วันหยุดประจำปีและงานเฉลิมฉลองในโลก

หรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก : ปฏิทินงานพิธีและวันสำคัญทางศาสนาจากทั่วโลกใน 3 เดือนข้างหน้า

วันชื่อชนิดอื่นๆ
วันพฤหัสบดี 6 เมษายน, 2023ผบธ๑ฟไภฯหรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันศุกร์ 7 เมษายน, 2023วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาคหรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันศุกร์ 7 เมษายน, 2023วันศุกร์ดีหรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันศุกร์ 7 เมษายน, 2023สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุดหรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันศุกร์ 7 เมษายน, 2023สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุดหรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันศุกร์ 7 เมษายน, 2023นศุกร์ดีหรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันเสาร์ 8 เมษายน, 2023ศักดิ์สิทธิ์เสาร์หรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันอาทิตย์ 9 เมษายน, 2023อีสเตอร์หรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันจันทร์ 10 เมษายน, 2023ฮอลิเดย์จารีตประเพณีหรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันจันทร์ 10 เมษายน, 2023วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาคหรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันจันทร์ 10 เมษายน, 2023สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุดหรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันจันทร์ 10 เมษายน, 2023อีสเตอร์วันจันทร์หรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันจันทร์ 24 เมษายน, 2023ราชการลูกจ้างมีวันหยุดหรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันพฤหัสบดี 4 พฤษภาคม, 2023นักบุญคริสเตียนหรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันเสาร์ 6 พฤษภาคม, 2023นักบุญเซนต์จอร์จหรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันพฤหัสบดี 18 พฤษภาคม, 2023ฟนผ๖ฝยรตภฯหรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันพุธ 24 พฤษภาคม, 2023นักบุญเซนต์มาเรีย-เด ลา เมอร์จาริกแสวงบหรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันเสาร์ 27 พฤษภาคม, 2023วันเสาร์ก่อนคริสตชนหรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันอาทิตย์ 28 พฤษภาคม, 2023วันสมโภชพระจิตเจ้าของศาสนาคริสต์หรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันอาทิตย์ 28 พฤษภาคม, 2023วิทซันเดย์หรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันจันทร์ 29 พฤษภาคม, 2023วิท มันเดย์ของชาวคริสต์หรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันพฤหัสบดี 8 มิถุนายน, 2023สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุดหรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันพฤหัสบดี 8 มิถุนายน, 2023วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาคหรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันเสาร์ 24 มิถุนายน, 2023วันนักบุญเซนต์จอห์น เดอะ แบพติสท์ (เฉพาะฟลอเรนซ์, ตูริน, และจีนัว)หรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันพฤหัสบดี 29 มิถุนายน, 2023วันเซนต์ปีเตอร์หรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันอังคาร 15 สิงหาคม, 2023ผบธ๐ ฝยรต ด๋รเภฯหรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันอาทิตย์ 24 กันยายน, 2023วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาคหรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันศุกร์ 29 กันยายน, 2023วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาคหรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก
view more

ผบธ๑ฟไภฯ

-
วันพฤหัสบดี 6 เมษายน, 2023
หรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก : Maundy Thursday: Commemorates the Last Supper when Jesus instituted the Holy Eucharist (Lord's Supper).

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันศุกร์ 7 เมษายน, 2023
หรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก : in Jammu province only

วันศุกร์ดี

-
วันศุกร์ 7 เมษายน, 2023
หรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก :

สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุด

-
วันศุกร์ 7 เมษายน, 2023
หรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก : Good Friday observed by the Catholic community

สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุด

-
วันศุกร์ 7 เมษายน, 2023
หรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก : Good Friday

นศุกร์ดี

-
วันศุกร์ 7 เมษายน, 2023
หรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก : แรกสภาของไนเซีย (การชุมนุมของบาทหลวงในยุคแรกของศาสนาคริสต์) ต้องการหาวันเพื่อรำลึกถึงการตรึงกางเขนและพระเยซูคืนชีพการฉลองนี้มีการเชื่อมโยงกับประเพณียิวฮอลิเดย์ ตั้งแต่ซุปเปอร์ล่าสุดของคริสต์ที่เชื่อกันว่าเป็นอาหารยิวปัส แต่ Jewish ปฏิทินตามจันทรคติ และแสงอาทิตย์รอบ เพื่อให้มีการเฉลิมฉลองอีสเตอร์ตามปฏิทินเดียวกัน

ศักดิ์สิทธิ์เสาร์

-
วันเสาร์ 8 เมษายน, 2023
หรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก : paid holiday

อีสเตอร์

-
วันอาทิตย์ 9 เมษายน, 2023
หรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก : paid holiday

