วันหยุดประจำปีและงานเฉลิมฉลองในโลก

พุทธศาสนา (พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท) : ปฏิทินงานพิธีและวันสำคัญทางศาสนาจากทั่วโลกใน 3 เดือนข้างหน้า

วันชื่อชนิดอื่นๆ
วันศุกร์ 6 มกราคม, 2023วันพระจันทร์เต็มดวงพุทธศาสนา (พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท)
view more
วันพุธ 11 มกราคม, 2023ปริธาวีพุทธศาสนา (พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท)
view more
วันอาทิตย์ 22 มกราคม, 2023เทศกาลของชาวฮินดูพุทธศาสนา (พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท)
view more
วันอาทิตย์ 5 กุมภาพันธ์, 2023วันเทศกาลนาวัม โพยาพุทธศาสนา (พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท)
view more
วันจันทร์ 20 กุมภาพันธ์, 2023ปีใหม่ทางจันทรคติ (Tsagaan Sar)พุทธศาสนา (พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท)
view more
วันอังคาร 21 กุมภาพันธ์, 2023ปีใหม่ทางจันทรคติ (Tsagaan Sar)พุทธศาสนา (พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท)
view more
วันอังคาร 21 กุมภาพันธ์, 2023วันปีใหม่ทิเบตพุทธศาสนา (พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท)
view more
วันพุธ 22 กุมภาพันธ์, 2023ปีใหม่ทางจันทรคติพุทธศาสนา (พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท)
view more
วันพุธ 22 กุมภาพันธ์, 2023วันปีใหม่ทิเบตพุทธศาสนา (พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท)
view more
วันพฤหัสบดี 23 กุมภาพันธ์, 2023ปีใหม่ทางจันทรคติพุทธศาสนา (พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท)
view more
วันอังคาร 28 กุมภาพันธ์, 2023วันปีใหม่ทิเบตพุทธศาสนา (พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท)
view more
วันศุกร์ 3 มีนาคม, 2023ปีใหม่ทางจันทรคติพุทธศาสนา (พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท)
view more
วันจันทร์ 6 มีนาคม, 2023ฮินดูฉลองพุทธศาสนา (พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท)
view more
วันอังคาร 21 มีนาคม, 2023วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาคพุทธศาสนา (พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท)
view more
วันพุธ 22 มีนาคม, 2023ฮินดู, นวราตรี, ทมิฬ, เตลูกู, อุงกาดีปีใหม่พุทธศาสนา (พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท)
view more
วันพุธ 22 มีนาคม, 2023ฮินดู, นวราตรี, ทมิฬ, เตลูกู, อูกาดีปีใหม่พุทธศาสนา (พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท)
view more
วันพุธ 5 เมษายน, 2023ฮินดูฉลองพุทธศาสนา (พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท)
view more
วันพฤหัสบดี 13 เมษายน, 2023มหาสงกรานต์พุทธศาสนา (พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท)
view more
วันพฤหัสบดี 13 เมษายน, 2023สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุดพุทธศาสนา (พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท)
view more
วันศุกร์ 14 เมษายน, 2023วันเนาพุทธศาสนา (พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท)
view more
วันศุกร์ 14 เมษายน, 2023วันปีใหม่ของชนชาติทมิฬและสิงหลพุทธศาสนา (พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท)
view more
วันเสาร์ 15 เมษายน, 2023วันขึ้นปีใหม่ของพวกดราวิเดียนพุทธศาสนา (พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท)
view more
วันเสาร์ 15 เมษายน, 2023วันเถลิงศกพุทธศาสนา (พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท)
view more
วันจันทร์ 17 เมษายน, 2023มหาสงกรานต์พุทธศาสนา (พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท)
view more
วันพฤหัสบดี 4 พฤษภาคม, 2023ผฎฐก ลบฝลภฯพุทธศาสนา (พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท)
view more
วันพฤหัสบดี 4 พฤษภาคม, 2023วันวิสาข์ - พระพุทธเจ้าประสูติ ตรัสรู้และปรินิพพาน - วิสาขบูชาพุทธศาสนา (พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท)
view more
วันพฤหัสบดี 4 พฤษภาคม, 2023วิสาขพุทธศาสนา (พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท)
view more
วันพฤหัสบดี 4 พฤษภาคม, 2023วิสาขบูชาพุทธศาสนา (พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท)
view more
วันศุกร์ 5 พฤษภาคม, 2023วิสาขบูชาพุทธศาสนา (พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท)
view more
วันศุกร์ 5 พฤษภาคม, 2023วิสาขพุทธศาสนา (พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท)
view more
วันศุกร์ 5 พฤษภาคม, 2023สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุดพุทธศาสนา (พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท)
view more
วันศุกร์ 5 พฤษภาคม, 2023ผฎฐก ลบฝลภฯพุทธศาสนา (พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท)
view more
วันศุกร์ 5 พฤษภาคม, 2023วันวิสาข์ - พระพุทธเจ้าประสูติ ตรัสรู้และปรินิพพาน - วิสาขบูชาพุทธศาสนา (พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท)
view more
วันศุกร์ 2 มิถุนายน, 2023วันวิสาข์ - พระพุทธเจ้าประสูติ ตรัสรู้และปรินิพพาน - วิสาขบูชาพุทธศาสนา (พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท)
view more
วันเสาร์ 3 มิถุนายน, 2023วิสาขบูชาพุทธศาสนา (พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท)
view more
วันเสาร์ 3 มิถุนายน, 2023โปซอง พูยาพุทธศาสนา (พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท)
view more
วันพุธ 28 มิถุนายน, 2023วันครบรอบวันเกิด คุรุ รินโปชพุทธศาสนา (พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท)
view more

