 มีนาคม, 2024ภฮฑวภว ณฏวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 21 มีนาคม, 2024พ็ภฺธฎวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 21 มีนาคม, 2024พ๎ธำดฯภว ณฏวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 21 มีนาคม, 2024ตถธณฑโณไภฯวันหยุดประจำชาติ
view more
วันศุกร์ 22 มีนาคม, 2024วันแบ่งแยกดินแดนวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 23 มีนาคม, 2024เกิดการปฏิวัติของวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 23 มีนาคม, 2024วันเกิดของยะโฮร์สุลต่านวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 23 มีนาคม, 2024วุนๆ ฑโณไภฯวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 23 มีนาคม, 2024ของสิงห์ Bhagatวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 23 มีนาคม, 2024วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาควันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 23 มีนาคม, 2024Martyr's Dayวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 23 มีนาคม, 2024ฦฤลฐฝบลบ ว๕ธํ ฑโณไภฯวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 23 มีนาคม, 2024วันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 24 มีนาคม, 2024วันเดือนเพ็ญพระตะบองวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 24 มีนาคม, 2024วันชาติหน่วยความจำด้วยความจริงและความยุติธรรมวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 25 มีนาคม, 2024วันซีวาร์ดวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 25 มีนาคม, 2024ราชการลูกจ้างมีวันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 25 มีนาคม, 2024วันพันธสัญญาวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 25 มีนาคม, 2024การ ประกาศ ของ เทพวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 25 มีนาคม, 2024วันรัฐแห่งชาติวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 25 มีนาคม, 2024วันครบรอบปีของการชุมนุมวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 25 มีนาคม, 2024วันเอกราชชาติกรีกวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 25 มีนาคม, 2024ตถธณฑโณไภฯวันหยุดประจำชาติ
view more
วันอังคาร 26 มีนาคม, 2024ตถธณฑโณไภฯวันหยุดประจำชาติ
view more
วันอังคาร 26 มีนาคม, 2024ผ๘ฑณภฺภว ณฏวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 26 มีนาคม, 2024เทศกาลแข่งเรือของฮาวาย (วันแข่งเรือ)วันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 27 มีนาคม, 2024วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาควันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 27 มีนาคม, 2024วันของทหารวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 29 มีนาคม, 2024ประธานของวันครบรอบปีวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 29 มีนาคม, 2024วันบรรจบครบรอบของปี 1947 การจลาจลวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 30 มีนาคม, 2024วันทำงานวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 30 มีนาคม, 2024วันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 30 มีนาคม, 2024สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันเสาร์ 30 มีนาคม, 2024วันแห่งแผ่นดิน - ยม อัร อัฎวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 31 มีนาคม, 2024ภฺภฏภว ณฏ (Jum il-Helsien)วันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 31 มีนาคม, 2024ราชการลูกจ้างมีวันหยุดวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 31 มีนาคม, 2024วันโอนย้ายแลกเปลี่ยนวันหยุดฆราวาส
view more

วันมรดก

-
วันอาทิตย์ 24 กันยายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : All that the people of South Africa inherit: the sum total of wild life and scenic parks, sites of scientific or historical importance, national monuments, historic buildings, works of art, literature and music, oral traditions and museum collections together with their documentation. Not a paid holiday when falling on Saturday or Sunday

ฐ๘ศญฑน ฑโณไภฯ*

-
วันอาทิตย์ 24 กันยายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : Became a republic on August 1, 1976, fourteen years after independence from the United Kingdom. Observed on the birthday of the then Prime Minister, Eric Williams, although it was officially the date of the first meeting of Parliament under the republican constitution. The holiday was abolished in 1996 to make way for Spiritual Baptist/Shouter Liberation Day, but was reinstated in 2002. [Wikipedia]

วันขอฝนหรือวันแห่นางแมว

-
วันอาทิตย์ 24 กันยายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : Natural water sources are blessed. Bathing in the morning is a good omen. Beginning of the harvesting season.

วันรัฐธรรมนูญและฉัตรมงคล

-
วันอาทิตย์ 24 กันยายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : เมื่อวันที่ 21 กันยายน 1993 รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ประกาศใช้ในประเทศกัมพูชาและสามวันต่อมาเมื่อวันที่ 24 กันยายนกษัตริย์ของกัมพูชาถูกเรียกตัวกลับฐานะประมุขแห่งรัฐ

วันสมเด็จเจ้าฟ้ามหิด

-
วันอาทิตย์ 24 กันยายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : คุณปู่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันในประเทศไทย จาก ปี 2564

แม่พระมหาการุณย์

-
วันอาทิตย์ 24 กันยายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : พระแม่มารีปางกรุณา (ภาษาอังกฤษ: Virgin of Mercy; ภาษาอิตาลี: Madonna della Misericordia; ภาษาเยอรมัน: Schutzmantelmadonna; ภาษาฝรั่งเศส: Virge au Manteau หรือ Vierge de Misricorde) เป็นหัวเรื่องของศิลปะคริสต์ศาสนา ที่เป็นภาพพระแม่มารีกางฉลองพระองค์คลุมกว้างออกไปเหนือกลุ่มคนที่เข้ามารับการพิทักษ์ หัวเรื่องการเขียนภาพนี้นิยมกันมากในอิตาลีในคริสต์ศตวรรษที่ 13 ถึงคริสต์ศตวรรษที่ 16 และมักจะเป็นลักษณะเขียนย่อยจากภาพเหมือนผู้อุทิศ (Donor portrait) ภาพเขียนลักษณะนี้พบในประเทศอื่นและศิลปะยุคต่อมาด้วย โดยเฉพาะในแคว้นคาเทโลเนีย และละตินอเมริกา Paid holiday when falling on Saturday or Sunday [Wikipedia]

เทศกาลทางพุทธศาสนา ทิมพู เซชู

-
วันอาทิตย์ 24 กันยายน, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วันเป็นพลเมือง

-
วันอาทิตย์ 24 กันยายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : Called mwa kaa in local vernacular

วันเอกราช

-
วันอาทิตย์ 24 กันยายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : Proclaimed in 1973. The Republic of Guinea-Bissau was formally recognized by Portugal in 1974

วันมรดก

-
วันจันทร์ 25 กันยายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : All that the people of South Africa inherit: the sum total of wild life and scenic parks, sites of scientific or historical importance, national monuments, historic buildings, works of art, literature and music, oral traditions and museum collections together with their documentation. Not a paid holiday when falling on Saturday or Sunday

คารม พูจา

-
วันจันทร์ 25 กันยายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : A harvest festival celebrated by many groups of people in Jharkhand and areas, and it is dedicated to the worship of the god of power, youth and youthfulness.

เทศกาลทางพุทธศาสนา ทิมพู เซชู

-
วันจันทร์ 25 กันยายน, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วันของทหาร

-
วันจันทร์ 25 กันยายน, 2023
วันหยุดฆราวาส :

ฉลองฮินดู

-
วันจันทร์ 25 กันยายน, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วันเยาวชน

-
วันจันทร์ 25 กันยายน, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วันลา เมิร์ซด์ (เฉพาะบาร์เซโลนา)

-
วันจันทร์ 25 กันยายน, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วันเกิดของกษัตริย์

-
วันจันทร์ 25 กันยายน, 2023
วันหยุดฆราวาส :

บราเดอร์เคลาส์เทศกาล

-
วันจันทร์ 25 กันยายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : นิโคลัส (1417-1487) เป็นชาวนาจาก Sachseln และเป็นพ่อของเด็กสิบก่อนที่เขาจะตัดสินใจที่จะไปและใช้ชีวิตเหมือนฤาษีในหุบเขา Ranft ในช่วงชีวิตของเขามีอยู่แล้วได้ชื่อว่าเป็นคนเคร่งศาสนาและฉลาดแม้เป็นนักบุญแห่งชีวิต คำแนะนำของเขามีมูลค่าสูงได้ขอโดยชาวบ้านที่เรียบง่าย, ขุนนางผู้ปกครองและนักการเมืองเหมือนกัน ไม่นานหลังจากการตายของ 'บราเดอร์เคลาส์' ในขณะที่เขาเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายบุญแรกที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อ Sachseln และกิน Ranft และชีวประวัติแรกและบัญชีของบุญปรากฏ ต่อไปนี้ความสุขของเขาโดยวาติกันใน 1649, งานเทศกาลประจำปีบราเดอร์เคลาส์ได้รับการแนะนำให้รู้จักกับครบรอบการตายของเขา

เทศกาลทางพุทธศาสนา ทิมพู เซชู

-
วันอังคาร 26 กันยายน, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วันปฏิวัติ

-
วันอังคาร 26 กันยายน, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วันเอกภาพชุมชนชาวฝรั่งเศส

-
วันพุธ 27 กันยายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : Applies to the French-speaking community civil servants

วันได้รับสถาปนาเป็นมลรัฐเช็ค

-
วันพฤหัสบดี 28 กันยายน, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วันชูซก / วันขอบคุณพระเจ้าของเกาหลี

-
วันพฤหัสบดี 28 กันยายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : Festival of the lunar crop , the most popular in Korea. Fruit and fresh cereals are presented to ancestors, and shared with neighbours and with the poor. Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันเกิดของเอส.

-
วันพฤหัสบดี 28 กันยายน, 2023
วันหยุดฆราวาส :

เทศกาลปลายช่วงกลางฤดูหนาว

-
วันศุกร์ 29 กันยายน, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วันมะนิท (วันวัฒนธรรมพื้นเมืองของชาวมาร์แชล)

-
วันศุกร์ 29 กันยายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : ส่วยให้วัฒนธรรมท้องถิ่น

เทศกาลชูซอก

-
วันศุกร์ 29 กันยายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : Festival of the lunar crop , the most popular in Korea. Fruit and fresh cereals are presented to ancestors, and shared with neighbours and with the poor. Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

เทศกาลปลายช่วงกลางฤดูหนาว

-
วันศุกร์ 29 กันยายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : paid holiday when falling on Saturday or Sunday

ประจัญบานวัน

-
วันศุกร์ 29 กันยายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : ชายแดนที่ได้รับการรักษาขอบคุณนี้ในประจัญบาน 1930 Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

AFL Grand Final eve

-
วันศุกร์ 29 กันยายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : ขบวนแห่ยิ่งใหญ่ ฟุตบอลรอบชิงชนะเลิศ named "Thank You Day" in 2020

วันหยุด

-
วันศุกร์ 29 กันยายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : Election day

วันเยาวชน

-
วันศุกร์ 29 กันยายน, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วันชูซก / วันขอบคุณพระเจ้าของเกาหลี

-
วันศุกร์ 29 กันยายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : Festival of the lunar crop , the most popular in Korea. Fruit and fresh cereals are presented to ancestors, and shared with neighbours and with the poor. Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันศรี นารายะณะ คุรุ สมาธิ

-
วันศุกร์ 29 กันยายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : In Hindu and Buddhist religion and philosophy, the highest state of mental concentration that a person can achieve while still bound to the body and which unites him with the highest reality. Samadhi is a state of profound and utterly absorptive contemplation of the Absolute that is undisturbed by desire, anger, or any other ego-generated thought or emotion. It is a state of joyful calm, or even of rapture and beatitude, in which one maintains one’s full mental alertness and acuity

วันเกิดสุลต่านr

-
วันศุกร์ 29 กันยายน, 2023
วันหยุดฆราวาส :

เทศกาลปลายช่วงกลางฤดูหนาว

-
วันเสาร์ 30 กันยายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : paid holiday when falling on Saturday or Sunday

เทศกาลปลายช่วงกลางฤดูหนาว

-
วันเสาร์ 30 กันยายน, 2023
วันหยุดฆราวาส :

รถไฟหยุดงานประท้วง

-
วันเสาร์ 30 กันยายน, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วันชาติเพื่อความจริงและการปรองดอง

-
วันเสาร์ 30 กันยายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : from 2021

ตถธณฑโณไภฯ

-
วันเสาร์ 30 กันยายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : As the Soviet Union began to disintegrate towards the end of the 1980s, ethnic tensions grew between Abkhaz and Georgians over Georgia's moves towards independence. This led to the 1992–1993 War in Abkhazia that resulted in a Georgian military defeat, de facto independence.

ราชการลูกจ้างมีวันหยุด

-
วันเสาร์ 30 กันยายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : Truth & Reconciliation Day from 2021

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันเสาร์ 30 กันยายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : St Victor & St Ursus - St. Ursus was a Roman Legionnaire who had turned to Christianity. He was tortured and then was beheaded. He is associated with St. Maurice and Solothurn. In Solothurn, the chapel of St. Peter stands where St. Ursus died. in Solothurn and Bellach only

บธร๗ฟอณชภว ณฏ

-
วันเสาร์ 30 กันยายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : not a paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันเกิดสุลต่านr

-
วันเสาร์ 30 กันยายน, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วันของการเกษตรปฏิรูป

-
วันเสาร์ 30 กันยายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันชูซก / วันขอบคุณพระเจ้าของเกาหลี

-
วันเสาร์ 30 กันยายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : Festival of the lunar crop , the most popular in Korea. Fruit and fresh cereals are presented to ancestors, and shared with neighbours and with the poor. Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันสหประชาชาติ

-
วันอังคาร 24 ตุลาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Marks the anniversary of the U.N. Charter ratified in 1945.

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันอังคาร 24 ตุลาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Founding Day of Azad Jammu and Kashmir state Azad Jammu and Kashmir state only

วันหยุดท้องถิ่น

-
วันอังคาร 24 ตุลาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Goiโnia Day (Goiโnia only)

วันขอบคุณพระเจ้า

-
วันพุธ 25 ตุลาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Relations with the United States were strained when Maurice Bishop took power in a bloodless coup and suspended the 1974 Constitution. Following another coup in which Bishop among others were executed, the United States invaded Grenada on October 25, 1983. They were accompanied by troups from Jamaica, Barbados, and other countries. The Constitution was reinstated, and elections were held the following year. thanks to shagtown.com

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันพุธ 25 ตุลาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Bendigo Cup Day - in Bendigo only

ฐ๘ศญฑน ฑโณไภฯ*

-
วันพุธ 25 ตุลาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส :

แสดงรอยัลโฮบาร์ต

-
วันพฤหัสบดี 26 ตุลาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : All that part of Tasmania south of an including Oatlands and Swansea, also Bronte Park, Strathgordon, Tarraleah and Wayatinah, excluding the West Coast.

กลับบ้านวัน

-
วันพฤหัสบดี 26 ตุลาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Nauru’s most interesting public holiday is Angam Day (26 October). The word Angam means homecoming and this day commemorates the various times in history when the size of the Nauruan population has returned to 1,500, which is thought to be the minimum number necessary for survival

วันคำสอนขององค์พระคริสตเจ้า

-
วันพฤหัสบดี 26 ตุลาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Known as the Nuku, this is religious drama. Islanders act out biblical stories Aitutaki only http://www.ck/events.htm

วันแห่งการเข้าเรียน

-
วันพฤหัสบดี 26 ตุลาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม ค.ศ. 1947 ด้วยสนธิสัญญานี้ Jammu และแคชเมียร์เข้าร่วมการปกครองของอินเดีย

วันชาติ

-
วันพฤหัสบดี 26 ตุลาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : The Declaration of Neutrality was a declaration by the Austrian Parliament declaring the country permanently neutral. It was enacted on 26 October 1955 as a constitutional act of parliament, i.e., as part of the Constitution of Austria. Formally, the declaration was promulgated voluntarily by the Republic of Austria. Politically, it was the direct consequence of the allied occupation by the Soviet Union, the United States, the United Kingdom, and France between 1945 and 1955, from which the country was freed by the Austrian State Treaty of 15 May the same year. The Soviet Union would not have agreed to the State Treaty if Austria had not committed herself to declare her neutrality after the allied forces had left the country. [Wikipedia]

วันระลึกถึงนักบุญทั้งหมด - (เริ่มต้น)

-
วันศุกร์ 27 ตุลาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส :

แห่งชาติโปรเตสแตนต์และวันคริสตจักรพร

-
วันศุกร์ 27 ตุลาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : จาก 2008 เป็นต้นไป

ตถธณฑโณไภฯ

-
วันศุกร์ 27 ตุลาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : St. Vincent and the Grenadines was granted associate statehood status by the British on October 27th, 1969. Following a referendum in 1979, under Milton Cato, St. Vincent and the Grenadines became the last of the Windward Islands to gain independence on October 27th, 1979. Paid holiday when falling on Saturday or Sunday [Wikipedia]

วันเนวาด้า

-
วันศุกร์ 27 ตุลาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Nevada only

วันไว้ทุกข์หรือไว้อาลัย

-
วันศุกร์ 27 ตุลาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : In tribute to the late president Néstor Kirchner.