ฮอลิเดย์จารีตประเพณี

-
วันจันทร์ 10 เมษายน, 2023
หรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก : Easter Monday

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันจันทร์ 10 เมษายน, 2023
หรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก : Easter Monday In Edinburg only

สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุด

-
วันจันทร์ 10 เมษายน, 2023
หรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก : Easter

อีสเตอร์วันจันทร์

-
วันจันทร์ 10 เมษายน, 2023
หรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก : In the year 325, the Council of Nic้e determined a date fo Easter. Full Moon would fall the 14th day of a moon month . Easter would be marked by the dominical letter and the epactus. With the establishment of the equinox ne variatur on March 21, algorithms where elaborated to attribuate a date for Easter whatever the year. Time between two consecutive new moons: 20 days 12 hours 44 minutes 2.8 - Gives a letter code for the year's calendar Age of the moon on January 1st, minus one unity, 0 being the new moon's age.

ราชการลูกจ้างมีวันหยุด

-
วันจันทร์ 24 เมษายน, 2023
หรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก : St George's Day

นักบุญคริสเตียน

-
วันพฤหัสบดี 4 พฤษภาคม, 2023
หรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก : Christian saint, and the patron saint of Linz

นักบุญเซนต์จอร์จ

-
วันเสาร์ 6 พฤษภาคม, 2023
หรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก : Not observed by Muslim communities

ฟนผ๖ฝยรตภฯ

-
วันพฤหัสบดี 18 พฤษภาคม, 2023
หรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก : Forty days after Easter, always on a Thursday. After his resurrection, Jesus appeared before his disciples and gathered them to tell them to baptize and spread the good word. He then ascended to heaven on a cloud.

นักบุญเซนต์มาเรีย-เด ลา เมอร์จาริกแสวงบ

-
วันพุธ 24 พฤษภาคม, 2023
หรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก : in southern France, near Montpellier

วันเสาร์ก่อนคริสตชน

-
วันเสาร์ 27 พฤษภาคม, 2023
หรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก :

วันสมโภชพระจิตเจ้าของศาสนาคริสต์

-
วันอาทิตย์ 28 พฤษภาคม, 2023
หรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก : paid holiday

วิทซันเดย์

-
วันอาทิตย์ 28 พฤษภาคม, 2023
หรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก : Not a paid holiday

วิท มันเดย์ของชาวคริสต์

-
วันจันทร์ 29 พฤษภาคม, 2023
หรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก : Seven weeks after Easter Monday -Marking the day the Holy Spirit entered the disciples left behind and the beginning of their ministry.

สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุด

-
วันพฤหัสบดี 8 มิถุนายน, 2023
หรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก : Corpus Christi

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันพฤหัสบดี 8 มิถุนายน, 2023
หรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก : Corpus Christi

วันนักบุญเซนต์จอห์น เดอะ แบพติสท์ (เฉพาะฟลอเรนซ์, ตูริน, และจีนัว)

-
วันเสาร์ 24 มิถุนายน, 2023
หรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก : (อังกฤษ: John the Baptist; John the Baptizer) เป็นนักเทศน์ชาวยิวในคริสศตวรรษที่ ถือว่าเป็นผู้เผยพระวจนะในสี่ศาสนาคือ ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม ศาสนาบาไฮ และ Mandaeanism ท่านถูกกล่าวถึงในพระวรสาร คัมภีร์อัลกุรอาน และคัมภีร์ของศาสนาบาไฮ นักบุญยอห์นแบปติสต์บางทีก็รู้จักกันในชื่อ ยอห์นผู้มาก่อน (John the Forerunner) เพราะถือกันว่านักบุญยอห์นเป็นผู้มาล่วงหน้าก่อนพระเยซู [Wikipedia]

วันเซนต์ปีเตอร์

-
วันพฤหัสบดี 29 มิถุนายน, 2023
หรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก :

ผบธ๐ ฝยรต ด๋รเภฯ

-
วันอังคาร 15 สิงหาคม, 2023
หรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก : The Assumption of the Blessed Virgin is the dogma so far defined by the Church. The definition was made by Pope Pius XII on 1st November 1950. The Pope proclaimed: We pronounce, declare and define it to be a divinely revealed dogma that the Immaculate Mother of God, the ever Virgin Mary, having completed the course of her earthly life was assumed body and soul into heavenly glory.

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันอาทิตย์ 24 กันยายน, 2023
หรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก : Virgin of the Mercedes in Le๓n only

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันศุกร์ 29 กันยายน, 2023
หรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก : St Michael - Christian celebration of angels as companions who help fight off the power of evil and who are present at the hour of death. in Lleida only