วันพระจันทร์เต็มดวง

-
วันศุกร์ 6 มกราคม, 2023
พุทธศาสนา (พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท) : เอกราชครั้งแรกของพระพุทธเจ้าไปศรีลังกา เยี่ยมชมนี้ก็เกิดขึ้นในปีแรกของพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้า http://www.mysrilanka.com/travel/lanka/festivals/POSON.HTM

ปริธาวี

-
วันพุธ 11 มกราคม, 2023
พุทธศาสนา (พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท) : Magh Sankrati in honor of the contribution of then King Prithivi Narayan Shah, the builder of modern Nepal

เทศกาลของชาวฮินดู

-
วันอาทิตย์ 22 มกราคม, 2023
พุทธศาสนา (พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท) : Tamang New Year - This community has a tradition of associating years with the symbols of 12 different animals (starting with Rat and ending with Boar).

วันเทศกาลนาวัม โพยา

-
วันอาทิตย์ 5 กุมภาพันธ์, 2023
พุทธศาสนา (พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท) : Celebrates the following events in Buddhist history: Entrance into the order of two leading disciples of The Buddha (Sariputta and Maha Moggalana), The Buddha proclaims for the first time a code of fundamental ethical precepts for the monks. The Buddha announces that within three months His Parinibbana (death) will take place. http://www.mysrilanka.com/travel/lanka/festivals/POSON.HTM

ปีใหม่ทางจันทรคติ (Tsagaan Sar)

-
วันจันทร์ 20 กุมภาพันธ์, 2023
พุทธศาสนา (พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท) : The festival of the lunar New Year, Tsagaan Sar, is celebrated in or around February depending on the Mongolian lunar calendar. It generally coincides with other lunar New Year celebrations, like the Chinese. Often, however, Mongolians deny any Chinese origin or influence. In the 1960s, the communist government tried to transform it into Cattle Breeders` Day and official celebration was stopped. On the day of Tsagaan Sar increased checks on employee presence would occur. Neverthless, like with other traditionsand religious activities, some families remain a surreptious practise, especially in countryside. When the party tries to reaffirm traditional values in the late eighties it again becomes a public holiday. Still the festival has its pre-revolutionary character of reaffirming kin ties. Tsagaan Sar, meaning White Month or Moon, is one the main two big public annual events, next to the Nadaam. It marks the end of Winter and the beginning of spring and the new yearดs cycle. Reverted to Tibetan calendar in 2005. in Kalmykia-Khalm Tangch, Buryatia, Tyva http://mongoluls.net/tsagaansar.shtml