วันที่ชาวกรีกฉลองคำว่าไม่เมื่อพวกเขาตอบปฏเสธมุโสลินี

-
วันเสาร์ 28 ตุลาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Obedience redusal to Mussolini in 1940 Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

ฐวฑน ฑโณไภฯ

-
วันเสาร์ 28 ตุลาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : »ç½Ç»ó ·Î¸¶ °¡Å縯 ±³È¸ µ¿¸Í¼¼·ÂÀÌ ¿ìÀ§¸¦ Â÷ÁöÇÔÀ¸·Î½á ÀÌ ½ÃÁ¡¿¡¼­ ½ÂºÎ´Â ÀÌ¹Ì °áÁ¤µÇ¾ú´Ù. 1620³â 11¿ù 8ÀÏ °³½Å±³ µ¿¸ÍÃøÀÇ º¸Çì¹Ì¾Æ±ºÀº ¹é»ê(ÛÜߣ) ÀüÅõ¿¡¼­ Æ¿¸® ¹éÀÛÀÌ À̲ô´Â ·Î¸¶ °¡Å縯 ±³È¸ µ¿¸Í±º¿¡°Ô ±«¸êÀûÀÎ ´ëÆи¦ ´çÇß°í, º¸Çì¹Ì¾ÆÀÇ ¼öµµ ÇÁ¶óÇÏ´Â ÀúÇ×ÇÏÁö ¸øÇÏ°í Ç׺¹Çß´Ù. ÀÌÈÄ ÇÕ½ººÎ¸£Å© ¿Õ°¡ÀÇ º¸Çì¹Ì¾Æ Áö¹è´Â °­È­µÇ¾ú´Ù. °ðÀ̾î 1627³â ½Å(ãæ)¿µÁöÁ¶·Ê¹ý¿¡ ÀÇÇØ ÀÇȸ´Â ±Ç·ÂÀ» ¸ðµÎ »©¾Ñ±â°Ô µÇ¾î »ç½Ç»ó ¼Ó·ÉÀÌ µÇ¾ú´Ù. ÀÌ·Î ÀÎÇØ ´Ù¼öÀÇ º¸Çì¹Ì¾Æ ±ÍÁ· ¹× °³½Å±³µµ°¡ ¸Á¸íÇÏ¿© À¯·´ °¢Áö·Î Èð¾îÁö°Ô µÇ¾ú´Ù. ±×·¯³ª ÇÕ½ººÎ¸£Å© ¿Õ°¡¿¡ ÀÇÇÑ Àç»ê¸ô¼ö ¹× ±¹¿ÜÃß¹æÀ̶ó´Â °¡È¤ÇÑ ÀüÈÄ Ã³¸®´Â ´Ù¸¥ °³½Å±³ Á¦ÈÄÀÇ ÀÌÅ»À» ÃÊ·¡ÇÏ°Ô µÇ¾ú°í, ÀüÀïÀÌ Àå±âÈ­ÇÏ°Ô µÈ ¿øÀÎÀÌ µÇ¾ú´Ù. ÀüÀï ÀÌÈÄ ½Å¼º ·Î¸¶ Á¦±¹ÀÇ ·Î¸¶ °¡Å縯 Áö¹è°¡ °­È­µÇ¾ú°í ±×´ë·Î ½Å¼º ·Î¸¶ Á¦±¹ÀÇ Á¦À§(ð¨êÈ)¸¦ µ¶Á¡ÇÑ ¿À½ºÆ®¸®¾Æ-Çë°¡¸®°¡ üÄÚ¸¦ 1918³â±îÁö Áö¹èÇÏ¿´´Ù. Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

เทศกาลสัพพิญญู

-
วันเสาร์ 28 ตุลาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : The Buddhist Lent comes to an end and all those couples who had been putting off marriage now rush into each other's arms. Monks are free to travel from kyaung to kyaung or to go on pilgrimage to holy spots such as Kyaiktiyo or Mt Popa. The Festival of Lights takes place during Thadingyut to celebrate Buddha's return from a period of preaching dhamma (Buddhist philosophy) in Tavatimsa (the highest deva realm), his way lit by devas who lined the route of his descent. For the three days of the festival all of Myanmar is lit by oil lamps, fire balloons, candles and even mundane electric lamps. Tadingyut is the name of a month falling in September-October.

คูมาร์ ปูริมา

-
วันเสาร์ 28 ตุลาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : หนึ่งในเทศกาลที่ได้รับความนิยมและสำคัญที่สุดของรัฐโอริสสา ในวันพระจันทร์เต็มดวงหลังจาก Dusshera Kumar Purnima จะมีการเฉลิมฉลองโดยสาว ๆ ที่ยังไม่แต่งงานและเจ้าสาวที่เพิ่งแต่งงานในรัฐ เชื่อกันว่าสาว ๆ บูชาพระเจ้า Kartikeya เพื่อให้ได้เจ้าบ่าวที่หล่อเหลาเหมือน Lord Kartikeya [https://eodisha.org]

เทศกาลสัพพิญญู

-
วันอาทิตย์ 29 ตุลาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : The Buddhist Lent comes to an end and all those couples who had been putting off marriage now rush into each other's arms. Monks are free to travel from kyaung to kyaung or to go on pilgrimage to holy spots such as Kyaiktiyo or Mt Popa. The Festival of Lights takes place during Thadingyut to celebrate Buddha's return from a period of preaching dhamma (Buddhist philosophy) in Tavatimsa (the highest deva realm), his way lit by devas who lined the route of his descent. For the three days of the festival all of Myanmar is lit by oil lamps, fire balloons, candles and even mundane electric lamps. Tadingyut is the name of a month falling in September-October.

สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุด

-
วันอาทิตย์ 29 ตุลาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Bishop James Hannington day from 2024

วันฉัตรมงคล

-
วันอาทิตย์ 29 ตุลาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : King Norodom Sihakmoni's Coronation Day The King of Cambodia shall reign but shall not govern; shall be the Head of State for life; shall be inviolable. Not a paid holiday when falling on Saturday or Sunday

ฐ๘ศญฑน ฑโณไภฯ

-
วันอาทิตย์ 29 ตุลาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส :

ฐ๘ศญฑน ฑโณไภฯ*

-
วันอาทิตย์ 29 ตุลาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Proclamation of the republic in 1923 paid holiday when falling on Saturday or Sunday

เทศกาลสัพพิญญู

-
วันจันทร์ 30 ตุลาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : The Buddhist Lent comes to an end and all those couples who had been putting off marriage now rush into each other's arms. Monks are free to travel from kyaung to kyaung or to go on pilgrimage to holy spots such as Kyaiktiyo or Mt Popa. The Festival of Lights takes place during Thadingyut to celebrate Buddha's return from a period of preaching dhamma (Buddhist philosophy) in Tavatimsa (the highest deva realm), his way lit by devas who lined the route of his descent. For the three days of the festival all of Myanmar is lit by oil lamps, fire balloons, candles and even mundane electric lamps. Tadingyut is the name of a month falling in September-October.

ผ๘ฑณภฺภว ณฏ

-
วันอังคาร 31 ตุลาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วันครอบครัว

-
วันศุกร์ 24 พฤศจิกายน, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วันอนุรักษ์มรดกอินเดีย

-
วันศุกร์ 24 พฤศจิกายน, 2023
วันหยุดฆราวาส :

ดำวันศุกร์

-
วันศุกร์ 24 พฤศจิกายน, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วันขอบคุณพระเจ้า*

-
วันศุกร์ 24 พฤศจิกายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : วันหนึ่งเมื่อประชาชนสามารถขอบพระคุณพระเจ้า

วันหยุดราชการ

-
วันศุกร์ 24 พฤศจิกายน, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วันหยุด

-
วันศุกร์ 24 พฤศจิกายน, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วันเกิดลินคอล์น

-
วันศุกร์ 24 พฤศจิกายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : ในเกียรติของอับราฮัมลินคอล์นซึ่งเป็นประเทศที่ประธานที่ 16 และเป็นที่รู้จักในฐานะปลดเปลื้องที่ดี

ฐวฑน ฑโณไภฯ

-
วันเสาร์ 25 พฤศจิกายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : Commemorates the day in 1943 that the statehood of Bosnia and Herzegovina was re-established at the Anti-Fascist Council of National Liberation of Yugoslavia Paid holiday when falling on Saturday or Sunday Wikipedia

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันเสาร์ 25 พฤศจิกายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : Ja้n Day in a้n only

เทศกาลตาซองดิน*

-
วันอาทิตย์ 26 พฤศจิกายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : ในคืนพระจันทร์เต็มดวงของ Tazaungmon เป็นโอกาสอีก `เทศกาลแห่งแสง 'หรือที่รู้จักกันอย่างถูกต้องตาม Tazaungdaing มันมีการเฉลิมฉลองโดยเฉพาะอย่างยิ่งในรัฐฉาน - ในตองยีมีไฟการแข่งขันบอลลูน ในบางพื้นที่ยังมีการแข่งขันความเร็วการทอผ้าในช่วงเวลากลางคืนหญิงสาวชาวพม่าแสดงความกล้าหาญของพวกเขาในการทอผ้าโดยพยายามที่จะผลิตเสื้อคลุมพระพุทธรูประหว่างมืดและยามเช้า ผลการเสร็จหรือไม่จะบริจาคให้กับพระสงฆ์ ที่ใหญ่ที่สุดในการแข่งขันทอผ้าใช้สถานที่ที่ชเวดากองในย่างกุ้งพญา

ภฺภฏภว ณฏ

-
วันอาทิตย์ 26 พฤศจิกายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : Naadam (also called Eriin Gurvan Naadam meaning men's three variety of games. ) is the national festival of Mongolia. The games are Mongolian wrestling, horse racing and archery.

เทศกาลน้ำหรือสงกรานต์

-
วันอาทิตย์ 26 พฤศจิกายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : เทศกาลนี้นับย้อนกลับของกระแสไฟฟ้าในแม่น้ำโตนเลสาบ (แม่น้ำโขง) และจุดเริ่มต้นของฤดูกาลประมง แข่งเรือขนาดยักษ์ Bon Om Touk

สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุด

-
วันจันทร์ 27 พฤศจิกายน, 2023
วันหยุดฆราวาส :

เทศกาลน้ำหรือสงกรานต์

-
วันจันทร์ 27 พฤศจิกายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : เทศกาลนี้นับย้อนกลับของกระแสไฟฟ้าในแม่น้ำโตนเลสาบ (แม่น้ำโขง) และจุดเริ่มต้นของฤดูกาลประมง แข่งเรือขนาดยักษ์ Bon Om Touk

ที่ระลึกมหาราชมีนาคม 1949

-
วันจันทร์ 27 พฤศจิกายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : และการฟื้นฟูสภานิติบัญญัติ จากปี 2564

เทศกาลตาซองดิน*

-
วันจันทร์ 27 พฤศจิกายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : ในคืนพระจันทร์เต็มดวงของ Tazaungmon เป็นโอกาสอีก `เทศกาลแห่งแสง 'หรือที่รู้จักกันอย่างถูกต้องตาม Tazaungdaing มันมีการเฉลิมฉลองโดยเฉพาะอย่างยิ่งในรัฐฉาน - ในตองยีมีไฟการแข่งขันบอลลูน ในบางพื้นที่ยังมีการแข่งขันความเร็วการทอผ้าในช่วงเวลากลางคืนหญิงสาวชาวพม่าแสดงความกล้าหาญของพวกเขาในการทอผ้าโดยพยายามที่จะผลิตเสื้อคลุมพระพุทธรูประหว่างมืดและยามเช้า ผลการเสร็จหรือไม่จะบริจาคให้กับพระสงฆ์ ที่ใหญ่ที่สุดในการแข่งขันทอผ้าใช้สถานที่ที่ชเวดากองในย่างกุ้งพญา

มฆวๅภ*

-
วันจันทร์ 27 พฤศจิกายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : นำไปใช้โดยสภาสูงสุดของสาธารณรัฐ Abkhazia ของการประชุมครั้งที่ 12 วันที่ 26 พฤศจิกายนปี 1994 และจากการลงประชามติของชาติ 3 ตุลาคม 1999 ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมบุตรบุญธรรมโดยการลงประชามติของชาติในวันเดียวกัน (วิกิพีเดีย)

ฉลองของ Bonifacio*

-
วันจันทร์ 27 พฤศจิกายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : อันเดรสไอเรสนำการประท้วง 1896 กับสเปน Kaarawan ni Bonifacio

วันประธานาธิบดีสหรัฐฯสาบานตนเข้ารับต

-
วันอังคาร 28 พฤศจิกายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : Panamแ declared its independence from Spain on Nov. 28, 1821.

ตถธณฑโณไภฯ

-
วันอังคาร 28 พฤศจิกายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : Turkish rule of Albania was ended with the Balkan War. Independence was proclaimed in 1912.

ฐ๘ศญฑน ฑโณไภฯ*

-
วันอังคาร 28 พฤศจิกายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : เอกราชเกิดของสาธารณรัฐใน 28 พฤศจิกายน 1958

วันเอกราช

-
วันอังคาร 28 พฤศจิกายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : Granted by the French in 1960

ตราสินอิสระ*

-
วันอังคาร 28 พฤศจิกายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : 28 พฤศจิกายน 1975 ประกาศ FRETILIN ติมอร์ตะวันออกเป็นรัฐเอกราชและอินโดนีเซียตอบโต้ด้วยการเปิดตัวเต็มรูปแบบทหารบุกที่ 7 ธันวาคม

เทศกาลน้ำหรือสงกรานต์

-
วันอังคาร 28 พฤศจิกายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : เทศกาลนี้นับย้อนกลับของกระแสไฟฟ้าในแม่น้ำโตนเลสาบ (แม่น้ำโขง) และจุดเริ่มต้นของฤดูกาลประมง แข่งเรือขนาดยักษ์ Bon Om Touk

วันประกาศเอกราช

-
วันอังคาร 28 พฤศจิกายน, 2023
วันหยุดฆราวาส :

ƒ‹ƒfƒJ‚ฬ“๚

-
วันพุธ 29 พฤศจิกายน, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วันขอบคุณพระเจ้า

-
วันพุธ 29 พฤศจิกายน, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วุนๆ ฑโณไภฯ

-
วันพุธ 29 พฤศจิกายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : Withdrawal of German troops in 1944.

วันเอกภาพ

-
วันพุธ 29 พฤศจิกายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : หมายถึงการจลาจลใน Port-วิลาได้ที่ 29 พฤศจิกายน 1977

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันพุธ 29 พฤศจิกายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : Kourou Day - Banks remain open in Kourou only

วันขีปนาวุธข้ามทวีป

-
วันพุธ 29 พฤศจิกายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : เพื่อรําลึกถึงการเปิดตัวของประเทศในปี 2017 ของขีปนาวุธข้ามทวีป

วันก่อการณฏัก

-
วันพฤหัสบดี 30 พฤศจิกายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : Karnataka Rajyotsava (Karnāṭaka Rājyōtsava; lit. Karnataka State Festival). This was the day in 1956 when all the Kannada language-speaking regions of South India were merged to form the state of Karnataka. [Wikipedia]

วันเซนต์แอนดรู

-
วันพฤหัสบดี 30 พฤศจิกายน, 2023
วันหยุดฆราวาส :

ตถธณผฑพ๐ภฯ

-
วันพฤหัสบดี 30 พฤศจิกายน, 2023
วันหยุดฆราวาส : After the first English settlement at Holetown in 1627, Barbados remained a British colony until achieving independence from Britain on November 30th 1966. That first independence ceremony was accompanied by the raising of the Barbados National Flag, and playing of the National Anthem, for the first time. http://barbados.org/indepen.htm

วันนักบุญเซนต์แอนดรู

-
วันพฤหัสบดี 30 พฤศจิกายน, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วันเอกราช

-
วันพฤหัสบดี 30 พฤศจิกายน, 2023
วันหยุดฆราวาส :

สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุด

-
วันอาทิตย์ 24 ธันวาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วันหยุดครึ่งวัน

-
วันอาทิตย์ 24 ธันวาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส :

ลฉธฎฝบธถฝบ ภฬบ๊

-
วันอาทิตย์ 24 ธันวาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : paid holiday when falling on Saturday or Sunday

มฆวๅภ

-
วันอาทิตย์ 24 ธันวาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส :

ราชการลูกจ้างมีวันหยุด

-
วันอาทิตย์ 24 ธันวาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วันรัฐธรรมนูญของรัฐแย็พ

-
วันอาทิตย์ 24 ธันวาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : paid holiday when falling on Saturday or Sunday. Yap only.

ตถธณฑโณไภฯ

-
วันอาทิตย์ 24 ธันวาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : On 24 December 1951, Libya declared its independence as the United Kingdom of Libya, a constitutional and hereditary monarchy under King Idris, Libya's first and only monarch.

วันเกิดของวอชิงตัน

-
วันอาทิตย์ 24 ธันวาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วันเกิดเควด-อี-อซัม

-
วันจันทร์ 25 ธันวาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Muhammad Ali Jinnah (1876 - 1948) was an Indian Muslim and statesman who led the All India Muslim League and founded Pakistan, serving as its first Governor-General. He is commonly known in Pakistan as Quaid-i-Azam (Urdu:- Great Leader ) and Baba-i-Qaum ( Father of the Nation. ). [Wikipedia]

ลฉธฎฝบธถฝบ ณฏ

-
วันจันทร์ 25 ธันวาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส :

หน่วยงานภาครัฐมีการปิด

-
วันอังคาร 26 ธันวาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วันแห่งความนิยม

-
วันอังคาร 26 ธันวาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : บ็อกซิ่งเดย์ได้เปลี่ยนชื่อเป็นวันของค่าความนิยมในปี 1994 ที่จะแยกออกจากอดีตอาณานิคมและจะรวมทุกแอฟริกาใต้

วันขอบคุณพระเจ้า

-
วันอังคาร 26 ธันวาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วันนักบุญเซนต์สตีเฟ่น

-
วันอังคาร 26 ธันวาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วันครอบครัว

-
วันอังคาร 26 ธันวาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วันมวย

-
วันอังคาร 26 ธันวาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วันแกะห่อของขวัญคริสต์มาส

-
วันอังคาร 26 ธันวาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส :

สองวันคริสต์มาส

-
วันอังคาร 26 ธันวาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Tweede Kerstdag

วันคริสต์มาสวันที่สอง

-
วันอังคาร 26 ธันวาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส :

บ็อกซิ่งเดย์

-
วันอังคาร 26 ธันวาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : The day after Christmas, the Feast of St. Stephen, the first Christian martyr, is better known as Boxing Day. The term may come from the opening of church poor boxes that day; maybe from the earthenware boxes with which boy apprentices collected money at the doors of their masters' clients. Sometimes called National Whiner's Day in the U.S.A.

บ็อกซิ่งเดย์*

-
วันอังคาร 26 ธันวาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : อาลซัสและโมเซลถือว่าเป็นนิติบุคคลภูมิภาคที่ไม่ซ้ำกันในสาธารณรัฐฝรั่งเศสเนื่องจากการบำรุงรักษาของความจำเพาะทางกฎหมายได้มาจากดินแดนเหล่านี้ระหว่าง 1871-1918 เมื่อพวกเขาดินแดนเยอรมัน: ข้อตกลงทางกฎหมายกับวาติกันระบบทางวิชาการเฉพาะทางรถไฟสถาบันทางสังคมอื่น ๆ . นี้จำเพาะทางกฎหมายในท้องถิ่นและผิดปกติภายในกรอบของสาธารณรัฐฝรั่งเศสถูกเก็บรักษาไว้เพราะความปรารถนาที่ชัดเจนแสดงโดยอัลเซเชี่ยนและโมเซลประชากรเมื่อดินแดน reintegrated ฝรั่งเศสหลังจากสงครามโลกครั้งที่หนึ่งที่พวกเขาอยากจะรักษาวัฒนธรรม idiosyncracy ภูมิภาคของพวกเขาและ ไม่เฉพาะเจาะจงสังคมของพวกเขา (เช่นล้มละลายส่วนบุคคลหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์เฉพาะ)

วันครอบครัว

-
วันอังคาร 26 ธันวาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วันหยุด

-
วันอังคาร 26 ธันวาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วันแกะห่อของขวัญคริสต์มาส/วันครอบครัว

-
วันอังคาร 26 ธันวาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : วันรุ่งขึ้นหลังจากคริสมาสต์ที่งานเลี้ยงของเซนต์สตีเฟ่นพลีชีพคริสเตียนแรกเป็นที่รู้จักกันดีในฐานะบ็อกซิ่งเดย์ คำว่าอาจมาจากการเปิดตัวของคริสตจักรกล่องยากจนวันนั้น; อาจจะมาจากกล่องเครื่องเคลือบดินเผาด้วยซึ่งเด็กฝึกหัดที่เก็บรวบรวมเงินที่ประตูของลูกค้าโทพวกเขา ' Tweede Kerstdag นำไปใช้กับเนเธอร์แลนด์ (สองวันคริสต์มาส) และ Anden Juledag ไปยังประเทศเดนมาร์ก

วันแรกของการแข่งขันสแตนลีย์

-
วันอังคาร 26 ธันวาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วันนักบุญเซนต์สตีเฟ่น

-
วันอังคาร 26 ธันวาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Remembrance of St Stephen, the first Christian martyr.

ชาฮีด อุดแฮม สิงห์ จายันติ

-
วันอังคาร 26 ธันวาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส :

ราชการลูกจ้างมีวันหยุด

-
วันอังคาร 26 ธันวาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Boxing Day

วันหยุดราชการ

-
วันอังคาร 26 ธันวาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส :

บ็อกซิ่งเดย์

-
วันอังคาร 26 ธันวาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วันหยุดราชการ

-
วันพุธ 27 ธันวาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันพุธ 27 ธันวาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : black Day to pay homage to former prime minister Shaheed Benazir Bhutto on her martyrdom anniversary (in 2007). Sindh province only

ราชการลูกจ้างมีวันหยุด

-
วันพุธ 27 ธันวาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วันหยุด

-
วันพุธ 27 ธันวาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วันที่สองของการแข่งขันสแตนลีย์

-
วันพุธ 27 ธันวาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วันรัฐธรรมนูญ

-
วันพุธ 27 ธันวาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : On December 27, 1972, the Fifth Supreme People's Assembly ratified a new constitution to replace the first constitution, promulgated in 1948. Innovations of the 1972 constitution included the establishment of the positions of president and vice presidents and a super-cabinet called the Central People's Committee (CPC). The 1972 constitution was revised in April 1992. http://countrystudies.us/north-korea/58.htm

ราชการลูกจ้างมีวันหยุด

-
วันพฤหัสบดี 28 ธันวาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วันหยุดราชการ

-
วันพฤหัสบดี 28 ธันวาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส :

ราชการลูกจ้างมีวันหยุด

-
วันศุกร์ 29 ธันวาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วันหยุดราชการ

-
วันศุกร์ 29 ธันวาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วันคืนแห่งชาติเสรีภาพและความเป็นอิสระ

-
วันศุกร์ 29 ธันวาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : On Dec. 29, 1911, Mongolia declared its independence from the Manchu King Dynasty Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันศุกร์ 29 ธันวาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : In Ekaterinburg

วันริซัล

-
วันเสาร์ 30 ธันวาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Born 19 June 1861 in Calamba, Philippines- executed on 30 December 1896, Manila. Patriot, physician (educated in Germany and France) and man of letters whose life and literary work was an inspiration to the Philippine nationalist movement Paid holiday when falling on Saturday or Sunday Araw ng Kabayanihan ni Dr. Jose Rizal

วันวีรบุรุษภาษาคาซี

-
วันเสาร์ 30 ธันวาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : U Kiang Nangbah fought against the British imperialism in 1861-62 and was sentenced to death by hanging at Yawmusiang on 30.12.1862.

อิงค์วาลา (เฉลิมฉลองราชาธิไตย)

-
วันเสาร์ 30 ธันวาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : The Incwala or first fruit ceremony is the most sacred of all the Swazi ceremonies in which the King plays a dominant part. date is usually set just a few days prior to celebration date to be confirmed

วันสิ้นปี

-
วันเสาร์ 30 ธันวาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วันวีรชนแห่งชาติ

-
วันอาทิตย์ 31 ธันวาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส :

วันสิ้นปี

-
วันอาทิตย์ 31 ธันวาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : New Year in Armenia (Amanor) is celebrated the whole week starting from December 31. During this week people present gifts and congratulate each other, and their homes are open to welcome everyone. Armenian children write about their wishes in the letters addressed to Dzmer Papik (Santa Clause) and believe that they will come true on the New Year’s Eve. Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันรักสามัคคี

-
วันอาทิตย์ 31 ธันวาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : In November of 1989 in Nakhchivan (autonomous republic of the Republic of Azerbaijan), people destroyed watchtowers and barbed wires on the border with Iran. Relatives and compatriots living on both sides of the Araz River were able to communicate with each other for the fist time.

วันฟื้นฟูสาธารณรัฐ

-
วันอาทิตย์ 31 ธันวาคม, 2023
วันหยุดฆราวาส : Only in Geneva

วุนๆ ฑโณไภฯ

-
วันจันทร์ 1 มกราคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Ousting of Fulgencio Batista by Fidel Castro Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

±¹°¡ ÈÞÀÏ

-
วันจันทร์ 1 มกราคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Celebrates the day when American forces returned the presidential palace to the Iraqi authorities on Dec. 31, 2008.

สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุด

-
วันจันทร์ 1 มกราคม, 2024
วันหยุดฆราวาส :

ราชการลูกจ้างมีวันหยุด

-
วันจันทร์ 1 มกราคม, 2024
วันหยุดฆราวาส :

วันขึ้นปีใหม่

-
วันจันทร์ 1 มกราคม, 2024
วันหยุดฆราวาส :

วันริซัล

-
วันจันทร์ 1 มกราคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Born 19 June 1861 in Calamba, Philippines- executed on 30 December 1896, Manila. Patriot, physician (educated in Germany and France) and man of letters whose life and literary work was an inspiration to the Philippine nationalist movement Paid holiday when falling on Saturday or Sunday Araw ng Kabayanihan ni Dr. Jose Rizal

ป๕วุ

-
วันจันทร์ 1 มกราคม, 2024
วันหยุดฆราวาส :

วันปีใหม่

-
วันจันทร์ 1 มกราคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : สอดคล้อง ลงนามเมื่อ 22 ธันวาคม 1987 โดยประธานาธิบดีโรเบิร์ตมุและสายโจชัว Nkomo สร้างการสู้รบระหว่างทั้งสองฝ่ายคู่แข่งทางการเมือง (ZANU & ZAPU) Paid holiday when falling on Saturday or Sunday [Wikipedia]

ตถธณฑโณไภฯ

-
วันจันทร์ 1 มกราคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Anniversary of the day in 1804 when Jean-Jacques Dessalines declared independence and restored the country's original name Haiti , from the Indian vernacular for land of mountains

ต้นกำเนิดสาธารณรัฐสโลวัก

-
วันจันทร์ 1 มกราคม, 2024
วันหยุดฆราวาส :

บรรพบุรุษของวัน

-
วันอังคาร 2 มกราคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : ยังเรียกว่า วีรบุรุษวัน

วันหยุด

-
วันอังคาร 2 มกราคม, 2024
วันหยุดฆราวาส :

วันที่ 2 มกราคม

-
วันอังคาร 2 มกราคม, 2024
วันหยุดฆราวาส :

วันหลังวันขึ้นปีใหม่

-
วันอังคาร 2 มกราคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Re-established in 2017

สิ้นสุดสองอาทิตย์เทศกาลคาร์นิวัล

-
วันอังคาร 2 มกราคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Http://www.stkittscarnival.com/

วันหลังวันขึ้นปีใหม่

-
วันอังคาร 2 มกราคม, 2024
วันหยุดฆราวาส :

วันหยุดคณะกรรมการทาไค

-
วันอังคาร 2 มกราคม, 2024
วันหยุดฆราวาส :

2 มกราคม (ธนาคารยังคงเปิด)

-
วันอังคาร 2 มกราคม, 2024
วันหยุดฆราวาส :

วันที่ 2 มกราคม

-
วันอังคาร 2 มกราคม, 2024
วันหยุดฆราวาส :

วันหยุดราชการ

-
วันอังคาร 2 มกราคม, 2024
วันหยุดฆราวาส :

ป๕วุ

-
วันอังคาร 2 มกราคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : The world's most widely celebrated holiday, New Years was set on January 1 by Julius Caesar because that was the date the Roman consuls took over their duties.

วันต่อไปนี้วันปีใหม่

-
วันอังคาร 2 มกราคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : A derivation of Middle High German berhttac or berhteltac, which translated the Greek epiphanias

Iratpa Imoinu

-
วันพุธ 3 มกราคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Imoinu Iratpa is an ancestral deity who is venerated in every household of Manipur on phunga lairu. The deity was venerated first by the Luwang dynasty, the then Khumans and subsequently by Meitei King Chalamba at Kangla.

ราชการลูกจ้างมีวันหยุด

-
วันพุธ 3 มกราคม, 2024
วันหยุดฆราวาส :

วันหยุด

-
วันพุธ 3 มกราคม, 2024
วันหยุดฆราวาส :

จราจลประชาชน

-
วันพุธ 3 มกราคม, 2024
วันหยุดฆราวาส :

คัพเดวอน

-
วันพุธ 3 มกราคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : ในเดวอนเท่านั้น

ธนาคารได้ปิดแล้ว

-
วันพุธ 3 มกราคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : work on weekends and non-working holidays is not overtime work.

วันหยุดราชการ

-
วันพุธ 3 มกราคม, 2024
วันหยุดฆราวาส :

วันที่ดวงอาทิตย์อยู่ห่างจากเส้นศูนย์

-
วันพุธ 3 มกราคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : The winter solstice is the moment when the earth is at a point in its orbit where one hemisphere is most inclined away from the Sun. This causes the Sun to appear at its farthest below the celestial equator when viewed from the far hemisphere. Solstice is a Latin borrowing and means sun stand still , referring to the appearance that the Sun's noontime elevation change stops its progress, either northerly or southerly. The day of the winter solstice is the shortest day and the longest night of the year.

วันหยุด

-
วันพฤหัสบดี 4 มกราคม, 2024
วันหยุดฆราวาส :

ตถธณฑโณไภฯ

-
วันพฤหัสบดี 4 มกราคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Celebrates Burma's Declaration of Independence from Britain on January 4, 1948.

วันเรียกร้องเอกราช

-
วันพฤหัสบดี 4 มกราคม, 2024
วันหยุดฆราวาส :

วันหยุดr

-
วันพฤหัสบดี 4 มกราคม, 2024
วันหยุดฆราวาส :

วันรัฐแห่งชาติ

-
วันพฤหัสบดี 4 มกราคม, 2024
วันหยุดฆราวาส :

วันหยุดราชการ

-
วันศุกร์ 5 มกราคม, 2024
วันหยุดฆราวาส :

ธนาคารได้ปิดแล้ว

-
วันศุกร์ 5 มกราคม, 2024
วันหยุดฆราวาส :

วันหยุดครึ่งวัน

-
วันศุกร์ 5 มกราคม, 2024
วันหยุดฆราวาส :

สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุด

-
วันเสาร์ 6 มกราคม, 2024
วันหยุดฆราวาส :

ธนาคารได้ปิดแล้ว

-
วันเสาร์ 6 มกราคม, 2024
วันหยุดฆราวาส :

วันได้รับชัยชนะเหนือลัทธิการปกครองฆาล้างเผ่าพันธุ์

-
วันอาทิตย์ 7 มกราคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : ร่วมรำลึกการล่มสลายของเขมรหม้อสีแดงของพล.ต.ในปี 1979 จากการรุกรานของเวียดนามโดยกองทัพ. not a paid holiday when falling on Saturday or Sunday

Á¦ÇåÀý

-
วันอาทิตย์ 7 มกราคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Constitution Day

วันหยุด

-
วันจันทร์ 8 มกราคม, 2024
วันหยุดฆราวาส :

วันสมโภชพระคริสตเจ้าแสดงองค์ (เลื่อนไปวันจันทร์)

-
วันจันทร์ 8 มกราคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : The term comes from ancient Greek and means appearance. Celebrated on the 6th January, this feast corresponds to the presentation of Child Jesus to the Magi. This is the day of Jesus' first miracle, the Wedding in Cana , and the day of his own baptism.

วันบรรลุนิติภาวะ (เซยจิน โนะ ฮิ)

-
วันจันทร์ 8 มกราคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : อายุการยกย่องของคนส่วนใหญ่ (20 ปี)

Á¦ÇåÀý

-
วันจันทร์ 8 มกราคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Constitution Day

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันจันทร์ 8 มกราคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Cadiz Day in Cadiz only

วันหยุด

-
วันอังคาร 9 มกราคม, 2024
วันหยุดฆราวาส :

ผ๘ฑณภฺภว ณฏ

-
วันอังคาร 9 มกราคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : ร่วมรำลึกการจลาจลของวันที่ 9 มกราคม 1964 ,มากกว่าอำนาจอธิปไตยของเขตคลองปานามา. นักเรียนต้องการที่จะเห็นทั้งการชักธงของประเทศปานามาและการชักธงของสหรัฐอเมริกาในเขตคลอง. ในกองทัพของสหรัฐอเมริกาเข้าร่วมในการปราบปราม. หลังจากนั้นสามวันของการสู้รบ 22 panamanians พลเมืองและ 4 สหรัฐฯได้ถูกฆ่าตาย.