ปีใหม่ทางจันทรคติ (Tsagaan Sar)

-
วันอังคาร 21 กุมภาพันธ์, 2023
พุทธศาสนา (พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท) : The festival of the lunar New Year, Tsagaan Sar, is celebrated in or around February depending on the Mongolian lunar calendar. It generally coincides with other lunar New Year celebrations, like the Chinese. Often, however, Mongolians deny any Chinese origin or influence. In the 1960s, the communist government tried to transform it into Cattle Breeders` Day and official celebration was stopped. On the day of Tsagaan Sar increased checks on employee presence would occur. Neverthless, like with other traditionsand religious activities, some families remain a surreptious practise, especially in countryside. When the party tries to reaffirm traditional values in the late eighties it again becomes a public holiday. Still the festival has its pre-revolutionary character of reaffirming kin ties. Tsagaan Sar, meaning White Month or Moon, is one the main two big public annual events, next to the Nadaam. It marks the end of Winter and the beginning of spring and the new yearดs cycle. Reverted to Tibetan calendar in 2005. in Kalmykia-Khalm Tangch, Buryatia, Tyva http://mongoluls.net/tsagaansar.shtml

วันปีใหม่ทิเบต

-
วันอังคาร 21 กุมภาพันธ์, 2023
พุทธศาสนา (พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท) : ขึ้นชื่อลือนามตามที่จะเป็นการรวมกันของความซับซ้อนจันทรและแผงพลังงานแสงอาทิตย์ปฏิทิน

ปีใหม่ทางจันทรคติ

-
วันพุธ 22 กุมภาพันธ์, 2023
พุทธศาสนา (พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท) :

วันปีใหม่ทิเบต

-
วันพุธ 22 กุมภาพันธ์, 2023
พุทธศาสนา (พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท) : ขึ้นชื่อลือนามตามที่จะเป็นการรวมกันของความซับซ้อนจันทรและแผงพลังงานแสงอาทิตย์ปฏิทิน

ปีใหม่ทางจันทรคติ

-
วันพฤหัสบดี 23 กุมภาพันธ์, 2023
พุทธศาสนา (พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท) :

วันปีใหม่ทิเบต

-
วันอังคาร 28 กุมภาพันธ์, 2023
พุทธศาสนา (พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท) : On the first day pilgrims go to pay homage to the most sacred statue of Sakya Muni in Jokhang temple and burn incense all around Jokhang as well as at all Tibetan homes.

ปีใหม่ทางจันทรคติ

-
วันศุกร์ 3 มีนาคม, 2023
พุทธศาสนา (พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท) : The festival of the lunar New Year, Tsagaan Sar, is celebrated in or around February depending on the Mongolian lunar calendar. It generally coincides with other lunar New Year celebrations, like the Chinese. Often, however, Mongolians deny any Chinese origin or influence. In the 1960s, the communist government tried to transform it into Cattle Breeders` Day and official celebration was stopped. On the day of Tsagaan Sar increased checks on employee presence would occur. Neverthless, like with other traditionsand religious activities, some families remain a surreptious practise, especially in countryside. When the party tries to reaffirm traditional values in the late eighties it again becomes a public holiday. Still the festival has its pre-revolutionary character of reaffirming kin ties. Tsagaan Sar, meaning White Month or Moon, is one the main two big public annual events, next to the Nadaam. It marks the end of Winter and the beginning of spring and the new yearดs cycle. Reverted to Tibetan calendar in 2005. in Kalmykia-Khalm Tangch, Buryatia, Tyva

ฮินดูฉลอง

-
วันจันทร์ 6 มีนาคม, 2023
พุทธศาสนา (พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท) : Commemorates the visit of The Buddha to his home to preach to his father King Suddhodana and other relatives and show them the path to enlightenment and final deliverance.