เทศกาลของชาวฮินดู

-
วันอังคาร 9 มกราคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Chinglen Nongdrenkhomba (1788–1834), also known as Maharaja Gambhir Singh. He abdicated the throne with the arrival of a Burmese force. Along with the British, he participated in the liberation of Manipur. [Wikipedia]

ฐ๘ศญฑน ฑโณไภฯ

-
วันอังคาร 9 มกราคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : On 9 January 1992, Bosnian Serb authorities declared the creation of the Serbian Republic of Bosnia and Herzegovina, now called Republika Srpska

ชุมชนไทย - ญี่ปุ่น

-
วันอังคาร 9 มกราคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับพิธีของวันถัดไป

การเฉลิมฉลองวูดู

-
วันพุธ 10 มกราคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : In tribute to Vodoun, a traditional West African religion also known as Voodoo.

วันวีรชนแห่งชาติ

-
วันพุธ 10 มกราคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : To recognise and reflect upon the greatest, most defining moment in all of Bahamian history: the attainment of Majority Rule on January 10, 1967.

การเฉลิมฉลองของรัฐ

-
วันพุธ 10 มกราคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : State of Kachin day, not celebrated every year

Ascension Day

-
วันพฤหัสบดี 11 มกราคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Anniversary of His Majesty the Sultan’s ascension to power from 2023

วันขึ้นปีใหม่รัฐคะยา

-
วันพฤหัสบดี 11 มกราคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : ปีใหม่กะเหรี่ยงจัดขึ้นในวันข้างขึ้นแรกของปีโท เกือบจะเป็นวันหยุดประจำชาติ ชุมชนกะเหรี่ยงทั่วพม่าเฉลิมฉลองด้วยการสวมชุดพื้นเมืองของพวกเขาที่ทอด้วยเสื้อตัวยาวเหนือลองยีสสีแดง และด้วยการจัดเต้นรำพื้นบ้านและการแสดงร้องเพลง การเฉลิมฉลองที่ใหญ่ที่สุดจะจัดขึ้นในเขตชานเมือง Kayin ของ Insein ทางเหนือของย่างกุ้ง และในเมือง Hpaan เมืองหลวงของรัฐ Kayin

วันมิชชันนารี

-
วันพฤหัสบดี 11 มกราคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : In 1894, two British Missionaries – Rev JH Lorrain, fondly called by the Mizos as ‘Pu Buanga’ and Rev FW Savidge, known to the Mizos as ‘Sap Upa’ arrived at Sairang village, about 30 km west from Aizawl, by boat.

วันรัฐธรรมนูญแห่งคอสเร่

-
วันพฤหัสบดี 11 มกราคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Kosrae only www.kosrae.com

คำประกาศ อิสรภาพ

-
วันพฤหัสบดี 11 มกราคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : เมื่อวันที่ 11 มกราคม 1944 , 66 ชาวโมร็อกโกบุคคลได้มีการเสนอขอพระมะหะหมัดของฝรั่งเศสและเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ. พวกเขาต้องการความเป็นอิสระของโมร็อกโก. การประกาศกําหนดไว้ว่าพระราชาทรงพระมะหะหมัด v เป็นแต่เพียงผู้เดียวผู้แทนของชาติ เขาก็จะมีสิทธิได้รับร่างรัฐธรรมนูญที่จะยอมรับนับถือสิทธิของพลเมืองของเขาในระบอบการปกครองที่ ระบอบการปกครองของเขาจะได้รับการก่อตั้งขึ้นบนหลักการของอิสลาม.

วันประกาศเอกราช

-
วันพฤหัสบดี 11 มกราคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : as observed in Morocco

การปฏิวัติของแซนซิบาร์

-
วันศุกร์ 12 มกราคม, 2024
วันหยุดฆราวาส :

เบอร์เบอร์วันขึ้นปีใหม่

-
วันศุกร์ 12 มกราคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : The Berber calendar, a legacy of Roman Mauretania, is a surviving form of the ancient Julian calendar, the calendar used in Europe before the introduction of the Gregorian calendar. with month names derived from Latin.It is employed to regulate the seasonal agricultural works, in place of the Islamic calendar, a lunar calendar considered ill-adapted for agriculture.

วันสถาปนาระบอบประชาธิปไตย

-
วันเสาร์ 13 มกราคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

สร้างโลก

-
วันอาทิตย์ 14 มกราคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : paid holiday when falling on Saturday or Sunday

ครบรอบปีของวิภู

-
วันอาทิตย์ 14 มกราคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : ตั้งแต่ 2010

วันคืนอํานาจอธิปไตย

-
วันอาทิตย์ 14 มกราคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : From 2022

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันอาทิตย์ 14 มกราคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : New Amazigh year in Amazigh towns only

เบอร์เบอร์วันขึ้นปีใหม่r

-
วันอาทิตย์ 14 มกราคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Amazigh New Year - Yennayer is the first month of the Berber Year or the Berber year used since antiquity by the Berbers in North Africa. Its first day corresponds to the first day of January of the Julian Calendar, which is shifted thirteen days compared to the Gregorian calendar, i.e. 14 January of every year. [Wikipedia]

วันขึ้นปีใหม่ของนิกายออร์ธอด็อกซ์

-
วันอาทิตย์ 14 มกราคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Called Saint Sava in Serbia and Republika Srpska. Saint Sava is celebrated as the founder of the independent Serbian Orthodox Church and as patron saint of education and medicine among Serbs. His day is observed on January 27th of the Gregorian calendar (January 14th of the Julian calendar still observed by the Serbian Church). Since the 1830's, Saint Sava has become the patron saint of Serb schools. Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันของวีรบุรุษ (John Chilibwe)

-
วันจันทร์ 15 มกราคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : (1871 – February 3, 1915) was a Baptist educator and an early figure in resistance to colonialism in Nyasaland, now Malawi. Today John Chilembwe is celebrated as a hero for independence, and John Chilembwe Day is observed annually on January 15 in Malawi. Wikipedia

วันสิทธิมนุษยชน

-
วันจันทร์ 15 มกราคม, 2024
วันหยุดฆราวาส :

มาร์ตินลูเธอร์คิงจูเนียร์วัน

-
วันจันทร์ 15 มกราคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Martin Luther King was a U.S civil rights leader and American clergyman. His non-violent demonstrations against racial inequality led to civil rights legislation. He was assassinated in 1968.

George Price Day

-
วันจันทร์ 15 มกราคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : A statesman who served twice as the head of government of Belize from 1961–1984 and 1989–1993. He served as First Minister and Premier under British rule until independence in 1981 and was the nations first prime minister after independence that year. He is considered to have been one of the principal architects of Belizean independence. Today he is referred to by many as the Father of the Nation . Price effectively dominated Belizean politics from the early 1960s until his 1996 retirement from party leadership, serving as the nations head of government under various titles for most of that period. from 2021

สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุด

-
วันจันทร์ 15 มกราคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : The Former Combatants and Veterans of the Motherland Day

เทศกามักห์ บิหุ/ทูสุ บูชา - ปอนกัล

-
วันจันทร์ 15 มกราคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Celebration of the harvest, which is observed for three days: Bhogi Pongal, Surya Pongal and Mattu Pongal. A colourful and traditional festival with many a ceremony devoted to various deities and cattle races.

วันโรเบิร์ต อี ลี

-
วันจันทร์ 15 มกราคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : ( 1807 - 1870 )เป็นผู้นำ brillant พลเรือนในช่วงระหว่างสงคราม. เขาเป็นปริญญาโทของโรงเรียนจุด ตะวันตก . เขาเริ่มอาชีพทางด้านการทหารของเขาในสงครามในเม็กซิโก. เขาเป็นคน loyalist . แต่เขาไม่มีทาส. เขาได้อุทิศชีวิตของเขาให้หน่วยงานของรัฐเวอร์จิเนีย

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันจันทร์ 15 มกราคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Santo Amaro da Imperatriz Day Santo Amaro only

Idaho Human Rights Day

-
วันจันทร์ 15 มกราคม, 2024
วันหยุดฆราวาส :

โรเบิร์ตอีวันเกิด / มาร์ตินลูเธอร์คิงวันเกิด

-
วันจันทร์ 15 มกราคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : การรวมกันของวันเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้นำสงครามกลางเมืองความขัดแย้งกระตุ้นอย่างน้อยในส่วนของภาคใต้ไม่เต็มใจที่จะให้ขึ้นเป็นเจ้าของทาสและสิทธิมนุษยชนผู้นำที่ต่อสู้เพื่อสิทธิของชาวอเมริกันแอฟริกัน

เทศกาลของชาวฮินดู

-
วันอังคาร 16 มกราคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : A celebrated Tamil poet who wrote the Thirukkural, a work on ethics in Tamil literature. [Wikipedia]

โลลอง คาบิลา ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐคองโกถูกลอบสังหาร

-
วันอังคาร 16 มกราคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : The holiday commemorates the assassination of President Laurent Kabila on this day in 2001

วันแห่งวีรบุรุษของชาติ

-
วันพุธ 17 มกราคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : The day commemorates the assassination of Patrice Lumumba in 1961

วันเข้ายึดครองโดยกัปตันคุก

-
วันพุธ 17 มกราคม, 2024
วันหยุดฆราวาส :

วันโรเบิร์ต อี ลี

-
วันศุกร์ 19 มกราคม, 2024
วันหยุดฆราวาส :

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันศุกร์ 19 มกราคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Municipal day in Tiradentes only

ราชการลูกจ้างมีวันหยุด

-
วันศุกร์ 19 มกราคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Confederate Heroes Day: Celebrates the surrender of Confederate General Joseph E. Johnston to Union General William Sherman on April 26, 1865

ฑนฐกภ๛ภฮ ฟตฟ๕ภป ฑโธฎดย ณฏ

-
วันเสาร์ 20 มกราคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : อ้างอิงถึงนาย amilcar cabral ,เป็นคนที่มีส่วนทำให้ความเป็นอิสระของเคปเวิร์ดและหนู ตะเภา - bisau . Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันคาทอลิก

-
วันเสาร์ 20 มกราคม, 2024
วันหยุดฆราวาส :

วันกองทัพ

-
วันเสาร์ 20 มกราคม, 2024
วันหยุดฆราวาส :

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันเสาร์ 20 มกราคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : San Sebastian in Rio de Janeiro only

ราศีกุมภ์

-
วันอาทิตย์ 21 มกราคม, 2024
วันหยุดฆราวาส :

วันเอิลโรล บาร์โรว์

-
วันอาทิตย์ 21 มกราคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : In 1966 Barbados gained independence from Britain under the leadership of Errol Barrow of the Democratic Labour Party. Barrow served as prime minister from 1966-1976 and from 1986 to 1987, when he died in office. He has been honoured by the granting of a public holiday Nor a paid holiday when falling on Saturday or Sunday

พระแม่อัลทากราเซีย

-
วันอาทิตย์ 21 มกราคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : A Catholic Marian devotion regarded as the protective and spiritual mother of the Dominican people . The many faithful devotees of the Virgin attend from all over Dominican territory to the Basilica of Higüey, in the province La Altagracia. Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันวีรชนแห่งชาติ

-
วันจันทร์ 22 มกราคม, 2024
วันหยุดฆราวาส :

วันเอิลโรล บาร์โรว์

-
วันจันทร์ 22 มกราคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : In 1966 Barbados gained independence from Britain under the leadership of Errol Barrow of the Democratic Labour Party. Barrow served as prime minister from 1966-1976 and from 1986 to 1987, when he died in office. He has been honoured by the granting of a public holiday Nor a paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันเวลลิงตัน (เฉพาะเวลลิงตัน)

-
วันจันทร์ 22 มกราคม, 2024
วันหยุดฆราวาส :

วันจงรักภักดี

-
วันจันทร์ 22 มกราคม, 2024
วันหยุดฆราวาส :

นักบุญผู้เสียสละเซนต์วินเซนต์ (เฉพาะวาเลนเซีย)

-
วันจันทร์ 22 มกราคม, 2024
วันหยุดฆราวาส :

ผลไม้วัน

-
วันอังคาร 23 มกราคม, 2024
วันหยุดฆราวาส :

เทศกาลของชาวฮินดู

-
วันอังคาร 23 มกราคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : The biggest annual festival of the Zeliangrong community in Manipur.

วันเกิดของเนตาชิ - สุภาช จันทร โภชยานันติ - วีร์สุเรนทร์

-
วันอังคาร 23 มกราคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Subhas Chandra Bose (23 January 1897 – 18 August 1945) was an Indian nationalist whose defiant patriotism made him a hero in India, but whose attempt during World War II to rid India of British rule with the help of Nazi Germany and Imperial Japan left a troubled legacy. The honorific Netaji (Hindustani: Respected Leader ), first applied in early 1942 to Bose in Germany by the Indian soldiers of the Indische Legion and by the German and Indian officials in the Special Bureau for India in Berlin, was later used throughout India. [Wikipedia]

วันบัลแกเรียกับรูเมเลียตะวันออกรวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

-
วันพุธ 24 มกราคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : January 24, 1859, the two principalities of Moldova and Wallachia had a moment of brilliance- the type that makes history: both of them elected general Alexandru Ioan Cuza as prince or 'domnitor' therefore becoming The United Principalities of Moldavia and Wallachia.

ครบรอบ Betico Croes*

-
วันพฤหัสบดี 25 มกราคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : นักการเมือง (เกิดในปี 1938) ที่อุทิศตัวเองเพื่อตัวเองตัดสินใจของคน Aruban ในปี 1976 เขาเอาความคิดริเริ่มที่จะนำธงชาติ Aruban และเพลงสรรเสริญพระบารมี Aruban ในเดือนมีนาคมของปี 1977 ในความคิดริเริ่มของเขาประชามติ

วัน ตำรวจ

-
วันพฤหัสบดี 25 มกราคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : จาก 2,010 Commemorates the massacre of over 50 policemen in Ismailiyya by British forces on that day in 1952.

ผู้ว่าราชการของวันครบรอบปี

-
วันศุกร์ 26 มกราคม, 2024
วันหยุดฆราวาส :

ศฃมึภว ณฏ

-
วันศุกร์ 26 มกราคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Celebrates the first settlement by the British lead by captain Arthur Phillip (1788)

ฐ๘ศญฑน ฑโณไภฯ*

-
วันศุกร์ 26 มกราคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : It was the Lahore Session of the Indian National Congress at midnight of December 31, 1929 - January 1, 1930, that the Tri-Colour Flag was unfurled by the nationalists and a pledge taken that every year on January 26, the Independence Day would be celebrated and that the people would unceasingly strive for the establishment of a Sovereign Democratic Republic of India. The professed pledge was successfully redeemed on January 26, 1950, when the Constitution of India framed by the Constituent Assembly of India came into force, although the Independence from the British rule was achieved on August 15, 1947. It is because of this that August 15 is celebrated as Independence Day, while January 26 as Republic Day.

วันคำสอนขององค์พระคริสตเจ้า

-
วันเสาร์ 27 มกราคม, 2024
วันหยุดฆราวาส :

วันของทหาร

-
วันอาทิตย์ 28 มกราคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Celebrates the establishment of independent Republic of Armenia's Armed Forces on 28 January, 1992. paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันอาทิตย์ 28 มกราคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : St Julian in Cuenca only

วันฉลองครบรอบปี (โอ๊คแลนด์)

-
วันจันทร์ 29 มกราคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : On that day, HMS Herald, bearing the Governor-to-be, Captain Hobson, dropped anchor in the Bay of Islands. If that event, rather than the ceremony at Waitangi eight days later, marks the establishment of this colony .

วันเกิดดัวร์เต

-
วันจันทร์ 29 มกราคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Juan Pablo Duarte is considered the architect of the Dominican Republic and its independence from Haitian rule in 1844.

วันประธานาธิบดีแฟรงกิน ดี รูสเวลท์

-
วันอังคาร 30 มกราคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Kentucky

วันเอกราช

-
วันพุธ 31 มกราคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Granted by Australia in 1968

ฑนฐกภ๛ภฮ ฟตฟ๕ภป ฑโธฎดย ณฏ

-
วันพฤหัสบดี 1 กุมภาพันธ์, 2024
วันหยุดฆราวาส :

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันพฤหัสบดี 1 กุมภาพันธ์, 2024
วันหยุดฆราวาส : Suyapa Day , in tribute to the Virgen de Suyapa, the patron saint of Honduras Suyapa only

วันสหพันธรัฐ (กัวลาลัมเปอร์ และลาบวน)

-
วันพฤหัสบดี 1 กุมภาพันธ์, 2024
วันหยุดฆราวาส :

วันพระนางผู้ปกป้องนาวิกโยธิน (เฉพาะปอร์ตู ตูอาเลเกร)

-
วันศุกร์ 2 กุมภาพันธ์, 2024
วันหยุดฆราวาส :

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันศุกร์ 2 กุมภาพันธ์, 2024
วันหยุดฆราวาส : Suyapa Day , in tribute to the Virgen de Suyapa, the patron saint of Honduras Suyapa only

ฑนฐกภ๛ภฮ ฟตฟ๕ภป ฑโธฎดย ณฏ

-
วันเสาร์ 3 กุมภาพันธ์, 2024
วันหยุดฆราวาส : Marks the assassination of Frelimo's leader Eduardo Mondlane in 1969. Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันหยุดท้องถิ่น

-
วันเสาร์ 3 กุมภาพันธ์, 2024
วันหยุดฆราวาส : Urubici Day (Urubici only)

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันเสาร์ 3 กุมภาพันธ์, 2024
วันหยุดฆราวาส : Suyapa Day , in tribute to the Virgen de Suyapa, the patron saint of Honduras Suyapa only

ผ๘ฑณภฺภว ณฏ

-
วันเสาร์ 3 กุมภาพันธ์, 2024
วันหยุดฆราวาส : Commemoration of the Batepแ massacre in Feb 1953 Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

ช่วงต้นของการปฏิวัติ

-
วันอาทิตย์ 4 กุมภาพันธ์, 2024
วันหยุดฆราวาส : Anniversary of the 4 February of 1961 uprising, which marked the beginning of the armed struggle for the national liberation of Angola, in the history of the Portuguese fascist colonial regime, for the achievement of the national independence paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันเอกภาพ

-
วันจันทร์ 5 กุมภาพันธ์, 2024
วันหยุดฆราวาส :

วันรัฐธรรมนูญ

-
วันจันทร์ 5 กุมภาพันธ์, 2024
วันหยุดฆราวาส : รัฐธรรมนูญ 1917 เป็นเกณฑ์ในซันติอาโกเดอเกเรตาโรในช่วงปฏิวัติเม็กซิกัน มันได้รับการอนุมัติจากสภาคองเกรสของรัฐธรรมนูญที่ 5 กุมภาพันธ์ 1917 กับ Venustiano Carranza ให้บริการเป็นครั้งแรกที่ประธานาธิบดี

วันแคชเมียร์

-
วันจันทร์ 5 กุมภาพันธ์, 2024
วันหยุดฆราวาส : paid holiday when falling on Saturday or Sunday

เซนต์ อกาต้า

-
วันจันทร์ 5 กุมภาพันธ์, 2024
วันหยุดฆราวาส : Separation from Cardinal Alberoni's protectorate in 1740

ฟอภฬลมฑโ (ดบม๚ทฃตๅภว ณฏ)

-
วันอังคาร 6 กุมภาพันธ์, 2024
วันหยุดฆราวาส : 1840 Treaty of Waitangi between Maoris and British government

ฐวฑน ฑโณไภฯ

-
วันอังคาร 6 กุมภาพันธ์, 2024
วันหยุดฆราวาส : The Sami are an Arctic indigenous people living in Norway, Sweden, Finland and Russia. They are considered to have been living in the Sami settlement area - Sapmi - as far back in time as source material can tell us, which stretches from the Kola Peninsula in northeast Russia to Engerdal in eastern Norway and Idre in southern Sweden. It is estimated that about 60-70 000 Sami live in these areas today, whereas approximately 40 000 live in Norway, 20 000 in Sweden, 7500 in Finland and 2000 in Russia.

ตถธณฑโณไภฯ

-
วันพุธ 7 กุมภาพันธ์, 2024
วันหยุดฆราวาส : Granted by the UK in 1974

ฝฝทฮบฃดฯพฦ นฎศญภว ณฏ

-
วันพฤหัสบดี 8 กุมภาพันธ์, 2024
วันหยุดฆราวาส : Commemorates the death of Slovenian poet France Prešeren. It was established as a national cultural day in 1944, and was declared public holiday in 1991. [Wikipedia]

การยกเลิกการเป็นทาส

-
วันพฤหัสบดี 8 กุมภาพันธ์, 2024
วันหยุดฆราวาส : 8 กุมภาพันธ์ 1856

วันตรุษจีน

-
วันพฤหัสบดี 8 กุมภาพันธ์, 2024
วันหยุดฆราวาส :

วันส่งท้ายปีเก่าของจีน

-
วันศุกร์ 9 กุมภาพันธ์, 2024
วันหยุดฆราวาส : Employers who require employees to work during the holiday must pay three times the normal wages

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันศุกร์ 9 กุมภาพันธ์, 2024
วันหยุดฆราวาส : Nice Carnaval - www.nicecarnaval.com lasts 2 weeks -- in Nice only - Southern France 2024 edition NOT YET confirmed

ผณณฏ

-
วันศุกร์ 9 กุมภาพันธ์, 2024
วันหยุดฆราวาส : Korean New Year Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันตรุษจีน

-
วันศุกร์ 9 กุมภาพันธ์, 2024
วันหยุดฆราวาส :

สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุด

-
วันเสาร์ 10 กุมภาพันธ์, 2024
วันหยุดฆราวาส : Lunar New Year

วันตรุษจีน

-
วันเสาร์ 10 กุมภาพันธ์, 2024
วันหยุดฆราวาส :

ราชการลูกจ้างมีวันหยุด

-
วันเสาร์ 10 กุมภาพันธ์, 2024
วันหยุดฆราวาส : Chinese New Year

ผณณฏ

-
วันเสาร์ 10 กุมภาพันธ์, 2024
วันหยุดฆราวาส : Korean New Year Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันตรุษจีน

-
วันเสาร์ 10 กุมภาพันธ์, 2024
วันหยุดฆราวาส : At New Year during the night, the Jade Emperor conveyed all animals. Only 12 showed up. To thank them, Buddha dedicated one symbolic year per visitor. Each new born would inherit the relevant animal's characteristics. Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันนักบุญเซนต์ปอลเรือล่ม

-
วันเสาร์ 10 กุมภาพันธ์, 2024
วันหยุดฆราวาส : In the year 60 AD, an event took place that is comprehensively described in the New Testament: the shipwreck of the apostle Paul. According to the legend this shipwreck took place at St Paul's Bay. Saint Paul stayed in Malta for three months and performed a number of miracles, like the healing of the father of Publius, the Roman governor. St. Paul converted the Maltese to christianity.

ผณณฏ

-
วันอาทิตย์ 11 กุมภาพันธ์, 2024
วันหยุดฆราวาส : Korean New Year Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันอาทิตย์ 11 กุมภาพันธ์, 2024
วันหยุดฆราวาส : Gov. Evelio B. Javier Memorial Day a public holiday only in the provinces of Antique, Capiz, Aklan and Iloilo (Panay Island)

สนธิสัญญาลาเตรัน

-
วันอาทิตย์ 11 กุมภาพันธ์, 2024
วันหยุดฆราวาส :

วันเยาวชน

-
วันอาทิตย์ 11 กุมภาพันธ์, 2024
วันหยุดฆราวาส : Not a paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันของทหาร

-
วันอาทิตย์ 11 กุมภาพันธ์, 2024
วันหยุดฆราวาส : Not a paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันตรุษจีน

-
วันอาทิตย์ 11 กุมภาพันธ์, 2024
วันหยุดฆราวาส :

ฐวฑนฑโณไภว ณฏ

-
วันอาทิตย์ 11 กุมภาพันธ์, 2024
วันหยุดฆราวาส : °øÈÞÀÏ¿¡ °üÇÑ ¹ý·ü Á¦2Á¶¿¡¼­´Â ÀÌ ³¯ÀÇ ÃëÁö¿¡ ´ëÇØ '°Ç±¹À» ±â³äÇϸç, ³ª¶ó¸¦ »ç¶ûÇÏ´Â ¸¶À½À» ±â¸¥´Ù.'°í ±ÔÁ¤ÇÏ°í ÀÖ´Ù. 1966³âÀÇ ¹ý·ü °³Á¤¿¡ ÀÇÇØ °øÈÞÀÏ¿¡ Ãß°¡µÇ°í ´ÙÀ½ ÇØÀÎ 1967³â 2¿ù 11ÀϺÎÅÍ Àû¿ëµÇ¾ú´Ù. ´Ù¸¥ °øÈÞÀÏÀº °øÈÞÀϹý¿¡ ³¯Â¥°¡ ÁöÁ¤µÇ¾î ÀÖ´Â µ¥ ºñÇØ, ÀÌ ³¯¸¸Àº ¡®Á¤·É(ïÙÖµ)ÀÌ Á¤ÇÏ´Â ³¯¡¯À̶ó ±ÔÁ¤ÇÏ°í ÀÖ´Ù. ÀÌ ±ÔÁ¤À» ¹ÙÅÁÀ¸·Î, Á¦1Â÷ »çÅä³»°¢ÀÌ °Ç±¹±â³äÀÏÀÇ ³¯Â¥¸¦ Á¤ÇÏ´Â Á¤·É(1966³â Á¤·É Á¦376È£)¸¦ Á¤ÇØ, ¡®°Ç±¹±â³äÀÏÀº 2¿ù 12ÀÏ¡¯·Î ÇÏ¿´´Ù. 2¿ù 11ÀÏÀ̶ó´Â ³¯Â¥´Â, ¸ÞÀÌÁö ½Ã´ë Ãʱ⠿¡ Á¤ÇØÁ® 1948³â¿¡ ÆóÁöµÈ ±â¿øÀý(Ѻêªï½)°ú °°´Ù. ±â¿øÀýÀÇ ³¯Â¥´Â ¡¶ÀϺ»¼­±â¡·ÀÇ Áø¹« õȲÀÌ ÁïÀ§ÇÑ ³¯(½ÅÀ¯³â º½ Á¤¿ù °æÁø ±×¹Ê)¿¡¼­ À¯·¡ÇÑ´Ù. ÀÌ ³¯¿¡´Â °Ç±¹±â³äÀÏÀ» ÃàÇÏÇÏ´Â °¢Á¾ Çà»ç³ª Áýȸ°¡ ¿­¸®°í, ÀÌ ³¯¿¡ ´ëÇØ ¹Ý´ëÇÏ´Â Áýȸµµ °¢Áö¿¡¼­ ¿­¸°´Ù. ¶ÇÇÑ °¢ÁöÀÇ ½Å»ç »ç¿ø¿¡¼­´Â ¡®°Ç±¹Á¦(Ëïð®)¡¯ µîÀÇ ÃàÁ¦°¡ °ÅÇàµÈ´Ù. Not a paid holiday when falling on Saturday or Sunday [Wikipedia]

ผณณฏ

-
วันจันทร์ 12 กุมภาพันธ์, 2024
วันหยุดฆราวาส : Korean New Year Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันครอบครัว

-
วันจันทร์ 12 กุมภาพันธ์, 2024
วันหยุดฆราวาส : From 2013 onward

ฟฌนๆภฯ

-
วันจันทร์ 12 กุมภาพันธ์, 2024
วันหยุดฆราวาส : Celebrates Bogyoke Aung San's short-lived achievement of unifying Myanmar's disparate racial groups. For two weeks preceding Union Day, the national flag is paraded from town to town.

วันตรุษจีน

-
วันจันทร์ 12 กุมภาพันธ์, 2024
วันหยุดฆราวาส : The Chinese calendar combines lunar and solar movements. The lunar cycle is about 29.5 days. To match the solar calendar, an extra month is added once every few years (seven years out of a 19-year cycle). Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

ผลการค้นหาคำศัพท์

-
วันจันทร์ 12 กุมภาพันธ์, 2024
วันหยุดฆราวาส :

การเล่นสนุกสนาน(เฉพาะในเมืองหลวงแห่ง)

-
วันจันทร์ 12 กุมภาพันธ์, 2024
วันหยุดฆราวาส : ธนาคารจะยังคงเปิด

Opบริดจ์วัน (อุปกรณ์เสริม)

-
วันจันทร์ 12 กุมภาพันธ์, 2024
วันหยุดฆราวาส :

วันของทหาร

-
วันจันทร์ 12 กุมภาพันธ์, 2024
วันหยุดฆราวาส : Not a paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันหยุดครึ่งวัน

-
วันจันทร์ 12 กุมภาพันธ์, 2024
วันหยุดฆราวาส : Lundi Gras, afternoon only

เต๊ด เหงวียน ด๋าน (ปีใหม่เวียดนาม)

-
วันจันทร์ 12 กุมภาพันธ์, 2024
วันหยุดฆราวาส : The most important celebration in Vietnamese culture. The word is a shortened form of Tết Nguy๊n Đแn, which is Sino-Vietnamese for Feast of the First Morning of the First Day . Tết celebrates the arrival of spring based on the Vietnamese variation of the Chinese lunisolar calendar. Employers who require employees to work must pay three times normal wages. A customary Tet bonus is often paid to employees prior to their leaving for the lunar new year holiday. Paid holiday when falling on Sunday

คาร์นิวอล

-
วันจันทร์ 12 กุมภาพันธ์, 2024
วันหยุดฆราวาส :

คาร์นิวอล (ราชการเท่านั้น)

-
วันจันทร์ 12 กุมภาพันธ์, 2024
วันหยุดฆราวาส : Government employees and civil servants only

ฐวฑนฑโณไภว ณฏ

-
วันจันทร์ 12 กุมภาพันธ์, 2024
วันหยุดฆราวาส : °øÈÞÀÏ¿¡ °üÇÑ ¹ý·ü Á¦2Á¶¿¡¼­´Â ÀÌ ³¯ÀÇ ÃëÁö¿¡ ´ëÇØ '°Ç±¹À» ±â³äÇϸç, ³ª¶ó¸¦ »ç¶ûÇÏ´Â ¸¶À½À» ±â¸¥´Ù.'°í ±ÔÁ¤ÇÏ°í ÀÖ´Ù. 1966³âÀÇ ¹ý·ü °³Á¤¿¡ ÀÇÇØ °øÈÞÀÏ¿¡ Ãß°¡µÇ°í ´ÙÀ½ ÇØÀÎ 1967³â 2¿ù 11ÀϺÎÅÍ Àû¿ëµÇ¾ú´Ù. ´Ù¸¥ °øÈÞÀÏÀº °øÈÞÀϹý¿¡ ³¯Â¥°¡ ÁöÁ¤µÇ¾î ÀÖ´Â µ¥ ºñÇØ, ÀÌ ³¯¸¸Àº ¡®Á¤·É(ïÙÖµ)ÀÌ Á¤ÇÏ´Â ³¯¡¯À̶ó ±ÔÁ¤ÇÏ°í ÀÖ´Ù. ÀÌ ±ÔÁ¤À» ¹ÙÅÁÀ¸·Î, Á¦1Â÷ »çÅä³»°¢ÀÌ °Ç±¹±â³äÀÏÀÇ ³¯Â¥¸¦ Á¤ÇÏ´Â Á¤·É(1966³â Á¤·É Á¦376È£)¸¦ Á¤ÇØ, ¡®°Ç±¹±â³äÀÏÀº 2¿ù 12ÀÏ¡¯·Î ÇÏ¿´´Ù. 2¿ù 11ÀÏÀ̶ó´Â ³¯Â¥´Â, ¸ÞÀÌÁö ½Ã´ë Ãʱ⠿¡ Á¤ÇØÁ® 1948³â¿¡ ÆóÁöµÈ ±â¿øÀý(Ѻêªï½)°ú °°´Ù. ±â¿øÀýÀÇ ³¯Â¥´Â ¡¶ÀϺ»¼­±â¡·ÀÇ Áø¹« õȲÀÌ ÁïÀ§ÇÑ ³¯(½ÅÀ¯³â º½ Á¤¿ù °æÁø ±×¹Ê)¿¡¼­ À¯·¡ÇÑ´Ù. ÀÌ ³¯¿¡´Â °Ç±¹±â³äÀÏÀ» ÃàÇÏÇÏ´Â °¢Á¾ Çà»ç³ª Áýȸ°¡ ¿­¸®°í, ÀÌ ³¯¿¡ ´ëÇØ ¹Ý´ëÇÏ´Â Áýȸµµ °¢Áö¿¡¼­ ¿­¸°´Ù. ¶ÇÇÑ °¢ÁöÀÇ ½Å»ç »ç¿ø¿¡¼­´Â ¡®°Ç±¹Á¦(Ëïð®)¡¯ µîÀÇ ÃàÁ¦°¡ °ÅÇàµÈ´Ù. Not a paid holiday when falling on Saturday or Sunday [Wikipedia]

คาร์นิวอล

-
วันจันทร์ 12 กุมภาพันธ์, 2024
วันหยุดฆราวาส :

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันจันทร์ 12 กุมภาพันธ์, 2024
วันหยุดฆราวาส : Carnival Cadix only

วันหยุดประเพณี (ธนาคารยังคงเปิดอยู่)

-
วันจันทร์ 12 กุมภาพันธ์, 2024
วันหยุดฆราวาส : Carnival not an official public holiday, but de facto holiday

สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุด

-
วันจันทร์ 12 กุมภาพันธ์, 2024
วันหยุดฆราวาส :

วันเกิดลิน คอล์น

-
วันจันทร์ 12 กุมภาพันธ์, 2024
วันหยุดฆราวาส : In honor of Abraham Lincoln, who was the nation’s 16th president and was known as the Great Emancipator.