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันอังคาร 21 มีนาคม, 2023
พุทธศาสนา (พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท) : Ghodejatra Kathmandu Valley only

ฮินดู, นวราตรี, ทมิฬ, เตลูกู, อุงกาดีปีใหม่

-
วันพุธ 22 มีนาคม, 2023
พุทธศาสนา (พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท) : วันขึ้นปีใหม่ของชาวฮินดูหรือที่เรียกว่า Ugadi คือวันถัดจากวันขึ้นค่ำในหรือหลังวันวิษุวัตฤดูใบไม้ผลิ

ฮินดู, นวราตรี, ทมิฬ, เตลูกู, อูกาดีปีใหม่

-
วันพุธ 22 มีนาคม, 2023
พุทธศาสนา (พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท) : วันขึ้นปีใหม่ของชาวฮินดูหรือที่เรียกว่า Ugadi คือวันถัดจากวันขึ้นค่ำในหรือหลังวันวิษุวัตฤดูใบไม้ผลิ

ฮินดูฉลอง

-
วันพุธ 5 เมษายน, 2023
พุทธศาสนา (พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท) : Hanumanji is said to be Chiranjivi (immortal) and is present in the world even today. He is the link between the devotees and God, for, as instructed by the Lord, he serves, protects and inspires the servants of God. Saints like Tulasidas had the darshan (divine vision) of the Lord through the grace of Hanumanji.

มหาสงกรานต์

-
วันพฤหัสบดี 13 เมษายน, 2023
พุทธศาสนา (พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท) : leap towards renewal . 3-day festival involving water-splashing, the freeing of fish, fighting kites, dancing, etc. Songkran, as usual, falls on 13, 14 and 15 April with an extra public holiday on Tuesday, 16 April 2019 as the first two Songkran days fall on a weekend. Water throwing can start as early as the 11th (as it does in Chiang Mai) and will usually end on the 15th, with the exception of Pattaya where it drags on and reaches it peak on the 19th. In the south, anywhere from Hua Hin downwards, Songkran is only celebrated for a day, on the 13th [Wikipedia]

สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุด

-
วันพฤหัสบดี 13 เมษายน, 2023
พุทธศาสนา (พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท) : Choitro Shonkranti

วันเนา

-
วันศุกร์ 14 เมษายน, 2023
พุทธศาสนา (พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท) : second day [of Songkran]. 3-day festival involving water-splashing, the freeing of fish, fighting kites, dancing, etc. Paid holiday when falling on Saturday or Sunday [Wikipedia]

วันปีใหม่ของชนชาติทมิฬและสิงหล

-
วันศุกร์ 14 เมษายน, 2023
พุทธศาสนา (พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท) : Sri Lankans and Tamilnadu people celebrate their national new year's day (Puththandu in Tamil and Aluth Avurudhu in Sinhala). The specific time of the New Year is set by astrologers on the 13th or 14th. The sun moving from the house of Pisces to the house of Aries signals the dawn of the new year.

วันขึ้นปีใหม่ของพวกดราวิเดียน

-
วันเสาร์ 15 เมษายน, 2023
พุทธศาสนา (พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท) : Malayalam New Year

วันเถลิงศก

-
วันเสาร์ 15 เมษายน, 2023
พุทธศาสนา (พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท) : New Year - 3-day festival involving water-splashing, the freeing of fish, fighting kites, dancing, etc. Paid holiday when falling on Friday or Saturday [Wikipedia]

มหาสงกรานต์

-
วันจันทร์ 17 เมษายน, 2023
พุทธศาสนา (พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท) : leap towards renewal 3-day festival involving water-splashing, the freeing of fish, fighting kites, dancing, etc.