วันประเพณีแข่งเรือ (โฮบาร์ท)

-
วันจันทร์ 12 กุมภาพันธ์, 2024
วันหยุดฆราวาส : All parts of south Tasmania, including Oatlands and Swansea excluding Bronte Park, Catagunya, Strathgordon, Tarraleah, Wayatinah and the West Coast

ฮอลิเดย์จารีตประเพณี

-
วันอังคาร 13 กุมภาพันธ์, 2024
วันหยุดฆราวาส : Shrove Tuesday Carnival

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันอังคาร 13 กุมภาพันธ์, 2024
วันหยุดฆราวาส : Second day of Carnival Petite Martinique and Carriacou only

สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุด

-
วันอังคาร 13 กุมภาพันธ์, 2024
วันหยุดฆราวาส :

คาร์นิวอล

-
วันอังคาร 13 กุมภาพันธ์, 2024
วันหยุดฆราวาส : The Gualeguaychu Carnival: groups of people dance dressed in colorful suits. Murgas bands of street musicians participate in giant parades or Corsos.

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันอังคาร 13 กุมภาพันธ์, 2024
วันหยุดฆราวาส : Anniversary of the foundation of the city in Para๑aque only

การเล่นสนุกสนาน

-
วันอังคาร 13 กุมภาพันธ์, 2024
วันหยุดฆราวาส :

การเล่นสนุกสนาน(เฉพาะในเมืองหลวงแห่ง)

-
วันอังคาร 13 กุมภาพันธ์, 2024
วันหยุดฆราวาส :

เทศกาลมาร์ดิ กราส์

-
วันอังคาร 13 กุมภาพันธ์, 2024
วันหยุดฆราวาส :

คาร์นิวอล

-
วันอังคาร 13 กุมภาพันธ์, 2024
วันหยุดฆราวาส :

วันกีฬาแห่งชาติ

-
วันอังคาร 13 กุมภาพันธ์, 2024
วันหยุดฆราวาส : From 2012 onwards

ราชการลูกจ้างมีวันหยุด

-
วันอังคาร 13 กุมภาพันธ์, 2024
วันหยุดฆราวาส : Carnival Tuesday except in Sใo Vicente

คาร์นิวัล

-
วันอังคาร 13 กุมภาพันธ์, 2024
วันหยุดฆราวาส :

การเฉลิมฉลองสงครามประชาชน

-
วันอังคาร 13 กุมภาพันธ์, 2024
วันหยุดฆราวาส : เพื่อฉลองครบรอบสงครามลัทธิเหมา

เถ้าอังคาร r

-
วันอังคาร 13 กุมภาพันธ์, 2024
วันหยุดฆราวาส :

เต๊ด เหงวียน ด๋าน (ปีใหม่เวียดนาม)

-
วันอังคาร 13 กุมภาพันธ์, 2024
วันหยุดฆราวาส : The most important celebration in Vietnamese culture. The word is a shortened form of Tết Nguy๊n Đแn, which is Sino-Vietnamese for Feast of the First Morning of the First Day . Tết celebrates the arrival of spring based on the Vietnamese variation of the Chinese lunisolar calendar. Employers who require employees to work must pay three times normal wages. A customary Tet bonus is often paid to employees prior to their leaving for the lunar new year holiday. Paid holiday when falling on Sunday

วันตรุษจีน

-
วันอังคาร 13 กุมภาพันธ์, 2024
วันหยุดฆราวาส : The Chinese calendar combines lunar and solar movements. The lunar cycle is about 29.5 days. To match the solar calendar, an extra month is added once every few years (seven years out of a 19-year cycle). Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

เต๊ด เหงวียน ด๋าน (ปีใหม่เวียดนาม)

-
วันพุธ 14 กุมภาพันธ์, 2024
วันหยุดฆราวาส : The most important celebration in Vietnamese culture. The word is a shortened form of Tết Nguy๊n Đแn, which is Sino-Vietnamese for Feast of the First Morning of the First Day . Tết celebrates the arrival of spring based on the Vietnamese variation of the Chinese lunisolar calendar. Employers who require employees to work must pay three times normal wages. A customary Tet bonus is often paid to employees prior to their leaving for the lunar new year holiday. Paid holiday when falling on Sunday

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันพุธ 14 กุมภาพันธ์, 2024
วันหยุดฆราวาส : Ash Wednesday in Pontevedra only

วันเกิดของ ทาคุร์ ปันชนานันท์ บาร์ม

-
วันพุธ 14 กุมภาพันธ์, 2024
วันหยุดฆราวาส : หรือที่รู้จักกันในชื่อ Thakur Panchanan และ Roy Saheb เป็นผู้นําราชบาชิและปฏิรูปจาก Cooch Behar เขาก่อตั้ง Kshatriya Sabhā เพื่อปลูกฝังค่านิยมและการปฏิบัติในคนในวรรณะของเขาเอง [Wikipedia]

วันหยุด

-
วันพุธ 14 กุมภาพันธ์, 2024
วันหยุดฆราวาส : Election day

ราชการลูกจ้างมีวันหยุด

-
วันพุธ 14 กุมภาพันธ์, 2024
วันหยุดฆราวาส :

วันไว้ทุกข์หรือไว้อาลัย

-
วันพุธ 14 กุมภาพันธ์, 2024
วันหยุดฆราวาส : In tribute to the late President Hariri

วันตรุษจีน

-
วันพุธ 14 กุมภาพันธ์, 2024
วันหยุดฆราวาส : The Chinese calendar combines lunar and solar movements. The lunar cycle is about 29.5 days. To match the solar calendar, an extra month is added once every few years (seven years out of a 19-year cycle). Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วุนๆ ฑโณไภฯ

-
วันพฤหัสบดี 15 กุมภาพันธ์, 2024
วันหยุดฆราวาส : From 2007 on, celebrates the end of Soviet occupation.

เต๊ด เหงวียน ด๋าน (ปีใหม่เวียดนาม)

-
วันพฤหัสบดี 15 กุมภาพันธ์, 2024
วันหยุดฆราวาส : The most important celebration in Vietnamese culture. The word is a shortened form of Tết Nguy๊n Đแn, which is Sino-Vietnamese for Feast of the First Morning of the First Day . Tết celebrates the arrival of spring based on the Vietnamese variation of the Chinese lunisolar calendar. Employers who require employees to work must pay three times normal wages. A customary Tet bonus is often paid to employees prior to their leaving for the lunar new year holiday. Paid holiday when falling on Sunday

วันซูซาน บี แอนโทนี่

-
วันพฤหัสบดี 15 กุมภาพันธ์, 2024
วันหยุดฆราวาส : 1920 certification of the 19th Amendment to the US Constitution giving women the right to vote

วันตรุษจีน

-
วันพฤหัสบดี 15 กุมภาพันธ์, 2024
วันหยุดฆราวาส : The Chinese calendar combines lunar and solar movements. The lunar cycle is about 29.5 days. To match the solar calendar, an extra month is added once every few years (seven years out of a 19-year cycle). Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันชาติเซอเบีย

-
วันพฤหัสบดี 15 กุมภาพันธ์, 2024
วันหยุดฆราวาส : Anniversary of the First Serbian Uprising in 1804 and the first Serbian Constitution in 1835

เมล็ด sowing เทศกาล

-
วันพฤหัสบดี 15 กุมภาพันธ์, 2024
วันหยุดฆราวาส : Lui-Ngai-Ni: god’s grace and blessing are evoked on the new seeds sown so that they may grow to bear abundant fruits for a bumper harvest in order that the general well being of the people I ensured. The blessing of the supreme God is besought with expression through dance, songs and other customary rituals presented by the Lui-Ngai-Ni every year.

วันชาติเซอเบีย

-
วันศุกร์ 16 กุมภาพันธ์, 2024
วันหยุดฆราวาส :

วันเอกราช

-
วันศุกร์ 16 กุมภาพันธ์, 2024
วันหยุดฆราวาส : Anniversary of Lithuania's declaration of independence in 1918. However, it became a republic of the USSR in 1940, after a secret treaty between Stalin and Hitler. The country regained independence in 1990.

วันเกิดวอชิงตัน

-
วันศุกร์ 16 กุมภาพันธ์, 2024
วันหยุดฆราวาส :

วันครบรอบของประธานาธิบดี คิม จอง ที่ 2

-
วันศุกร์ 16 กุมภาพันธ์, 2024
วันหยุดฆราวาส : Kim Jong-il (born in 1941) has been the leader of North Korea since 1994. He holds the title of Chairman of the National Defense Commission of the Democratic People's Republic of Korea, Supreme Commander of the Korean People's Army, and General Secretary of the Workers' Party of Korea (the ruling party since 1948). He succeeded his father Kim Il-sung, the founder of North Korea, upon the latter's death in 1994.

วันรำลึกถึงทหารที่ตายในสงคราม

-
วันศุกร์ 16 กุมภาพันธ์, 2024
วันหยุดฆราวาส : Janani Jakaliya Luwum (c. 1922 – 17 February 1977) was the archbishop of the Church of Uganda from 1974 to 1977 and one of the most influential leaders of the modern church in Africa. He was arrested in February 1977 and died shortly after. Although the official account describes a car crash, it is generally accepted that he was murdered on the orders of then-President Idi Amin. [Wikipedia]

ว๕ธํ ฑโณไภฯ

-
วันเสาร์ 17 กุมภาพันธ์, 2024
วันหยุดฆราวาส : To celebrate the start of Libyan revolution on 17th of February 2011 (from 2012 onwards) Paid holiday when falling on Friday or Saturday

ตถธณฑโณไภฯ

-
วันเสาร์ 17 กุมภาพันธ์, 2024
วันหยุดฆราวาส : Not a paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันทำงาน

-
วันเสาร์ 17 กุมภาพันธ์, 2024
วันหยุดฆราวาส :

วันของทหาร

-
วันอาทิตย์ 18 กุมภาพันธ์, 2024
วันหยุดฆราวาส :

ตถธณฑโณไภฯ

-
วันอาทิตย์ 18 กุมภาพันธ์, 2024
วันหยุดฆราวาส : Independence from the UK in 1965. Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันมรดก

-
วันจันทร์ 19 กุมภาพันธ์, 2024
วันหยุดฆราวาส : From 2015 onwards from 2015 onwards [Wikipedia]

ตถธณฑโณไภฯ

-
วันจันทร์ 19 กุมภาพันธ์, 2024
วันหยุดฆราวาส : Not a paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันสถาปนาระบอบประชาธิปไตย

-
วันจันทร์ 19 กุมภาพันธ์, 2024
วันหยุดฆราวาส : On this day, Nepalis remember the martyrs who died fighting for democracy – especially the four most important martyrs who were executed in 1941 – that has long eluded their country. Various memorial services are held across the country to pay tribute before the statues of all known and unknown martyrs who offered their lives fighting against the Rana Dynasty and all other autocratic rulers. A major rally and ceremony is held at the Martyrs’ Memorial Park in Kathmandu on this day, an occasion when key government officials also address the nation on the issue of democracy.

วันครอบครัว

-
วันจันทร์ 19 กุมภาพันธ์, 2024
วันหยุดฆราวาส : Post office to remain open

วันหลุยส์เรียล

-
วันจันทร์ 19 กุมภาพันธ์, 2024
วันหยุดฆราวาส : Riel was the undisputed spiritual and political head of the short-lived 1885 Rebellion. He never carried arms and hindered the work of his military head, Gabriel Dumont. Riel was increasingly influenced by his belief that he was chosen to lead the M้tis people. On May 15, shortly after the fall of Batoche, Riel surrendered to Canadian forces and was taken to Regina to stand trial for treason. At his trial, Riel gave two long speeches which demonstrated his powerful rhetorical abilities. He personally rejected attempts by his defence counsel to prove he was not guilty by reason of insanity. On 1 August 1885, a jury of six English-speaking Protestants found Riel guilty but recommended mercy. Judge Hugh Richardson sentenced him to death. Attempted appeals were dismissed and a special re-examination of Riel's mental state by government appointed doctors found him sane. He was hanged in Regina on 16 November, 1885. His execution was widely opposed in Quebec and had lasting political ramifications.

วันครอบครัว

-
วันจันทร์ 19 กุมภาพันธ์, 2024
วันหยุดฆราวาส :

ชาวเกาะวัน

-
วันจันทร์ 19 กุมภาพันธ์, 2024
วันหยุดฆราวาส :

วันประธานาธิบดี

-
วันจันทร์ 19 กุมภาพันธ์, 2024
วันหยุดฆราวาส :

วันที่ลิงคอล์น/วอชิงตัน/ประธานาธิบดี

-
วันจันทร์ 19 กุมภาพันธ์, 2024
วันหยุดฆราวาส :

ช่วงพักฤดูหนาว

-
วันจันทร์ 19 กุมภาพันธ์, 2024
วันหยุดฆราวาส : เคยถูกเรียกว่าวันเครือจักรภพ

วันของทหาร

-
วันจันทร์ 19 กุมภาพันธ์, 2024
วันหยุดฆราวาส :

วันรัฐปกครองอิสระ

-
วันอังคาร 20 กุมภาพันธ์, 2024
วันหยุดฆราวาส :

วันรัฐปกครองอิสระ

-
วันอังคาร 20 กุมภาพันธ์, 2024
วันหยุดฆราวาส :

ราศีมีน

-
วันอังคาร 20 กุมภาพันธ์, 2024
วันหยุดฆราวาส :

วันเยาวชนแห่งชาติ

-
วันพุธ 21 กุมภาพันธ์, 2024
วันหยุดฆราวาส :

วันภาษาแม่

-
วันพุธ 21 กุมภาพันธ์, 2024
วันหยุดฆราวาส : This day commemorates the lives sacrificed to make Bengali one of the national languages when Bangladesh was part of Pakistan. The West Pakistani regime tried to force Urdu as the national language. A demonstration by Bengalis was shot at by police, leading to the death of 4 demonstrators. The nascent Bengali patriotism lead to the birth of Bangladesh. Shaheed Dibosh (Martyrs' Day)

พระบิดาแห่งเอกราช

-
วันพุธ 21 กุมภาพันธ์, 2024
วันหยุดฆราวาส : Former Prime Minister Father Walter Lini (1942 - 1999) is considered to be the father of independence

วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาองค์พระมห

-
วันพุธ 21 กุมภาพันธ์, 2024
วันหยุดฆราวาส : Current king is known as Druk Gyalpo (the Dragon King)

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันพฤหัสบดี 22 กุมภาพันธ์, 2024
วันหยุดฆราวาส : in Oruro

วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาองค์พระมห

-
วันพฤหัสบดี 22 กุมภาพันธ์, 2024
วันหยุดฆราวาส : Current king is known as Druk Gyalpo (the Dragon King)

ตถธณผฑพ๐ภฯ

-
วันพฤหัสบดี 22 กุมภาพันธ์, 2024
วันหยุดฆราวาส : Obtained in 1979

วันก่อตั้ง

-
วันพฤหัสบดี 22 กุมภาพันธ์, 2024
วันหยุดฆราวาส : สร้างขึ้นเพื่อรับรู้ถึงการก่อตั้งรัฐซาอุดิอาระเบียแห่งแรกในปี ค.ศ. 1727 โดยอิหม่ามโมฮัมเหม็ด อิบน์ โซอูด from 2022

วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาองค์พระมห

-
วันศุกร์ 23 กุมภาพันธ์, 2024
วันหยุดฆราวาส : Current king is known as Druk Gyalpo (the Dragon King)

ตถธณฑโณไภฯ (ดูท็ฝาถ๗)

-
วันศุกร์ 23 กุมภาพันธ์, 2024
วันหยุดฆราวาส : Obtained from the United Kingdom on Jan. 1, 1984

วันผู้ปกป้องประเทศ

-
วันศุกร์ 23 กุมภาพันธ์, 2024
วันหยุดฆราวาส :

ปกป้องดินแดนแม่

-
วันศุกร์ 23 กุมภาพันธ์, 2024
วันหยุดฆราวาส : First celebrated in 1919 the holiday marks the date in 1918 during the Russian Civil War when the first mass draft into the Red Army occurred in Petrograd and Moscow. In January 1919 it was decided to combine the celebration that day with the anniversary of the publication of the decree on the establishment of the Red Army (of 18 February 1918). Since then it stayed that day. In 1923 it was officially named the Day of the Red Army and the Navy. In 1949, it was renamed Soviet Army and Navy Day. Following the fall of the Soviet Union in 1991, the holiday was given its current name in 2002. work on weekends and non-working holidays is not overtime work.

วันชาติ

-
วันศุกร์ 23 กุมภาพันธ์, 2024
วันหยุดฆราวาส : In 1970, status of sovereign democratic state within the British Commonwealth

วันผู้ปกป้องประเทศ

-
วันศุกร์ 23 กุมภาพันธ์, 2024
วันหยุดฆราวาส : not a paid holiday when falling on Sunday

วันเกิดของจักรพรรดิ

-
วันศุกร์ 23 กุมภาพันธ์, 2024
วันหยุดฆราวาส : สมเด็จพระจักรพรรดิอะกิฮิโตะ เป็นสมเด็จพระจักรพรรดิพระองค์ปัจจุบันของประเทศญี่ปุ่น และเป็นจักรพรรดิพระองค์ที่ 125 ตั้งแต่โบราณกาลของญี่ปุ่น ในปัจจุบันนี้พระองค์เป็นพระประมุขเพียงพระองค์เดียวในโลกที่ทรงดำรงพระอิสริยยศเป็น สมเด็จพระจักรพรรดิ Not a paid holiday when falling on Saturday or Sunday

Bir Chilarai Divas

-
วันเสาร์ 24 กุมภาพันธ์, 2024
วันหยุดฆราวาส : Commenrates the birth anniversary of Bir Chilaray (Shukladhwaja) born in 1510 AD. He was the prince of the Koch dynasty of the Kamata kingdom.

วันมาฆบูชา

-
วันเสาร์ 24 กุมภาพันธ์, 2024
วันหยุดฆราวาส : วันมาฆบูชา (บาลี: มาฆปูชา; อักษรโรมัน: Magha Puja) เป็นวันสำคัญของชาวพุทธเถรวาทและวันหยุดราชการในประเทศไทย มาฆบูชา ย่อมาจาก มาฆปูรณมีบูชา หมายถึง การบูชาในวันเพ็ญกลางเดือนมาฆะตามปฏิทินของอินเดีย หรือเดือน 3 ตามปฏิทินจันทรคติของไทย (ตกช่วงเดือนกุมภาพันธ์หรือมีนาคม) ถ้าปีใดมีเดือนอธิกมาส คือ มีเดือน 8 สองหน (ปีอธิกมาส) ก็เลื่อนไปทำในวันเพ็ญเดือน 3 หลัง (วันเพ็ญเดือน 4) วันมาฆบูชาได้รับการยกย่องเป็นวันสำคัญทางศาสนาพุทธ เนื่องจากเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นเมื่อ 2,500 กว่าปีก่อน คือ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข์ท่ามกลางที่ประชุมมหาสังฆสันนิบาตครั้งใหญ่ในพระพุทธศาสนา โดยมีเหตุการณ์เกิดขึ้นพร้อมกัน 4 ประการ คือ พระสงฆ์สาวก 1,250 รูปได้มาประชุมพร้อมกันยังวัดเวฬุวันโดยมิได้นัดหมาย, พระสงฆ์ที่มาประชุมทั้งหมดเป็น เอหิภิกขุอุปสัมปทา หรือผู้ได้รับการอุปสมบทจากพระพุทธเจ้าโดยตรง, พระสงฆ์ที่มาประชุมล้วนเป็นพระอรหันต์ผู้ทรงอภิญญา 6, และวันดังกล่าวตรงกับวันเพ็ญมาฆปุรณมีดิถี ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ดังนั้น จึงเรียกวันนี้อีกอย่างหนึ่งว่า วันจาตุรงคสันนิบาต หรือ วันที่มีการประชุมพร้อมด้วยองค์ 4 [Wikipedia]

ตถธณฑโณไภฯ (ดูท็ฝาถ๗)

-
วันเสาร์ 24 กุมภาพันธ์, 2024
วันหยุดฆราวาส : Obtained from the United Kingdom on Jan. 1, 1984

เทศกาลพื้นบ้าน

-
วันเสาร์ 24 กุมภาพันธ์, 2024
วันหยุดฆราวาส : Jongwol Daeborum ได้รับการตั้งข้อสังเกตมานานกว่า 1,000 ปี มันเป็นคืนพระจันทร์เต็มดวงครั้งแรกของปีใหม่ทางจันทรคติ มันเป็นวันที่จะขับรถออกไปความโชคร้ายและความชั่วร้าย

วันเกิดของกษัตริย์

-
วันเสาร์ 24 กุมภาพันธ์, 2024
วันหยุดฆราวาส :

วุนๆ ฑโณไภฯ

-
วันจันทร์ 26 กุมภาพันธ์, 2024
วันหยุดฆราวาส : Celebrates the liberation of Kuwait by a multi-national force from seven months of Iraqi occupation on February 26, 1991. www.kuwait-info.com/

วันหยุดท้องถิ่น

-
วันจันทร์ 26 กุมภาพันธ์, 2024
วันหยุดฆราวาส : Province Day (Choiseul only)

ว๕ธํ ฑโณไภฯ

-
วันจันทร์ 26 กุมภาพันธ์, 2024
วันหยุดฆราวาส : EDSA Revolution Anniversary (overthrow of ex-president Marcos) - from 2011 onwards Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันจันทร์ 26 กุมภาพันธ์, 2024
วันหยุดฆราวาส : Dia de la Ciudad de Zamboanga Zamboanga only

วันมาฆบูชา

-
วันจันทร์ 26 กุมภาพันธ์, 2024
วันหยุดฆราวาส : วันมาฆบูชา (บาลี: มาฆปูชา; อักษรโรมัน: Magha Puja) เป็นวันสำคัญของชาวพุทธเถรวาทและวันหยุดราชการในประเทศไทย มาฆบูชา ย่อมาจาก มาฆปูรณมีบูชา หมายถึง การบูชาในวันเพ็ญกลางเดือนมาฆะตามปฏิทินของอินเดีย หรือเดือน 3 ตามปฏิทินจันทรคติของไทย (ตกช่วงเดือนกุมภาพันธ์หรือมีนาคม) ถ้าปีใดมีเดือนอธิกมาส คือ มีเดือน 8 สองหน (ปีอธิกมาส) ก็เลื่อนไปทำในวันเพ็ญเดือน 3 หลัง (วันเพ็ญเดือน 4) วันมาฆบูชาได้รับการยกย่องเป็นวันสำคัญทางศาสนาพุทธ เนื่องจากเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นเมื่อ 2,500 กว่าปีก่อน คือ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข์ท่ามกลางที่ประชุมมหาสังฆสันนิบาตครั้งใหญ่ในพระพุทธศาสนา โดยมีเหตุการณ์เกิดขึ้นพร้อมกัน 4 ประการ คือ พระสงฆ์สาวก 1,250 รูปได้มาประชุมพร้อมกันยังวัดเวฬุวันโดยมิได้นัดหมาย, พระสงฆ์ที่มาประชุมทั้งหมดเป็น เอหิภิกขุอุปสัมปทา หรือผู้ได้รับการอุปสมบทจากพระพุทธเจ้าโดยตรง, พระสงฆ์ที่มาประชุมล้วนเป็นพระอรหันต์ผู้ทรงอภิญญา 6, และวันดังกล่าวตรงกับวันเพ็ญมาฆปุรณมีดิถี ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ดังนั้น จึงเรียกวันนี้อีกอย่างหนึ่งว่า วันจาตุรงคสันนิบาต หรือ วันที่มีการประชุมพร้อมด้วยองค์ 4 [Wikipedia]

วันไว้ทุกข์หรือไว้อาลัย

-
วันจันทร์ 26 กุมภาพันธ์, 2024
วันหยุดฆราวาส : In tribute to the late Chief Michael Somare

วันประกาศเอกราช

-
วันอังคาร 27 กุมภาพันธ์, 2024
วันหยุดฆราวาส : according to the Polisario

เทศกาลพระเจดีย์

-
วันอังคาร 27 กุมภาพันธ์, 2024
วันหยุดฆราวาส : A festival that lasts 2 weeks.

วันเอกราช

-
วันอังคาร 27 กุมภาพันธ์, 2024
วันหยุดฆราวาส : This date marks the end of Carnival, which has lasted during all of February.

วันดาลูเซีย

-
วันพุธ 28 กุมภาพันธ์, 2024
วันหยุดฆราวาส : Commemorates the day when the Andalucian people voted for autonomy on Feb. 28, 1980

วันรักสันติและรำลึกถึงทหารที่ตายในสงคราม

-
วันพุธ 28 กุมภาพันธ์, 2024
วันหยุดฆราวาส : Commemorates the 228 Massacre - an uprising in Taiwan that began on February 28, 1947 and was repressed by the Kuomintang government, resulting in thirty-thousand civilians killed. The number 228 refers to the date of the incident, February 28.

วันลอนเซสตันคัพ

-
วันพุธ 28 กุมภาพันธ์, 2024
วันหยุดฆราวาส : All Day - Municipal areas of Break O Day, Dorset, George Town, Glamorgan-Spring Bay (north of and including Cranbrook), Launceston excluding Launceston City centre and some suburbs, Meander Valley excluding suburbs and some townships, Northern Midlands, Southern Midlands north of but not including Oatlands, West Tamar excluding some townships. From 11 am for – Launceston City centre and the following suburbs and townships: Alanvale, Blackstone Heights, East Launceston, Elphin, Franklin Village, Glen Dhu, Inveresk, Invermay, Killafaddy, Kings Meadows, Mayfield, Mowbray, Mowbray Heights, Newnham, Newstead, North Riverside, Norwood, Prospect, Prospect Vale, Punchbowl, Ravenswood, Riverside, Rocherlea, St Leonards, Sandhill, South Launceston, Summerhill, Trevallyn, Vermont, Waverley, West Launceston, West Riverside, Youngtown.

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันพุธ 28 กุมภาพันธ์, 2024
วันหยุดฆราวาส : el Grito de Asencio y la toma de la Capilla Nueva in the Soriano district only (Mercedes)

เปิดสภาประชาชน

-
วันพฤหัสบดี 29 กุมภาพันธ์, 2024
วันหยุดฆราวาส : ร่างกายสภา unicameral มัลดีฟส์

วันรัฐแย็พ

-
วันศุกร์ 1 มีนาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Yap only www.visityap.com

ประจัญบานวัน

-
วันศุกร์ 1 มีนาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Commemorates the battle (and defeat) of Cerro Cora in 1870, during the War of the Triple Alliance, which pitted the combined forces of Brazil, Argentina, and Uruguay against Paraguay.

วันเหยื่อระเบิดนิวเคลียร์

-
วันศุกร์ 1 มีนาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Between 1946 and 1958, the USA conducted 67 nuclear tests in the Marshall Islands, all of which were considered atmospheric. The most powerful of those tests was the Bravo shot, a 15 megaton device detonated on March 1, 1954, at Bikini atoll. That test alone was equivalent to 1,000 Hiroshima bombs. This public holiday is a tribute to those who died or were injured as a consequence of these tests.

วันชาติ

-
วันศุกร์ 1 มีนาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส :

วันชาติแบลีแอริก

-
วันศุกร์ 1 มีนาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส :

วันก้าวเข้าสู่เอกราช (ซามิลโจล)

-
วันศุกร์ 1 มีนาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Riots in 1919 against Japanese rule

วันเกษตรกร

-
วันเสาร์ 2 มีนาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : In tribute the the country's main human resource.

ประจัญบานวัน

-
วันเสาร์ 2 มีนาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : 1 March 1896, between the forces of General Oreste Baratieri, Italian governor of Eritrea, and Menelik II, Emperor of Ethiopia.

พระบิดาแห่งเอกราช

-
วันเสาร์ 2 มีนาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : James Ronald Webster was Anguilla’s first chief minister (1976-1984). From 2010 onwards.

ราชการลูกจ้างมีวันหยุด

-
วันเสาร์ 2 มีนาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Texas Independence Day - On March 2, 1836, Texas declared its independence from Mexico and became the Republic of Texas.

วันรัฐแย็พ

-
วันเสาร์ 2 มีนาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Yap only www.visityap.com

วุนๆ ฑโณไภฯ

-
วันอาทิตย์ 3 มีนาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Restoration of the third Bulgarian kingdom after almost 500 years of Ottoman rule. The treaty of San Stefano, signed on March 3 1878, was the milestone of this process and the day remains one of the most celebrated in Bulgaria’s history. The San Stefano treaty ended the Russo-Turkish war, which started in 1877. Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันอาทิตย์ 3 มีนาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Half-day holiday in Bali

ปลดปล่อยและเสรีภาพวัน (ชาร์ลอตต์สวิลล์เท่านั้น)

-
วันอาทิตย์ 3 มีนาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Swapping out of an official holiday celebrating Thomas Jefferson’s birthday for a day recognizing the emancipation of slaves. from 2019

วันทหารผ่านศึก

-
วันอาทิตย์ 3 มีนาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันแม่

-
วันอาทิตย์ 3 มีนาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันครบรอบการติดตั้งของสุลต่าน

-
วันจันทร์ 4 มีนาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส :

ราชการลูกจ้างมีวันหยุด

-
วันจันทร์ 4 มีนาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Idaho Day

วันแรงงาน

-
วันจันทร์ 4 มีนาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส :

ผ๘ฑณภฺภว ณฏ

-
วันจันทร์ 4 มีนาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : On March 3, 1959, British forces declared a state of emergency and orchestrated Operation Sunrise, arresting prominent Malawian nationalists and other dissidents. Fury over the arrests of these resistance leaders precipitated the deaths of more than 20. not a paid holiday when falling on Saturday or Sunday

พระบิดาแห่งเอกราช

-
วันจันทร์ 4 มีนาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : James Ronald Webster was Anguilla’s first chief minister (1976-1984). From 2010 onwards.

วุนๆ ฑโณไภฯ

-
วันจันทร์ 4 มีนาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Restoration of the third Bulgarian kingdom after almost 500 years of Ottoman rule. The treaty of San Stefano, signed on March 3 1878, was the milestone of this process and the day remains one of the most celebrated in Bulgaria’s history. The San Stefano treaty ended the Russo-Turkish war, which started in 1877. Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันคล้ายวันเกิดเฮชลาวิตี้สเตาต์

-
วันจันทร์ 4 มีนาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : (1929-1995), chief Minister of BVI 5 times from 1965 until his death.

ฟฉผบภว ณฏ

-
วันจันทร์ 4 มีนาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : The idea of an international women's day was first put forward at the turn of the 20th century amid rapid world industrialization and economic expansion that led to protests over working conditions. Women from clothing and textile factories staged one such protest on 8 March 1857 in New York City. The garment workers were protesting what they saw as very poor working conditions and low wages. The protesters were attacked and dispersed by police. These women established their first labor union two years later. Wikipedia

วันค้นพบเกาะกวม

-
วันจันทร์ 4 มีนาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Magellan landed on Guam in 1521

วันหัวหน้าเผ่าตามประเพณีนิยม

-
วันอังคาร 5 มีนาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส :

วันจราจล

-
วันอังคาร 5 มีนาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Liberation of Ranya City

ปานชญาตถิรเวช

-
วันอังคาร 5 มีนาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Commemorates the 73rd Amendment to the Constitution recognizing a major change in the Panchayat Raj system. Decentralization of power is now in the hands of the people by the State Legislatures

ราชการลูกจ้างมีวันหยุด

-
วันอังคาร 5 มีนาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Town Meeting Day - public forum

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันอังคาร 5 มีนาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : King Island Show in King Island only

วันเอกราช

-
วันพุธ 6 มีนาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Granted by the UK in 1957

ว๕ธํ ฑโณไภฯ

-
วันพุธ 6 มีนาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส :

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันพุธ 6 มีนาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Fridolinstag in Breitenbach only

วันสถาปนา

-
วันพุธ 6 มีนาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Commemorates the day on which Lt. Philip Gidley King arrived on the island in 1788, establishing the very first European settlement there. He left Post Jackson earlier that year on the Supply along with 22 people, 15 of whom were convicts

ฟฉผบภว ณฏ

-
วันศุกร์ 8 มีนาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : The idea of an international women's day was first put forward at the turn of the 20th century amid rapid world industrialization and economic expansion that led to protests over working conditions. Women from clothing and textile factories staged one such protest on 8 March 1857 in New York City. The garment workers were protesting what they saw as very poor working conditions and low wages. The protesters were attacked and dispersed by police. These women established their first labor union two years later.

ราชการลูกจ้างมีวันหยุด

-
วันศุกร์ 8 มีนาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Only concerns female employees

ฟฉผบภวณฏ - 1/2 วันสำหรับคนทำงาน

-
วันศุกร์ 8 มีนาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส :

วันปฏิวัติ

-
วันศุกร์ 8 มีนาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Anniversary of the National Council of Revolution's assumption of power in 1963

ฟฉผบภว ณฏ

-
วันศุกร์ 8 มีนาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส :

ฟฉผบภวณฏ (เฉพาะผู้หญิง)

-
วันศุกร์ 8 มีนาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส :

วันธงชาติ

-
วันจันทร์ 11 มีนาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Based on March 11, 1937, when the late King Abdulaziz Al Saud adopted the official form of the flag that still exists today. The royal decree stated that the renewal of Flag Day came “based on the value of the national flag that extends throughout the history of the Saudi state since its founding in 1139 AH corresponding to 1727 AD, which symbolizes the testimony of monotheism in the middle of which is the message of peace and Islam on which this blessed state was based, and the sword symbolizes strength and pride.” The height of wisdom and stature. from 2023

วีรบุรุษแห่งชาติและวันนอนด์

-
วันจันทร์ 11 มีนาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : In tribute to an Englishman, Sir Henry Edward Ernest Victor Bliss, a great benefactor of Belize.