ผฎฐก ลบฝลภฯ

-
วันพฤหัสบดี 4 พฤษภาคม, 2023
พุทธศาสนา (พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท) :

วันวิสาข์ - พระพุทธเจ้าประสูติ ตรัสรู้และปรินิพพาน - วิสาขบูชา

-
วันพฤหัสบดี 4 พฤษภาคม, 2023
พุทธศาสนา (พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท) : เทศกาลสำคัญทางพุทธอนุสรณ์เกิดการตรัสรู้และการตายของพระพุทธรูปและมีการเฉลิมฉลองในคืนพระจันทร์เต็มดวงในเดือนที่อินเดีย Vaisakha (เดือนเมษายนถึงพฤษภาคม) หนึ่งในเทศกาลที่สำคัญที่สุดของทั้งหมดคือวิสาขบูชาที่พระจันทร์เต็มดวงพฤษภาคมเมื่อประสูติตรัสรู้และความตายของพระพุทธเจ้าจะจำ not a paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วิสาข

-
วันพฤหัสบดี 4 พฤษภาคม, 2023
พุทธศาสนา (พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท) :

วิสาขบูชา

-
วันพฤหัสบดี 4 พฤษภาคม, 2023
พุทธศาสนา (พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท) : วันวิสาขบูชา เป็นวันสำคัญสากลทางพระพุทธศาสนาสำหรับชาวพุทธทุกนิกายทั่วโลก ทั้งเป็นวันหยุดราชการในหลายประเทศ และวันสำคัญในระดับนานาชาติตามข้อมติของสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ เพราะเป็นวันคล้ายวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญที่สุดในพระพุทธศาสนา 3 เหตุการณ์ด้วยกัน คือ การประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของพระพุทธโคดม โดยทั้งสามเหตุการณ์ได้เกิด ณ วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 หรือวันเพ็ญแห่งเดือนวิสาขะ (ต่างปีกัน) ชาวพุทธจึงถือว่า เป็นวันที่รวมเกิดเหตุการณ์อัศจรรย์ยิ่ง และเรียกการบูชาในวันนี้ว่า วิสาขบูชา ย่อมาจาก วิสาขปุรณมีบูชา แปลว่า การบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะ อันเป็นเดือนที่สองตามปฏิทินของอินเดีย ซึ่งตรงกับวันเพ็ญเดือน 6 ตามปฏิทินจันทรคติของไทย และมักตรงกับเดือนพฤษภาคมหรือมิถุนายนตามปฏิทินจันทรคติของไทย โดยในประเทศไทย ถ้าปีใดมีเดือน 8 สองหน ก็เลื่อนไปทำในวันเพ็ญเดือน 7 แต่ประเทศอื่นที่นับถือพระพุทธศาสนาเถรวาท และไม่ได้ถือคติตามปฏิทินจันทรคติไทย จะจัดพิธีวิสาขบูชาในวันเพ็ญเดือน 6 แม้ในปีนั้นจะมีเดือน 8 สองหนตามปฏิทินจันทรคติไทยก็ตาม ส่วนในกลุ่มชาวพุทธมหายานบางนิกายที่นับถือว่า เหตุการณ์ทั้ง 3 นั้นเกิดในวันต่างกันไป จะมีการจัดพิธีวิสาขบูชาต่างวันกันตามความเชื่อในนิกายของตน ซึ่งไม่ตรงกับวันวิสาขบูชาตามปฏิทินของชาวพุทธเถรวาท [Wikipedia]

วิสาขบูชา

-
วันศุกร์ 5 พฤษภาคม, 2023
พุทธศาสนา (พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท) : เทศกาลสำคัญทางพุทธอนุสรณ์เกิดการตรัสรู้และการตายของพระพุทธรูปและมีการเฉลิมฉลองในคืนพระจันทร์เต็มดวงในเดือนที่อินเดีย Vaisakha (เดือนเมษายนถึงพฤษภาคม) หนึ่งในเทศกาลที่สำคัญที่สุดของทั้งหมดคือวิสาขบูชาที่พระจันทร์เต็มดวงพฤษภาคมเมื่อประสูติตรัสรู้และความตายของพระพุทธเจ้าจะจำ