วันกษัตริย์โมเชชู

-
วันจันทร์ 11 มีนาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : In tribute to King Moshoeshoe I who united the Basotho nation. Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันเครือจักรภพหรือสหพันธรัฐ

-
วันจันทร์ 11 มีนาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส :

วันบูรณาการณ์รัฐลิทัวเนีย

-
วันจันทร์ 11 มีนาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : The Act of Reinstating Independence of Lithuania was signed by the Council of Lithuania on February 16, 1918, proclaiming the restoration of an independent State of Lithuania, governed by democratic principles, with Vilnius as its capital. The Act was signed by all twenty representatives of the Council, which was chaired by Jonas Basanavičius. The Act of February 16 was the result of a series of resolutions on the issue, including one issued by the Vilnius Conference and the Act of January 8. The path to the Act was long and complex because the German Empire exerted pressure on the Council to form an alliance. The Council had to carefully maneuver between the Germans, whose troops were present in Lithuania, and the demands of the Lithuanian people. Paid holiday when falling on Saturday or Sunday [Wikipedia]

ถ้วยกำจัดเจ้า

-
วันจันทร์ 11 มีนาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส :

วันเครือจักรภพหรือสหพันธรัฐ

-
วันจันทร์ 11 มีนาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Celebrates the nation's British Commonwealth status

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันจันทร์ 11 มีนาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Taranaki Day in Taranaki only

แคนเบอร์ราวัน

-
วันจันทร์ 11 มีนาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส :

วันแรงงาน

-
วันจันทร์ 11 มีนาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : 1856 April 21: Stonemasons working at the University of Melbourne marched to Parliament House to press their claims for an eight hour working day. Agreement with employers for a 48 hour week was reached

วันต้นกำเนิดแนวคิดการทำงานวันละ 8 ชั่วโมง

-
วันจันทร์ 11 มีนาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : 1856 April 21: Stonemasons working at the University of Melbourne marched to Parliament House to press their claims for an eight hour working day. Agreement with employers for a 48 hour week was reached.

ฐ๘ศญฑน ฑโณไภฯ

-
วันจันทร์ 11 มีนาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Celebrates the referendum of 1991 when more than 80% of the residents of the peninsula voted for the re-establishment of the autonomy within the USSR, not within Ukraine.

วันเยาวชน

-
วันอังคาร 12 มีนาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส :

วันรำลึกถึงวีรชนผู้ตายในสงคราม

-
วันพุธ 13 มีนาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส :

วันครบรอบของจุดเริ่มต้นของสังฆราชสมเด็จพระสันตะปาปา

-
วันพุธ 13 มีนาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส :

วันเมลียา

-
วันพุธ 13 มีนาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส :

วันร้อน

-
วันพฤหัสบดี 14 มีนาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Dita e Veres: ของประเทศที่ใหญ่ที่สุดป่าเถื่อนเทศกาล มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมฉลองการสิ้นสุดของฤดูหนาว การเกิดใหม่ของธรรมชาติ และฟื้นฟูวิญญาณ

ฑนฐกภ๛ภฮ ฟตฟ๕ภป ฑโธฎดย ณฏ

-
วันพฤหัสบดี 14 มีนาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Celebrates paramount Carib Chief, Joseph Chatoyer, the country's sole official national hero, to prevent the Europeans from colonizing St. Vincent and the Grenadines (SVG) in the 18th century.

วันรัฐธรรมนูญ

-
วันพฤหัสบดี 14 มีนาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Celebrates the referendum which lead to a written constitution in May 1993

วันครบรอบวันเกิด เจ เจ โรเบิร์ต

-
วันศุกร์ 15 มีนาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Joseph Jenkins Roberts (1809 – 1876) was the first (1848–1856) and seventh (1872–1876) President of Liberia.

วันเยาวชน

-
วันศุกร์ 15 มีนาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส :

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันเสาร์ 16 มีนาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Fundation of Petropolis in Petropolis only

วันถอนกำลังทหาร

-
วันอาทิตย์ 17 มีนาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Massachusetts; Celebrated in Boston and Suffolk County. Anniversary of the withdrawal of British troops from Boston in 1776. Only in Boston and Suffolk County. Anniversary of the withdrawal of British troops from Boston in 1776.

วันนักบุญเซนค์แพททริค

-
วันอาทิตย์ 17 มีนาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : The Irish were some of Montserrat’s earliest settlers, and, on St. Patrick’s Day in 1768, the African slaves on the island planned an uprising that failed—nine slaves were hanged. St. Patrick’s has now become a ten-day festival to honor that rebellion, to celebrate the island’s history, to contend with the lasting Irish influence, and to invest in Montserrat’s future.

วันวีรบุรุษความเป็นอิสระ

-
วันอาทิตย์ 17 มีนาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : The Aug. 15 holiday was scrapped in 2002 by the government of former Prime Minister Begum Khaleda Zia, after she won a 2001 election by defeating Mujib's daughter Sheikh Hasina, another former prime minister. Mujib was killed with most members of his family in a military coup in 1975, which began years of rule by army generals, including Khaleda's husband Ziaur Rahman, who was killed in a 1981 mutiny. Mujib formally gave the directive for a guerrilla war to gain independence from Pakistan in March 1971. He was arrested by the Pakistani army but his followers led the war to achieve independence in December 1971.

วันนักบุญเซนค์แพททริค

-
วันอาทิตย์ 17 มีนาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : He was born in Britain and was captured by Celts and taken to Ireland as a slave. When fifteen, he escaped and made his way back to Britain. Later he became trained as a monk, and returned to Ireland. Mainly thanks to Patrick's influence, Ireland had an age of literacy while the rest of Europe plummeted into the Dark Ages. (shagtown.com)

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันอาทิตย์ 17 มีนาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Aracaju Day Aracaju only

วันนักบุญเซนค์แพททริค

-
วันจันทร์ 18 มีนาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : He was born in Britain and was captured by Celts and taken to Ireland as a slave. When fifteen, he escaped and made his way back to Britain. Later he became trained as a monk, and returned to Ireland. Mainly thanks to Patrick's influence, Ireland had an age of literacy while the rest of Europe plummeted into the Dark Ages. (shagtown.com)

วันนักบุญเซนค์แพททริค

-
วันจันทร์ 18 มีนาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส :

วันเฉลิมพระชนมพรรษาของ Benito Juarez

-
วันจันทร์ 18 มีนาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Benito Pablo Juarez Garcia (1806 - 1872) was an indigenous Zapotec Indian who served two terms (1861-1863 and 1867-1872) as President of Mexico. For his resistance to the French occupation and his efforts to modernize the country, Juarez is regarded as Mexico's greatest and most beloved leader.

³ëµ¿Àý

-
วันจันทร์ 18 มีนาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส :

วันโชรฟมันเดย์/กรีนมันเดย์

-
วันจันทร์ 18 มีนาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Green Monday is the first day of the Eastern Orthodox Christian Great Lent. Traditionally it is considered to mark the beginning of the spring season.

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันจันทร์ 18 มีนาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Liberation Day in Panay and Romblon only

วันแห่งการชุมนุมอีกครั้งของแหลมไครเมียกับรัสเซีย

-
วันจันทร์ 18 มีนาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Moscow took over Crimea in March 2014 after months of tensions with Kiev following the ouster of a pro-Russian leader.

ประธานของวันครบรอบปี

-
วันจันทร์ 18 มีนาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Ahmed Abdallah, the first president of the Comoros, was assassinated by members of the presidential guard at the presidential palace in 1989 Even though this is an official celebration, banks & businesses usually remain open

วันธงชาติและเพลงชาติ

-
วันจันทร์ 18 มีนาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

ซาน โจเซ่

-
วันอังคาร 19 มีนาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส :

ฝยธฎภว ณฏ

-
วันอังคาร 19 มีนาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Over the previous President Mouammar Kadhafi

ผบ ฟไผมภว ณฏ

-
วันอังคาร 19 มีนาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

เทศกาลฟาลาซ

-
วันอังคาร 19 มีนาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Big festivities in the region

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันพุธ 20 มีนาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Sibghatullah Shah Rashidi's day: a spiritual leader of the Hur Freedom Movement during Pakistan's freedom struggle against British colonialists. Sindh state only [Wikipedia]

ตถธณฑโณไภฯ

-
วันพุธ 20 มีนาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Granted by the French in 1956

ภฮฑวภว ณฏ

-
วันพฤหัสบดี 21 มีนาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : On this day in 1960 the police killed 69 people at Sharpeville who were participating in a protest against the pass laws. Many were shot in the back. The carnage made world headlines. Four days later the government banned black political organizations, many leaders were arrested or went into exile. During the Apartheid era there were human rights abuses by all sides; Human Rights Day is but one step to ensure that the people of South Africa are aware of their human rights and to ensure that such abuses never again occur. [http://africanhistory.about.com]

พ็ภฺธฎ

-
วันพฤหัสบดี 21 มีนาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : The Ram: March 21 to April 19-20.

พ๎ธำดฯภว ณฏ

-
วันพฤหัสบดี 21 มีนาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส :

ตถธณฑโณไภฯ

-
วันพฤหัสบดี 21 มีนาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : It became the 160th member of the UN on 23 April 1990

วันแบ่งแยกดินแดน

-
วันศุกร์ 22 มีนาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Bihar was carved out from Bengal March 22, 1912

เกิดการปฏิวัติของ

-
วันเสาร์ 23 มีนาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : (28 September 1907 – 23 March 1931) was an Indian nationalist considered to be one of the most influential revolutionaries of the Indian independence movement. [Wikipedia]

วันเกิดของยะโฮร์สุลต่าน

-
วันเสาร์ 23 มีนาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส :

วุนๆ ฑโณไภฯ

-
วันเสาร์ 23 มีนาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : The Cuito Cuanavale Battle in the southwest Cuando Cubango Province between August 14, 1987 and March 23, 1988

ของสิงห์ Bhagat

-
วันเสาร์ 23 มีนาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Bhagat Singh (28 September 1907 – 23 March 1931) was an Indian freedom fighter, considered to be one of the most influential revolutionaries of the Indian independence movement. He is often referred to as Shaheed Bhagat Singh (the word shaheed meaning martyr ).

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันเสาร์ 23 มีนาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Florian๓polis Day (Florian๓polis only)

Martyr's Day

-
วันเสาร์ 23 มีนาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส :

ฦฤลฐฝบลบ ว๕ธํ ฑโณไภฯ

-
วันเสาร์ 23 มีนาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : On 23rd of March, 1940, at the Muslim League's 27th session, under Quaid-e-Azam's leadership, Mr. A.K. Fazlul Haq moved a resolution and demanded a separate sovereign state for the Muslims in the North West and Eastern zones of the Indian Sub-continent. Actual name of celebration is RESOLUTION DAY.

วันหยุด

-
วันเสาร์ 23 มีนาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Census day

วันเดือนเพ็ญพระตะบอง

-
วันอาทิตย์ 24 มีนาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : The lunar month of Tabaung (Taboung) brings the annual Shwedagon Festival, the largest paya pwe (pagoda festival) in Myanmar. The full-moon day in Tabaung is also an auspicious occasion for the construction of new payas and local paya festivals are held. Taboung or Tabaung is a local month fallin in February-March.

วันชาติหน่วยความจำด้วยความจริงและความยุติธรรม

-
วันอาทิตย์ 24 มีนาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : ของที่ระลึกในการทำรัฐประหาร 1976 ที่ ushered ในการปกครองแบบเผด็จการสุดท้ายของประเทศ Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันซีวาร์ด

-
วันจันทร์ 25 มีนาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Commemorating the signing of the treaty by which the United States bought Alaska from Russia on March 30, 1867. Named after the Secretary of State William H. Seward, who negotiated the purchase.

ราชการลูกจ้างมีวันหยุด

-
วันจันทร์ 25 มีนาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส :

วันพันธสัญญา

-
วันจันทร์ 25 มีนาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : On that day in 1976, President Gerald R. Ford took pen to paper and, surrounded by federal officials and local leaders, signed U.S. Public Law 94-241 into effect, entering the Northern Marianas into a ‘covenant’ of political union with the United States of America Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

การ ประกาศ ของ เทพ

-
วันจันทร์ 25 มีนาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : From 2010 onwards Not a paid holiday when falling on Saturday or Sunday joint Muslim-Christian celebration

วันรัฐแห่งชาติ

-
วันจันทร์ 25 มีนาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส :

วันครบรอบปีของการชุมนุม

-
วันจันทร์ 25 มีนาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : The Arengo, initially formed with the heads of each family, relinquished its power to the Great and General Council. In 1243, the first two Captains Regent were nominated by the Council and this method of nomination is still in use today. The Council is composed of 60 members who are elected every 5 years under a proportional representation system in all nine administrative districts. These districts (Townships) correspond to the old parishes of the Republic, and each one is ruled by a Council which is chaired by a Captain elected every 5 years. The Great and General Council approves the budget as well as the nominations of Captains Regent and heads of the Executive.

วันเอกราชชาติกรีก

-
วันจันทร์ 25 มีนาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Upraise against the Ottoman rule in 1821 Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

ตถธณฑโณไภฯ

-
วันจันทร์ 25 มีนาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Upraise against the Ottoman rule in 1821 Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

ตถธณฑโณไภฯ

-
วันอังคาร 26 มีนาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : In 1970, East Pakistan's leading political party, the Awami League, won the elections. Its leader, Sheikh Mujibur Rahman, was to become the next Prime Minister, but the President of Pakistan refused. Mujib declared independence for the People's Republic of Bangladesh on March 26, 1971. A nine-month civil war ensued.

ผ๘ฑณภฺภว ณฏ

-
วันอังคาร 26 มีนาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส :

เทศกาลแข่งเรือของฮาวาย (วันแข่งเรือ)

-
วันอังคาร 26 มีนาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Birthday of Prince Jonah Kuhio Kalanianole who was a prince in the House of Kalakaua when the Kingdom of Hawaii was overthrown in 1893. Kuhio later became a territorial delegate to the US Congress where he authored the first statehood bill in 1919. He also won passage of the 1920 Hawaiian Homes Act which created the Hawaiian Homes Commission and set aside more than 200,000 acres for Hawaiian homesteaders.

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันพุธ 27 มีนาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : In Las Pi๑as City as it celebrates its foundation in 1907.

วันของทหาร

-
วันพุธ 27 มีนาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Resistance or Armed Forces Day, celebrated with parades and firework. Since 1989, the Tatmadaw has made it is tradition to pardon a number of prisoners on Armed Forces Day.

ประธานของวันครบรอบปี

-
วันศุกร์ 29 มีนาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : ครบรอบของการเสียชีวิตของ Boganda Barthelemy, แรกที่ประธานของกลุ่มชนใน 1959

วันบรรจบครบรอบของปี 1947 การจลาจล

-
วันศุกร์ 29 มีนาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : ต่อเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจของฝรั่งเศส

วันทำงาน

-
วันเสาร์ 30 มีนาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส :

วันหยุด

-
วันเสาร์ 30 มีนาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส :

สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุด

-
วันเสาร์ 30 มีนาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Cesar Chavez Day: labor leader Cesar Chavez (1927-1993) founded the National Farm Workers Association in 1962.

วันแห่งแผ่นดิน - ยม อัร อัฎ

-
วันเสาร์ 30 มีนาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส :

ภฺภฏภว ณฏ (Jum il-Helsien)

-
วันอาทิตย์ 31 มีนาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : มอลตาประกาศเป็นอิสระจากอังกฤษในเดือนกันยายนปี 1964 หลังจาก 164 ปีของการครอบงำ(ก่อน,ฝรั่งเศสได้ถูกครอบงำมอลตาระหว่าง 1798 และ 1800 ) จากนั้นก็กลายเป็นสาธารณรัฐมอลตาในปี 1974 . jum ใน - helsien หมายถึง เสรีภาพ ในวันเดียว และเครื่องหมายทุกวันเมื่อพลังต่างประเทศออกจากเกาะนี้

ราชการลูกจ้างมีวันหยุด

-
วันอาทิตย์ 31 มีนาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Cesar Chavez Day - labor leader Cesar Chavez (1927-1993) founded the National Farm Workers Association in 1962.

วันโอนย้ายแลกเปลี่ยน

-
วันอาทิตย์ 31 มีนาคม, 2024
วันหยุดฆราวาส : Bought by the USA from Denmark n March 31, 1917