วิสาข

-
วันศุกร์ 5 พฤษภาคม, 2023
พุทธศาสนา (พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท) : มาฆบูชาหรือการเฉลิมฉลองพระสงฆ์ วันนี้ตรงกับวันพระจันทร์เต็มดวงของเดือนที่สาม มันเอกราชกิจกรรมหลักในชีวิตของพระพุทธเจ้าครั้งแรกหลังจากที่เขาถอยออกมาจากฝน (Vassa) วันครบรอบวันเกิดของพระพุทธเจ้าในประเพณีมหายาน; พิธีฉลองการเกิดของพระพุทธเจ้าตรัสรู้และความตาย, การเฉลิมฉลองในวันที่พระจันทร์เต็มดวงของเดือนที่ 6 ในประเพณีเถรวาท

สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุด

-
วันศุกร์ 5 พฤษภาคม, 2023
พุทธศาสนา (พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท) : Magha Puja or Sangha celebration. This day falls on the full moon of the third month. It commemorates the main event in Buddha's life, after His first retreated from the rain (Vassa). The anniversary of Buddah's birthday in the Mahayana tradition; the commemoration of Buddah's birth, enlightenment, and death, celebrated on the day of the full moon of the 6th month in the Theravada tradition. Not a paid holiday - Hinduist community only

ผฎฐก ลบฝลภฯ

-
วันศุกร์ 5 พฤษภาคม, 2023
พุทธศาสนา (พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท) :

วันวิสาข์ - พระพุทธเจ้าประสูติ ตรัสรู้และปรินิพพาน - วิสาขบูชา

-
วันศุกร์ 5 พฤษภาคม, 2023
พุทธศาสนา (พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท) : In some countries, may only be observed by the Hinduist community. In India, only celebrated in Andaman & Nicobar Island, Chhattisgarh, Delhi, Himachal Pradesh, Jammu & Kashmir, Jharkhand, Madhya Pradesh, Maharastra, Uttaranchal, Uttar Pradesh. In Thailand, falls on the same day as Vesak Magha Puja or Sangha celebration. This day falls on the full moon of the third month. It commemorates the main event in Buddha's life, after His first retreat from the rain (Vassa) The anniversary of Buddah's birthday in the Mahayana tradition; the commemoration of Buddah's birth, enlightenment, and death, celebrated on the day of the full moon of the 6th month in the Theravada tradition.

วันวิสาข์ - พระพุทธเจ้าประสูติ ตรัสรู้และปรินิพพาน - วิสาขบูชา

-
วันศุกร์ 2 มิถุนายน, 2023
พุทธศาสนา (พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท) : Magha Puja or Sangha celebration. This day falls on the full moon of the third month. It commemorates the main event in Buddha's life, after His first retreated from the rain (Vassa). The anniversary of Buddah's birthday in the Mahayana tradition; the commemoration of Buddah's birth, enlightenment, and death, celebrated on the day of the full moon of the 6th month in the Theravada tradition. Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วิสาขบูชา

-
วันเสาร์ 3 มิถุนายน, 2023
พุทธศาสนา (พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท) :

โปซอง พูยา

-
วันเสาร์ 3 มิถุนายน, 2023
พุทธศาสนา (พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท) : Commemorates the introduction of Buddhism to Sri Lanka by Arahat Maha Mahinda (son of King Asoka of India) at Mihintale in the third century B.C. Ven Mahinda established the Dispensation of The Buddha (Buddhasasana) in Sri Lanka.

วันครบรอบวันเกิด คุรุ รินโปช

-
วันพุธ 28 มิถุนายน, 2023
พุทธศาสนา (พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท) : Padmasambhava (in Sanskrit meaning lotus-born ) founded the Tibetan or Tantric school of Buddhism in the 8th century. In Bhutan and Tibet he is better known as Guru Rinpoche ( Precious Master ) where followers of the Nyingma school regard him as the second Buddha.